REKLAMA

30 lat temu podpisano polsko-niemiecki traktat graniczny

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-11-14 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:13 min.
Udostępnij:

14 listopada 1990 podpisano polsko-niemiecki traktat graniczny – umowę między Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec dotyczącą. uznania granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Rozwiń »

Gośćmi programu byli prof. Jerzy Sułek politolog, dyplomata, przewodniczący delegacji w negocjacjach traktatu oraz prof. Jan Barcz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa UE w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jeden z negocjatorów traktatu. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki do gry ponownie 30 lat temu 14listopada 90 tego roku dokładnie godzinie 12 rozpoczęła się uroczystość podpisania traktatu o potwierdzeniu granic między polską Niemcami podpisy składali mi spraw zagranicznych Polski Krzysztof Skubiszewski z Niemiec Hans Dietrich Genscher są z nami teraz osoby, które bezpośrednio związane były z pracami nad tym dokumentem nie tylko tym pan prof. Jan Barcz kierownik katedry prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej w Kolegium Rozwiń » prawa Akademia Koźmińskiego w Warszawie negocjator 2 tak dobre parę dobry państwu tak chciałem to wszystko powiedzieć, bo pan właśnie w tym wszystkim brał udział nie tylko pełnić rolę eksperta, ale też świadka tych wydarzeń jest pan prof. Jerzy Sułek politolog pyta pan profesor również w tym wszystkim brał udział reprezentował też Polska czy konferencji 2+4 dotyczące zjednoczenia Niemiec dzień dobry dzień dobry może już w tej kolejności zostańmy na chwilę pan prof. Jan Barcz proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle się pan, dlaczego w ogóle trzeba było doprowadzać do no tego podpisania i stworzenia traktatu o granicy tyle lat to Conference wielkich mocarstw po Poczdamie, kiedy wydawało się, że ta granica po prostu jest pani decyzja może zawsze tylko od pewnego uzupełnienia mianowicie mój kolega przyjaciel Jurek Sułek był podczas wszystkich tych negocjacji nad konferencją podczas konferencji 2+4 i właśnie negocjacji w tym traktatem o potwierdzeniu granicy dużym traktaty był szefem naszej delegacji był członkiem delegacji odpowiedzialnym za te aspekty aspekty prawne i teraz, odpowiadając na pytania, które pan ustawił, które ma bardzo istotne znaczenie to trzeba zauważyć, że w okresie powojennym ze strony Republiki Federalnej Niemiec reprezentował stanowisko tak zwano pozycję praw bo, która nie podważała ostateczny charakter w rozumieniu prawa Międzynarodowego terytorialnego status quo, które wytworzyło się po czterdziestym piątym roku na mocy umowy poczdamskiej i tego stanowiska nie zmienił też w trakcie normalizacji zawarty między PRL oraz liczba podpisanych 1 grudnia 1910 roku, ponieważ on co prawda odgrywał odegrał olbrzymią rolę polityczną, ale tej pozycji prawnej Republiki Federalnej Niemiec interpretowany był tylko jako taktach gwarantujący zakaz użycia sił w stosunku do granicy natomiast nie odnosił dostał się do sprawy podstawowej dostał status prawnego, a jak pisał nasz wspólny siew ówczesny minister Skubiszewski profesor prawa Międzynarodowego, jeżeli kwestionowana jest legalność statusu terytorialnego państwa to kwestionowany 1 jednak z filarów państwa również w przededniu zjednoczenia Niemiec u progu zjednoczenia Niemiec stanowisko kanclerza Helmuta Kohla była co najmniej niejednoznaczna każdy ma dzisiaj nie zajmował jednoznacznego stanowiska w tej sprawie i ten problem musiał być zamknięty raz na zawsze minister pisarski na progu negocjacji sformułował jasno tezę, która miała później fundamentalne znaczenie dla rozwoju sytuacji politycznej statusu polskich powiedział potrzebujemy wspólnoty interesów Niemca, ale sprawa granicy musi być raz na zawsze zamknięta i do tego doprowadzono podczas konferencji 2+4 i przypieczętowano to właśnie traktatem, który był prawie równo 30 lat temu podpisany to otworzyło drogę następnie do wejścia Polski do Unii Europejskiej Sojusz północno atlantyckiego sprawy terytorialne musiały być załatwione to teraz pan prof. Jerzy Sułek wróćmy w takim razie do tego momentu, w którym ktoś powiedział pan profesor pasz, a więc do roku osiemdziesiątego dziewiątego myślę, że wielu słuchaczy ciągle pamięta wizytę Helmuta Kola przerwano w związku z upadkiem muru no i niektórzy zastanawiają się, dlaczego wtedy, kiedy wiadomo było coś się dzieje, że dojdzie do dochodziło do procesów demokratyzacji w Polsce był premier nie komunistyczny pan Tadeusz Mazowiecki czemu Kol od razu nie był skłonny załatwić tę sprawę granicy tylko właśnie jakoś z tym lekko postawach Ola była rzeczywiście dwuznaczna panie redaktorze pan myśmy cały czas wtedy przed 30 laty w gronie elity Państwowej w ówczesnej i zespole negocjacyjnym dzisiaj jako naukowcy zastanawiamy się wciąż znajdujemy nowe próby odpowiedzi na NATO pytanie, dlaczego stanowiska Kola było dwuznaczne, dlaczego lawirował nasza nam nie chciał wyrazić w sposób jednoznaczny to przecież taka postawa mogła być Rosja jeszcze wtedy, kiedy Polska była to ludowa prawda w Polsce rządziliście wtedy wiadomo, że Kol chciał od lekarz nie chciał powiedzieć ostatniego słowa chciały czekać jak rozwiązać podatki w Polsce chciał wzmocnić opozycję demokratyczną sądziłem, że jego nadzieje się spełniły nie tylko jak zresztą, że opozycja demokratyczna przy władzy itd. tak damy Kolo oczywiście miał swoją argumentację wskazywał, że pan ma jego partia partia chadecka CDU sensu, gdy partia właściwie organizacyjnie biorąc mają bardzo duży potężny elektorat na prawić po prawej stronie sceny politycznej i tam plasowała się kilka milionów wyborców w tym również przesiedleńcy i wypędzeni byłych niemieckich obszarów wschodnich wskazywał to była jego ciało przemówiło Janek bardzo się tylko to przypomnę rozwinę, że reprezentował tzw. niemieckie pozycje prawdę, gdybyśmy chcieli tak sposób część czytelny prosty zrozumiały dla słuchacza przypomnieć to chodziło o to, że on mówił tak byłem świadkiem, bo takim noc tę karę, czyli moim zdaniem było sprawienie zapisu już nie notatek informacji kierownictwo państwowe, czując się wszystkich rozmowach z wyjątkiem rozmowy z Wojciechem Jaruzelskim Helmuta Kohla, bo tam Górnicki wojska nie dopuszczała, czyli zawsze mówił co mówią mniej więcej tak ja jestem przyjacielem Polski chce mieć polską pojednanie chce się porozumieć, ale w sprawie granicy dopiero będziemy my Niemcy mogli się wypowiedzieć po zjednoczeniu Niemiec i od tego momentu my Niemcy jednak drugie nie mamy prawa dopiero ten ogólna niemiecki suweren dla nas nie pan byłem świadkiem przykro było słuchać patrzeć jak się wił mazowieckiego przeciskał Jaruzelski jak czytałem później przeciwko Skubiszewski rem krzyż Wałęsa wszyscy rozmówcy call on jak mantrę powtarza wciąż 1 wypowiemy się my jako dopiero po zjednoczeniu Niemiec, a myśmy tego właśnie chcieli unika pan chcieliśmy uzyskać potwierdzenie ostatecznego charakteru nic się na Odrze Nysie w traktacie prawno międzynarodowy, czyli w akcie najwyższej wagi jeszcze przed naszymi tak jak mówił Jan także mieć pewność, że Polska jest bezpieczna dlatego prowadzi bardzo trudne negocjacje się collie notabene zerwał na jakie wprowadziliśmy je, w którym kończą się z NRD Polska nowa solidarnościowa nowa dyplomacja miałem przyjemność być najpierw zastępcą przewodniczącego wiceprzewodniczących gazu państwowy to kończy Polska na razie NRD to był maj 90 tego roku w czerwcu collie zerwał przednie są sprawy na forum konwencji 2+4 tam musieliśmy się zmagać notabene byliśmy Janek Baczyna byliśmy członkami delegacji ja byłem zastępcą Skubiszewskiego 4 na konferencji w Paryżu 2+4, gdzie pan serce rosło i naprawdę szkoda ręce do Boga modliłem się czy chciwość swojej mamy takiego ministra, który jest świetnie przygotowany przez kilku językach obcych świetny znawca prawa Międzynarodowego dobrymi kontaktami międzynarodowymi o wysokim uważnym potężnym autorytecie naukowym i politycznych ja wtedy wygłosił tam w Paryżu 17lipca dzień dziesiątego roku wspaniałe piękne przemówienie jako historyk politolog z dnia pamięci oczywiście wystąpienie nadmorskiego szalę na konferencję w styczniu na 1919, kto więcej tej tezie tej klasy dzisiaj rano wydał w latach tej rangi wydarzenie takiej klasie wystąpienie to 32, a także pana mamy może teraz zupełnie prof. Barcza, abym po prosił może w takim razie jak bardzo, że on mieć zasługi w obydwu naszych czołowych polityków wówczas ani byli architektami my w rządzie dalszymi formalnymi losowani byliśmy takimi budowlańca i ministrami na budowę tak podobnie dla lekarzy, żeby ten budynek stanął to bez tych majstrów po prostu nie da pan profesor bardzo proszę jeszcze słuchaczom przypomnieć to spowodowało, że jednak do tego rozumienia doszło jakimi, jakimi argumentami udało się zmiękczyć call panie redaktorze proszę państwa do porozumienia musiało dojść przypomnijmy, że nie na początku dziewięćdziesiątych rozpoczęła się konferencja 2+4 były 4 mocarstwa sojusznicze miały jeszcze pozostałości tzw. praw i odpowiedzialności rozwodzących się ich statusu pani o kupnie okupujących Niemcy po ich bezwarunkowej kapitulacji i do tych spraw bez wątpienia należała też kwestia statusu materialnego Niemiec przez one decydowały umowy poczdamskiej taki ma w kształcie terytorialnym Niemiec wszystkie 4 mocarstwa sojusznicze były jednoznacznie biały jednoznaczne stanowisko ze sprawa granicy polsko-niemieckiej musi być ostatecznie zamknięta w takim kształcie została ustalona w Poczdamie myślę, że też czy jestem przekonany, że politycy niemieccy mieli co w tej w tej sprawie co całkowitą całkowitą jasność i to, o czym pan prof. Sułek mówił, że sprawa wyszła była para wynegocjowana podczas konferencji 24 było niezmiernie istotne, dlatego że komponent udziału były 4 mocarstw sojuszniczych w zamknięciu tej sprawy był niezmiernie istotne chodziło o to, żeby zdjąć tej granicy tzw. zastrzeżeniem traktatu pokojowego, o czym też przed chwilą była mowa, czyli tym stanowisku prawnym tzw. stanowi prawie niemieckim mówiono sprawa granicy zostanie zawetowana przez Zjednoczone Niemcy w traktacie pokoju i tą sprawę załatwił traktor lub 4 myśmy o tym już mówili ode mnie tam jasno powiedziano w kontekście granicy z żadną PiS element żaden traktat pokojowy nie wchodzi więcej rachuby sprawa granic Zjednoczonych Niemiec jest zamknięta i w tym znaczeniu potwierdzenie naszej granicy w Polsce zachodniej granicy polsko-niemieckiej odbyło się w 2 ważnych etapach pierwszym etapem był traktat 24 i ustalenia podjęte podczas spotkania wspomnianego już spotkania w Paryżu przyjęto szereg świadczeń właśnie w tej sprawie, które stanowią prawnicy mówią kontekst traktat 24 i trzeba uwzględniać przy interpretacji jednocześnie traktat 24 uzyskaliśmy gwarancję, ponieważ i Zjednoczone Niemcy zostały zobowiązane do poparcia traktatu bilateralne go z Polski z polską, a o to chodziło myśmy mieli bardzo mocne gwarancje wynikające z porozumienia zawartego w traktacie 24, czyli przy udziale były 4 mocarstw zielonych z okresu drugiej wojny światowej rozprawa zostanie jeszcze potwierdzona bilateralne co stało się szybko po zjednoczeniu Niemiec przypomnijmy, że w sieci październik 1910 rok był to data formalnego zjednoczenia Niemiec formalnie przystąpienia NRD RFN rosną też pamiętać, bo nie było prawnego punktu widzenia bez znaczenia i wkrótce później nastąpiło podpisanie traktatu, o czym też warto pamiętać myślę, że Jurek Lech od na ten temat powie parę słów, że w trakcie tych jego część powstała powstała też i myśli o bardzo dużego traktatu polsko-niemieckiego panie profesorze jak to w mediach mamy niecałą minutę 2 słowa rzeczywiście proszę jeszcze nam powiedzieć może wyślemy słuchaczy do dzisiejszej konferencji, którą jak rozumieć czas w internecie będzie można oglądać taka rola uderza bywanie w 2 jest zdania od Jerzego Sułka brzmiał następująco wzrost to co powiedział Janek bardzo, żeby słuchacze zapamiętali Polskę prawdopodobnie nie nie miałaby tak dobrego wspaniałego traktatu granicznego z Niemcami 14listopada dzień dziesiątego roku, gdyby poza oczywiście naszym jest znakomity wysiłkami i dobre rolnictwo ówczesnego kierownictwa państwowego, ale nie było tego traktatu, gdyby nasz nie wsparli sojusznicy z sojusznikami wtedy Polski była NRD była to już to Hole rozkaz nie ta nowa NRD demokratyczne w czasie 1 strony stron niemieckie miasto wśród 4 wielkich mocarstw mieliśmy największe poparcie ze strony Amerykanów to przypomnę tylko krótko George Bush ówczesny prezydent USA na złamał opór Kola psie grozi może jeśli nie uzna potwierdzili ostatecznego charakteru granice, bo nie będziemy jedności Niemiec, więc albo rybki albo kilka tras daje mówią takim życiem troszkę popularnym i drugim wielkim sojusznikiem szczyt wielkiej czwórki była Francja pamiętajmy przecież był taki wspaniały wyjazd 3 panów w Jaruzelski prezydent Mazowiecki premier Skubiszewski do Paryża w połowie marca taka taka takie pospolite ruszenie prawda to komu to komunistyczny prezydent 2 Solidarnością z innymi przywódcami nowej Demokratycznej Polski udają się do Mitterranda to prezydenta Francji i proszę o wsparcie dostają wsparcie kolesie szczeka prawda zrywa stosunki osobiste również prezydentem Francji nie rozmawia to tylko mówiące pomogę mówi jeszcze dłużej pan żal tylko minutkę już 22 również powinniśmy pamiętać będzie Wrześni za wsparcie naszych sojuszników i pamiętamy rzeczywiście ci, którzy jeszcze więcej dowiedzieć się na temat tego historycznego traktatu dzisiaj o dwunastej konferencja 3 ile traktatu o potwierdzeniu granicy goście poranka są najważniejszymi gośćmi można łatwo znaleźć w internecie konferencje zapraszam, a teraz musi zaprosi na informacje w TOK FM, dziękując profesorom Janowi Markowi Jerzemu Sułkowic za udział w audycji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA