REKLAMA

Etyczne fundusze inwestycyjne – czy oksymoron staje się rzeczywistością?

Święta z Radiem TOK FM
Data emisji:
2020-11-11 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
14:57 min.
Udostępnij:

Australijski 22-latek wymógł na funduszu inwestycyjnym neutralność klimatyczną. Czy mamy powody do świętowania? Rozwiń »

Gościnią programu była dr Janina Petelczyc ze Szkoły Głównej Handlowej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry czas jeszcze Anna Piekutowska moim gościem zaraz jest dr Janina Petelczyc szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobre, a porozmawiamy o bezprecedensowej sprawie dwudziesto dwulatka Marka makowe ja Australijczyka, który pozwał fundusz emerytalny jest, oskarżając go o to, że robi za mało by przeciwdziałać zmianom klimatu i doszło do zawarcia umowy z dużymi ustępstwami ze strony instytucji finansowej, która jest Warta 34 miliardy euro i oprócz tego, że historia Rozwiń » jest przecież kawa, bo człowiek kontra wielka firma po prostu jak z filmu Erin Brockovich chyba najważniejsze jest to, że władze funduszu obiecały, że do 2050 roku ich wszystkie działania będą neutralne klimatycznie też jest wiele zmian w polityce w informowaniu swoich akcjonariuszy fundusz m.in. przyznał też, że zmiany klimatyczne są dla niego istotnym bezpośrednim bieżącym ryzykiem finansowym w wielu kategoriach chciał panią zapytać czy to jest jednostkowy przykład walki 1 człowieka systemem takie rzeczy to tylko w Australii mogą się wydarzyć czy faktycznie jest tak, że to jest początek historycznej zmiany na myśl, że jest to początek historycznej zmiany, chociaż niekoniecznie, dlatego że doszło dodaje do tej bitwy można powiedzieć Dawida Goliata, bo rzeczywiście 20 dwulatek przeciwko takiemu funduszowi emerytalnemu wystąpił sam obecnie ma 25 prawie lat też warto powiedzieć, bo to trwało ponad 2 lata do, zanim doszło do ugody, ale pomagali kraj prawnicy Client Earth prawda tak oczywiście zresztą prawnicy ClientEarth działają także w różnych innych krajach m.in. wspierali tak, żeby w Polsce niektóre fundusze inwestowały w węgiel, więc widać, że nie jest to oczywiście pojedynczy przypadek, ale całą pewnością będzie się to rozszerzać myślę że, toteż wynika z tego, o czym pani powiedziała mianowicie chodzi tutaj też o to, że fundusz jest zauważył, że tak naprawdę to nie jest tylko także musimy dbać o klimat właściwe jesteśmy współodpowiedzialni potem byłaby zbyt piękna historia tylko zauważył, że zmiany klimatyczne mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji nie tylko społeczne, ale także ekonomicznych są dla nich niekorzystne dla nich lepszą lepszą odpowiedzią jest właśnie to co zapisano, że ugodzie właściwie nie znamy treści tej ugody znamy tylko publiczne oświadczenie Ernest, czyli z 1 strony zerowy ślad węglowy 2050 roku przygotowanie bardzo różnych scenariuszy w związku z co najmniej 2, ale może więcej w związku z różnymi scenariuszami zmian klimatu, więc przygotowanie różnych strategii inwestycyjnych w kontekście tych scenariuszy bardzo ciekawy ważny wątek jest to, że rejestr ujawnił wszystkie swoje udziały ujawni jak wyglądają portfele, czyli tutaj chodzi pewnego rodzaju też przejrzystość, która jest bardzo istotna w kontekście można mieć kontrolowania albo może śledzenia tych wielkich funduszy, więc nie takie oczywiste także oni ujawnili jeszcze nie na razie jeszcze nie, ale jeszcze jeszcze ostatnia z tej ugody wątek moim zdaniem też niesamowicie ważne to jest to, że oni będą też opowiadać za tym, żeby wszystkie firmy nie tylko oni będą jednak starać się zachowywać ale, żeby śledzić ten cały łańcuch dostaw, żeby wszystkie firmy, które inwestują działały zgodnie z tymi zapisami obecnie porozumienia paryskiego, ale także innymi które, które dotyczą klimatu czyli, czyli muszą muszą nie tylko informować o tym co oni robią największe spółki, które inwestują, ale tak tak także pod spółki także zmiana jest duża ale, odpowiadając na pani pytanie myślę, że to nie jest to nie wyjątek myślę, że to jest raczej wiatr zmian i widać to wyraźnie zarówno w Australii jak w innych miejscach na całym świecie Australia jest krajem, w którym fundusze same emerytalnym jest możliwe są fundusze emerytalne jeszcze nie mówimy o inwestycyjnych innych funduszach mają 3 000 000USD, czyli to jest ogromna kwota którą, którą mogą zrobić i pytanie na ile oni są zdolni do oceny tego ryzyka klimatycznego i zarządzania tym ryzykiem, ale wszystko wskazuje na to, że coraz bardziej już ponad 20% tych australijskich funduszy w jakiej mierze uwzględnia w dużej mierze uwzględnia zmiany klimatyczne, więc myślę, że to, że to jest bardzo ciekawy przypadek, który pokazuje, że zmienimy się, iż zmienimy się także nie tylko dzięki instytucjom publicznym dzięki takim politykom jak np. nowy zielony ład Unii Europejskiej pytanie na ile nam się uda oczywiście zrealizować, ale także dzięki prywatnym funduszom także emerytalnym, które po prostu tak jak zawsze nie będziemy tu owijać bawełnę dostrzegając przede wszystkim swój prywatny interes finansowy, a dopiero drugim miejscu szlachetne cele klimatyczne czy nawet szerzej społeczne no właśnie, bo one są to, żeby zarabiać pieniądze, więc tak taka idea, że będą prowadziły bardziej etyczną politykę w ogóle trochę wydaje się utopijna no mamy tutaj już długie doświadczenie na świecie w związku z m.in. politykami tzw. misji ESA, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, która była bardzo różnie oceniana czasami sami rzeczywiście firmy wielkie fundusze inwestycyjne inwestycyjne inwestorzy instytucjonalni wdrażali polityki UE na szeroką skalę czasem to było bardziej bliższe opowieścią w raportach, które miała takiego znaczenia albo gry dłużnikowi, czyli takiego udawania ta ekologicznego dokładnie tak glinu 800 szerokie zjawisko, którym także fakt, że pani wspomniała natomiast wydaje mi się, że misję Sary można powiedzieć, że mamy coś co jest tym teraz poszerzone coś co nazwałabym niektórzy nazywają nowym Cesare Maria uważam, że jest to jednak zjawisko, które może szerzej wpłynąć na pewne zmiany widzimy to fundusz australijskim natomiast z Unii Europejskiej jest cała cały szereg działań dotyczący tzw. zrównoważonych finansów co się dzieje już mniej więcej od 20 lat, aczkolwiek ostatnie kilka lat znacznie przyspieszyło ten proces mówię tutaj m.in. o tzw. dyrektywie na temat jest Dziedzic książę, czyli ujawnianiu w raportach niefinansowych informacji dotyczących inwestycji wielkich instytucjonalnych inwestorów co znaczy informacje niefinansowe tutaj tu przede wszystkim chodzi właśnie kwestie środowiskowe, czyli o to, żeby instytucje finansowe czy fundusze emerytalne czy inny rodzaj funduszy banki i czy zakładu ubezpieczeń, jeżeli są wystarczająco wielkie informowały na ile ich działania mają wpływ na środowisko zarówno takie pozytywne typu właśnie w Australii to 2050 nie będziemy już w ogóle zostać śladu węglowego nie będziemy się przyczyniać do tego, jaki takich niekorzystnych skutków czyli, jeżeli coś robią źle także muszą o tym napisać, dlaczego tak jest i co mają zamiar zrobić w przyszłości, żeby zmienić ta dyrektywa, której mówię też dyrektywa 2014 roku na później płaszczy zmieniana teraz też trwają niektóre prace nad nią dotyczy także kwestii związanych ze sprawami społecznymi co jest moim zdaniem dosyć istotne i sprawami związanymi z ładem korporacyjnym, czyli tak naprawdę już nie chodzi tylko wyłącznie zmiany klimatu, ale także np. o to czy w danym danej przedsiębiorstwie przestrzega się praw pracowniczych czy także w łańcuchu dostaw co jest moim zdaniem niezwykle istotne czy firmę dbają o to, żeby chwilę, żeby zachować pewnego rodzaju różnorodność, czyli np. ile jest kobiet zatrudnionych w zarządach, jaka jest różnica między najwyższą najniższą pensją oczywiście to jest daleko idące tutaj spotkałyśmy się, żeby rozmawiać o tym czy fundusze mogą przyczynić się do zmian klimatycznych na wydają się, że to ta dyrektywa Unii Europejskiej akurat jest dosyć ciekawym przykładem, o którym warto powiedzieć mamy jeszcze drugą dyrektywę czy mam wiele dyrektyw, które w tym zakresie można nawet pogubić, ale dosyć świeżym rozwiązaniem jest dyrektywa 2019 roku w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług publicznych, bo tutaj praca praca dotyczy, jakby innego rodzaju innego poziomu bo kiedy mówimy o tym raportowaniu to jest jeszcze pytanie na ile szczegółowe będą raporty na szczegółowe będą wskaźniki kryteria, do których firmy będą musiały się odwołać te prace trwają w tej chwili jest dosyć duża oczywiście instytucje finansowe, które nie chcą być zbyt szczegółowo się z tego raportować na ten temat czy sprawozdawać natomiast dyrektywa 2019 roku, której mówiła ma na celu takie wsparcie detalicznych inwestorów, czyli osób takich jak źle, czyli takich, które idą do powiedzmy banku mają pieniądze chcą zainwestować w jakimś funduszu inwestycyjnym albo, które posiadają jakieś oszczędności myślą, że warto byłoby przekazać je na fundusz emerytalny, który nie będzie jednocześnie zatrudniał środowiska, czyli dochodzi do takiej sytuacji, że mam mają być przedstawione w klarowny sposób napisane językiem zrozumiałym dla wszystkich nie tylko dla ekonomistą dokumenty którymi każdy inwestor detaliczny czy będzie mógł się czy mogła zapoznać i na tej podstawie zadecydować czy ma zamiar zostawić swoje pieniądze w danym funduszu czy nie czy można powiedzieć to taka z 2 stron mamy ofensywę pytanie nawet się uda także nad tymi dokumentami teraz trwają prace i myślę, że to jest bardzo ciekawa zmiana, która na wiele badań pokazuje już od kilkunastu lat bada czy tym zajmują, że dużo zależy także właśnie od presji i to nie tylko presji pojedynczego aktywisty, która jest fantastyczna 1 przypadek, którego zaczęliśmy się wydaje interesujące, ale przede wszystkim takie można wpoić masowej presji tego, że my wszyscy będziemy interesować czy nasze fundusze inwestują zgodnie z zielonym z założeniami zielonego ładu np. czy nasze fundusze przestrzegają także innych rodzajów spraw no właśnie, ale my będziemy tym interesować to znaczy czy ludziom zależy w ogóle na tym, żeby ich pieniądze były pomnażane etyczny sposób czy raczej im zależy na tym, żeby po prostu były pomnażane, a może też być także właśnie te etyczne też nie wiem czy mogę do końca używać tego słowa w tym kontekście fundusze będą miały te same zyski podobne zyski jak jak te które, które stosują się do do zasad na ten scenariusz jest bardzo pozytywne, które pani przedstawia, bo na razie jak analizuje się rynki o bardzo często też nie zawsze wskazuje się, bo nie da się przewidzieć przyszłe stopy zwrotu przewiduje, że jeżeli będą to fundusze inwestujące zgodnie z tymi powiedzmy zasadami jest z dziećmi środowisko społeczne i zasady społecznej i ład korporacyjny to bardzo prawdopodobnie będą miały niższe zyski niż te główne indeksy, które są nam znane i spółki, które fundusze, które inwestują harmoniczne o, więc myślę, że to jest bardziej złożone złożony problem też badacze interesowali się tym z punktu widzenia indywidualnych inwestorów ja sama zresztą robi teraz takie badania dotyczące tego czy jesteśmy w stanie zrezygnować z pozytywnej mniej pozytywnej stopy zwrotu czy nie nie jesteśmy w stanie zrezygnować z wyższego zysku mając poczucie, że nasze pieniądze były inwestowane w sposób, który nie szkodzi albo nawet wspierał walkę ze zmianami klimatycznymi na razie są bardzo różne wyniki dotyczą one niestety jeszcze nie Polski jak będą znać wyniki swoich badań się oczywiście podziela, bo ja będę się tutaj skupia właśnie na Polsce natomiast te wyniki pokazują, że jest spora grupa inwestorów, dla których to jest ważne i którzy są w stanie zrezygnować nawet zmniejszyć swój do te czyste, że przez zgodzić na stopę zwrotu niższą nawet 2% od takiej powiedzmy indeksowe głównej, jeżeli rzeczywiście tak będzie myślę, że to jest też niezwykle ważne, kiedy mówimy o tych funduszach emerytalnych od tego zaczęliśmy, bo oczywiście wszystkie fundusze inwestycyjne wszyscy inwestorzy instytucjonalni mogą tutaj się przyczynić do tej zmiany, ale jak spojrzymy na dane z 2018 roku sporządzanych w takim raporcie OECD o funduszach emerytalnych na świecie zobaczymy też ogromne pieniądze one są nierównomiernie rozłożone są kraje, których są znacznie wyższe typu stany Zjednoczone Kanada w Europie Holandia czy wielka Brytania natomiast są ogromne pieniądze, które mogą przyczynić się rzeczywiście, jeżeli będziemy naciskać na to zmianę do spowolnienia przynajmniej jeśli nie zatrzymania zmian klimatu to 40 000 000 amerykańskich dolarów na całym świecie, a państwo tak jak np. stany Zjednoczone czy Holandia tam fundusze emerytalne mają, więc daje to zwiększa kwotę niż PKB całego kraju co wynika też historii długiej istnienia, więc myślę, że myślę, że tutaj ten nacisk powinniśmy kłaść jak jak pokazują badania ich nazwie oraz jasne raz więcej osób będzie się tym interesowało także wierzy, że zmiana jest możliwa także z tego finansowego punktu widzenia powiało optymizmem bardzo dziękuję dr Janina Petelczyc szkoła główna handlowa do widzenia wracam skrycie informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĘTA Z RADIEM TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA