REKLAMA

Czego historyk może nauczyć się od klimatologa?

OFF Czarek
Data emisji:
2020-11-30 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co zaliczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry witam serdecznie panie profesorze dzień dobry panie rektorze ukośnie dawno w języku polskim książka Alona oczywiście wcześniej było znana w języku oryginalnym myślę tutaj globalnym kryzysie globalny kryzys wojna zmiany klimatyczne i Rozwiń » katastrofa w siedemnastym wieku John Parker jest autorem tejże wrażenie, że autor ma sporo racji, a pewnie główna te tak mi się zdaje oczywiście proszę mnie poprawić te książki jest taka, że kiedy czytamy książki historyczne to zwykle mówimy o jakim sprawstwo to głównie ludzi także oto jest tam od drugiego drugi lub trzeciego, więc razem się dogadują atakują czwartego albo bronią się przed piątym ewentualnie kończą się osoby, więc są pod podbić nowe lądy te zasoby zdobyć tymczasem, że parkę zwraca uwagę na to, że sporą sporą rolę zmian w historii tak w zmianach w ruchach wojnach rewolucjach miału klimat zmiany klimatyczne i tych zmianach klimatycznych niewiele znajdziemy na kartach podręczników historycznych one tak jak gdyby to znaczy nimi zajmuje w ogóle inna inna gałąź nauki jest są nie metro lat geolodzy, którzy powiedzą nam co się działo w Europie siedemnastym 1512. wieku czy Ameryce Południowej natomiast to w ogóle niezwiązane z historią, a także park mówi zmiany klimatyczne ma miały i mają takie pewnie możemy się dzisiaj przekonać, rozglądając się około olbrzymie znaczenie i jest niewybaczalną, żeby zapominać o nich i w swojej książce spogląda na wiek siedemnasty na wiek rewolucji na wiek migracji ludności na wiek wojen na wiek gwałtów rabunków rzezi mówi to nie tylko ludzie mieli jakieś pomysły, które doprowadziły do tego typu sytuacji, ale przede wszystkim zmiany klimatyczne zmiany etyczne doprowadziły do godów zmiany klimatyczne doprowadziły do słabych planów zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że dziś stało się chłodniej będzie cieplej, więc nie można o zmianach klimatycznych zapominać szczególnie dzień mógł właściwie podobnie przeczytałem podobnie postrzegam tę książkę mam ważne, że ogromną zasługą autora jest taka hojna lektura to niebywałe zupełnie ile książek przeczytał o, pokazując nam o w pewnym sensie ludzie to wszystko jest to jest gdzieś po zapisywano tylko tak jak pan przed chwilą wspomniał jest rozproszone ktoś pisze wojnach ktoś pisze zaraz Zach siedemnastym wieku ich nie brakowało też piszą migracji ludności i ówdzie od głodu ach, natomiast w ogóle nigdzie nie było nigdy nie było takiej monografii takiej syntezy jak ta, którą sporządził Jeff Parker zbierający psie kupki, czyli zarówno rozważania historyczne o tym jak zmieniał się porządek ustrojowy, bo to także jest bardzo istotny moment, kiedy albo następują zmiany ustawy tak jak w wielkiej Brytanii albo przygotuje grunt dla przyszłych zmian tak jak na tak jak w Europie kontynentalnej, a więc sięga on to podręczniki historyczne podobną całą obszerną ikonografią dotyczącą ty takie klasyki, czyli królowie wojny wypowiadanie wojen po ma podpisywania traktatów pokojowych żołnierze maszerują w tej stronie maszerują z powrotem wiadomo klęska za klęską, ale do tego dokłada właśnie to, o czym pan wspomniał to znaczy ten nieusuwalny czynnik klimatyczny nie powinniśmy oczywiście z tej książki wyciągnąć takiego wniosku, że klimat działa też minister nie czyni najpierw jak też zrozumieć istotę spójrz napisy temperatur trzęsień ziemi aktywności wulkanicznej, bo o tym też wspomina wtedy wszystko dziś wyjaśnienie oczywiście to nie wchodzi, ale Atal na rzecz szkół wprowadzana przez reportera polega chyba właśnie na tym, że on mówi również uwzględnić w swojej opowieści Crew lub armie głównodowodzących wojsk była plony to już bardzo dawna się, że mieliśmy w dwudziestym wieku taką wspaniałą francuską szkołę, która się nazwa Annales założoną przez Fernanda Bruegela genialnego historyka francuskiego, który zapoczątkował badanie tzw. ląd re, czyli długiego trwania i Brondel napisał niesłychaną zupełnie monografię poświęconą kulturze basenu śródziemnomorskiego, gdzie wagę np. ceny zbóż od piętnastego wieku wieku ma dziewiętnastego dopiero na takiej przestrzeni na takim odcinku można stwierdzić jak wyglądały koniunktury jak o koniunktury dekoniunktury oddziaływały na ludność więc, bo Parker nakłania nas do tego, abyśmy nie usuwali za obszar naszej refleksji historycznej spraw związanych z już nie tylko klimatem ze środowiskiem naturalnym, ale również jego książka przestrzega przed takim myśleniem deterministyczny tak, żebyśmy się nie przeprowadzili, jakby 1 Instytutu drugiego wcześniej w tym Instytucie byliśmy takimi wyznawcami te może np. wielka postać tak przychodzili tam Napoleon, bo Hitler ją zmienia historię potem mogliśmy sądzić, że to gospodarka prawda wszystko wszystkim decyduje Scott determinuje Parker nie jest w terminie 100 nie jest ministrom, ale mówi, że niewolno tego nie wolno tego wykluczać nie wolno klimatu uwzględniać i co więcej chyba jego książce pojawia się taka taka ciekawa hipoteza dziura mówi o tym, iż ma jesteśmy w stanie tworzyć rozmaite programy prospekty wnet naprawcze przewidujące ochronne, ponieważ właśnie możemy nauczyć się inaczej gromadzić wiedzę i inaczej patrzeć na całą rzeczywistość, więc to co, o czym on na końcu pisze prawda brzmi to zresztą powiedziałbym bardzo bardzo Polska tak mam też na myśli takie dalekie Echo Jana Kochanowskiego, kiedy park pisze tak na samym końcu to też jest bardzo piękne dla mnie na samym końcu pojawia się wiersz Byrona ale zanim ten wiersz zatytułowany ciemność wybrzmi to park pisze tak dysponujemy zarówno osobami jak i technologią, które pozwalają nam zdecydować czy chcemy dziś podjąć przygotowania czy jutro naprawiać szkody jak można by dodać do tego, że w niejednym obszarze życia 1 obszarze świata szkody mogą być tak duże nie starczy sił ludności mieszkającej na naprawianie owych nowych szkód, więc takich uwag ta książka obszerna potężna głowa ta prawda też 800800 stron ponad 800 stron, ale czyta się tzw. jednak tak czyta się jak powieść czy też jak to jest ona jest jedno dla literaturoznawców historii literatury jest tak pięknym kapitalnym wsparciem, ponieważ my nigdzie nie porzuca sobą horyzontu swojej uwagi badawczej książek książek literackich wspomnieniowych pamiętniku pojawiają się, więc np. Robinson Crusoe pojawia się Daniel pety z takim wspaniałych dzienników lubianych przez Marię Dąbrowską, więc i oczywiście co dla nas jesteś tak także niesłychanie istotne pojawia się obszerny osobny rozdział poświęcony Rzeczpospolitej obojga obojga narodów, więc przyjmujemy z lekcję historii globalnej historii, w której klimat jest o jednym z podmiotów jednym z aktorów nie nie wolno tego aktora zrzucać stropy razem widzimy, że owo spojrzenie zagarnia również nas tak klimat czy tak jak pan wcześniej podziały środowisko i myślę, że pewnie nie trzeba sobie nawet sięgać książki, chociaż polecam tę książkę nie trzeba się już tej książki, żeby zastanowić, jaka jest korelacja pomiędzy tym co się dzieje w świecie tym co może się stać w danym kraju dzisiaj wszyscy jesteśmy w sytuacji epidemii pandemii na bez względu na to kto jak postrzega czy to jest w ich nie czy to jest rzeczywista sprawa jednak pewne to z pewnością jest sprawa kosztowna i każdy wie, że ze względu na to czy wierzy wirusa czy nie wierzy wirusa to dostanie się do lekarza graniczy cudem nie tylko na to tylko na cokolwiek innego znaczy służba zdrowia po prostu jest tak skoncentrowana na tym, że na niczym innym może się wręcz, a ponieważ nie może czuć zajęta w sensie rodzi się gniew gniew, bo ze swoimi rzeczami czeka lekarze nie odbierają mój szpital został przerobiony na szpital jednoimienny albo 3 imienne albo 5 imienne itd. itd. mówią zamiast prowadzić badania naukowe to muszę zajmować się covidem ten gniew może doprowadzić do różnych rzeczy być może do głosowania w najbliższych wyborach trochę inaczej niż w poprzednich może doprowadzić do wyjazdu z tego kraju itd. itd. i teraz to są rzeczy, które zmieniają świat co są rzeczy które, jakby tworzą później historię, a taki mały ruszyć na początku tego, ale powrócimy panie profesorze, jeżeli pan pozwoli naszej rozmowy po informacji Radia TOK FM pan prof. Przemysław Czapliński Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z państwa moim gościem państwa i moim gościem jest pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiamy m.in. w książce, której autorem, której autorem jest profilaktyka historyk książka globalny kryzys globalny kryzys, ale koncern skoncentrował się autor na siedemnastym wieku, choć buduje taki pomost pomiędzy teraźniejszością a, a przyszłością historia się informacja nie wiem, że łatwo sobie wyobrazić jak może jak mogą wpływać zmiany klimatyczne czy też zmiany środowiskowe tak jak np. panująca epidemia chociażby służba niewydolna służba zdrowia oznacza jakiś wyborach nagroda dla każdego z nas ta suma tych wyborów może przełożyć na migrację albo wręcz przeciwnie na zamknięte granice na zmiany na rynku pracy, czyli ci, którzy mogą swoją pracę wykonywać zdalnie do dla nich to jest być może szansa na lepsze zarobki natomiast ci, którzy bez kontaktu z człowiekiem mogą pracować no to teraz utworzą zasilą szeregi bezrobotnych i znowu to możemy mieć skutki zmian społecznych po, że to już ma 1 i będziemy coraz większe właśnie wszystko to, o czym mówi jest były bardzo istotne znowu jak uczula nas na kilka spraw tak po pierwsze, zgodnie z tym od, o czym pisze Jeff Parker uprawianie historii punktowej jest coraz mniej sensowne, zwłaszcza takiej historii, które miałoby coś wynikać dla przyszłości dla teraźniejszości bądź na przyszłości, że pakiet skupia się na wieku siedemnastym, ale ten wiek siedemnasty traktuje raczej umownie nie to jest istotne, kiedy nastąpił co się wydarzyło w roku 1600 pierwszy 10007, a więc w momencie początku końca tego stulecia, ale procesy, które przenikają z 11 obszaru drugiego obszaru, więc tak ku procesy, które zostają zapoczątkowanej czasem trwają kilka dekad, a czasem ma ich właściwy skutek otworzy dopiero 100150 lat później jest po pierwsze, jeżeli czujemy tak, jeżeli patrzymy historię punktowo to zarazem spróbujmy zrekonstruować procesy, które do tego punktu doprowadziły i tutaj znowu ma wielki ukłon w stronę twoja Parkera w sprawie pożyczy literatury wyobraźnię, która pomaga snuć dalsze ciągi, ale dalszy ciąg oczywiście poparł pewne prawdopodobne realne racjonalne przesłanki tej spółki też sprawa, a w dniu druga sprawa do książki teraz się od 2, a mianowicie dobrze do książki Józefa Krzaka Józefa Skrzeka przepraszam ku polskiego autora, który napisał książkę zatytułowaną plagi historia bez końca z jego studiom zupełnie o zupełnie innym charakterze wynika kilka wniosków, które dałoby się dołączyć zarówno dobrze książki czy kajaki do pańskich słów to pierwsze właściwie trudno byłoby znaleźć taki okres taką epokę w dziejach ludzkości, które by nie towarzyszyły rozmaite plagi rozmaite zarazy wirusy rozprzestrzeniające się choroby to po pierwsze po drugie po względnie względnie spokojnej w drugiej połowie dwudziestego wieku od dwudziestego wieku odnotowujemy coś bardzo niepokojącego tutaj most pomiędzy książką Józefa bryka cyfry Parkera okazuje się dość trwały, a tak w ogóle to tych mostów wiodących do innych książek innych zjawisk dużo dużo więcej, a mianowicie jeśli weźmiemy pod uwagę taką prostą historię od aktualnych ostatnich 30 lat w gruncie rzeczy cytat wybucha jakaś jakaś epidemia na początku lat dziewięćdziesiątych choroba wściekłych krów kilka lat później pierwsza, a pierwszy znały ptasiej grypy po kolejnych kilku latach pierwsza pierwsze pojawienie się Eboli k po kolejnych kilku latach pierwszy sygnał afrykańskiego pomoru świń co łączy wszystkie te wszystkie te epidemie po pierwsze, to, że mają one charakter zwierzęcy, a to oznacza, iż tak naprawdę one się wywodzą dla stacji środowiska naturalnego, do którego dopuściła, do którego dopuściła ludzkości to korelacja jest absolutnie udowodniona co do tego nie ma żadnych wątpliwości im bardziej zróżnicowany biologicznie środowisko tym mniejsze prawdopodobieństwo, że jakiś wirus nas przeniknie do nas, czyli do środowiska ludzkiego im bardziej zdewastowane bardzo im mniej zróżnicowany biologicznie środowisko tym większe prawdopodobieństwo, żeby jakiś wirus przeskoczy do nas i to jest właśnie przypadek covidu 19 kolejna prawidłowość, którą Józef krzyk odnajduje to jest na zwrot tego samego wirusa są zawsze ostrzejsze to widać taką poświęca osobny rozdział wirusowi wirusowi Ebola pisze m.in. tak pracujący przez kilka dekad w Afryce prof. Janusz Paweł ska 2004 roku szef jednostki specjalnych patogenów, ale zwrócił uwagę, że atak Eboli pierwsze różnił się kolejny atak Eboli różnił się od poprzez znacznie większą skalą przez około 40 lat od pierwszego rozpoznania, bo na świecie doszło do 22 wybuch wirusa, które spowodowały ponad 2,51000 przypadków zachorowań z czego 70 było śmiertelnych, ale z końca 2015 roku nastąpił dziesięciokrotnie większej populacji ludzi i doprowadził do 11 000 tysięcy zgonów, więc to jest bardzo niebezpieczne dla nas prawidłowość, bo z niej wynika, że wielu uczy wirus jest organizm wirus jest żywą istotą, która chce żyć tak to też po prostu życie wielu jest człowiek wirusy rozszerzyć kosztem innych istot tak co robimy co robi dany organizm ładnie, który pojawia się na świecie rozpoznaje warunki i jeżeli rynki są dobre to będzie się reprodukować, jeżeli warunki są niekorzystne to będzie mu towar to znaczy wybierze nierzetelność będzie się tak długo zmieniał aż wreszcie warunki pozwolą mu się wyprodukować, więc przedłużyć swoją linię tak bardzo mocno, parafrazując tutaj pamiętną książkę o samolubny gen nie, ale mniej więcej mniej więc, jakby to można odmalować związku z tym, jeżeli wirus raz poniesie klęskę, bo nie uda się to będzie próbował jeszcze raz po raz kolejny za każdym razem będzie następowała w nim jakaś drobna mutacja, jeżeli pomiędzy 0102. 0103. atakiem dewastacja środowiska naturalnego będzie postępowała tak będzie po prostu łatwiej i kolejna rzecz, której pan wspomniał oczywiście, że to prędzej później raczej prędzej niż później przekłada się na wybory polityczne, ponieważ dotyka dogłębnie znika rzeczywistość społeczną i polityczną co z tego wynika mam wrażenie, że dojrzewamy oby wreszcie do tego, aby przestać myśleć o ustrojach politycznych jako wynik pewnych negocjacji pomiędzy 2 stronami kontraktu to znaczy pomiędzy społeczeństwem i władzą my jesteśmy państwem mamy jakiś swoich delegatów wydamy tych delegatów, zostawiając im pewien program ma zwrócić uwagę na transport i komunikację publiczną edukację służbę zdrowia tak tutaj np. widać jak chory jest program działania aktualnego polskiego rządu zajmuje się przede wszystkim resortami siłowymi tego interesu prawda nas nie zwraca uwagę na to co okazuje się absolutnie panie profesorze kobiety same nie pobiją tak ktoś musi wyciągnąć pałki przeciwko niej właśnie tak teraz pan to wyjaśni tak jestem uspokojony tak podobnie jak uspokoiła mnie wiadomość sprzed tygodnia czy 2 żadne zakupiono 200 limuzyn prawda dla jednego z resortów odetchnęliśmy z ulgą tak pandemia też nie ma szans po prostu rozjadą tymi nowymi limuzynami na drogach polskich wszerz i w pewnych wzdłużnie w czasie z użytku za ścieki kierunek jeszcze np. do tak tak o tym o tym znowu nie pomyślałem, więc resorty siłowe w czasie pandemii okazała się zupełnie nieistotne do niczego niepotrzebne to co najistotniejsze to jest właśnie edukacja służba zdrowia, które należało inwestować, którą należało reforma szkół już oczywiście od osiemdziesiątego dziewiątego roku, ale tyle zaniedbań ile uczyniono od momentu, kiedy pojawiła się pandemia chyba jeszcze nigdy więc, o czym teraz mówimy w miejsce tej umowy pomiędzy społeczeństwem rządzącymi powinien wejść zacząć chodzić koncepcje ustrojowe, które w sposób absolutnie konieczne będą wreszcie uwzględniać trzeciego aktora, czyli środowisko naturalne ktoś musi środowisko naturalne reprezentować, więc wody powietrze roślinności renta tego rodzaju reprezentanci muszą się pojawić na szczeblu powiedzmy wojewódzkim absolutnie obowiązkowo na szczeblu parlamentu krajowego to jest kompletna zmiana myślenia tak wynika ona z uświadomienia sobie bardzo prostej rzeczy wicie tak długo będziemy fałszywą okrojoną niesprawiedliwą republiką Rzecząpospolitą jak długo będziemy uważali, że wody powietrze roślinność zwierzęta nie są obywatelami tejże Rzeczpospolitej w momencie, w którym będzie pojawi się szansa na to, żeby wprowadzić to oni zacząć w imieniu środowiska przemawiać i jeszcze 1 ważna, że tej książce czy teraz dużo warzyw ważnych rzeczy, ale po przeczytaniu wiem takie wrażenie, że bardzo łatwo zresztą autor podkreśla, jakie czynniki wpływają na to, abyśmy zlekceważyli te pewne obserwacje związane ze środowiskiem naturalnym tak, że bardzo łatwo powiedzieć tonie w głowie, kto o natura zawsze tak było bardzo łatwo powiedzieć tonie moja sprawa bardzo łatwo jest ulicami obchodzi po to, trzęsienie ziemi czy susza gdzieś daleko bardzo tylko w momencie, kiedy te zmiany wpłyną na zmiany społeczne i na konflikty np. zbrojne to zawsze i którzy najwięcej piją to są właśnie ci, którzy mówią to mnie interesuje się głębszym, przypominając słowa byłego rzecznika rządu rząd się sam wyżywi to znaczy, że elity sobie dadzą radę elity tymi limuzynami, bo prysnął albo helikopterami wylecą, a jeżeli dojdzie do konfliktów, jeżeli dojdzie do suszy, jeżeli dojdzie do powodzi i system się rozsypie system czy lokalny czy globalne to najwięcej cierpimy my tacy, którzy właśnie gdzieś tam codziennie muszą zarobić na te kieliszek chleba przyswojone, czyli pojawiał się w 2 znowu bardzo bardzo ważna bardzo trudne do omówienia sprawy pierwsza z nich to są skutki zapaści środowiskowych wśród skutki dewastacji środowiska zmian klimatycznych na odległych obszarach na innym kontynencie skutki, które mogą do nas zapukać tak, a drugą ujawnimy po informacjach, żeby profesor pozwoli pan prof. Przemysław Czapliński liter lite za jeszcze raz spróbuje literaturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu państwa moim gościem informacje o dziesiątej 40 po informacjach wracamy do programu off czarek państwa moim gościem jest pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przed informacjami mówi pan w 21 pan ujawni wpływy wpływ czy tzw. efekt motyla myśleć nam zaś dobrze to cecha niechęć na drugim to jeszcze przez chwilę zostanę przy efekcie motyla, bo może figura nam się do czegoś przyda mówiąc najprościej susza na bliskim Wschodzie pogłębiające się susza może doprowadzić do tego, że ludność tamten zacznie migrować do ani powędrują do Europy tak wtedy wybory wygra i do tego oczywiście nie wiemy też było coś, ale skromnej skali teraz wyobraźmy sobie, że do Europy przybywanie 1 000 6001 700 000 uchodźców z 15 000 000 albo 30 latek jeszcze mogą dołożyć się kłopoty klimatyczne w Afryce subsaharyjskiej prawda tam też zmiany klimatyczne powodują spadek liczby wody, tak więc tego rodzaju skutki mogą się odbywać pod postacią fali migrantów np. ale także wojen, które gdzieś tam się toczą, jeżeli dobrze pamiętam niemiecki historyk i klimatolog Hans Walter napisał taką książkę poświęconą wojnie na bliskim Wschodzie jako pierwszej wojnie klimatycznej tak naszym on uznał, że to jest po prostu wojna wody oczywiście to co się działo w Darfurze i w okolicach Darfuru było za zostało zapoczątkowane przez drastyczne upadł na spadek poziomu wód i reklamacje w dostępie do nich związku z tym ludność część ludności znalazło się po prostu na skraju Geologicznego z listy śmierci z powodu niedostatku wody w związku z tym ludność po prostu zaczęła maszerować przez siebie gdziekolwiek dokądkolwiek byle to byłabym byle to była okolica złota to jest pierwsza sprawa będzie, że to jest efekt motyla, czyli to co im pod postacią doszczętnie w analizowanej metafory przybrało taką postać mianowicie machnięcie skrzydłami przez motyla w Szanghaju wywołuje wywołuje trzęsienie ziemi w nowym Jorku albo Lazur tak Otóż ta druga sprawa, którą chciałem powiedzieć dałaby się zasygnalizować odwrócenie tej pięknej przypowieści motyle, a mianowicie żyjemy w takim dziwnym okrutnym świecie, w którym nawet trzęsienie ziemi w Szanghaju nie wywołuje wahnięcia skrzydła motyla to trzęsienie ziemi to są właśnie po pogarszający się w kinie letnim klimatyczne środowiskowe w różnych obszarach świata, a ten model, który musi nie chcę machnąć skrzydłami jest bogatsza część świata, czyli najogólniej z północy więc, więc znacząca większość Europy także oczywiście Skandynawia, a stany Zjednoczone Kanada itd. itd. droga się te bogatsze państwa nadal korzystają z zasobu boiskowych i no przejmują się bardzo ograniczonym ograniczymy stopniu tym co się dzieje na odległych terenach co oznacza, że w momencie, w którym migranci już nie tylko czekają do drzwi ile po prostu wdzierają się przez nie najczęściej zostają nas siedzących siedzących przy stole i tak przygotowanych tak kłopoty zawsze kłopot zawsze przychodzą nieoczekiwanie dlatego po raz kolejny tutaj nawiązuje do jeszcze innej książki po raz kolejny pozwolę sobie wrócić do tej kwestii nowego trzeciego aktora tak trzeba przestać układać modelować wyobrażać sobie ustroje polityczne jako ustroje, które dogadujemy my społeczeństwo z drugim aktorem, jakim jest potencjalna bądź faktyczna władza trzeba dopuścić tego trzeciego aktora do głosu to jest środowisko naturalne tą książką, która bardzo silna czymś takim optuje jest książka Edwina Bendyka tegoroczna książka zatytułowana spożyli wszędzie, skąd tytuł tytuł jest nawiązań enty już do wnętrza, jeżeli tak do pamiętnej Formuły o Polsce, czyli nigdzie Formuły, która przez stulecia całe już całą pewnością w wieku 18 dziewiętnastym służyła do stwierdzenia, że Polska to jest taki UK jedno pewnie podobnie podobnie jak np. kraje niektóre kraje bałkańskie jest taki kraj, w którym właśnie wszystkie możliwe, ale wszystko z tych rzeczy złych, czyli takich dotyczących bałaganu gospodarczego SA trapi ma politycznej przemocy stosowanej przez stany wyższe wobec stanu w niższych tak jakby to co nienormalne jest normą stąd w Polsce siedziby w Polsce, czyli nigdzie znaczyło tak naprawdę w Polsce, czyli przy Barbary Otóż im Edwin Bendyk odwraca tę formułę PiS w Polsce, czyli wszędzie, ponieważ zwraca uwagę, że dzisiaj tego rodzaju zjawiska zaczynają się rozprzestrzeniać zupełnie niezależnie od wpływów Polski tutaj nie mamy żadnych powodów do tego, żeby się cieszyć, żeby spinać pierwszy, że się puścić tak to nie jest polonizacja glob to jest po prostu pewnego rodzaju za bałagan mienie nieodłączne od globalizacji, więc rozmaite nie są decyzje podejmowane w wielkiej Brytanii we Francji w stanach jednoczonych nie są bezpośrednio pożyczką zaciągniętą zasadne banku polskim tylko po prostu są przejawem pewnej głupoty krótkowzroczności ślepoty inne medium będę bardzo konsekwentnie pisze o tym co jest konieczne dla powierzenia nadchodzącej katastrofy wskazuje wskazuje przede wszystkim na to, że konieczna jest diagnoza diagnoza, która byłaby nim trzeźwa, która by wynikała z takich uprzednich przesłanek nie nacjonalistyczny marsz Lwowskich kukłę genderowych musimy po prostu spojrzeć prawdzie w oczy ta prawda w oczy mówi, że środowisko naturalne w tej chwili jak istota na sterydach to potężna istota na sterydach, która po prostu od czasu do czasu wpada w szał w czasie tak musiałbym niszczy wszystko, po czym zapada w głęboką śpiączkę nie ma już albo coraz mniej jest równowagi mamy do czynienia właśnie z jakimiś takimi 2 bardzo dobrymi ocenami pomiędzy którymi brakuje brakuje literatury Stanów średnich 2 skrajności właśnie swego rodzaju uśpienie taki letarg stan atencji, a ten drugi to jest właśnie wybuch szału pożary powodzie tornada burze piaskowe, a także, a także oczywiście pandemia, więc po pierwsze, potrzebujemy potrzebujemy diagnozy potrzebujemy diagnozy kurii, która wymaga również współpracy pomiędzy ludźmi rozmaitych dziedzin tutaj Edwin Bendyk postój program, który bardzo bliski mojemu sercu moim przeświadczeniem mianowicie pani pracować na rzecz edukacji, która byłaby łączna niech historycy pracują razem socjologami ekonomistami geografa i drogami tak dalej po drugie, potrzebne jest odzyskanie polityki pod odzyskanie polityki rozumiany jako odzyskanie sfery, w której negocjujemy rozwiązania korzystne dla ogółu w ramach tego ogół musimy już jednak uwzględnia środowisko naturalne to prowadzi nas do trzeciego warunku, którym pisze Edwin Bendyk to znaczy, że do wyjścia z tego czasu bezkrólewia, w którym się teraz znajdujemy, a poczta jest cywilizacja Ammanie składa się kultura infrastruktura i pewnego rodzaju lity no dobrze, żeby coś co roku wydarzyło panie profesorze mam wrażenie, że po pierwsze, potrzebujemy społeczeństwa, które sobie uświadomi, jakie jest sytuacji, bo wiedząc, gdzie jesteśmy możemy głosować na ludzi, którzy mają inną agendę i choćby agendy lewo prawo centrum tylko agendy, która przystaje do czasów, których jesteśmy absolutnie zgadzam tak tak oczywiście, ale być może być może okrzyki, które wnosiliśmy w polskich miastach miasteczkach wsiach 22października te okrzyki wśród, których 1 wydaje mi się bardzo bardzo znaczący to ten tryb te okrzyki oznaczały właśnie wszyscy, którzy zawinili iście aktualnym stanie polskiej polskiej delegacji polskiej służby zdrowia polskiego tortu i komunikacji publicznej ważniejsze w końcu odejście wszyscy, którzy nie macie swoje agendy jak pan powiedział w kwestii dotyczących znowu jeszcze raz aż do znudzenia edukacji służby zdrowia transportu komunikacji publicznej odejść nie będziemy was głosować może to jest to prawda tak jak radni tak jak należało przypuszczać tak jak można było przypuszczać, żeby ten trzeci aktor, czyli środowisko na realne mógł być reprezentowany w Republice uważam to za warunek fanom w przyszłości tak, żeby ten trzeci aktor mógłby reprezentowany w Republice to ktoś inny musi zacząć głos krzyczeć głosować, tak więc być może ten nowy aktor, który się pojawić na ulicach niższe roczniki młodsi ludzie inny język inny sposób my samoorganizacji, a być może odpowiada właśnie poszerzony program, bo jest oczywiste, że ten tłum, że manifestować my czy wznosiliśmy okrzyki przede wszystkim w sprawie niesprawiedliwego i podjętego skandaliczny momencie werdyktu przez Trybunał Konstytucyjny tak Lotnik Niki Niki tego rodzaju decyzje formować w takim momencie, a to jest jednak przejaw skrajnej nieodpowiedzialności jest oczywiste ten tłum nie manifestował sprawy środowiska naturalnego, ale pojemność naszego wejścia z bardzo chciałem zresztą są wszystkie te nie, tak więc pojemność owego ryb jest tak duża, że mogę mieć nadzieje możemy mieć nadzieję, że to się obróci na rzecz właśnie tak dużo pojemniejsze go programu, ale także i dużo bardziej krytycznego oglądu aktualnej klasy politycznej i przyszłych kandydatów taką mam nadzieje ja też mam nadzieję panie profesorze, tym bardziej że za 512 na przeznaczenie na gazie, bo bez gazu jedenasta zbliża, ale myślę w takim czasie ludzkości patrząc na zmiany klimatyczne, które się dokonują no to po to, naprawdę późno, a im szybciej zaczniemy coś rocznym właśnie unikniemy tego, o czym pisze się profesjonalistę w całej książce siedemnastym wieku czy będziemy myśleć program pobiegać czy będziemy zbyt późno naprawiać szkody można obawiać, że dwunaste już minęła tak, bo Polak mądry jest przede wszystkim poszukanie bardzo dziękuję pan prof. Przemysław Czapliński literaturoznawca z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem informację dziękuję formacji Radia TOK FM już kilka minut o godzinie jedenastej, chociaż należy ludzkości zapięć dwunasta, ale u nas jeszcze zbliża się jedenasta w informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA