REKLAMA

Wschodnia flanka NATO według Joe Bidena

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-11-09 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski dzień dobry ponownie już za niecałą godzinę w Pałacu Prezydenckim będzie miał miejsce uroczystość w ratyfikowaniu umowy polsko amerykańskiej między naszym wzrósł o wzmocnionej współpracy obronnej w uroczystości ma wziąć udział pan premier Mateusz Morawiecki szef MON Mariusz Błaszczak szef MSZ-u Zbigniew Rau gen. Rajmund Andrzejczak szef sztabu generalnego no od oczywiście pani ambasador Stanów zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher no i od tego wątku Rozwiń » zaczniemy teraz dalszą część popołudnia jest z nami pan prof. Stanisław Koziej były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, ale chyba też wydział ekonomii zarządzania katedra międzynarodowych stosunków politycznych uczelnia Łazarskiego dzień dobry dzień dobry dzień dobry kłaniam się tak prowadzę wykłady również no właśnie tak byłem przekonany, że tak jest panie profesorze może zacznijmy od tej umowy nowo to rzeczywiście za chwilę ma być dana ta ratyfikacja to jest jak rozumiemy oczywiście konsekwencja działań, które mają swoją historię i niezależnie od tego w tej chwili co się wydarzyło za oceanem na to wszystko biegnie swoim rytmem proszę przypomnieć znaczenie tej umowy jej podstawowe elementy ma ona jest istotnym elementem jak gdyby porządkującym stan prawny współpracy czy zobowiązań wzajemnych tych nowych warunkach bezpieczeństwa, które często już nazywane są nową zimną wojną między Rosją i Zachodem z tego wynika potrzeba większego zaangażowania amerykańskiego tutaj w tym regionie na wschodniej flance NATO i to szczęśliwie zbiega się naszymi interesami to nie jest tak częsty przypadek, że interesy wielkiego globalnego mocarstwa są przynajmniej części, a w tym przypadku nawet sporej części zbieżne z interesami innego kraju w tym przypadku Polski tam mogą niejako konsumuje te zbieżności interesów strategicznych, bo obydwie strony są zainteresowane wzmocnioną współpracę, jakie nazwaliśmy z tej tej mojej ta w związku z tym z tego punktu widzenia jest to umowa bardzo ważna ponadczasowa wspomniał pan o tym ważnym ważnej zmianie, która czeka stany Zjednoczone po zmianie prezydenta, ale ja uważam, że tu akurat w tym zakresie w tym względzie zobowiązania będą w pełni realizowany jest tutaj nie zmieni nie będzie chciał specjalnie w tej umowie zmieniać no a co w niej najważniejsze jest pan sporo elementów, ale miałem 2 szczególnie mocno eksponował pierwsza to jest utworzenie wysuniętego dowództwa korpusu wojsk lądowych Stanów zjednoczonych na terytorium Polski konkretnie w Poznaniu to lada chwila będzie uruchomione, dlaczego ona jest takie ważne Otóż miasto dowództwo szczebla Operacyjnego, które w razie konfliktu wojennego czy napięcia jakiegoś kryzysu można dowodzić dużym zgrupowanie operacyjne w tym do wszystkimi wojskami amerykańskimi, które tutaj są na wschodniej flance, a więc to są siły już ponad dywizji, a wojsk amerykańskich no, a w takim do takiego korpusu dołączane są także w razie wojny związki taktyczne innych państw np. Polski na pewno jednak 2 dywizje by wykonywały zadania pod dowództwem tego korpusu być może jakaś niemiecka itd. nie zdradzając planów operacyjnych, których nie znały przecież natowskich one mniej więcej już ich filozofia na tym polega dlatego dowództwo jest ważne, że ono tu jest już za czasów poniżony będzie przyjeżdżać dopiero jak będzie zagrożenie, bo tak do tej pory było, ale ono już jest ona na za czasów wyższymi wysunięte ono analizuje na bieżąco sytuację na tych wschodniej flance przygotowuje plany operacyjne działania w razie zagrożenia i małą on niejako rozpoznaje teren tak to już boisz się później naj naj prościej po prostu rozpoznaje ten teren przy przyszłej operacji zapoznaje się z jego właściwościami specyfiką kieruje tutaj ćwiczeniami tak dalej z tego punktu widzenia takie dowództwo korpusu jest w mojej ocenie dużo ważniejsze niż zwiększona liczba żołnierzy bezpośrednio amerykańskich czy to batalion więcej czy nawet brygada więcej to to nie jest to samo co rozwinięcie tutaj już za czasów wysuniętego stanowiska dowodzenia Bush też pierwszy element, który ja bym ja tu szczególnie mocno akcent to natomiast drugi też moim zdaniem niezmiernie ważne to jest infrastruktury osią uzgodnienia co do przygotowania na terytorium Polski infrastruktury, czyli różnych urządzeń budynków pomieszczeń magazynu z amunicją ze sprzętem itd. tak dalej dla wojsk amerykańskich, który właśnie byłyby tutaj gotować, które byłyby tu skierowane w razie kryzysu już zagrożenia nie mówiąc już o o wojnie i tak jak w tej umowie się mówi jest to infrastruktura zdolna do pomieszczenia do 20 000 amerykańskich żołnierzy, a więc to już jest duże bardzo duże zgrupowanie operacyjne no i przygotowanie dla niego infrastruktury kosztowne przecież świadczą o tym, że Amerykanie są w pełni gotowi zdecydowani tutaj właśnie przybywać rozwijać się na wschodniej flance NATO w tym głównej siły będą przecież na terytorium Polski rząd 2 główne główne moim zdaniem najważniejsze polskiego punktu widzenia elementy tej umowy no pytam o to nie tylko, dlatego że ta uroczystość właśnie będzie miała miejsce już za chwilę, bo zapowiedziano ją jak mówiłem na piętnastą, ale też to jest właśnie dobra okazja, żeby przejść do naszego głównego wątku, czyli co będzie robił nowy prezydent pan właściwie powiedział, że muszę wiele nie zmieni ich rzeczywiście m.in. czytając wywiad z Marcelem Carpentera doradcą do spraw międzynarodowych, którego wywiadu udzielił dla PAP-u właśnie ten doradca oba dna on wyraźnie powiedział, że możemy być pewni, że będzie Dziuba 1 zdecydowanym orędownikiem wzmacniania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO w tym szczególnie w Polsce, więc rozumiem, że zmiana lokatora białego domu w tej ważnej dla nas sprawie właściwie nic nie zmienia to uważam, że nie warto zgadzam się pana tą tezą postawioną, że nic wielkiego nie zmienia no zmienia się trochę bym ja jak dostrzec tutaj pewien element taki w relacjach polsko amerykańskiej, że kontynuacja ta będzie na pewno, ale taka już lansowana finansowana w tym sensie, że będzie więcej zależało od Polski niż od Stanów zjednoczonych czy ona będzie w jakim wymiarze będzie i tak da, bo do tej pory za prezydenta Trumpa sytuacja nie była taka jednoznaczna i pewna Trump nieprzewidywalni jednak był w sensie politycznym każdej chwili mógł zmienić wystąpić jakąś inną inicjatywą itd. tak dalej nowy prezydent amerykański był 1 będzie z pewnością bardziej przewidywalny jest tu jak gdyby tych ryzyk ze strony amerykańskiej, że może gwałtownie coś zmienić obecnością amerykańską na wschodniej flance i tu u nas tych ryzyk na pewno będzie mniej albo ich poziom będzie mniejszy, bo przecież ryzyka nigdy tak nie nie znikną trzeba zawsze tam gdzieś mieć tył głowy oceniać uwzględniać różnych analizach nie niepublicznych oczywiście, ale w takich analizach na wszystkie scenariusze trzeba się przygotowywać, więc ze strony Amerykanów to tutaj uważam to ryzyko się zmniejszy natomiast Polska stanie przed większym wyzwaniem w obliczu by dna niż w obliczu Trumpa na tych polach bym powiedział pośrednich czy pobocznych w stosunku do obecności amerykańskiej, bo na pewno stany Zjednoczone będą większym stopniu kładły nacisk na to na co Trump w ogóle nie zwracał uwagę wręcz akceptowała, a więc te przestrzeganie prawa kobiety LGBT, a więc te wszystkie poboczne rzeczy, które nie są częścią bezpośrednio spraw bezpieczeństwa ale, tworząc atmosferę i w związku z tym, jeżeli rząd Polski będzie znowu dalszym ciągu dalszym ciągu prowadził takie twarde i jednak sprzeczne, że tą wizją, którą przychodzi nowa prezydentura amerykańska no to mogą tu się pojawiać różne jakieś zgrzyty zacięcia tak dalej itd. a więc taką kontynuację współpracy polsko amerykańskiej w dużym stopniu będzie zależała od elastyczności polskiej polityki o Polsce obecnego obozu rządzącego czy on jest do tego zdolny do takiej elastyczności, a więc właśnie można o tym dyskutować dotychczasowa praktyka pokazuje, że nie bardzo z tym pytaniem na chwilę zostawimy słuchaczy, bo teraz pora na informacje, ale po nich wrócimy do rozmowy Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypomina nasz gość jest pan poseł Stanisław Koziej no i rozmawialiśmy o tej zmianie w białym domu trochę w kontekście przede wszystkim relacji polsko-amerykańskich tego czy możemy się czuć bezpiecznie jeśli chodzi o dotychczasowe myślenie administracji amerykańskiej o wschodniej flance NATO teraz pana namówić na taką rozmowę nieco szerszą, bo na to pod prezydentem Trumpem przeżywało można jeszcze 5 przeżywa różnego rodzaju problemy i stąd pojawiają się no znowu te pytania czy coś zmieni pamiętamy prezydent Trump, a trochę mając na operacji karcił państwa NATO przemyskim Niemcy za to, że nie wydają 2% PKB na zbrojenia do czego jako członkowie NATO są zobowiązani na tym tle powstawało sporo znaki no oczywiście też mówił, że w ogóle Europa powinna większym stopniu zadbać o swoje bezpieczeństwo dając nam do zrozumienia, że ten parasol ochronny Stanów zjednoczonych od czasu drugiej wojny światowej wcale już niema nie będzie tak tak silnie widoczny rozpostarty czy czy pana zdaniem tu się coś zmieni 3 polityka amerykańska z powodu innych problemów chociażby właśnie problemów w Azji na dalekim Wschodzie tak czy inaczej zgubi trochę Europy ze swojego azymut zmieni się na pewno już słychać taki oddech można powiedzieć Best nie jest pewne ulgi w Europie tak się przelewa się stolice europejskie tutaj NATO-wskiej i unijne zmieni się forma jak będzie tak podstawowe interesy generalne interesy cele strategiczne Stanów zjednoczonych są niezmienne albo są no mało zmienne tak natomiast sposób realizacji tych interesów zmienia się w zasadzie prawie zawsze jak przychodzi na administrację tutaj zmieni się chyba bardzo poważnie, dlatego że prezydent Trump jednak od chwili ten taką średnią normę dobrych transatlantyckich relacji tradycyjnych, a po drugiej wojnie światowej ukształtowanych w czasie zimnej wojny utrwalonych po zimnej wodzie kontynuowanych, że wzajemnym zainteresowaniem zarówno Ameryki jak i Europy, ale i to prezydent Trump, gdyby odchyliła tej ścieżki bardzo poważnie w związku z tym Inter powrót będzie znaczący będzie zauważalna zmiana moim zdaniem tych relacji transatlantyckich, a tym samym zmiana w funkcjonowaniu Sojuszu Północnoatlantyckiego oczywiście te zobowiązania, które NATO państwa NATO podjęły się będą zwiększać swoje wydatki obronne, że to jest potrzebne, żeby Europa więcej nie tylko stany Zjednoczone to się nie zmieni ta potrzeba się nie zmieni, tym bardziej że rzeczywiście stany Zjednoczone coraz bardziej mając zaraz potem co potężniejszych wyzwania rejonie Azji Pacyfiku tam w zasadzie punkt ciężkości pewnie już przecież można powiedzieć jeśli jeśli popatrzymy jeśli poczytamy literaturę amerykańską z tego punktu widzenia no to tam jest większa uwaga już skoncentrowana na Chinach Pacyfiku i tamtym regionie niż na Europie, gdzie tu raczej z punktu widzenia amerykańskiego jest trochę spokojniej, więc te oczekiwania amerykańskie będą, ale sposób ich realizacji będzie bardziej taki bym powiedział konsultacji forma realizacji interesów amerykańskich definiowanych przez Trumpa była taką formą powiedział kupiecką to znaczy takie podejście jednostronne my tu mamy takie interesy nie w związku z tym, jeżeli ktoś pomaga temu co coś zapłacimy, a jak ktoś chce, żebyśmy pomogli zaniechanie nam płacą itd. takie było bardzo uproszczone podejście do stosunków międzynarodowych do spraw bezpieczeństwa Międzynarodowego, zwłaszcza w erze globalizacji, kiedy te interesy są tak wzajemnie powiązane, że nie ma możliwości występowania takiego jednostronnego tylko, więc to na pewno się zmieni zarówno sam prezydent elekt Walden w swoich wypowiedziach artykułach opory pierwszy ukazał jego jego takie dosyć spory para wykład na ten temat jak i jego otoczenie wskazują, że tu nastąpi bardziej trochę powrót powiedział do metody współpracy sojuszniczej, która była za prezydenta Obamy, gdzie Wajda był przecież wiceprezydent jest wolność raczej spodziewać takiego kierunku poprawy atmosfery takiej poprawy atmosfery wewnątrz NATO i wydaje mi się, że takim praktycznym wyrazem tej dlatego pewnego odnowienia relacji wewnątrz NATO-wskiej będzie przyspieszona praca nad nową koncepcją strategiczną NATO, która jest potrzebna już od dawna już od dawna różni analitycy ośrodki analityczne wskazują, że jest potrzebna nowa koncepcja strategiczna, ale dziś takie życie wszyscy na to trochę się bali jak przystąpić do pracy na to mamy koncepcję strategiczną jak nie wiadomo co głównych graczy w tym NATO prezydent Trump może nie wywinąć jeśli tak można powiedzieć pada natomiast teraz już całowała trochę zniknie ja się spodziewał właśnie takiego przyspieszonej pracy wewnątrz NATO nad nową koncepcją strategiczną, która za prezydentury by na pewno w pierwszym roku jego prezydentury będzie mogła być przyjęta jeśli wiosenny szczyt NATO, na którym ma się zjawić prezydencji liczba 1 marca w kwietniu tam już takie takie są przymiarki wstępne zielone odbędzie to pewnie pan już ten zespół przygotowujący założenia tej koncepcji jakoś tam przedstawić założenia generalne zostaną nie zostaną z prawnie zaakceptowane i można się spodziewać, że w przyszłym roku nowa koncepcja wreszcie się pojawi, więc tylko tutaj dopytam tylko czy to jest też trochę także po naszej stronie mówi teraz europejskiej i europejskich członków NATO nie pojawi się jednak taka trochę wstrzemięźliwość sam prezydent 1 zapowiedział, że będzie prezydentem tylko przez 1 kadencję, a potem zawsze są wybory nie wiadomo czy nie wróci ktoś podobny do aktualnego prezydenta i czy mówiąc krótko po stronie europejskiej nie będzie dalej silna może morze może silniej obecna taka tendencja, która już pojawiła, że nie możemy dalej liczyć tylko na Amerykę, że musimy sami się trochę zająć swoim bezpieczeństwem tu Francuzi oczywiście w dużym stopniu na to naciskają, że no w tym będzie wracać może już nie nie szybko kwestia europejskiej armii, ale jednak ściślejszej współpracy wojskowej tak, żeby rzeczywiście to nasze bezpieczeństwo nie wisiało jak mówimy potocznie na Stanach Zjednoczonych i w efekcie ta praca, której pan mówi, owszem, może przyspieszy, ale ona będzie musiał jednak też trzeba uwzględnić europejskie obaw oby tak się stało tak prawdę powiedziawszy oby tak się stało, aby Europejczycy rzeczywiście zaczęli bardziej niż do tej pory myśleć o organizacji swoich wysiłkach nie liczyć tylko na stany Zjednoczone, bo rzeczywiście wcześniej czy później stany Zjednoczone jednak to one będą oczekiwać od Europy wsparcia w ich tym harmonicznych konflikcie z Chinami wcześniej czy później to właśnie na to musi jakoś tak ukształtować musi zająć swoją swoje stanowisko w stosunku do tej rywalizacji między wielkimi mocarstwami hegemonię, czyli między Stanami Zjednoczonymi i Chinami natomiast drugi kierunek europejski który, który stoi w obliczu wyzwań rosyjskich większym stopniu musi być zapewniany czy zabezpieczany właśnie przez kraje europejskie może może właśnie liczą się z tym, że przy mniejszym udziale Stanów zjednoczonych jest myślę, że pewnie nie ma co czekać NATO stany Zjednoczone same nas porzucą kiedyś będą musiały tylko przygotować się powinniśmy my Europejczycy na to, aby powiedzieć Ameryce Słuchajcie no my tutaj właśnie zwalniamy waszej mocy procedowanej rywalizacji, która to jest nasz wkład w ten Sojusz transatlantycki, więc pewnie dobrze to dobrze by to było nie sądzę, że to jest nie nieuniknione oczywiście mieszkalne jakieś postaci autonomii strategicznej europejskie w tym rozumieniu oczywiście ta autonomia strategiczna też, że ma różne znaczenia w debatach dyskusjach w tym kraju w rozumieniu, że w ogóle na stany Zjednoczone nie płacą sobie sami będziemy tutaj zapewniali rozrost ściganie wszelkich kwestii bezpieczeństwa mieszkalnej postaci pewnie nie, ale właśnie w takiej formie współpracy Unia na to, bo to jest moim zdaniem kluczowy problem, ponieważ stany Zjednoczone od 21 zapewne bardzo poprawią swoje relacje z Unią europejską no to jest szansa na coś co ja od dawna uważam za kluczowy wręcz się czynnik tutaj bezpieczeństwa euroatlantyckiego, a mianowicie wypracowanie przyjęcie jakichś systemowych mechanizmu współdziałania NATO Unii Europejskiej na polu bezpieczeństwa do tej pory to ta współpraca raczej taka jest incydentalna wymówienia w stosunku do poszczególnych zdarzeń nie ma tej systemowej współpracy nie ma nie ma jej pewnie też, dlatego że tak taka była też polityka amerykańska raczej dziel niż łączy prawda raczej dzieli wszystkich nie tylko NATO i Unii, ale nawet wewnątrz Unii Europejskiej dzielić rozdawać tak dalej to pod, jeżeli zmieni się to podejście amerykańskie, a zmieni się za Wajdy na wszystko na to wskazuje to właśnie pojawia się druga kolejna szansa nie tylko szansa na nie określenie się strategiczne tego nowego NATO w stosunku do nowego środowiska bezpieczeństwa włącznie właśnie jest nią globalną rywalizacją geologiczna USA Chiny, bo to musi być jeden z ważnych elementów nowej koncepcji strategicznej, ale pojawi się właśnie szansa na być może wypracowanie jakiś mechanizmów przyjęcie jakiś mechanizm wspólnego działania NATO Unia europejska podziału zadań podziału obowiązków podział ról strategicznych, bo tego należałoby zacząć będzie ku temu lepsza atmosfera do dyskusji niż była niż była do tej pory była do tej pory pięknie dziękujemy ten wątek relacji nowej administracji z Unią europejską już za chwilę w magazynie europejskim, na które już teraz państwa zapraszam dzisiaj dziękuję naszemu gościowi pan poseł Stanisław Koziej były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Fundacja imienia Kazimierza Pułaskiego uczelnia Łazarskiego był gościem popołudnia bardzo dziękuję za rozmowę podziękuję strony widzenia jedzenia dla Andy Piekutowski, która audycję przygotowała Adam Szurek jeszcze zostaje z nami na następną edycję, więc do usłyszenia za chwilę po informacjach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA