REKLAMA

Jak unijne dotacje wspierają polskie innowacje?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2020-11-07 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:46 min.
Udostępnij:

Przez ostatnich sześć lat Polska uzyskała z Unii Europejskiej 660 mln euro na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020 - o 258 mln euro więcej niż w okresie 2007-2013. Duża część tej kwoty trafiła do małych i średnich przedsiębiorstw, pracujących nad przełomowymi technologiami. Jak startup może otrzymać taki grant? I jakie innowacje powstają w naszym kraju dzięki unijnym funduszom? O tym opowiedzą Katarzyna Walczyk-Matuszyk i dr Magdalena Jander.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski punktów nie widzą państwo w człowieku 20 zastanawiamy się dzisiaj jak unijne dotacje wspierają innowacje, które dzieją się w Polsce ze mną w tej części wirtualnym domowym studiu Katarzyna Walczyk Matuszek zastępca dyrektora krajowego punktu kontaktowego programów badawczych Unii Europejskiej dzień dobry dzień dobry dzień dobry panu dobre państwo myśmy już z panią Katarzyną rozmawiali kiedyś przy okazji właśnie tematu o finansowaniu innowacji teraz mamy Rozwiń » dobry powód do tego wrócić chaos kończy się unijny program badań innowacji horyzont 2020 jak sama nazwa wskazuje to jest ten rok, w którym ten program powinien zakończyć nie wygląda na to mamy się czym pochwalić zdecydowanie tak horyzont 2020 to, bo była ósma edycja programu ramowego, czyli programu, który komisja europejska edukuje dla podmiotów realizujących badania innowacji z 77 miliardów euro, które zostało zapisane na tę perspektywę finansową całą Unię europejską oraz kraje stowarzyszone Polska pozyskała 660 000 000EUR jest to o 23 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej, czyli w latach 20072013 udział uzasadnia, więc organizacji polskich w tym programie ponad 800 organizacji na tutaj szczególnie przedsiębiorstwa mają również powody do dumy, ponieważ horyzont zaktywizował Polski przemysł szczególnie małe średnie przedsiębiorstwa prawie 120 000 000EUR z tej wymienionej przeze mnie puli środki pozyskane przez sektor podmiotów MŚP uczelni to nie jest tak jak się kiedyś sądził o unijne dotacje są tylko dla wielkich instytucji wielkich korporacji, bo to one dającą czarną magię składania wniosków o dotację może się tym zająć też z powodzeniem firma, która wcale nie jest dużo jeszcze nie została zbudowana taka firma, która tak naprawdę dopiero debiutuje jeśli chodzi o udział dużych firm korporacji, a programie ramowym obecnym to o to podmiot, który działa na terenie Polski zdobyły niewiele ponad 56 000 000EUR, czyli MŚP re można powiedzieć no są zdecydowanym liderem w sektorze prywatnym natomiast programach ramowych dominuje nauka, dlatego że tradycyjnie programy były zaprojektowane dla uczelni dla instytutów naukowych badawczych do indywidualnych naukowców, niemniej jednak zdecydowane udziału i zainteresowanie małych średnich firm wynika z tego, że po pierwsze, zarówno oferta programu ramowego została przygotowana w taki sposób jest ona atrakcyjna dla tych przedsiębiorstw, a po drugie mamy do czynienia z bardzo ciekawym zjawiskiem, bo pokazuje ono, że małe średnie przedsiębiorstwa w Polsce są dużo lepiej przygotowane do tego, aby rozwijać i wdrażać innowacyjne projekty, ale także również wspólnie z przemysłem realizować projekt o charakterze badawczym i wspólnie sektor nauki to rozumiem to jest kwestia testowo o mniejsze przedsiębiorstwo czy nawet taki początkujący starca jest bardziej elastyczny jest w stanie w szybko zareagować na jakieś nowe trendy czy nowe możliwości zarazem jest bardziej skłonny do robienia co ryzykowne, czyli takich, które się innowacją unijne dotacje miały właśnie pierwsze takie procesy, aby nowe rzeczy, które są na początku bardzo niepewne były były w stanie znaleźć finansowanie, które nie jest uzależnione od inwestora zdecydowanie tak w ramach programu ramowego małe średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnego rodzaju form dotacyjnych po pierwsze, jeżeli chodzi o projekty, które plasują się Nisko na skali gotowości technologicznej, czyli badania podstawowe i testowanie prototypów demonstracje warunkach laboratoryjnych to są projekt realizowany w konsorcjach projekt natomiast Novum w ogóle w programach ramowych od tej edycji było wprowadzenie tzw. schematu i wsi akcelerator jest europejska rada do spraw innowacji, które pozwala pojedynczemu MŚP w tym Startowi o aplikowanie ogląd, który umożliwia rozwój technologii do momentu, kiedy ona będzie gotowa do ME komercjalizacji zatem przedsiębiorstwo ma możliwość opracowania danej technologii ma możliwość również się zadbania o wszystkie elementy konieczne do procesu komercjalizacji i ma możliwość w ramach tego grantu także współpracę z uznanymi światowymi mentorami, którzy pozwolą takiemu przedsiębiorstwu zaprojektować cały proces i przyczynią się do sukcesu ponadto w ramach jej akceleratora komisja europejska oferuje także usługi mecz ringu start-upów, które posiadają takie granty dużymi światowymi graczami to w gestii przedsiębiorstwa leży decyzja, jaką ścieżkę komercjalizacji takiego rozwiązania obierze może również w dalszej perspektywie starać się dużego inwestora niekoniecznie z Polski, ale inwestor światowego, niemniej jednak wracając do Pańskiego pytania w kontekście Grant czy inwestorzy jeszcze akcelerator i granty Unii Europejskiej dedykowane projektom już zaawansowane w kontekście rozwoju technologii finansowane na poziomie 50% kosztów kwalifikowalnych do tego dochodzi 25% ryczałtu kosztów pośrednich i tutaj jestem wkład własny nam w kraju punkt kontaktowy zdarzały się takie sytuacje, że to inwestorzy przesłali firmy tonaż, aby te firmy aplikowały o środki programu ramowego, dlatego że dla inwestora to to jest też najlepsze świadectwo tego, że komisja jest w stanie udźwignąć to ryzyko projektów niezwykle ryzykowne, bo trzeba dzieci są projekty przełomowe bardzo ryzykowne i jednocześnie jest to taka pieczęć doskonałości pokazuje, że są projekty nie tylko ryzykowne, ale warte uwagi w skali Europy w skali świata, ponieważ mogą one znacząco przyczynić się do polepszenia zarówno funkcjonowania społeczeństwa europejskiego jak i oczywiście gospodarki europejskiej możemy podać przykłady takich przełomowych projektów, które właśnie w Polsce narodził co uzyskało finansowania ze środków unijnych w ostatnim czasie oczywiście zapewne znanej państwu przykład firmy SDS Optic, która pracuje nad nowoczesną diagnostyką nowotworów raka piersi sytuacja diagnosty ta tego typu nowotworów, które niestety są chorobą cywilizacyjną nie tylko w Polsce, ale Europy też na świecie, zwłaszcza kraje wysoko rozwiniętych jest obarczona wieloma ryzykami, ale też komplikacjami, dlatego że od momentu pobrania materiału do badania do uzyskania wyników mija dosyć dużo czasu, a sytuacja choroba nowotworowa jest sytuacją dynamiczną rozwiązanie, w którym pracuję też optyk będzie pozwalało na uzyskanie wyników rzeczowa nie krótszy niż rzeczywistym czasie co pozwoli na bardzo szybkie wdrożenie leczenia tego typu nowotworów no, a skutki społeczne tego działania są dla nas oczywiście bezdyskusyjne to jeden z przykładów mamy także Synektik to był jeden z pierwszych grantów horyzont 2020 firma pracuje nad nowym kart oznaczników, czyli jeśli państwo popatrzą to Polska może się pochwalić tutaj przykładami projektów, które są z zakresu technologii medycznych tak, a drugą taką naszą specjalnością to jest sektor IT to są np. gdy ta chmura nowego rozwiązano w rodzaju rozwiązania umożliwiające efektywne zarządzanie zasobami czy też efektywne zarządzanie produktami efektywną logistykę tutaj mamy także wiele firm, które aplikowały sukcesem mamy wreszcie firma ITI spółka ZUO to jest ciągle lider, jeżeli chodzi o polskie przedsiębiorstwa w horyzoncie 2020 podnoszono uzyskała najwięcej środków zajmuje się m.in. kwestiami biometrii czy też cyberbezpieczeństwa, ale mamy też w 2020 horyzont 2020 dobiega końca pytanie brzmi co dalej będą je kolejne środki unijne na wspieranie innowacyjności w Polsce jak dużo na obecnym etapie trwają bardzo intensywne prace, których celem jest zakończenie dokumentów, które pozwolą na uruchomienie kolejnego programu ramowego, który nazywa się program horyzont Europa EU program ten powinien wejść w życie z początkiem roku 20002021 na chwilę obecną przewidywany budżet tego programu to około 90 miliardów euro w ramach tego programu, a część europejskiej rady do spraw innowacji, czyli Jaś i okien nowej wsi konsul zdecydowanie zyskuje naznaczeni zmieni się nieco formuła aplikowania ona zostanie, więc sposób uproszczona, ale także bardziej przystosowana do funkcjonowania start-upów i do tego jak start-upy nie są nauczone przyzwyczajone do tego, aby pozyskać dofinansowanie także u inwestorów jest to proces oceny będzie bardzo liczą złożono takiego pryzmy procesu oceny przez inwestora, niemniej jednak start-upy będą miały możliwość 3 albo 4× do roku to zostało zdecydowane aplikowania ośrodki jest akcelerator oprócz tego w programie ramowym UE pozostaje bardzo duża pula środków na projekty realizowane w konsorcjach w ramach klas służb tematycznych wspólnie z nauką też wspólnie z dużym przemysłem i tutaj, jeżeli chodzi o tego typu projekty to aż 25% budżetu przyszłego programu ramowego będzie dedykowane właśnie w realizacji badań czy też innowacji w określonych tematycznie i przez ustawodawcę europejskiego to są dosyć istotne aspekty, które pozwalają polskim firmom na to, aby zacząć strategicznie myśleć o przygotowaniu się do nowej perspektywy finansowej konkurencja będzie spora no, niemniej jednak co pokazał zresztą chodzą 2020, niemniej jednak wyniki horyzontu 2020 myślę, że napawają nas optymizmem i szczególnie sektora Myszka wydaje nam się, że będzie miał tutaj wiele dopowiedzenia płatna jest jednak dodajmy nawet w wypowiedziach dyrektora kpk czytałem w mogłoby być lepiej, bo uzyskaliśmy z budżetów tylko 1 Coma 3% tego co to co było do wzięcia dotacji tego jak duży jesteśmy krajem jak dużo wkładamy do budżetu unijnego to stać nas na więcej powinniśmy w następnej perspektywie starać pozyskać środków jeszcze więcej niż do tej pory jeszcze aktywniej wchodzić w konsorcja przewodzić konsorcjom mamy jeszcze w celu osiągnięcia w kontekście dyskusji budżetowej proszę pamiętać, że w ośrodkach, które Polska pozyskuje również w ramach polityki spójności w tle, czyli w ramach funduszy strukturalnych to największe kwoty Unii Europejskiej i te środki powinny być wykorzystane również na to, aby budować i wzmacniać potencjał polskich przedsiębiorstw polskiej nauki do tego, aby ona mogła skutecznie konkurować o środki programów ramowych, dlatego że to, o czym wspominałam na początku Polska konkuruje z podmiotami zagranicznymi, a więc nie ma już w tym momencie podmiotu w wielkiej Brytanii, ale są pod z Francji podmioty z Niemiec Włoch Hiszpanii to są podmioty, które mają po pierwsze bardzo duże doświadczenie w aplikowaniu oni byli w programach ramowych dużo wcześniej niż my zacząć naszą przygodę od piątego programu ramowego, a po drugie, jeżeli popatrzymy na Europie Innovation skoro aport czy też na takim uniwersytetów światowych no to polskich uniwersytetów tam nie ma, a w rankingach i Rosjan i nowe skoro jesteśmy gdzieś tam niestety w końcówce, więc tutaj jeszcze sporo do zrobienia trzeba zastanowić nad procesem synergii, czyli wykorzystania tych środków w ramach funduszy strukturalnych po to, abyśmy wzmacniali potencjał polskich przedsiębiorstw zdecydowanie też nasz udział mógłby być większy, gdyby Polska mogła odzyskiwać te środki również w postaci wynagrodzeń dotyczy przede wszystkim, a głównie sektora nauki, gdzie wynagrodzenia są zdecydowanie niższe niż wynagrodzenia naukowców w Europie zachodniej stąd no i udziału w projektach jest również można powiedzieć słowo kolokwialnie bardzo nam przykro z tego powodu, ale tańszych dlatego też polscy naukowcy nie mogli zapisywać większych kwot w budżetach swoich projektów nie wiele niuansów, o których moglibyśmy tutaj rozmawiać w, jeżeli chodzi o polskie uczestnictwo w programach ramowych kwestia koordynacji również jest kwestią bardzo istotną bardzo ważną w przypadku jej akceleratora to są granty na niespłacane przez pojedyncze firmy więcej no tu jest koordynacja z definicji, ale w przypadku tych projektów badawczych realizowanych w konsorcjach projektowych staż badawczy innowacyjnych Polacy nie podejmowali się dotychczas często wiodących ról i oczywiście są chlubne wyjątki i mamy na swoim koncie wiele sukcesów jak np. projekty książek salę z 3 międzynarodowe centra badawcze każdy z projektów o budżecie 15 000 000EUR, a sfinansowaniem komplementarnym z fundacji na rzecz nauki polskiej to ponad 10 000 000EUR i jeszcze inne źródła finansowania także są to olbrzymie olbrzymie centra, które mają na celu wytworzenie pewnej technologii również wzmocnienie nauki i kształtowanie ekosystemów gospodarczych i naukowych w Polsce już, toteż jest szansa na udział w programach ramowych i również współpracę myślę z nauką szanse są pieniądze będą, więc trzeba się szykować na to byśmy tych szans mogliby skorzystać, aby następna perspektywa budżetowa unijna przyniosła nasza firma chce więcej możliwości wprowadzenia innowacji, które jak pani wcześniej wspomniała są potworne wycie każdego z nas Polaka Europejczyka czy generalnie obywatele świata mogą się zmienić na lepsze moja rozmówczyni w tej części, bo Katarzyna Walczyk Matuszek zastępca dyrektora krajowego punktu kontaktowego programów badawczych Unii Europejskiej dziękuję bardzo, bardzo dziękuję w drugiej części rozmawiamy o tym jak wygląda w praktyce wdrożenie takiej innowacji w firmie, która dostała unijną dotację w ramach horyzontu 2020 ponownie przy mikrofonie Jan Stradowski w drugiej części człowieka 20 nadal rozmawiamy o tym jak unijne dotacje wspierają polskie innowacyjne firmy zemną w studiu wirtualnym domowym dr Magdalena jąder prezes firmy uważa dzień dobry dzień dobry witam wszystkich uważa ma w swojej nazwie in-house, czyli my rozmawiamy o tym co ma związek Supraśla tam, jaki to jest produkt, jaki ten pomysł co co państwo robicie uwiera jest szkół można powiedzieć dzieckiem ewolucji zajmujemy się produkcją naturalnej substancji do ochrony przed promieniowaniem UVA UVB VC jak to robimy Otóż posiadamy specyficzne szczepu cyjanobakterii, który pochodzi środowiska po ekstremalne ego, a mówiąc bardziej po polsku to odkryliśmy specjalne bakterie, które mają 2 miliardy lat i pochodzą z bardzo suchej pustyni naturalnie, żeby przetrwać nauczyły się wytwarzać substancję, która chroniła przed promieniowaniem wręcz kosmicznym, kiedy to już nawet nie było atmosfery tam bakterie produkują naturalny pigment, który my staramy się pozyskać na skalę przemysłową, które następnie możemy udostępnić koncernom kosmetycznym to zastosowania w ich produktach do opalania jak i również produktach codziennego użytku, czyli kremach na dzień mówimy o filtr uv, który pochodzi z cyjanobakterii to w tym, że państwo chcą nas sinice to jest inna nazwa dla tych dla tych stworzeń tak nic się kojarzą najczęściej z tym, że robią nam zapisy w Bałtyku co niezbyt przyjemne oczywiście zmagamy się z nomenklaturą się nic, gdyż każdy kojarzy oczywiście z toksynami sinice produkują różnego rodzaju związki zależności tego środowiska, z którego pochodzą inne związki produkują śni te, które znajdujemy w naszym Bałtyku czy też w jeziorach mazurskich zupełnie inne substancje w innych zdarzeniach produkują sinice, które znajdują się w innych warunkach także jest to bardzo specyficzna produkcję bardzo specyficzna właściwość danej bakterii z tego co czytałem od odkrycia, które doprowadziły do powstania firmy miało miejsce 2016 roku, ale sama firma zdaje się w temacie 2 lata, bo powstała w listopadzie 2018 roku tak jest, zanim powstała afera z wspólnicy mojej dr Adam Kiciak oraz prof. Jacek Jeż, choć rozwijali właściwości Tiziano bakterii i ich możliwości produkcyjnych swoim własnym zaciszu, jakie również i przy ustalaniu z innymi podmiotami, które realizowały badania ci się przede wszystkim zweryfikować czy jesteśmy w stanie się skalą produkcji tego rodzaju bakterii, aby móc zasób lamentować tak naprawdę zabezpieczyć rynek kosmetyczny, żeby mogli otrzymać odpowiednią ilość substancji, która pozwoli na komercjalizację to faza badań trwała 2 lata potem pojawiła się firma, ale pani to co czytają wcześnie zajmowała się też już działalnością biznesową, ale w innym zakresie była pani szefową firmy, która pracowała nad punktem onkologicznym tak jest moje zainteresowania zawsze odkąd, odkąd pamiętam właściwie od liceum skupiały się na projektach aplikacyjnych zawsze interesowały mnie rzeczy, które mogą być służyć społeczeństwu, które mogą w jakikolwiek sposób przyczynić się do rozwiązania problemów, które są kluczowe dla masek dla społeczeństwa ludzkości również jako systemu już podczas studiów realizowałam projekty, które były komercjalizowane np. do szwajcarski Novartis bądź też Ostojski linii lotniczych przez japońskie spółki było to projekty naukowe, ale brałam udział w całym procesie od pomysłu laboratoria do komercjalizacji i a mój powrót do Polski, a również z 8 z tym, że chciałam realizować dalej projekty, które mogą być, które mogą być rozwijane też pod względem właśnie biznesowym ta taka chyba już po prostu jesteś tak, czyli rozumiem panie produkt onkologiczny, który miał być światowym innowacyjnych jak na białaczkę i dobrze pamiętam tak albo pojawią się nowe odkrycie poszła pani spróbuje pani sił w tej dziedzinie bardziej niebezpieczni biotechnologicznego zdecydowanie to jest tak trochę powrót do korzeni, gdyż o rozwijaniu nowych produktów kosmetologię dużo wcześniej byłam zaangażowana, więc tak jak jest bardziej mojej linii zarówno zawodowe jak i jakie doświadczenia dostałam propozycję dołączenia do tego zespołu właśnie przez dr Adam czaka i prof. Jacka wieś, chociaż i wspólnie zainicjowaliśmy prace w uważa, którą realizujemy 2 lata po jakim się wydaje sukcesami kolejne 2 lata będą jeszcze bardziej intensywne niż 2 poprzednie na początku pewnie nie było łatwo wejść do biznesu nie mając kapitału, skąd wzięliście państwo pieniądze na pierwsze prace na założenie firmy na jej rozwój pierwsze pieniądze pozyskaliśmy od funduszu zalążkowego stary hangar, który to przy współpracy Narodowego centrum badań rozwoju w ramach grantu Bridge Alfa dokapitalizował spółkę w kwocie 11 000 000zł i za tą kwotę wykonaliśmy badania, które pozwoliły nam szczęście takiej fazy laboratoryjnej na powiedzmy pół industrialną, czyli byliśmy w stanie stworzyć pierwszy pilotażowy biura aktor, który obecnie służy nam dalszą przez szalowanie produkcji często to było to było pierwsze fundusze, które pozyskaliśmy, a między czasie podkreśla prywatnych akcjonariuszy, którzy dołączyli do tego projektu w tym roku jest to 5 inwestorów indywidualnych, którzy mam zaufało, którzy się angażują projekt również merytorycznie i fizycznie korzystamy z ich doradztwa jak również zasobów finansowych natomiast w tym roku udało nam się pozyskać wyjątkowy Grand, który pochodzi bezpośrednio z komisji europejskiej z komisji do spraw innowacji to jest i jest jak w kolejkach to jest kwota 2,51 000 000EUR i realizacji tego grantu rozpoczęliśmy właśnie 1października był Grant który to by w ramach programu badań innowacji horyzont 2002 lata tak trudno, bo jako takim jest młode początkujące firmy przystąpiłam do takiego konkursu zdobyć ten Grant czy to to było takie, które jak się czasami mówi to jest bez złożenia wniosku co oni będą takie papiery wypełniać przyzna się należy nawet nie wiedzieliśmy, jakie widzę startujemy do tej pory mieliśmy doświadczenie jako zespół kadra zarządcza, gdyż zarówno ja, jaki dr Adam Kiciak, który jest członkiem zarządu Very mamy doświadczenie w realizacji grantu, które pochodzą przede wszystkim Narodowego centrum badań rozwoju, które są, jakby określone swojego rodzaju reżimem zarówno prawne, jakie rozliczeniowym natomiast nie startowaliśmy nigdy w konkursach europejskich złoty dla nas nowością rozmawiam wcześniej właśnie z Katarzyną na temat statystyki a gdy sama nawet byłam ciekawa jak jest także swoje jeśli chodzi o polskie projekty, więc pomocy państwo wyobrazić, że rocznie przez właśnie komisję europejską do spraw innowacji oceniamy około 8000 projektów, czyli przez ostatnich 6 lat od tego czasu jest właśnie tego rodzaju konkursu startowaliśmy w ocenie zostało podanych 50 000 projektów i z Team 5000 projektów finansowanie pozyskało tylko 1,51000 z całej Europy i tylko 23 projekty z Polski w ciągu tych ostatnich, a 6 lat byliśmy oszołomieni sukcesem, gdyż większość spółek rzadko odnosi sukces pierwszym podejściem nam się udało, a więc może się obrazić naszą euforię jak dowiedzieliśmy się, że dostaliśmy dofinansowanie i przeszliśmy konkurs samo pisanie grantu i przygotowanie się do tego rodzaju też panelu eksperckiego też poddaliśmy ocenie przez ponad 10 ekspertów, którzy pochodzili zarówno ze Instytut Massachusetts MIP jak i również z Oksfordu transferu technologii, a było dla nas wielkim wyzwaniem, gdyż musieliśmy naprawdę pomyśleć, aby globalnie o naszym rozwiązaniu mam wrażenie, że udało nam się zrobić sukcesami to też otworzyło nam zupełnie nowe nowe drzwi nowy etap myślenia jeśli chodzi o rozwój naszej spółki można to co ujęło komisję specjalistów, którzy się tu dla niej pracowali chyba było to gotowy wasza inicjatywa przykładem doc. Zielonej chemii, ponieważ proces produkcyjny jak czytałem jest bardzo ekologiczny macie macie Tycjana bakterie dostatecznie dwutlenku węgla utrzymuje się z tego planu jako produkt uboczny otrzymujesz oczywiście ten barwnik, który chroni przed ołtarz latem i biomasy, którą można wykorzystać nawet jako nawóz nie ma czegoś co szkodziło środowisku są już samo w sobie jest ważnym trendem teraz komisja europejska bardzo stawia takie znaleźliśmy się wśród laureatów tzw. zielonego ładu, czyli Green deal tak przykładowo do produkcji 1 tony naszego pigmentu, który może potem zostać skomercjalizowany przez koncerny kosmetyczne zużywamy 90 ton dwutlenku węgla produkujemy jako odpad tyle samo tlenu, więc ta wymiana energetyczna sektor ekonomii jest nawet z plusem to stąd nie są stratne straszne historie biomasa, owszem, są to tony biomasy, którą produkujemy w skali roku, z której faktycznie możemy część przeznaczyć na rolnictwo ekologiczne, ale również część biomasy chcemy odzyskiwać z powrotem, aby pozyskiwać komponenty, które mogą być substancji, które mogą spotów komercjalizowanych przemyśle również kosmetycznym farmaceutycznym nasze piano bakterii oprócz tego pigmentu produkują jeszcze inne związki, które są bardzo atrakcyjne na właśnie rynku farmaceutycznym kosmetycznym do zaletą rozwiązania jest to techniczny uchwał, które o moją postać z pigmentów bakteryjnych sądów bardzo jasno środowiskową dla zdrowia człowieka, bo obecnie stosowane technologie w kosmetologii w tej w tym zakresie, pozostawiając po dowodzenia i niestety tak filtry uv można podzielić na 3 kategorie są to filtry chemiczne filtry fizyczne i filtry naturalne każdy z nich posiada oczywiście swoje zalety jak również wady w kwestii ekologii wszystkie z nich są dużo bardziej ułomne niż nasze rozwiązanie filtry chemiczne samej definicji, a są syntetyzowane powodują co jest udowodnione już naukowo trwałe uszkodzenia rafy kolorowe takie zaburzenie całego ekosystemu Morskiego tutaj mówi nie tylko wyłącznie przysłowiowym demo, które chcemy chronić, ale mówi tutaj również o zaburzenia jeśli chodzi o wzrost, ale w związku z tym ryby nie mają pożywienia, aby móc normalnie egzystować dochodzi nawet do zmiany płci URE już to nie wchodząc szczegóły jest to kompletne załamanie bioróżnorodności, która jest najważniejszym elementem jeśli chodzi o ochronę klimatu i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym natomiast chodzi o filtry fizyczne, które są tutaj często przez koncerny kosmetyczne podkreślane, że są jednak alternatywą, gdyż są to naturalne minerały mógł tutaj o tlenku cynku tlenku tytanu są to substancje, które jednak pozyskiwane są w sposób kompletnie ekologicznego są kopaliny, które są pozyskiwane z dużą ilością dwutlenku węgla różnych bieżących kwasu abstrahując od tego, że ich stężenie ekosystem jako samych minerałów jest zbyt wysokie, a one są również używane w innych powiedziałabym produktach industrialnych już nie wchodzą tutaj szczegóły natomiast są to np. farby używane do pokrycia maszyn lotniczych są też czasami i substancje, które są antybakteryjne w paszach związku z tym zdarzeniem tym wniosku w naszym ekosystemie już za wysokie firmy kosmetyczne poszukują alternatyw i doskonale sobie zdają sprawę, że ich nie ma rozmawiając z koncernami, a nie musimy w ogóle przedstawiać problematyki taki fakt przechodzimy do nich rozmawiamy o naszym rozwiązaniu o tym jakie ma właściwości i kiedy ewentualnie możemy dostarczyć dany produkt nie rozmawiamy w ogóle o problemie zastępujemy coś czymś każe sobie zdaje sprawę, że nie ma obecnie na temat tego co jest na rynku na zakończenie krótko, kiedy właśnie macie już budowano firmy pozyskaliście finansowanie, kiedy po produkt będzie mógł trafić na rynek w ciągu najbliższych 2 lat planujemy zbudować zakład produkcyjny na południu Hiszpanii w związku z tym komercjalizację planujemy na 20222003. rok wtedy ową za jakiś czas rozumiem poszukiwać w sklepach nowych kosmetyków, które będą oznaczone właśnie jako te, które zagrają w barwniku oczywiście jeszcze czeka nas proces legislacyjny regulacyjne, więc myślę, że to będzie raczej rok 2023 natomiast tak będzie to moment, kiedy będziemy mogli już pochwalić się sami przetestować to coraz mniej produkowali na skalę przemysłową jak widać takie innowacje mimo bardzo potrzebne wymagają czasu wymagają pieniędzy dobrze ten czas cierpliwość inwestorów się znalazła dobrze znalazły się pieniądze także unijne wsparcie tego typu inicjatywy, bo dzięki nim tak jak powinno wcześniej wspomniałam mamy szansę wszyscy na lepsze życie na lepszą przyszłość naszej planety mało mówią dr Magdalena Janda prezes firmy uważa dziękuję bardzo, dziękuję bardzo zapraszam jak w sobotę o godzinie 1420 mówił Jan Stradowski usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA