REKLAMA

Sytuacja fiansowa gospodarstw domowych nie uległa pogorszeniu?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-11-12 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
30:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka w radiu TOK FM druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są dziś pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych banku PKO BP dzień dobry dzień dobry państwu pan Bogusław Grabowski na miejsce m.in. były członek rady polityki pieniężnej dzień dobry witam serdecznie pan Janecki szkoła główna handlowa w Warszawie warstwa ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry jeśli powiemy, że konsumenci Rozwiń » nie tracą, bo np. nie dają pieniędzy w restauracjach czy nie muszą płacić zaznacza w klubach fitness to powiem ekonomiczną prawdę czy czyni pan dr Grabowski naczelny, jeżeli nie wydają na coś innego to mają więcej na 1 oczywiście jak 224 jest to samo równanie natomiast trzeba zwrócić uwagę, że ogólnie rzecz biorąc nie wydają z powodu obostrzeń wprowadzonych w gospodarce niektóre rzeczy nam czasu nim mobilni, ale przez to, że nie wydają to ma mniejszy popyt, a krótkookresowo powoduje hamowanie wzrostu gospodarczego też jako nazwę 4 no na pewno pomogą trzeba w jakim kontekście już wielkim kontekst jak mówił, jakim koncie auto pytam, bo pan już chciał mówił jeszcze być może nie wszyscy słuchacze wiedzą pan minister Kwiatkowski to jest wiceminister finansów istniał taki wywód właśnie uwięziono konsumentom to pomoc nie jest potrzebna, bo oni mają więcej pieniędzy, bo przecież nie wydajemy na restauracji wydajemy na na fitness, więc tym momencie zostaje nam więcej pieniędzy w kieszeni konsumentów chciałem zapytać do czego nas prowadzi takie myślenie jeśli przyjmiemy, że rzeczywiście są tak nie wydać warstw rację karnet do na piętnastym w listopadzie niewykupione na fitness zamknięty to to jest wyłącznie powodu zadowolenia stąd było moje pytania oczywiście, że nie tak duże, a Ułanów grochowskich Pani Marszałek przekazań nie nie rośnie popyt w gospodarce i przesuwamy nawet wydatki 1 dziedziny na drugą topowy przecież nie rośnie komuś ukradli 100zł to nagle młoda en 50 ma mniej natomiast trzeba zwrócić uwagę, że bardzo często jest tak, że te pieniądze nie są przeznaczone na inne wydatki, czyli łącznie popyt w gospodarce, ale i hamuje wzrost gospodarczy mówił pan Bogusław Grabowski pani Marta Petka-Zagajewska projektu możemy trochę zdziwiła ta wypowiedzi wiceministra, bo ona była takim bardzo jednostronnym spojrzeniem na sytuacje się sobą gospodarstw domowych tam wiceminister podkreślał że, ponieważ większość udało się uchronić się rynek pracy, ponieważ ludzie wciąż zarabiają jeszcze właśnie nie mogą wydawać m.in. na kina czy, na który stratę mają oszczędności Ewa zwróciła uwagę bierzecie ten rynek pracy został zamraża ne miejsca pracy oraz utrzymana, ale jednak większość osób co widzimy naszych danych o dynamice wynagrodzeń zarabia mniej niż zarabiało będę pandemii nie było, więc częściowo ten koszt 2 sytuacja finansowa jednak nie zmieniła się tak drastycznie się zmieniła, gdyby nie było bezrobocia, ale jednak jest słabsza z drugiej strony wskazywanie na to, że budujemy jakieś dodatkowe oszczędności wynikające z tego, że nie możemy chodzić to kina czy tak masowo korzystać z wyjazdów bezpiecznych i jest może faktem natomiast spojrzymy ile ważą takie rzeczy w koszyku inflacyjnym, czyli naszych wydatkach tak się, licząc wyszło mi, że oszczędzamy na 1 osobę gospodarstw domowych na tych rzeczach jak 30zł, a jednocześnie ponosimy gospodarstwa domowe miesięcznie jednocześnie ponosimy przecież wyższe koszty związane np. całą masą opłat sanitarnych, które przełożyły się na wyższe koszty wielu usług, ale np. wiele gospodarstw domowych zakaz miał zdalnej musiało kupić sprzęt informatyczny dla swoich dzieci i to ex 30zł wystawione z kosztem takich inwestycji jest zupełnie niewspółmierna łącznie daje mi się, że jednak mówienie o tym, że ta sytuacja finansowa gospodarstw małych nie uległa pogorszeniu jest pewnego rodzaju nadużyciem co nie zmienia faktu wydaje mi się, że dziś sytuacja nie z pogorszeniem się tak znacząca by to pociąga za sobą konieczność szybkiego tworzenia kolejnych programów pomocowych adresowanych właśnie do gospodarstw domowych czy tworzeniem szeroko zakrojonych programów transferów no dobrze to to nawet o tym nie musimy już dalej mówić to znaczy tych potencjalnych trafiać do konsumentów widać jak jakiegoś modelu tym wsparciu, chociaż pewnie w trakcie dyskusji dziś jeszcze wyjdzie nam, kto konkretnie będzie potrzebował pomocy co najmniej jakąś taką odpowiedź na wywody pana ministra Szatkowskiego sympatią szacunkiem tutaj zbudowaliśmy już za chwilę kolejne tematy w magazynie Legia w kabinie co nas niezwykle ważnego dokumentu, jakim jest projekcja inflacji publikowany przez Narodowy Bank Polski to jest dokument cykliczny kilka razy w roku mamy szansę bardzo się po projekcji wysłuchać konferencji na jej temat natomiast dla ich dużo wskaźników dużo opinii dużo prognoz dopytuje o to dzisiaj, dlatego że tak rzadko ostatnio mamy szansę nawet takie wprost usłyszeć komunikat ze strony Narodowego Banku Polskiego kryzys gospodarczy jednak w skali niewidzialnej u nas od lat, więc 3 bazujemy na tym co zespoły ekonomistów NBP za prąd prognozują co miały do dopowiedzenia co takiego istotnego nie wyłania się w projekcjach, która nie przedstawił Narodowy Bank Polski pan dr Janecki najważniejszą sprawą jest oczywiście sprawa samej inflacji tutaj pan się znaczącą zmianę patrzenia na procesy inflacyjne, jakie będą miały miejsce szczególne w przyszłym roku w bardzo ciekawie wygląda pracując przez agencję porównanie projekt, jaka była prezentowana w lipcu stąd projekt, która była zaprezentowana teraz mianowicie na w przyszłym roku inflacja ma wynieść 260 tych ocen dla, a jeszcze kilka miesiąc temu twierdził, że będzie to 1,5% takie wrażenie, że generalnie dzisiaj mówienie o 8 i w jakim kierunku podąża procesy cenowe no jest obarczone bardzo dużą niepewnością i dużym zapytania wiemy, że ceny administrowane z całą pewnością będą szły w górę i wiemy również no i różnego rodzaju opłaty tutaj np. w raporcie o inflacji NBP wskazuje na to, że niektóre samorządy zapowiadają dalsze podwyżki opłat za mną po śmieci ceny ważne konsekwencją co jest konsekwencją polityki państwa nie tylko potrzebą samych samorządów oczywiście rachunki za energię również będą nieco wyższe w no jest taki troszeczkę mówiąc ogólnie o projekcję jacy powinniśmy pamiętać o tym, że błąd, jakim możemy mieć do czynienia z najbliższej przyszłości jest spora oczywiście z punktu widzenia popytowego i tego co może się dziać się w okresie kryzysowym tuż po kryzysowym możemy powiedzieć oczywiście w sytuacji decyzyjnej presji inflacyjnej być nie powinno tym niemniej ta sytuacja jest jednak inna i różni się od tych sytuacji takich normalnych kryzysów z jakimi mieliśmy do czynienia z przeszłości, a ja uważam akurat, że im ryzyko nieco wyższych cen jest znacząco wyższa od od tego co prezentuje bank centralny w swoim raporcie zobaczymy co będzie dalej wydaje się, że to jest rozważamy najważniejszy element z punktu widzenia wzrostu gospodarczego oczywiście tutaj bank centralny widzi, że w ocenia sytuację polskiej gospodarki nieco gorzej w perspektywie przyszłego roku, ale nie ma się 3 godzin nie ma w nim nie ma tutaj jakiegoś dużego Gina Komasa dziwić do miast tego nie rosną kilogram teraz to jest nie jesteśmy w trakcie lockdownu to niemożna mówić o tym czy to nastąpić nie, ponieważ ten lokal już wyższe ceny specjalnie wyższe ceny kłopoty na rynku pracy to nie brzmi jakoś zachęcająco Artur Grabowski w ich maniak na pewno zachęcająco brzmi jak opowiedzieć szerzej oraz inflacyjnym i innych dokumentach Narodowego Banku Polskiego są coraz mniej wartościowe muszą one tak naprawdę były bezwartościowe od ostatnich paru lat, dlaczego bank centralny Polski prowadzi politykę wg bezpośredniego celu inflacyjnego taka strategia w tej strategii ma podejmować decyzje wg jasnych kryteriów, które powinien zakomunikować odbiorcą jego polityki, czyli rynkom finansowym między całej gospodarce, czyli 2 rośnie powyżej celu mam na miarę inflacji inflację bazową to stopy procentowe podnosimy może jednak innymi kryteriami też dodatkowymi się kierować w podejmowaniu tej decyzji raport inflacyjny i prognoza tego raportu jest od ręki widziały co przewiduje bank centralny, czyli jak i prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych, bo są publikowane prognozy dotyczące kryteriów, wg których będzie podejmował decyzje w związku z publicznym możemy zgadywać przewidywać decyzje co do 100%, a przecież decyzje tej rady polityki pieniężnej w całej tej kadencji są kompletnie oderwane od wprost, jakie ona dostają na nowego banku polskiego my się pod witamy opowiada o inflacji bazowej aktorzy tynki kieruje w polityce pieniężnej przecież ta polityka kompletnie oderwana od prognozy bank centralny przewiduje, że inflacja w prognozach rosła malała to rada polityki Jerzy ba rysikiem celami politycznymi trzeba stymulować gospodarkę, żeby jak Legia by jak najszybszy wzrost gospodarczy inflacja znacznie powyżej celu przez nich ponad 2, dlaczego pan o tym mówi, dlaczego dla takich naszych słuchaczek słuchaczy to są ważne prawo to są bardzo ważne sprawy dlatego, że jeżeli mamy nieprzejrzysta powinien teraz mamy być kłopoty wszystkim zaś centralny bardziej zwracają uwagę na wzrost na stymulowanie gospodarki niż na inflację są państwa jest na skutek tej sytuacji poznawczej, którą stymulują bank centralny pod kontrolą nie ma żadnej eksplozji inflacyjne natomiast w perspektywie przy gwałtownym wzroście podaży pieniądza to my po popularnym mimo druku pieniądza wykupywanie obligacji skarbowych na rynku wtórnym innych, jakie gwarantowanych przez skarb państwa taka emisja pieniądza w przyszłości będzie stymulowała proces Apelacyjny, jeżeli się ten popyt odradza metraż jest takie ryzyko oczywiście teraz już nie odradza, dlatego że nijak banki komercyjne nie zdają podaży kredytu na skutek niskich stóp procentowych tutaj stymulacji ilościowej po podaży pieniądza, niemniej taki, że mamy do druku 5 lat nosi pan tak mówić miał wszystko zrozumiał panie doktorze, jeżeli odbiorcy polityki pieniężnej banku centralnego nie wiedzą wg jakich kryteriów podejmowane są decyzje te nieprzejrzyste, jeżeli jest albo, jeżeli o to faktyczne podejmowanie decyzji odbiega od tych formalnie przedstawionych kryteriów no to wtedy mamy kompletny chaos w gospodarce podmioty gospodarcze nie mogą przewidywać, jaka stopa procentowa dłuższym okresie czasu, a więc mają większą niepewność przy podejmowaniu decyzji dotyczących petycji konsumenci gospodarstwa domowe będą miały problemy przy podejmowaniu decyzji dotyczących kredytów hipotecznych długookresowych, a każda pewność zmniejsza poziom oszczędności inwestycji z minister zwiększa zmniejsza tempo wzrostu gospodarczego na większą nas pan dr Grabowski jest plaga bardzo proszę właśnie chciałem dopytać jakaś polemika albo podobne zdanie pani Marta Gajewska chcę zwrócić uwagę na 3 rzeczy może pierwsza to postrzeganie projekcji inflacyjnej przez radę polityki pieniężnej wielu kadencji niestety powiem szczerze to nie jest pierwsza rada, która ma część projekcji inflacyjnych dystansuje ja mam już w barażach to o o wszystkim z naszej perspektywy nas konsumentów, którzy muszą podejmować decyzję, gdzie ta rada polityki pieniężnej ważna w konstytucji nawet wymieniona to jednak odległa od ZUS jasne no, więc prostota czy to znaczy Narodowy Bank Polski publikuje raport bardzo dogłębnej moim zdaniem jednak rzetelne przykuwającą uwagę na okres potem decyzja rady polityki pieniężnej bazują na własnych odczuciach jej członków, którzy często postrzegają tę przyszłość gospodarczą inaczej druga rzecz jeśli mówiono o przejrzystości polityki pieniężnej to tak złożyło, że w ostatnim czasie chyba nigdy wcześniej nie myśmy w historii tak twardych deklaracji co do tego jak będzie wyglądała polityka pieniężna w najbliższej przyszłości oraz zdecydowana członków rad większość członków rady mówi wprost, że pewnie do końca kadencji PE RP, a nie będzie przesłanek do tego by stopy procentowe zmieniać wydaje się, że ta pewność na jakim poziomie stopy procentowe będą w perspektywie najbliższego 1,52 lat jest od lądowania mniejsza niż była historyczna zdecydowanie natomiast jeśli chodzi o sam raport inflacja chciała zwrócić uwagę na 1 ciekawą rzecz pracownik znalazła myślę, że też jest istotna to jest takie odliczenie dokonane przez Narodowy Bank Polski w jakim stopniu, które działania wpływają na gospodarkę na perspektywy gospodarki 2020 dwudziestym roku łącznie oszacowano, że wszystkie działania antykryzysowe podwyższają nam wzrost gospodarczy od 24 punkta procentowego natomiast w 24 punkta procentowego kluczową rolę mają działania sfery polityki fiskalnej wydaje się, że to jest kluczowa w jeden z klucza Bytomia znaną grę z tego płynie dokładnie, że w perspektywie najbliższego roku 1,5 dla naszych perspektyw gospodarki dlatego co się będzie działo z gospodarką kluczowe znaczenie miało to co robi rząd nie do końca co robi Narodowy Bank Polski, zwłaszcza po stronie stóp procentowych, chociaż częściowo wtedy stronie niestandardowych mechanizmów inaczej z tego, że to bardzo rząd zaczął kupować obligacje skarbowe no tak myślę, że myślę, że krokach to tutaj kropkę, a już teraz pytania czy właśnie i co będzie ten rząd jeszcze będzie robił wtedy będziemy wiedzieć jak należy interpretować oceniać kadzie ekonomia kapitał gospodarka w radiu TOK FM zaczynamy trzecią część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry naszymi gośćmi są to Petka Zagajewska pan Bogusław Grabowski pan Jarosław Janecki przypomnę części drugi EKG rozmawialiśmy m.in. o perspektywach dla inflacji to, bazując na dokumencie publikowanym przez Narodowy Bank Polski, czyli raporcie inflacji liczne dokument pojawia się nie pierwszy w tym roku może już ostatni, bo listopadowa ostatnio Francja na 2020 roku, ale oczywiście, że za chwilę będą kolejne w marcu przyszłego roku no pewnie warto też pamiętać, że może jest kraj też tak, że rząd raczej nie będzie nam na nie będzie niezadowolonych inflacja będzie w Polsce wyższa z punktu widzenia tego, jaka będzie wtedy sytuacja budżetu to na nim zapytam państwa naszych gości zdziwienia to tylko przypomnę raz EKG mało potok kropkę Rafa to nasz adres mailowy przypominam, bo państwo już pisali, dopytując czy będzie odpowiadał dzisiaj oczywiście, że będzie na akcję wystarczy zapytać znana z pierwszej połowy tego roku wtedy, kiedy wspólnie mierzyliśmy się z tym co się w Polsce wydarzyło tym kryzysem w Polsce nie tylko w Polsce mamy tutaj głównie o tym co się co się działo z naszymi odbiorcami stacja powróci już w najbliższy poniedziałek ruszamy z powrotem sytuacja tego wymaga przedsiębiorcy część część już działać nie mogą mamy zamknięte branże, kto wie czy nie będą kolejne ograniczenia rząd na razie zapowiada, choć jeszcze Niewiem, kiedy nowe programy pomocowe będą wdrażane, więc akcję wystarczy zapytać jest jak najbardziej na czasie na miejscu od poniedziałku oczywiście wracamy w magazynie EKG wystarczy zapytać proszę do nas pisać EKG ma opat kropkę Szach w kawie no a teraz zdziwienia w dzisiejszym czwartkowym wydaniu magazynu EKG pani Marta Petka-Zagajewska co panią dziwi dziwiło mnie trochę informacji na temat na temat szczepionki, która wywołała euforię te informacje o wysokiej skuteczności i wschowskim zdziwiło mnie właśnie to w jaki sposób skuteczność się liczy powiem szczerze, że informacja 90%owej skuteczności robi wielkie idee wielkie wrażenie buduje takie przekonanie, że rzeczywiście znaleźliśmy skuteczne lekarstwo na pandemię zdecydowanie zakończy natomiast zdziwiło mnie informacji szczegóły dotyczące tego jak w ogóle badanie skuteczności szczepionek wygląda m.in. to, że badanie wskazuje na podanie na przebadaniu w 4000 ochotników to wnioski dotyczące skuteczności działania preparatów będą lekarze ze wyciągane po tym, jak dla Korony za wirusa zachoruje zaledwie 164 osoby, więc myślę że, że ta trochę studzi mój zdawał euforię i 2 taki sceptycyzm co do tego na ile rzeczywiście faktyczne wyniki szczepionki potem jak szczepimy miliony ludzi pan równo równie rozwala, ale od razu zastrzegam, że jest zupełnym laikiem jeśli chodzi o jakie szczepionki badano było dla mnie po prostu zaskoczenia nas jeszcze sporo przed nami wciąż ta niepewność duża oczywiście to dobrze, że ta informacja pojawiła się to dobrze, że natychmiast podejmowane są działania przez komisję europejską to szkoda, że w Polsce głównie zajmujemy się konferencją prasową, a nie zastanawianie się jak w przyszłości tę jeśli całą potrójną szczepionkę będziemy dystrybuować, mimo że niektóre kraje Unii Europejskiej pracują nad tym jak masowo szczepić swoich obywateli, ale miejmy nadzieję to wszystko przed nami jako pierwsza mówiła pani Marta Petka-Zagajewska zdziwienie pan dr Jarosław Janecki kamienia od dłuższego czasu dziwi polityka informacyjna związana z pandemią to sposób podejmowane są decyzje jest to element zarządzania kryzysowego, który no tak mówiąc bardzo delikatnie nam nie bardzo wychodzi w jako my jako Towarzystwa ekonomistów polskich 2 dni temu opublikowaliśmy nasze stanowisko odnoszące się do do tych spraw to w jaki sposób powinny być podejmowane decyzje w jaki sposób ten powinna być prowadzona polityka informacyjna ja tylko może dla przykładu tylko kilka okazji że, że możemy znaleźć decyzji rządowych no kilka co najmniej kilka niekonsekwencji proszę zwrócić uwagę, że np. dzisiaj mamy do czynienia z obostrzeniami dotyczącymi działalności bibliotek, które nie mogą pracować zostały zamknięte do 29listopada, a tym samym czarze funkcjonują księgarnie nie wiem, dlaczego akurat w jaki sposób jest to jest to możliwe, a już nie wspomnę o samej gastronomii, gdzie obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej stacjonarnej restauracji tymczasem restauracje hotelowe części są jednak czynne, ponieważ goście mogą zajmować się co drugi stoi tam odpowiedniej odległości takich przykładów możemy mnożyć no i do tego dochodzi jeszcze sam sposób podejmowania decyzji się troszeczkę się na ten temat mówiliśmy, ale myśląc myśląc o tym w jaki sposób ujmowane są decyzje, a to może zastanowić 3 działa w dalszym ciągu komisja Trójstronna czy decyzje nie powinny być tak w ramach rada dialogu społecznego tak nie wiem czy działa ostatnio przewodnictwo w tej radzie ją rząd może będzie działać na nowo co do czasu słychać komunikaty o tym, że się potyka tak jak słychać o tym, że niektórzy członkowie tej rady dialogu społecznego wychodzą mają jeszcze do diet za posiedzenia, w których nie brali udział, ale diety wzięli, więc u nas z tym dialogiem społecznym, a właściwie rada dialogu społecznego, czyli od pracodawcy związki jest ograniczone społeczny wymiar dialogu, więc nastąpi lepsza takie odnoszę wrażenie to było zdziwienie pana dr. Janeckiego pan Grabowski pana zdziwienia i co do tej szczepionki tam dołożył swoje zdziwienie wobec tak bardzo skuteczna 90% skuteczności tego samego dnia jak prezes Palica ogłosił ten sukces w tworzeniu tej szczepionki wszystkie giełdy układ dużymi wzrostami nie mówiąc im palce, ale tego samego dnia tak bardzo wierzy w to szczepionki przyszła firmy, że tego samego dnia po koncercie dał 23 swoje akcje Twittera, które posiada też zaproponuj Żary firmy prezesa wiary tą szczepionkę, a jeżeli chodzi aż zdziwienie dotyczące tego, że rząd, aby słabo komunikuje się rynkiem to jak rząd może się dobrze komunikować skoro Pani Minister pytana o rozwoju pytana, dlaczego firmy są zaskarżane tymi decyzjami o kolejne obostrzenia odpowiedziała no przecież nie mamy też do koronawirusa informuje o wzroście zakażeń, które będą w przyszłości, więc podejmujemy decyzje na bieżąco pan wiceminister finansów z kolei mówi radzi tym, którzy tracą na tych obostrzenia, żeby się po prostu zrestrukturyzować lepiej przebrał Regina zupełnie inną na branżę, która pewnie obostrzeniem jest podana pan wiceminister sprawiedliwości z kolei mówi, że trzeba zapytać o potencjalnie 100 kilkadziesiąt miliardów euro, które napłynie z budżetu z tego funduszu odbudowy Polski ze względu na to, że narusza, że zatwierdzenie zatwierdzenie uzależnienia wypłaty środków z praworządnością naruszałaby naszą suwerenność, czyli nasza suwerenność jest wprowadzenie praworządnych rządu chyba, więc jeżeli tacy, żeby ludzie podejmują decyzję, bo nie ma czemu dziwić odbiorcy tej decyzji nie mają zielonego pojęcia co czeka następnego dnia to niestety wpływa na cały gospodarczy na poziom bezrobocia niepewność, która jest tylko dodam, że to pismo w sprawie ratowania to nawet nie tyle wiceminister sprawiedliwości co po prostu prezes bratniej partii sojuszniczej minister sprawiedliwości pan Zbigniew Ziobro podpisał oczywiście rzecz jest poważna, bo to 160 miliardów euro dla dla Polski może rzeczywiście chodzi tylko o to by porozumienie nie było w czasie podróży w czasie niemieckiej prezydencji Unii Europejskiej ale kto wie czy w ogóle jest na to, jakie strategie jakiś pomysł, więc unijne pieniądze są niezwykle ważna do naszej układance jeśli chodzi o tę komunikację to jest rzeczą, którą ja też dopytywałem pana prezesa łódzkiego, bo wydaje się, że niezwykle ważne jest by dowiedzieć się, jeżeli tak, jeżeli w ogóle, jakie są te pomysły i programy pomocowe dla najmniejszych firm dla tych małych średnich, które być może usłyszały ciekawe zapowiedzi w ostatnich dniach no ale do tego jeszcze potrzebne są konkrety mówi jeśli trzeba to ustawa jeśli rozporządzenie rozporządzenia decyzja od kiedy pieniądze można braci, gdy się, że w tej chwili tego nam najbardziej brakuje i w sumie chyba nie jest zrozumiałe na co tak właściwie czekamy nie wiem czy ktoś wie na co jeszcze czekamy na z morzem w nosie to przejść, jeżeli uwagę, bo my musimy zwrócić uwagę, że tak jak mieliśmy złamaną praworządności i złamany trójpodział władz relacji władza wykonawcza do władzy sądowniczej no teraz ma ewidentne przykłady łamania trójpodziału władz w relacji władza wykonawcza do władzy ustawodawczej pan rzecznik rządu Miller powiedział le no rząd nie publikuje ustawy tej covid, która ma przynieść pomoc w tym m.in. małym firmom, które zostały dotknięte przez obostrzenia, dlatego że Senat wprowadził jakieś niezrozumiałe poprawki, a poseł musieli pomylić, przyjmując ustawę z gminy zrozumiały poprawkami rząd tego nie publikuje ona nie wejdzie w życie no, więc mieć w takim państwie tak sobie trochę jak rozumiem rząd swoje na euro 4zł 48USD 3zł 80 frank 4zł 15gr funt złoty 2gr 2gr, jakie są perspektywy dla złotego na najbliższe dni pani Marta Zagajewska euforia euforia trwała euforia, która zwiększyła apetyt na ryzyko, które oczywiście premiuje waluty naszego regionu, jeżeli nie zaskoczy nas niekorzystnie rozwój pandemii, które rzeczywiście zmusiło rząd do nałożenia lockdownu to wydaje mi, że powinniśmy latać nadal niskie poziomy zdecydowanie w okolicach 460 w najbliższym czasie złoty powinien być relatywnie dobry w perspektywie ostatnich tygodni nadal silna nie może chciałbym jeszcze i 1 rzecz zauważa osoba mówimy o tym możliwym lockdownie oczywiście bardzo negatywnym scenariuszem dla wielu firm dla całej gospodarki jako takim, a niepożądanym wydarzeniom, ale myślę, że zapominamy o tym, że ono jednak może być po prostu konieczne to nie jest tak możemy odseparować od siebie pandemii gospodarkę możemy patrzeć tylko ona na to czy gospodarki szkodzimy czy nie w Szwajcarii ekonomiści wystosowali list wzywający właśnie np. do wdrażania lockdownu ponieważ, jeżeli pandemia wymknie się spod kontroli to koszty gospodarcze i tak będą koszty społeczne będą nieporównanie niższe niż scenariusz, w którym domaga się wprowadzić, więc tam być zrobienie komukolwiek nazwy to jest po prostu oczywiście rozwiązanie można ostatnia deska ratunku, którą możemy sięgnąć, ale robimy to w jakim stylu w tym celu, żeby ostatecznie i tak koszty gospodarcza czy też społeczne były mniejszej trzeba o tym pamiętać, ale w pani pani Marta się z panią absolutnie zgadzam się więcej mam bardzo podobny pogląd, że tutaj wartością będzie nasze zdrowie życie i to jak przetrwamy ten najbliższy czas i niewykluczone, że w ogóle trzeba będzie na SOR celować nam być może oby tylko kilku dni na myśli 3, a nie 67 tak jak to wcześniej była tylko, że problem polega znów na tym, że dalej nic nie wiemy, bo dali nam nie chce mówić, jaki jest obecnie rządzący wysyłają komunikat o tym, że następuje jakaś stabilizacja, bo ta liczba zakażonych 25 000 dziennie w dzień nie jest więcej szczęścia, ale przecież żyjemy obserwujemy, że jest bardzo mało testów nawet dzisiaj prof. Horban w TVN 24 powiedział prawdę, która naprawdę nie wymaga profesorskiej wiedzy z całym szacunkiem dla pana profesora o tym, że dzieci wyrażały się w kontaktach szkolnych, a potem przenosiły na rodziców wiedzieć o tym od dawna, kiedy już wiedzieliśmy, że pandemia nie rozprzestrzenia się ogniskową tylko jest po prostu wszędzie, a przy tym samorząd pod koniec sierpnia ówczesnego ministra edukacji mówił spokojnie dzieci mogą wrócić do szkoły my po prostu cierpimy tak bardzo nam niedobór informacji te informacje są tak nieprzejrzyste, że właściwie bardzo trudno jest w tej chwili uchwycić to jakim jesteśmy miejscu, jakimi danymi można się posługiwać to tak naprawdę mówi nam prawda to jest duży kłopot stąd być może tak się skupiliśmy na tyle na rozmowy jak ten rok do negatywnie wpłynie na gospodarkę tylko dlatego, że to wciąż jest bardzo niewielkiej wiedzy przy bardzo poważnych wyzwaniach i chyba dlatego tak brzmiało, chociaż absolutnie zgadzam się z panią tutaj nasze zdrowie i jest absolutnie kluczową sprawą pani Marta Petka-Zagajewska szefowa zespołu analiz makroekonomicznych banku PKO BP pan dr Bogusław Grabowski ekonomista m.in. były członek rady polityki pieniężnej pan dr Jarosław Janecki szkoła główna handlowa w Warszawie i Towarzystwa noblistów polskich wszyscy państwo chuligani dzisiejszego magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA