REKLAMA

Koty wolno żyjące to koty "wolne" czy koty bezdomne?

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2020-11-07 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:19 min.
Udostępnij:

Jaka jest sytuacja prawna takich kotów? Czy na kimś spoczywa obowiązek, by się nimi opiekować? Dobrze, że tak żyją, czy lepiej, by trafiły do schroniska?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska i zanim zaczniemy wieczorny program państwa zaprosić na godzinę dwudziestą pierwszą i zaprosić do wysłuchania powtórki audycji najważniejsze filmy polskie Otóż w czasie mojego spotkania z panią Bożeną Janicką, a rozmawiałyśmy kilka lat temu o weselu o weselu, które zrobił Andrzej Wajda, a cóż nie może być lepszego momentu niż teraz listopad jako, że to PSL, który napisał Wyspiański, a potem firmował Andrzej Wajda miał miejsce Rozwiń » 20listopada 1907 roku to godzina dwudziesta pierwsza i proszę państwa moim gościom w tej chwili jest pani Karolina Kuszlewicz mecenas Karolina Kuszlewicz adwokatka ekspertka w zakresie praw zwierząt autorka książki prawa zwierząt praktyczny przewodnik dzień dobry pań dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu tę panią zapytać pani jest pierwszym długości chciał panią zapytać jak wygląda od strony prawnej kwestia następująca idzie zima pojawia się problem kotów wolno żyjącej i równocześnie pojawia się problem taki, że np. spółdzielnie mieszkaniowe mówią piszą grożą za ich także te koty karmi za to 7 katem umożliwia dostęp do np. piwnic trwa tutaj na dużo mówi nieraz taka walka między tymi, którzy chcą kotom pomóc, a administracja jak od strony prawnej ta rzecz wygląda niestety to nie od strony prawnej sytuacja kotów wolno żyjących też w kontekście tego sporu ze spółdzielniami mieszkaniowymi administracjami budynków u niej niewygodnie jest jasna, ale ja uważam, że to prawo zdecydowanie trzeba odczytywać po stronie zwierząt to znaczy nie jest jasna w takim sensie, że ustawodawca w 2012 roku, a mówiąc kolokwialnie wsadził koty wolno żyjące do ustawy, ale nic więcej z tym nie zrobił napisał, że gmina ma obowiązek zapewnić tym kotom opiekę w tym ich dokarmianie i poza tym uczęszcza żadnych regulacji dotyczących postępowania z tymi zwierzętami w stąd stąd wynikają takie właśnie próby nie tylko spółdzielni mieszkaniowej albo, ale także rodzinnych ogrodów działkowych zabrania ludziom opieki nad tymi kotami, ale są to koty wolno żyjące, które w, którym ze swojej on z istoty one są stworzone wymagają wsparcia ze strony człowieka takiego, żeby przetrwać właśnie ima być karmione, ale jednak one są one nie są czyjeś one nie są tutaj przez to, że ktoś nie dokarmia nie stają się ich własnością w cudzysłowie oczywiście kontekście zwierząt własność z takim pojęciem, które trzeba część osób czyli, jeżeli ktoś przepraszam, jeżeli ktoś do Dakoty to nie znaczy, że jest ich właściciele nie znaczy zań odpowiada dokładnie tak to jest coś co musimy sobie zapamiętać była taka wielokrotnie były takie próby to właśnie ze strony tych rodzinnych ogrodów działkowych analogiczna sprawa do spółdzielni próby po pierwsze, wprowadzania do regulaminów tych rodzinnych ogrodów zakazów, ale utrzymywał tu wolno żyjących teraz w regulaminie Emu oni w zasadzie ten zakaz wywodzili z tego, że z regulaminem na zapisane, że zakazuje się utrzymywania psów od nagrody, a na ogrodach działkowych i ta sprawa trafiła do sądu rodzinne ogrody działkowe mówi duża w tym zakazie mieści się też zakaz dokarmiania czy Bytowa dotyczy zgody na bytowanie na swoich ogródkach działkowych kotów wolno żyjących i próbowano nawet odbierać te prawa działkowiczom do swoich działek grożono im w ten sposób i niech pani WSA w Łodzi zdecydowała się posiada są dostępne w ME wygrała sprawę odpowiedział, że właśnie przez to że, że fakt, że ktoś swoje opiekuje się dokarmiać udostępnia miejsca kotom wolno żyjącym nie jest równoznaczne z tym, że staje się właścicielem, a zatem nie może ani jako badacz właściciel, czyli żaden żaden podmiot czy rodzina ogrody czy spółdzielnia nie może nosić taką osobę skutecznie obowiązku zakazu utrzymywania takich zwierząt, bo ta osoba nie utrzymuje tych zwierząt ona jedynie wspiera one są wolne, więc wie, więc po raz drugi kwestią jest to praktyka oczywiście oczywiście spółdzielnie mieszkaniowe wprowadzają w swoich regulaminach szkoła wprowadza w swoich regulaminach zakaz uchylania np. okien kotom wolno orzec czy jakiegoś tam ich efekt wspierania nas tutaj sytuacja tutaj sytuacja nie jest jasna moim zdaniem to co moim zdaniem spółdzielnia nie może zakazać nawet nie moim zdaniem jest grupa rozpoczął nie może zakazać opieki nad kotami wolno żyjącymi, dlatego że jest to ustawowy obowiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt art.11a ust. 2 pkt 2 tam jest mowa o opiece kotami wolno żyjących w tym i dokarmia też obowiązek gmin, ale też art. 5 mówi, że każde zwierzę po humanitarnego traktowania, a zatem na wszystkich nas nakłada obowiązki opieki wobec zwierząt spółdzielnia takiej opieki nad żadnym zwierzęcia zabronić nie może to co moim zdaniem może zrobić to wprowadzić zasady wykonywania tej opieki np. powiedzieć nie otwieramy zakazujemy otwierania okien uchylenia drzwi do piwnicy, ale wiedzą, że dług bytują koty wolno żyjąca postanawiamy te budki dla GM takie do przetrwania mówią zakazuje my ich dokarmiania tu pod klatką, bo to powoduje różne problemy powiedzmy jakieś tam, które wymienią, ale wyznaczamy takie miejsca, które tutaj można tylko ubezpieczeniu karać uważa tylko musi w takim kierunku radykalna próba bronienia wspierania tych kotów po prostu jest narusza ustawę o ochronie zwierząt, ale praktycznie zrobić ma osoba, która dokarmia koty spotyka się tego typu zakazami nie grozi zamiar wystosować pismo do spółdzielni powołać się na stosowne przerwać to i tak po ludzku zwyczajnie praktycy właśnie to jest bardzo trudne po ludzku zwyczajnie ją znam bardzo dużo takich spraw i chcę powiedzieć, że to jest właśnie do wysoce naganne co robi część spółdzielni mieszkaniowej część mieszkańców wobec osób, które wspierają koty wolno żyjące w oko jest tylko próba zakazania im tego co czasem po prostu takich strat współ społeczne zwłaszcza, że to są w przeważającej mierze starsze osoby, które angażują się w pomoc kotom wolno żyjącym, które no i zamknięciu jakąś papierologii i pismami z pieczątkami zakazami no jednak SS stają się bessie CFA w praktyce w praktyce można nakład sięgnąć do odpowiedzi jeśli będzie to pisemna proszę zażądać jeśli ktoś mówi zakazuje mecz dokarmiania nie wolno tego tamtego powiedzieć proszę proszę przedstawić na piśmie, bo dla mnie to nie jest jasne zobaczyć co oni napisali o mnie na moim blogu www w imieniu zwierz krótka PL jest taki wpis koty kontra ogródki działkowe i ma taki uniwersalny charakter, który można zastosować też do spółdzielni mieszkaniowych wszystkich jak administrator takich miejsc, którzy mówią tutaj nie wolno wam utrzymywać kotów wolno żyjących i tam znajdziecie państwo takie wsparcie, dlaczego to nie jest utrzymywanie, a jedynie opieka ustawa tego wymaga, że zabranianie całkowita jest sprzeczne z ustawą jeśli nie chcecie konkluzja ta jeszcze nie godzicie się na to, żeby tylko w tym miejscu maga to powiedzcie, gdzie możemy na terenie spółdzielni realizować tę pomoc ma już tylko ty po prostu tutaj bytują oczywiście to może być po prostu nieskuteczne, bo wiemy, że po drugiej stronie jest upór niestety, więc wtedy można po prostu próbować iść raz swoje obowiązki, a w przypadku jakiegoś sporu po prostu z tym do sądu to, że taka najbardziej radykalna radykalne ścieżka, którą osoba właśnie ta pasta ani z Łodzi wygrała nic, a jeszcze 1 ścieżka, która moim zdaniem powinna być taką priorytetową poprawną to jest u zagadnień od gmin, dlatego że ten art.11a ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie zwierząt specjalnego wymieniam, któremu on mówi wprost o tym, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie kotom wolno żyjących opieki w tym ich dokarmiania i to gmina w powinna być takim gospodarzem tej opieki jeśli ktoś z mieszkańców natrafia na problem z tym, że ta opieka nie może być realizowana powinien zwrócić inne moim zdaniem gmina powinna wypracować spółdzielnia różnymi ogrodami działkowymi sposób i zasady udzielania pomocy kotom ponoszące chodzi o to po prostu wyznaczenie miejsca posadowienia budę i tak ewentualne uporządkowanie tego tematu, ale na pewno nie całkowity zakaz tylko znowu to jest o operowanie w ramach pewnej teorii tak powinno to byłaby najbardziej prawidłowa Śnieżka i mam się ona nie będzie skuteczna raz 0203. czwarty uważa trzeba ją praktykować trzeba wymagać od gmin reakcji i i zwrócenia się do tego ponad, który zabrania, żeby te zasady i pracować, bo gmina ma obowiązek zapewnienia opieki kotom nie tylko dokarmiania, ale całokształtu opieki to co pani Gubina nawet udział w końcu mam jeszcze niecałe 2 minuty dlatego chcę byśmy do szybko podkreślił raz jeszcze to oznacza, że gminy bardzo wielu wypadkach i nie interesuje w ogóle losem kotów i żaden sposób nie pomagają ani tym osobom, które go do gry ani same nie mają tego programu po prostu tak i pomocą tak jakby sprawy w ogóle nie było to jest problem no exit, a tego i tego co prawda dokładnie tak to znaczy gminy z kotami postępują w sposób skrajnie dowolny nawet niektóre gminy, ponieważ wprowadzono koty wolno żyjące dostawy te uznały, że w związku z tym nie ma żadnych kotów zdolnych jak wszystko mieszały i ten obowiązek, który wynika z usług jest nałożony wprost na gminy odczują tylko w zakresie dokarmiania, choć to ich Izby Bianco poprzez zakup najtańszej karmy dla niego tym karmić go karmić Arką, ale ustawa mówi wyraźnie opieka w tym dokarmianie jest dużo szersza ta ma być pomoc weterynaryjna jeszcze, że jest chory ta ma być wyznaczenie bezpiecznych miejscach zwierząt, żeby one nie były nękane akcjami przecież katowane wiemy, jakie tragedie czają się w stosunku do tych kotów one mają naprawdę bardzo trudne życia poza taką kontrolą bezpieczeństwa i to są obowiązki gminy, które gmina powinna się rozliczać, ale tak pani redaktor mówi nie ma niestety w ustawie o ochronie zwierząt konkretnych przepisów pozwalających egzekwować to bardzo lakoniczne wciąż i w tej nowelizacji znalazło w tej nowelizacji tej nowelizacji konkretne reguły postępowania z kotami wolno żyjącymi nie znalazły są oczywiście od kilku lat powielane próby wprowadzenia definicji kotów wolno żyjących dostawy o ochronie zwierząt, ale wciąż to tych problemów nie rozwiązuje to tylko ich statut określi, żeby nie mylić z kotami bezdomnymi np. albo ze zwierzętami wolno żyjącymi działanie przy przypomnieć strony, na której można znaleźć wzór czy dobre rady jak postępować w wypadku, gdy mamy do czynienia SDE z kierownicą ogródków działkowych lub spółdzielnią tak jest www Krupka i mieniu zwierza ad kropkę com i tam jeszcze powtórzę www kropkę w imieniu zwierzak kropkę com i tam jest zakładka prawna zwierząt to starsze artykułu ale, przebijając zakładka państwo znajdziecie znajdziecie taki wpis 21stycznia 2018 roku koty kontra ogródki działkowe, czyli status prawny kopa wolno żyjącego dziękuję bardzo, pani mecenas naszym gościem była pani Karolina Kuszlewicz ekspertka w zakresie praw zwierząt dzieje dziękuję bardzo witam państwa ponownie Podolska witam także mojego drugiego gościa jest dniem pan Tadeusz Fundacja dla zwierząt oraz dzień dobry panu dzień dobry bardzo Otóż nasi Stali słuchacze też ci, którzy interesują się kwestiami bieżącymi znają pana nazwisko natomiast ja chciałabym by pan powiedział 2 słowa czym się pan zajmuje, a w szczególności jaka jest relacja między panem, a kotami ja oczywiście wiem, że pan pani na Zone, która też bywała w naszym radiu razem z panem prowadzili państwo taką fundację koteria prawda nie to nie jest Fundacja kultury Yahoo w ośrodek dla kotów nie jest skończona Legia to zachód fundacji dla zwierząt Argos przeprasza i jest ich działalność tej tej fundacji pochłania wszystkie wielkie pieniądze cały wysiłek tutaj tej fundacji jest na to nastawiony, a atak działalność swoją służbę w zakresie, który jak pani by bywałem to jest działanie uboczne to jest takie monitorowanie tego co się dzieje z ostrym związane ze zwierzętami bezdomnymi co robią inni co się dzieje w szkołach schroniskach taki trend jedność pan jest autorem nim czy 1 czy raportów o sytuacji bezdomnych zwierząt o profesor schroniska tak prawda ślady złotego w uchwale z ruchu równocześnie bywał w ośrodku jako wolontariusz bezpośrednio się zajmuje tylko mili czasami i liczą tylko problem zna bardzo dobrze zresztą nie dzisiaj już kształt bardzo dawno odłożył żyje musi pani powiedzieć, że tak to się zakończy na przełomie lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych nocą wtedy w Warszawie utrzymuje regularne wojny po prostu wojny, bo dokonujący kończy z dostawcami zrozumieli polecenie ten pić nie tylko jako, ale i osoby dochodziło często go drastycznych scen co do awantur bijatyk no w także generalnie sytuacja się bardzo zmienia ach, koszty rosną, mimo że rym układu jest coraz więcej, choć może jednak będzie czas leci no tak tak dużej skali to zmienia, ale trzyma, ale dobrze nie jest na pewno powiedzmy wyraźnie, gdy pan mówi media zajmują się kotami to znaczy, że tam znajdują się koszty te nie są to wolno żyjące to są konto bezdomne czekające na doby ta kwestia kod bezdomny kot wolno żyjących bezdomnych jest taki, który miał dom ten dom utracił to uraz wolno żyjące nie będzie bezdomny może dać się bez dążymy też w kwestii zdążył mnie będą nie ukrywajmy, że nie zajmie się za bardzo, ale to właśnie jest ważne właśnie jest ważne, bo rynek usług jest jakość, która jest taka, która tutaj my i jeszcze w zetknięciu z językiem to powszechnie stosowany postoju, jaki właśnie dzikie wolno żyjące to podejściach, kto tego tematu warto, żeby to co robić głośno wolno żyjące koty przed prawnym wolno żyjące konie w Polsce to są żbiki ryż, bo ustawa tak nazywa zwierzęta dzieci jest rozdział szósty zwierzęta wolno żyjące, gdzie dzikie to są zwierzęta, które za, które gminy nie odpowiadano dobro ogólnonarodowe gospodarkę łowiecką takie sprawy są gestii powiatu i to mi nie obchodzi natomiast koty to jest gatunek zwierząt domo i koty zaś zwierzęta do domów górniczych mają właściciela czy nie mają czy czy tak się zachowują smak czy żyją tarczy czy inaczej, bo kategorie zwierząt dzikich domowych gospodarskich obejmują gatunki, a nie konkretne egzemplarze kot może być strasznie dziki agresywny model za drapać lub Rycha i uciekać, ale oni zło przez prawa zwierząt domowych w związku z tym on może być bezdomny no tutaj jest tutaj sprawą, bo ono doszli z kolei zwierzęta bezdomne koty, które w, który błąkał się uciekł, bo zostały porzucone na wczasy koty to nie pasują bo, bo nie jest w stanie stwierdzić czy one ciąg uciekł czy się zagubił został porzucony podejrzewam, że w okresie urodził jako dziki bez kontraktu i rentach z w związku z tym on on zachowuje tak, ale ani inaczej de facto już czym są biolog nazywamy chińskim zwierząt synantropijnych on żyje w środowisku ludzi, ale to nie jest domowych w tym z takim języka potocznego nie, gdyby ktoś chciał takiego Huta adoptować trzymać go do domów to głos będzie pilnował tylko się o obciachu to by mieć zestresowany nie będzie z tego użytek z tego pożytku ani oczu ani ani właściciel dlatego ja lasu nie zawsze tak takie słowo słownictwo koty nie dzieją się nie do domowej i dzikie jakość tego tylko kategorii tylko oswojony nie swoją kolędę tym ludziom wolno żyjące pani mecenas złożyła takiego określenia ono będzie stary grzech nie używamy Fucile do gminy mają, jakimi kota zdejmować znaczenie w sensie formalnym jak im tego co jest zapisane jakimikolwiek też określone w gminach no właśnie wolno żyjące dlatego ona 10 lat ważniejsze czyli, a później, żeby zajmować się, że taka no tak nie da się nie, ale wiemy, że jeżeli takie jak rozumiem Voo, więc od razu miasto to prawo tak, żeby to miało jakiś sens to oczywiście koty przez, mimo że tam w artykule i jedenastym jest jest jest to jest to użytek wolno żyjącymi tu nie chodzi o to jest przez zwierzęta dzikie w rozumieniu ustawy niż w grudniu pytanie tylko jak tylko jak bardzo jak podkreśla to daje powody w każdej gminie powiedz przepraszam bardzo u nas nie ma rynków, a że pełno kotów, których my nazwiemy bezdomnymi nas obchodzi w ocenie są koty wolno żyjące prawda po prostu nie nie no oczywiście tego gmina Trojanów jest taki, że ktoś uprze i prawne nie jak ja bym to to ta nazwa wolnossące to zostało stworzone przez urzędników właśnie tak jak oni Boga to coś wymyśli, żeby nie było łatwe, bo osób szło o to złoży by nie przyjmować do schronisk i to poprzednio, czyli głuchoty podwórkowe koty takie smaki Ochocie ale, ale nie wymyśliły, że to bardzo że, żeby ludzie tak mówią, że to są takich dzikiego kota i normalnie, że on jest oswojony nie dzieci, a dzikie no tak często określoną w rozumieniu ustawy koty wolno żyjące, a więc nie są to zwierzęta domowe, a więc my nie będziemy ich finansowo i przyjmowania docent dobrze czy tylko dobrze czy tylko tych co mamy obydwoje na myśli, czyli korekty są np. dokarmiany przez prywatne osoby te koty powinny trafić do schronisk nie też nie no właśnie mówi, ale też bardzo zróżnicowane swoje sprawy, bo w zasadzie są Nisko szeroko nie nie do kotów nie nadają tam kiepsko przeżywają dużo gorzej niż przylecieli śmiertelność kotów Słońska jest wart ponad 2× większy luksus, ale np. w są takie schroniska przy dużych miastach dyplomatów, którzy oczekują nieco mniejsze jest nacisk na wybór, żeby ktoś znalazł kotka, zwłaszcza młodego świeżo urodzonego to dostęp do schroniska już tylko niezależne tak to schronisko się co znaczy tym przed tym bronić prawdy i i wylansowanych nawet w uchwałach rady Warszawy było, że to są koty wolno żyjące obok jest, ale samo mówi, że on nie powinien trafić tylko po mnie trafił do adopcji nie powinien trafić do schroniska, ponieważ daje pan czuliśmy wolność gotów jest dwukrotnie większa do tak, ale dla ruchu, ale ludzie nad Prosną są przekonani, że przy schroniskach będą miały dobrą opiekę, bo tyle się w ogóle reklam o swoich groszy wielkie pieniądze przez Zachem zachęca wmyśl ludzie w swojej naiwności wnoszącego do schroniska czy od razu co nie znaczy, że 8 jakich przypadkach u niego do jest duży, żeby koty oswojone z Rosją, gdzie słowo, bo tam rzeczywiście mają szansę, czyli krótko i być adoptowane koty nie oswojone, ponieważ nie nie mają szans na adopcję to będą gnić bez sensu to jest dosłownie ani umierania 104 to jest stopnia oswojone godnie oswojony powinny zostać środowisko w tym żyją nie należy wyłapywać i zawozi do skroni taka konkluzja tego i kobiet tylko jeszcze, żeby budować skomplikowane to odróżnić kota robionego odniosły 1 nie jest łatwo u boku bezdomny, czyli kot miał właściciela został wyrzucony właściciel umarł porzucony nieważne o swoim tico nagle znajduje się w tym łączą środowisku projekty kotu nie oswojony i on się wtedy będzie zachowywał tak jak w Kutnie swoją będzie uciekał będzie się chował byli nieufni do to do ludzi może nawet skrajnym przypadku być agresywnych i rozróżnienie naprawy tygodniu oswojony czy nie wymaga dłuższej obserwacji, gdzie ta obserwacja ma ma być o nie ma takich ośrodków nie ma takiej takich miejsc więcej, więc to wszystko naprawdę bardzo skomplikowane i tutaj i merytoryczne i bez Rze, że sieciową i prawa jest to kompletnie, zanim zaniedbany stąd wszystkim porozumień no tak przy czym go nie wiedzą, jakie jest prawo i kotów to prawo nie obchodzi, chociaż to prawie dotyka wobec tego powiedzmy tak koty, których jak w dalszym ciągu bowiem, że obowiązujące i panowie minęli tam ludzie mówią zgodnie z bardzo ciężko walczyć z językiem tak naprawdę jego odpowiedzialności, czyli grupy posłów może lansować swoje powiedział nasz ośrodek na nas na ważny jest ośrodek dla podmiejskich takich, które są własnością powszechną miasto w ja to pana zdaniem modelowo, gdyby mieli stworzyć taki wzór idee modową miałaby wyglądać opieka nad tymi kotami ze strony gminy ku czemu powinniśmy zmierzać no mech myślę, że zakład jest nasz ośrodek dla oko z miejskich nagonki z ulicą kwit na ten temat jak to powinno być jak diagnoza Zug prawo, jakie jest osobna są szczególne byliny robić podwórko typu PULL mówimy z rakiem w planie najdalej i idącym nowy człowiek takie zakłady przede wszystkim lecznicze gdzie, bo to tylko wymagają stylizacji przede wszystkim szczepienia przeglądu itd. obszar o obserwacji i i adopcja, które są swój oswojone i ich zwrot narodu do miejsca, gdzie dzień żyją jak co nie wniesie swoją celem naszego ośrodka jest właśnie, żeby przede wszystkim sterylizować tylko, żeby ograniczyć populacji, bo gminy powinny mieć program sterylizacji kotów lub ograniczyć populację to powinna je karmić lub pomaga osobom, które karmią dobrze rozumiem natomiast jak nie będą luz, więc wie pani nakarmić kota to nie jest duży koszt natomiast dla opiekuna takiego tu osoby proszę o kontroli i interesuje mnie o to od otoczenia głodno je zje zje wszystko natomiast to progiem do pokonania widzimy koszty sterylizacji, a jeśli nie będzie stylizacji to jak wynika z 1 Hołota odważny film godzinę 10 i 50 jest na ośrodek poseł tym celu, żeby oferować opiekunom takich bezdomnych kotów bezpłatną sterylizację tak to działa każdy opiekun dzwoni do obawia się naczelnik przywozi kota i po kurki obserwacji w ośrodku od daty 2 dni posłom 7 kotka przyjeżdża odbiera Korei wypuszcza go tym samym mieć my działamy wyłącznie, ale tak, dlaczego 7 dni jako 2 no bo ukończyła tuż za dosyć tak no powiedziałbym powierzchni, a tym sensie już po sterylizacji myślę, że obserwacja późniejsze jazdy o wiele mniej poważny zabieg to na pewno zostanie rozcięcia powłok brzusznych oczywiście możliwe i będziemy wyłącznie za koszty są opiekun to uważam, że nie jest dopuszczalne na nas do 1 po podmiot komercyjny robił było wybranie sobie latanie jako usługi, bo wtedy nie wiadomo co by się nimi faktycznie działaczach opiekun sam się woli kulkę sam odbiera my odpowiadamy za zabieg natomiast on odpowiada, jaki ochotę wziął, jakiego Ochota wypuszcza to to samo nie mniej, bo tylko na 1 modelu i innego to pytanie odpowiada sektor opieki to, że w tym modelu tym podmiotem, który daje pieniądze na realizację gmina dobrze rozumiem no nie bezpośrednio my wystartowaliśmy w tym funduszy własnych natomiast występujemy co roku do dotacji do to gminy i to dotacja wykresie udaje uzyskać bardzo różnej wielkości no nas nieco mniejsza niż satysfakcjonujące, bo to jest nałożony taki, że nie mogą, bo do więcej niż i także dotacja miasto jest tylko tylko jakością część naszych przychodni zresztą z 1% darowizny, jaką skalą działalności gospodarczej na matę trener Paul i jeden z bardzo mało, ale z ZUS czy usiłujemy jeden z wszystkich źródeł na ja rozumiem to tylko chciałem porozmawiać może już po skrót informacji o tej kwestii roli gminy, czyli rozumiem, bo i tak w Warszawie chyba sytuacja dosyć dobre pan powiedział dostajemy pewne jakieś pieniądze poza tym rada bardzo mnie osoby dostają karmiący koty dostają po co się dzieje w Warszawie co się dzieje w małych decyzji, więc z 2 bez porównania z dnia Pani Poseł jest bardzo duża tutaj rozpięte gmin ich ich polityczną to sytuacja bardzo złą służyć uwagi zgłaszali ich relacje mieszkali ska w skali kraju no najlepiej nie jest tak zgodnie z pieniędzy najwięcej kociarzy no, więc można, więc możliwość proszę państwa naszym gościem jest pan też Wypych Fundacja dla zwierząt Argos za chwilę wrócimy do tematu kod miej z państwa rozmawiamy o kotach wolno żyjące, jakkolwiek nasz gość mam zrobić dokładnie co wy co miało znaczyć gotową żyjącej ja tak nazywa koty, które są dokarmiane karmione i mają swoich opiekunów natomiast nie żyją w domach niektóre są bardziej lub mniej oswojone niektóre najwyraźniej bezwolny, bo wiele świąt oraz obejmie bezdomny z domu to zawsze kojarzy taki, który jednak miał do no dobrze, a nie zawsze tak jest, bo wiele kotów rodzi się na ulicy tam własne na leży bezdomny możemy rozumieć również pokoleniowo może go do naszym gościem będzie Tadeusz wybór fundacji zwierząt Argos ja chcę wrócić jeszcze do kwestii tego udziału udziału gminy, bo to tam jest wierny zapis gmina ma zapewnić opiekę mam poczucie takie, że gmina w ogóle udaje wielu, a także problemu nie ma w ogóle kot nie ma takich oczywiście załóżmy nawet jest to gmina, która ma EMA ma schronisko ktoś przyniesie kolejne schroniska co innego tylko potrącona generalnie kwestii kotów nie widzi dopiero zaczyna widzieć kwestię kotów by ktoś dokarmia koty dekory w ciemno jest coraz coraz coraz więcej ktoś zaczynał się skargi sąsiadów walka z administracją osiedla itd. znają się naciski by kot wyłapać prawda i właśnie zawierzyć Golińskiej detali to czy dobrze myślę tak, że tną tego typu sytuacje powodują, jaką dla gminy własne schronisko Magma 2 proc gmin, a ta nić otworzy się bać jeśli mówimy o Warszawie to nie to będzie to, że to jest to jest coś innego jak mu mówimy o gminach wiejskich to jest zupełnie inna sytuacja by w ogóle te zapisy tego programu Lotos to, że przy ogólnej jakości prawa w bardzo bardzo wątpliwa no i naprawdę takie mówi pani Kuszyńska trudno coś z tego co z tym w tym ideologicznie nie nie ma szczegółów tutaj każda nie ma argumentów, bo oczywiście jest wiele możliwych interpretacji wiele oporów menu dla to są przepisy bardzo słabo egzekwowalne albo w ogóle nie egzekwuje wszystkim samo przyjęcie takiej uchwały jest nie egzekwowalne gmina niepotrzebnie nie podejmuje takich uchwał już nic nie nie może z nich chaosu to ty to, że dłużej uwagę, że to nie jest obowiązek to nieco swojemu sumowane obowiązki gmin tak jak ktoś chce czynie czytać tym samym w tym art. 11 jest, a jest obowiązek zapisania czegoś w programie, czyli obowiązek posiadania widzów papier powstał on profesora papier kół, w którym to jest zapisane, a ich wolę, żeby powstał taki papier słabo egzekwowany, ale jak egzekwować, żeby zapisy tego były realizowane w trakcie Senatu to są stosunki między tym możemy mniej Rada Gminy egzekwować od wójta, więc odwiedzić pan, który obserwuje ma dużą wiedzę na ten temat, bo nasza rozmowa zaczęła się od tego jak to było fatalnie w Warszawie w latach sześćdziesiątych jest lepiej czy sytuacja jednak zmienia czy coraz więcej gmin jednak dostrzega kwestię tych katów bezdomni to jest tylko wyłącznie kwestia nacisków spółek społecznego w kinach na terenie nawet czy najmniejszej gminy na realizację tam jest grupa osób oraz założy, jaki Stowarzyszenie formuje rozsądne postulaty i będzie znajdzie sposób Krystiana burka czy dogadali się zburzyć jak 1 to można wszystko te wsie przez przepisy są dobre o tyle tylko, że umożliwiają wójtowi wydawanie na to publicznych pieniędzy, ale Adam jest określony może wydać nie zresztą bez sensu budynkach u buty takie uchwały budżetu budżetu natomiast także program, że trzeba podać środki nawet stracić można nadrobić przepis, bo też stosunek w uchwale budżetowej jest przypadek trudno przypisać sobie co innego poza tym te szufladki budżetowe nie są takie nowości zły rok 2 jeśli chcę tu to znajdzie na to pieniądze przeżyć to jest wielki to dobra tylko chcę, żeby wójt chciał to prawu jego rola jest taka tego art.11a, że punkt set może, bo przy tym było także nie ma nawet gdyby chciał, a teraz morale, ale egzekwowano tego na ich drodze prawnej co mówi wójt nie chce rada nie chce nikt nie chce jest praktycznie żadne nie wszystko rodzenia w ludzi to nas wszystko w blokach są przez należności sami ludzie się tym nie udzielają mu to oczekiwanie, że Łódź sam siebie żyć to ustawy o prawdach zło nic to co jest z tą co się po prostu nie niecka z Mary ja mu takiej dużej perspektywie generalnie jest ostatnio awans, a wątpliwa kupić administracją była, której uczyli się to co było tak latem, które temu w jednej z dziedzictwa Warszawy kina, bo położone nie były nowe bloki tam wojna to bardzo zubożała, bo było dużo zwolenników kod, którzy mieli okienka otwierane, ale też byli ludzie, którzy bardzo walczy mija dopiero po spotkaniu, bo tam poszedł zrozumiał, o co oni dalsze oni mają zwyczaj sporo osób w tym bloku miał zwyczaj na zimę kupować ziemniaki i trzymać w piwnicy co nie jest powszechnym o obyczaje w miastach i naprawdę to była taka wolna kilka kartofla rzymskim chociażby takie ekonomiczne było tu tego również wiadome koki po rozważa poseł PiS piwnicy no to w to za zabójcą ziemniaki toż, bo bokach by to było płoty czy inaczej, bo jak się zakończyła wojna nie są kontrakty własnym leży ono być rolnictwa ta dalej, bo tutaj nie ma to zaskoczyło coś skończyć z białej Urzędu Miasta interwencję mediacji to tak ja niczego takiego tłoku można oczekiwać, że głośno zwyczaj kupowania ziemniak uznaliśmy, że jeśli trzymać, bo chciałbym, żeby czarno to on racji różnic ustępował, który zresztą anachronicznego chyba tak mi się im się znajdzie, chociaż nie tylko co nas czeka z gospodarką może może to wręcz o proszek w 2 i życia Ziębę w piwnicy państwa pan na początku naszej audycji, że pojawia się pewnego rodzaju moda na loty to postrzegam w ten sposób, że wiele młodych osób w moim otoczeniu ma koty 1 lub 2, jako że dla osób, które pracują dużo wychodzą wracają wieczorem w tej chwili oczywiście specyficznym okresie bez pandemii można pracować zdalnie, czego nasze zwierzęta bardzo cieszę mam nadzieję, że tutaj także żaden z gmin tutaj nie wejdzie i aparat odzież w jednej z Rawicza nie naciśnie się przed, ale to są właśnie osoby, które mówią nie jest to wymaga jednak spacerów ja nie mogę mu dostarczyć, więc tutaj to są jaja, które rząd białych jak ocenić taki ogólny trend że, że ktoś ma psa, a potem albo dorasta do kota albo zostaje się jak na razie zarząd jest zawsze miałam nie miał gotowa od wielu lat, czyli zarząd rzeczywiście, choć część jest nie jest coraz więcej, bo posiada posiadanie korków jest jest coraz bardziej modne często w Polsce spotykamy, a jeszcze w długach i druga to taki, bo o wydają się, że koty są bardzo są są często fascynujący przez to to nie zwierzę stadne komunikowanie się skoro o tym czy coś innego sprzętu inna jakość, bo kot jest pierwszy start taki człowiek to jest taki porozumiewali się bardzo łatwe tak przez to PiS wpisuje się stała stara ludzkie i tutaj szeregu natomiast koszty niż siostrzany liczbach jest to co bardziej ciekawy jest skomplikowany właśnie czasy mający porozumieć się skuteczną idzie na nawzajem jak wśród lubić oznacza szybszy niż trzeba z lasu większą zostały do nas przyszedł tak to większe oddalenie program takie sytuacje, gdy tylko siedział na kolanach mojego znajomego kolegi i teraz kwestia czy będzie transfer spontanicznych, czyli tylko przejdzie na mojego pana czy transfer wymuszonych czyli gdy rok do kota i jego przeniosę oczywiście chodzi o to by był transfer spontaniczne, ale chcę teraz żartujemy poznać poważniejsze niż zdać, a mianowicie wysłać tylko przy tylko przybywa znikąd nie policzył bezdomnych ile jest w Warszawie każdy ma po czy pan ma jakieś wyobrażenie na ten temat czyta ilość zmniejsza większa stabilizuje tych tych bezdomnych kotach tak czy worek z autyzmem bezdomny niczego nie wiek nie policzył myśmy 10 lat temu myśmy otwierali ośrodek temu chcieliśmy Kinloch wyobrażenie czy też Bogda sterylizują dużo kotu wpływy z resztą populacji jak by musi pani, że nie ma dowodów na to, żeby się nie myśli myśmy przez te co już 11 lat wystylizowanych 13 000 kółko dochodów i myśl nowelizacji i ciągle są i jakby nie widać tak, żeby ten ten po 15 godzin, ale to nie tylko myśli mówiąc groźba dla Warszawy są rzeczą są jeszcze inne usługi realizował program miejski, gdzie to się zapisać do weterynarza prawda w, więc jest statystycznie jest jest dużo, ale po prostu jest tak, że to są małe soki, które przeżywają przecież mają ogromny potencjał rozrodczy i one z założenia 99% ich ginie prawda tylko my nie chcemy być tego świadka, żeby w jak on zginął na naszych oczach i dlatego się nic w zamian będą nas, że jednak mimo mimo tej całej edukacji i mówienia no ja mówię tutaj na przykładzie, gdy od lat robię program i zawsze przekaz jest stabilizuje się stabilizuje się stylizuje psy koty mimo tego to ile może tak miejscowo lokalnie, bo pamiętam zadzwoniła pani, która powiedziała, że na ich ulicy takiej uliczce tam od wystylizowanego trudna jest mniej, jeżeli tak punktowo coś udaje to jednak całościowo nie doszliśmy do liczby sterylizacji pasteryzacji ciągle nie ma takiego znaczenia, który w które to by spowodowała też liczba, że ilość etatów za żywność, ale to nie jest wzór za zawracanie Wisłoki dziękuję dziękuję bądź trochę literatury na na tatę naraz, bo na ten temat i i europejskiej i amerykańskim ośrodkiem interesowali jak w tym to łąk zakładaliśmy ten ośrodek jak tomach jak to robić, jakie są bez perspektyw no jest to sens, bo koty wystylizowane zajmują niższe, które idą już nie znajdą nowe, czyli pomostu stan docelowy jest taki, żeby wolty bezdomne koty wolno żyjących, jakie nas sobie były ale, żeby w charakterze ozdoby tych osiedli pod taką przez nią opieką wszystkich miast mieli mniej mieszkańców, ale nie rozmnażają, ale nie nie spraw nie sprawiają kłopoty nie walczą nie miały słonie nie niej nie za nie znajdujemy kończąc każdy poważny stan stan stanie co dalej nie rozjeżdżane samochodami itd. i częstym tak docelowy punkt to można osiągnąć jeśli byłaby taka właśnie wspólna polityka przede wszystkim sterylizować o ograniczanie populacji kotów to wzrost rozrodczości ma znaczenie kluczą tak, ale liczyć na-li tak i w tej w tej chwili usług ustawa umożliwia gminu płacenie za brak stylizacji i że leży w rękę to niektórzy mają piekarnię daje wójtowi podstawy prawne, żeby on za co płaci osiągnęli chciał wciąż będzie miał na to pieniądze no to już to już nasza sprawa, żeby żeby tak jak w aktach był, czyli kwestia naszej świadomości naszej woli pewnej, gdy muszą, więc także organizowanie się także trochę wiedzy 3 trzeba fachowości w tym roku prawda i można robić wszędzie tylko tylko tylko po to, mimo co ludzie muszą chcieć się sobie zorganizować oczywiście prawo poprawić trzeba, ale sam zapis nakazujący nowiną, żeby wydawały 55 pieniądze na to ona na ogół będzie tak samo nieskutecznie, bo gminy sobie to jedno czy są samorządne samo samodzielny i po prostu nie można gminie nakazać ustawą na co ma wydawać jakieś pieniądze jeśli to jest dziś ustawowo leży w jej komplety tak oczywiście z tym, że przecież przedstawiciele gmin nie spadli z Księżyca kontra nowy wybieg wybrany spośród tego społeczeństwa społeczna mieszkańców, którzy tę tego terenu i kwestia wrażliwości kwestia po prostu świadomości co jest ważne to to co nie jest także, że z wszyscy będą mieszkańcy uważali, że trzeba zrealizować akurat realnie będą uważali, że nie trzeba prawda jest ze sobą połączone oczywiście prawo oczywiście jest z jakości jest mylona jest nieprecyzyjny dopuszcza różne skrajne dziwaczne interpretacje ktoś chce położna przepisy prawa to zawsze się powoła też trzeba trzeba, kto jest brak znajomości tych sprawach to wszystko ale, ale to podstawową rzecz, że umożliwi gminom płacenie za to jest załatwiony jest to już będzie uznać wyższość naszych rękach, bo trudno oczekiwać coś co, więc tak naprawdę bardzo serdecznie panu dziękuję był z nami pan Tadeusz Wypych Fundacja dla zwierząt Argos dziękuję panu dziękuję, a PiS przypominam, że po godzinie dwudziestej pierwszej moim gościem będzie pani Bożena Janicka będzie powtórka programu sprzed kilku lat, gdy będziemy rozmawiać o filmie wesele Andrzeja Wajdy filmie wesele, który powstał na podstawie dramatu Wyspiańskiego dramat Wyspiańskiego z kolei opisuje wesele, które działy się 120 lat temu brana widzach pod Krakowem wtedy dzisiaj to tylko dzielnica proszę państwa informacjach wracamy do kwestii piątki dla zwierząt, a teraz zaproszone formacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA