REKLAMA

Kotły i inne kontrowersyjne taktyki policji

Światopodgląd
Data emisji:
2020-12-01 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:50 min.
Udostępnij:

"Takich radykalnych działań w stosunku do osób protestujących w gruncie rzeczy pokojowo, ja nie pamiętam" - mówił na antenie TOK FM prokurator i współzałożyciel Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia Dariusz Korneluk. Rozmawiamy z nim o taktyce policji zbierania ludzi w tzw. kotle i dostępie do informacji o imieniu i nazwisku funkcjonariuszy oraz działaniach prokuratury wobec Strajków Kobiet.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwa gościem jest teraz Dariusz Korneluk prokurator współzałożyciel stowarzyszenia prokuratorów prokuratorów lex Super omnia dzień dobry dzień dobry chciałbym byśmy porozmawiali chciałbym pana poprosić o ocenę i może jakieś informacje też na temat nie tylko działań policji o tym też, ale działań prokuratury w stosunku do protestów kobiet uczestników protestów kobiet to kobiety i mężczyźni na jej pana perspektywy też Rozwiń » doświadczenia czy działania policji krytykowane powiedzmy przez nie tylko uczestników, ale i polityków i takie organizacje Amnesty International ciechocińska Fundacja praw człowieka czy te działania policji są typowe dla niej chciałoby się powiedzieć czy jednak wobec kobiet i mężczyzn uczestniczących w strajkach kobiet noty działanie funkcjonariuszy bardziej konfrontacyjnej agresywne pani redaktor, bazując na własnym doświadczeniu, bo jest dom w poszczególnych spraw chciałbym zostać to są początku, żeby się da się wyłącznie tylko do tych faktów znanych mi w przestrzeni publicznej absolutnie nie będę bazował na sprawach nie chciałbym żadnych kategorycznych tutaj wniosków prezentować natomiast pani redaktor ktoś patrzy na to z dużym niepokojem jestem prokuratorem ponad ponad 20 pięcioletnim stażem taki takich radykalnych działań policji w stosunku do osób manifestujących w gruncie rzeczy pokojowo jak nie pamiętam pamiętam funkcjonariuszy policji interweniujących na marszach niepodległości, kiedy były używane różnego rodzaju środki pirotechniczne tam także nie było takich radykalnych działań, jakie mają miejsce dzisiaj nie z czego to wynika mam wielu znajomych funkcjonariuszy policji i mówię powiem szczerze, że rozmawia z nimi twierdzą, że nie rozumieją takiej postawy, bo taka konfrontacja rodzi zaraz reakcje reakcje z drugiej strony no właśnie to zanim zapytam pana na jakie potencjalne naruszenia pan zwróciłby uwagę to chciałam też porozmawiać nie wiem ile potrafi pan się podzielić swoją wiedzą, ale o kontrowersyjnej metodzie tzw. kotów powiem, że on ona jest kontrowersyjna nie tylko w Polsce, ale taka dyskusja toczy się też np. w stanach Zjednoczonych w związku z protestami Black Lives Mater, czyli STK straty taka taktyka, która polega na otoczeniu grupy uczestników w kotle w otoczeniu w zamkniętym okręgu co więcej jak twierdzą uczestnicy to też poświadczone przez posłanki, które pełnią tam swój mandat poselski to się często jednocześnie z wezwaniami do rozejścia się no i też rzecznik pani redaktor bardzo dziękuję przepraszam nie będą mnie, proszę bardzo, dziękuję zapytanie dalej naprawdę niż 2 godziny temu rozmawiałem z pewnym by zresztą komendantem stołecznym Warszawie, który też mówił, że nie rozumie takiego podejścia działanie tzw. kontakt ja nie jestem fachowcem zastrzega od taktyki metod działania funkcjonariuszy policji, tym bardziej czy tego rodzaju zbiegowiska, ale nie zapominajmy pani redaktor, że znajdujemy się dość specyficznym czasie, a mianowicie panującej epidemii taki kocioł to jest zgromadzenie jak największej liczby osób bardzo wąskim obszarze wytyczonym obszarze, gdzie nie ma dystansu społecznego i możemy tutaj mówić o zapisy o zagrożeniu zaistnieniu przestępstwa art.165a mianowicie, że może dojść do stworzenia sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, bo bardzo łatwo sobie można wyobrazić, jeżeli w tym kort do środku tego kogo będzie jakaś osoba zakażona, która nawet o tym nie będzie wiedziała może dojść do zakażenia wielu osób skądinąd zupełnie poza Logi spoza logiki w wymyka się takie działania, że oto podwójny kordon funkcjonariuszy policji uzbrojonych starciami otoczonych otacza większą grupę osób jednocześnie wzywa do rozejścia to się swymi wymyka całkowicie spoza logiki normalnego postępowania na taki to co może zapytam w takim razie, bo skoro policja no to robi też tną mamy relacje nawet zarzuty o takie nękające spisywanie jak twierdzą często osoby, bo to jest cel ja zauważyłem, że to jest metoda funkcjonuje dzisiaj działania policji po to, robią tam kocią podwójny kordon, żeby przez pewien czas wpisy właśnie ludzi odbierać od nich dane osobowe jak tylko przypomnę bodajże 10 lat temu zatrzymano w Warszawie ponad 700 osób, a sądy wypowiedziały się, że te zatrzymania były nie powinny mieć miejsca i wszystkie osoby, które zostały wtedy zarzuty udziału w nielegalnym zgromadzeniu zostały uniewinnione wtedy zatrzymano, o ile dobrze objęto ponad 700 osób pseudo kibiców to mamy wśród tych osób tak jak uczy doświadczenie przepraszam Pani Marszałek do końca wśród tych osób bardzo wiele osób było zupełnie niewinnych, którzy znalazły się w danym miejscu zupełnie przez przypadek ktoś dzisiaj nie możemy wykluczyć, że w takim przez kotle nie będzie osoby zupełnie niewinna czy też, która przepraszam nie widzę tylko, która w imieniu związku upadek znajdzie się w danym miejscu ja nie rozumiem uważam, że tego rodzaju metody na te do tego rodzaju sytuacje są absolutnie nieadekwatne powinie nie rozwiązują problemu mamy taką sytuację że, zanim po to, są działania policji, które budzą bardzo duże wątpliwości zarzutów ich praca wyniki prac nad przekazem do prokuratury, a potem do sądu w sądzie na razie nie bardzo się bronią wniosek o aresztowanie w każdym razie to powiedzmy o tym jak niestety umie kolega z pracy wasze takie słyszałem, bo znajdzie się wydział skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie stosunkowo jeden z uczestniczek są bardzo negatywnie się wypowiedział, a z kolei napisane zażalenie prokurator prokuratury Okręgowej powiedział, że popierają wyłącznie tylko, dlatego że dostał takie polecenie i za te słowa został zdegradowany do prokuratury Rejonowej tak pisał o tym Gazeta wyborcza o właśnie prokuratorzy, które no nie chciał tego zrobić został zdegradowany, więc pytanie właśnie tego nie rozumie, bo gdzieś gdzie, gdzie już pytaniu powstaje pytanie w tym momencie, gdzie jest niezależny prokurator który, która to definicja jest definicją ustawową, że jesteśmy niezależni w ocenie materiału dowodowego, a jedynie związanie tylko poleceniami służbowymi natomiast tutaj prokurator niczego nie ukrywał po prostu stało powiedział osią nie osobiście nie popiera, ale czyni to z racji polecenia służbowego nie wiem, dlaczego tak go spotka się pytanie właśnie czy czy już może pan mówić ma ma pan takie informacje albo czy spodziewa się właśnie teraz presji na to by prokuratura z kolei jak też donosiło m.in. oko Press, że prokurator Święczkowski to też już instruował właśnie popychać dalej stawiać zarzuty czy to właśnie do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia zdrowia czy publicznego nawoływania do działań niezgodnych z prawem i pochwalanie popełnienia przestępstwa na szkodę kościoła katolickiego czy znieważenia z grup osób z powodu przynależności wyznaniowej akurat cytuje no za oko Press czy czy to jest właśnie czy czego możemy się po was po prokuratorach spodziewać głosi pani redaktor odpowiem tak po nie może się pani swoje głosy, że naprawdę rzetelnego rzetelnej oceny materiału dowodowego tam, gdzie będzie przez popełnione przestępstwo czy to przez funkcjonariusza policji czy to przez uczestnika demonstracji tam będę wyciągał konsekwencji stawia zarzuty określonej osobie, ale jeśli ale, ale rzeczywiście tylko i wyłącznie na będą od obiektywna obiektywnym materiale dowodowym pani redaktor rzeczywiście przełożeni oczekują szybkich działań szybkich śledztw tak z art. 160 narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo art. 165 usłyszałem czy stworzenia zagrożenia epidemiologicznego co ciekawe chciałbym zwrócić łuku na 1 rzecz uwagę i przełożeni jak słyszałem wypowiedzi pana prokuratora krajowego wszyscy mówią o osobach organizujących manifestację nie wiem, dlaczego jest tak, że ta używana tak sumowanie, albowiem na gruncie prawa karnego, oceniając sytuację to, jeżeli już organizatorzy to oczywiście oni mogą potencjalnie popełniać przestępstwo podżegania do np. art. 160, czyli narażenia na niebezpieczeństwo, ale ten artykuł także odnosi się do wszystkich uczestników czy to po stronie policji czy po stronie demonstrujących przy czym jedno bardzo ważny zastrzeżeń osoba, żeby mogą mogła narazić kogoś na niebezpieczeństwo sam musi wiedzieć, że skoro osoba, która zwołuje załóżmy czy też namawia do przeprowadzenia takiej demonstracji musi też wiedzieć, że dana osoba, która przyjdzie dana konkretna osoba wymieniona z imienia nazwiska musi wiedzieć, że jest chora, bo to nie może być zagrożenie potencjalne tylko realne i bezpośrednie tutaj komentarze orzecznictwo Sądu Najwyższego nie budzi najmniejszej wątpliwości oczywiście tym zakresie trzeba przeprowadzać postępowanie dowodowe susze jest prowadzone śledztwo w tym zakresie w moim przekonaniu, jeżeli badany jest pod górę pod kątem art. 165, czyli stworzenia zagrożenia epidemiologicznego ono powinno być prowadzą dotyczy także nie tylko organizator, ale wszystkich uczestników, a więc tysięcy osób tysiące osób, których będzie trzeba przesłuchać zapytać czy brał udział w demonstracja jeśli tak czy jest zdrowy jeśli jest chory czy wiedział nadzień demonstracji, że może być źródłem zakażenia, ale czy tej okazji jeszcze mówić o tych imionach nazwiskach powiedział, bo ostatnio bardzo dużo się mówi o o danych osobowych personalnych funkcjonariuszy policji i tylko panie prokuratorze zaznaczy 2 konteksty są jedno to jest potencjalnego ujawniania tych danych sieciach społecznościowych jako też element taka taktyka z Białorusi polegający na tym, że funkcjonariusze czasami nie chcą podać swojego imienia nazwiska, a więc nie wiadomo, kto potencjalnie nadużywa prawa swoich kompetencji drugi kontakt dotyczy choćby posłanki no właśnie, która reaguje na to co dzieje się na ulicy głośną podała nazwisko funkcjonariusza, który jej zdaniem no też dopuszczał się nadużyć pani redaktor, że będzie dając, żeby nie wdawać się daleko idącą kazuistykę opowieści, żeby mówić językiem zrozumiałym dotarł pod redaktor, jeżeli pani wejdzie na swoją klatkę schodową, jeżeli pani się rozejrzy są z pewnością zobaczy pani imię nazwisko funkcjonariusza policji z numerem telefonu, a mianowicie dzielnicowego tak co do zasady nie są tajne dane imię nazwisko funkcjonariusza w pobliże publicznego, jakim jest funkcjonariusz policji, bo niedawno też nie są tajne nie są zastrzeżone ja nie mam o to, czego wstydzić myślą policjanci wcześnie to nie jest PSL z i miejsce zamieszkania to jest tylko imię nazwisko i absolutnie te dane są jawne pewna część od pewnej kategorii funkcjonariuszy policji funkcjonariuszy operacyjnych funkcjonariuszy działających pod przykryciem ustawowo ustawodawca zastrzega tajność ich danych personalnych, ale mówimy tylko pewnej kategorii funkcjonariuszy sądzę, że Polic co do zasady i nazwisko funkcjonariusza zresztą pani redaktor nawet patrole policyjne na ulicy jak chodzą to mają tzw. imieniem Nikki i można zobaczyć jak dany funkcjonariusz nazywa zresztą po to, to jest, że w przypadku interwencji, żeby osoba, wobec której podejmowana jest interwencja wiedziała jak funkcjonariusz policji tej gwary interwencji dokonuje bardzo dziękuję panie prokuratorze za za te wyjaśnienia ciąg dalszy obawiam się nastąpi, więc też proszę oczekiwać zaproszeń nadzieję, że pan przyjmie do rozmowy Dariusz Korneluk prokurator współzałożyciel stowarzyszenia prokuratorów lex Super omnia państwa gościem informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA