REKLAMA

Kryminalistyk patrzy na grafikę artystyczną

OFF Czarek
Data emisji:
2020-11-23 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa i moim gościem jest pani dr Oliwia Rybak Karkos z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego dzień dobry witam panią bardzo serdecznie dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu dziękuję bardzo, za zaproszenie audycji pani jest autorką bardzo interesującej pracy doktorskiej, która zdaje się chyba nawet została opublikowana niedawno jako Rozwiń » książka tak zgadza się dziękuję bardzo, badania autentyczności grafiki artystycznej aspekty kryminalistyczne i tytuł książki podobne, ale zdobyć pani książkę to po prostu graniczy z cudem się przyznać nie wynika z tego, że to jest bestseller niestety Łoś cel w książkę bardzo interesują za każdym razie wskakując już to do pani pracy doktorskiej czy też obszaru badań grafika artystyczna, czyli właściwie co grafika artystyczna jest jedna z podstawowych dziedzin sztuk plastycznych polega na powielanie odręcznego rysunku najczęściej na papierze, ale zdarzały się też inne inne formy na kat tkanina w dawnych czasach jeszcze targami nawet jedwab odbijanie tego rysunku odbywały się przy użyciu opracowanych wcześniej formy nazywanej matrycą matryca w zależności od stosowanej techniki graficznej mogą być najróżniejsze materiałem z tej podstawowej formie, czyli tej najstarszej, bo to drzeworyt mówimy tutaj o zakresie Europy, bo jeszcze wcześniej to na najwcześniejszym przypadkiem przypadkami przykładami matryce były by każdy kamień natomiast w Europie najstarsze przykłady to drzeworyt, czyli deska no i zależności rzeczywiście od techniki graficznej to mogła być potem płyta Miedziana, czyli miedzioryt, a współcześnie uciekamy w przypadku litografii współcześnie ta wolność wśród artystów jest tak ogromna, że deską Rze, że matryca może być tak naprawdę wszystko to ograniczać tylko wyobraźnia, ale rozumiem, że grafika jest grafice nierówna oczywiście wyróżniamy grafikę artystyczną zwaną warsztatową, który właśnie ja skupiłam tutaj jest dotyczy to tego wyrazu artysty pewne ten artyzm tutaj najistotniejsze tamten koncert natomiast drugim działem grafik jest grafika użytkowa największym skrócie definicyjne można powiedzieć jest grafika artystyczna w służbie codzienności grafikę użytkową każdy z nas w kieszeni, chociaż w dobie pandemii to raczej używane plastikowych pieniędzy, ale mówię tutaj właśnie o banknotach to jest najpopularniejszy przykład grafiki użytkowej poza tym do grafiki użytkowej należą ekslibrisy przepraszam liternictwo druki ulotne wszystko wszystko to rzeczywiście co używane na co dzień natomiast grafika artystyczna to jest ta zarezerwowane dla dla artystów dla tej formy wyrazu rozumiem, że to czy dana grafika jest cenna czy jednym z elementów, które świadczą o tym, że jednak cenniejsze niż druga jest zaangażowanie artysty w proces tworzenia tak czy artysta jest w tym procesie od początku do końca, czyli czy tworzy pierwotny rysunek czy tworzy matryce i czy jak jest do końca czy też pod jego podbije jego egidą powstają te elementy czy też generalnie projekty rysunek reszta odbywa się poza kontrolą to wszystko zależy od tego jak dzielimy grafika, bo mamy grafikę dawną grafikę współczesną ten podział to tak umownie stosuje się zapodział między między sztuką dawną sztuką nowoczesną działalność rewolucyjną impresjonistów i inne podejście do sztuki zastosowanie fotografii odwołanie się do niej tak dalej w grafice dawnej przyjmuje się, że oryginalna jest każda odbitka wykonana matryce powstałe w procesie dawnych technik, czyli klasycznych technikach drzeworyt miedzioryt akwaforta pacjenta i tutaj niezależnie od tego czy jest to wyraz oryginalnej koncepcji artysty, czyli jak pomysł od początku do końca czy też to jest interpretacja dzieła innego artysty, bo to też jest istotne to do zaznaczenia, że ta grafika artystyczna dzieli się na 2 nurty to znaczy nurt autorski przez niektórych nazywane oryginalnym, chociaż nie do końca właściwe bo to by zaraz nasuwały skojarzenie, że ten nurt interpretacyjny to smutnie oryginalne jest absolutnie nieprawda nie oryginalna grafika to tak, która jest jest po prostu fałszywa natomiast ten nurt artystyczny tak jak powiedziałem jest wyrazem tej tego pomysłu artysty natomiast nurt interpretacyjny reprodukuje dzieło to najczęściej dzieło stworzone z innym dziale plastycznym, czyli np. obraz, czyli rzeźba, czyli budowla architektoniczna i przenosi na język grafiki artysta to dzieło co jest zadaniem bardzo trudne, bo o odzyskanie uzyskanie efektów, więc malarskich na grafice wymaga ogromnego talentu ogromnego kunsztu więc, więc to też tutaj jest jest istotne w takim razie grafice dawny, powracając do pytania pana redaktora ta oryginalność to rzeczywiście nie zależy od tego czy to jest czy też oryginalna, ale tam autorska grafika czy ten nurt interpretacyjny natomiast w grafice współczesnej główny nacisk kładzie się na ten koncert artysty wynika to właśnie z tego z tej zasady konceptualizmu sztuki, czyli rycina ma być wynikiem zamysł artysty niezależnie od tego jak została wytworzona, nawet jeżeli wzorowana na innym dziele, czyli należy do tego nurtu reprodukcyjnego warunkiem jest tylko, żeby nie stanowiła bezpośredniego przeniesienia nie były wykorzystywane do wytworzenia techniki foto mechanizm, ponieważ to techniki foto mechanizm nie należą do technik grafiki artystycznej w tym właściwym terminie i rzeczywiście dostaną bardzo się rzeczywiście artysta może szczególnie w przypadku litografii to jest bardzo bardzo popularne artysta może stworzyć rysunek przygotowawcze i oddać go np. litografię owi do warsztatu, żeby go od wynika to faktu, że maszyny to graficzne są bardzo bardzo duże nieporęczne i nie każdego artysty stać, żeby się nie zaopatrzyć co więcej operowanie nią odbijanie tej tej odbijanie z matryce litografie bardzo trudne i artyści rzeczywiście często oddawali odstawali to prace już odbijania w ręce specjalistów co nie oznacza, że nie nadzorowali tego procesu, bo jeżeli artysta nadzoruje proces potem potwierdza zgodność desygnuje pracę to znaczy, że stwierdza, że jest zadowolony z uzyskanego efektu to znaczy, że był zaangażowany w każdy proces, mimo że fizycznie nie każdy proces on prowadził w takim razie do grafiki artystycznej i do sposobów badania jej autentyczności powrócimy po informacjach Radia TOK FM państwa i moim gościem jest pani dr Oliwia Rybak Karkosik wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego informację o godzinie dziesiątej 20 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pani dr Lidia Rybak Karkos wydział prawa administracji Uniwersytetu Śląskiego rozmawiamy o badaniach autentyczności grafiki artystycznej, a szczególnie o aspektach kryminalistycznych tak kryminalistycznych w tego procesu czy też tego procesu należy powiedzieć przed informacjami wyjaśnia pani naszym słuchaczom czym jest grafika artystyczna, jakie są różne rodzaje, ale ale myślę sobie na grafikę artystyczną można także spojrzeć podróżnym kątem w zależności od tego na jakim etapie finałowego produktu, jeżeli tak można powiedzieć ona powstaje to znaczy, że to jest inny wybieg, czyli jak jest stan tej grafiki oczywiście wielu artystów wprowadzało stan czyli, czyli sposób wprowadzenia zmian w grafice wielu artystów wprowadzało różne różne zmiany na przestrzeni różnych lat wtedy mówimy każda każde wprowadzenie zmiany w kompozycji w tym zamyśle artysty, które przedstawiane na kompozycji powoduje powstanie kolejnego stanu są są najróżniejsze ciepłe np. charakter bardzo znane ojciec amerykańskiej grafiki powalczy 6 miesięcy 10× poprawki w swojej bitwie słynnej co spowodowało powstanie 10 Stanów tej samej w tej samej grafiki czasem te zmiany są tak duże, że można już mówić, że to jest artysta opiera się też 0203. stan, ale czasem można mówić po prostu zupełnie inne kompozycje, a czasem te zmiany są takie drobne typu dodanie włosów osobie czy podczas w grupie tych włosów czy właśnie to są takie jak takie zmiany, które czasem artysta dostrzega w trakcie już odbijania np. nie jest tylko do końca tak jak sobie zamierza, więc jeszcze jakiś tam poprawki wprowadza, dlaczego ktoś chciałby fałszować grafikę artystyczną, ponieważ jest to bardzo bardzo dobry sposób na zarobienie pieniędzy grafika artystyczna pomaga warstwy, które staną zdecydowanie największą największy odsetek kupowanych działa na rynku sztuki grafika jest zaraz za za nimi najczęściej kupowanym szczególnie w ostatnich latach zauważamy ten ten wzrost zainteresowania artystyczną wynika to przede wszystkim z z tego, że grafika jest jasne jest tańsza niż malarstwo jest łatwiejsza do przechowywania musi malarstwo i może powinna stanowić dla takich mniej zamożnych kolekcjonerów albo początkujących kolekcjonerów może stanowić dobrą alternatywę dla właśnie malarstwa, tym bardziej że jak jako test tej opozycji do malarstwa w cudzysłowie oczywiście to też zauważalny jest grafika z natury techniką sztuką czarno-białą natomiast oczywiście możliwe były od osiągnięcia kolorowe ryciny we wszystkich technikach, chociaż najczęściej pojawiały się litografii mści się to druku czy drzeworyty japońskie Marty zupełnie inne rodzaje grafiki i właśnie zauważany w ostatnich latach szczególnie popularne zainteresowanie grafiką barwną też właśnie tłumaczone jest tą alternatywą w stosunku do malarstwa co wykorzystują też fałszerze, którzy często grafiki dawne pozbawiają ręcznie przez co niestety niszczą dzieło dobrze teraz jak zabrać się do weryfikacji autentyczności grafiki od czego zaczynamy jest to szalenie trudne trudny zabieg to nie wynika tylko z moich badań, ale też opinii wieloletnich ekspertów zarówno historyków sztuki jak i kryminalistyki jest to oczywiście bardzo bardzo trudne do ustalenia autentyczności, ale nie niemożliwa brakuje co prawda takich jednolitych metod badawczych, które można by można by podjąć dlatego ja w swojej pracy zdecydował się jako system kryminalistyka zaproponować metody, które kryminalisty może wykorzystać, która w, które rzeczywiście mogą być przydatne szczególnie przede wszystkim najbardziej popularnym sposobem fałszowania grafiki jest po prostu sporządzenie kserokopii taka kserokopie następnie umieszczona np. zakurzonej ramie i żeby nadać pozory starości i oferowane w ten sposób na targach staroci Che czy na aukcjach internetowych na internetowych nie jesteśmy w stanie sprawdzić tego obiektu więc, więc bardziej ETA to zwodnicza działalność jest ułatwiona natomiast oglądając taką grafikę lub kserokopia właściwie w dużym powiększeniu nawet dziesięciokrotne jest bardzo łatwo ujawnić, że jest to, że jest to kserokopia ani oryginalna grafika widoczna jest Mora krawędzie, czyli te piksele, które budują budują obraz na grafice przecież tego nie ma widoczna jest gładka powierzchnia papieru ksero graficznym kopanej częściej fałszerze nie wysilają się jakoś szczególnie tylko serię kolekcjonują to, używając zwykłego papieru biurowego natomiast w grafice oryginalnych widoczne jest chropowaty, bo tam jest inny papier stosowany nie jest możliwe zastosowanie miękkiego zwykłego papieru, ponieważ farba bardzo za bardzo przyjemniej rozmokły to wszystko widoczne jest też płatność powierzchni ani wypukłość farby tak jak jest w przypadku grafiki oryginalnej i rozmycie linii całej tej kompozycji, ale pewnie należałoby też spojrzeć na sygnaturę czy oczywiście, ale w przypadku grafik tak przepraszam, proszę bardzo, proszę bardzo, pani dr Bach nie bardzo, proszę bardzo, proszę zamień wpisu jeszcze bardziej w przypadku sygnatury jest nie jesteście bardziej skomplikowana kwestia niż w przypadku grantu malarskiej, ponieważ tam też ogromna dowolność sygnowali natomiast w grafice pojawiają się jeszcze praktyka szczególnie na grafice dawnej praktyka, czyli informacje dotyczące artysty oraz osób zaangażowanych w ten proces tworzenia grafiki tak jak powiedzieliśmy nie tylko nie tylko gra fi tworzą tamtą kompozycja, ale jeszcze osoby zaangażowane współpracownicy ratownicy drzewo rocznice wydawcy wszystkie te osoby no to duże przedsięwzięcia przedsięwzięcia finansowe, więc wszyscy zaangażowani w ten proces starali się wykazać na notę od PIT chce no i pojawia się pewna swoista lista płac na marginesie na marginesie odbitki dlatego istotne jest opatrywany właśnie te 4 nazwiska odpowiedni kredyt ratami to osiemnastego wieku były w krytykę ty płacisz nie typu Szwecji, czyli wykonał impresji, czyli odbił itd. tak dalej od dziewiętnastego wieku mamy już dowolność się z tym oprócz łaciny pojawiały się też języki narodowe znajomość tych wszystkich krytykantów bardzo jest istotna, ponieważ jej nieznajomość powoduje, że oszuści bardzo często dokonują nadmierne interpretacji osoby wypisane na PiS chce czyli, jeżeli np. na pizzę informacja, że grafika powstała w oparciu na podstawie jako interpretacja obrazu Rubensa nieznajomość tego krytyka informującego, że jest to, że tylko autorem kompozycji do Roubaix obrazu Rubensa może spowodować, że ktoś odczyta, a rubel jest autorem tej tej grafiki wcale tak nie jest, bo autorem grafiki mógł być mógł mieć pewnie ktoś inny i to też na pewno na grafice ta informacja jest umieszczona, więc ta ta nieznajomość wpływa właśnie na nadinterpretację przez oszustów udziału osoby zapisanej na tej grafice co więcej w przypadku grafiki w przypadku grafiki współczesnej już utarła się ta reguła sygnowania już gotowe odbitki natomiast na dawnej grafice ta sygnatura umieszczona była na matryce, które następnie była pijana to też był zabieg bardzo trudny dla artysty, ponieważ cała kompozycja stanowi lustrzane odbicie na odpis w stosunku do tej matrycy dlatego sygnowanie matrycy było o tyle trudne, że wymagały tego prze, ale przeniknięcia tego przełamania nawyku pisarskiego osoby co jest szalenie trudnym zadaniem, więc to też wykazuje ogromne kurz tych artystów, którzy sygnowali na matrycy czasami się zdarza to pewnie nie jest przedmiotem naszej rozmowy albo głównym nurtem, że artyści sami, bo tutaj trudno znaleźć odpowiednie słowo dokonują pewnych zabiegów polegających na tym, że w dość, że m.in. cenną danej grafiki wynika z tego, że ona sporządzona np. w niem 6 kopiach 350 kopiach i artysta informuje nas o tym ile tylko jest, więc jeżeli kupujemy sobie nie wiem jedną z 7 to wiemy, że istniej jeszcze 6 takich kopii i więcej nie powinno być natomiast czasem artyści bardzo proszę tak tak dokładnie Essence raczej teraz taka praktyka, żeby ten ten limit ogranicza to jest maksymalnie do 100 do 100 grafik się odbija ewentualnie drugą edycję można również odpis, jeżeli matrycę jeszcze w dobrym stanie, ale również ta informacja powinna się jak najbardziej pojawić na nagraniu odbić się, że to jest druga edycja niektórzy artyści np. dają w prezencie grafikę lub sprzedają teraz, ponieważ nie chcą włączać do nurtu głównego no to zmieniają, gdyby jej Order dziobania, czyli np. nie jest tam nie trzecią 20 tylko jest zerową albo próbną czy grafikę, która właśnie została odbita powinna zostać policzona jako jedna z tych, które wyczerpią ten limit jest wrzucona do innej kategorii obrączkę mówią to jest jedna z 20, ale w tym roku, ale w przyszłym roku licznik się zeruje, ale to już jest praktyka może niekoniecznie ta, której dzisiaj rozmawiamy, czyli nie chodzi tutaj o badanie autentyczności, bo mamy do czynienia z autentyczną grafiką artystyczną tylko raczej o z niewłaściwej jej za księgowanie przez samego artysty, ale wrócimy do naszej rozmowy, że pani pozwoli po informacjach Radia TOK FM państwa moim gościem pani dr Oliwia Rybak kar kosz z wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego rozmawiamy o badania autentyczności grafiki artystycznej informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek czarek państwa moim gościem jest pani dr Oliwia Rybak kar kosz wydział prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego wiemy dzisiaj o grafice artystycznej i o tym w jaki sposób badać jej audyt autentyczność, dlatego że fałszerze grasują i żerują i mogą się pojawić w dowolnym momencie tak się wyrażę procesu powstawania już post factum ante factum czyli po pierwsze, podrabiać odbitki by podbijać kopie czy też tworzyć kopie istniejących już rycin tworzyć nowe grafiki np. stylu artysty, którego pozdrawiamy pozdrawiamy podrabiać tysiące fałszywe stany te, o których mówiliśmy fałszować Serie te, o których mówiliśmy albo po prostu jak ktoś jest wyjątkowo leniwy to po prostu wydrzeć ryciny z książki, a pani doktor to wszystko bardzo pięknie opisała swoje aktorskie, która także jest dostępna, ale VAT łatwiej znaleźć fałszerstwo Graf artystycznie niż książkę pani doktor dobrze wracam w takim razie do badania autentyczności co jest najtrudniejsze do ustalenia, jaki rodzaj czy też jak w formach właściwie wszystkie forsą są trudne każda jak na inny swój sposób sposób jest trudna jednak metody, które można wykorzystać do tego badania na szczęście jakoś spróbowałam w swojej swoje prace ujednolicać ich rzeczywiście może nie tyle co jest najtrudniejsze co można powiedzieć co się najczęściej zdarza rzeczywiście najczęściej możemy powiedzieć o kopie już istniejących Grecję że, że fałszerze wykorzystują ten sposób podrabiają odbitek rzadziej tworzą nowe nowe graffiti stylu fałszowane artysty tak pan powiedział, chociaż to też oczywiście się zdarza przykładem są np. oferowany na portalu Ebay sfałszowane grafiki Alexandra Caldera opatrzonych rzekomo certyfikatem autentyczności absolutnie na szczęście w tym przypadku działa dosyć prężnie Fundacja imienia CAL Dera, która wyłapuje takie przypadki fałsze, więc warto też, jeżeli interesujemy jakimś konkretnym artystom to warto też zainteresować trzynastka jego rodzina cieczy czy inne osoby zainteresowane bezpośrednio jak spuścizną nie prowadzą takich właśnie czy stron internetowych czy jakieś innej formie publikacji, które znajdują fałszerstwa informują o tym właśnie jest na stronie kelnera znajduje się taka zakładka, gdzie rodzina i prowadzący prowadzący tę fundację wskazują, że absolutnie nigdy takiej grafiki nie wydał, że to fałszerstwo nie należy się sugerować certyfikatem autentyczności no właśnie czy, chociaż certyfikat autentyczności autentyczny Tomkiem Maciej raczej nie bardzo często fałszerze to też stwarzają tak oczywiście tylko możliwe do sfałszowania wszelkie znaki prewencyjne czyli, czyli jakieś pieczątki, które znajdują się te również one są fałszowane natomiast certyfikaty również czasem zdarza się, że fałszerze kupują jakieś mniej cenne dzieło, które jest opatrzone certyfikatem i odpływem certyfikat przerabiają, a czasem po prostu wprost fałszują także wszystko możliwe do sfałszowania, a jest raczej jest jakiś specjalny ranking jest ranking autorów artystów, którzy są najcenniejsze, którzy na ich najchętniej są fałszowaniem, żeby nie, dlatego że są najcenniejsze tylko z ich powodu czy jest taki ranking, że jeżeli chcemy kupić grafikę takiego to należy uważać, bo szczególnie dużo walców z XX-wiecznych artystów to jest Picasso dali Miro Chagall ani rzeczywiście myśli są fałszowanie w przypadku Dalego, jeżeli w ogóle ta kwestia jeszcze trudniejsza, ponieważ znane sytuacje, kiedy dali w wyniku przegranego procesu sądowego zobowiązane w ramach zadośćuczynienia odpisać pustych 17 000 kart papieru, na których następnie osoba wobec, których zadośćuczynienie, bo wykonane, czyli wydawca Dalego mógł wydrukować co chciał tak naprawdę to musiał wydrukować karty tarota które, które dali miał wykonać całe całym przedmiotem postępowania fakt, że wydawca nie do końca zadowolona z efektu końcowego dali nie chciał mu wrócić zaliczki, którą otrzyma no właśnie w wyniku tego procesu miał podpisać 17 000 tych kart in blanco niestety ten wydawca nie do końca uczciwie zachował, bo skarb sprzedał co spowodowało rozpierzchli się na różnych innych różne inne osoby, które drukowały na tym na tej karcie najróżniejsze bardzo kiepskiej jakości kompozycję no ale z drugiej strony no to tam jedyną wartość zakres ten kawałek papieru przedstawia czyste sygnatur Dalego także tutaj też jest istotne bardzo ważne, żeby oddzielić sygnatury od kompozycji torze jest sygnatura autentycznie nie zawsze oznacza to się od odnośnie do wszystkich innych chciał również do odbycia sztuki malarskiej i to, że tak dalej nie zawsze sygnał autentyczna sygnatura oznacza faktyczne autentyczne dzieło w myśl, że sprawa się komplikuje, kiedy też mamy do czynienia z grafiką wykonaną np. w komputerze wydrukowany później wydrukował na no, a także komputerowym przez jakiegoś wybitnego artysty, którego wkład w taki nie cyfrowy oczywiście tworzenia grafiki czy kalibracji kolorów to jest później już po podpisanie, ale właśnie na polskim papieżu zwyczajnym takim do druku oczywiście tutaj wtedy wartość przedstawia ten ta koncepcja artysty związane swojego auta sygnatura, więc kraje grafika komputerowa też w ogóle osobne osobna dziedzina też toczą się wśród badaczy grafiki zażarte dyskusje czy można ją już uznać za grafikę artystyczną czy nie to jest jest tak dział grafika artystyczna komputerowa także to jest cały czas są te nowe techniki cały czas wprowadzają zmianę postrzegania tej grafiki pani też swoich publikacjach przybliża myślenie o grafice z punktu widzenia prawa autorskiego, czyli że do pewnego momentu to przedmiot w pewnym sensie był chroniony Rafika, ale rozumiem też w dokumencie pojawiło się myślenie o autorze jak też w przedmiocie ochrony pierwszy taki przedmiot pierwszą ustawą, która wprowadzała właśnie tą ten sprzęt ochrony autora był większy 1 Copyright act 1934 roku wydana przez przez parlament brytyjski było to po upadku podyktowane nieuczciwymi praktykami handlarzy rekinami, którzy pobierali od artystów bardzo wysokie kwoty prowizja przy jednoczesnym zlecaniu przez nich kopiowania prac bez złota artystów jest co skutkowało bardzo dużymi stratami grafików no i powszechne były fałszerstwa plagiaty tych praw wobec tego grupa artystów grafików, którym przewodniczył Unia oka przygotowali pamflet, w którym oba te problemy no i złożyli do do projekt takiej ustawy do parlamentu brytyjskiego rzeczywiście udało się 30003005. została wydana ta ustawa nazywana też ustawą Bogarta, która przewidywała pewną pełną zgodę pracy twórczej to znaczy zapewniał jest wolność słowa co też było istotne dla dla twórców znosiła, więc cenzurek widział dodatkowo przyznawała ochronę co prawda na określony czas to znaczy pierwsza wersja na 14 lat następnie znowelizowana ustawa już 2814 lat to taki odpowiednik angielskiego prawa patentowego oraz ochrona też na tyle lat była przyznawana na za naruszenie tej ustawy była przewidziana krzyk, że zna co więcej ta ochrona była przyznawana automatycznie to znaczy chcieli, jeżeli artysta występował o przywilej musiał właśnie oni wystąpić muszą uiścić odpowiednią kwotę nie zawsze dostawał to leżało w GM w gestii władz, które ten przywilej wydawały natomiast w przypadku ustawy karta już artyści samego faktu wydania bycia autorem tej grafiki już ta ochrona była sprzedawana i pozwoli na wszelkich opłat niestety to nie uchroniło do końca artystów przed przed dalszymi fałszowaniem kopiowania także ten problem państw nie do pokonania także sprawa Szanowni Państwo jest bardzo skomplikowana wydawałoby się na pierwszy rzut ucha i w razie kupując grafikę artystyczną no właściwie jest spora szansa, że mamy do czynienia z dziełem autentycznym nowo któż by chciał podrabiać grafikę artystyczną tymczasem okazuje się, że oczywiście powodów jest wiele często są te same powody dla podejmie się inne formy działalności artystycznej człowieka i tutaj celem ataku może paść dowolny punkt powstawania procesu czy też dowolna dowolne narzędzie wykorzystane w tym procesie, czyli możemy udawać, że to jest czy inaczej stworzyć art grafikę w stylu, przekonując potencjalnego nabywcę czy jak na razie, że to jest właśnie autorstwa prac autorstwa artysty i wszystkich tych sposobach odrabiania pani doktor pisze najpierw swoje prace doktorskie a, a później w książce, która ukazała się na podstawie tejże pracy doktorskiej nie wiem pozostaje tylko mieć nadzieję, że pani pracą zapoznają się służby od niektórych są oddelegowane wyszkolony do do tego celu albo różnego rodzaju inne osoby, które biorą udział w badaniu autentyczność zostawia się jak wiedza, o której pani pisze, którą pani zgromadziła, jaką jest powszechnie znana dostępna w odpowiednim osobom, które w procesie ustalania czy badania autentyczności biorą udział w dużo będzie wiele informacji, które zawarł w książce uzyskała od ekspertów, z którymi, z którymi współpracował w ramach zbierania materiału badawczego w dużym błędzie opieram się na literaturze zagranicznej, który też w Polskiej literaturze ja przynajmniej nie odnalazłam żadnej informacji metod na temat badania autentyczności grafiki dlatego właśnie pomyślałem dobrym sposobem byłoby zapełnienie luki tej potrzeby też eksperci muzealnicy mówili, że rzeczywiście jest potrzeba to jest konieczne jest wprowadzenie takich badań, ponieważ bardzo często w trakcie zbierania tego materiału badawczego dostawał informację, że w muzeach nie przeprowadza nie przeprowadza nigdy takiej kwerendy pod kątem posiadania fałszywych obiektów sztuki graficznej wynika to oczywiście z problemów finansowych czy braku odpowiednich nakładów finansowych dlatego też wydaje mi się tutaj istotne byłoby przeprowadzenie tej kwerendy, ale bardzo istotnym postulatem mojej książce, a propozycja przeprowadzenia takiej ekspertyzy kompleksowej to znaczy przy współpracy obu historyków sztuki jak Tarnów, którzy mają ogromną wiedzę w tym zakresie i służą niezwykłą pomocą są bardzo chętnie do takiej współpracy oraz kryminalisty kół, którzy nie mają tej wiedzy historycznej, ale z drugiej strony mają, więc w zakresie badania badania korzystania Ania technik kryminalistycznych przede wszystkim w zakresie fałszowania pieniędzy, bo to jest bardzo dobrze się przebadana metodyka dziedzina jest stale aktualizowana, bo to jednak problem stale powracający wobec tego możliwe byłoby wykorzystywanie tych technik badania znaków pieniężnych to badania grafiki stąd postulat współpraca nie cudownie bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę pani Oliwia Rybak Karkos z wydziału 2 i administracji Uniwersytetu Śląskiego była państwa moim gościem informację już za kilka minut o godzinie 11 jako formacja wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA