REKLAMA

Szarada bez wyjścia? Prawnopaństwowy chaos po wyroku upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-11-07 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
16:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dobre kolejny gościem weekendowego poranka pan prof. Marek Safjan sędzia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej były prezes Trybunału Konstytucyjnego dzień dobry i zorganizować, żeby państwo nawet nie wie pan się cieszę, że pan dzisiaj naszym gościem, bo od kilku dni mam taki mętlik prawny w głowie, że cała nadzieja w panu panie to jakoś wyjaśni przez chwilę tylko mówił obiecuje, ale właśnie to jest opis tego MEN plików no tak Trybunał aktu, Rozwiń » który nie ma mandatu by być Trybunałem wydał wyrok, który nie jest wyrokiem mogą wydawali sędziowie dublerzy jednocześnie do tego czegoś 2 sędziowie, których uważamy za sędziów przedstawili zdanie odrębne czemu poważni sędziowie zasiadają w skład, których są sędziowie dublerzy przedstawią zdanie odrębne do czegoś co nie jest wyrokiem potem inne autorytety znakomite jak chociażby pani prof. Łętowska mówi, że ten wyrok, choć nie jest prawomocnym wyrokiem powinien być opublikowany, a rządzący nie publikują i to jest dobrze mimo, że kiedy nie publikowali kilka lat temu domagaliśmy się, żeby publikowali jak taki Polak szarak, jakie może to wszystko pojąć pani panie rektorze znakomicie pan opisał sytuację jego chodzi o prawdę man, który został stworzony przez orzeczenie Trybunału słusznie, którzy mówią były konstytucyjnego to jest prawdopodobnie już swoista środa bez wyjścia nie możemy znaleźć dobrego rozwiązania prawnego prawnik mógł z pełną szczerością stwierdzić, że jest to sytuacja, w której każdy jeszcze możliwe, które teoretycznie możemy wyobrazić jest złym wejść nowo rzeczywiście publikowanie wyroku Trybunału, który nie ma legitymacji, które co, do których istnieją fundamentalne wątpliwości co do jego zgodności z konstytucją mówiąc najkrócej z nie wydaje się rozwiązaniem stosownym jednak jest to orzeczenie instytucji co, do której formalnie nikt nie zakwestionował forma zniknie wzór istniejącego niepublikowanie wyroku otwiera bardzo szeroko wrota dla wszystkich innych możliwych w przyszłości sytuacji, których nagle władza wykonawcza powinna dobrze, ale mu uznajemy wyrok za nic niesłusznie właściwy sygnał będziemy godzić obie sprawy także na rozumowaniu opiera się opiera się decyzja sądu koniu wzorem rządu w grudniu 2015 roku wtedy, kiedy pani premier Szydło powiedziała na wyrok jest bezprawne sobie nie mogą publikować i od tego momentu rozpoczął się prawdziwy kryzys rząd ustawa ja stwierdziłem nawet, że to jest właśnie już Google czy rzeczy załamali się rządów prawa, bo aktor miałem tak to widzę wyjście drugie, które polegałoby na tym, że będzie publikowany wyrok, ale zaraz potem będzie przyjęta ustawa z sektora w istocie rzeczy w zakresie ten wyrok zwrócił do punktu się turystycznie można wyobrazić taki scenariusz, w którym pamiętajmy, że to jest znowu z punktu widzenia standardów demokratycznych państwa prawnego komplet na instrumentach z prawa i orzecznictwo, bo Sejm, który natychmiast po wyroku przyjmuje rozwiązania, które są uznane za niekonstytucyjny, jeżeli stoimy na 5 proc do wiarygodności Trybunału z tym zastrzeżeniem czy nie jest to jest to trudne do pojęcia Poznań rozwiązał też wydaje się z punktu widzenia, jakby takiej czystej doktryny konstytucyjne prawo można do przyjęcia propozycja prezent to swoisty kompromis, który proponuje prezydent Kielc, gdzie swoista selekcja czy wartościowanie VAT informacji, które mogą uzasadniać terminacji ciąży rzecz Otóż mniejsze wydaje, że to jest kompletnie nie do przyjęcia rozwiązań wasz po pierwsze, ono na pewno nie uchyla wszystkich zastrzeżeń, które są podnoszone w tej chwili przez protestujących kontestujących masowo orzeczenie jak ja rozumiem zastrzeżenia, ponieważ tutaj o wybór w sposób dramatyczny, który powinien być pozbawiony matce dziecka kobiecie, ale po drugie, od mało, kto mówi to jest przecież element dla każdego prawnika przynajmniej do zmiany, gdyż propozycje prezydent proponuje się z innego tylko solisty wartościowanie w 2, czyli w gruncie sprawy przy tak naprawdę taką czystą organiczną są pewne wady, które uzasadniają terminacji są takie, które uzasadniają, kto o tym orzekać wg jakich kryteriów znajdziemy jakiekolwiek kryterium kryteria obiektywne, żeby deszcz jest sytuacja, ale Huxleya wskaźnik Gold, gdzie mieliśmy do czynienia właśnie taką grubą wartościowania wartościowanie VAT VAT tworzony istotę i tego rodzaju rozwiązanie jest jest ubezpieczony nie jest już jest w mojej ocenie były tworzy, że żadnego sensownego wyjścia zmiany sytuacji możemy oczywiście stoję na stanowisku, że opublikowany wyrok i poza tym prawda czy jest sytuacja który, który rzeczywiście znika przesłanka terminacji ciąży to jest rozwiązanie, które z kolei wydaje się kompletnie nie do zaakceptowania dla, gdyż część społeczeństwa ono narusza w sposób widoczny granice, które prawo może przegrać mogą może przekroczyć wydaje się, że by skarżącej sferą, który instrumenty prawne nie są właściwym sposobem rozwiązywania problemu to musi być postawiona w takich sytuacjach skrajnych chodzi o informacje genetyczne deformacje wady genetyczne dziecko nie można zastąpić decyzji kobiety żadnym drugą żoną próbą narzucenia rozwiązań zwrotu rozwiązanie też czy też nie wchodzi w rachubę moim zdaniem szczerze mówiąc, ale oczywiście takie są Chinki to czy takie takie życzeniowe myślenie chyba byłby na tym, że zostanie rzucono jednoznacznie przez rządzących niekonstytucyjność samego Trybunału z Trybunału kasacyjnego znaczek z usług zwrócimy to pkt 2000 piętnastego roku, w którym wydano orzeczenie Trybunału mówiący o właściwym wyborze 3 sędziów Trybunału gościnnego takiej sytuacji otwarty ciągle droga do tego, że prezydent mianował się przepraszam czy przysięga 3 sędziów 3 sędziowie wchodzą w skład Trybunału mamy do czynienia z trybunami wtedy opiera się to na drogę do stwierdzeń nie legitymizować Konstytucyjny Trybunał Rosji nie ma sądu o uchylenie orzeczenia i to one rynek prawidłowo się, ale można powiedzieć, że to jest na dobre obrażeń, gdy trudno obrażenia w tej chwili to zgodne z prawem istotami państwa prawnego, ale proszę zwrócić uwagę, że to jest właśnie ta sytuacja, w której tkwimy już wiemy dzisiaj to jest konsekwencja łamania standardów państwa prawnego krok po kroku to stworzenie właśnie sytuacji, w której nie ma wyjścia dobrego prawnik, który myśli kategoriami czysto prawny miejsca zatem państwa prawnego nie znajduje wyjście, bo nie ma tego wyjścia to właśnie to pułapka, którą tworzy sytuacja w jaki nie przestrzega się cmentarny zasad konstytucyjnych, o którym której my mówiliśmy od kilku lat od od co najmniej 5 lat proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj społeczeństwo chyba bardzo jednoznacznie powiedzieć bez wsparcia młodych część społeczeństwa zrozumiała, jaka jest zależność między tym, że są łamane standardy państwa prawnego złamanej np. niezależność Trybunału Konstytucyjnego o rezultaty, który to już dziś zbliżony tą osobą szalenie atrakcyjny jakieś takie dziwne dyskusje nudnych prawników o tym czy jest poprawne uwagi sędziego niepoprawne tego nikt nie rozumiał dzisiaj widać bardzo wyraźnie jak na ląd do czego prowadzić tego rodzaju nieprzestrzeganie podstawowych elementarnych standardów państwa prawnego to jest Edukator przebiegająca w szybkim tempie przyspieszonym tempie, dlaczego młodego pokolenia i wydaje się że, aby pan broni było za późno nie my rzeczywiście tak dlatego edukację nigdy za późno, a może to jest szalenie ważne, ponieważ mamy do czynienia z prawem o przebudzenie się młodego pokolenia to co taki rzeczywiście z tymi założycielskich złych jestem takim dość wiekowego dla mnie pamięć bardzo aktualna jest ciągle aktualne doświadczenia 1000 dziewięćdziesiątego ósmego roku pokolenie piąte gospodarek, które ja także należeć miało doświadczenie, które przewijały się podjąć we wszystkich kolejnych lata tak powiem kolejnych zrywach społeczeństwo bardzo domu pracy jedno 4 to to jest pokoleń, które np. jak jak w wersji z rodzin życiorysy odgrywało podstawową rolę sześćdziesiąty ósmy rok jest Polska, ale przecież tysiące ósmy roku to był także czas kontroli studenckiej i czas tego słynnego hasła Herberta Marius ideologa ruchu męskiego się rozmowy roku, który powiedział młodość sama sobie z rewolucją każdy, kto chce walczyć ze społeczeństwa, którą określał swoich książkach o łącznej konsument jest to jednak dopiero społeczeństwo, czyli część tych sytuacji wolność może do tego ruchu przystąpić i dobrze to jest straszliwie ważne hasło dzisiaj to wysłanie, które wynika z przebudzenie młodego młodego pokolenia świetnie rozumiejącego jak widać stawkę wartości, które o, których dzisiaj dyskutujemy dopóki robił to moje pokolenie to za sposób mało przekonujący to nie tworzyło żadnego wreszcie do paktu społecznego dzisiaj młode pokolenie, widząc lotnicy bezpośrednio odczuwają konsekwencje tego co się zdarzyło z włącza się bardzo wyraźnie walkę o standardy demokratyczne to jest bardzo cieszy wolność standardy demokratyczne i osoby wartości wartości obywatelskich pani nowe złoże jak zwykle zawsze trochę mało czasu mamy 3 minuta ja jeszcze bardzo chciałem pana zapytać o tą sytuację, o której dowiedzieliśmy się jakieś 9 dni temu na konferencji prasowej rzecznik komisji Jan Wigan mówił, że podjęto komisja podjęła kolejne kroki w procedurze naruszenia owej przeciwko Polsce odpowiedzi polskich władz nie usunęły obaw przedstawionych przez komisję i teraz znowu Polski 2000 na podjęcie koniecznych środków by tę sytuację zmienić przy okazji dodam, że również niepokoi komisję przypadki niepokoją przypadki odbierania immunitetu sędziów przez izbę dyscyplinarną no to jest oczywiście ta izba, którą Trybunał, który pan pro pracuje no zalecił jeśli może tak powiedzieć, żeby nie podejmowała żadnych działań co z tym pani profesor istotność stanowisko komisji europejskiej nie może dziwić, ponieważ bardzo wyraźne sygnały płynące przede wszystkim właśnie z samego Trybunału sprawiedliwości świadczą o tym za nie ogromne zaniepokojenie sytuacją w zakresie rządów prawa w Polsce pan także mamy za sobą już całą serię orzeczeń, które dotyczą spraw Polski, że wspomnę tutaj np. to w słynnym orzeczeniu w sprawie Izby dyscyplinarnej czy Sądu Najwyższego również np. słynna orzeczeniu o nakazie aresztowania w sprawie irlandzkiej żydowską świadczy o tym, że mamy mamy do czynienia w ujęciu sam Trybunał sprawiedliwości sytuacja, w której określono mianem kryzysu systemowego pamiętajmy tu chodzi o swój kres tu chodzi o zwykłe naruszenie takiego innego mechanizmu kryzys systemowy to jest sytuacja, w której następuje skorelowanie całego mechanizmu rządów prawa i tego rodzaju obraz wyłania się także bardzo bardzo jednoznacznie coraz bardziej to znaczy z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości komisja wspomina dzisiaj na temat tych problemów związanych np. w postępowaniu postępowaniem dyscyplinarnym nic nie może w żadnym wypadku dziwić, ponieważ orzeczenie Trybunału sprawiedliwości w sprawie środków tymczasowych nie wolno stosować nie wolno prowadzić postępowań także w gruncie rzeczy postępowań dotyczących uchylenia Interu czy konsolidując jest niewykonywany konsekwentnie, gdzie nad i to w istocie naruszanie stanowi Trybunału sprawiedliwości co też stanowi absolutny ewenement w dziejach Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zdarzy się wobec tego rodzaju jednoznaczny sposób naruszony przestrzegane orzeczenia komisja komisja jest odpowiedzialna za przestrzeganie standardów musi reagować na coś co pamiętajmy jest nie tylko problemy państw członkowskich takich jak Polska to jest problem, który zna znacznie wykracza poza nasze granice, ponieważ to co się dzieje w Polsce jesteśmy w przestrzeni Schengen jest przecież pełnoprawnym członkiem Unii to musi odjąć automatyczne na wszystkich innych państwach Unii Europejskiej to interes system oznaczony, jeżeli jednym z 1 znaczeniu poziom spada wszędzie się obniża poziom poziom, że to sprawa żadna instytucja europejska może pozwolić na to, żeby tolerować łamanie rządów prawa w którymkolwiek z państw członkowskich to jest nasza wspólna owego wyrażone w ogóle warto to oczywiście tylko ważne, żeby w końcu ta instytucja miała lepsze narzędzia być może ten ani praworządność i pieniądze będzie takim narzędziem jak do tej pory widać, że rząd raczej właśnie lekceważy wszystkie porozumienia szczeblu politycznym nie wydaje, że to jest krok, który wskazuje na determinację tych instytucji europejskich parlamentu komisji rady by tego rodzaju mechanizm miał charakter dyscyplinujący dochodzi do 130 wszystkie kraje Unii kraj, gdzie to musi ze środkami ochrony prawno dość tych musimy już dzisiaj kończyć jak ten mechanizm ostateczny będzie miał kształt już teraz zapraszam pana profesora, gdy się znowu połączone dzisiaj pięknie dziękuję prof. Marek Safjan sędzia Trybunału dolegliwości Unii Europejskiej był gościem poranka zaprasza na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA