REKLAMA

Feministyczna wizja ekonomii przyszłości

Ekonomie przyszłości
Data emisji:
2020-11-19 15:40
Czas trwania:
01h 44:13 min.
Udostępnij:

Teoria ekonomii opisuje relacje panujące w gospodarce, skupiając się na ludziach zaangażowanych w proces produkcji (i reprodukcji). Pomimo istnienia różnych form koordynacji tych procesów, formą przeważającą i mającą szczególne miejsce w rozważaniach ekonomicznych jest wymiana pieniężna dokonywana na rynku. Pozostałe formy – redystrybucja dokonywana przez państwo oraz dar związany ze wzajemnością – są traktowane jako uzupełnienie tej pierwszej. Wpływa to również na hierarchię czynności, w której te związane z rynkiem, takie jak praca zarobkowa, są traktowane z większą atencją niż te wykonywane nieodpłatnie, takie jak praca opiekuńcza. Niektórzy autorzy i autorki piszą wprost o braku szacunku dla osób wykonujących prace opiekuńcze. Na relacje ukształtowane w systemie kapitalistycznym, w którym pieniądz stanowi jednostkę wartości, nakładają się stosunki pomiędzy kobietami i mężczyznami. Powszechnie występuje podział, w którym kobiety odpowiedzialne są za wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz gospodarstwa domowego, a mężczyźni za pracę zarobkową. W raporcie na temat rozwoju społecznego opracowanym przez UNDP w 1995 roku, poświęconym w całości relacjom płci, wykazano, że kobiety wykonują 53% całkowitej pracy na świecie, podczas gdy mężczyźni jedynie 47%. Jednak praca wykonywana przez mężczyzn jest w 75% odpłatna, podczas gdy tylko 33% prac wykonywanych przez kobiety ma taki charakter. Rozwiń »

Z opisanych powyżej relacji wyłania się obraz niedowartościowanej pracy kobiet, która jest jednak podstawą systemu pozwalającego na reprodukcję siły roboczej. Znaczenie tej pracy dla przetrwania społeczeństwa dało się wyraźnie zauważyć podczas ostatnich miesięcy, gdy podczas izolacji społecznej wszelka aktywność rodzin przeniosła się do zamkniętych mieszkań i domów. Ilość pracy świadczonej nieodpłatnie gwałtownie wzrosła i pojawia się pytanie, kto te prace wykonywał. Czy przesunięcia, których byliśmy świadkami, mają charakter krótkotrwały i po ustaniu zagrożenia związanego z COVID-19 międzypłciowy podział pracy powróci do swojej poprzedniej formy? Jaka jest wizja podziału pracy między kobiety i mężczyzn oraz znaczenia, jakie przypisuje się pracy nieodpłatnej, a wreszcie, czy oraz jak relacje te ulegną zmianie w przyszłości? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam na kolejnym spotkaniu na seminarium ekonomię przyszłości dzisiaj naszą gościnę jest absolutna Zaborowska Mazurkiewicz z uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawia sobie o komunistycznej wizji ekonomii przyszłości to jest temat zaplanowaliśmy sobie dzisiaj na dzisiaj już ładnych kilka miesięcy temat jest bardzo dobrze się składa, bo kontekst bieżący polityczny wydarzenia związane z protestami strajku kobiet bardzo mam aktualizują tematykę myślę, że warto będzie też do Rozwiń » tego jakoś odnieść różnych dyskusji do tej debaty ktoś dziś odbywa właśnie ta kobieta temat postulatów, które o, które się tam pojawiają pojawiają się także postulaty ekonomiczne bardzo na to też bardzo mocno dziś uwagę natomiast jako tak technicznie warto zawsze przypomnieć, że zapraszam do dyskusji, którą rozpoczniemy po krótkim wykładzie naszych gości nie natomiast dyskusja ma będziemy go w ten sposób, że poproszę wszystkich, którzy mają ochotę komentować dyskutować zgadzać lub nie o pisanie na czacie, a ja pytają mam taką rolę i sekretarza i będę przekazywał te pytania, a nie w ten sposób będziemy będziemy tę rozmowę są prowadzić jak zdaje egzamin na pewno porządkuje nam tutaj te to seminaria i wymianę poglądów zdań także za chwilkę oddam głos to starannie Zaborowski natomiast chciałbym powiedzieć może 2 zdania na temat tego, że poza kontekstem bieżącym bardzo się cieszę, że te pierwsze 3 spotkania zmniejszenie do czynienia dotychczas drugim sezonie ekonomii przyszłości układają się taki w taki blok, bo przypomnę, że rozmawialiśmy zaczęła mnie, skąd brak wspólnych z Ewą Bińczyk od ekonomii politycznej antropocenu, więc jakimś sensie naturze i kryzysie klimatycznym z ekologicznym dzisiaj wprowadzamy kolejny temat komunistyczną przedmiot, czyli pracy kobiet my można tak to tak to ująć w usta, ale te obszary aktywności gospodarczej całej gospodarki, które tak czy inaczej kojarzą się nam historycznie czy ćwiczyć dzisiaj z pracą wykonywaną przede wszystkim przez kobiety, czyli w tym wypadku chodzi wszystkim o prace produkcyjną prace opiekuńczą to jest także wszystkie kwestie wiążą się ze sobą wszystkim poprzez staże i ekonomia klasyczna ta główna notowały także hetero akcyjna w swojej większości swoich nurtów nie dostrzega nie dostrzegała w dalszym ciągu bardzo często nie dostrzega żadnej z tych z tych kwestii nie ujmuje jej wtedy, kiedy żadnej z nich wtedy kiedy, kiedy sporządza bilans gospodarki tylko na poziomie z gospodarki narodowej krajowej na poziomie biegają na poziomie globalnym praktycznie równa praca kobiet jak i jakie zasoby naturalne w takiej perspektywie zostały relegowane poza granice poza granice, które którymi zajmuje się i ekonomia, a zatem poza granice gospodarki kapitalistycznej konsekwencji jak już mówiła o tym pani Anna Borowska w swoim komentarzu tym wymogom mamy mogliście też obejrzeć wysłuchać to doprowadziło to idę do rewaloryzacji, czyli od wartości mienia na pracy kobiet podobnie jak w przypadku zasobów naturalnych samej natury, które nie jest przypadkowy, ponieważ jak jak wskazują czas mur i rad fotel z swojej ważnej książce 7 takich rzeczach praca kobiet praca opiekuńcza jest jednym z filarów funkcjonowania gospodarki w ogóle gospodarki kapitalistycznej w szczególności, ale pod warunkiem, że zostanie odebrana wartość ekonomiczną, że nie będzie ona uwzględniana w rachunkach opisujących skalę wzrostu czy spadku PKB taki takim, bo takim warunkiem ta fundamentalna zupełnie ten zupełnie fundamentalny wymiar gospodarki jest funkcjonalne w ramach stosunków kapitalistycznych i podtrzymuje kapitalizm, ale zarazem zarazem nie istnieje jako jako dziedzina dziedzina gospodarki jesteśmy w takim momencie, w którym w, którym mocy kilkunastu kilkudziesięciu lat początkowo powiedzmy, że gdzieś z marginesu debaty polityk ekonomicznej terasy to jest już słyszalne widzialne troszeczkę lepiej też w tych nurtach, które są bliżej głównego nurtu i bardziej tradycyjnych en mamy mamy do czynienia z silnym silną presją na ponowne wartościowymi rewaloryzacji, jakby zarówno jeśli chodzi o naturę jak jeśli chodzi o pracy kobiet, czyli prace produkcyjne czy prace opiekuńczą to jest spowodowane z 1 strony przez rozwój ruchu feministycznego z drugiej strony jak sądzę jest to też po prostu efekty kryzysu, który znalazł się kapitalizm kryzysu ekonomicznego kryzysu klimatycznego ekologicznego jeszcze kryzysu zdrowotnego mamy do czynienia w ciągu ostatniego roku bardzo gwałtownie i dramatycznie każdy z tych kryzysów w jakimś sensie stawia na ostrzu noża dzisiaj problem ponownego dowartościowania pracy kobiet no i w tym sensie podważa pełną racjonalność pewną logikę, na której opierała się dotychczas funkcjonowanie systemu kapitalistycznego także kwestia ekonomia feministyczna czy o tym czy kwestie, którą się, ponieważ minister zajmuję, więc praca kobiet to nie są jakieś dodatki do lutego głównego nurtu badań ekonomicznych one znajdują się w gruncie rzeczy w samym centrum, a czy powinny znajdować w samym centrum wszelkiej analizy ekonomicznej dotychczas na ogół ekonomia to było takie ślepe, że klamka w polu lub epidemiologicznym współczesnej ekonomii dlatego uzupełnienie jej wypełnienie teraz obrazem może doprowadzić na pewno doprowadzi tak czy inaczej do zasadniczej zmiany tylko nie tylko funkcjonowania samej wiedzy ekonomicznej, ale też myślę, że można tutaj mówić o rewolucyjnych konsekwencjach dla gospodarki kapitalistycznej w ogóle także temat jest bardzo bardzo bieżący bardzo mocny bardzo taki właściwie niosący pewne rewolucyjne konkluzja ma nadzieję, że będziemy o tym rozmawiali o układzie i już teraz oddaj głos pani Annie Zalewskiej maseczki, proszę bardzo dzień dobry nie wiem czy uda się sprostać tym wyzwaniom postawionym we wstępie, a ja chciałam po prostu przedstawić jakąś taką swoją wizję tego co się dzieje jak można wytłumaczyć, jakby nic co chyba jest najistotniejsza jednocześnie nieco mniejsze, dlaczego następować, a ja przygotowałam prezentację, żebyście państwo mogli i też popatrzeć na obraz nie tylko oni tylko na mnie myślę, że myślę, że ta prezentacja ona jest nieskomplikowana, ale ona troszeczkę też nawiązuje do tego co było powiedziane przed chwilą to znaczy do tego co się dzieje na ulicach aktualnie tam reprezentacja oprócz pewnych informacji związanych z tym, o czym mówić zawiera obrazki i są wszystko pocztówki z przełomu dziewiętnastego dwudziestego wieku w czasie, kiedy kobiety w wielkiej Brytanii walczyły o prawo głosu i a ja muszę powiedzieć, że ja często wykorzystuje pocztówki, ponieważ one pokazują z 1 strony jak niewiele się zmieniło minęło 100 lat z okładem to są wciąż problemy, z którymi borykamy, a z drugiej strony one też pokazują pewne realne czy pokazują rzeczywistość w taki sposób, który pozwala nam zrozumieć powiązania pomiędzy z 1 strony relacjami płci czy też patriarchatem oraz relacjami gospodarczymi, czyli kapitalistycznym to nie będzie dużo też tych obrazów, ale myślę, że warto się dzisiejsze podziały się w takim razie moim pulpitem i UE mam nadzieję, że się uda tak no tematem naszych naszego dzisiejszego spotkania jest feministyczna wizja ekonomii przyszłości i aby to i aby tą wizję przedstawić chciałabym rozpocząć od po pierwsze, zaprezentowania coś takiego jest ekonomia feministyczna z 1 strony do czego jak co prawda oraz ewentualnie w jakim kierunku wyznacza działania z drugiej strony chciałam pokazać rzeczywistość taką, jaka jest i chciałabym też zwrócić uwagę na pewne elementy tej gospodarki, które zazwyczaj przyjmuje za oczywiste i nad tym zastanawiam, a które w moim przekonaniu mają bardzo istotne znaczenie dla miejsca kobiet i miejsca pracy kobiet ze współczesnej gospodarce, lecz wręcz w społeczeństwie i wreszcie ta refleksja chciałbym, żeby przełożyło się na to co nas czeka w związku z tym, zaczynając od po prostu w Polsce kwestia zrozumienia czym zajmuje się ekonomia feministyczna tutaj powiem, że ekonomia feministyczna jest oczywiście pewnym przedsięwzięciem, które my raz Rober nazwała 25 lat temu przedsięwzięciem radykalnym, ponieważ dyscyplinie, która prezentowana jest najczęściej jako pozytywistyczna jako obiektywna wizja gospodarki, która rządzi się prawami pewnymi niepodważalnym mi ekonomia feministyczna kwestionuje samo pojęcie obiektywizmu to znaczy przekonuje, że to co mieści się w tej dyscyplinie, jakie prawa zostały sformułowane, jakie wynikają z tego rekomendację do działania, czyli tzw. rekomendacje polityczne tak naprawdę zależy od kultury pozycji społeczeństwa i doświadczeń życiowych osób, które tą dyscypliną tworzyły i teraz ta dyscyplina tworzona jest w przeważającej mierze przez mężczyzn i tak jak na samym początku wśród klasyków praktycznie nie ma kobiet z czasem kobiety się pojawiają, ale to jest wciąż dyscyplina bardzo mocno ma skumulowana i teraz takim powiedziałabym wymiernym wskaźnikiem tej dominacji mężczyzn nie chociażby lista laureatów nagrody banku Szwecji imienia Alfreda Nobla przyznawana od 1969 roku, ale a, więc 51 lat wielokrotnie są 2 czasami 3 osoby, które otrzymują taką nagrodę wciągu roku są wspólne dzielone nagrody i na tej liście są 2 kobiety, a więc to jest taka miara, którą można przełożyć, którą można przyłożyć zrozumieć to jest dyscyplina, która jest tworzona przez mężczyzn i ekonomia feministyczna to to takie działanie, na które wskazuje właśnie Strobel mówi o tym, że ekonomia feministyczna stara się wydobyć na światło dzienne ukryte programy polityczne doktryny ekonomiczne to nie jest tak, że to jest obiektywna opisany w rzeczywistości albo wskazanie co zrobić, aby uzyskać najlepszą możliwą najlepszy możliwy wynik przy danych warunkach, które opisują naszą rzeczywistość, ale to jest raczej pokazywanie, kto zyska najwięcej przy wykorzystaniu takiego ani innego podejścia do gospodarki to jest dyscyplina radykalna, która wzbudza wiele kontrowersji m.in. dlatego że jest otwarty polityczna mówiąc o tym, że to jest to, że to jest podejście otwarcie przedsięwzięcia otwarcie ulicy otwarty politycznie tutaj bezpośrednio chodzi o to, że celem, który stoi przed ekonomistka z ekonomistami z komunistycznymi jest poprawa sytuacji kobiet poprawa ekonomicznej sytuacji kobiet i pozycji w gospodarce i społeczeństwie tutaj ja przejdę do kolejnego slajdu tak jak powiedziałam będzie będę posługiwać tymi tymi pocztówkami, które pokazują Noto już naszą rzeczywistość to jest w tym pocztówkę, która pokazuje miejsce kobiet tyle miejsca kobiety w rodzinie, które jesteśmy w stanie zauważyć w momencie, gdy tej kobiety nie ma i ta ten obrazek, który tutaj widzimy on wydaje się nam aktualnie zaskakujący, a co dopiero 100 lat temu w 1990 dziewiątym roku, w którym zostało opublikowane to jest oczywiście obrazek z dnia ośmieszać dążenia kobiet do uzyskania prawa do głosowania bo kto do czego by to miało doprowadzić do zamiany ról pomiędzy kobietami mężczyznami co oczywiście śmieć śmieszne czy wręcz niedorzeczne, zmuszając mężczyzn do zajęcia tej pozycji kobiet i to, o czym to co też prezentuje ten obrazek pokazuje, jakie pewne pewien podziału ról i takie przedstawienie, że mamy to czy tamtą część, która przynależy kobietą i inne działania, które są typowo męskie i część ekonomistek feministycznych ekonomistów feministycznych i swój dorobek skupia właśnie wokół zagadnienia wykluczenia wykluczenia z tych działań męskich najczęściej chodzi o to, że kobiety nie mają dostępu do czynności tradycyjnie męskich albo instytucji, które tradycyjnie kojarzone są aktywnością mężczyzn i teraz to tradycyjnie męskiej działania wiążą się również z gospodarką formalną, a konkretnie z zatrudnieniem z rynkiem i pieniędzmi tak się złożyło, że wraz z rewolucją przemysłową nastąpiła jeszcze 1 rewolucja, a mianowicie podziału sfer, gdzie kobiety zostały oddelegowane do pracy na rzecz gospodarstwa domowego i ta praca to była praca na rzecz członków własnej rodziny i ona była pracą nieodpłatną podczas gdy praca za wynagrodzeniem była przedstawiana jako praca męska był taki ideał wręcz można powiedzieć do tego dążono żeby, żeby była bardzo wyraźna granica pomiędzy tą działalnością kobietom działy kobiecą działalność oraz oczywiście to był ideał, który nie zawsze się sprawdza szczególnie wśród klas posiadających pracę nieposiadające musiały pracować bez względu na płeć i bez względu na wiek natomiast dążono do tego ideału, starając się właśnie umożliwić taką, jakiej takiej, jaką wyraźną granicę czy osiągnięć takich wyraźnych granic i część ekonomi feministycznej skupia się właśnie wokół stworzenia warunków, w których kobiety mogłyby uczestniczyć w tej męskiej części społeczeństwa jest część działalności społecznej czy też gospodarczej i tutaj chodzi tak naprawdę o od dostęp do płatnego zatrudnienia i dostęp do związku z tym do środków finansowych, które kapitalizm są niezbędne, aby się utrzymać z tymże tak jak powiedziałem to jest tylko część tego dorobku, ponieważ druga część to jest również to co zostało powiedziane na wstępie druga część podkreśla to, czego nie widać to oznacza to znaczy podkreśla niedostrzeganie niedocenianie wszystkich tych czynności, które są tradycyjny utożsamiany z kobietą, czyli ta druga część dorobku ekonomii feministycznej stara się wykazać, że koło co tradycyjnie zaangażowane są kobiety, gdy nie jest niczym gorszym wręcz przeciwnie jest to podstawa wszelkich innych działa i chodzi o to, żeby z 1 strony Wyka i zadać znaczenie tej niewidzialnej części gospodarki, ale z drugiej strony doprowadzić do sytuacji, w której ona nie tylko będzie widzialna, ale wręcz będzie promowana, a następnie pokaże, że tak naprawdę, gdyby nie wyrównamy tych reguł gry dla czynności odpłatnych nieodpłatnych to my sami skazujemy się na bardzo poważne konsekwencje związane z kryzysem, który nazywamy kryzysem piec tutaj jest nasza to jest to jest moja druga pocztówka, którą dzisiaj przygotowałam, która znowu pokazuje to co chcieli pokazać mężczyźni na początku dwudziestego wieku czy też nie tylko mężczyźni ta część społeczeństwa, która na uznawała ten bardzo wyraźny podział za wartościowe tutaj widzimy, że w momencie, gdy kobieta otrzymają prawo do głosowania staną się po prostu mężczyznami i wtedy mężczyźni zostaną skazani na tę pracę domową co ewidentnie wiąże się z przerażeniem ze strony samego mężczyzny, ale również z przerażeniem dzieci, które zostają pod opieką tego najprawdopodobniej swojego ojca również kod proszę zwrócić uwagę nie jest zadowolony z tej sytuacji chciałem jeszcze na to co było powiedziane do tej pory nałożyć drugą kwestię znaczy relacja pomiędzy kobietami mężczyznami, która przebiega pomiędzy znaczy, która trafiła wreszcie z miejscem kobiety miejsca mężczyzny, ale również z odpłatnością za czynności, które są wykonywa to znaczy tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie relacje płci, ale dodatkowo chodzi o pewne relacje, które występują w gospodarce i ja te relacje z lokalem polanie im nazywam modelami integracji jak dojdę do tego, dlaczego nosi nazwę modelami integracji łatwiej można zrozumieć, o co tutaj chodzi, korzystając z nazewnictwa la Villa, które nazywał modelami wymiany można też nazwać modelami transferu czy też alokacji chodzi o to w jaki sposób my wymieniamy się dobrami i usługami w ramach społeczeństwa i w momencie, gdy zadajemy sobie pytanie w jaki sposób dokonywana jest wymiana to w sposób oczywisty pierwsza rzecz, która nam się nasuwa to jest wymiana rynkowa, czyli kojarzy nam jak mówię wymiana czy ja mówię transfer, czyli dzielenie się dobrami usługami to jest pierwsza myśl, czyli musimy udać się na rynek i przy pomocy pieniądza dokonać wymiany, niemniej to jest jedna z 3 możliwych to jest jeden z 3 możliwych modeli, bo oprócz tego możemy nabyć pewne dobro na rynku przy pomocy pieniądza, ale również części dóbr i część usług otrzymujemy w ramach tzw. redystrybucji, czyli nie nabywam takiego dobra albo nie nabywa takie usługi w ramach transakcji rynkowej transakcji pieniężnej, ale nabywam je z racji przynależności do pewnej grupy współcześnie ta redystrybucja prawie jednoznacznie kojarzy się z państwem i władzą, która decyduje o dostępie do danych usług posiadanych dóbr, ale generalnie to jest po prostu pewna pewna umowa grupowa, kiedy my decydujemy, że mamy pewien mechanizm, na które wszyscy się składamy, oddając to co do nas należy po to, żeby następnie ta władza podjęła decyzję jak to podzielić jak jak dysponować naszym dobrem wspólnym i to dobro wspólne następnie jest dzielone i dostarczone członkom grupy czyli, jeżeli mówimy o państwie będą to np. obywatela albo mogą być to osoby, które zamieszkują dane państwo to niekoniecznie zawsze to samo jest wreszcie trzeci i jest wreszcie trzeci i model i tym modelem jest dach tak jak wymiana rynkowa redystrybucja to są tematy, które często są poruszone przez ekonomistów taki dar traktowany jest troszeczkę po macoszemu dar to jest znowu transfer dobra bądź usług i na zasadach opartych o wzajemność, czyli to jest przekazanie pewnego dobra w z oczekiwaniem, że w pewnym momencie ja to dobro również otrzyma tutaj bardzo często jest pojawia się taka taka chęć wytłumaczenia tego wszystkiego motywacjami to znaczy możemy bardzo łatwo zwieść się takiemu przekonaniu, że to są po prostu inne motywacje, które stoją za tymi za tymi modelami i przeciw oczywistym jest, że bar wiąże się z altruizmem są pewne altruistyczne prawda działania część osób tłumaczy się tego nie ma podczas gdy np. wymiana rynkowa tutaj motywacją zysk albo też maksymalizacja nasze korzyści przy redystrybucji to jest to jest kwestia dobra wspólnego ze wspomnianego przeze mnie wcześniej i to jest troszeczkę mylące bo, bo Rzym zgodnie z tym co pisał opolanin te modele wymiany one nie mają co tu nie chodzi o to, jakie motywacje stoją za danymi działaniami, ale raczej chodzi o to w jaki sposób te sposoby wymiany integrują społeczeństwo dlatego nas dlatego on nazywa modelem integracji, bo jeżeli mamy przeważającą formę transferu, która opiera się o dar to wtedy mamy grupę bądź też społeczność drogą najczęściej jest to mała społeczność, która ma, która powiązana jest przy pomocy właśnie potrzeby od wzajemnie nie dał, czyli ze względu na NATO, że to są silne powiązania polanie wskazuje, że tutaj ten transfer najczęściej dotyczy grup, które sąd związany więzami krwi, czyli innymi słowy po prostu jest rodzina i teraz pomyślimy o sposobach, które my dystrybuuje różne dobra to faktycznie jest tak, że niektóre z nich są typowe dla pewne dla jednej z tych form, ale są też takie, które w przeważającej mierze przynależą do jednej z nich i tarasem, a poza tym źle to są pewne meta my modele Integra integracji po może jeszcze wrócę chodzi o to, że Polonii, ale również dla Will i Andersen Elizabeth Andersen wskazują, że te wieże, które powstają w każdym z tych modeli są inne i odmienne dar tworzy relację, która opiera się ma konieczności oddania daru dalej zresztą jest taka to jest taka nietypowa sytuacja, dlatego że po pierwsze, tak konieczność odwzajemnia przesuniętej w czasie my nie robimy tego od razu coś daje komuś i oczekuje, że ten ktoś mi to odda, ale nie wcale nie teraz możemy oddać 20 lat wtedy, kiedy ja będę potrzebować takiego daru jeszcze jesteś taka ciekawostka, że to wzajemnie niekoniecznie dotyczy tej samej osoby jak do tego jeszcze nawiąże w przypadku redystrybucji tutaj też jest bardzo silna więź wytworzona, która oczywiście o o jest oparta o zupełnie inną zupełnie inny sposób integracji opiera się ta integracja na władzy to znaczy to władza decyduje o tym kto co dostanie, niemniej my jako grupa mamy wpływ na to kto jest władzą i w jaki sposób ta redystrybucja tak naprawdę jest tworzona to znaczy my wybieramy władze i zgadzam myślę i oddać część naszych decyzji tej centralnej władzy i w związku z tym przyjmujemy przyjmujemy taki podział dóbr i usług ani inne ze względu na to, że poniekąd czujemy, że to my sami zdecydowaliśmy się na takich działań w przypadku wymiany rynkowej i więzi również powstają, ale one są zupełnie inne tutaj warto wskazać, że te cechy, które wiążą się z rynkiem to są cechy, które najczęściej odpowiadają pewnemu niezależnemu podmiotowi gospodarczemu i tutaj, bo już wielokrotnie w różnych swoich tekstach wskazuje, że z rynkiem kojarzą nam się tak takie jak anonimowość mobilność niezależność tak naprawdę brak zobowiązań czy wręcz można wypowiedzieć brak odpowiedzialności, ale myślę, że to jest za dużo powiedział i ich te 3 modele one się również wiążą z 3 wartościami o tym mówiła natomiast ze w tej wizji polanie jego to są modele, które występują w tym samym czasie one po prostu w jaki sposób sobą współistnieją natomiast w systemie kapitalistycznym jeden z tych modeli jest dominujący, a i to nie jest tylko już teraz ta wizja samego dla niego, ale np. sądy, pisząc o pieniądzach również wskazuje, że w tej współczesnej wersji gospodarki w tej współczesnej wersji społeczeństwa kapitalistycznego te nie monetarny zwane aspekty gospodarki one są podporządkowaną podporządkowane logice rynku, a one są one się one w jaki sposób są zdominowane przez przez to co się dzieje właśnie na rynku ta dominacja jest dotyczy również sposobom w jaki myślimy teraz już pod koniec dziewiętnastego wieku, ale w czasie, kiedy ten kapitalizm już okrzepł już funkcjonował Torsten węglem pisał o tym że, gdy mówimy ile jest wart człowiek to bynajmniej nie mamy na myśli jego moralności jego etycznego postępowania, ale mamy na myśli jego sukces ekonomiczny czy ten, który wyrażony jest pieniądz i to dominujące ta dominacja rynku przejawia się również w tym, że my wszystko przeliczone na pieniądze nie wszystko to co jest co ma jakąś wartość wyrażona jest pieniądz tak po prostu jak to się ma teraz do kobiet no Matteo da jest bardzo bardzo taka ścisła to jest bardzo ścisłe powiązanie ze względu NATO, że kobiety w swoim życiu większą część pracy, jaką wykonał, jaką wykonują wykonują nieodpłatnie wykonują na rzecz członków swojej rodziny i wykonują na zasadzie daru tutaj mamy tutaj mamy pewne dane statystyczne które, jakby przedstawiają wymiar tego zróżnicowania to znaczy w 1995 roku raport o rozwoju społecznego opracowane przez siłę dzięki i policzył pracę, którą przedstawił jako pewien stóp procentowych za ten stuprocentowy zasób pomiędzy punkcie dzieli się w miarę równo kobiety wykonują 53% tej pracy mężczyźni 47 to jest jakaś tam dysproporcje, ale niewielka no do momentu, gdy nie pomyślimy o tym, że kobiety dostają jednak on rdzenie jedynie za 14 pracy, którą wykonują jak to w ogóle możliwe, że ktoś pracuje i nie dostaje za to wynagrodzenia i tutaj bardzo prosto wytłumaczyć, gdzie to wszystko sprowadza się do definicji pracy to znaczy najpierw musimy zrozumieć to jest praca, aby potem móc przedstawiać takie takie wyliczenia takie szacunki to znaczy praca to są wszystkie te czynności, które wymagają od nas pewnego wysiłku wymagają od nas pewnych nakładów naszego czasu często wymagają nasze umiejętności, a przede wszystkim wiążą się z kosztem alternatywnym to znaczy w momencie, gdy je wykonać wykonujemy tę czynność nie na swoją rzecz tylko na rzecz osób trzecich, a my nie możemy wykonywać Brada niczego innego nie możemy odpoczywać nie możemy pracować w jakiejś innej formie i w związku z tym praca to nie jest zatrudnienie bardzo często tak o tym myślimy, że praca też zatrudnienie praca i zatrudnienie to to są kategorie sobą powiązane, ale zdecydowanie zatrudnienie jest wejść, bo zatrudnienie i z tego właśnie praca odpłatna można nawet powiedzieć, że to jest praca na formalnym rynku pracy co jest jeszcze węższą kategorią UE, a praca może być wykonywana zarówno za wynagrodzenie, ale może być wykonywana nieodpłatnie na rzecz członków naszego gospodarstwa domowego i ta definicja, którą właśnie podałem ten jest definicja, którą ja sobie przygotował specjalnie na nasze dzisiejsze spotkanie, ale to jest oficjalna definicja międzynarodowej organizacji pracy międzynarodowa organizacja pracy w ten sposób definiuje pracy i na tej podstawie zostały wykonane te wyliczenia, które są prezentowane w tym pierwszym punkcie, gdzie kopie kobiety wykonują 53% pracę na świecie, ale tylko 14 tej pracy jest wynagradzana to się przekłada też na ten drugi punkt i to jest w miarę oczywiste mianowicie kobiety wykonują 76 ponad 76% nieodpłatnej pracy opiekuńczej mężczyźni wykonują mniej niż 14% pracy, która pracuje kończy która, która jest wykonywana do tego na nawiązał przemyt w dostępie do naszego dzisiejszego spotkania wojska praca właśnie, które nie widać i która w ogóle nie jest definiowane jako praca, kto nie lubi opiekować dzieci czasami mamy takie wrażenie, że się, że sama przyjemność zaopiekować się dzieje dzieci, niemniej tak jak mówię nawet o oficjalne organizacja zajmująca się pracą mówi, że to jest absolutnie praca i ona jest większości swoich wykonywana nieodpłatnie na zasadzie właśnie daru tej formy transferu usługi w tym przypadku, ale bardzo często i produktów, bo jak gotujemy obiad, toteż przecież to jest rejestracja, która w dodatku dzięki kończy się pewna materia Andym efektem w tym przypadku i w tym przypadku my tą pracę wykonujemy, licząc na to, że ona w przyszłości zostanie wykonana ponownie i tutaj jest właśnie ta kwestia wzajemności to nie jest myśli opiekujemy nie, dlatego że jesteśmy tak dobrze maturę, żeby wszystkie kobiety altruizm i 76% na świecie od altruistycznych pewne działania wydajni my wykonujemy po prostu o to, żeby otrzymać tę opiekę zwrotnie liczymy na to, że ktoś się nami zaopiekuje, nawet jeżeli tego nie wyrażamy to to to jest jakieś takie ukryte założenie bądź też można powiedzieć, że liczymy na to, że ta praca zostanie oddana w kolejnym pokoleniom kolejne pokolenia się pojawią, bo ktoś nimi będzie mógł opiekować oczywiście dar to nie jest jedyny sposób w jaki my możemy uzyskać opiekę i ta opieka jest bardzo dobrym przykładem, dlatego że my tak naprawdę uzyskujemy o opiekę pomocy wszystkich 3 modeli i transferu projektujemy ją również w formie redystrybucji i kiedy państwo wspomaga opiekę np. oferując instytucjonalne i instytucjonalni zachowane formy opieki żłobki przedszkola szkoły i inne instytucje opiekuńcze i to jest redystrybucja, ale my możemy również zakupić opiekę po prostu na rynku, jeżeli potrzebujemy to możemy tą opiekę zakupić, ale tutaj pojawia się problem kolejny dominującym modelem jest wymiana rynkowa ta wymiana rynkowa m.in. polega NATO na tym, że wszystko wyceniamy my przedstawiamy wszystko w pieniądzu również wyceniamy pracę opiekuńczą szczerze powiedziawszy moje doświadczenia są tak, jeżeli i ilekroć mówię o ogromie pracy opiekuńczej na świecie to zawsze ktoś mnie zapyta, ale ile to jest warte czy ja bym wreszcie mogła powiedzieć sumę, bo te procenty te dni i to nie są rzeczy, które nam wystarcza my chcemy tę wartość chcemy tę dowiedzieć ile to bilionów dolarów złotych jest dlaczego, bo my w ten sposób myślimy jak my możemy wycenić opiekę no właśnie opieka to jest taki rodzaj pracy, który ma za zadanie stworzenie więzi pomiędzy opiekunem osobą, którą się opiekujemy i w związku z tym to jest cenne w tej naszej pracy oczywiście ja mogę zadać sobie wyliczyć godziny i ile czasu ja poświęcam na na pracy to jest pewien za jazdę nawet mam dane wyliczone przez międzynarodową organizację pracy, że tak naprawdę każdego dnia wykonujemy 16,5 miliarda godzin 16,5 miliarda godzin pracy no ale co to mówi prawda nie znam to nie mówi my w ogóle nic z tego nie wiemy chcielibyśmy poznać z tą tą cenę, ale co my możemy wyliczyć możemy wyliczyć ile waży Warty jest czas my jesteśmy w stanie wyliczyć więzi i dawniejsza, które się nie przedstawić w pieniądzu ona znika jej nie ma za tego jak bardzo uczula na przedstawianie wszelkich szacunków dotyczących wartości pracy, które nie widać nieodpłatnej, bo ona jest zawsze niedoszacowana to są olbrzymie sumy, a one i tak nie są prawdziwe one są niedoszacowane, jeżeli nie będziemy do szacownej własnej wielkości to to się przełoży na wartość tej pracy i to właśnie chciałam również pokazać to nie jest nic odkrywczego mianowicie praca opiekuńcza, która jest wykonywana na rynku pracy jest skazana na niedoszacowanie niedowartościowanie ta praca opiekuńcza też opiekunowie zawodowi oni zawsze będą ofiarami takiego właśnie spojrzenia na to pracy, a dodatkowo rynkowe wartości czy rynkowe wynagrodzenie czy też wypłaty dla opiekunów on z kolei przekładają się na wypłatę osób zaangażowanych w instytucjonalizacji opieka, czyli to opieka dostarczana przez państwo jest odbiciem wartości rynkowej niedoszacowany i tutaj wszystko się sobą wiąże, a przede wszystkim również wiąże się z tym ostatnim punktem, który tutaj wydaje się jest zupełnie nie na miejscu ja zajmuję pracy opiekuńczej mówi o tym ile kobiety pracują nieodpłatnie Atu nagle między płciowa luka płacowa można było wręcz stwierdzić, że to jest taka dama, która była po prostu dostępna, więc osobiście znałem zaczął prezentację bynajmniej między płciowo luka płacowa dotyczy różnicy w zarobkach między kobietami mężczyznami i ta luka płacowa jest rzeczą jest takim nośnym tematem głównie sprowadza się powierzchni do porównań pomiędzy krajami prawda tutaj mamy dane z OECD sprzed 2 lat, kiedy to wahała się pomiędzy 4 dla Kolumbii, a 32,5% dla Korei Południowej i nie możemy porównywać możemy przede wszystkim mówić ona się od lat zawęża, ale można też powiedzieć o 1 rzeczy, która umyka w takich porównaniach mianowicie, że pan luka płacowa o ona jest stała to znaczy ona przestała się zawężać ona osiągnęła pewną wielkość i stąd i utrzymuje niema możliwości i żeby jeszcze ją zamknąć tak naprawdę i z czego wynika w moim przekonaniu ono wynika też z tego, że to niedowartościowanie pracy opiekuńczej przekłada się na każdą pracę, którą wykonują kobiety to znaczy my kobiety nie rywalizujemy o wynagrodzenie o godne wynagrodzenie z mężczyznami tylko ze swoją własną pracą, którą wykonujemy nieodpłatnie to znaczy albo będę zarabiać tyle ile zarabia albo wykonam dokładnie to samo bez wynagrodzenia dlatego też istnieje tutaj powiązanie dominacja rynku, która powoduje niedoszacowanie wszystkiego, czego wycenić nie da, a to następnie rzutuje nawet na te rzeczy, które ceni się da, bo co to jest wynagrodzenie to jest to jest po prostu opłata za nas czas nasze umiejętności i pomimo tego, że te nasze umiejętności nam czas poświęcony na pracę jest współcześnie praktycznie identyczne bez będącą jesteśmy kobietami mężczyznami zarabiamy mniej, dlatego że gdzieś jest założenie, że w razie czego za aż będziemy mogły wykonać to samo za darmo to jest kolejny jest kolejna to już ostatni ostatnio pocztówkach komuś chciało chodzić to jest nie ukrywa moja ulubiona pocztówka, która mówi o tym, że to, o czym mówię nie do końca jest ukryte to znaczy to nie jest także, że o tym nie wiemy wolimy o tym co prawda nie pamiętać tutaj jest znowu posłów z początku dwudziestego wieku, gdzie ja nie wiem na ile dobrze to widać, ale tutaj są godziny pracy mężczyzny w momencie, gdy do kobiety dostaną prawo do głosowania nie jest to dobrze widać, ale może bowiem, że te godziny pracy męża, a w takich warunkach zmienią się na pracę od trzeciej nad ranem do północy trzecia nad ranem do północy i to oczywiście prześmiewcze, ale to niestety pokazuje godziny pracy obiec nieodpłatnie w ramach gospodarstwa domowego i na to wszystko to jest na razie toczy mówiłam my niestety nie kontroluje czasu mam nadzieję, że za długo nie mógł GN na to wszystko na razie co powiedziałam, czyli tych tych rzeczy związanych z zastaną sytuacją nakładają się zmiany i zmian jest wiele ja chciałem powiedzieć od 3 mianowicie coś co jest oczywiste to są zmiany demograficzne zmiany demograficzne, które mamy my obserwujemy w Europie wiążą się z tym że, że mamy coraz starsze społeczeństwo, ale społeczeństwo, które jest coraz starszy znaczy się żyjemy coraz dłużej, ale toteż nie oznacza, że my żyjemy coraz lepszy nasz żyje na straży czy warunkach warto się liczy, że jesteśmy coraz dłużej w stanie żyć bez opieki niestety to zapotrzebowanie na opiekę rośnie rośnie również zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi może w innych częściach świata niekoniecznie w Europie, ale coś takiego co się pojawia zresztą raport międzynarodowej organizacji pracy mówi o tym, że do roku 2030 liczba osób, które będą potrzebować opieki wzrośnie o wzrośnie od 200 000 000 z tego po połowie to będą ludzie starsi i dzieci, czyli to jest wzrost wymierny w ilości ludzi, którzy będą chcieli pod wymagali opieki, ale to oznacza, że rośnie zapotrzebowanie na opiekę rośnie zapotrzebowanie na opiekę no i tutaj są 2 scenariusze możemy założyć, że po prostu rośnie proporcjonalnie to znaczy ta opieka nie zmienia się ona jest dalej i takiej samej jakości, jaka występuje teraz i coraz mniej mamy zastrzeżeń do opieki nad dziećmi no to kwestia opieki nad osobami dorosłymi tutaj jest ewidentnie tym polem, które wymaga zmian i będzie wymagało zmian to znaczy tutaj sugerowane zmiany wzrost zapotrzebowania na opiekę zakłada, że to nie tylko powinny rosnąć proporcjonalnie, ale ponad proporcjonalnie ze względu na to, że my byśmy oczekiwali również zmiany jakości tej opis na zmiany na zmiany, a raczej na zmiany demograficzne, które zgodnie z wyliczeniami ile wynoszą wzrost o prawie 300 000 000 osób pracujących jako opiekunowie na to nakładają się zmiany technologiczne i to jest taki temat nośne wszystko opiera się na prognozy tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać, ale wiem również, że następuje robotyzacja i następuje automatyzacja pracy to znaczy część zawodów część czynności, które wykonujemy aktualnie na formalnym rynku pracy jest zastępowana przez roboty i tutaj są rozliczne raporty, które mówią o tym, że np. Instytut ma Sejm opublikował raport, który przewiduje, że około połowy czynności, które aktualnie wykonujemy w ramach naszej pracy formalnej, czyli za wynagrodzeniem zostanie automatyzować tutaj jednak skargę za wskazuje się, że zawody czy też czynności on charakteryzują się różnym stopniem podatności NATO NATO zautomatyzowanie to znaczy część tych zawodów ma wyższy potencjał zautomatyzowania część z nich ma niższy ma niższe potencjał i tak np. produkcja produkcja przemysłowa charakteryzuje się 60%owym potencjałem automaty ładowania, a edukacja 27% co to oznacza oznacza to, że zawody znikną pewne większym stopniu niż inne zawody znaczy pewne zawody znikną szybciej albo zniknie więcej miejsc pracy i jeżeli nałożymy na to taki filtr pół chili no to wygląda na to, że mężczyźni będą musieli pożegnać się większym stopniu z tym zatrudnieniem niż kobiety, chyba że nastąpią pewne zmiany na rynku pracy i o tym za chwilę tutaj jest konkretnie raport raport, który został opracowany dla 29 krajów OECD, który pokazuje, że w długim okresie czasu zagrożonych jest 36% stanowisk pracy mężczyzn i 26% stanowisk pracy kobiet, czyli jest to znaczna różnica, więc mamy zmiany demograficzne oznaczająca wzrost zapotrzebowania na opiekę i zmiany technologiczne, które wpływają na kurczenie się rynku pracy czy też na zmniejszenie ilości pracy, którą możemy wykonywać za wynagrodzenie co w takim razie może się stać może się stać to, że ulegną zmiany relacje w ogóle, na których opiera się gospodarka społeczeństwo albo może się stać coś coś co my mamy już historii i to jest coś co podkreśla dziś Ruby, która mówi o tym, że po co będziemy obserwować w ciągu nadchodzących lat to jest to co obserwowaliśmy po 2 wojnach światowych i kiedy kobiety masowo pojawił się na rynku pracy, a po zakończeniu wojny, gdy tym mężczyźni wrócili do domu kobiety zostały odesłane do pracy odpłatnej gospodarstwach domowych przy braku innych zmian oznaczało to uzależnienie ich od mężczyzn, którzy zarobkowania czy tego możemy spodziewać tu troszeczkę pomagają nam w moim odczuciu najnowsze zmiany tegoroczny związane z pandemią co się stało wraz z wybuchem epidemii covid-19 pojawiła się izolacja społeczna pojawiło się obciążenie służby zdrowia i pojawiło się i pojawił się ograniczenie dostępu do instytucjonalizacji danych form opieki, jakie dało to zmiany zmiany dało to takie, że przeprowadzone badania przez Oxfam pokazały, że kobiety w gospodarstwach domowych przejęły na siebie gros obowiązków do tej pory, które były świadczone poza gospodarstwem domowym również mężczyźni włączyli się by FT pracę zaczęli udzielać się na na tym polu opiekuńczym w ramach gospodarstw domowych natomiast te badane kraje to są stany Zjednoczone wielka Brytania Kanada Filipiny i Kenia ponad połowa badanych kobiet deklarowała, że czas pracy spowodowany pandemią go czas pracy odpłatnej gospodarstwach domowych wzrósł ich przypadku o ponad 3 godziny dziennie o ponad 3 godzin dziennie i to w sytuacji, gdzie i tak i tak one pracują więcej niż niż pracować niż szacowali ich partnerzy w gospodarstwach domowych czyli jak by wydać wydaje się, że te zmiany, które są szansą na przewartościowanie tego co mamy społeczeństwo i zbudowaniu czy też uwzględniać w inicjowaniu tego jak my się wymieniamy co jest dla nas ważne wydaje się teraz w kontekście tych zmian, że nie wiadomo czy dziś rubel nie miał jednak racji, że my jednak będziemy starali się przetestować nasze stare utarte scenariusz i to jest możliwe to jest już mój ostatni slajd, bo teraz już doszłam do końca tej prezentacji mogę powiedzieć oczywiście nie mam zielonego pojęcia jak mielibyśmy doprowadzić do feministycznej wersji rzeczywistości w przyszłości poza tym, że wydaje mi się, że odpowiedzią są zmiany instytucjonalne i mówiąc o zmianach instytucjonalnych mam na myśli odejście od przekonania, że wszystko to co jest wartościowe znajduje się na rynku i wydaje mi się, że jesteśmy tera z takim punkcie, w którym moglibyśmy spróbować jako wspólnota zastanowić się co jest dla nas ważny i teraz wydaje mi się, że ważne dla nas jest to, żebyśmy istnieli w kontekście kryzysu klimatycznego to nie jest łatwa odpowiedź czy to faktycznie jest sensowne, ale jeżeli odpowiemy na to pytanie pozytywnie to znaczy tak chcielibyśmy istnieć to w takim przypadku musimy zacząć dostrzegać, że my istniejemy dzięki opiece i że ta opieka jest dostarczana nie, dlatego że ktoś za nią płaci ona jest dostarczana, dlatego że jesteśmy sobą powiązani i musi im od siebie uzależnień i to jest wartość więzi międzyludzkie są wartością i w ten sposób tworzy się społeczeństwo w ten sposób sposób społeczeństwo się integruje i jeżeli tego nam zabraknie będziemy opierać tylko i wyłącznie na wyliczeniach to obawiam się, że scenariusz, który przewidywał np. Joseph Schumpeter również w pierwszej połowie dwudziestego wieku dojdą do skutku znaczy on pisał, że w momencie, gdy ludzie nauczą się dobrze się nauczą rachunku ekonomicznego to w tym momencie przestaną mieć dzieci, bo tego niestety dobrze wycenić czy nie jak wprowadzić tę zmianę nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że musimy postawić na 2 inne kanały wymiany, które są na chwilę obecną traktowane jako podrzędne, jeżeli chodzi o mnie i moją prezentację to wszystko bardzo dziękuję dziękuję bardzo, ze świetnie prowadzony jeszcze układ w tzw. międzyczasie już cała seria także nie zwlekając zaczęli odczytywać w takiej kolejności takie w naszym pojawiały na czacie z najlepszymi może od pytania od Kasi i elektrycznie tak jak w kontekście jak w tym kontekście aktem, o czym była zgoda fakt, że płace opiekuńcze oraz części delegowana zatrudnimy kucharzy czy nianie, a to są często imigranci imigrant czy kwestie imigrantka wgląd w kontekście to praca kończy no generalnie chodzi o to że, że to jest praca, która jest nieoceniona i wartościowa na macie my my płacimy za pracę opiekuńczą niewiele dlaczego, bo tak jak mówię to jest konkurencja między pracą odpłatną pracę nieodpłatną, czyli w momencie, gdy tej pracy nie od deleguje Emmy za niskie wynagrodzenie to założenie jest taki, że ktoś w tej rodzinie przejmie obowiązki to nie jest tak, że ta praca zniknie ona już jest tak, jeżeli ona już jest to wtedy ktoś wykona czy to kobieta owej, bo będzie można zakupić, ale tylko i może wtedy, kiedy ta cena będzie konkurencyjna względem tej idei tej nieodpłatnej pracy, kiedy ona może wyżej i konkurencyjna wtedy, kiedy będzie niska i stąd pojawia się pojawia się zapotrzebowanie na osoby, które podejmą się tej pracy przy bardzo niskim wynagrodzeniu najczęściej są osoby, które są po prostu bez wyjścia i tu pojawiają się migranci, którzy imigranta imigranci, którzy dla, których to jest część najczęściej jedyna możliwość to jest praca niewidoczna czy, jeżeli mamy np. zalegalizowanego pobytu możemy się łatwo schować, więc i też się imigranci imigrantki zgadzają na zdecydowanie niższe zarobki proszę zwrócić uwagę to jest praca w większości nie uregulowano to znowu są statystyki międzynarodowej organizacji pracy która, która Piszcie o tym, że ponad połowa pracy opiekuńczej, która jest świadczone odpłatnie to jest praca nieuregulowana praca pracownicy opieki są niezrzeszeni i tutaj to są badania, ale również działania, które mają na celu pomoc w zrzeszaniu pracowników opieki i tutaj dużo dużo w tym w tym kontekście robi się w Niemczech, gdzie tylko pracowników opieki naprawdę jest duża ze względu też na to, że społeczeństwo społeczeństwo stać na to, żeby imigrantki imigrantów wynajmować takich prac tam wręcz jest przyzwolenie władzy do tego, żeby się zrzeszał były osoby wykonujące ten zawód one i tak i tak mają z tym problem także jest często praca odizolowana prawda często są bardzo ciężkie warunki pracy bardzo źle płatną pracę, dlatego że rynek wycenia tylko część tej pracy i w związku z tym osoby, które podejmują pracę to najczęściej są osoby, które nie mają wyjścia stąd takie jest stąd taka ilość imigrantów w zawodach opiekuńczych a dlaczego medale czujemy, bo to jest też część pytania jest do otworzyłam czas by podglądać pytania również czemu czemu my blokujemy, bo prawda jest taka, że praca to co powiedział przed ją praca opiekuńcza nas izoluje my jesteśmy jednak ludzi, którzy dobrze czują się w grupie i ta izolacja jest pewnym obciążeniem w związku z tym również kobiety tak mężczyźni jak i kobiety cenią sobie możliwość pracy w grupach większych niż najbliższe otoczenie, tym bardziej osoby, które bardzo często wymagają opieki np. nie ma z nim kontaktu, więc ta praca zawodowa czasami jawić jako wyzwolenie dlatego też jesteśmy skłonni delegować prace, którą wykonujemy dla gospodarstwa domowego po to, żeby móc po prostu zarabiać spełnia się inny sposób dziękuję bardzo, i kolejne pytanie klas istoty czy wyjściem z założeń kapitalistycznych, które m.in. utrzymują nas w tym ciągu przeliczania pracy byłoby przekształcenie systemu, aby nie dominowała wymiana rynkowa no ja poniekąd starałam się powiedzieć, że to jest dokładnie to co nieco mniejsze wydaje, że powinno się stać natomiast zwrócił uwagę na to, że kapitalizm panuje 200 lat z okładem i do tego stopnia, że my po prostu myślimy w tych ramach przepraszam w tych ramach kapitalistycznym, a ja tutaj mogę zacytować polanie lewicy, czyli córkę kanapa dla niego, która mówi, że ona ona pisała o studenta ekonomii, ale wydaje się, że to jest prawdziwe w każdej sytuacji, że my jesteśmy uczeni też jestem byłą studentką ekonomii, że coś nie ma ceny nie ma wartości nie ma wartości, czyli my myślimy w taki sposób, że jeżeli coś jest nieokreślone cenową to jest to jest rzecz bardzo bez wartościowa i nie i zmiana to nie jest tylko włącznie zmiana modeli transferu, ale za tym idą inne kwestie to znaczy ze przestajemy się indywidualnie zaczynamy myśleć wspólnotową zaczynamy mieć inne wartości, bo jak pisała Andersen wartość daru i wartość i wartość wspólna to jest coś innego niż wartość rynkowa i być może powoli i przekształcał się ten system w taki sposób, gdybyśmy zaczęli, jakby wyciągać te pozostałe 2 sposoby transferu być może przestali byśmy myśleć w kategoriach pieniężnych po prostu wszystkim, a zaczęlibyśmy myśleć o wartościach wspólnych czy tak się stanie tego nie wiem przede wszystkim największą zagadką dla mnie jest to w jaki sposób wypracować to wyciągnięcie pozostałych modeli wymiany z tego w tej pozycji zdominowanej myślę, że łatwiej rozpocząć jest od redystrybucji niż od samego dar dar wydaje mi się taką najtrudniejszą kwestią do to w pewnym sensie instytucjonalizacja Ania odgórnego jednak mieć taką cechą charakterystyczną tych grup sobą bardzo ściśle związanych z małych lub chyba nie odpowiedziała na to pytanie, ale dlatego, że ja po prostu oprócz tego, że wydaje mi się, że to jest dobra droga to ja nie wiem jak to osiągnąć 70 teraz dyskusja tutaj jest 1 ze sposobu dochodzenia do do wypracowania jakiś taki 4 wizje Kieszek przeszczepu tylko ta dyskusja w ogóle wszystkie, bo wracam ze wszystkich gości spotkania ekonomii przyszłości kolejne pytanie Agnieszki Steczko Steczko Żukowskiej czy ideologiczną podstawą do nowej feministycznej ekonomi mogłaby stać się etyka troski nota za przechodzimy od 1 trudnego pytania drugiego trudnego pytania i tutaj ja muszę powiedzieć, że moje rozważania które, które wprost Walter starałam się zaprezentować, że one są troszeczkę innej strony prowadzone to znaczy etyce troski jest większa, a inaczej, jeżeli wychodzę założenia model integracji i to zakładam, że to są pewne mechanizmy, które przekładają się na sposób funkcjonowania społeczeństwa i możemy następnie przejść z tych mechanizmów na poziom wartości i w tym momencie może pojawia, bo pojawić się etyka troski, ale tak znowu nie nie przełożona na całe społeczeństwo, ale na pewno wymiary ewidentnie w tym przykładzie, które się posługuje, czyli przy opiece zdrowia Ewę ona ma pierwszorzędne znaczenie natomiast jak zaczniemy podawać inne przykłady, które też dobrze pokazują działanie tych mechanizmów to wtedy ta etyka troski już nie do końca będzie tak istotna aczkolwiek, jeżeli chodzi o feministyczną feministyczną warstwa to wydaje mi się ona ma znaczenie ja powiem o tych innych przykładach one są zresztą dobrze opisane w CIT mas opisał kwestię związaną z rynkiem krwi nie wiem na ile jest to przykład znane, bo to jest taka klasyczna książka, która opisuje to co się stało w wielkiej Brytanii w momencie, gdy władze doszły do wniosku, że i jest niewystarczająca ilość krwi i która jest potrzebna i w jaki sposób można uzyskać kredyt no i do Bośni i decydenci do wniosku, że wystarczy zatem krew zapłacić no i faktycznie nastąpiła reforma zamiast prawda honorowego krwiodawstwa postanowił mówiono płacić zakres no i doprowadziło do zapaści na rynku krwi to znaczy pojawiło się osoby, które co prawda chciały sprzedać swoją krew, ale ta krew niekoniecznie się nadawała do wykorzystania ze w tych medycznych w celach natomiast ci, których krew była wykorzystywana do tej pory po prostu stwierdzili, że ta Trumpem, a transakcja i ich nie nie satysfakcjonuje oni oddawali krwi, dlatego że chcieli zarobić, ale oddawali oddawali krew, bo chcieli mieć pewność jak będą sami potrzebowali to ktoś na nich oddadzą krew, czyli zaburzone zostało proszę zwrócić uwagę staje się zaburza pewien mechanizm i można do tego podejść z punktu widzenia takich naszych powinności jako społeczeństwa ale, toteż nie do końca oddaje, jakby tom tom tom to moje po Mariannie czym to minie na jest model integracji i które my w związku z tym też jest to, że może, wskazując coś co jest słuszne włącznie słuszna, ale można też pokazać pewne rozwiązania modelowe, które po prostu można zastosować ma czyste po prostu trochę przesadzam tak jak mówi, że wie, jakie zastosować, ale tak się wydaje że, że ta moja propozycja jest troszeczkę prostsza jednak niż etyka troski o to wydaje mi się, że to z tego powodu, że jestem ekonomistką ekonomiści i starają się w sposób bardzo prosty tłumaczyć pewna pewne zależności i z tego powodu wydaje mi się właśnie ten mechanizm jest troszeczkę 5 troszeczkę prostsze może do osiągnięcia dzięki i kolejne pytanie Agnieszki z tej krakowskiej jak w takim razie przywrócić, bo może rodzina dać należną wartość pracy opiekuńczej bez ryzyka reakcji gości obrotu na potrzeby patriarchalnego modelu rodziny z bardzo ważna kwestia szło tak ja tak jak mówi nam przychodzi ta cecha trudniejszych pytań aż boję przewijać tego czasu, żeby na kolejny pytanie, na które mogli istnienie nie odpowiem nie tajnie, a nie natrafić no właśnie dlatego też raczej przede wszystkim ja mam takie wrażenie, że jeżeli zostawimy te modele transfer tak jak takimi, jakie są to nastąpi to bardzo typowa reakcja tria mówił mi, które pisarz zrobili, że kobiety zostaną oddelegowane do wykonywania pracy nieodpłatnej gospodarstwach domowych, a ja tutaj mogę wrzucić kolejny kamyczek tutaj w naszej dyskusji to jest taki taka, że sprawnie bardzo zastanawiać się zastanawiam, dlaczego jest taka polityczna zgoda dotycząca dochodu gwarantowanego proszę zwrócić uwagę, że ten po dochód podstawowy, że tak naprawdę odprawa dolewał zawsze to znaczy, który stwierdza, że nota jest dobre rozwiązanie ja myślę, że to jest taki mechanizm miałby oddelegować kobietę do poświadczenia płacenia nieodpłatnej ustawienia pracy odpłatnej na rynku mężczyzną, ale to jest jakby tak samo jak dosyć kontrowersyjna teza, ale która nakłada na tym patriarchalny model rodziny to znaczy ja widzę tą ja widzę to zagrożenie, że ona może nastąpić dlatego dla mnie najpierw trzeba zmienić modele dominujący model wymiany, na który który dominuje społeczeństwie, jakby wskazując, że my mamy z czego wybierać, że to nie jest także 1 jest dominujący, a drugie wykonujemy, dlatego że musimy kartą wykonywać jesteśmy skazani w momencie, gdy każdy z tych modeli będzie równoważne to my też wydaje się jako społeczeństwo bardzo w sposób bardziej zrównoważone zaczniemy się angażować jest w te transfery również pod względem relacji płci to znaczy nie będzie tego udziału nieodpłatna kobieca płatna męska, ale po prostu zaczniemy to bardziej zrównoważony sposób wykonywać, dlatego że my inne dobra inne usługi będzie będziemy otrzymywać przy wykorzystaniu tych dużych transferów, ale przede wszystkim może też zaczniemy cenić to co otrzymujemy w sposób niezwiązany z rynkiem czynić bardziej i nie tylko jako pojedyncze osoby, ponieważ trudno powiedzieć, żeby rodzice nie czyni to, że posiadają swoje dzieci, ale jako społecznie część zaczniemy cenić te dzieci i wtedy też zmienią się relacje i wydaje mi się, że w pierwszej kolejności należy z równoważy ciągle transferu oddzielić te te relacje opieki od rynku, który i ewidentnie je dewaluuje i w ten sposób uzyskać większe zaangażowanie w sam proces opieki, aczkolwiek to, o czym mówi to jest też taka sytuacja, że brak data opieka jest źle opłacana albo też nieopłacona ze względu na 2 siły, które nie działają 1 niska 1 siła jest kapitalizm to jest o czym ja trochę chciałem dzisiaj powiedzieć, ale druga to jest patriarchalny model rodziny co z kolei starałam się pokazać na tych obrazkach sprzed 100 kilkudziesięciu lat i tak naprawdę to są to są to są takie 2 siły, które działają w inny sposób, ale 12 na niekorzyść kobiet te może otrzymywać do do pytam w tej samej kwestii być może rozwiązaniem byłoby każda kombinacja jak i 2 rozwój 22 ruchów z 1 strony wprowadzenia tego się w ruchach feministycznych izba płacą domową, a z drugiej strony po prostu rodzaj takiego odbudowy czy budowy systemu, który by starał się jako znaczną część pracy opiekuńczej przekazać instytucjom różnego rodzaju no i publicznym tak włączyć obraz sektora usług publicznych i czyli właśnie poprzez budowę żłobków i przedszkoli szkół świetlic nie jest gdzie dzieci będą mogły mogą być publikowane, ale także domów opieki różnego rodzaju środków dla osób starszych w ten sposób, że to było jakieś rozwiązania nacjonalizacja z 1 strony jest to właśnie wprowadzenie takiej indywidualnej płacy za pracę domową to chyba nie było jednak pytanie tylko taka propozycja dla tych lokalizacjach w 2, jakie pytania czy czy to byłaby od ciebie taka kombinacja byłaby dobrym dobrym pomysłem do odznaczeń było to ja powiem od razu, że ja jestem akurat wielką zwolenniczką instytucji i zinstytucjonalizowanej opieki wielką zwolenniczką z różnych z różnych powodów, ale również dlatego, że to nas troszeczkę wyciąga z tej z tej relacji jest taki witalności rynek gospodarstwo domowe, bo ona pokazuje nam trzecią drogę i wg mnie wiąże się z tym wiele jeszcze dodatkowych plusów nawet Eko ekonomicznego punktu widzenia cała o tym parokrotnie, ale badania były prowadzone w różnych miejscach na świecie, które pokazują, że inwestowanie w opiekę instytucjonalną po prostu korzystne z ekonomicznego punktu widzenia to znaczy tamten TEN-T efekty mnożnikowe, które osiągami dzięki inwestycjom publicznym w instytucji opieki są niewyobrażalnie wyższe niż inwestowanie w drogi prawda, ale mimo to mimo tego, że w to są badania, które nie są tajne one są ogólnie dostępne nie ma takiego kraju, który zdecydował się re zrezygnować inwestycje drogowe na rzecz budowania żłobków przedszkoli i tutaj nie pozostaje nic innego niż stwierdzenie, że to jest niestety ta kultura patriarchalna, dlatego że kapitalizm z teoretycznie powinien raczej inwestować co jest ekonomicznie opłacalne natomiast praca płaca domowa to jest to jest dyskusja prowadzona od 100 lat 3 płat ci gospodyniom domowym za ich pracę to jest dyskusja, która jest prowadzona również minister jak było tutaj są rozbieżne co są rozbieżne te kwestie to nie jest to nie jest łatwa odpowiedź ja osobiście ja nie jestem zwolenniczką płacy płacenia za pracę domową z tego powodu, że dla mnie to jest po prostu przejaw kapitalizmu, bo to jest w dalszym ciągu dominacja rynku, bo my zgadzamy się na to, że znowu będziemy tą wycenia z tą pracę, która przez tysiące lat była wykonywana na innych zasadach niż niż płaca i ja mam takie wrażenie i to jest takie i poza tym, że to jest wrażenie to jest również co obserwujemy my mamy w krajach zachodnich kryzys opieki i kryzys opieki, które przejawia się tym, że u nas generalnie ludzie nie rodzą dzieci czy kobiety rodzą dzieci, bo to kobiety rodzą dzieci i ten tata ta stopa stopa przyrostu naturalnego przyrost naturalny on pokazuje, że coś, że my w swoich założeniach dotyczących społeczeństwa no coś poszło nie tak jakbym jak nie jak przestaniemy rodzić dzieci na to społeczeństwo generalnie nie reprodukuje z naszego społeczeństwa nie będzie po prostu bez dzieci nie ma nie ma społeczeństwa, a w innych krajach, którym mamy pewien dobrobyt gospodarczy decydujemy się właśnie nie mieć dzieci, dlaczego no to też są kraje, które z krajami najbardziej rozwiniętymi pod względem urynkowienia czy u nas wszystko przeliczono pieniądze, a ten rachunek ekonomiczny on on pewnych pewnych naszych aktywności naszych rodzin sprawdza, a dokładnie w tym przypadku sprawdza dlatego ja nie jestem zwolenniczką płacenia za tom prace, która jednak upiera się na inne strony zasobach wg mnie ten przykład rynku krwi i masa też, jakby dobrze prezentuje nie da się płacić za wszystko to nie jest rozwiązanie natomiast ewidentnie pewien zestaw instrumentów jest istotne, żeby wprowadzić odpowiednie instrumenty i to powinno zadziałać dostępność powszechna dostępność nieodpłatnej opieki instytucjonalnej kraju ja myślę, że to jest warunek konieczny, a co dalej powinniśmy zacząć zastanawiać co dalej dziękuję bardzo, bardzo to była dobrą ciekawą odpowiedź tak właściwie skarżą się właśnie to jest moje podejście, gdzie będą jeszcze kolejne pytanie, ale nie chcę zajmować czasu, bo Kasia pytam czy to, że w niektórych krajach przed w Polsce z mało płacić nauczycielom nauczycielką ma powiązania z faktem, że historycznie większość osób pracujących w tym zawodzie to kobiety, a więc praca jest nie docenia mostu po pierwsze, nauczyciele i nauczycielki to jest sam to są zawody opiekuńcze i one są tak jak powiedziałam to mam nadzieję, że wybrzmiała tego moje mojej prezentacji to są zawody to są po prostu skazane na niskie płace i dlaczego bo one konkurują nie tyle z ona inaczej nauczyciele nauczycielki i patrząc się na ich na ten zasób którzy, który niektórzy nazywają kapitałem ludzkim chodzi o to, że to jest nasza wiedza umiejętności lata spędzone na na studiach na Uniwersytecie i następnie we wszystkich kursach to pokazuje bardzo dobrze płatny powinien być ten ten zawód, a nie skazany na nie do niedoszacowania po pierwsze, część en część, jakby efektów tej pracy jest w ogóle niewidoczna to sąd pojawi to coś pan Jeż, który miał mówią nauczyciele nawiązują więź ze swoimi uczniami jesteś widoczny efekt ich pracy dlatego, że to nie jest nic materialnego to jest wiedza dzieci, która zostanie pieniędzy żona kilka bądź kilkanaście lat po wykonaniu tej pracy, a na rynku w sensie to co tu i teraz o tym mówiłam to dar to jest kwestia, w której możemy mówić o wzajemnie z przesunięciem w czasie rynek to jest teraz wykonuje pracę uczą w szkole nic nie widać potem dzieci wychodzą i nie zaczynają spieniężyć swojej wiedzy, a więc praca nie jest Warta tyle, żeby ten rynek dobrze za to płacił dodatkowo jest to praca opiekuńcza, która z definicji była wykonywana przez kobiety i konkuruje z pracą nieodpłatną w ramach tego co może stać się w domu to znaczy ja mówię o tym, że szkoła konkuruje z edukacją domową, bo nie konkuruje, ale konkuruje z taką wizją, że jak tej szkoły nie będzie to kobiety w gospodarstwach domowych dodawać odejmować nauczą to jest to jest ja myślę, że są wszystkie elementy, które wpływają na na niedoszacowanie czy nie wartościową ani pracy opiekuńczej, a u nauczycieli jest jeszcze właśnie te parę innych elementów również, czyli przesunięcie w czasie efektów dzięki chęć kolejne pytanie Patryk Regulski zostawia mnie fakt, że w oddolnych inicjatywach często robimy coś bezinteresownie podobnie w relacjach romantycznych zdarza się też jest to jednak rozumiany jako poświęceń jak zmienić optykę widzieć takie działanie jako dbanie o dobro wspólne ani jako działanie, które nie jest zmienność no właśnie ja generalnie uważam, że musimy przestać mówić o motywach to znaczy ja ja muszę powiedzieć, że niedawno pracowała nad takim rozdziałem książki i które dotyczą ekonomii daru i myślę, że pan pani tysięcy zajęło zajęło mi wytłumaczenie, że kwestia daru to nie jest kwestia motywacji tylko to jest wymiana lasera to jest ta transakcja wymienna ja powiedziałam o tym, że mamy 3 takie modele i wszystkie te 3 modele opierają się na pewnej zmianie, czyli rynek pieniądz to jest oczywiste, ale tak samo jak działamy wspólnotową o tych inicjatywach oddolnych możemy powiedzieć, że my działamy na rzecz dobra wspólnego, ale to nie dobro wspólne jest motywacją, ale jest to pewien mechanizm, w którym działamy to znaczy ja robię po to, żeby albo sobie zapewnić lepsze warunki bytu albo oczekuję wzajemności prawda albo jakiegoś udziału w tych relacjach władzy, bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że ten drugi, czyli redystrybucja to się opiera władzę i ja nie chciałbym, żeby to zabrzmiało no w kategoriach takich marksistowskich czy też wyzysku chodzi o to, że to jest nasza decyzja w jaki sposób władza sprawowana ale w jaki sposób my uczestniczymy w tej władzy również w związku z tym myślę, że odpowiedzią na to pytanie jest przejście z tego myślenia w kategoriach motywacji, bo to nie motywacje chodzi to jest układ, który my chodzimy i dostrzeżenie tego układu myślę, że powoduje, że te kwestie poświęcania w ogóle znikają proszę zwrócić uwagę, że ja w całym tym moim dziś całe moje dzisiejsze prezentacja nie mówią, że ktoś się poświęca na cokolwiek, bo wg mnie niż na nic nie poświęca my po prostu my po prostu wykonujemy pewne działania tak zaplanowaliśmy, że za taki sposób zaplanowaliśmy kanały, których my również dostaniemy dostęp do tych dóbr i usług w jaki sposób na jakich warunkach w przyszłości i to są wykorzystał to co dzieje się poza rynkiem nie jest takie oczywiste dzięki Anna Marecka pyta czy dobrą drogą nie jest zatem prawdziwa możliwość mobilności między modelami integracji poziom indywidualny numer ja myślę, że tak ja myślę, że tak tylko, że nasze indywidualne decyzje podejmowane w tych warunkach, które mamy teraz to jest to jest dopiero poświęceń to jest heroizm bo, bo my niestety mamy bardzo zaburzone te modele te modele transferu i w związku z tym zaburzeniem możemy niekoniecznie otrzymać to, czego moglibyśmy się spodziewać, czyli to jest dobra droga, ale w pierwszej kolejności te modele muszą zostać zrównoważone na czym konkretnie ta dominacja rynku musi być w pewnym sensie przesunięta być może do pewnych czynności, które realizujemy, ale na pewno powinien zostać zahamowane ten proces urynkowienia wszystkiego na chwilę obecną decyzję o nasze indywidualne my podejmujemy, bo przez cały czas podejmujemy my cały czas obdarowujemy osoby z nami związane z uczestniczymy w pracę na rzecz dobra wspólnego i myślę, że to, że to na nas na chwilę obecną jest coś co wykonujemy aczkolwiek, żeby zostało to, żeby to zaczęło pracować na rzecz całego społeczeństwa to najpierw muszą się wyrównać relacje między tymi modelami dziękuję bardzo, teraz Klaudia Osiak kolejne pytanie czy uważa pani, że poród w takich kategoriach powołanie nie na innym sensie raczej budowanie mechanizmów satysfakcjonował Ania się z wykonywaną pracą, a mówiąc poznawczo behawioralnie i satysfakcji sprawczości radości przyjemności podczas sens 4 SEK coś co co mam tutaj chodziło to znaczy ja nie jestem pewna czy ja dobrze rozumiem pytania, ale to wszystko wynika z tego że, że tak jak mówię jestem ekonomistką i tam trochę mocno ogranicza moją moje moje postrzeganie świata wydaje mi się mu, że właśnie takim właśnie wydawało żona jest niedokończone pytanie czy mogę powiedzieć przepraszam minister będzie, więc należy bardzo, proszę bardzo, czynić dziękuję bardzo, bo to są mama mi z myślą w jakim sensie borykamy mam wrażenie jako ludzie, którzy urodzili się, iż na poziomie dwudziestego 2001. wieku to jest generalny brak poczucia sensu najlepszą zastanawiać się, słuchając tego co pani mówi czy rozbudowanie takich kategorii właśnie powołanie bierze jak czuje, że moja praca jest zakorzeniona czy dotyka szerszej powiedzmy pean no nie jest spektrum Bytów które, które w ogóle zresztą dookoła są i nie mówiąc nawet jakby w kategoriach człowiek człowiek, ale człowiek i szeroko pojęta natura i zacząć zastanawiać właśnie coś co wydaje się teraz naiwne ze względu na rozwój neuronauki coś tak enigmatycznego właśnie powołanie, czyli jak czuję, że to co jak robi jest w pewnym sensie moim przeznaczeniem jako człowieka czy powrót tego rodzaju kategorii nawet w zakresie budowania edukacji jakieś etyki w szkole, która właśnie uczyłaby osobę, że są tutaj nie tylko przez ten czas które, który jest nam dane mówiące jak już tak trochę tnie no i patetycznie bardzo ograniczone tylko, że jesteśmy częścią, a wielu pokoleń osób po istnienia Legii, które jest generalnie tajemniczy, bo nie wiemy w zasadzie, o co chodzi do końca naszym istnieniem jak po takim, a no, toteż moim zdaniem ANB pewien sposób zredukowało problem narcyzmu, który coś po jako dominująca, a od Kaczora czy taka narracja dotycząca ja, która też się w konsekwencji przynosi bardzo takie wysokie poczucie pustki wewnętrznej zostałyby złagodzone dziękuję ja myślę, że to co zostało teraz powiedziane bardzo bardzo wpisuje to, o czym mówię, dlatego że ta dominacja rynku to jest jednocześnie dominacja tego indywidualisty ręcznego podejścia, które cechuje się m.in. maksymalizacją własnych korzyści podczas gdy te 2 inne kanały one raczej budują wspólnoty to jest mała wspólnota w ramach rodziny czy to jest coś to jest większa wspólnota, która badała w jaki sposób mieści się z kategorii też wspólnoty lokalnej na państwo to z kolei dążenie do osiągnięcia tego dobra wspólnego i nie zarówno w przypadku dobra wspólnego jak tego wzajemności relacji przesunięte są w czasie, a w przypadku przepraszam daru tak jak o tym mówiła one czasami są przesunięte na inne osoby, czyli teraz da daje coś w oczekiwaniu wzajemności, ale ta wzajemność nie musi być koniecznie w stosunku do mnie ona może być do kolejnego pokolenia, bo tak się dzieje z tą opieką nad dziećmi bandaży ja wychowuję dzieci z taką, jakim założeniem, że one będą wychowywać kolejne pokolenia, żeby to wszystko było w ciągu, żeby to wszystko trwało, żeby to było wszystko większa, a i tak bardzo słusznie pani napisała, że ta to powołanie, ale nie w tym na innym sensie pomysłu sią, słysząc powołał, a nie to jednocześnie prawda od razu nam się kojarzy się zwrócić uwagę zawodami opiekuńczymi, bo to do stosunku do zawodu opiekuńczych najczęściej mówi o powołaniu to jest powołanie lekarzy pielęgniarek nauczycieli nauczycieli i to powołanie jednocześnie jest jest wykorzystywany jako argument, żeby tę pracę dla wyceniać to znaczy, jeżeli ktoś robi coś z powołania to znaczy, że przynosi mu to o radość przynosi to satysfakcja musi zarabiać generalnie to jest to jest takie powiązanie to jest ten element swego my nie jesteśmy w stanie wycenić jak nazywała więźniom pani nazywa powołaniem oczywiście to są inne kategorie, ale są jednak druga rzecz, której my nie jesteśmy w stanie wycenić na pewno nie jestem tego będzie rynek i rynek nie, wyceniając powoduje, że zostajemy z tych innych jesteśmy spychani, wykonując takie zawody spychani do taj kategorii osób na innych właśnie to co pani powiedział na innych nie wiadomo dlaczego czy nawet poświęcających się wcześniej też padło i myślę, że myślę, że to należy zmienić i to być może nada sens naszemu istnieniu nie tylko indywidualnemu, ale również i większej grupy dziękuję bardzo, to odpowiedź wydaje się, że to jest ostatnie pytanie, które padło, bo bardzo duża bardzo dziękuję za wszystkie pytania bardzo dynamiczną dyskusję zresztą nieustannie toczyła w spotkaniach wyszła całkiem długi jak na liczne zmagają się ich temperatura utrzymywała się bardzo wysoko przez cały czas też się z tą kwestią, która jak sądzę osoba z absolutnie kluczowa dziś debacie ekonomicznej ekonomia po prostu musi się skonfrontować z tym problemem, jakim jest taki jest Plaza reprodukcyjne czy praca praca opiekuńcza, ale też dobrze, że po prostu polityka nie lewicowa polityka postępowa polityka musi musi jakimś sensie oprzeć się dzisiaj pana my właśnie takim takim podejściu widać w jakim sensie nas nas tutaj pandemia ku temu skłania co bardzo fajnie napisała Claudia Roth w swoim trzecim wpisie tutaj właśnie pandemia ujawnia nam, że do, jakiego stopnia jesteśmy 1 ciałem i dodaje dziwaczną nadzieje na na przyszłość myślimy, że tym czym będziemy powoli kończy dzisiejsze spotkanie jak chciałby jeszcze pokazać osobom, które chciałyby więcej się dowiedzieć na temat teorii feministycznej ekonomi konfrontacji z ekonomii głównego nurtu i w konfrontacji z kwestią prace książkę Zaborowskim wrócimy z pracy kobiet w teorii ekonomicznej w myśl kilka lat temu wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego bardzo dobra rzecz nie długa, a treściwa koniecznie polecam myślę, że dziś może myśleć to wrzucić też formie, jakiej formie czeka się zasad genetycznego warto się z tą książką zapoznać o to, żebyśmy te dyskusje toczyli dalej 70 bardzo bardzo potrzebna bardzo dziękuję pani Zalewskiej za znakomite spotkanie dzisiejszej wszystkim osobom, które brały w nim udział oglądając mając, dyskutując natomiast zapraszam na kolejne spotkanie Ekonomik przyszłości to będzie 15 grudnia Maciej Lewicki także są często Kwiecińskiego ekonomista w niego jego wystąpienia będą będzie miał tytuł zglobalizowanej produkcji, czyli efekt motyla w praktyce także oczywiście będziemy odnosili do do tego co z 1 strony stanowi jeden z głównych elementów współczesnego kapitalizmu, czyli do globalnych łańcuchów wartości globalnych łańcuchów logistycznych na drugiej stronie do tego w jaki sposób pana dzisiaj wyglądają w kontekście w kontekście kryzysu pandemicznego łukowskiego co co z nim związana dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę, że uczestnictwo i do zobaczenia piętnastego dnia zdrowia wszystkich ja również bardzo dziękuję dziękuję za pytania Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKONOMIE PRZYSZŁOŚCI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA