REKLAMA

Sędzia Juszczyszyn: Wiceminister Dalkowska próbowała przekonać sędziów TSUE, że polscy sędziowie nie są ścigani za treść orzeczeń

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-01 18:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
punktualnie 1824 popołudnie Radia TOK FM naszym gościem jest teraz sędzia Paweł już 10 dzień dobry panie sędzio pan sędzia jest przysłuchiwał się dzisiaj rozprawie przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej, który debatował też sprawdzał stan Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 18marca przyszłego roku na zostać wydane orzeczenie w tej sprawie panie sędzio, jakie argumenty podnosiła dzisiaj podnosi się przedstawiciele polskiego rządu czy też polskiej Rozwiń » administracji nie, tłumacząc zmiany, które dokonały się w systemie dyscyplinowania sędziów, zanim odpowiem na to pytanie co sprostować jedną z kości 18marca przyszłego roku planowany dopiero istoty wydanie opinii przez rzecznika generalnego także na wyrok możemy liczyć pan za kolejne 23 miesiące by zapewne gdzieś się w czerwcu, ale szacunek, ale z drugiej strony znały znamy kierunek tutaj panie sędzio pozwolę sobie wejść zdanie damy kierunek działań Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej chociażby na podstawie tego postanowienia zabezpieczającego, które w sprawie Izby dyscyplinarnej zostało wydane partia po dzisiejszej rozprawy odnoszę wrażenie, że możemy liczyć na to, że Trybunał sprawdził się wokaliście przesądzi o tym, że system dyscyplinarny skierowane przeciwko sędziom niezależnym sędziom zostanie zakwestionowane podważone trzeba powiedzieć, że tutaj przede wszystkim komisja europejska kwestionuje niezależności bezstronności Izby dyscyplinarnej, która w całości została obsadzona przez upolitycznioną krajową radę sądownictwa, ale też co istotne kwestionuje podważa polskie przepisy, które umożliwiają ściganie dyscyplinarne sędziów za treść orzeczeń czy też jak rozumiem w ogóle prowadzone czynności w sprawie, czego pan jest najlepszym przykładem dokładnymi, jeżeli miałbym się odnieść do argumentów podnoszonych przez rząd przez przedstawiciela polskiego rządu przez wiceminister Dalkowska na dzisiejszej rozprawie to w pierwszym rzędzie wydają się pani najbardziej oburzające to, że nie tylko w Polsce jesteśmy no poddawani propagandzie, ale pani wiceminister próbowała dzisiaj na sędziów Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przekonać i Zielona w Polsce mamy praworządność i że sędziowie nie są ścigani za treść wydawanych orzeczeń to ja posłuży tu cytatem z pani wiceminister Dalkowska dzisiejsza rozprawa to kolejny przykład tego jak nieprawdziwe lub zniekształcone informacje mogą kreować rzeczywistość w Polsce żadna z przeprowadzonych reform nie naruszyła niezawisłości niezależności sędziów dla mnie jako sędziego z wieloletnim doświadczeniem wiceministra sprawiedliwości to rozczarowujące i smutne, że przed Trybunałem sprawiedliwości Polska musi zaprzeczać nieprawdziwym i krzywdzącym zarzutom ta to wszystko pani wiceminister mówiła w naszej obecności potrzeba obecności nie sędziego Igora tulei, a my byliśmy można powiedzieć dowodami rzeczowymi nauczycieli dowodami tak naprawdę tak osób, które na sędziów, którzy zostali odsunięci od nękania za treść wydawanych orzeczeń czy tak jak w przypadku sędziego Igora tulei za czynności procesowe ma pani sędzia trzymajmy się tutaj, bo sędzia Igor Tuleya jest też najlepszym przykładem dowodem na dla Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, że zabezpieczenie, które Trybunał wydał wcześniej jest kompletnie nie realizowane, bo izba dyscyplinarna nadal podejmuje decyzję tak jak chociażby w przypadku ostatnio sędziego tulei tak izba dyscyplinarna przewrotnie tłumaczył, że w sprawach dyscyplinarnych sędziów nie może orzekać w sprawach mandatowych już umorzona, ale spójrzmy na to także to należałoby rozumieć w ten sposób, że izba dyscyplinarna nie jest niezależna jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędziom, a niezależna i bezstronna w przypadku postępowań monitor i immunitetowych proszę zwrócić uwagę na to, że konsekwencje prowadzić do podobnych konsekwencji ja zostałem odsunięty od orzekania w postępowaniu jeszcze dyscyplinarnym, bo co się stało przed tym zawieszeniem dokonanym przez suszę, ale już nie mogą zawiesić sędziego Igora Tuleyę w postępowaniu dyscyplinarnym, bo obowiązywało zawieszenie Izby dyscyplinarnej w tych sprawach dyscyplinarnych sędziów to wykorzystano do tego postępowanie immunitetowe i też doprowadzono do usunięcia dziękuję bardzo, dbają o to, że tak, bo niezależnie od tego jak to nazwiemy efekt ma być dokładnie ten sam, czyli to są takie procesy pokazowe, które mają wywołać efekt mrożący wśród pozostałych sędziów tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości cokolwiek wiceminister Dalkowska nie słaby nie mówiła do tego się nie da nie zauważyć tak oburzające było to 100 koni Borkowska w pierwszym zdaniu podać swojego wystąpienia zarzuciła komisji europejskiej popierającym komisje państwo mają ich skarga ma charakter polityczny bardziej mylnego natomiast to władza polityczna w Polsce właśnie z 1 strony stworzył system dyscyplinarny, który ma na celu odsunięcie od orzekania niepokornych sędziów, próbując jednocześnie inny efekt mrożący, a z drugiej strony poprzez upolitycznioną krajową radę sądownictwa obsadza władza polityczna są osobami no niedającym gwarancji niezawisłości bezstronności mam tutaj pani będzie trwał tutaj się pan, proszę bardzo, mu się temu sprzeciwiamy w Polsce, ale uzyskujemy też bardzo mocne wsparcie instytucji unijnych, bo z 1 strony mamy to postępowanie przed 3złe, ale z drugiej strony dzisiaj za bardzo ważny wyrok w tzw. sprawie islamskiej przed europejskim Trybunałem praw człowieka także sza strona ma chociażby holenderski parlament, który wzywa rząd do tego by ten zaskarżył Polskę do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej właśnie za łamanie zasad praworządności jeszcze moglibyśmy do tego dodać cały spór o unijny budżet ten mechanizm mnie warunkowości, ale mam dla pana pan mówił o tych zarzutach od dotyczące upolitycznienia sądownictwa mamy odpowiedź Arkadiusza Mularczyka posła Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie wiem czy on dotyczy państwa czy też bardziej może pasował do prezes Julii Przyłębskiej, ale jak domyślam się pani m.in. adresatem dziś największym zagrożeniem dla niezależności niezawisłości sądownictwa w Polsce jest presja środowiskowa na sędziów wywiezione wywierana przez stowarzyszenia sędziowskie, które nie kryją swoich afiliacji politycznych no ta o stowarzyszeniu sędziów polskich Iustitia politycznym obozu rządzącego di Maria rządowa mówią inaczej jak o skrajnie upolitycznionych osobą skrajnie upolitycznionym stowarzyszeniami robimy nic innego jak tylko domagamy się praworządności to jest nasz obowiązek ten obowiązek będziemy godnie niezłomnie realizować pani sędzia jeszcze chciałem zapytać po części o tym rozmawialiśmy, ale na tę reakcję Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i europejskich sędziów dotyczących tego jak wygląda w ogóle teraz umocowanie Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w Polsce czy chociażby pojawił się temat tej uchwały połączonych izb Sądu Najwyższego, które kwestionowały legalność podstawy funkcjonowania kolegów z Izby dyscyplinarnej i koleżanek tak wspominano o tym wspominano też o orzeczeniu Sądu Najwyższego 5grudnia zapadło w sprawie, której SUV-a wypowiadał się wyroku z 19listopada 2019 roku w sprawie, a ta to jest też ten rok przypomnę, który ja realizowałem, wydając postanowienie nakazujące szefowej kancelarii Sejmu przedstawienie list poparcia sędziowskich członków garaż, bo takie wyroki SUV-a trzeba o tym pamięta wiążą każdy sąd, że każdy organ w państwie członkowskim Unii Europejskiej to panie sędzio wybiegają już przeszłość w marcu opinia rzecznika Sułek następnie jak pan wspominał wyrok co się stanie jeśli w ostatecznym werdykcie Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej na uproszczeń to nazwy to delegalizuje izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego nocą takie orzeczenie będzie adresatem takiego orzeczenia będą władze Polski tak jak wspomniałem, ale również władza wykonawcza ustawodawcza i wtedy uważam, że niezbędna będzie odpowiednia nowelizacja ustawy poza tym, a co z tymi wszystkimi postępowaniami, które toczyły się przed Izbą dyscyplinarną i nadal się tocząca z tymi decyzjami, które zapadły tutaj prawną psią można by tego mogą być różne drogi uważam można w ogóle uznać, że takie orzeczenia w ogóle nie było orzeczeniami są istniejącymi blokami czy orzeczeniami można też przewidzieć procedurę wznowienia takich postępowań, ale już przed niezależnym bezstronnym sądem to takie 2 możliwości nasi tylko wydaje mi się wydają się najbardziej prawdopodobne trzeba też pamiętać o tym, że np. 10 wyrok też przed zapadły przed europejskim Trybunałem praw człowieka może doprowadzić w ogóle do zakwestionowania statusu tych Neo sędziów powołanych powoływanych na wniosek obecnej krajowej rady sądownictwa, czyli dokładnie coś do czego pyta co pan chciał sprawdzić swoimi działaniami wymierzonymi właśnie publikację list poparcia dla członków krajowej rady sądownictwa można, bo to pośrednio sprowadzało się do sprawdzenia legalności czy powołania sędziów właśnie przez nową krajową rad tak bądź badania w taki sposób obsadzone są przez taką osobę powołaną na wniosek no karę, że daje gwarancję niezależnego niezależności bezstronności, a przez to mecz daje możliwość przeprowadzenia można w postępowaniu i wydania ważnego wyroku natomiast wydaje mi się rząd, że sprawiedliwości Unii Europejskiej instytucji europejskich Staś miał dosyć powoli, ale zmierzamy w dobrym kierunku myślę, że uda nam się tak bowiem wrócić na tory praworządności w Polsce naszym do wymagań od nas obywateli bez zdecydowanego zdecydowanej postawy musimy się przeciwstawiać no bo sprawy, które mam rodzinę pani sędzia zobaczymy jeszcze co będzie w tej legislacyjnej szarży dotyczącej sądownictwa ostatniej szarży ministra Ziobry jak zapowiada skończenia dokończenia tej tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości zobaczymy co tam będzie sędzia Paweł już 10 do państwa gościem dziękuję bardzo, panie sędzio dziękuję bardzo, terapia pozdrawiam również teraz informacje to sama po nich dalej pozostaniemy wątkach unijnych, ale dotyczących właśnie negocjacji unijnego budżetu i weta polskiego węgierskiego rządu Zwiń «

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA