REKLAMA

Wychowanie do podległości. O autorytecie w kościele katolickim

Godzina Filozofów
Data emisji:
2020-11-21 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:46 min.
Udostępnij:

Co to autorytet deontyczny? Rozwiń »
Dlaczego kościół katolicki to instytucja idealnie totalna?
Jakim autorytetem był Jan Paweł II? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prof. Tadeusz Bartoś z naszym gościem dzień dobry dzień dobry filozof związany z Akademią humanistyczną imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku autor wielu książek ostatnio klątwę Parmy DSA, której tutaj intensywnie rozmawialiśmy cóż pomyślałem, że po mówimy o autorytetach dzisiaj, bo to temat na czasie, jakim się wydaje czy raczej o upadku autorytetów ale kiedy się do tej naszej rozmowy przygotowywałem to przypomniałem sobie inną naszą rozmowę w godzinie filozofów Rozwiń » sprzed ma już jakiegoś czasu mogą państwo tę rozmowę spokojnie odszukać archiwum Radia TOK FM, a mianowicie rozmowę o edukacji i o tym jak kiedyś o Uniwersytecie np. w ogóle edukacji myślano, a jak się dzisiaj myśli, jakie są różnice pomiędzy tymi ideami ówczesną i aktualną ideami Uniwersytetu uczenia się i to wydaje się dosyć dobry wstęp do tego, żeby przyjrzeć się temu co się dzieje z autorytetami dzisiaj, bo mam wrażenie, że z 1 strony taki i polskiej mentalności sferze publicznej w tym co się z polską szkołą także działo po osiemdziesiątym dziewiątym roku z 1 strony to sytuacja paradoksalna mamy do czynienia z takim właśnie urynkowienie to znaczy takim wprowadzeniem do edukacji myślenia stricte rynkowego ekonomicznego, w którym głównym, bo Bogiem jest efektywność i uczymy się tylko tego co ma się nam później sprzedać na rynku pracy i nie uczymy się dlatego, żeby mądrze, acz stawać się mądrzejszym dziecko właśnie, żeby zdobywać umiejętności, a z drugiej strony ta Polska edukacja w ogromnym stopniu oparta jest na figurze autorytetu na tym, że trzeba się słuchać starszych trzeba słuchać nauczyciela trzeba słuchać księdza na religii nie dyskutować nie zadawać pytań bo kto za bardzo rezonuje, kto za wiele gada ten jest niegrzeczny i tego trzeba temperować paradoksalna sytuacja no tak to jest kwestia pewnie szersza kulturowa wynika trochę pomieszania 2 porządków jest taki filozof na śnie żyje Innocenty Bocheński, a zajmują się z zastosowaniem z zastosowaniami logiki kiedyś napisał taką książeczkę logika autorytetu wśród takich podstawowych rozróżnień dotyczący autorytetu mówi dotyczy eksperta no i dużo do auta autorytetu na szefa przywódcy kierownika eksport to ktoś kto, jakiej dziedzinie specjalistą problemem życia publicznego jest, że wielu ludzi wypowiada się na każdy temat nie mając świadomości tego, że ich, że oni mogą być ekspertami jeśli już jakiś konkretny 1 czy dziedzina jest każdy problem jest też taki, że nie widzi się odrębności tego czym jest o ten autorytet jak już dość nazywają etycznie czy też na autorytet szefa jeśli ja mam jeśli dzieci mają rodziców dzieci nieletnie no to one muszą słuchać poleceń rodziców nie dlatego konieczne, że one są najmądrzejsi tylko, że to jest taka sytuacja jeśli się strażacy to oczywiście zakreśla granice czy moralności czy prawo, ale generalnie wykonuje się nie dlatego żona muszą być mądra, bo tańsze jest znawcą wszystkiego tylko rząd ustalił w takim trybie będzie my się wykonywać naj to podobnie pomieszanie występuje w szkolnej klasie jeśli nie zauważy się, że nauczyciel jest w 2 funkcja funkcji dyscyplinującej, ale też czy ma wprowadzić jakiś porządek no ale tonie znaczy, że się z funkcji dyscyplinujący to on na każdy temat ma i musi mieć coś dopowiedzenia, a na kryzys oczywiście kwestia metody prowadzenia zajęć, których albo się uczył ludzi młodych rozmawiać wyrażać swoje myśli albo się takim europejskim dyscyplinuje Kaziu tylko właśnie na zasadzie autorytetu demokratycznego wykonywać pewne czynności napisać przepisać rozwiązać dla na tak, ale chyba taką wzorcową sferą, w której następuje wychowanie do podległości autorytetom czy wychowanie do podległości osobom, które jako autorytety się przedstawiają to jest nauczanie religii w szkołach no bo tam mamy do czynienia z taką dyscypliną, w której niejako z gruntu z natury i odwrotnie niż innych dziedzinach, które się poznaje w szkole no takie cechy jak dociekliwość jak krytyczne myślenie jak i zadawanie pytań jak sceptycyzm nieprzyjmowanie wszystkiego od tak po prostu rozumowanie samodzielne argumentacja rozstrzyganie na podstawie argumentacji właśnie nie na podstawie dekretu no to są wszystko cechy, które w przypadku lekcji religii są niemile widziane, a w przypadku właśnie wszystkich innych lekcji powinny być mile widziane, a w każdym razie przynależy niejako do tych dyscyplin do tych dziedzin nauki które, które przekazuje młodym ludziom nawet jeśli jakiś nauczyciel niekoniecznie jest wierny temu temu ideałowi krytycznego myślenia no to w każdym razie no te dyscypliny jakoś się tym cechują czy powinny się tym cechować natomiast tutaj mamy do czynienia, z czym dokładnie odwrotnym, a przecież w ogromnym stopniu w Polskim społeczeństwie właśnie ta figura księdza kościół katolicki inną niezwykle istotną rolę odgrywa ten rodzaj takiego wychowywania do podległości do nie dyskutuje Ania nie krytykowania do przyjmowania ski omawiane to jest istotna część polskiej Pajda i powiedziałbym tak to jest związane z 1 strony spółka katolickim z drugiej strony z upływem tego co czym jest współczesna szkoła szkoła powszechna to jest rzecz wprowadzona wprowadzana od 200 lat z naj dane wcześniej w Niemczech w Prusach stąd pewien naczyń masowo iść szkolnictwo powszechność obniża jakość stąd ten wypracowany model zdyscyplinowanej klasy, która ma słuchać wykonywać polecenia wydaje się że, zanim przejdziemy do osobliwości tego przedmiotu, jakim są dziś o religii w szkole ona wiele różnych ciekawych aspektów wydaje się, że bardziej ogólną, żeby opowiedzieć z zasadą jest, że autorytarną ość niezdolność do dyskusji nauczyciela języka polskiego historii rosyjskiej rosyjskiego nie ma na jakiś inny takich przedmiotów geografii fizyki matematyki i religii ta niezdolność dyskusji wynika jeśli patrzymy schematycznie, bo to są różne co także indywidualne jednostkowe wynika z niepewności to znaczy niekompetentne niezbyt znający się na swoim przedmiocie dwu lub nielubiący go polonista nie będzie wykraczał poza przedmiot liczący się pewnie w kwestiach religijnych kata pytanie będzie wykraczał poza poza ten system dyscyplinujący, więc ja w młodości uczestniczyłem w rozmaitych dyskusjach rozmaitych duszpasterstw i to była wolność dyskusji ja sam kiedyś uczył lekcji religii i nie jest nie sądzę, żeby to lekcje które, których uczuciach to jest nasza, żeby to była Milosza Zemana do stycznia Dryl tu żałuje wieś bardzo, że nie trafiłem na lekcje religii do ojca Bartosza naprawdę coraz to musiało być Super no mówię bardzo szczerze bardzo bym chciał, kiedy nam nie już to się nie stanie, ale nic, więc 1 ligi są prowadzone także przez niektórych duchownych jako takie rozmowy dyskusji otwartej ten natomiast średnia jakość poziom przygotowania kleru w Polsce jest taki, że można odnieść takie wrażenie że, że tam duża część nie, czując się pewnie w przedmiocie nie pozwala dyskutować zadawać pytań pytania będzie uważać za podważanie wiary tego typu rzecz, więc no cóż to jest kwestia jakości tych nauczycieli, a zupełnie inna kwestia to jest status religii w szkole pomieszanie koncesyjną ości z zdobywanie wiedzy no bo nie bardzo wiadomo ci ciągu ma to religia w szkole uczyć na inicjację religijną jest wprowadzenie praktyki czy też informację rury o religii, jaką jest szkoła się uczy wiedzy o religiach i to to jest kłopot z teoretycznie na praktycznie w Polsce polega na tym, że nominuje na dochodach w szkole biskup, a nie dyrektor, więc mamy państwo w państwie taki mały organ ma kościelny, który sam sobie zarządza wewnątrz takiego ciała i jest szkoła ma dużą autonomię to jest oczywiście program, który zamiast przedstawiane na lekcjach trudno jest programem, którego nie nie kontroluje ministerstwo konkursu program własny autorski to są problemy ma niespójności w taki organizacyjny no, która później skutkuje właśnie niską jakością nauczania religii czy też niezbyt dużą kulturą zachowań niektórych duchowni i tego typu żyć no to jak już byśmy trochę takie tło przedstawili tu jeszcze pewnie należałoby do kontekstu dodać coś co Andrzej Leder nazwa relacją folwarczną jako dominującym modelem relacji w Polskim społeczeństwie tą grę to kto jest na górze ten rodzaj takiego autorytarnego właśnie stawiania się w pozycji kogoś, kto wszystkim innym dyktuje co mają robić co mają mówić pewnego Mora list, bo poczucia wyższości tak dalej to jest pewna składowa tego krajobrazu społecznego, w którym żyjemy, ale to wszystko tak naprawdę jest tylko preludium do rozmowy o tym co się dzisiaj dzieje z kościołem katolickim w Polsce i nie tylko w Polsce czy myśli, że te wszystkie rewelacje oczywiście nie są rewelacje do końca dla osób, które interesują się tym tematem od pewnego czasu i na temat relacji pomiędzy Marsa, ale masy LM Degollado i Janem Pawłem drugimi Stanisławem Dziwiszem napisano sporo i te rzeczy są naprawdę wiadomo od dosyć dawna i na temat tych pieniędzy, które tam pod stołem przekazywano sam o tym opowiadały też nieraz w różnych w różnych swoich wystąpieniach na temat tego krycia pedofilii no naprawdę, jakby to są wszystko rzeczy, które tak naprawdę kiedyś np. jeśli się czytało swoje teksty teksty Stanisława Wilka nie wiem nawet 10 lat temu to to wyście już o tym wszystkim mówili natomiast no teraz to zdaje się być te informacje zaczynają rzeczywiście jakoś do ludzi trafiać i przynajmniej niektórym otwierać oczy na to co takiego się wewnątrz tej instytucji działo dzieje i czy myśli, że to jest taki moment oczywiście przełomowy dla pozycji kościoła w Polsce, że coś tutaj faktycznie istotnego się zmieniło pękło, że ten autorytet jednak kościelny to potężna dominująca pozycja, którą kościół zajmował w Polskim życiu publicznym w Polskim dyskursie publicznym, że ona jeśli nie już została naruszona to w każdym razie w przededniu istotnego naruszenia się znajduje na to jest ten proces dynamiczny zobaczymy jak on się będzie rozwijał może, zanim do tego przejdę warto zwrócić uwagę rzeczy tych kategoriach, które przedstawiłem przyglądamy się tzw. autorytetowi kościoła katolickiego czy autorytetowi kleru widać wyraźnie jak są pomieszane i połączone 2 rzeczy to autorytet, czyli kościół katolicki siebie przedstawia kler siły przedstawia przedstawiciel duchowny siebie przedstawia jako znawca i eksperci ten komu można wierzyć, a właściwie wszystkich dziedzinach, bo to jest prawo objawione czy on domaga się posłuszeństwa umysłu rozumu nauczaniu kościoła z drugiej strony jest to, który ten dom leczniczy dyscyplinarne, ponieważ nie tylko to co kościół głosi, ale to co nakazuje w życiu należy wypełniać cechą tego systemu religijnego jest, że on stała się mieć na każdy temat odpowiedź czy wszystkie dziedziny życia ogarniać odbudowy kosmosu przez rozmnażanie no i też ten program tego jak się kiedy, gdzie zachowywać co należy co nie należy jest też niezwykle detaliczny to specyfika tej instytucji, które staną się przy pomocy rozmaitych dokumentów, które produkuje, jakby zaprogramować zarówno zachowania jak i to co można myśleć, czego nie wolno myśleć z bardzo doskonale wypracowana instytucja totalna dziś ten rodzaj perswazji oddziaływania na społeczeństwo możliwy, kiedy ludzie mają jakieś zaufanie do takiej instytucji to co się dzieje działo się w różnych krajach teraz powoli dzieje się w Polsce to osłabienie zaufania wiarygodności dziś nie ma wiarygodności jeśli niema zaufania to wtedy zainteresowanie tym przedsięwzięciem spada to jest problem, który zdarzył się kością różnych miejscach na świecie teraz rzeczywiście dokonuje się w Polsce co jest istotna rzeczywiście pisane teksty nawet pisane artykuły 9 powieści krótkie telewizyjne czy my czy innych w ciągu ostatnich 10 lat Niemcy nie przynosi żadnych efektów w sensie efektów w sensie siły perswazyjnej dopiero na ten rodzaj, jakby bombardowania, które wobec, którego już niemożna się obronić, czyli duży przekonujące filmy dokumentalne najpierw braci braci braci powiedzmy jakich jest nazwisko Sekielskich braci Sekielskich teraz jest jakby ciąg dalszy okazało się, że to wielka stacja telewizyjna chce zrobić Zając jednym z tematów, którym przecież wiemy od 20 lat, czyli funkcjonowaniem kardynała Dziwisza zarówno w kwestiach właśnie przez ze strony księży i kwestiach finansowych to jest widzimy, że oddziaływanie tych mediów elektronicznych ten tworzą całe obrazki emocje opowiadającą Story u nas jest bomba atomowa to znaczy wobec tego nie ma o obronę decyzji myśmy to zobaczyli to znaczy duszy nic nie powiedzieć ukrytą kamerą nagrywamy ksiądz, który przyznaje się do przestępstwa w 1000 artykułów o przestępstwo do polskich niż stanie jeśli chodzi o siłę perswazyjną z by mieć taką siłę oddziaływania jak jednak jak kilka minut rozmowy i oczywiście jest coś, czego się nie można bronić są wzrokowcami patrzą słyszą widzą na to to jest to co istnieje jest, ale z drugiej strony pomyślałem teraz o tym co się dzieje w stanach Zjednoczonych o tym jak na swoją przegraną w wyborach reaguje Donald Trump, który po prostu nie przyjmuje tego do wiadomości i kwituje nieustannie wygrał wybory, a jego przeciwnicy są przekonani, że rzeczywiście wygrał no, a media społecznościowe jak wiadomo działają w taki sposób, że nas zamykają takich małych wsi światach, których wszystko potwierdza przekonania, które już mamy, w których stykamy się właśnie wyłącznie z ludźmi, którzy myślą tak jak my i tam dowolne alternatywne poglądy na rzeczywistość mogą uzyskać status rzeczywistości pod warunkiem, że bardzo tego chcemy, żeby taki status miały no i teraz niedawno ukazał się na łamach naszego Dziennika już po tych wszystkich wystąpieniach po tych wszystkich filmach po właśnie tym, czego dowiedzieliśmy się o powszechnie o funkcjonowaniu kardynała Dziwisza również ukazał się wywiad z Tadeuszem Rydzykiem, który przedstawia taką klasyczną narrację znano bardzo dobrze uprawianą w kościele od zarania dziejów w Polskim kościele to już w ogóle w ostatnich 2030 latach bardzo intensywnie, że to jest wszystko atak wrogów kościoła, że to są metody znane z czasów komuny wtedy też oczernia Ano wtedy też przypisywana jakiś nie wiadomo, jakie złe intencje chodzi o to, żeby autorytet Jana Pawła II zniszczyć nas, żeby go zniszczyć to oczywiście trzeba zniszczyć jego współpracowników to jest wyłącznie wszystko robota jakiś złych sił, które próbują kościół w nowym mieście ze sfery publicznej w domyśle tam Szatan jeszcze dziś w tle działa no bo on jest zainteresowany najbardziej tym, żeby kościół przestał działać no, a my musimy się tutaj prawda konsolidować w tej naszej twierdzy musimy mieć świadomość co się dzieje bronić kościoła ze wszystkich sił na coś w tym środowisku medialnym, które jest zamknięta zupełnie w tym pewnym takim mini wszechświecie, który też przecież znaczna część kościoła polskiego projektuje, w którym kościół katolicki jest kryształowo instytucją ma wprawdzie jakieś wady, ale to są zazwyczaj wady, które wynikają z tego, że jacyś wrogowie kościoła do niego przenikają albo nad słuszną tak jak wszyscy, toteż kościół ma wady no, że wiesz, że teraz ta rzeczywistość mediów społecznościowych internetu pozwala na takie trwanie w jakiej takiej wirtualnej rzeczywistości to się zrobi jakiś podział, że ten kościół dalej będzie sobie może trwał w takim przekonaniu własnej kryształowo ości bezkarności a, a to tylko my, którzy oglądamy te filmy, którzy dokonujemy takiej krytycznej oceny no będziemy właśnie my będziemy żyli w innym świecie tak no dziś to jest bardzo wysoki widoczne jak szybkie do wykonania dzięki mediom medium w ogólności począwszy od prasy przez media elektroniczne dziś internet natomiast to ludzie zajmowali różne pozycje mi bardzo różne perspektywy na to samo to zjawisko naturalne znane od zawsze i że tutaj ksiądz będzie Spójnię przedstawią starą opowieść kościelną pocztą jest ufundowana właściwie na nauczaniu Pawła użyty jest Święty kościół i że im, że no, jakby powiedzieć nam jest święte zasady szaleje w związku z tym próbuje nas odciągnąć uwierzcie są wrogowie kościoła, którzy czyhają na ławę to założenie tej własnej osobistej bezbłędną ości właśnie tego nienaruszalności autorytetu wiedzy i prawa do zarządzania jako coś pierwotnie danego niepodważalne no kościół katolicki zawsze będzie to dobraniu, bo to jest jego naturalną natura będzie się starał w ten sposób działać też był zasadniczy mechanizm marketingowy jeśli tak można powiedzieć ma, ale kwestia tego, że nie, że niektóre banki, że tak powiem czasami tracą wpływ na społeczeństwa, które wygrywają jeśli myślimy o tym co się stało w no w katolicyzmie irlandzkim to tam bardzo zamknięty świat katolików z lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych wały kraju, które właśnie wszystko było katolickie szkoły katolickie szpitale katyński wszystko było, żeby jednolite jednorodne no i dawno tak przejmująco dominujący Szczęsny poza tym mały kraj Polska jednak od z drugiej z 1 strony większe z drugiej strony przed wojną wielu jednak kulturowa, więc to jest jednak inne jeszcze aspekt i ten jednolita narracja opowieść o katolicka nie przez nie przetrwała próby czasu to samo może się nie musi zdarzyć w Polsce to jest kwestia oddziaływania także na element decyzyjne wiemy, że państwo polskie od no od osiemdziesiątego dziewiątego roku przynajmniej sprzyjało Kościołowi i toczył z pobłażaniem przez palce na różne rzeczy to tam siedział od strony finansowej także karnej związanej z przestępcami seksualnymi księży to rzeczy można było łatwo tuszować ni, gdzie jeździ nie było tutaj jakiś jakiś specjalny problemów ze strony prokuratury czy sędziów czy czegokolwiek organów ścigania tuszowanie było możliwe prawo nie zmieniano taki sposób, żeby uniemożliwić, kiedy do informacji na ten temat interesowano się tym właśnie spojrzenie na kościół katolicki w Polsce ostatnich 30 latach lepiej za dużo nie pytać nie słuchać niech oni robią sobie co tam chcą nie będziemy się tym zajmować to prokurator policjant i pan premier mieli między takim stanowisku jakiekolwiek pytanie był prokurator im premier w związku z tym do dziś trwa, ale m.in. te zmiany mentalności jest rzeczą bardzo prawdopodobną, że przedsięwzięcie pt. PiS, czyli bardzo dziś funkcjonujące nie będzie wieczne i przed dystryktu racjach może się zmienić to i możliwości karnego zachowania zmian zmian prawnych, które doprowadzą do uregulowania funkcjonowania wszystkich aspektów kościoła gotyckiego w Polsce zgodnie z normami nowoczesnego państwa dyskusje także finansów szybko pełnej przejrzystości finansów CLiF nominacji jeszcze wiele innych kwestii które, które mogą zostać podjęte taki scenariusz to jest możliwy jest jeśli patrzymy na historię spod bez despotyzmu ów to one mają Kik zawsze po kilkanaście kilkadziesiąt lat, ponieważ gospodarz starzeje umiera później już jest problem czy dobrej organizacji dysponenci mogą rozwinąć kontynuować swoją swoją działalność jeszcze przez 23 pokolenia, ale to już koniec spóźni się rozpada no tak jak słusznie zauważyła to jest dużym stopniu też kwestia pewnej osłony, jaką kościół ma w różnych miejscach w różnych czasach rozmaite osłony wyglądały w wielu krajach ona i zostały wycofane i w tych krajach właśnie no i pozycja kościoła katolickiego w sposób bardzo bardzo fundamentalnych zmieniła w Irlandii, ale też w stanach Zjednoczonych Australii no tam się tam wszędzie tam, gdzie te zbrodnie kościelne wychodziły na jaw i ten mechanizm systemowy tuszowania i przenoszenia przestępców wewnętrzne no był ujawniany i do tego jeszcze jakieś organa państwa wchodziły z i do tego jakieś organa państwa po prostu zaczynały i dokonywać jakiś weryfikacji tego co tam siedziało stosować narzędzia prawne itd. no i wszędzie tam ta pozycja kościoła bardzo poważnie się zmieniła natomiast w Polsce cały czas to pod tą władzą w szczególności jest widoczne na kościół się cieszy rzeczywiście specjalnymi przywilejami sam ten specyficzny sposób rozmawiania na ten temat często w dyskusjach słyszalne, kiedy wydaje się, że wciąż jeszcze w takim podejściu do instytucji kościoła towarzyszy nam pewnego rodzaju właśnie lęk przed autorytetem jakieś poczucie, że to jednak instytucja, która funkcjonuje na specjalnych warunkach, że my powinniśmy Niewiem prosić ten kościół, żeby on się samo oczyści ewentualnie i spokojnie czekać aż łaskawie te wszystkie mechanizmy, które przecież powoli w nim działają zadziałają i jest coś takiego nie uważa wciąż jeszcze bardzo głęboko zakodowanego w naszej postawie wobec kościoła jakiś rodzaj Unii Wolności jak już poczucia, że może winniśmy jakieś specjalne traktowanie tej instytucji jej przedstawicielom tak to niestety jest dosyć głęboko osadzone ten czas struktura opodatkowania przed przed duchownym to jest śmieszne to jest w tym sensie, że ja sam będąc kiedyś duchownym musiałam się zmierzyć z tym z tym wyzwaniem to znaczy rozmowy spotkaniu z początkującym przede mną Unii żonę to na unijnym, bo to zawsze interakcja to uniżenie ono generuje później tam mechanizm nadęcia, którym się wytwarza w tym najpierw młodzi kół później musi takim dorosłym człowieku później staruszków zasadnicza część kleru jest bardzo rozdarta na Tent i to wynika z tego, że oni kupują wchodzą masło Janusz masło wchodzą w ten rodzaj Unii żon i Unii Wolności, czyli taki duchownym się spotkać z pytaniami każdy temat, a co ksiądz musi o tym i od i on na każde fizyka jądrowa kodowanie dają one ekspert na każdy temu, gdy ktoś to przyjmuję za dobrą monetę taki sposób bycia traktowanym, iż zgodzi się rzeczywiście na każdy temat jest fachowcem no to troszkę za dużo samoocena później oczywiście oni duchowni mają osobliwy status, ponieważ inaczej jednak niż w szkole w szkole różnie bywa, ale szkołę zasadniczą w tym, którzy nie mówią pojedynczych przypadkach, bo przy takim mogą być różne złe i dobre, ale za sędziów szkole dominacja tego się czegoś uczy, że to jest jakaś wiedza matematyka ten nauczyciel nie uznano nieznajomy przedstawia on matematyki nie wymyślił jest jednak dominacja takiego przekazywania czegoś natomiast kaznodzieje uczeni kaznodzieja, który wypowiada się taki tak jak maniera tworzona ad 3 ich uczyć duchową, czyli mają pouczać inne są najmądrzejsi w każdym temacie praktycznie młody człowiek 20 kilka lat ledwie co poświęcenia różna każdy temat poucza wszystkich i tylko bardzo niewielu parafian jest w stanie pomyśleć co on opowiada Ilona lat, godząc się będzie rządził i ten proces wisi jeśli jest bezkrytycznie przyjmowane, a ich wchłanianie do tego drogę do statusu społecznego, a to może trwać kilkanaście lat no to później mamy taki właśnie osobliwości jak najbardziej taki właśnie u nas taki obraz, jakby to był taki punkt barwnych NATO mamy kardynała Głódzia z jego historiami mamy też trochę innej bajki, bo to bardziej subtelna postać z powodu uli, który w, którym wielu mówi rząd nie honorował krytyki on raczej trudne zwrócenia uwagi na coś na to doprowadzały do zakłóceń nasz kościół nie jest już tak kochamy jak był w liście do tygodnika powszechnego, bo tam jakieś drobiazgi w tygodniku powszechnym odważyli się podnieść dyrektorzy, więc to jest właśnie ten rodzaj bardzo ciekawe co mówić, bo to jest też pewien taki klasyczny motyw czy taka klasyczna bardzo archetyp owa właściwie postawa, która polega na tym, że ktoś jest z pozoru bardzo otwarty sympatyczny chętny do rozmowy z nami tak twierdzi, że chętnych do rozmowy nie sprawia wrażenia takiego właśnie na pierwszy rzut oka autorytarnego i bezwzględnego i domagającego się wprost podległości i posłuszeństwa i wszystko jest w porządku wszystko pięknie wszystko jest takie wesołe i luźna i otwarte sympatyczne, ale do momentu, kiedy myślisz mówisz i robić dokładnie to, czego on chce, kiedy przestajesz no to właśnie zaczyna coś takiego napisała, że jeśli jest i mogę anegdotę na ten temat opowiadać tak akurat jestem w posiadaniu takich barwnych historii Rusi jeśli mówimy o Janie Pawle drugi to co udało mi się na jego temat dowiedzieć no to mamy sprzeczne obrazy z 1 strony, a jest kimś, kto systematycznie tępił pewne nurty ideologiczne ścigał poprzez swojego nuncjusza w Niemczech to logów, którzy wypowiadali się jako kontrowersyjne jakiekolwiek tematy stworzył system donosów, żeby pisać donosić ten mąż pisał do kleryków do studentów teologii, żeby pisali listy co ten nauczyciel tam ludzi, więc on w sposób zupełnie jakiś taki zacieków tempie teologów wyzwolenia dał pełnię władzy Opus Dei, czyli takiej no i grup jedno powiedzmy dobrze zorganizowany autorytarny grupie sympatyzujący z Chile spinacze 7 itd. na zabójstwo morderstwa księży związanych z tą rolą wyzwolenia autorytaryzm także jego dokumenty od jakości jest papież uczestniczył nieomylności stolicę Apostolską to z jego mówić z drugiej strony one miły sympatyczny na tych spotkaniach entuzjazm tłumu no to grupa bankowa na to stawiano ludzie są zachwyceni i on jest miły potrafi publicznie przemawiać, ale też widać, że to bardzo lubi to znaczy, że on tam się czuje jak ryba w wodzie i pewien poziom teatralności takie auto celebry no jest tam wychwytywane, zwłaszcza dzisiaj myślę to może nie było tak widoczna nie wiem do 3040 lat temu, kiedy w ogóle były inne czasy był inny kontekst, ale dzisiaj jak na to patrzymy to to naprawdę to jakoś uderza tak to nie jest zarzut był aktorem przynajmniej starał się na początku, więc publiczność niektórzy myślą publiczności to się kurczą także się rozsypują wewnętrzne zewnętrzne, a innych to występ publiczny podnosi im skrzydeł ani dotyczył żyją to są dobrzy artyści boli co się męczyć, żeby mieć przyjemność z pracy, więc tutaj niewątpliwie Wojtyła był kimś takim typem osobowości z kolein inne obrazy one do anegdoty ręczne ten, który miałby nie toleruje jakichkolwiek dyskusji teologicznych taśmy porozmawiajmy o nieomylności papieża przez staw różne stanowisko porozmawiajmy to teologii wyzwolenia odcinkowych czy to było wtedy w latach osiemdziesiątych no to zwycięży on tego nie koloruje z kolei organizuje bardzo sympatyczne spotkania w Castel Gandolfo z największym intelektualistą nami kreacja Krzysztof Michalski Józef Tischner inni natomiast niezwykle sympatycznie każdy się wypowiada papież jest miło słucha złego dodaje swoje uwagi no i tak jak mówię jedno z charakterystycznych cech tego spotkania jest to tych spotkań, a one były zapisywane dokumentacja było, że tam nigdy nikt nic powiedział cokolwiek krytycznego wobec papieża w sprawie antykoncepcji, kiedy szalał w Afryce jakiejkolwiek sprawie to po prostu grupa klakierów nawet jeśli to są 1 wysokiej jakości filozofowie to oni to oni tutaj jako tematy spotkania mieli taką rolę salonową do odegrania jak na spotkaniu z królową angielską nikt nie śmiałbym przecież zajmować krytyką jej stroju czy też decyzji, więc czysty formalizm tego typu natomiast kiedy ktoś w ramach prywatnych spotkań spotykał się z papieżem zadawał jakieś pytania nawet pytania delikatne sugestie 3 może jednak nie należało taką historię znam z opowieści dawnych czasów Jacka nieżyjącego Jacka Woźniakowskiego no w pewnym momencie pani w Watykanie, bo dużo Polaków jeździło do papieża rozmawiać na obiady w danej on też bywał zadał pytanie no może jakimś kontekście jakiegoś dokumentu czy wypowiedzi wtedy było aktualne nie należałoby tak w 1 zdaniu stawiać na 1 poziomie antykoncepcji i aborcji czy to jednak różne rzecz tak zaczepił Iza pożałował natychmiast, bo z tego co ja pamiętam Karol Wojtyła spojrzał na niego nieprzyjaźnie wrogo odczuć było rozczarowanie z jego z jego strony i właśnie niechęć w ogóle to jest zupełne to Woźniakowski w tym momencie stał się persona non grata to on pomylił, że tak powiem Woźniakowski swoje role co co jest jego zadaniem na takich spotkań myślę, że może tutaj dyskutować z papieżem tak nawet z tych anegdot jest jest więcej są znam takich ma nie wiem duchownych jak Maciej Ziemba Jan Góra, którzy regularnie jeździli do papieża i rzeczywiście on z zdobywali u niego olbrzymią sympatię także różne rzeczy organizacyjne załatwiali co do różnych imprez rodzinnych w Polsce, ale to było 300% cały czas wazelina z takim najgorszym wydaniu kazanie wazelina komplementowanie jakakolwiek dyskusja rozmowa po to, popatrzmy tak czy nie, więc papież Jan Paweł II mojej perspektywy, choć przecież szczyt wysokiej ogółu ograć kultu kulturowych wykształcony i w ogóle ma on może nie był wybitnym filozofem, ale był wykształcony nie każdy może być również filozofia to nie jest zarzut skrzynie z kantem czy Holger, więc natomiast ten typ społeczeństwa, w którym on był czy też bycie duchownym wśród tych Unii żony szokujący czy to nazwiemy Sonatę feudalnym postrzegany w jakimkolwiek innym on w to wszedł on dokupił w związku z tym właśnie otoczenie, które dokoła, którego otoczony był ludzi, którzy ukazują, którzy nie chcą mówić tak jak dziwi rzeczy smutnych, którzy nie chcą papieża zasmuca też to się zaczyna we wczesnym okresie to struktura są do doświadczonym struktura właśnie kogoś, którego otoczenie, czyli tzw. lustro społeczna robi kimś kim nie jest to znaczy on się wypowiadać zajmuje naczelne miejsce w jakikolwiek mitom nie były imprezy w środku miejsca co prawda nic nie reprezentuje jest jakiś tam słowackim, gdy skończy nędzny seminarium i 10, czyli on do staje nam na pozycji bardzo wysoki znieść siedzi na imprezie obok burmistrza i tak dojdę wejdę z gigantyczną ilość rzeczy, które przez cały proces życie kilkadziesiąt lat powodują, że tak jak mówiłem wcześniej tych ludzi strasznie jazdy ma nie mają adekwatnego adekwatnej oceny siebie no i tutaj dotarliśmy do punktu, z którego wyszliśmy właściwie, czyli do tej kwestii związanej z promocją pewnej figury autorytetu, któremu należy się ślepe posłuszeństwo i kropkę postawimy niewątpliwie jeszcze porozmawiamy nieraz na te tematy, a w swoich przepastnych zasobów anegdotyczny skorzysta tymczasem bardzo serdecznie i analizować umowę prof. Tadeusz Bartoś był państwa gościem artykuły do zobaczenia i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA