REKLAMA

Prezes PFR: Gospodarka jest lepiej przygotowana do drugiej fali koronawirusa

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-11-06 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:22 min.
Udostępnij:

- Zakładamy, że z pomocy będą mogły skorzystać firmy najbardziej teraz dotknięte pandemią. Mówimy o działaniach dedykowanych konkretnym branżom. Będziemy mogli udzielać zamkniętym firmom subwencji pokrywających do 70% ich kosztów stałych. Gospodarka jest lepiej przygotowana do drugiej fali koronawirusa niż była przygotowana do jego pierwszej fali- mówił Paweł Borys - prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 4 jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju dzień dobry dzień dobry, kto może w tej chwili panie prezesie liczyć na pomoc w ramach działań polskiego funduszu rozwoju już w tej chwili cały czas prowadzimy program tarczy finansowej dla dużych przedsiębiorstw codziennie podejmujemy decyzję o finansowaniu kolejnych firm tu czas zaznacza, że nie od dużej firmy Rozwiń » zatrudniające powyżej 250 osób, ale np. są to firmy, które są własnością jednostek samorządu terytorialnego prowadzą targi natomiast zgodnie z nową zapowiedział też premiera Mateusza Morawieckiego uruchomimy dodatkowe wsparcie dla tych branż objętych teraz restrykcjami, jakie to będzie wsparcie te działania, które zapowiedział rząd obejmują 10 różnego rodzaju typów wsparcia od tych taki już wcześniej zapowiedzianych jak zwolnienie składek ZUS czy postojowe nie są również instrumenty finansowe właśnie z polskiego funduszu rozwoju to co uruchamiamy to jest ich nowy nowa forma finansowania polegająca na tym, że będziemy mogli udzielać firmom właśnie zamkniętym gastronomii fitness subwencji pokrywających do 70% kosztów stałych to panie prezesie dni proszę wybaczyć, że wejdę słowa tylko dlatego by usłyszeć szczegóły to to brzmi obiecująco to finansowanie kosztów stałych jeśli już dziś może pan powiedzieć jak należy rozumieć jak to można interpretować to poproszę teraz powiedzieć tak tutaj dosłownie przed tygodniem komisja europejska stworzyła takie podstawy prawnej i taką definicję koszty stałe to są te, które firmy ponoszą niezależnie od wielkości swoich przychodów czyli, jeżeli jesteśmy restauracją na to są to koszty częścią wynagrodzeń, a nie są to np. koszty zamawiania nie wiemy produktów żywnościowych do tego, żeby stworzyć posiłki, które wielu jak firma zamknięto tych kosztów nie ma, więc mówimy rzeczywiście takich kosztach, które są ponoszone niezależnie od prowadzonej wielkości działalności jakiś leasing jakieś usługi księgowe tak dalej mężczyźnie akt stałe wydatki, które są ponoszone przez firmy niezależnie od tego czy działaczy właśnie jest zamknięta tę pomoc będzie można uzyskać tracą już w tej chwili trzeba będzie udowadniać ci jakiś dłuższy okres zgodnie z tymi wymogami pomocowymi zatwierdzonymi przez komisję europejską firma będzie musiał wykazać, że rok do roku czy względem 2019 roku ma co najmniej 30%owy spadek przychodów, ale jak rozumiem w przypadku niestety tych branż dotkniętych około 25 teraz blisko 30 dotkniętych restrykcjami taka sytuacja ma miejsce, więc zakładamy, że z tej pomocy rzeczywiście te firmy najbardziej dotknięte w tej chwili tym kryzys, ale on panem będą mogły skorzystać panie prezesie czy tutaj kwalifikacją do tego by uzyskać się o UPO opisaną przez pana pomoc będzie działalność w tych konkretnie 30 branżach, o których pan mówi tak mówimy tutaj o działaniu dedykowanym konkretnym branżom np. restauracja tak działać nie może w takiej tradycyjny sposób hotel też no bo nie może przepraszam, że sformułowanie masowo przyjmować klientów tak tak mówimy o tych branżach co, do których rząd wprowadził no restrykcje sanitarne lub euro od dopytuje, a to, dlatego że wczoraj gościliśmy tutaj w tym samym czasie w magazynie EKG pana Jarosława Tarczyńskiego wiceprezesa północnej Izby gospodarczej, który mówił no tak oczywiście taka pomoc jest istotna, ale przecież gospodarka to system naczyń połączonych hotel uzyska pomoc, ale np. pralnia, która formalnie działać może, bo nikt nie zakazał działalności pralni nie działa taki sposób jak działała dotychczas, bo jej największy klient, czyli hotel nie ma gości nie musi brać tej puścili, a więc ta pralnia właściwie traci swoją rację bytu i co wtedy mamy nawet takie spółki teraz w ramach tarczy finansowej dla dużych firm tym firmom czy też pamiętać, że wypłaciliśmy 60 miliardów złotych w ramach tej pierwszej tarczy w tej chwili ministerstwo rozwoju analizuje dokładnie też to, o czym pan redaktor mówi, czyli dokładnie to lista branż, aby rzeczywiście to była żeby, żeby to był rzeczywiście firmy, które w sposób w tej chwili bezpośredni mają straty wynikające z restrykcji sanitarnych to nie zawsze musi oznaczać, że jest tylko ta firma, która objęta jest zamknięciem rzeczywiście w przypadku chociażby przewozów autobusowych branży turystycznej, którzy te są domknięte pewnie będą objęte są tym wsparciem auto nie mówimy wprost o restrykcje, ale pośrednio skutki są i czyli będą mogli liczyć na wsparcie, choć niedokładnie takie jak te branże, które bezpośrednio są wyszczególnione jako te kwalifikujące się do pomocy tak, chociaż to przede wszystkim chodzi o branże, które dotknięte są restrykcje natomiast prowadzimy analizę czy rzeczywiście są takie branże, które pośrednio sposób rzeczywiście też bardzo znaczący czerpią z tej sytuacji natomiast łącznie mówimy o tym, że jest to około 5% zatrudnienia w Polskiej gospodarce i 5% PKB z tymi branżami właśnie pośrednio dotkniętym może dochodzimy do 10% jest to jednak znacznie mniejszą skalę niż było w drugim kwartale i ale niewiele przed nami drąży gotowane ewentualne środki, żeby no już w tym przypadku mniejszej skali, ale również takie wsparcie dzielić, ale nie wiemy co przed nami, bo rząd powiedział ostatnio, że ładnie nazywa narodową kwarantanną, ale należy to nazwać po prostu pełnym lockdownem, chociaż ten, który mamy w tej chwili już jest prawie pełnym lockdownem, więc tych zamknięć się i tych kłopotów firm może być za tydzień 2 więcej tak znaczy to co mówi w tej chwili rząd wynika z sytuacji zdrowotnej i oczywiście przede wszystkim należy apelować o to, abyśmy wszyscy przestrzegali tych zasad DDM, a czyn naprawdę się bardzo zdyscyplinowani wtedy te obostrzenia nie będą potrzebne osób sytuacja służby zdrowia, gdy jest bardzo trudno w tej chwili natomiast ja jednak powiedziałbym, że w gospodarka jest w tej chwili nawet lepiej przygotowana do tej drugiej fali niż była do pierwszej fali mamy większą liczbę firm dwukrotnie większą z wysokimi walorami finansowymi mamy stabilną sytuację na rynku pracy, a przede wszystkim firmy dużo firm już by przystosowały do pracy zdalnej bądź pracy zwiększone wymogi sanitarne myślę panie rozumiem, że to sformułowanie, które miały różnych firm działa stabilnie to sformułowanie, którego pan użył o tym, że gospodarka jest przygotowana jest prawdziwe, ale administracja rządowa rządowe agendy nie były agendy nie są przygotowane skoro ja słyszę że, o czym mówi sam minister Gowin intensywnie pracujemy nad rozporządzeniami, które pozwoli sfinansować wynagrodzenia pracowników branż dotkniętych nowymi obostrzeniami te rozporządzenia powinny były być już gotowe czy jak rozumiem to nie zostało już zgłoszonych prac sejmowych natomiast to treść tych rozporządzeń wynika z podejmowanych decyzji o restrykcje sanitarne prawda no trudno było miesiąc temu, czyli do branż to będzie dokładnie dotyczyło to jest wyłącznie efekt jednak niepewności związanej z tym, jakie restrykcje sanitarne są wdrażane natomiast instrumenty, jakby podstawy prawne pod tą są wydaje mi się, że moglibyśmy tutaj w Nieustającej długo polemizować czy tak trudno było przewidzieć co się może wydarzyć mając już doświadczenia z pierwszej połowy roku panie prezesie COS poprzednią pomocą, której udzielał Polski fundusz rozwoju są firmy, które wzięły pomoc i słusznie oferowaną przez rząd w czasie pierwszego zamknięcia podjęły się także zobowiązanie, jakim jest np. utrzymanie zatrudnienia przez określony czas przez rok mogą za to dostać umorzenia umorzenie części tej pomocy no ale teraz nadchodzi drugie zamknięcie już mogą sobie poradzić czy PFR planuje rezygnację z ze spłaty zobowiązań udzielonej pomocy czy dopuszcza, że przedsiębiorcy będą mogli w związku z tą sytuacją, którą teraz mierzymy jednak w razie potrzeby edukować także zatrudnienie tak tutaj uważamy, że ten program działał dobrze ponad 3 000 000 miejsc pracy chronimy w ramach tarczy finansowej właśnie, bazując na tym, że te środki będą umorzone tylko w przypadku utrzymania zatrudnienia natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że wdrożone restrykcje uniemożliwiają w tej chwili tym firmom, zwłaszcza to są mikro małe średnie firmy w no po prostu wywiązanie się tego warunku dlatego też premier zapowiedział, że subwencja dla tych w tej chwili najbardziej poszkodowanych branż będą po prostu do 100% nawet umorzone niezależnie od spełnienia tego warunku będzie w regulaminie PFR poprawione tak znaczy to niestety wymaga to bardziej skomplikowana procedura, bo to są wszystko programy pomocowe zatwierdzono przez komisję europejską, więc my przygotowujemy teraz taką notyfikację liczymy na to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli wtedy zmienić dostosować screening, czyli rozsunąć stuprocentową pewność przedsiębiorcy będą mieli dopiero w przyszłym roku no i postaramy się jak najszybciej teraz w listopadzie trafi taki wniosek do komisji europejskiej ja nie uważam, żeby tutaj były jakiekolwiek argumenty, żeby taka zgoda nie była udzielona, więc myślę, że jak tylko rząd to decyzję podejmie wyśle notyfikację to przedsiębiorcy z dużym prawdopodobieństwem będą zakładać, że to do tego umorzenia, bo część oraz chciałbym dopytać o to od po to, zatrudnienie czy te warunki pozostaną takie, jakie przedsiębiorcy w jakiś zobowiązywali w pierwszej połowie roku czy właśnie w przypadku tych praw w tej chwili objętych restrykcjami niezależnie od spełnienia tego tych warunków dotyczących zatrudnienia te firmy będą mogły liczyć na pełne umorzenie subwencji natomiast równolegle będziemy podejmowali działania w ramach tego dodatkowego wsparcia, aby jednak do tych zwolnień nie dochodziło też musimy to wiadomość od firmy muszą się też w jaki sposób dostosować, bo nie wiemy niestety jak długo pandemia będzie znał pan zmienia swoje prognozy dotyczące spadku PKB w tym roku nie myślę, że ten spadek będzie w przedziale około 34%, czyli na połowę niższe niż w unii europejskiej koszty obecnych restrykcji sanitarnych szacujemy na niecałą połowę tego co było drugim kwartale czytam mieliśmy spadek kwartał do kwartału ponad 10% w tej chwili raczej szacujemy, że te są też 64% kwartał do kwartału spadku aktywności gospodarczej dużo będzie zależał od tego czy w grudniu handel będzie ponownie uruchomione i czy w tym sezonie takim głównym, jeżeli chodzi o zakupy związane ze świętami, bo te działalność handlowa będzie działała ona zdaniem jest szansa na to bardzo ważna dlatego rozumiem jak tutaj to logikę działania w tej chwili rządu, czyli szybkie jednak doprowadzenie do mocniejszych restrykcje, aby w perspektywie 4 tygodni miejmy nadzieję nastąpił spadek zachorowań i aby możliwie szybko ponownie uruchomić np. handel panie prezesie, a bezrobocie pana zdaniem, jakie na koniec roku w końcówkach no tutaj mamy brak wzrostu bezrobocia z danych europejskich rok do roku 31% drugi przewodnik w Europie sezonowy nastąpi teraz wzrost bezrobocia w przedziale między 6 było aż 7% na koniec 2 no bardziej w perspektywie stycznia lutego panie prezesie natomiast natomiast rynek pracy powinien być powinien być cały czas stabilny taką chcielibyśmy mieć nadzieję nie mówi, że mamy nadzieję chcielibyśmy mieć taką nadzieję pan zgodę na pomoc i udzieli pomocy polskiej grupie Górniczej, bo kilka tygodnie temu, gdy o tym rozmawialiśmy mówił pan musi zobaczyć biznesplan zdaje się, że ten biznesplan jest dopłaty do górnictwa PGG 2 miliardy złotych rocznie przez najbliższe 10 lat pomoże pan otrzymaliśmy rzeczywiście przed tygodniem ten plan finansowy mogę na ten temat na ten moment powiedzieć, że nią analizujemy nie zapadły jeszcze żadne decyzje jeszcze za krótki okres, kiedy pan podejmie ostatecznie tę decyzję, kiedy zakończą analizy myślę, że o w połowie listopada będziemy już po analizie tych przedstawionych dokumentów pan Paweł Borys prezes polskiego funduszu rozwoju był gościem magazynu EKG bardzo dziękuję za rozmowę teraz informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA