REKLAMA

Rachunki za prąd. O ile więcej zapłacimy? Tłumaczy Prezes URE

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-12-02 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

O opłacie mocowej, cenach energii elektrycznej i przyszłorocznych rachunkach za prąd mówił Rafał Gawin - prezes Urzędu Regulacji Energetyki

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka Tomasz sed przed mikrofonem dzień dobry państwu 4 minuty po godzinie dziewiątej zaczynamy magazyn EKG w środę, a moim państwa pierwszym gościem jest pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki dzień dobry panie prezesie dobry panie redaktorze dzień dobry państwu, a to oznacza, że będziemy Drodzy Państwo rozmawiać przez najbliższe kilkanaście minut o naszych rachunkach za energię elektryczną, które w przyszłym 2021 roku będą wyższe Rozwiń » prawda panie redaktorze Szanowni Państwo rzeczywiście na rachunku pojawia się nowa opłata tzw. opłata mocowa wynika ona wdrożenia rynku mocy to paliwo na każde działanie, bo ja będę punkt po punkcie pytał co na tym rachunku się znajdzie, ale chciałbym najpierw taką generalną odpowiedź czy po prostu zapłacimy więcej tym się rozumie musimy od nowego roku pogodzić z mojej ocenie tak wynika przede wszystkim z nowej opłaty opłaty mocowej to właśnie przejdźmy do tej opłaty mocowej, bo chciał zaproponować panu naszym słuchaczom tako takie ćwiczenie na wyobraźnie o dziewiątej 5 wspólne, żebyśmy przenieśli się za pomocą tej wyobraźni do 2021 roku miejmy nadzieję, że dla nas wszystkich to będzie rok lepszy niż ten, który się kończy jest rok 2021 schodzimy do skrzynki pocztowej wyciąga rachunek za energię otwieramy go czytamy i właśnie znajdujemy tam to, o czym pan powiedział, czyli tzw. opłatę mocową co to jest opłata opłata mocowa jest to opłata, która finansuje w ramach, której finansowany jest mechanizm tzw. rynku mocy, czyli taki mechanizm ma, w ramach którego celem, którego jest wzmocnienie bezpieczeństwa dosłać dostaw ciągłości dostaw energii elektrycznej odbiorcy w końcowych i zminimalizowany minimalizowanie ryzyka przerw w dostawach czy to też przerw kontrolowanych miało to miejsce chociażby w 2015 roku, a przede wszystkim Cher niekontrolowanych, czyli tzw. Blackout w ramach tej opłaty finansowane są koszty utrzymania gotowości zarówno jednostek wytwórczych w Polsce po to, żeby w każdej chwili w każdej godzinie w każdej minucie zapewnić ciągłość dostaw energii elektrycznej jak i również nasza gotowość odbiorców do zmniejszenia zapotrzebowania, czyli te pieniądze z opłaty mocowej trafią do jak rozumiem dostawców energii, ale na bardzo konkretny cel, żeby sfinansować te inwestycje, o których mówimy sfinansować inwestycje zarówno nowe moce wytwórcze modernizacji istniejących jak i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych w gotowości do dostarczania energii elektrycznej w każdej chwili, czyli to będzie coś na kształt takiej narodowej zrzutki na ten konkretny cel jest rzeczywiście mechanizm, który funkcjonuje kilku państwach europejskich takich, których stwierdzono, że bez jego wprowadzenia niestety istnieje realne ryzyko nie będzie możliwe zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców takie mechanizmy w każdym kraju europejskim, która ma zostały one prowadzone są finansowane przez odbiorców końcowych ile pieniędzy uzbieramy w ten sposób, płacąc opłatę mocową, która na naszym rachunku wyniesie od niespełna 2zł do ponad 10zł miesięcznie to będzie wszystko uzależnione od naszego zużycia energii, ale przeciętnie to będzie bliżej tych 10zł jak każdy z nas zapłaci taką opłatę to to ile wtedy zbieramy koszty rynku mocy wynika z mechanizmu aukcyjnego, w ramach którego siedzieć, w ramach którego dokonywane zakupy tzw. właśnie obowiązków mocowych, czyli gotowości dostawców do dostarczania mocy w systemie, a na rok 2001.2020 pierwsze łączne koszty tego rynku mocy, który wynika z aukcji rocznej aukcji dodatkowych, a także kosztów zarządcy rozliczeń, czyli takiego podmiotu, który dokonuje z 1 strony poboru opłaty mocowej czy też gromadzi środki z opłaty mocowej z drugiej strony wypłaca dostawcy mocy łączny koszt 2021 roku około 5 miliarda złotych natomiast jeśli chodzi o opłatę one są zróżnicowane przede wszystkim są zróżnicowane dla gospodarstw domowych dla wszystkich innych odbiorców niż gospodarstwa domowe natomiast w ramach gospodarstw domowych mamy 4 różne stawki one są zależne od rocznego zużycia zużycia energii, a przez gospodarstwa przez gospodarstwa domowe i można powiedzieć, że tak jak zawsze przy taryfach wskazujemy średnio opłaty czy dla odbiorcy, który odbiorca przeciętnym na nazwijmy to zużyciu energii elektrycznej w ciągu roku taki tutaj w przypadku odbiorcy o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej w ciągu roku, które my przyjmujemy na poziomie około 2 tysięcy kilowatogodziny to opłata 7zł 47gr netto to 10 tak to mamy otoczoną na naszym rachunku opłatę mocową idziemy dalej znika opłata Kogeneracja nad naszym rachunku znika czy właściwie będzie wygórowana, ale w zamian za to pojawia się opłata OZE i to też nie jest tak, że to opłaca się pojawia, ale do tej pory opłata OZE wynosiła 0zł teraz będzie nieco więcej, skąd ta zmiana zgadza się opłaty kogeneracyjnej kogo opłata za one były na naszych rachunkach natomiast rzeczywiście opłaty kogeneracyjnej miała wartość większą niż 0 natomiast opłata wizowa do tej pory była skalkulowana na poziomie 0zł już mówię, czego dotyczy opłata co o nowa opłata OZE, czyli o zysk brutto odnawialne źródła energii wynika w tym przypadku mechanizm wsparcia rozwoju odnawialnych źródeł energii, który to mechanizm ma jest obecnie oparty również na systemie aukcyjnym, w ramach którego przedsiębiorcy, którzy inwestują w źródła odnawialne uzyskają uzyskują pomoc publiczną takich aukcji czy też aukcje na na odnawialne źródła energii odbywają się już od kilku lat, ale po wygraniu czy też po uczestnictwie w aukcjach musi minąć pewien czas, zanim taki przedsiębiorca beneficjent pomocy publicznej, a wybuduje takie źródło odnawialna, a i je uruchomić w związku z 3 tych aut jak już powiedziałem odbywały się wyższe od kilku lat natomiast natomiast by teraz jestem czas, kiedy rzeczywiście dość dynamiczny sposób poddawane są kolejne odnawialne źródła energii są wybudowane zaczynają wprowadzać energię do sieci zaczynają korzystać systemu pomocy publicznej stąd też koszty tego tego systemu tej pomocy publicznej rośnie i tym samym, o ile możliwe było kalkulowanie tej opłaty na poziomie 0zł w poprzednich latach o tyle w tym roku te środki, które posiada zarządca rozliczeń jest ten sam podmiot jak, który rozlicza pomoc publiczną w przypadku opłaty mocowej te środki, które dotyczą opłaty wizowej w ramach kalkulacji naszych niestety nie wystarczyłyby na sfinansowanie tego systemu w 2021 roku stąd też była potrzeba ustalenia tej stawki na poziomie wyższym od zera ona wyniesie 2zł 20gr za megawat godzina, czyli panie prezesie mówiąc nieco prościej ten rynek odnawialnych źródeł energii w Polsce rozwija się ostatnio nieco szybciej stąd jest potrzeba też inwestowania w ten rynek, żeby ten dynamiczny rozwój podtrzymać mam nadzieję, że nic nie przekreśla, ale ta dynamika Jerzy oczywiście się zwiększa rozwoju i jest już jest już to ten czas, w którym rzeczywiście te źródła powstają, kiedy zaczynają produkować energię elektryczną stąd też się i poziom finansowania jest już większe jasnym kolejną pozycję na naszym rachunku za energię elektryczną panie prezesie to jest to ile rzeczywiście płacimy za samą energię pan ma na swoim biurku teraz propozycję od 4 państwowych gigantów nowych taryf dla gospodarstw domowych na 2021 rok wnioski są poufne, ale nieoficjalne lub oficjalnie wiemy, że domek domagają się te spółki podwyżek rozumiem, że nie możemy powiedzieć dużych podwyżek, ale pytanie czy pan jakiekolwiek podwyżki się zgodzi mogę potwierdzić rzeczywiście we wnioskach są oczekiwania podwyżek jak wspomniano jest objęta oczywiście tajemnicą postępowania w związku z tym nie mógłbym tutaj ujawnić szczegółów natomiast no oczywiście z 1 strony są wnioski przedsiębiorstw energetycznych z drugiej strony są analizy, które wykonujemy po stronie Urzędu Regulacji Energetyki na przynajmniej z naszych analiz wynika, że rzeczywiście jest uzasadniona pewna korekta w górę, czyli pewien wzrost wzrost taryf w tej części, której dotyczy obrotu energią elektryczną, czyli mówiąc wprost sprzedaży energii elektrycznej jako jako towaru natomiast w naszej ocenie te określenia podzielona jest uzasadnione właśnie to zaczyna się w naszej ocenie te wzrosty nie powinny być duże znaczy na pewno znacznie mniejsze niż w przypadku chociażby tych wzrostów wynikających z opłaty mocowej no szacujemy, że jest to poziom pewnie troszeczkę wyższy niższe niż inflacja, ale jesteśmy jeszcze w procesie negocjacji jeśli tak to mogę ująć w procesie postępowaniach administracyjnych i dopóki one oczywiście nie zakończono trudno jest też wskazać jako bardzo konkretną wartość wyższa niż inflacja, bo w wczoraj pan w rozmowie z polską agencją prasową powiedział, że to będzie na poziomie niewiele wyższym od inflacji inflacja to teraz w granicach 3%, czyli te taryfy wzrosną w pańskim zdaniem prawdopodobnie pożyć 3% domy czy na na podstawie tych informacji, które dzisiaj posiadamy w ramach postępowań administracyjnych sądzimy, że będzie to wzrost niewiele wyższy niż poziom prac niewiele wyższe panie prezesie tak zbieramy sobie te taryfy te wszystkie opłaty to wyjdzie nam podwyżka miesięcznie powyżej 10zł jak to sobie przemnożyć razy 12 Otóż będzie powyżej 100zł, czyli czeka nas taki w najbliższym roku dodatkowe 13 rachunek za energię elektryczną dużo, jeżeli tak liczyć to faktycznie można powiedzieć, że jest to dodatkowy rachunek przy czym tak jak ich już wspominałem wcześniej, a ten wzrost opłat przede wszystkim będzie będzie wynikiem wprowadzenia nowej opłaty mocowej i tutaj upatruje tych największych wzrost, jeżeli chodzi o koszty tory tak mówisz dużo będziemy płacić za energię elektryczną w przyszłym roku, ale prawdopodobnie być może powinniśmy poczuć jeszcze więcej, bo te spółki, które złożyły do pana, czyli prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o to, żeby podnieść taryfy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych na te spółki przyznają, że pańska działalność działań działań polskiego urzędu blokuje możliwości rozwoju ich działalność nie jest rentowna mam tu wypowiedź wiceprezesa PGE, który mówi, że niedawno złożyli wniosek taryfowy do prezesa URE, ale nie możemy udawać, że problemu nie ma co widać po wynikach spółki obrotu tam, gdzie taryfy zatwierdza prezes URE tam notujemy poważne problemy finansowe może to jest czas na to, żeby taki urząd Urząd Regulacji Energetyki przestał istnieć, żeby ten rynek energii w Polsce był uwolniony, żeby funkcjonował normalnie na warunkach rynkowych, żeby w ten sposób dostaw energii ze sobą konkurowali pańskie zadanie, które polega na tym, żeby chronić także konsumentów mogłyby przejąć np. taryfy socjalne, czyli byłaby odgórna decyzja o tym, że pewne grupy odbiorców tych najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne byłaby chroniona przed tymi rynkowymi cenami, które mogłyby być wyższy niż te, które mamy obecnie panie redaktorze proszę pan tutaj wiele wątków, choć jeszcze, do którego chciałbym odnieść taki, że zapewnią pana i dzisiaj i naszych słuchaczy, że Urząd Regulacji Energetyki znają zajmuje się znacznie wiele więcej rzeczami niż tylko zatwierdzanie taryf, więc jeżeli mówimy o braku potrzeby istnienia urzędu batoniki urządzili, więc oczywiście mówimy na partyjnych, a jeżeli chodzi o taryfę to znowu tutaj jest kilka kilka wątków zaczyna 1 wątek jest taki to nie jest tajemnicą, że rzeczywiście przy postępowaniach w ubiegłym roku mieliśmy bardzo duże czy bardzo różne nazwijmy to oczekiwania były przedsiębiorstw energetycznych i oczekiwania regulatora co do poziomu taryfy i tutaj w tej sprawie czy w tych sprawach ten spór jest nadal nadal kontynuowane natomiast jeśli chodzi o takim spojrzeniem na przyszłości to tutaj chciałbym też odnieść to 2 roczne, jeżeli chodzi o kwestie wyników finansowych no to w naszej ocenie co staramy się powtarzać często w ramach grupy kapitałowej no jest pewna nazwijmy to swoboda czy też inaczej decyzje co do alokacji kosztów w jaki sposób tak w ramach przedsiębiorca grupy kapitałowej są decyzją grupy kapitałowej w związku ściana no nie chcielibyśmy ani brać odpowiedzialności za to ani z drugiej strony być obciążani odpowiedzialnością za to, jakie wyniki, jakie wyniki realizują poszczególne przedsiębiorstwa energetyczne na nasze oko, ale kończyło tak, jeżeli chodzi się w takim razie o uwolnienie cen to ja bym odpowiedział może też krótko rolą regulatora przede wszystkim rolę regulatora jest równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców i tak od czego zaczęliśmy rozmowę nie od wzrostu tak rachunków dla klientów końcowych to też świadczy, że klienci końcowi nie są też do końca zadowoleni z tej z tej regulacji zarówno z jakich przedsiębiorstwa energetyczne, więc no to świadczy o tym, że ta rola regulatora jest wypełniana w sposób odpowiedni, bo stara się równoważyć interesy, gdybyśmy rzeczywiście przestali robić to prawdopodobnie w tym procesie czy też w tych relacjach byłaby zadowolona tylko 1 strona z mojej ocenie ta regulacja przynajmniej do czasów, który rzeczywiście za jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednią adekwatną ochronę dla odbiorców szczególnie tych najuboższych objętych ubóstwem energetycznym, ale też dostęp do informacji i dla działania przedsiębiorców jest potrzebna regulacja musimy dokończyć Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki był pierwszym gościem magazynu EKG ciasne informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA