REKLAMA

Młodzi Polacy coraz bardziej krytyczni wobec polityki i mniej przywiązani do demokracji

Sprawy Różne
Data emisji:
2020-11-08 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka witam państwa w audycji sprawy różne moim państwa dzisiejszym gościem jest Filip Pazderski z Instytutu spraw publicznych dobry wieczór by pani redaktor to być państwu będziemy rozmawiać o badaniu Instytutu spraw publicznych właśnie zatytułowanym młodzi w Europie środkowej 2020 skupimy się rzecz jasna na Polsce, ale też spojrzymy jak wygląda cały region, jeżeli chodzi o młode pokolenie zacznę, jeżeli pan pozwoli od Rozwiń » rzeczy, która była dla mnie w tym badaniu najbardziej uderzająca to znaczy od tego, że na przestrzeni 2 lat między 2018 rokiem 2020 nastąpił znaczny wzrost niezadowolenia młodych ludzi z życia politycznego w kraju jest aż 23 młodych osób niezadowolonych z tego co się dzieje, jeżeli mówię o tym przyroście to mówimy o takich liczbach w 20186% było zdecydować zdecydowanie niezadowolonych tras jest ich 30% na podobnym poziomie plasuje się odsetek raczej niezadowolonych 35201833 teraz tylko 14 wykazuje pewne zadowolenie i tu nastąpił znaczący spadek w ciągu ostatnich 2 lat, o ile w 2018 roku 20% było bardzo zadowolonych teraz raptem 7% 36% 2018 było bar raczej zadowolonych teraz 22% co się stało no właśnie byłby zdaje się też warto tytułem wyjaśnienia dlatego tak bardzo ciekawego rzeczywiście ważnego pytania również dodać, że to badanie, które zostało przez nas realizowane w tym roku odpowiedzieliśmy na początku lipca to jest kontynuacja podobnych działań badawczych, które podjęliśmy w roku 2013 stąd możliwość porównania, bo zadawaliśmy to samo pytanie to jest pewnym pewny pewny wydaje się wyzwaniem jak to wytłumaczyć, jakiego typu wydarzenia miały miejsce przez 2 lata one doprowadziły do naprawy dwukrotnego wzrostu grupy niezadowolonych i grup spadku grupy młodych Polek Polaków zadowolonych z kolei sytuacji politycznej w kraju na niby wydaje się, że trudno tutaj nie zwrócić uwagę, że na 2 rzeczy muszą składać się po pierwsze na pewno wszystkie te wydarzenia polityczne również dyskusja wokół nich, które często ostatnie 2 lata miał miejsce w Polsce uległ wyraźnie przełożyły się na to jak młodzi Polacy młody Polski ocenia sytuację również w zakresie ewentualnych polityk zaproponowanych lub nie wydaje mi się tutaj bym raczej położył nacisk na tę ostatnią część mojego zdania czy brak wprowadzenia polisy, które odpowiadały na oczekiwania młodych Polaków młodych młodych Polek to o tym może to rozmawiamy, jakie oczekiwania są później natomiast one były w pewnym stopniu pokrywają to co było deklarowane w 2 zlotemu w roku 2018 i teraz na pewno no jak Czeczeni publicznej na pewno w politykach w działaniach podejmowanych przez rząd nie widzę takich rozwiązań, które by odpowiadały oczekiwania młodych Polek Polaków jest to byłoby na pewno jednak 1 rzecz druga rzecz na pewno też jakość dyskursu publicznego debaty publicznej ogólnie życia politycznego w naszym kraju, która już zresztą dotyczy czasu dłuższego i we wsi wcześniejszych badaniach obserwowaliśmy, że ona się spotyka z dużym dużą dezaprobatą ze strony młodych ludzi, którzy po prostu dostrzegają, że politycy interesują sami sobą bawią jakiś swoje mówi kolokwialnie wojenki zamiast rozwiązywać problemy w kraju takie problemy, z którymi zmagają na co dzień ludzie jest tu znowu wracamy do tego mówiłem przed kilku to byłaby druga rzecz, a trzecia rzecz jest oczywiście wszystko związane z pandemią covid 19, ponieważ tutaj też tutaj mamy dane z tego badania pochodzące, które pokazują jak, z jaką też dezaprobatą spotyka się trochę się wszelkie działania które, które zostały podjęte przez Polski rząd trudów odpowiedzenia na pandemia również w jaki sposób istnienia chociażby polityka informacyjna rządu oceniane negatywnie nie wydaje się, że to wszystko się składana na ten właśnie rezultat także młodzi ludzie rysunek nie podoba nie podobają się jak to życie polityczne wygląda nie są zadowoleni swoje propozycje, które leki, które były rządzący przedstawiają również i rośnie w nich taka obawa o swoją przyszłość czy wystającą z obawy o takie swoje osobiste osobistą sytuację zdrowia tak żyć również, ale też swoją przyszłą sytuację ekonomiczną to wszystko przekłada na tak zrobił na taką zmianę ich emocji, gdy spojrzałam na te wyniki badań to od razu dużą taką korelację z wynikami wyborczymi, bo to oczywiście także życie polityczne tworzą wszystkie siły polityczne, które w tym życiu politycznym uczestniczą, ale ton nadaje ten, który rządzi, a rządzi w tych ostatnich 2 latach także Prawo i Sprawiedliwość prezydent Andrzej Duda przecież pamiętam, że w 2019 roku po wyborach parlamentarnych jak po wyborach prezydenckich roku 2020 partia rządząca wyraz wyrażała niezadowolenie z tego, że spada odsetek młodych wyborców, który ma ochotę zagłosować na prawo sprawiedliwość czy Andrzeja Dudę pomyślałem sobie że, że musi tutaj być jakiś wspólny mianownik skoro źle oceniono te rządy to automatycznie młodzi nie mieli ochoty głosować na Prawo i Sprawiedliwość czy Andrzeja Dudę, a powiedział pan od tych sprawach, które są dla młodych ważne to od razu je przytoczę, bo też mają związek oczywiście z bieżącą polityką sytuacją w kraju poważne tematy dla młodych to wzrost cen kosztów utrzymania opieka zdrowotna kłania nam się rzecz jasna stan środowiska naturalnego bezrobocie zmiany klimatu ożywienie gospodarki system emerytalny edukacja pandemia kryzys demokracji korupcja jeśli chodzi o ten wzrost cen kosztów utrzymania bardzo ważnej ważny temat wskazuje aż 9 na 10 młodych Polaków oczywiście wiemy co spowodowała pandemia i co się dzieje także na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, kiedy jest w Polsce dość znacząca inflacja z tego względu niż ryby jest też, że ze względu też mówiłem właśnie o tym wzroście niepewności młodych ludzi, ponieważ tutaj takie główne najczęściej wskazywane problemy przez nich jednak dotyczą właśnie albo no tej sytuacji ekonomicznej albo dotyczące chociażby ich zdrowia ochrony ochrony zdrowia także to już państwo uchwycili w tym badaniu to, że ani boją ci młodzi boją się swoją przyszłość boją się o swoje zdrowie w związku także sytuacją pandemiczną z tym że, obserwując co dzieje się w służbie zdrowia co może się wydarzyć z gospodarką po pandemii tak również można można dostrzec w świetle wyników, które zgromadziliśmy, ponieważ myśmy takie pytania dotyczące oceny różnych aspektów działań wydarzeń, które miał miejsce w naszym kraju w związku z pandemią walką z pandemią i największa grupa spośród badanych, która odpowiedziała pozytywnie na jedno z tych pytań, bo pytanie, które dotyczyło tego typu deklaracja z prośbą o wyrażenie opinii na jej temat taka deklaracja, które mówią o tym, że ci młodzi ludzie no w związku z pandemią obawiają się o swoją swoją przyszłość ekonomiczną i zawodową i to 23, które tam 3 piątek o około 10% młodych ludzi wypowiedziało się pozytywnie także zgadza się z taką taką opinią to była największa grupa stałych typów różnych pytań, które zostały w tym momencie postawione co pokazuje, że rzeczywiście rzeczywiście tak tak ta niepewność jest to jest dosyć duża ten musi to zresztą powiedzieć, że to to też nie jest także ta niepewność pojawiła się zupełnie teraz, ponieważ ona koresponduje chociażby z badaniami, które z kolei w ubiegłym roku byliśmy były badania jakościowe w ramach, których w trakcie 5 takich dyskusji grupowych obawiających się 4 różnych miejscach w kraju nie tylko w Warszawie prowadzić dyskusje się z młodymi ludźmi na temat tych samych kwestii, żeby też uzupełnić to to wiedza gromadzona zaprzaństwo za pośrednictwem przepraszam badań ilościowych taką treścią bardziej jakościową i tam też w dużym stopniu ta ocena rzeczywistości politycznej politycznie żywi publicznej w naszym kraju wyrażana późną wiosną 2019 roku było bardzo negatywną tak m.in. odnoszące się do takiej dezaprobaty działań polityków związanych z wydatków wydawanie pieniędzy z zadłużaniem się w ramach pieniędzy publicznych koszt przyszłych pokoleń, czyli na dużym skrócie też tych młodych ludzi oni byli tego świadomie to nie byli do tego 7 tylko młodzi ludzie biorący udział w dyskusjach w Warszawie tak też była również mniejszych miejscowościach, więc wydaje się, że tak naprawdę to pandemia i wszystko co było wokół niej się działo to kanonady wzmocni zła te nastroje, które w tej grupie były i wydaje się, że w związku z tym to teraz obserwujemy ulica ulica Strykowskiej efektem częściowo a jakby właśnie pan powiązał ten wzrost niezadowolenia spadek zadowolenia z tym wybuchem społecznego gniewu i frustracji i właśnie z tym, że to głównie młodzi ludzie tworzą te protesty, które wylały się na Polski ulica, bo to zaczęło się od aborcji bardzo szybko zaczęło przychodzić w taki ruch kontestacji politycznej wydaje się że, gdy tak, bo do obserwujemy to zresztą chociażby na transparentach na kartonach z hasłami, które których, które są przygotowywane przez protestujących, ale również, jeżeli chodzi o te postulaty, które zbierają organizatorki manifestacji, wsłuchując się głos ulicy, które deklarują to on to wszystko jak pokazuje, że już od osób to są bardzo szerokie również powody, dla których ci młodzi ludzie wyszli na ulice są również bardzo bardzo szerokie oczy zaczęły się od bezpośrednio od no tego co się wydarzyło jest to drugi 2października, czyli ducha wszyscy o tym na pewno wiemy, ale był takim zapalnikiem, który wydaje się, że wywołał na światło dzienne cały cały taki pakiet tych negatywnych emocji obaw, które u młodych ludzi były również tych emocji negatywnych związanych z takim poczuciem, że trochę tutaj nie potrafimy tej sytuacji także na pewno nas o tej sytuacji kontroluje takim pytaniem trochę, cytując tytuł pewnego już z najnowszego filmu leci z nami pilot w związku z tym ktoś ktoś, kto to jest trzyma kontrolę nad wszystkim, a jeżeli nie nawet do tego politycy opozycji, bo przez ministerstwo zarzuty były zarzuty dla się też to też słychać w tych deklaracjach, które również padają i na ulicy od strony ze strony organizatorek protestu to trzeba w tej sprawie swoje ręce i wydaje się, że między nimi tych emocji o życie zdaniem jest to co obserwujemy teraz na ulicach polskich polskich miast, jeżeli chodzi o ocenę sytuacji radzenia sobie z pandemią no to okazuje się że, że młodzi ufają są dobrze nastawieni do lokalnych włodarzy tak, czyli jakiś prezydent albo burmistrz albo wójt danej miejscowości może się spotkać z dobrymi ocenami organizacje pozarządowe, ciesząc się poparciem zaufaniem Unia europejska natomiast, jeżeli chodzi o rząd Sejm Senat prezydenta już tak niekoniecznie i to znowu jest, toteż 1 strony jest wiąże się to zdarzenie wiąże się to 100 z takim ogólnym wizerunkiem który, który jak wyłania się z z tych badań wyników natomiast również z tą też trudno ukrywać jest trudno też, że jest również od 2 czytaniem takich danych, które obserwujemy również w innych badaniach także, aby jest też rodzaj podziału w naszym społeczeństwie nawet jeszcze wnikające gospodarcza, ale na pewno też ktoś, kto prowadzi do tego, że mamy właśnie zupełnie odmienne oceny różnych poziomów zarządzania szukają tak litewskie władze centralne spotykają się negatywnie ocenia on opiniami prowadzonych przez nie działań, a z kolei właśnie władze samorządowe i inne podmioty, które są aktywne w przestrzeni publicznej tak jak organizacje społeczne, ale również Unia europejska, która w tym ważnym aktorem bez 2 zdań no i ciesz się opiniami bardzo bardzo raczej pozytywnym tak to też wynika w tym badaniu ciekawe jest życie to że, że nawet trochę sobie są jednak tak tak znaczące z drugiej strony można też się też podkreślić, że w roku wyborów to też może trochę też koresponduje z tym czy pani dyrektor mówiła, odwołując się do wyników ostatnich chociażby wyborów prezydenckich i tego jak jak w nich głosowali młodzi ludzie w Polsce działania podjęte przez prezydenta są oceniane jako najgorszy, ale gorszy tak rzeczywiście największą grupę stanowią osoby niezadowolone z pracy właśnie prezydenta 60% rządu 59%, ale chciałbym pana zapytać się taką sprzeczność może to nie jest sprzeczność, ale zdziwiło mnie porównanie takich 2 wyników jak państwo pytali jak młodzi oceniają pracę rządu to tylko 32% było bardzo albo raczej zadowolona ale kiedy państwo pytali jak oceniają sposób w jaki rząd zareagował na pandemię aż 57 proc procent oceniło, że to był sposób skuteczny, czyli co z 1 strony prawie 60% uważa, że rząd zareagował skuteczny sposób, walcząc z pandemią tylko pod nieco ponad 30% dobrze ocenia działania rządu w tej materii to jakoś tak kłóci tutaj kłania się na metry częściowy taka potrzeba pogłębienia badań ilościowych bowiem jakościowymi, ale tak na szybko mogę sobie wybrać taką sytuację, że sami część osób odpowiada na te pytania, kiedy otrzymała to pytanie dotyczące tego czy rząd zareagował dobrze pozytywnie na pandemię może miała w myślach sytuację z początku marca tak to kiedy Polski rząd relatywnie szybko podjął jakieś działania, jakie one były i traci doprowadziły efekt to jest inna kwestia, aczkolwiek nowi rzeczywiście był też w porównaniu do szeregu innych innych państw europejskich nie tylko wydaje się, że został potem całkiem szybko i to prawdopodobnie mogą przełożyć na tę pozytywną ocenę natomiast kiedy już pytaliśmy testy te same osoby o przeszliśmy ocenę ogólnie wszystkich działań, które rząd podjął, więc na to też się nakładają wskazuje miejsce w związku z próbą organizacji wyborów 10maja potem przekładaniem, ale to i tak też różnymi innymi informacjami, które były obecne wcześniej publicznej dotyczącymi liczby różnych afery okazuje się, że tutaj, gdyby to postrzeganie pozytywnego czy choćby ocena pozytywna działań podjętych znacznie znacznie spada, więc ja bym próbował w ten sposób wytłumaczyć się tę różnicę procent tych protestów, które mamy teraz na ulicach Warszawy dużych miast małych miast i jeszcze mniejszych miejscowości, bo mam wrażenie, że waszym badaniu są takie wyniki, które już lekko zdezaktualizowały od tego z lipca pewnie państwo ponowiono badanie czy za 2 lata będzie kolejne ze tego nie wiem nie mogę obiecać, bo myślę, że badanie, bo nawet szybciej no właśnie mamy rzeczywiście się teraz dzieje tak bo, bo pada tam takie pytanie w tych badaniach czy uczestniczyłeś młody człowieku w demonstracji 11% mówi, że tak uczestniczyło 56% nigdy nie brało udział w żadnej i nie ma zamiaru i jeszcze 1 rzecz, która też była interesująca 13 nie interesuje się polityką sprawami publicznymi jak państwo porównali badania 2020 osiemnastego to okazało się, że to zainteresowanie polityką sprawami publicznymi dodatkowo spada i mam wrażenie, że teraz właśnie ten trend się odwrócił to znaczy zainteresowanie sprawami politycznymi publicznym się pojawiło na udział w demonstracjach tak jak mówiłam średnia wieku 20 kilka lat protestujących na tych manifestacjach dla większości jest takie pierwsze doświadczenie polityczne być może mając nawet charakter formacyjny, więc nastąpiło takie przełamanie w i z tym pytanie ma problem przyznam szczerze bo by nowy nie mamy takich danych tak naprawdę to co widzimy na ulicach to rzeczywiście chciałoby się tak powiedzieć, jakby też chciałby powierzyć im się dla części osób to dlatego tak jest natomiast rzeczywiście najciekawszą kwestią jest to najlepiej powszechne tak rzeczywiście te protesty tak jak obserwujemy się dzieją to jest ważne nie tylko 2USD protestów do celu nie tylko dużych miastach, ale i mniejszych miejscowościach, więc na pewno objaśnia tylko zupełnie się wytłumaczy, bo rzeczywiście to jest taki nasz ogląd tak na oko możemy tak powiedzieć tylko, że kiedy analizujemy to kolejne protesty, które miały miejsce 2015 roku od obrony Trybunału Konstytucyjnego oczywiście widzieliśmy widzieliśmy i widzieliśmy, bo obserwowaliśmy te protesty, że ludzie młodzi byli tam naprawdę niewielkim niewielkiej liczbie trochę się zmieniło w 2017 roku, kiedy były protesty sądowe i trochę młodych się pojawił, ale potem oni znowu odpłynęli w kierunku braku zainteresowania sferą publiczną państwa badaniach wyszło, że właściwie nie uczestniczą w demokracjach 2 teraz na oko ci młodzi stanowią większość uczestników tych protestów protesty są bardzo liczna czy jednak przerost musiał nastąpić czy wydaje mi się, że do tych 11%, którzy w państwa badaniach mówiło, że uczestniczyło do tej pory jakich demonstracji przyrost jakiż musiał się pojawić też tak wydaje się nie widzimy w 21% dodatkowe do tych 11, które deklarowały teraz w lipcu brały udział w ostatni 2 latach jakimś proteście też warto podkreślić, że to jest w końcu je na badanie polega na pół roku rok po po tych jednak niekiedy licznych również manifestacja dotyczących klimatu które, które było prawda kilka co najmniej 2019 roku i tam też być bardzo ludzie młodzi nawet do 12 mamy 201% oraz osób, które zadeklarowały w lipcu, że bez morza są gotowe uczestniczyć w takim w takim proteście to jest zdanie o tyle ważne, że to to mogę zostawić z kolei oznacza wynikami tych tych wywiadów grupowych tych badań jakościowych z ubiegłego roku na koniec maja, kiedy trzeba powiedzieć, że wiele z osób, które wtedy się na temat wypowiadały tam też były rozmowy dyskusje o manifestacjach i o tym czy ktoś byłby gotowy czy brał udział, więc większości by zdarzały się osoby, które brały udział w tych manifestacjach, ale raczej pojedyncze bardzo był taki silny głos osób mówiących o tym, że to manifestacje to po pierwsze to warto, bo to nic nie przynosi żadnego rezultatu, że to jest potem manipulowany przez media to w związku z tym nie będzie musimy bardzo chcieli dać można też wpuścić krośnianie wpuścić taki kanał da się zmanipulować albo być przedmiotem manipulacji to wszystko skutecznie tych młodych ludzi od udziału zniechęcało, więc ja też przy przyznam szczerze jak zobaczyłem teraz się dzieje też patrzeć na ten na te nasze wyniki też w poprzedniej 22 o tym, że te manifestacje generalnie nie cieszą się relatywnie dużym zainteresowaniem też też to bardzo zaskoczyło jednak przyznaje wprost to jednak świadczy o tym jak wiele jednak w tych emocjach jak szybko się zmieniło być może od tego od lipca rzecz młodzi ludzie stwierdzili jednak dość dobrze, że to jest jakby ostatnio ostro mogą zrobić to właśnie myślał też zaprotestować i wydaje się, że też moje myśli w tym kierunku podobnym jak surowa pani redaktor, że rzeczywiście coś zmieniło natomiast nią jako badacz chciałby jednak móc oprzeć się na nas na wynikach badań dlatego też liczy na to, żeby mogli je szybciej niż 2 lata zrobić i one też wtedy będzie mógł sprawdzić jak zmiana nastąpiła, bo też jednak już, że też wskazać, że również inne podobne myśli w okolicach roku 2016, kiedy zaczęły się te pierwsze masowe manifestacje sprzedające się rządowi partii Prawo i Sprawiedliwość wtedy organizowane przez kod, gdzie też były dziesiątki tysięcy ludzi na ulicach, ale po tym, jak spojrzeliśmy na wyniki badań CBOS mówiące o zachowaniach Polaków to pokazuje, że ten w skali całej populacji ten wzrost udziału w manifestacjach to był tylko rzędu 23% tak taką przekazuje do wzrostu 100% to wzrost 13% deklarujących, że ma brał udział manifestacjach do 6% mniej więcej tak mogę teraz pamięci, ale cały czas było jednak mały odsetek społeczeństwa, więc pytanie co dalej, ale wygląda w telewizyjnym kadrze niekoniecznie musi się przełożyć na duży odsetek w skali społeczeństwa prawda niestety muszę zwrócić uwagę to też czas Kodek jak również i zaznaczyłem wydaje się jednak zmiana tutaj nastąpiła czy dyski takie przełamanie przełamanie tego braku wiary, że udział w demonstracjach jest wciąż warto to, że przyniesie zmiana, nawet jeżeli nie przejściach zmiany to trzeba zrobić, bo sprawa tak ważna tak bezpośrednio dotyczy oprócz sytuacja ogólnie oceniona przez nas jest tak niedobra, że musimy coś zrobić, a co pańska jest intuicja badawcza mówi na temat tych wyników, które cytowałam, czyli o tym braku zainteresowania polityką sprawami publicznymi przez 13 młodych ludzi i ten spadek zainteresowania sprawami publicznymi na przestrzeni 2 lat 20182020, bo nie dość znaczące niebo, bo mieliśmy w 201825% bardzo zainteresowanych i 55% raczej zainteresowanych, a teraz mamy 18% bardzo zainteresowanych 18% raczej zainteresowanych to jest potężny regres prawda tutaj szybko liczy to mamy się tym 80% zainteresowanych kontra 36% zainteresowanych tą niesamowity spadek czy pan to wiąże z tym że, że właśnie ludzie młodzi źle ocenili to co dzieje się w Polskim życiu politycznym po prostu odwrócili się napięcie powiedzieli nie chce w ogóle o tym słuchać czytać tego oglądać, ale snuje się jak trzeba taki sposób ocenia, bo to, gdy ten nakład wynik jakoś mi koresponduje też tymi danymi pokazującymi również spadek takich bardziej rozbudowanych form zaangażowania w tradycyjnych jak można określić czy na życie publiczne chociażby zaangażowania formy właśnie demonstracji tak to było deklarowane na początku lipca do to by znaczyło że, że młodzi ludzie stwierdzają, że może także aktywność nie ma nie ma sensu nie przynosi żadnego efektu, a to co się dzieje w sferze publicznej toczył się zajmują politycy co zupełnie nie dotyczy, bo to nie przynosi również, aby zmiany tak nie ma dla nich oni nie słyszał żadnej do siebie propozycji oferty w związku z tym się tym przestają interesować tak wspomina na co dzień bardziej skupiają na swój prywatny prywatny prywatnym życiu, więc będzie można to taki sposób ocenić, aczkolwiek jest tutaj taki jest jedno jest, ale jeszcze jest jedynie dane, które również ciekawa, ale będziemy też ciekawa, bo też coś tam też może mówić o przyczynach również tych protestów obecnych to jest to pytanie o zainteresowanie sprawami publicznymi w kontekście pandemii to zapytaliśmy młodych ludzi może to pandemia i wschód, bo wokół niej przez ostatnie pół roku co najmniej czegoś wpłynęło na zainteresowanie się okazuje, że większość eksponatów stwierdziła jednak zaczęli się bardzo interesować sprawą publicznym być może było także wcześniej jeszcze mniej interesowali, a na skutek pandemii nowych to siłą rzeczy myślę również o tym co to się z nimi dzieje zaczęli się też interesować bardziej coś jeszcze ciekawsze również bardziej wpłynęło na większe zainteresowanie większe grupy młodych kobiet niż młodych mężczyzn 1100 to jest dają również równie ciekawe może też być jakimś kamyczkiem do ogródka takich prób wyjaśnienia czemu obserwujemy teraz tego typu wybuch protestów na ulicach o źródła informacji chciałabym zapytać dla młodych ludzi przyznam się akurat te wyniki nie zaskakują, bo orientował się media społecznościowe rządzą rządzi Facebook dla 78% to jest podstawowe źródło informacji na drugim miejscu portale internetowe gonią portale internetowe prywatne radio i prywatna telewizja w czołówce są także wideo blogi na YouTubie, a gazety tygodniki nie nie łapią się też łapią tam też byłoby pytanie o media drukowane on osoby poniżej poniżej to rzeczywiście będzie wszystkim przez panią wymienionych wymienionych mediów i siostry pamięta również zainteresowanie nimi jeszcze spadło w ciągu ostatnich 2 lat, bo ja też nie ukrywam, że dane ogólnie przez panią zmienia wymienione jakoś nie bardzo nie za zaskoczyły żołnierze też podobno kolejność mniej więcej mogliśmy obserwować już 2 lata temu, ale ciekawe jest to, że popularny wszystkich tych meczów jeszcze wzrosła o młodym pokoleniu, czyli jeszcze bardziej Facebook również też by wersję online portali internet w ogóle by portal internetowy, który sunie na portalu mają tylko wersje internetowe one są wykorzystywane przez młodych też ciekawe jest to, że również wzrosła wzrosło zainteresowanie i użytkowanie bloków na YouTubie to jest taka relatywnie do Ciechanowa, ale dobrze ewidentnie wracając na znaczeniu forma komunikacyjna to się przez rządzącą sieć żony się rządzi, ale pewnym, ale tym, ale znowu jest pandemia, jeżeli mogę teraz do niej szybko przejść, bo okazuje się że, o ile rzeczywiście się w rządzie były w takich normalnych warunkach, jeżeli chodzi o takie codzienne śledzenie informacji o sprawach publicznych się w życiu społecznym tak to pytanie brzmiało dokładnie to, jeżeli chodzi o pozyskiwanie informacji dotyczących pandemii to jednak wzrasta znany zaufanie zdecydowanie mediów tradycyjnych, czyli przede wszystkim, kiedy dotyczy to prywatnych Radia telewizji, bo ciągle publiczne publiczne media podobnie jak w przypadku codziennego korzystania również zaufania w trakcie jego forma, którą podają temat pandemii również również znacznie znacznie niżej, a np. korzystanie z informacją pandemii za pomocą Platformy Facebook jest na czwartym miejscu tak to jest także to jest większa grupa nie ufa Platformie ufa, więc to też by wskazywały na tym, że mimo tego, że młodzi z tych meczów sportowych korzystają, ale jednak widzimy, że najwyraźniej potrafią ocenić rzetelnie, że nadal schematy, które tam są upowszechniane niekoniecznie zawsze są właśnie rzetelne i kiedy w rzeczywistości, że czasem jednak warto zwrócić się w stronę bardziej sprawdzonych informacji czy to tłumaczył pan w ten sposób, że stan zagrożenia pewnej obawy ryzyka, a powoduje taki odwrót w kierunku mediów tradycyjnych to może być z powodu natomiast ja bym też się w takim kierunku jednak oceny usług w ten sposób kompetencji młodych ludzi medialnych tak, bo ludowymi trwają takie dyskusje prawda rzeczy czy to, że młodzi ludzie siedzą tak mocno żyją w mediach w internecie społecznościowych jak to wpływa też na możliwość oceny informacji, które do nich docierają okazuje się rzecz młodzi ludzie jednak są świadomi tam część z nich oczywiście, bo nie wszyscy to też tych wyników też nie wynika, ale część z nich to duża część jest świadoma tego, że w tych mediach internetowych jednak o wiele łatwiej napotkać na informacje, które są nierzetelne nieprawdziwe mogą być mylące najlepiej, jeżeli chcę żyć potrzeba informacji w tak ważnej kwestii dotyczącej również bezpośrednio mnie osobiście mojego marnego zdrowia najbliższych tu jednak, żeby się wrócić z zewnątrz zwrócić w stronę mediów tych tradycyjnych wyszło państwo też w tym w tych badaniach, że młodzi są względnie od magistrze mogę tak przepraszam też myślę, że wyższym niż jeszcze 1 ciekawa, bo oczywiście takich blokad dane są takie oczywiste, ale są ciekawsze rzeczy możemy dostrzec, kiedy spojrzymy na porównanie tych samych odpowiedzi we wszystkich krajach wyszehradzkich, bo dopiero z tego widać, aby jeszcze mocniej widać również jak bardzo ma też wpływ sytuacja poszczególnych krajach sytuacja polityczna również tak, aby kupić ta ocena funkcjonowania mediów ma wpływ na na ocenę również jakości informacji to media przekazują tak np. w takich krajach jak jak Czechy jeszcze bardziej Słowacja media publiczne dzieją cieszą się największą zaufanie tak jeśli chodzi o informowanie o pandemii covid 19 tak co do wypadku wiąże się z kolei najmniej 1 jedno z większych nieufności cieszą się zniknięcie spotyka na taką cenę spotyka media prywatne aktywnie w Czechach np. tak wiemy, że rynek medialny w Czechach wygląda zupełnie inaczej tam media prywatne częściowo powiązane z premierem zdaje się z tego co wiem również są bywają oceniane negatywnie jako nierzetelne, więc to jest bardzo ciekawe, że pewnie też nie zaskakujące, ale badania potwierdzają, że kształt debaty świadomość również przekłada się na to co co młodzi ludzie również myślą o mediach więc mediom ją bez kontekstu, a zdecydowanie to dopytam jeszcze o od jedno sprawę związaną z pandemią i mediami, bo państwo wyszło w tych badaniach, że młodzi wydają się być względnie odporny na dezinformację związaną z wirusem w kontekście ruchu antyków i wdowców no to to jest niesłychanie cenna wiedza tak wyszło, aczkolwiek z naciskiem, aby z podkreśleniem słowa względnie odporny, bo rzeczywiście nowy nie są to grupy jako Polski większościowe, które by potwierdzały, które byłyby byłby wyrażały zgodę taką opinią, że chociażby wzrósł covid 19 został skrytykowany przez naukowców chińskich tak to jest taki też taka wersja była swego czasu upowszechniana w mediach pewnie postać człowiek też przecież przez niektórych polityków również niektórych ważnych polityków ciągle jest tak teraz trochę się uśmiecham w kontekście wyborów Stanach zgony, które miały miejsce w tym tygodniu, ale również jeszcze mniejsza grupa jest taka która, która tra twierdzi troska o taką opinią, że ten wirus z kolei został wyprodukowany przez naukowców amerykańskich to taka była odpowiedź na takiej propagandy czy chińskiej czy rosyjskiej znał się natomiast to nowość, ale pewnie, bo jeżeli zostawimy w odpowiedzi przez młodych Polki Polaków wypowiadane z tym co mówili młodzi Czesi Słowacy Węgrzy to pokazuje, że jednak stosunkowo większa grupa tych młodych Polek Polaków strukturą, która twierdzi, że może właśnie być może związkowiec został wytypowany przez tych naukowców chińskich tak to ciągle nie jest większość, ale jest większa niższy w przypadku młodych z innych krajów wyszehradzkich jest to też jednak nie wszystko musi to jednak dodać takie takie, ale teraz o sprawy demokracji chciałbym pana zapytać, bo przywiązanie do systemu demokratycznego jest silne jak wynika z tych badań, ale tendencja niestety spadkowa 71% młodych postrzega demokrację go ustrój bardzo dobre lub dobry, ale w 2018 roku było to aż 89% tak czy spadek o 1718 przepraszam punktów procentowych 26% uważa, że rządy silnego lidera byłyby dobre dla Polski w tym przypadku mamy wzrost z 20% 2018, czyli wzrost o 6 punktów procentowych to chyba nie jest dobra informacja nie wydaje mi się, żeby to była dobra dobra informacja i znowu na oko też odpowiedzi korespondują z innymi danymi, o których wcześniej rozmawialiśmy dotyczącymi oceny takiej sensowność dni aktywności publicznej oceny jakości życia politycznego w państwie środka okazuje się że, że również może się przekładać na taką ogólną ocenę deklarowaną przez młodych ludzi dotyczącą tego jak taki w ogóle demokracja jest ustrojem, który w, które wartościowy faktury, które warto walczyć też nowość to należy bardzo narzekać, bo cały czas duża grupa tak to jest 70% więcej twierdzi, że demokratyczna droga jest najlepszym z możliwych ustrojów, ale widzimy tutaj jednak jakiś trend spadający znowu pytanie wszyscy o to jak obecne wydarzenia również to jak się zobaczymy też kolejne tygodnie miesiące pokażą się co się dalej wydarzy jak też również wpłyną na taką sytuację na ocenę ocena demokracji ogólnie adwokacką jako ustroju politycznego również na naszą gotowość, żeby tylko zgodę na to, żeby oddać władzę innemu silnemu liderowi i też ważne jest, żeby też podkreślić również jak porównamy treść dobrze pamiętam młodych Polaków do Polski też z rówieśnikami z rówieśnikami z innych krajów wyszehradzkich również tam bywa to trochę to trochę lepiej jakość kształcenia demokracji trochę trochę wyższa, więc też przekazuje zaczynamy trochę odstawiać odstawać od regionu jest taka też niepokojącą zależność, na którą państwo zwracają uwagę wg 60% demokrację dobra dopóty dopóki zapewnia wzrost gospodarczy no jak tego wzrostu gospodarczego nie zapewnia to co złe ustroje bombą oczywiście to rodzi obawy bo, bo mamy pandemię POPON po pandemii jest spodziewana recesja gospodarcza niektórzy wróżą, że bardzo silna tak za nami jest kryzys finansowy 20082009 wtedy widzieliśmy to powodowało między nimi populiści rośli, a w siłę, więc to połączenie demokracji wzrostu gospodarczego no budzi takie poważne obawy, że nie kocha demokrację dla samej demokracji dla jej wartości tylko, dlatego że zapewnia wzrost gospodarczy to to niepokojące zgadzam się też też takie wrażenia, kiedy patrzy na ten na ten wynik akurat żołnierzy też pogrążonego w taką odpowiedzią na pytanie dotyczące taką prośbę o ocenę opinii albo właśnie do wyrażenia gotowości czy czy może dać możliwość poświęcenia pewnych praw człowieka wolności obywatelskich rzeczy dla zapewnienia wyższego poziomu życia to pokazuje, że to prawda parę punktów procentowych to jest mniejsza grupa nie lata temu, ale ciągle jest prawie 40% prawie prawie 25 młodych ludzi czy byłbym gotów ograniczyć praw człowieka swobody obywatelskie gdyby, gdybym miał zapewniony wyższy poziom życia tak dokładnie tak dokładnie dokładnie pamiętam chodziło Ano znowu Week druga, że to jest to ten wynik, który pani redaktor wskazała mówiące o tym, że rzeczywiście zaś przy piątce młodych ludzi twierdzi, że demokracja jest dobra, ale tylko, jeżeli właśnie w stanie zapewnić ten rozwiąże demokrację będzie w stanie zapewnić to może można zmienić, a jeżeli wzrasta poparcie teraz to wszystko prawda też buduje taką czarną wizję, ale nowy dach trzeba mówić tak, czyli były też przekaz rośnie poparcie dla rządów silnego lidera to jakby to wszystko połączyć jedno wiemy, że mieliśmy History takie przypadki znowuż to ktoś nie jest to pozytywna pod kod poseł pozytywny wynik na pewno pozytyw obserwacja to 201 wskazanie z tego samego obszaru za państwo zapytali o zgodę na ograniczenie praw człowieka swobód obywatelskich, ale innym celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas epidemii no i tu ponad połowa 52% młodych Polaków jest gotowa ograniczyć prawa człowieka swobód obywatelskich, gdyby miało to oznaczać zapewnienie bezpieczeństwa podczas epidemii od razu pomyślałam sobie o o atak na Łotwie Center i o tym, że natychmiast to zagrożenie terroryzmem zostało chyba może tak powiedzieć wykorzystane przez państwo amerykańskie do tego, żeby ograniczyć pewne prawa i wolności obywateli zawsze to jest także, kiedy tylko pojawia się jakieś zagrożenie to państwo mają tendencje takie do tego, żeby no i zacieśniać ten krąg wokół obywateli mówi, że to jest dla ich dobra okazuje się, że to spotyka się ze zrozumieniem po drugiej stronie plamy części społeczeństwa tak tak tak tak to by na to by wynikało co więcej wydaje się również badania pokazują, że również to zagrożenie ten powrót wykorzystywane przez przez rządzących musi być aktualny szef bieżący, jeżeli jest rzeczywiście dotyczy tu i teraz to tu też niezbyt odkrywcze taka osoba o wiele bardziej działa na na wyobraźnię i też powoduje, że ludzie są bardziej skłoni oddać część swojej wolności, a mówiąc dlatego że, że my to zadaliśmy pytanie zarówno 2 lata temu jak teraz, bo 2 lata chcieliśmy zapytać siłą rzeczy o tandemie, ale zapytaliśmy o gotowość do oddania części wolności obywatelskich w zamian za właśnie bezpieczeństwo ochronę przed takim osobiste bezpieczeństwo ochronę przed terroryzmem i innymi zagrożeniami tutaj teraz zgodziło się na co znowu to któryś z 2% młodych ludzi natomiast lata temu to było dziś punkt procentowy więcej, a połowa młodych ludzi, więc więcej, więc tutaj tutaj spadło, ale wzrost, zwłaszcza drugą stronę pojawiło się nowe zagrożenie, które jest nad takim uzasadnieniem powodem, który młodzi ludzie przyjmują jako ten, który pozwala odstąpić dbania o części części część praktyczna i to na samym poziomie takim byli młodzi ludzie skłoni odstęp odstąpić również od swoich swobód obywatelskich 2 lata temu w zamian za bezpieczeństwo ochronę przed terroryzmem innymi zagrożeniami tak, bo to było wtedy jeszcze można powiedzieć pewnie bardziej bieżące były temat w tym również w naszym dyskursie publicznym takie jak o od czasów kryzysu zwanego kryzysu migracyjnego w 2015, jeżeli pan pozwoli wrócę do początku naszej rozmowy zaczęliśmy taki temat, jakie tematy są ważne dla młodych ludzi mówiliśmy o tym wzroście cen kosztów utrzymania opieka zdrowotna stan środowiska bezrobocie zmiany klimatu gospodarka system emerytalny edukacja pandemia kryzys demokracji korupcja tak to szło, ale potem państwo rozdzielili to na elektoraty poszczególnych kandydatów na prezydenta w pierwszej turze wyborów i zapytam teraz moje największe zdziwienie, bo wyborcy Andrzeja Dudy najbardziej obawiają się pamiętam, że mówimy o młodych ludziach zamiany ról płciowych i szczerze mówiąc dla mnie to wskazanie jest wręcz szokujące, bo myślałam, że ta narracja o tym, że oto jest tutaj ideologii LGBT, która będzie sprawiać, że chłopcy staną się dziewczynkami dziewczynki chłopcami tak dalej, że to może trafić może do starszego wyborcę, którzy którzy, którzy mogą się ci starsi starsi wyborcy mogą czuć się zamknie taką możliwością mogą faktycznie w to uwierzyć, ale że młodzi się tego obawiają, że to też może warto doprecyzować, że to najbardziej trafia do wyborców Andrzeja Dudy, że to nie jest nie jest także, żeby oni mają inne obawy jeszcze w rynku mógł tak oni także obawiają bezrobocia wzrostu c LOK korupcji martwią się system emerytalny tak ale, że to do nich najbardziej trafiona znam jednak szokująca, ale akurat przez obraz wróci do pani pytania, ale opłaca powiedzieć, że chodzi właśnie o bezrobocie system emerytalny i edukację system zdrowotny tom wyborcy Andrzeja Dudy tegoż umieją udając, że użył oni to najniższe stopy uważam za problem to jest ciekawe również powiedzieć, że do nich najwyższym stopniu nie dociera do kraju dotyczy taka narracja że, że jest problem to jest jeszcze jeszcze to inna kwestia zupełnie natomiast do pani pytania wracając do domu, bo znacząco rzeczywiście Rze, że ta kwestia tak bardzo trafił również do młodych ludzi, którzy potem zagłosowali na Andrzeja Dudę co też to też pokazuje, że mamy społeczeństwo zróżnicowane również nic nie zależy od wieku tak mamy również młodych ludzi, którzy mają poglądy bardziej bardziej konserwatywne czy raczej powiedzmy nie wiem no może czasem też nie mają doświadczenia osobistego kontaktu z osobami wykonującymi odmienne płciowo chociażby wujek różnorodnymi tak jak wiemy zaś z ze wszystkich badań taka możliwość kontaktu powoduje jednak to tolerancja zdecydowanie wzrasta to jest też na pewno ważne, bo dotyczy też trzeba zostawić z taką informację brutto sprawdziliśmy, kto jakich mediów jak media śledzi się zwierzyć wyborcy Andrzeja Dudy jednak zdecydowanie częściej niższe niż wyborcy innych kandydatów PiS tury wyborów prezydenckich śledzą telewizję publiczną radio publiczne media publiczne dużym skrócie i tu też może mieć związek tak zdaje się wydają się to dosyć oczyszczono trudno sprawdzić byłoby zapytać pana związek jest znaczące, tak więc w tym, że ubezpieczenie 22 dane obok siebie występują w tej samej grupie badanych przez nas ludzi, więc co Limited 22 powody by tutaj wskazało, czyli 1 stronę to jednak ludzie ludziom również mają różne poglądy są też konserwatywni mocno wśród nich, ale wzrasta również na pewno wpływ mediów, które może ludzie śledzą tutaj też widać właśnie w bardzo dobrze w tym świetle to jeszcze jedno zaskoczenie moje wyborcze Rafała Trzaskowskiego najbardziej obawiają się bezrobocia i uwaga rosyjskiej agresji nie jest mnie też to zaskoczyło w nie będę nie będę ukrywał, że nie ma przyjaźni nie ma takiego wrażenia, bo ile Andrzej Duda oczywiście dużo mówił o o seksualizacji dzieci o tym zagrożeniu ideologią LGBT i oczywiście w ten Bębenek ten Bębenek też podbija telewizja publiczna o tyle inni przypomną sobie Rafała Trzaskowskiego, który jako szczególnie podnosił kwestię jesteśmy zagrożeni przez naszego wschodniego sąsiada też się nie daje się też nie słyszałem takich takiej tego komunikatu ze strony pana prezydenta Warszawy czy się, że tutaj sam się stare na tym jak to jak to jak to wytłumaczyć jesteśmy interpretacyjne bezradni może jakiś zbieg wykończy, bo też trudno trudno znowu ruszy stwierdzić, że np. w mediach, które z kolei wyborcy wyborcze nie Rafała Trzaskowskiego bardziej okazała to są też możemy od zapowiedzi raczej przez media prywatne prywata telewizja przede wszystkim tak oczywiste jest różnica, że dobrze pamiętam też ani nie widzę, żeby wszystko trwa telewizji nie wniesie do nas cały czas, ale ale, żeby tam akurat był było takie zagrożenie bardzo okazywane ze strony ze strony Rosji, więc to jest bardzo ciekawe, ale przyznał przy tym, że musimy rozłożyć ręce bardzo panią państwo przepraszam natomiast nie zaskoczyli mnie wyborcy Krzysztofa bosaka pewnie pana też nie, bo ani zwraca uwagę szczególnie na imigrację zagrożenie kultury narodowej potrzeba ożywienia gospodarki i mniej obawiają się pandemii to tu wszystko wydaje się bardzo spójne w związku z tym co Konfederacja głosi swoich 2 nurtach ja też miał taki sam je takim takie samo obrażenia dokładnie, że to jest bardzo bardzo bardzo spójne to na koniec również chcemy się może, a propos tych tych zagrożeń Rosją, bo też ma takie poczucie, że atak, jeżeli ktoś miał deklarować poparcie to by powinie być może właśnie wyborcy i wyborcze Krzysztofa bosaka również z racji na to, że to jest w tej grupie największym zainteresowaniem cieszą się tzw. media alternatywne tak tak różne spod głównego nurtu czy dyski internetowe media, które również pytaliśmy o korzystanie z nich to jest to emerytów oczywiście pod też to pan się można spodziewać najczęściej docierające właśnie do wyborców wyborczej to bosaka wydaje się, że właśnie może jakiś wątki dotyczące polityki rosyjskiej mogłoby się watażkowie jestem przekonany czy byłby to antyrosyjskie czy przeciwnie wątki, ale pewnie na inną rozmowę w temat to teraz na koniec, jaki obraz młodego pokolenia panu się objawił po tych badaniach to krótko na koniec 2 zapominać, że pomimo może powiem o tym jakie miałem jak miałem taką ogólną ocenę tych wyników na początku jako nasz zmieniła też pod przyznaje prospektu tego teraz obserwujemy w Polsce musiałaby byłem niższy testowania takiej ogólnej ocenie negatywnej tak mówiąc o jak młodych Polkach młodych Polakach jako osoba, które są jednak rozczarowane sytuacją w Polskiej polityce w życiu publicznym w Polsce również rozczarowane w takim stopniu przynajmniej systemem demokratycznym dysku z tym również na takim jak nie chce się same angażować żeby, żeby zmienić to rzeczywistość, ale wydaje się, że też właśnie wzrostu jest to teraz obserwujemy po 100 ruszy te 3 miesiące co czas, kiedy te badania badania realizowaliśmy do tej pokazuje, że to niezwykła tak, że okazuje się, że młodzi Polacy młody Polski byli trochę takimi jak podział może czytelnymi Demokratami i Demokratami, które po prostu oceniamy negatywnie to się w sferze politycznej u nas działo, ale bardziej właśnie w perspektywie takiego braku żadnej propozycji zaproponowane dla nich zrobić czegoś co by służyło rozwiązaniu codziennych problemów związanych z pracą edukacją z mieszkaniem tego co zresztą też kwestie, których była mowa w trakcie tych badań jakościowych zeszły rok zrealizowanych no i pokazuje, że miarka przebrała się teraz, kiedy pojawił się pojawił się ten to orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego w 1002października to młodzi ludzie stwierdzili, że nie musiała wziąć sprawy swoje ręce nawet, że to nie przyniesie żadnego złota to oni albo nikt, więc trzeba trzeba działać, więc może tak nie jest źle i tak jest jest jest moim może właśnie szansa na to, że również dla demokracji także, że co z tego się narodzi bardziej trwałego to też będzie taki element takiej edukacji Obywatelskiej również tak młodego pokolenia takie dotacje, bo taki, który brakuje na szkołach niestety takie praktyczne bardzo oczywiście wydaje się, że wiele zależy od do tego jak się zakończą protesty, ale wszystkim nam życie, żeby skończyły się jak najlepiej również dla protestujących i dla sprawy Filip Pazderski Instytut spraw publicznych był moim państwo goszczą bardzo dziękuję dziękuję bardzo, dobry na życie państwo również życie spokojnej nocy do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA