REKLAMA

Solista niepodległości – Wojciech Korfanty

Historie Polski
Data emisji:
2020-11-15 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
48:38 min.
Udostępnij:

O Wojciechu Korfantym polskim przywódcy narodowym Górnego Śląska, jednej z najważniejszych postaci dla śląskiej historii walki o przyłączenie do Polski opowiadali autorzy książki "Korfanty. Silna bestia" Barbara Szmatloch oraz Józef Krzyk.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na kolejną audycję z cyklu historii Polski bohaterem dzisiejszej audycji będzie Wojciech Korfanty przez lata nie znajdował się na liście tych osób, których nazywamy ojcami założycielami niepodległej Rzeczypospolitej na szczęście trafił, a pojawiło się też wiele różnego rodzaju publikacji, które no i utwierdzają nas w przekonaniu, że ta decyzja jest słuszna ostatnio pojawiła się też książka gości pojawia się tak ciągle można Rozwiń » mówić książka Korfanty silna bestia autorami tej książki są pani Barbara szmat Loch i pan Józef krzyk oboje państwo są dzisiaj gośćmi audycji dzień dobry dzień dobry witam dzień dobry i jak to zwykle w audycjach, których przedstawiamy sylwetkę mówimy właściwie od urodzenia do śmierci natomiast wydaje się, że to encyklopedyczne formuła w spotkaniu z państwem, a nie do końca ma sens, bo książka państwa udowadnia jak wiele jest niezwykłych ciekawych mało znanych historii w biografii Wojciecha Korfantego, więc jeśli nawet ja będę dla słuchaczy w jakim stopniu przewodnikiem po jego życiorysie to to myślę, że dobrze byłoby na kilku po prostu przykładach odnosi się do jakiegoś fragmentu jego życia aby, aby tam sylwetkę bardziej poznać zrozumieć, a oczywiście wszystkich odsyłamy do państwa książki zaczniemy tradycyjnie, czyli od początku w jakiej rodzinie rodzisz Wojciech komfort Korfanty jak to jest jego imieniem jak to jest jego polskością, a tu górą tak pielęgnował i których tak dumny tradycyjnie zacznijmy od pani Barbara Mach dziękuję właśnie Korfanty urodził się w Śląskiej rodzinie i w Robotniczej rodzinie ojciec był Górnikiem matka ze stron matka pochodziła z rodziny taki bardziej rolniczej natomiast, jeżeli chodzi o pochodzenie w ogóle korzenie Wojciecha Korfantego to udało nam liście do sieci właśnie takiego, bo na końcu książki jest, żeby analogiczne jak już bardziej współczesne, czyli przodkowie Wojciecha Korfantego, ale powiedzmy sobie do trzeciego pokolenia i do dnia dzisiejszego osoby, które żyją natomiast udało nam się dotrzeć do dokumentów od 1200 osiemnastego roku, gdzie autor Artur Jan Kor fanty jak sam o sobie mówi profesor estetyki malarz grafik właśnie wywodzi lub Korfanty z Wenecji i pierwszy taki protoplasta rodu Gabriel oraz Stano rodzi się w Wenecji 1200 osiemnastym roku w pewnym momencie jego potomkowie trafiają do sadzawek i są wtedy już wolnymi chłopami, ale również naczelnikiem sędzią w lesie mianowicie głęboki sens zapewnia także, jeżeli Korfanty szczycił się tym, że płynie w nim tak robotnicza prawda krew no to nie jest to ten do końca prawda oczywiście, jeżeli te dokumenty będą potwierdzone na wiek na razie tylko część mu się okazuje życie jego przodkowie jest, że nic się z kobietami właśnie z herbu le zabawa herbu lodzie czy herbu Leliwa Verde, czyli że było też ptaki takie szlacheckie szlacheckie pochodzenie natomiast rodzina Śląska rodzina dotyczyła podkreślić to była inną rodziną niż rodzina kresowa językiem urzędowym był między nimi natomiast w domu mówiono nawet nie poprawną polszczyzną, ale gwarą śląską i w pewnym momencie, gdy pierwszy rozdział jest pytaniem kim jest pani pan myśmy się też nad tym zastanawiali słowo panie tutaj odgrywa ogromną rolę, bo panami byli Niemcy, a tutaj Korfanty też w pewnym momencie stał się stał się panem także rodzina, która była rodziną na pewno biedną prostą, ale z aspiracjami posłała syna do szkoły prawda nie od razu udzieli zbierać pieniądze, ale posłała do szkoły myślę o tym, żeby został duchownym no niestety tutaj Wojciech Korfanty ich zawiódł natomiast wtedy wzrost Śląskiego dziecka do jakiegoś stęp podniesienia statusu społecznego to właśnie była tylko kariera duchownego pani Józefy on idzie do szkoły jako wójt Albert Adalbert jak to jest im nie miało większego znaczenia on był Albertem Korfanty w szkole z wojskiem Korfantym był dla swoich bliskich wówczas, że szkole w pruskiej szkole obowiązywał język niemiecki, więc on posługiwał się językiem niemieckim 1 się o życiu publicznym, a językiem my śląskim polskim więzy głównie prywatnym życiu prywatnym, że państwo w tej szansę, że oni już w 1800 dziewięćdziesiątym piątym roku no, więc w sumie jako młody chłopak powinien zgodnie z planem ukończyć ośmioklasowe gimnazjum, ale nie kończy, bo dyrektor po prostu musiał go wyrzucić tak przynajmniej uważał i to za uprawianie agitacji Wszechpolski czy to jest także, że oni właśnie tak wczesnym wieku ma to Niewiem poczucie przywiązania do polskiej do rozsądku jak sam mówi dla nim ciekawość ciekawość polskiego najpierw przed miłością do Polski ciekawość tej Polski prawdę Polski, którą urządzali nauczyciele i Wojciech Korfanty mówi właśnie, że to spowodowało jego zainteresowanie tym takim krajem, który mu Zoch zobowiązano, ale my my to wiemy każdy głos z wyrzuceniem też znany z, że Wojciech Korfanty został wydalony z niczym biletem ze szkoły my to wiemy tylko o niego prawda i czy jego przewiny w tym okresie były aż tak wielkie, że można było, żeby podstawą do usunięcia ze szkoły czy były jakieś inne względy tego nie wiemy, bo tutaj polegamy tak jak wielu innych miejscach w książce tylko ich łącznie na relacji Korfantego Korfantym mówi nam to co nam chcę powiedzieć panie Józefie to już jest też moment jak on zaczyna wchodzić w konflikt z prawem, bo to wyrzucenie z gimnazjum za chwilę jest sklejone jeśli można tak powiedzieć pierwszą sprawą sądową no tak Korfanty przez całe swoje życie my kreowały swój wizerunek inny kiedyś Karácsony działalność publiczną zaczął opowiadać o tym jak to się takich dramatycznych okolicznościach rozstał się ze szkołą czy szkoła rozstała się z nim, ale należy do tego Romney odchodzicie taką dużą dozą rezerwy Korfanty 1, który był politykiem świetnie się rozumiał dzisiejszymi politykami, którzy opowiadają nam różne prawdy półprawdy albo w ogóle nie kłamią na swój temat tym Korfanty opowiadał to, o czym wiedział pewnie przyniesie to mnie korzyści, więc je, opowiadając o tym jak go w dramatycznych okolicznościach wyrzucono ze szkoły oczywiście niesprawiedliwie wyrzucono ze szkoły chciał mnie i zwrócić uwagę na siebie my co muszę oczywiście dużym stopniu udało przy czym my no on rzeczywiście bardzo młodym wieku zaczął interesować się polityką tony zaczął interesować się nie polską polityką co pewne było one w jaki sposób egzotyczne trzeba pamiętać o tym, że Górny Śląsk wtedy od kilkuset lat nie był poza polską, a i to jest dobry moment, żeby spróbować rozwikłać to, o czym też w książce, o czym państwo piszą, jakie on ma poglądy polityczne, dlatego że na stronach państwa pracy czytamy w młodości Korfanty popadł w konflikt z kościołem bo, nawołując do radykalnych zmian kojarzył się socjalistami przez księży postrzegany był jako wróg tym groźniejszy, że nie atakował zasad wiary jak np. socjaliści liberałowie, ale podkopywać szacunek do kościelnej hierarchii dalej można przeczytać socjalistami też stale miał na pieńku dogadywał się właściwie tylko z niemieckimi koleje kolegami z Reichstagu no wreszcie pada takie zdanie problem z nim miała również endecka prawica na przemian nosiła go na rękach się go wypierała takie miał poglądy on był w młodości indeksem my, bo prości my zafascynował się z Romanem Dmowskim my, aby jego pierwszy idol polityczny, ale my się z endecją i się Romanem Dmowskim szybkość rozstał stał się 1 my się twórców polskiej chadecji natomiast jego przygoda się socjalistami była dużo bardziej banalna socjalistami związał się dla chleba można powiedzieć ciemny bo gdy przed chcemy krótki czasem plasował się korekcie socjalistycznej gazety, czego się potem pewnie zaczął wypierać bardziej się tego wstydził, bo widział, że temu nie przynosi korzyści także 1 się jego poglądami innych jestem pewien kłopot, bo mniej, kto chce dzisiaj widzi w nim HDK, kto chce widzieć w nim MDK Korfanty był przede wszystkim Korfantym no czy rzeczywiście o polityku, który odgrywa tak ważną rolę można powiedzieć, że jest jakimś sensie bezideowy liczy nie bez jakiejś konkretnej przynależności afiliacji pani Barbara jeszcze krótko w tej części, więc skarżący najpierw szuka uprawiano, jeżeli mieszka tutaj na Śląsku nie miał zbyt wielkiej styczności z jakimś ugrupowaniami, żeby prądami politycznymi między jeżeli, jeżeli chodzi Śląska najpierw zaczął szukać stąd odwiedzą właśnie socjalistów odwiedzą inne ugrupowania rozmawiał i po prostu wyruszył węszy no i nieraz Korfanty inną zmienią swoje straci swojego życia poglądy zmienia zmieniał poglądy w zależności od sytuacji politycznej w zależności od tego jak musi to opłacało, bo był człowiekiem bardzo sprytny można można nawet ty nawet powiedzieć chwalę natomiast, jeżeli chodzi o jego walkę z kościołem no to on nie walczy zresztą do końca życia był bardzo religijny był katolikiem on nie walczył z kościołem on walczył z machiną prawda kościoła i bardzo się to odbiło na jego życie nie tylko politycznym, ale również na jego życiu prywatnym chociażby to, że ostatnim momencie odmówiono mu w 1903 roku udzielenia udzielenia ślubu kościelnego co akurat mogło rzutować na całą jego przyszłości karierę polityczną rządu na Śląsku Błoń do pomyślenia żeby, żeby mieć tylko ślub cywilny wg obrządku ruskiego bez ślubu kościelnego i wtedy zaczęły się już jego prawdziwe perypetie po prostu nie wyrzekł się swoich poglądów politycznych są sugerowane no i w zasadzie taki był przez całe swoje dzieci zaczęły się jego perypetie, do których wrócimy już po informacjach Radia to kara Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypominam jest audycja historię Polski dzisiaj naszymi gośćmi są pani Barbara mat Loch pan Józef krzyk autorzy książki o Wojciechu Korfantym no przedstawili państwo w pierwszej części taki jest tej sylwetki również pod kątem jego poglądów politycznych w jeszcze na moment tylko do tego wątku bym wrócił, bo bardzo ciekawy taki niemal sensacyjny sposób opisują państwo w książce taką historię Wojciecha Korfantego, kiedy to przemyca wydawany we Lwowie przegląd Wszechpolski wydawany przez endeków i czeka na pociąg do Dąbrowy Górniczej i tam ma na sobie tzw. ornat opisujecie państwo to był rodzaj stroju, który pozwalał wejść na przemyt różnego rodzaju dokumentów w tym w tym gazet i czytamy, że Korfanty wszedł do Dworcowej restauracji wpadł prosto na Romana Dmowskiego zaskoczony spotkaniem zapomniał o ostrożności serdecznie się z przywódcą endecji przywitało dobrze bo o co chodzi w tej historii rozumiem, że może mogą państwo też dodać, ale to no pokazuje, że jednak ogromna serdeczność łączyła obu panów, a jednak no właśnie później Wojciecha Korfantego już wprost narodową demokracją i nie kojarzy to jak należy rozumieć z tą serdecznością mnie przesadza równy 1 proszę na co popatrzeć w ten sposób 2 Polaków my spotyka się my daleko od domu, więc oczywiście my zaraz my serdecznie witają taka scena Anny jest do wyobrażenia w dzisiejszych czasach mniej, gdybyśmy spotkali jakiegoś znajomego, a nawet dalekiego znajomego, ale daleko od kraju to oczywiście Anny od razu zrobi nam się czepia, bo wreszcie widzimy, jaką jest mają twarz i tak było sny się tej scenie Anny między Konstantym, a Dmowski my spotkali się daleko od domu w miejscu, gdzie ani Korfanty nie spodziewał się spotkać Dmowskiego ani Dmowski nie spodziewał się spotkać się Korfantego, a więc 1 serdecznie przywitali, ale nie będziemy chyba tutaj opowiadać całej tej sceny bo kto by tę książkę kupił to, że to zostaw to rzeczywiście słuchaczom natomiast o tyle do tego wątku wróciłem, ponieważ znajduje takie oto opinie, przechodząc powoli do roku 1918, w które twierdzą że, gdyby ten obóz Narodowy był bardziej zdecydowany i w tym okresie to kto wie czy to nie Korfanty ani Jędrzej Moraczewski stanąłby na czele pierwszego polskiego rządu do ciągle w naszej pamięci jest taki może zbyt pobieżne obraz, że wtedy decydowały się te sprawy na poziomie albo właśnie Dmowskiego narodowa demokracja albo obóz Piłsudskiego związany z lewicą z kontraktem taka myśl, że to Korfanty mógłby od razu zostać pierwszym premierem pierwszego polskiego rządu Barbara masz ochotę odpowiedzieć może jakiś czas jakaś wobec tego wiem upatrzony na sprawie z listopada osiemnastego roku taki sposób po jak nam to zakodowaną w podręcznikach szkolnych, gdzie jest Józef Piłsudski i długo długo my poza Piłsudskim nic potem nagle się pojawia, gdy Paderewski, ale tylko w określonym kontekście nowych niektórzy jeszcze nie wiedzą, że był krzyż tak jak Moraczewski albo Daszyński, ale w listopadzie osiemnastego roku sprawy miały firmy dużo bardziej mi przepraszam panie Józefie właśnie tu się trance raczej po Piłsudskim wymieniany jest Roman Dmowski, który przecież no stoi na czele komitetu w Paryżu jest pies jest szanowany jest akceptowany jako reprezentant państwa polskiego przez zachodnie mocarstwa no właśnie to tych 2 polityków właśnie może stereotypowo stawiamy w 1 szeregu jako tych, którzy na początku tej naszej niepodległości właśnie decydują o losach państwa Piłsudski bardziej w kraju Dmowski bardziej za granicą chociażby, dlatego że przecież potem je stoi na czele delegacji na konferencji w Wersalu, a więc tu wraca pytanie, skąd Korfanty, ale Dmowski był właśnie w Paryżu, a politykę polską robiło się w Warszawie, więc nie Dmowski nie miał wpływu na to co się działo w tym momencie w Warszawie jak kształtował się rząd już w Polsce tymczasem Wojciech Korfanty w tamtych dniach listopada o wyższym przyjechał z Poznania do Warszawy i Pałacu Kronenberga w Warszawie ze swoją drogą jedno pytanie za 100 punktów dla warszawiaków, gdzie ten pałace Kronenberga się mieścił Korfanty negocjował z Piłsudskim jednak kształtem polskiego rządu, a za mówi za oknami Pałacu Kronenberga nie demonstrowali warszawiacy krzycząc, że Wojciech Korfanty powinien zostać premierem także ten sposób to wtedy wyglądało nie dniach listopadowych tyle tylko, że się naszych podręcznikach historii jest to trochę inaczej opowiedziane, bo podręczniki historii są pisane przez zwycięzców, a zwycięzcą był na koniec Józef Piłsudski no tylko tutaj pewnie należałoby się wyjaśnienie czym zasłużył się Wojciech Korfanty, że taka opcja się pojawiała raptem lud miał domagać się dla niego tak wysokiego stanowiska, bo znowu w tej potocznej wiedzy o Korfantym jego nazwisko bardziej kojarzymy nawet chyba jeszcze nie powstaniem Wielkopolskim, ale z powstaniami śląskimi, a więc co takiego zrobił w okresie wojny nie był w Legionach tak nie nie nie brał udziału w kryzysie przysięgowym siedział z Piłsudskim w Magdeburgu, skąd węgiel tylko Korfanty wyszli z okresu pierwszej wojny światowej to taki był okres znów trudny i Itaki bardzo spokojnym życiu Korfantego nic wielkiego silnie jeśli nie wydarzy wiemy, że na początku 2 wojny światowej on opowiedział ze współpracą z Niemcami oczywiście pod warunkiem pewnych ulg dla dla Śląska, czyli nawet może powiedzieć przywileju przywilej może nie, bo on uważa się, że też Ślązakom należy prawo zniesienie jakich ustaw specjalnych, które panowały Ślązak, ale szybko zorientował się, że nie tędy droga i generalnie to siedział był na wygnaniu można powiedzieć wpisy zajmował się tym co najlepiej potrafił, czyli zajmował się pisaniem muszę utrzymać rodzinę, bo już wtedy jego rodzina była liczna i generalnie co zrobił upomniał się o powrót o podium z Magdeburga Piłsudskiego w tym momencie rozgrywali wypadki w Warszawie, gdy miną ulica decydowała o wypadkach to zyski mówi nawet o tym nie widzi oczywiście upomniał się również o powrót do Polski o przyłączenie do Polski ziem śląskich sprawdza i nie tylko nie tylko śląskich i po prostu na jeszcze musimy pamiętać o nastrojach rewolucyjnych, jakie wtedy, jakie były w momencie, kiedy Korfanty wyjeżdża na wyjeździe z Berlina i nam się wydaje, że po prostu w tym Korfanty uznał, że to co się teraz będzie działo nie może się odbyć bez by obejść bez niego, że on po prostu z 1 strony zasłużył na to, żeby też decydować o losach tej polskiej, a z drugiej strony no chciał też podkreślić swoją swoją pozycję i miał po prostu miał pecha organy w tym momencie miał pecha, że był tam już Piłsudski prawdę, bo łaskę ulicy raz była po stronie 1 raz była po stronie drugiego no i te rozgrywki jednak Piłsudski wybrał Piłsudski za wszelką cenę z Niechciał dopuścić właśnie do powstania na powstanie rządu Korfantego i Wojciech Korfanty miał za sobą kilkanaście lat nie pracuje w niemieckim Reichstagu i w Warszawie nie widziano mnie o przemowa Wojciecha Korfantego i wyższe trybuny Reichstagu, gdzie Wojciech Korfanty, chociaż nie były jednym z kilkunastu Polaków tylko pewny zasłynął i innych zaistniał również mnie w świadomości mniej rządzące się wtedy Niemcami polityków jako ten człowiek nie Pyskaty wykazany, w który 1 trafi inny my powiedzieć potrafi wygarnąć my nawet nie kanclerzowi Niemiec Sydney 1 prosto z mostu 1 powiedzmy w czasie ostrego w związku z tym, kiedy radny Wojciech Korfanty już w listopadzie osiemnastego roku nie przyjechał do Warszawy on dla warszawiaków nie był człowiekiem anonimowym dlatego je miał realne szanse na to, żeby jednak o władzę się w Polsce powalczyć w historia jego udziału w jego roli w powstaniach śląskich jest może tak jak powiedziałem najbardziej znana no ale może dla porządku chciałbym, aby państwo może nie tyle wchodząc w poszczególne etapy, jakie są ważne dla tej historii po prostu wyrazili swoją opinię czy to co zrobił wtedy czy to co robił wtedy zasługuje na jakieś szczególne uznanie pani Barbaro oczywiście zasługuje na uznanie, bo ja uważam, że jeżeli nie było w tym momencie tutaj na Śląsku człowieka, który pomimo, że mamy wielu wybitnych patriotów działaczy narodowych nie było człowieka, który miałby odwagę to udźwignąć, który po prostu walczyłby bezkompromisowo miałby cel, czyli przyłączenie do Polski może niż 1 uderzy Korfanty był taki opętany w pewnym momencie to polską i wykorzystał mamy wyższą najpierw po wyjeździe Warszawy, która jak opuścił stolicę no to pojechał do Poznania unijne tutaj miał swoje zasługi ósmy w organizowaniu powstania Wielkopolskiego no i potem było to powstanie śląskie z tym, że musimy jednak pamiętać, że Wojciech Korfanty nigdy nie był zwolennikiem przelewu krwi nie był zwolennikiem walki zbrojnej Korfanty był polityki i uważał, że poprzez układanie się z mocarstwami jesteśmy w stanie osiągnąć przyłączenie Górnego Śląska do Polski, czyli wolność jesteśmy w stanie wiele wynegocjować natomiast dno spotkał się tutaj też z przeciwnikami z PiS-u czekami to był postacią polskiej organizacji wojskowej, a potem też Płocka po Górnego Śląska i tutaj były też wystarcza Korfanty miał znowu pod górkę, bo oni chcieli po prostu walczyć z bronią rynku co im się udało w 0102. powstaniu, których w zasadzie takimi epizodami i którym Kor fanty za wszelką cenę chciał zapobiec, bo wiedział, że ani powstańcy nie są do tego przygotowani ani mocarstwa, które podejmowały tutaj decyzje nie będą patrzyły na to na to wszystko niczym nie on 1 jedyny zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji dziś jest to dobry moment, ale chyba się przygotować natomiast na wojsko, bo dzieci nie był w konflikcie z wojskowymi wojskowi sądzili inaczej dlatego sam przebieg powstań śląskich też nie był taki pomyśli Korfantego, bo muszę przecież przeżył i gorące przeciwko sobie i było kilka zamachów także jak objął został dyktatorem czy do powstania i objął generalnie władzę, ale nigdy nie były władzę wojskową nigdy nie był wojskowym nowe wtedy wziął na siebie całą odpowiedzialność również przez przed rządem warszawskim, który oficjalnie muszę zaprzeczyć swojemu udziału w tym z Rygi to może przy okazji prosiłbym dopowiedzenie to od, jaka jest relacja z Piłsudskim nowo powiedzieliśmy trochę ich rywalizacji w kontekście objęcia funkcji szefa rządu a, ale z 1 strony naczelnik państwa w wręcza mu czy podpisuje w lutym dwudziestego roku nominację na komisarza plebiscytowego nakazuje on jak słyszeliśmy przed chwilą pani Barbary właśnie jest z wojskowymi od Piłsudskiego ma ciągle na pieńku czy to jest ten moment, w którym panowie zaczynają się jakoś specjalnie nie lubić, proszę bardzo, jakąś minutę zostaw pan w ich w przeciągu minuty nie da się my z treści miejscowego konfliktu, gdy pisowskiego kreatywny to najwyżej dokończymy po informacjach kawy pisowskim musiał udawać, że się powstaniami na Śląsku nie ma nic wspólnego państwo polskie musiały udawać, że w sejmie powstańcami na Górnym Śląsku nie ma nic wspólnego, bo mniej, gdyby się przyznało państwo polskie do tego żadnym miesza się mnie się konflikty na Górnym Śląsku mogłoby dojść do wojny polsko niemiecki anatom Polska nie mogła sobie pozwolić, bo przecież nie toczyła w tym momencie wojnę o granice wschodnią w w związku z tym wszystko się skomplikowało, ale o tym może rzeczywiście powinni sobie po przerwie dobry pomysł w takim razie zapraszamy na informacje stokach historię Polski macie dosyć dobry głównie przed nami trzecia część audycji historii Polski przypomina bohaterem dzisiejszej audycji jest właśnie Korfanty opowiadają oni ani pani Barbara mat Loch pan Józef krzyk autorzy książki Korfanty silna bestia no pan Józef krzyk zaczął opowiadać o podłożu konfliktu między Józefem Piłsudskim Korfanty bardzo proszę i Józef Piłsudski 1 organizowało od strony wojskowej my powstanie na Górnym Śląsku taktowny trzeba określić natomiast my bez Wojciecha Korfantego powstanie na Śląsku by nie było, bo nie tylko Wojciech Korfanty cieszył się na Górnym Śląsku my takim autorytetem, że mógł mnie gra się ataków za sobą pociągnąć, więc z 1 strony jedno oczywiście byli potrzebni oficerowie nie był potrzebny jest sprzęt wojskowy inny były potrzebne żadne pieniądze i to zapewniało państwo polskie, czyli tak naprawdę Józef Piłsudski, bo bez zgody Inter Piłsudskiego żaden oficer nie wojska polskiego przecież, żeby nie przedostał się na Górnym Śląsku, a się z drugiej strony był Wojciech Korfanty, który my tak jak mnie Barbara to wcześniej zaznaczyła był przeciwnikiem walki zbrojnej opowiadał się za tym, aby jedyny w sprawę Górnośląską załatwić ciemne przede wszystkim na drodze my dyplomatycznej, więc my musiało dojść my do wojny między nimi zechcemy słupskim Korfantym między Korfanty Anny pisowskim inny piłsudczyk kami, a mniej Piłsudczyków mnie wtedy mnie było wielu siejemy w Polskim wojsku, bo Józef Piłsudski my my cieszył się autorytetem wśród wojskowych w polityce może dobry moment, żeby przejść tych kolejnych lat bardzo dramatycznych potem wżyciu Wojciecha Korfantego tu oczywiście te luki w życiorysie można doskonale uzupełni, sięgając po państwa książkę, trzymając się trochę tego wątku, bo Korfanty jest jakimś sporze politycznym obozem piłsudczykowskiej już po powstaniach po tym, jak się kształtują granice ostatecznie drugiej Rzeczpospolitej zostaje posłem z aktywnym politykiem jest wicepremierem w rządzie Witosa no ale kiedy przychodzi zamach majowy 2006. roku Korfanty staje przeciwko Piłsudskiemu czy można wyciągnąć wniosek taki, że zarówno ten okres, w którym teraz państwo opowiadaliście jak i właśnie stosunek Korfantego do zamachu majowego prowadzi do jego kłopotów, jakie pojawiają się w roku trzydziestym w kontekście w ogóle walki o opozycję polityczną wobec obozu piłsudczykowskiego może pani Barbara teraz akcji no cóż kłopot to jest bardzo delikatne słowo, bo rzeczywiście wraz z zamachem majowym zaczęły się wszystkie takie prawdziwe nieszczęście w życiu Korfantego, choć w zasadzie i i w momencie utworzenia polskiego komisariatu plebiscytowego w plebiscytu Górnośląskiego to wszyscy się zjednoczyli prawdę i socjaliści i nawet komuniści, choć ci na Śląsku nigdy nie mieli wyobrażenia ludzi to w momencie zaczęli się wybory do pierwszego Sejmu Śląskiego już Korfanty przekonał się, że tak nim Śląskiego Boże co nie jest wieczny zaczęto mu zarzucać różne naklejki czy podczas plebiscytu i inne niestworzone rzeczy natomiast rzeczywiście w momencie w momencie zamachu majowego na te już to były rzeczywiście walka nie zna śmierć życie i tutaj stała się rzecz strasznej właśnie w sumie to podkreślić na Śląsku, bo to równo historia lubi się powtarzać, że społeczeństwo śląskie zostało podzielone przez polityków w mam w tym momencie 2 związki byłych powstańców śląskich 2 związki Towarzystwa polega obchody ważnych rocznic odbywają się oddzielnie każdy ma swoją manifestację swój pochód ma swoją duszę ma swoich gości zaproszonych na także wtedy zaczynają się te, że te wszystkie nieszczęścia no i Korfanty w zasadzie jest na pozycji przed rany od dwudziestego właściwie jest już człowiekiem, który ma jest biznesmenem ma swoje wydawnictwo Press dla de Polonia zajmuje się polonizacja również przemysłu Górnośląskiego co trzydziesty furtką też do jakich może na korzyść wyciąga korzyść czerpanie korzyści w formie pożyczek i buduje dom kupuje dom w Katowicach kupuje na ile kupuje dom w Zakopanem jest człowiekiem, który w, którym się zaczyna dobrze powodzi nie jest już w tym takim wojskiem, którego ludzie poklepywali po plecach jest takim śląskim grafen jest cisza to, że wielu z tych ponad klasę robotniczą no, więc wśród prostych ludzi nie ma już takiego entuzjazmu w stosunku do Korfantego, a teraz musi jeszcze walczyć o sanację, która nie przebiera w środkach no i kończy się to oczywiście jest sąd Marszałkowski próbuje się udowodnić różne machlojki głównie finansowe no wyroki są trochę tak enigmatyczne, że w zasadzie nie jest to przestępstwo ani, ale nie licuje zgodnością politykę redaktora itd. itd. no i unieść czy Kor fanty przewidział, że zostanie aresztowany w 1930 roku już wydaje mi się wydaje mi się żeni, że mimo wszystko się tego nie spodziewał i rzeczywiście spadło na niebo jak GROM z jasnego nieba i to było najgorsze co mogło się przytrafić tyle lat walczył z Niemcami tyle lat walczył o polskiej ani razu nie siedział te więzi niemieckim natomiast tutaj swoich Polacy zamykają jeszcze do końca nie wiadomo za co także wtedy było ogromne rozczarowanie i mury, bo na koniec życia inny organ wypowiedział takie zdanie źli, że pamięta wierzyć jedno 1 dobry jest Śląsk, a druga zła to jest Brześć no właśnie pada nazwa to wszystko dzieje się w tym samym czasie, kiedy to politycy, którzy stworzyli coś co przeszło do historii pod nazwą Centrolew również są poddani represjom są aresztowani i mamy najpierw właśnie proces, a potem uwięzienie i można by zadać pytanie co ma z tym wspólnego Korfanty skoro centrolewu mu nie było po drodze, a nawet prezentował wyraźną niechęć, jaką do tej do tej grupy no, a jednak wszyscy znajdują się raptem w 1 miejscu przyczyn rzeczywiście polityką centrolewu zarzut stawiano zarzuty polityczne tak próby przeprowadzenia jakiegoś zamachu stanu tymczasem rzeczywiście no Korfanty jest aresztowany pod zarzutem, jaki malwersacji finansowych oszustw pod zarzutem oszustw chodzi tam jakiś ciek, jaki Korfanty miał podpisywać jako prezes rady nadzorczej banku Śląskiego itd. jak należy tłumaczyć fakt, że i polityczni no, jakbyśmy dzisiaj przeżyli nie wiem ekonomiczni znajdują się w 1 miejscu najkrócej można to jednak wytłumaczyć się my, odwołując się do mnie filmu Her Andrzeja Wajdy Jenny Danutą filmu nakręconego w oparciu o chyba, żeby szewską sprawę Dantona niejeden pewnie nie wszyscy, którzy oglądali ten film albo sztuk karnety mają w pamięci nie taką scenę, kiedy inny rząd się Danutą zostaje aresztowany wtrącony do więzienia i na ławie oskarżonych zasiada obok jak i 7 Alvaro Santos mniej finansowych, bo władze rewolucyjne we Francji się wpadły na pomysł się, żeby do tego Dantona dodatkowo ochłodzić to głównie właśnie mnie posadziły na ławie oskarżonych obok mnie różnych takich ludzi innych niegodnych i mniej do podobnej metody się trzydziestym roku uciekł się władze sanacyjne, kiedy jednej z aktywności w twierdzy brzeskiej obok siebie ludzi jedno 1, który w tym, którzy narazili się ze względu na mnie politykę i my wsadzili tam również my ludzi miejmy, którzy narazili się my się innych powodów na Korfantego wyciągano tym Carter jakiś mierny przekrętów finansowych, ale tak naprawdę nikt, kto wówczas nie wierzył w te oskarżenia o malwersacje finansowe innych rzekomo popełnione przez Korfantego nie jest to były jednymi z grubymi nićmi szyte i inny 1 prasa ówczesna Polsce pewny wyśmiewała jednak wszystkie zarzuty tym wszyscy wiedzieli, że Wojciech Korfanty naraził siebie władza sanacyjnym i nie ze względu na jakieś malwersacje finansowe, ale ze względu 7 politycznych, a w niej się twierdzy brzeskiej my inny właśnie dlatego siedziały razem my socjalistami innymi politykami, z którymi nie było mu w tamtym momencie nie po drodze to właśnie to też ciekawa historia on w sumie dosyć szybko jest uwolniony i wraca, bo w grudniu trzydziestego roku, ale nowy ma takie poczucie, że to jest chyba tylko jakaś przerwa w jego kłopotach i rzeczywiście przeczucie go tutaj nie zawiodło z każdym rokiem coraz bardziej zagęszcza jak to mówimy atmosfera wokół niego w końcu postanawia wyjechać z Polski wyjeżdża do Czechosłowacji, gdzie m.in. no na emigracji nie jesteś Wincenty Witos, który miał możliwość albo odsiadywać kary więzieniu w Polsce albo też po prostu został zmuszony do wyjazdu no i tutaj jak państwo piszą w swojej książce aż ciemne można mieć się panowie zaprzyjaźniają, więc polityk centrolewu staje się przyjacielem Korfantego może zdążymy jeszcze trochę opowiedzieć o tej o tej części życiorysu Korfantego minister nie łączy ludzi jak wspólne nieszczęście wspólny wróg wydane, czyli że tutaj jest pamiętników Witosa wynika, że generalnie to on z Korfantym nie przepadał natomiast połączyło ich wygnanie skazani byli niejako na nas swoje własne Towarzystwo Korfanty wyjeżdżając realistą jest jego wyjazdem takie niby jest nim ucieczka też to tak było nie do końca jasne Antoni była i ten był jego pierwszy jest czy Słowacji Korfanty już trzecią dobę czy do niej donoszono, że coś szykuje i wtedy wyjeżdża na wszelki na wszelki wypadek z kraju i no udawało się wrócić tym razem nie wrócił tym razem jego jego powrót przeciągnąć przeciągną się i decyzja o powrocie oczywiście miał wtedy czas na pracy publicysty czy na różne przemyślenia obserwował i zrobić wszystko z PiS jako człowiek, który widział, że Niemcy zbierają i obserwując jak człowiek, który przed laty z Niemcami już wygrał poczuł się wtedy znowu było bardzo bardzo potrzebne oczywiście nadzorował pracę swojego wydawnictwa swojej gazety korespondował z wszystkimi zajmował się kupnem maszyn drukarskich rugał wszystkich, bo musimy też pamiętać o tym, że Korfanty to nie tylko wielki polityk prawda komisarz plebiscytowy dyktator trzeciego powstania, ale my też przedstawiamy Korfantego jako człowieka ach, i człowieka odkrywać coś wielkiego, który jest solistą na dobrą sprawę Korfanty to z tymi przyjaźniami jego to było takie właśnie z kasy na emigracji nieraz dawaliśmy sobie pytanie ilu Korfanty miał przyjaciół i doszli zimy do bardzo, ale to bardzo smutnego wniosku na język proszę dzień nowego to właśnie wniosek końcowy Wojciech Korfanty nie miał przyjaciół mniej on inny na swój sposób chcemy przegrały swoje życie się ten sposób, że nie potrafił sobie zjednywać ludzi nie potrafi sobie kupować tych ludzi nie dbało o to, ale to nie umniejsza się wcale, a jego roli, jaką odegrał w historii życzymy staraliśmy się opisać Wojciecha Korfantego nie tylko jako polityka, ale jako mniej człowieka z krwi kości i człowieka jemy, który 1, którego losy mogą nam przypominacie losy niektórych polityków dzisiaj żyjących no to już pan tak powiedział no nie wiem czym powinny padać nazwiska ale, ale to rzeczywiście ciekawa konstatacja, tym bardziej że m.in. dlatego uwielbiam historie tego typu spotkania jak dzisiaj państwem, bo właśnie w tej historii ule znajdujemy mnóstwo analogii do współczesności i to jest świetna rzecz, chociaż czasami martwimy to, że z nami przez naruszenie nie wyciąga wniosków bardzo już my nie wyciągać wniosków jest historii, bo one historia jesteśmy w tej chwili traktowana instrumentalnie Jenny przypomina mi sobie o różnych postaci chętnych również o Wojciechu Korfantym 1 przypominam sobie tylko mnie szuka firmy jak śmieć uroczysty śmiejemy się rocznicy natomiast my w takich uroczystych rocznicach i nie ma czasu, żeby powiedzieć, żeby coś więcej niż właśnie Korfanty, który był przywódcą powstań śląskich został odniesie w historię już w przedwojennej mieć stawiany jako inny zdrajca agent byśmy dzisiaj powiedzieli czy ja naprawdę musimy opowiadać nazwisko jedno człowieka 1, który nie jest w osiemdziesiątym roku nie przeskoczył mnie płot skoczy stoczni Anny potem zostały przedstawione w taki sposób jak został przedstawiony przez ciemny ekipę dzisiaj rządząca nie powiem tylko leży mu, żeby czerpać z historii to trzeba tę historię znać prawdę natomiast mało, kto z mało, kto zna historie mało, kto chce ją poznać i dlatego my chcieliśmy też zerwać z tym stereotypem, że Korfanty dyktator komisarz itd. itd. żeby po prostu nie były to tylko takie hasła okazjonalne rocznicowe tylko rzeczywiście, żeby poznać losy wielkiego największego Ślązaka i przy okazji losy Śląska w tym okresie, żeby nam nikt potem tutaj nie mówił, że jesteśmy jakąś zakamuflowaną opcją niemiecką, bo mój dziadek brał udział w powstaniach śląskich walczył o Polskę, a mój ojciec z walczył w Wehrmachcie został przymusowo do Wehrmachtu wcielony i uważam, że to jest właśnie mój paszport Polaka, a którzy ja się czuje zresztą już też nadzieję Ślązakiem przed no to jest powiedzmy sobie nasza ogromna zaleta ani jakiś PS bardzo państwu dziękuję za spotkanie pani pan Józef krzyk pani Barbara mat Loch autorzy książki Korfanty silna bestia byli gośćmi audycji historii Polski raz jeszcze dziękuję słuchaczom życzę miłego wieczoru i zapraszam na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA