REKLAMA

"Władza zorientowała się, że narobiła sobie wrogów, którzy weszli w nieoczekiwane sojusze"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2020-11-03 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:01 min.
Udostępnij:

Z prof. Andrzej Rychardem z PAN rozmawiamy o zmianach, jakie zaszły wśród młodzieży i młodych wyborców. Rosnące zaangażowanie w życie społeczne i wyrażanie swojego zdania staje się coraz bardziej wyraźnie. "Młodzi uznali, że muszą zabierać głos również politycznie. I w pewnym sensie widzimy to teraz na ulicach" - ocenia prof. Rychard. Podkreśla, że jest to dojrzała i racjonalna aktywność. Jednocześnie zauważa, że rząd stracił kontrolę nad kreowaniem dyskursu politycznego w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest już z nami prof. Andrzej Rychard dyrektor Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk fundacji Batorego także dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam jestem panie prof. Szanowni Państwo po lekturze badań Instytutu spraw publicznych one dotyczyły młodego pokolenia przeprowadzono je w lipcu także pandę jako ten czynnik, zmieniając naszą rzeczywistość została uwzględniona, ale najbardziej szokująca jest analiza porównawcza tegorocznych wyników z badaniem Rozwiń » sprzed dokładnie 2 lat pomiędzy 2018 rokiem 2020 wzrósł odsetek młodych rzecz jasna niezadowolonych z życia politycznego zmalał odsetek zadowolonych zmiany mają charakter drastyczne, bo tak 41% niezadowolonych z 2018 teraz 63% 56% było 2 lata temu zadowolonych teraz raptem 29% zastanawiam się co mogło się z młodymi stać przez ten czas na ile te zmiany postrzegania otaczającej rzeczywistości mogą być taką przygrywką do tego co aktualnie obserwujemy na polskich ulicach panie profesorze myślę, że młodzi są zawiedzeni przypomnijmy, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość dochodziło do władzy to dochodziło m.in. dlatego że w systemie, gdyby tak nieograniczonych możliwości transformacyjny pt. uczeń będzie się coraz lepszą pracę w trochę zamykał się trochę przestawał już już działać w pewnym sensie PiS przychodził do władzy taką jakąś obietnicą otwarcia systemu no cóż zamiast otwarcia ci młodzi dostali w zasadzie wsparcie w postaci no w postaci 500 plus np. ale zarazem system zaczął się zamykać zupełnie nieoczekiwanej strony w postaci no powiedzmy sobie de liberalnej rewolucji w postaci kontr transformacji w postaci zabierania wolności ja myślę, że to spowodowało tę frustrację, bo wolność dla młodych ludzi to nie jest coś abstrakcyjnego to jest element ich naturalnego środowiska to są ludzie wyrośli jak gdyby w sieci, gdzie pojęcie wolności z siecią jest immanentnie związane i muszę powiedzieć to jest nie tylko ta frustracja, która uwidacznia się tych wynika, że kiedy widzimy działania są niezadowoleni, ale ma także powiedziałbym zaczynaliśmy przełożenie polityczne, bo do tych wyników, o których pani mówi, kiedy 41% osiemnasty roku niezadowolonych doszło do 65 niezadowolonych procent 3 tysiące dwudziestym 33 czy tak pomyliłem się 3 wydaje inny wynik wybory europejskie mają dziewiętnastego roku uczestniczy 27% osób poniżej trzydziestego roku życia Bory prezydenckie w czerwcu dwudziestego roku uczestniczy uczestniczy 65% osób w wieku poniżej trzydziestki oczywiście wyborach prezydenckich zwykle jest stosunkowo największa partycypacja bony poprzez swój personalny charakter tak bardzo mobilizują, ale to nie wyjaśnia całość tej naprawdę dramatycznej różnicy z 27 do 65% młodzi uznali, że muszą także zabierać głos politycznie najdroższe w pewnym sensie widzimy na ulicach także Pani Poseł Jadwiga Emilewicz była łaskawa tak zdiagnozować sytuację ma wrażenie, że to diagnoza dość prostolinijna młodzież nie chodzi do szkoły nie może wejść do kawiarni pubu czy restauracji to poszła na protest energia w protestach znalazła ujście pan kupuje jak nie kupuje pani miasto nie jest także protesty pełnią rolę ciasteczka zjedzonego kawiarni jak mogłoby się wydawać z wypowiedzi panie Miller wiecznie te te protesty pokazują narastającą frustrację i pewien język, którym młodzież znalazła dla wyrażenia tej frustracji i oczywiście dużym stopniu chodziła aborcję, ale też aborcja odgrywać rolę języka wehikułu jest jak można powiedzieć za pomocą, którego te wszystkie inne frustracje dotyczące ograniczenia właśnie wolności na poziomie jednostki są artykułowane są wyrażane aborcja i demonstracja i skierowanie gniewu przeciwko rządzącym to jest wszystko razem jak gdyby spójne logiczne zauważmy jak uczestnicy demonstracji bardzo szybko się uczą na początku, kiedy prawda były jakieś wejście do kościoła tak dalej bardzo szybko identyfikowali torze w takim planie bezpośredni jak gdyby politycznej walki nacisku kościół nie jest wrogiem dziś kościół ma swoje za uszami kościół jest nieobecny w tle, ale nie ignorujemy instytucję kościoła ignorujemy budynki kościelne idziemy tam i krzyczymy to, żeby zidentyfikować co identyfikuje prawdziwych jak gdyby naszych oponentów czyli, czyli przedstawicieli władzy zobaczmy, jaką są doskonale zorganizowani jak powstają rozmaitego rodzaju grupy wsparcia na Facebooku Santo wiem, bo powiedziałem bardzo bliski członek mojej rodziny uczestniczę w takiej grupie wsparcia, która próbuje odebrać nacjonalistyczną prawicowej stronie hasło rodziny i pokazać, że rodzina to też może być coś zupełnie nowoczesnego i częścią jak gdyby fanatyzmem nie ma nic wspólnego jest wręcz anty fanatycznie nastawiona, jakie mają grupy wsparcia związane z jak gdyby samo organizowaniem się o to jest rzecz, która bardzo bardzo daleko zaszła w i w moim przekonaniu jest jakimś elementem tworzenia sytuacji rewolucyjnej, która to sytuacja oczywiście, aby była taką sytuacją musi spełnić jeszcze parę innych warunków moim zdaniem ona też warunki spełnia, bo słucham Radia Maryja tam dużo mówi się o tym, że tu cytat przegraliśmy młode pokolenie i chyba takie myślenie podzielają także politycy zjednoczonej prawicy teraz chciałbym pana profesora zapytać o to co komu uwłacza, bo ten termin pojawił się w 2 tekstach w komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej i liście prof. Ryszarda Legutki do rektorów komunikat menu dość interesującej porze wysłany w przestrzeń publiczną, bo tuż przed północą brzmiał tak, jeżeli nauczyciele brali udział w proteście lub namawiali uczniów będą wyciągane konsekwencje, bo to wszystko uwłacza to sobie zawodu nauczyciela na temat prof. Ryszard Legutko europoseł prawa sprawiedliwości rzecz jasna mówi, że jest coś uwłaczającego godności rektora w tym, że on cieszy się bezrefleksyjnym akcjami istotnymi sam dajesz im ponosić, choć oczywiście to kilkanaście uczelni 28października zdecydowała się na tzw. dni rektorskie, które umożliwiły np. studentką i studentom uczestnictwo w strajku generalnym to co komu uwłacza chyba nie ma zdaniem stać na to może być odporność w sytuacji pandemii co jest zresztą notabene mitem jak wiele badaczy wykazuje, ale tutaj to nie jest jakaś stadna bezrefleksyjna działalność wręcz przeciwnie to jest moim zdaniem dość dojrzała wyrażająca się bardzo wyraźnie emocjonalny sposób aktywność Obywatelska ja uważam, że to nie jest tak, że ci młodzi prawda uczestniczą bezpośrednio w polityce nie ich protest ma bardzo silne podstawy moralne no pani nadziejami ja widzę tutaj, że obóz szeroko pojętej władzy na trudności interpretacyjne trudności ze znalezienia za przeproszeniem tzw. radzi jak dopisać, bo z 1 strony do zdarzenia rada chodzę, bo nie mogą sobie zjeść ciasteczka w kawiarni, czyli nie ma żadnego znaczenia, ale z drugiej strony by jakaś stadna polityczna bezrefleksyjna jednak reakcja na to ani jedno ani jest drugie w moim przekonaniu to jest po prostu sytuacja, w której to dużo mówić władza powoli zaczyna tracić władzy, a czy taka krytyka wygraża palcem próba zastraszenia to ona jest takim rewolucyjnym buntowniczy momencie skuteczna czy wręcz przeciwnie taka akcja rodzi reakcję pani myślę, że z oceną co jest skuteczne to jest nieskuteczne powinniśmy jak gdyby się wstrzymać, zachowując wszelkie proporcje nie chce dokonywać żadnego porównania pamiętamy kiedyś Tadeusza Konwickiego zapytano czy był sens powstania Warszawskiego odpowiedź Konwickiego brzmiała tak nie wiem czy był sens wiem, że był Muz to w jaki sposób wyjaśnia część jak gdyby motywacji, które tego typu na bardzo silnych wzburzenia stanu emocjonalnego mogą mogą mieć miejsce my widzimy pewną obawę po stronie władzy, której to obawy źródło ja bym oba źródła upatrywałbym czymś takim bardzo przypomina moje własne badania, które robiłem tuż przed stanem wojennym i tuż przed osiemdziesiątym dziewiątym roku zarówno w 1 jak w drugim okresie myśmy widzieli, że obóz my staje się coraz większy obóz on się kurczył ta granica konfliktu się przesuwała po osiemdziesiątym pierwszym roku władza dostrzegła wprowadziła stan wojenny, bo 1009. roku nie była już w stanie wprowadzić drugi raz stanu wojennego nie chciały widziała, że niczego nawet z punktu widzenia interesu władzy nie rozwiązał i otworzyło drogę do do wyboru 4czerwca moim zdaniem fundamentalnym pytaniem czy, jakim stoi w tej chwili Polska jest pytanie o to czy my jesteśmy przed 13 grudnia 81 czy jesteśmy 4czerwca 89, bo niewątpliwie jesteśmy przed jakimś przesileniem skoro przesileniu umowa to zapytam pana o to poparcie, które słabnie dla partii Jarosława Kaczyńskiego przecież ona przez długi czas uchodziła za teflonową żadna afera nie miała charakteru destrukcyjnego sondaże były jak zamurowane i nagle ruszyły w dół czy chodzi tylko o sprawę, która rozgrywa się teraz na ulicach, czyli naruszenie kompromisu aborcyjnego czy może pandemię czy jednak o to, że w końcu doszliśmy do takiego momentu, kiedy zebrała się masa krytyczna myślę, że to jest raczej bym moment zbierania się masy krytycznej my widzimy takie przejawy jak gdyby tej postępującej erozji obozu władzy jak np. do 40% wyborców PiS-u jednym z sondaży uważa, że Jarosław Kaczyński powinien ustąpić ze stanowiska przewodniczącego partii przy 71% w całej populacji aż 40%, czyli niewiele mniej niż połowa wyborców PiS chce tego to jest oznaka daleko idącej erozji to właśnie trochę przypomina procesy delegitymizacji już dotykającej sam obóz władzy, o których mówiłem przed tym w latach osiemdziesiątych z drugiej strony widzimy jak ta władza no trochę się gubi wycofuje się publikacje w każdym razie nie dokonuje publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego wycofuje się z piątki dla zwierząt, ponieważ zorientowała się, że po robiła sobie no wrogów jak gdyby którzy właśnie komplety nieoczekiwane Sojusz tego symbolem był ten protest kobiet w nowym dworze gdańskim, na którym do, którego dołączyli rolnicy na ciągnikach z hasłami nie dotyczącymi piąta zwierzątko z faktami dotyczącymi zaostrzenia prawa antyaborcyjnego, więc przyjęli te hasła kobiet krótko mówiąc wydaje mi się, że przedstawiciele obozu władzy dostrzegają taką sytuację, że realizują w tej chwili odwrotność zasady, dzięki której tak długo skutecznie rządzili zamiast zasady dziel i rządź oni wydają się realizować w praktyce zasadę jednoczy opozycję jednoczy no i upadnie, czyli prawda mniej problemy widać, że nie potrafi się ta władza jak gdyby jakiś sposób ogarnąć tym wszystkim do tego jeszcze powiedziałbym, że sytuacja, której władza traci władzę to oznacza żona traci tę władzę na takim poziomie głębszym no władze nie tylko pozycję formalne także kontrolę procesów społecznych i tutaj jest bardzo duży uszczerbek, ale nawet na poziomie formalnym, czyli ponad 2 generałów co prawda w służbie nie w służbie czynnej, ale w stanie spoczynku pisze list, którego wymowa jest jednoznaczna w czasie porozumieć, a nie używać siły tak dalej i jątrzyć, jeżeli dochodzą informacje, które uporczywie w niektórych mediach były pisane także generałowie służbie czynnej chcieli to podpisać, ale ich powstrzymano oto, żeby ochronić przed ewentualnymi szykanami no to to jest powiedziałbym dla spoistości obozu władzy bardzo bardzo niepokojące no i powstaje pytanie no no co będzie pani przez lata uważali, że o anty-PiS to już w ogóle hasło, które umarło opozycja musi wymyślić coś nowego nikt nie zrobił tyle dla obudzenia i ponownego ożywienia hasła PiS-u Jarosław Kaczyński ostatnio panie profesorze bardzo dziękuję za rozmowę Andrzeja dziękuję dyrektor Instytutu filozofii socjologii Polskiej Akademii Nauk Fundacja Batorego był naszym gościem wywiad polityczny Szanowni Państwo dobiega we wtorek końca program wydawał Tomasz Krzemiński realizował Adam Szurek za chwilę informacje o osiemnastej, a po nich popołudnie Radia TOK FM, na które zaprasza państwa Adam Ozga udanego wieczoru do usłyszenia jutro po siedemnastej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA