REKLAMA

"Mistrzynie myślenia"

OFF Czarek
Data emisji:
2020-11-20 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filologii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry panu dzień dobry państwu emancypacja kobiet oznacza ich wyzwolenie podporządkowania ojcu mężowi, bo to podporządkowanie tłamsi ich rozwój umysłowy i postępy w pracy to nie Rozwiń » jest Szanowni Państwo hasło z jednego z transparentów czy kawałku tektury ogólnopolskiego strajku kobiet czy protestu, ale to jest myśl, która już dawno dawno dawno dawno dawno temu została zapisana przez jedną z serbskich można siedzieć PRoto feministek, a pani prof. Magdalena Koch jest autorką bardzo interesującej książki zatytułowanej mistrzynie myślenia serbski esej feministyczny dziewiętnasty od dziewiętnastego 2001. wieku książka ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz nominowana do w konkursie na najlepszą gender ową książkę 2019 roku bardzo to jest wszystko fascynujące myślę także w kontekście patrząc z perspektywy Polski w kontekście tego, że niektóre z 19 czy właśnie porosty dziewiętnastowiecznych przemyśleń zapisków postulatów jest wciąż aktualna, a jednocześnie literatura feministyczna wciąż bardzo mało znana w Polsce, a już w ogóle serbska literatura czy serbski esej feministyczny no to właściwie już można powiedzieć Święty Święty dziękuję bardzo, za to wprowadzenie rzeczywiście w cieszcie się bardzo nominacji to nagrodę nawet nie mam pewności, kto zgłosił tę książkę do polskiego Towarzystwa centrowego właśnie może tu prawicowe organizacje no być może co była wdzięczna, że nagle zaczynają czytać tego typu literaturę i no to jest dla mnie oczywiście wyróżnienie jest chociażby z tym, że z tego względu, o którym pan mówił, że literatura serbska i stracie literaturą niszową prawda, a zainteresowanie w Polsce w spółce może mniejsze, ale ja właściwie to miałabym rzeczywiście te rzeczywiście starałam się za nakreślić mapę i przewartościować pozycję kobiet w literaturze akurat pracował w literaturze serbskiej, ale wydaje mi się, że ten ta próba ogarnięcia roli eseju feministycznego właśnie nazywa nazwano to feministycznym, które pisany był nie tylko przez kobiety, ale też z pozycji świadomości, że trzeba tę swoją pozycję w kulturze remont znaczy dokonać emancypacji właśnie kobiet piszących i w takim próbach 19 wieku eseju poprzez formę eseju emancypacyjne go PRoto feministycznego czy już później dwudziestym wieku zyskały Serbki większą świadomość gatunku no to prowadziło ją do wirtuozerii wirtuozerii w czasach współczesnych myślę, że ten Namysł nad esejem feministycznym w ogóle w wielu innych kulturach byłby taką dobrą ścieżkę wyprowadzenia tej myśli emancypacyjne feministycznej ja jednak broniła tego co znaczy troszeczkę tutaj skorygowała ten cytat, który się zwariować, choć na początku, którym się posłużył, bo jednak z mojej praktyki czytelniczej i właśnie taki Namysł nad tym esejem od początku dziewiętnastego wieku pierwsze takie zawiązki tej prozy eseistycznej pojawiło się w 1800 czternastym szesnastym roku w literaturze serbskiej autor pierwszej autorki pierwszy pisarki, której książki były drukowane jeszcze w języku Słowian serbskim w teście, więc tutaj w dziewiętnastym wieku bardzo widać, że to wyzwolenie spod władzy patriarchalnej, czyli męża ojca i trzeba skorygować, dlatego że uprawianie twórczości literackiej czy wejście w kulturę było możliwe u tych, a przynajmniej autorek, które mija się zajmował w dziewiętnastym wieku właśnie dzięki pozycji ojcu wysokiej pozycji ojca bądź w przypadku pierwszej pisarki serbskiej Stach Arsenić trzeciego męża, bo ona miała aż 3 mężów 2 wcześniej umarło owdowiała i ten trzeci mąż miał bardzo wysoką pozycję, więc właśnie czy niemożliwa Pisarek ich tak miało miało też dostęp do biblioteki do kręgów elit po prostu także tutaj nie reagowała tak w dziewiętnastym wieku tej pozycji ojca czy męża, bo wielu ojców wspierało właśnie te piszące córki prawda, widząc jakąś szansę dla nich tak to jest to jest bardzo interesujący wątek, który pani też zauważyła swej książce, że to jest taka pewna właśnie dychotomia także z 1 strony chcemy wyzwolić spod ogólnego opanowania ogólnego ojca ogólnego męża, czyli pewnego modelu patriarchatu z drugiej strony te kobiety, które piszą to mają szansę wejść do pewnego kręgu elit intelektualnych czy zdobyć w ogóle narzędzia do tego, aby pisać, aby dzielić, aby publikować, aby wymieniać myśli właśnie, dlatego że sąd w uprzywilejowanej pozycji zamożnego ojca czy wpływowego ojca lub męża no tak, bo właściwie ja może tak trochę trochę na szkicuje historie, ponieważ w 2008 roku o siódmym ukazał się książka, kiedy dojrzeje jako kultura twórczość Pisarek serbskich na początku dwudziestego wieku zajmował się również wówczas samo prozą serbskich modernistyczne i zauważyłam, że mam sporo materiału, który minie bardzo pasuje do do Formuły tamtej książki, ponieważ tam badałam właśnie prozę funkcjonalną bądź poezję, że dużo jest takich takich tekstów, które zostają na boku, które nie są fikcją właśnie wtedy się zainspirowało, żeby może zająć się tymi tekstami, które nie są prawdziwą literaturą są z pogranicza i właśnie przyszła mi wtedy do głowy myśl, żeby spróbować zdefiniować te teksty no właśnie ta pojemna forma eseju bardzo bardzo się okazała tutaj dobrym dobrym gatunkiem, a jednocześnie właśnie wydaje mi się, że to, o czym mówiliśmy SA jednak historycznie norma to podwójne ojcostwo myślałam tania i Francji sobie ikona uważany był za taki gatunek elitarny przede wszystkim właśnie wpisany w pozycji uprze i uprzywilejowanych mężczyzn jednak prawda należących do okręgu wiedzy władzy i właściwie i był uważany za taki męski projekt kulturowe sprawca natomiast i bo podmiotem eseju jest silnym myślący podmiot i oczywiście tym silnych myślącym kult i obecnym w kulturze podmiotem ten podmiot męski i ja z próbowałam podążyć tropem tych moich tekstów, które miałam na biurku i zobaczyć i zrekonstruować taką rolę coraz bardziej krzywdzącego podmiotu żeńskiego prawda i właśnie ten esej tutaj bardzo bardzo wyraźnie stał się tą taką kategorią czy burzy trochę ten styl sposób myślenia o Sejm jako o takim prestiżowym gatunku uprawianym przez do dwudziestego wieku przez intelektualistów humanistów i wydaje mi się, że staram się tutaj pokazać nową funkcję funkcję eseju prawda i też jako elitarnego uprzywilejowanego gatunku mówiącego pozycja jednocześnie chciałem też pokazać nam się czasami podczas lektury różnych esejów, zwłaszcza XX-wiecznych wydaje, że takie podmiot esej styczne piszący ze środka własnej pili to jest taki podmiot uniwersalny przezroczyste z reguły męski natomiast właśnie esej rzeczywiście daje tę pozycję uprzywilejowaną temu ja, ale właśnie co się dzieje jak kobieta zaczyna uprawiać ten gatunek czy przynajmniej zręby tego gatunku wydają się, że tutaj na przykładzie serbskich tekstów parę ciekawych ciekawych wniosków można można wyciągnąć i takich uogólniając można by ten model spróbować wszyscy przyłożyć to też innych kultur prawda tak to prawda pani profesor i z radością powrócimy do mistrza myślenia po informacjach Radia TOK FM, jeżeli pani pozwoli pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filologii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest państwa moim gościem rozmawiamy dzisiaj w książce pani profesor mistrzynie myślenia serbski esej feministyczne dziewiętnastego 2001. wieku książka wydana przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu informacje o godzinie dziesiątej 20 już za kilka minut po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filologii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pani profesor jest autorką m.in. książki mistrzynie myślenia serbski esej feministyczne dziewiętnastego do 2001. wieku książka ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest nominowana do konkursu na najlepszą gender ową książkę 2019 roku i proponuje byśmy już wskoczyli do tej książki, tym bardziej że tak się też zabawnie trochę złożyło, że pierwsza z autorek i ostatnia z autorek dzielą nazwisko, chociaż to jest tzw. przez przypadkowo sytuacja tak tak Eustachy Arce to była pierwsza serbska pisarka, której książki były drukowane i ona wchodziła do literatury serbskiej niemający jeszcze wypracowanej pozycji no, a Branka Archi jest profesorką filozofką Serbką, która w 2002 roku po zrobieniu doktoratu napisaniu książki rozum szaleństwo o takim ekonomicznym polemiczna krytyczna analiza karty z warszawskiej tezy Cogito Ergo sum i ona tam dosyć przekornie pisze właśnie w tej książce, czyli i myślę, więc jestem ona tam przewrotnych takich esej stycznych Evolve używa mówiąc myślę, więc nie jestem kobietą tak, bo pokazuje, że ten myślący podmiot karty Jański był wcale nie był uniwersalny był po prostu męski pisał z tych morskich i pisze upomina się o głos filozofa już we współczesnej filozofii i Branka Marić jest teraz profesorką filozofii na plamienie wersji także widać, że od skromnych początków Eustachy Archi do bardzo wyrazistej polemiki do rozpoznania w Akademii no na świecie czy USA właśnie właśnie jest kilka pytań, jaką trajektorię podążał tak, ale oczywiście pytanie pan to jest tak szczyt jak gdyby to właśnie osiągnięcie tak czy o to chodziło czy gdzieś tam, jeżeli to jest ten szczyt osiągnięć to z punktu widzenia jednakowoż pewnego pewnie myśli narodowościowej też czy narodowej tak można zostawić nowo tutaj rozumie język też ważne także, że pisze się w języku serbską Słowiańskim czy serbskim czy innych, a tutaj rozumiem, że też, że mamy autorkę, która na końcu dołączyła do tego panteonu literatury czy też twórczości jednakowoż anglojęzycznej tak no, więc to też można by jakoś symbolicznie pokazać tylko ja nie wiem czy to właśnie takie emocje powinni się eseju kobiecego autorstwa właśnie od języka Słowian serbskiego jeszcze sprzed reformy dziewiętnastowiecznej to był taki idiom jeszcze bardziej wzorowane na rosyjskich redakcjach języka poprzez właśnie XIX-wieczna użycie tego zreformowanego języka serbskiego, które współcześnie mówimy no aż do tego i języka, który jest językiem światowej nauki teraz wręcz tatuś schowany linka franka prawda nauki zachęca nas się, żeby wszystkie wszystkie swoje artykuły publikować umiędzynarodowienie efekty naszej naszej tutaj polemizować to rzeczywiście często konieczne, ale rzeczywiście ona się tutaj przebiła i te trajektorii rozwoju rzeczywiście chociażby w tych kategoriach można można pokazać, ale właśnie ustawia życie teraz wracam do tej pierwszej autorki ona została wychowana w takich oświetleniowych ideach właśnie kształcenia i zobaczyła, że właściwie kobiety nie mają tych z instytucjonalnie nie mogą być kształcone na rzeczywiście przy dzięki prenumerata to różnych książek czasopism w różnych językach które, która jej mąż prawda prowadził jako wysoko postawiony urzędnik w systemie edukacji monarchii Habsburgów ona też gdzieś była beneficjent Contego, ale jednocześnie właśnie zobaczyła, że brakuje i to było bardzo bardzo taki odważny ciekawy akcji mnie zaskoczył jak zobaczyłem na tej pierwszej książce 1800 czternastego roku słowo twórczyni współtwórczyni gmin czy tak twórczyni pewnie nawet twórcze linami Semina pewnej formie Serbka wkraczająca do literatury używa się na pewnej formy nam się teraz wydaje mamy tutaj prawda całą dyskusję to jest sztuczne nie jest sztuczne i właśnie zaimponowało mi to takie wkroczenie do kultury i wypełnianie brakujących ogniw języka dano oba pierwsze tak tak z pisarką tym razem sprawę czy to było coś na co ona miała wpływ tak to jest także inaczej wpływ autora na to w jaki sposób książka się od autorki się okazuje tak w jaki sposób jest zaznaczone, kto brał udziału w procesie tworzenia znaczy ile jest po stronie autora ile jest po stronie wydawcy tak, który zdecydował zdecydowała, że autorkę nazwie twórczynią zamiast np. pisarzem albo pisarką albo twórcą tak chcę wierzyć to była był jej wybór prawda, ponieważ nie sądzę, żeby w tej sytuacji braku wzorców językowych dla piszących kobiet w Serbii nagle ktoś to zaproponował nam się to ona sama właśnie wychowałem taki racjonalista oświeceniowe edukacyjnej prawda atmosferze epoki przełomu osiemnastego dziewiętnastego wieku po prostu w sposób naturalny sięgnęła po tę formę zresztą myślę, że tym tropem można podążać dlatego żona potem w tekście już używa innych sami aktywów tego już na pewno nikt nie narzucił, zwracając się w takiej formie dialogowe do Czytelników Czytelniczek używa właśnie wdraża jeśli moi czyta te-li czy tatę lice w obu formach Femina pewne prawda swymi aktywnej i Time męskiej, czyli do Czytelników Czytelniczek mówi też drugie moje siostry córki o Rosji ma 2 córki przyjaciółki to tak wszystkich tych solistek, więc właśnie, więc jest świadomość ta stworzenia pewnej sieci czy czy pisania, a jednocześnie wykluczonego odbiorcy trzeba dziś odbiorczej no tak, ale to był ten moment dziewiętnasty wiek to było jednak wkraczanie do języka mężczyźni mieli mnóstwo przestrzeni i chyba nie czuli się wykluczeni raczej starali się wykluczać i i czyli droga do równouprawnienia poprzez wykluczenie czy nie poprzez zajmowanie świadome przejdą pracę w języku ja bym tak nazwała niewykonanie tylko przez samą świadomość, że trzeba stworzyć język, że trzeba stworzyć pewne brakujące formy języka, a oni, a ta pierwsza autorka rzeczywiście miała tę komfort, że nie było przednią wzorców, więc mogła powiedzieć no to ja wkraczam i się posługuje tymi tymi formami pomni później rzeczywiście rzeczywiście jej kontynuatorką tej formy rzeczywiście też tam pracę języków robiły, ale właśnie chciał po za stan esej jako forma jest był okazał się bardzo produktywnym gatunkiem dla rozbudzonych intelektualnie kobiety myślę, że to było bardzo ciekawe poza tym to ja esej styczne, która musi być bardzo mocno osadzone no w życiu osobistym, ale jednocześnie z takim z taką domieszką pełnych filozoficznych rozważań oraz pewnego literackiego idiomu języka wypracowanego indywidualnie i myślę, że każda z tych piszących kobiet od dziewiętnastego wieku współczesności miała tę świadomość pracy w języku i pracy i właśnie łączenia tych 3 elementów, czyli nauki literatury i filozofii w jakim sensie, a etymologia esej bez słowa esej on oznacza próbę ćwiczenie takie pisanie szkicował nie dawanie definitywnych odpowiedzi tylko raczej stawianie pytań to okazało się bardzo bardzo takim nośnym i ciekawym gatunkiem, zwłaszcza jeden z teoretyków, na które powołuje mówił o słowie esej wyprowadzał z łacińskiego egzegezę co znaczy via waga miara ważenie tutaj do tych rozważań kobiecych odważa Ania własnych myśli i prezentowania to był bardzo bardzo dobre dobre po prostu gatunek, zwłaszcza że o i eseista się mówiło i teoretycy czasami mówię, że to są profesjonaliści gatunków dyletant ski tak, bo tak tym ten tą definicją posłużył teoretyk rosyjsko amerykańskiej Michaił Epstein czy Majką lepszy Epstein nie wiem jak teraz po angielsku wymawia rosyjskiego teoretyka i nazwisko, ale on mówił o o tym, że o statusie profesję profesjonalisty gatunku lata łódzkiego, bo mówił, że esej powstał z ze złej, bo nie usystematyzowane filozofii z fragmentaryczną jej, więc nie nie zupełnie dobrej beletrystyki i nie szczerego, bo trochę upozorowane go Dziennika czy takiego cudu autobiografii ślicznego elementu i w rezultacie połączenia tych 3 elementów dał bardzo dobry gatunek, który okazał się bardzo elastyczne dla wyrażania własnych myśli i kobiety operacja chyba badałam Serbki po prostu skorzystały to był świetny dla intelektualnie rozbudzonych kobiet gatunek, zwłaszcza że miał taki status czy one miały status amatorek myśli prawda i myślę też mówi o tym, że amator to jest miłośnik prawda to nie jest ktoś, kto zawodowo się tym zajmuje, ale z umiłowania, więc one były właśnie tymi eseistka miejsce umiłowania się wydaje, że starała się to pokazać wykorzysta fakt ma maksymalnie tego jak z umiłowaniem co możliwe, że się książka pani dziękuję bardzo, wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filologii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu jest państwa moim gościem informacji już za kilka minut o godzinie dziesiątej 40 wczoraj państwa moim gościem jest pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filologii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy o książce autorstwa pani profesor zatytułowanej mistrzynie myślenia serbski esej feministycznej od dziewiętnastego do 2001. wieku książka ukazała się nakładem wydawnictwa naukowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu pani profesor chciał jeszcze wrócić do początków Sejm właśnie jeszcze PRoto feministycznego jak pani go nazwać jak jak ważny jest język, którym ta literatura powstaje myślę tutaj właśnie o szczególnie dziewiętnastym wieku zarówno właśnie początkach, czyli jak jak ważne jest, więc w tym literatura czy ten esej powstaje dla Czytelniczek i Czytelników i znowu, gdybyśmy przewinęli na koniec tej książki, czyli właśnie ważne jest to, że teraz ten esej feministyczny powstaje właśnie centrum myśli amerykański, czyli ze światowej także przemawia szerzej niż tylko do odbiorców języka czy odbiorcy języka serbskiego no, więc język jest bardzo ważne, ale właśnie ta relacja między językiem ja tutaj nie interesowała języka angielskiego, chociaż oczywiście to jak pisze jeszcze drugiej autorce, która też jest bardzo mocno w tej anglojęzycznej literaturze czy w środowiskach zajmujących się gender stadion znana mianowicie profesor oświetla słabsza na wyemigrowała w czasie wojny do Lublany, czyli takiej bliskiej zagranicy i tam teraz już jest emerytowaną profesorką, ale też właśnie uczestniczyła w wielu projektach genderowych dotyczących literatury czy myśli antropologicznej i ja myślę, że język jest język serbski no właśnie jest niższą, która daje pewne możliwości uzyskiwania bardzo jak pokazać właśnie to ten rozwój zyskiwania świadomości i tego mistrzostwa myślenia każda z tych autorek starała się na własnym polu indywidualnym tę esej rozwijać swój język rozwijać współtworzyć sprawę z dużą świadomością uważność jednocześnie zaczęły tworzyć taką sieć pewną prawda i właśnie stąd ta myśl feministyczna zbiorowa, która się z tego wyłoniła, ale myślę, że najważniejsze jest, że np. to, że zakończenie i zresztą okładka też stara się wypromować jedno ważne kluczowe dla mnie słowo, które przeczytałam właśnie serbskiej solistki z Dorset ulic i Jimenez i że ta niższa języka serbskiego trochę spycha nam pewne propozycje nawet teoretyczne czy teoretyczną literackie na na margines właśnie chciałabym powiedzieć o tym pojęciu i z Chin Menachem z Och man w literaturze jest coraz licz ja ten kończy swoje swoje rozważania, bo ona, ponieważ też w teście pod koniec dziewiętnastego wieku uczyła studiowała szkole pedagogicznej matematykę i nauki ścisłe i geograficzne i stąd była obeznana z tą taką terminem geograficznym, bo i napisała prawie 100 lat temu 1900 występ czwartym roku taki esej i higieny literatura myślę, że to pojęcie bardzo duży potencjał staram się to wypromować Serbii, ale dyplomowe części pasa tak na oznaczenia geograficzne to są tak to modelce Eli linie, które łączą wszystkie punkty jednakowej średniej temperaturze w zimie na mapie w zimie tak tak, bo ile znaczy taki sam Hejmo zima no ona właśnie mówi o tych o tym te geograficzne i Och man stara się w sposób symboliczny pokazać, że również w literaturze również w kulturze i niekoniecznie narodowej, ale też takiej trans pojęciu trans Narodowym i higieny w literaturze można wytyczyć ja staram się te takie niebieskie linie, które na mapie nawet sobie zdajemy sprawy patrząc na na ma też, że te z Chin np. tam są bardziej chyba jesteśmy znani i obawami czy z termami prawda ale, ale tutaj ta ten termin i Jimenez zastosowany do symboliczny to nakreślenia takich symbolicznych linii grafik i życia feministycznego ma to dosyć duży potencjał staram się po prostu pokazać i pewnie pewien związek między różnymi nakreślić na mapie literackiej mówiąc już figuratywne pewne podobieństwa myśli np. Serbem serbskich sens tak, chociaż bez wielkich ról ja tam pokazuje Alicja Bobrowicz Barcikowski, która w 1913 roku pisze esej kobiety literatura i nawet usiłuje powiedzieć, że pewne cechy pewnym pewną myśl pewne idee, które później rozwinie oczywiście w swoim kultowym eseju wyczyniał ulf prawda własny pokój właśnie ona wcześniej jak w tej swojej kulturze też one wybrzmiały prawda też i wydziałów np. też zaczynała od wykładów ujmy and fiction prawda, czyli kobiety literatura tak jak, więc pokazuje różne punkty styczne nie dla tego, żeby mówić o kimś prekursorskie czy wpływu login tylko, żeby pokazać właśnie te i Jimenez, czyli tą pewną atmosferę, która niezależnie od kraju po prostu tworzyła jakąś taką trans kultura gości myśli i esej tutaj starał się odegrać tę taką rolę własnego głosu własnego gatunku dla kobiet, które właśnie starały się to mistrzostwo w myśleniu przekazać też innym w takiej sztafecie pokoleniowej między pokoleniowej tak w tej sztafecie eseistycznej i ja staram się wyprowadzić eseju opowieść emancypacyjne Serba, ale właśnie w takiej relacji inności innymi ta polityka relację dla mnie dla mnie bardzo ważna może właśnie to jest ten moment żebym, żeby też zadanie może dla mnie napisał jakiś nie po angielsku, a może właśnie po angielsku albo po polsku jakiś szczegółowy SLD po serbsku zaproponuje po serbsku to jest znowu będzie niszowe znowu będzie powiedziałabym pół peryferyjne, a też jako zjawiska starą chińską budować no może, ale to ja poza poza moimi możliwościami jest ten język chiński staram się operować tym czym się czuje kompetentna właśnie o Zosi Menasze zaproponować ten termin nawet wystarczy na razie polszczyzna tak, żeby też wprowadzić, ale jeszcze na koniec chyba mam mało czasu czas mówiła, ale jeszcze mistrzostwie myślenia myślenie jako działanie esej daje tutaj tę i te ostatnie współczesne pani prof. Jan poprosił Orzesza jeszcze, że dodatkowo do tego co pani teraz proponuje, żeby może dla naszych Czytelniczek słuchaczy Czytelników słuchaczy też zasugerować oprócz pani książki informacje na temat tego czy czy mamy do czynienia mamy jakiś dostępne tytuły, gdzie można by się w Polskim języku polskim zapoznać z twórczością eseisty autora, który pani pisze inną niestety jeszcze nie ta książka jest myślę, że wykonuje wykonała pewną pracę na materiale serbskim, który jest też no aż takim nie jest rozpoznane esej feministyczna tak nie jest rozpoznane nawet we własnej rodzimej kulturze, więc ser wino znaczy w Polsce to to esejem serbskim zajmuje się na razie ja mam nadzieję, że moje nie wiem studentki doktorantki jakoś poczują się zachęcone nawet i ja dlatego nie wiem czy pan zauważył w tej książce wszystkie cytaty tłumaczy na język Polski lat pan, że nawet te teksty nawet tych najbardziej współczesnych świetlane słabsza czy czy Branki Arsenić eseje nie są w Polsce znane jak 10 lat temu wydawnictwo czarne zaproponowałam przykład książki kobiece ikony dwudziestego wieku, gdzie myślę, że to jest taka dla naszej kultury też, wzbogacając opozycja albo kobiecej ikony świata antyku, a antycznego albo liturgię no ale nie zostało to jakoś nie nie spotkało się z odzewem myślę, że te książki serbskich solistek współczesnych chociażby prof. Fatland lepsza antropolożka i ilości klasycznej, która ma bardzo to dobre rozeznanie w zachodnich teoriach, ale też wyprowadza teorie związane z urzędem sady z własnego materiału kulturowego duby bardzo ciekawym głosem z naszej kulturze także myślę, że to jest pewien postulat, że można by wydać jakąś książkę styczną na razie niestety te te teksty, o których pisze są dostępne moich przykładach w tej książce tak, bo daje serbskich Alex Ross pod spodem swoje tłumaczenia, żeby chociażby polskiemu czytelnikowi czytelniczkom czytelnikom udostępnić nam przybliżyć ten tekst tak, żeby się zainteresowani morza może tym esejem, a ja mówię też nią jest są pewne próby wytworzenia pewnej ręki no właśnie wyjście poza taką wiedzę usytuowaną prawda tylko usytuowaną tylko jakimś męskim podmiocie eseistycznych i zwrócenia uwagi na na na na rozwój wydają się, że ten właśnie esej teraz ma taką takie cechy gatunku ten nawiązuje dialog z najbardziej palącymi problemami współczesności przynajmniej właśnie tam na nam tych moich walkach, jakie nazywam czy w mojej w Serbii wytyczać ścieżki myślenia działania i właściwie z reklam słabsza mówi o myśleniu jako działaniu w takim duchu nowej humanistyki myślę, że jeżeli ma tę pełną świadomość gatunku, która tworzy nowy nurt humanisty humanistyki zaangażowanej zresztą u nas na w Polsce pisał o tym Ryszard Kneć prawda w książce wydanej 3 lata temu kultura jako czasownika, więc właśnie kultura ma pewną sprawczość tak pewną działanie pewne pewną czynnością ową czynnościowe zadanie i podkreśla ten czynnością sprawdź czy charakter kultury nie tylko SA jako gatunek kontemplacyjne tylko jako taka interwencja palące problemy kultury i nawet społeczny próba zmiany czy wpływania na społeczną mentalność pamięć tożsamość kulturową myślę, że taki model właśnie mógłby też posłużyć za jakiś taki punkt wyjścia do refleksji nad polską kontrolą oni tylko serbską czy jakąkolwiek tak sobie myślę cudownie bardzo pani dziękuję pani profesor i naszych słuchaczy słuchaczki lub słuchaczki słuchaczy odsyłam zainteresowanych tematem odsyłam do książki pani profesor lub do dalszych poszukiwań albo do szybkiego kursu języka serbskiego tak, aby można było czytać w oryginale, bo zawsze najlepszy sposób tak albo, żeby zyskać znajomość języka serbskiego przełożyć zajęcie przykład o zachęca jeszcze Lechem, gdzie pierwsze nasze wymogi pani prof. Magdalena Koch z Instytutu filozofii Słowiańskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu była państwa moim gościem ministrze dziękuję pani profesor mistrzynie myślenia czy serbski esej feministyczną dziewiętnastego do 2001. wieku to jest książka autorstwa pani profesor, który dzisiaj rozmawialiśmy wydana przez wydawnictwo naukowe Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu książka została nominowana do konkursu na najlepszą centrową książkę 2019 roku, a teraz już informacje za kilka minut o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA