REKLAMA

Kto? Ile? (dostał od rządu)

Połączenie
Data emisji:
2020-11-24 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
15:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 22 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Krzysztof Izdebski z fundacji państwo dzień dobre dzień dobry witam serdecznie oraz Monika Kania ligi również z tej fundacji dzień dobry witam państwa będziemy proszę państwa mówi o serwisie w serwisie pewnych narzędzi jeśli można tak powiedzieć, który nazywa się bardzo tajemniczo, kto ile EPL, jeżeli ktoś z państwa wejdzie pod ten adres to znajdzie taki bardzo ogół taką bardzo ogólną informację o Rozwiń » tym co to jest pomoc publiczna mianowicie są środki przyznawane tutaj cytat na różnych szczeblach przez polskie państwo przedsiębiorcom organizacjom najczęściej, żeby wspomóc w trudnej sytuacji lub wspierać ich rozwój jawność informacji ośrodkach w ramach pomocy publicznej jest istotne z uwagi na to, że jej udzielanie może zaburzać mechanizmy rynkowe poniżej publikujemy wykaz instytucji przyznających pomoc i organizacji, które taką pomoc otrzymał, zanim przejdziemy do tego co tam się dalej dzieje jak chciał jednak zapytać o to czy to są jakieś dane, które trzeba zbierać z dużym wysiłkiem często Gotowiec, który po prostu od otrzymuje się od służb administracyjnych naszego wspaniałego kraju, jeżeli się o to poprosi może Krzysztof Izdebski no to jest przede wszystkim ogromna też praca i Moniki, która jest z nami też naszego informatyka przy zbieraniu tych danych kody są dostępne rzeczywiście bazie prowadzonych przez urząd ochrony konkurencji konsumentów witam z tą ideą jest, bo to jest taki organ, który kontroluje to tę pomoc publiczną, żeby te dane gdzieś tam prezentować natomiast one no nie można powiedzieć, żeby były prezentowane w takiej formie, które możemy określić jako przyjazne dla użytkownika co ma znaczenie też się z w związku z tym cytatem, który pan redaktor przytoczył naszej strony mianowicie w kontekście przejrzystości, bo to, że te dane gdzieś są publikowane gdzieś można do nich dotrzeć tu zresztą uchwała człowiekowi za to, że taką dane bazy danych prowadzi nie zawsze oznacza, że one są przejrzyste zrozumiałe dla dla użytkowników w związku z tym, że taką cechą pomocy publicznej jest to, że w, jakiej formie one mogą zaburzać zaburzają konkurencję na rynku, czyli innymi słowy nadają pewne przywileje czy preferują określone podmioty gospodarcze no to my też znowuż jako podatnicy, bo to z reguły z tych źródeł finansowana jest pomoc publiczna powinniśmy mieć jak najlepszy dostęp do tego jak te jak w jaki sposób na pomoc i komu jest przyznawana i ile, żeby już odnieść do nazwy naszego portalu to pytanie do Moniki kajali czy zebranie tych danych było wyzwaniem no może przyznać, że w pierwszej w pierwszej części naszej pracy zupełnie się nie spodziewaliśmy trochę kwiatków, na które napotkaliśmy w toku naszej pracy dość łatwo o byliśmy w stanie zintegrować te dane z naszym portalem rejestrują, który jest taki synergii z portalem, kto ile natomiast napotkaliśmy na taką trudność polegającą na tym, że UOKiK, który udostępnia tę bazę w systemie udostępnienia danych o pomocy publicznej stosuje niestety tylko 2 kryteria identyfikacji tego beneficjenta i to spowodowało, że zidentyfikowaliśmy około 1600 w przypadku, dla których na 1 numer NIP zarejestrowanych było więcej beneficjentów, a UOKiK stosuje tylko 2 kryteria identyfikacji beneficjenta, czyli numer NIP i nazwa tego beneficjenta, a to proszę panią prosić, bo to bardzo skomplikowane czy coś jak Mary to się zatem kryje, że ma 1 numer NIP jest zarejestrowanych np. 5 firm o tej samej nazwie to są różne numery KRS różne różne firmy, ale są zarejestrowane na ten sam numer NIP, ale de facto są różnymi firmami w związku z tym dla 1600 organizacji nie byliśmy w stanie zidentyfikować, która de facto z nich dostała dofinansowanie no to jest taka komplikacja którą, która uniemożliwiła nam UPO opublikowanie tych 1600 beneficjentów, ponieważ nie chcieliśmy dawać takich niewiarygodnych danych i myśmy zresztą w związku z tym napotkanym problemem złożyli taki wniosek do UOKIK-u o dodanie kolejnego kryterium identyfikacji, czyli chociażby numeru KRS tak, żebyśmy wiedzieli na pewno, który podmiot otrzymał takie dofinansowanie natomiast dla pozostałych około 270 000 beneficjentów właśnie zarejestrowanych Karasia byliśmy w stanie prawidłowy sposób zidentyfikować, kto otrzymał, jakie dofinansowanie na jakich zasadach, kiedy także ta ogromna ogromna część lwia część nawet powiedziała jest dostępna w takim oto co, o którym pan mówił no to ja wracam jeszcze do samego samej genezy tej inicjatywy, dlaczego zdecydowaliście się stworzyć coś takiego, dlaczego akurat pomoc publiczna no została tutaj potraktowane jako szczególna szczególnie wymagająca takiego systemu usystematyzowania uporządkowania, dlaczego tak się stało, bo ja muszę powiedzieć, że my nad tą bazą to pracujemy już od jakiegoś czasu, ponieważ rośnie nieustannie rozwijamy nasz portal rejestrują, na którym właśnie integrujemy publikujemy takie informacje na temat różnych organizacji zarejestrowanych w krajowym rejestrze sądowym no i mamy już szereg tam informacji rozszerzyliśmy niedawno o informację od finansowania, które dane spółki czy dane organizacje otrzymały z Unii Europejskiej mamy wykaz podatników VAT mamy oczywiście dane z krajowego rejestru sądowego i takim kolejnym krokiem była właśnie ta baza cudo, która to jest za euro musi pani u nas mniej zdaniem tego baza cudo to jest system udostępniania danych o pomocy publicznej, czyli to jest ten system, który urząd ochrony konkurencji konsumentów publikuje informacje, które one ponownie wykorzystaliśmy i publikujemy właśnie na naszym portalu on w skrócie nazywa właśnie sól do i zdecydowaliśmy się na zintegrowanie również tej bazy tego rejestru na naszym portalu rejestrują, ponieważ daje to taki szeroki obraz tego, jakiej sytuacji znajduje się dana organizacja zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym natomiast faktem jest, że zdecydowaliśmy się te informacje opublikować również jako oddzielne portal no trochę nie bez powodu oni co prawda tak jak wspomniałam zintegrowane już naszym portalem rejestrują, ale postanowiliśmy opublikować dane jako osobny portal ma przede wszystkim muszę powiedzieć, że normy jest tutaj duże bardzo duży cel społeczny musimy też przyznać, że takie nastroje społeczne wokół i pomocy covidowej, które otrzymują pewne grupy na pewno nie dostają na jakich zasadach to się odbywa albo, że była burza całkiem niedawno jeszcze, że pewna telewizja dostała ogromną pomocą i widać takie duże zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego wokół tego tematu chcieliśmy w takim bardzo jasny sposób dać bardzo łatwo dostępną czytelną informację na temat tego, kto ile dał i otrzymał i to uważamy, że to jawność pewnych procesów czy konkretnych decyzji do wspiera transparentność odpowiedzialność administracji publicznej czy liczymy tutaj no to odpowiedzialne społeczeństwo takie obywatelskie, że mając takie narzędzia do sprawdzenia do zobaczenia, kto dostaje w jakiej formie, jakiej wysokości, kiedy od kogo, żeby dowiedzieć się np. co co się dzieje w jaki sposób są wykorzystywane podatki tak jak Krzysztof mówił wcześniej nasze podatki to są nasze publiczne przecież pieniądze w jaki sposób one są dysponowane i następnie wykorzystywany to jest takie doskonałe narzędzie, żeby zadać potem bardzo konkretne pytania np. instytucją w jaki sposób przyczyniła się do rozwoju rzeczywiście tej gospodarki udzielona pomoc innemu podmiotowi, bo trzeba powiedzieć, że jedną z form przyznawania takiej pomocy oprócz najprostszej dotacji czy pomocy de minimis czy umorzeniu takiej spłaty w ZUS-ie jedną z takich form bardzo popularnych, którą zresztą stosuje najczęściej Polski fundusz rozwoju to jest pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym to co się za tym kryje przykład w jaki są konkretne kryteria udzielania takiej pomocy albo wnioskowania o taką pomoc w ogóle czy przed to jeszcze gdy grają w pewnym sensie, dodając chętnie, uzupełniając to też gdzieś tam naszą ideą to jest jeden z tych brzydko produktów, które dajemy obywatelom, bo tak jak Monika wspominała też nam zależy na tym, żeby coś tak taki może Cry for singlowym stylu, a uruchomić taką potrzebę wśród obywateli do patrzenia też na to w jaki sposób pieniądze publiczne w ogóle również w ramach pomocy publicznej są są wydawane to ta idea nasze wiąże też ZTE, że widzimy trudności w dostępie do danych takich scentralizowanych danych, które w 1 miejscu pokażą nam sumę różnego rodzaju dotacji tak również pracujemy koncepcyjnie jeszcze na razie nad takim centrali scentralizowanym systemem dostępu do dotacji, które są udzielane poza tymi strukturami pomocy publicznej, bo też wychodzimy z założenia to chyba bardzo dobrze widać przy okazji dyskusji na temat rzetelności wiarygodności danych covidowych np. dotyczących zakażeń chociażby w kontekście tej zmiany, które dzisiaj została ogłoszona jak bardzo istotne w kontekście też budowania zaufania do instytucji publicznych jest jak najbardziej szerokiej powszechne informowanie, ale też możliwość tego, żeby obywatele rzeczywiście byli w stanie ocenić w jaki sposób te pieniądze są w rezultacie wydawane dobrze na to kiedy zaczęliście pracować nad tą bazą miało zacząć powstawać przyjmować taką bardziej przejrzystą postać były jakieś zaskoczenia dla was dla samych jak dla osób, które przygotowywały ten serwis zdumienie takie, że ktoś otrzymuje taką pomoc z takiego źródła to znaczy jedna z pierwszych rzeczy z pierwszych takich pomocy, która zwróciła naszą uwagę to właśnie przy okazji tej słynnej dotacji, która była tak szeroko dyskutowana przez naszych obywateli obywatelki, która otrzymała telewizja publiczna to była ta kwota, która krążyła po mediach, że to takie 2 miliardy miliardy no i no myśmy tutaj zobaczyli żal, że de facto ta kwota była znacznie większa zresztą muszę powiedzieć telewizja Polska jest akurat tutaj na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o beneficjenta, który w ostatnich 3 latach dostał najwięcej dofinansowania, bo jest to łącznie 4 i 8 miliarda złotych właśnie teraz patrzę na ten wykres taki być jeszcze bardzo przejrzysty, które można tutaj sobie uruchomić to są 2 miliardy w 20201,5 miliarda w 20192017 miliard 200 000 000, więc to jest po prostu kup pasma oraz wzrost jakości no tak tak przy czym tutaj trzeba też zwrócić uwagę na to jak Włosi nazywają się o pomoc te programy pomocowe, z których korzysta np. właśnie telewizja tutaj przede wszystkim poza pomocą de minimis, ale przede wszystkim centra pomocy anonim miejscach pomoc de minimis to jest pomoc tzw. wielka, która nie musi być zgłaszane do Unii Europejskiej, która nie przewyższa 200 000zł, czyli to jest taka mniejsza forma pomocy natomiast programy pomocowe takie duże powyżej właśnie 200 000zł, ale muszą być, gdzie zgłaszane jednak do Unii Europejskiej i tutaj przeważają właśnie te programy, które stanowią rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym albo kulturowym dziedzictwie kulturowym także w tym zakresie można by było się zastanowić nad kryteriami przyznawania takiej pomocy tam rok temu po dniu to jest bardzo ciekawe, dlaczego 10marca 2020 roku prezes zarządu wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska gospodarki Wodnej we Wrocławiu przelał 54 000 na rzecz telewizji polskiej jest zaiste, bardzo ciekawa informacja przyczynek do poważnej rozmowy co też takiego następnie dla ochrony środowiska gospodarki Wodnej telewizja Polska zrobi rozumiem, że coś pali proszę zwrócić uwagę, że przecież te wszystkie informacje one są z darmową dostępna właśnie w tym systemie udostępnienia danych o pomocy publicznej jednak, ponieważ to forma jest tak nieprzyjazna dla użytkownika taka zniechęcająca no to nie mielibyśmy tej rozmowy, gdybyśmy tego portalu nie stworzyli, gdyby nie było tak tak wyraźny sposób widoczne ten wykaz, gdzie można sprawdzić właśnie od kogo w jakiej formie, kiedy w, jakiej wysokości i oto pobudza taką dalszą bardzo szeroką dyskusję dziękuję bardzo, Monika ligi z fundacji państwa Krzysztof Izdebski także fundacji państwo byli państwo moimi gośćmi 1338 za chwilę informacje o łączenie i Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA