REKLAMA

Zmiany w ustawie o cudzoziemcach pomogą m.in. Białorusinom. Wiza humanitarna uprawnia teraz do legalnej pracy w Polsce

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-02 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
09:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
7 minut po godzinie osiemnastej dobry dzień dobry czy dobry wieczór w zależności od tego, żeby państwo wyczuwają poradnia mówi Paweł Solidarność Bartłomiej Pograniczny, który dzisiejsze popołudnie przygotowały wydaje i Adam Szurek, którego realizuje zaczynamy od zmian zmian w naszym prawie od wtorku cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie tzw. wiz humanitarnych mogą pracować znam jest mecenas Małgorzata Jaźwińska ze stowarzyszenia interwencji prawnej dzień dobry Rozwiń » dobry wieczór dobry wieczór jak to jest jeśli cudzoziemiec posiada tzw. wizę humanitarną to może pracować tak mówią nowe przepisy znowelizowanej ustawy służącą, ale czy to oznacza, że nie musi mieć już pozwolenie na pracę wystarczą trafili z monitora czy teraz po co może to pozwolenie występować w czasie nie mógł więc, odpowiadając w skrócie na sam widzę humanitarnej cudzoziemce od 1grudnia mogą pracować bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na pracę część świadczeń pracodawca powierzeniu wykonywania pracy zmianie uległa nie tylko ustawa o cudzoziemcach ustawa o powierzeniu wykonywania pracy, ale także rozporządzenia wydawane do tej ustawy na mocy tych rozporządzeń osoby z firm posiadających wizę humanitarną mogą bez żadnych dodatkowych formalności legalnie pracować w Polsce, o czym jeszcze przez okres ważności tej wizy humanitarnej zazwyczaj na jakiś czas wystawiana o popyt powiem szczerze, że to jest dosyć nawet zjawisko w Polsce takich jest do tych takiej wiedzy dotychczas nie były wystawiane tak naprawdę dopiero sytuacja na Białorusi w tym roku sprawiła, że tych Lis osoby osoby posiadające tt ten rodzaj wizy większym stopniu przyjeżdżały do Polski, gdzie się orientuję wiza Humanitarna tak jak każda wiza krajowa może zostać wydawane na wydane na okres na okres roku jeśli by się okazało, że stan epidemii w Polsce uległby przedłużeniu z mocy przepisów tzw. tarczy antykryzysowej także te wizy humanitarne zostały automatycznie prze przedłużone, a więc do zasady jest to rok natomiast jeśli covid nie ustąpi może być także dłużej czy to co pani mówi oznacza, że osoby cudzoziemcy, którzy się, które się starają o azyl w Polsce nie są z Białorusi to oni po prostu nie otrzymają takie wizy humanitarne oczywiście przepisy nie mówią wprost, że to jest Iza, która jest udzielana wyłącznie obywatelom Białorusi ten rodzaj wizy funkcjonował od lat polskich przepisach i teorii każdy konsul w każdym kraju mógł taką wizę wydawać dla dla cudzoziemców jako Stowarzyszenie interwencji prawnej też łącznie z innymi organizacjami pozarządowymi apelowaliśmy m.in. w trakcie kryzysu w serii, gdy rozpoczęła się wojna w Syrii, aby te wizy humanitarne były bardziej hojni wydawany wtedy niestety nie udało teraz w praktyce z naszego doświadczenia wynika, że 90 pana 90% jak nie 100% osób posiadających wizy humanitarne to są obywatele Białorusi ale, ale proszę wytłumaczyć słuchaczom choć, którzy stanowią czym się różni od takiej procedury procedury uchodźczej klasycznej czy przyznaje, że ktoś na granicy mówi, że chciałby w Polsce zostać uchodźcą i i co w tej sytuacji czy do i on może powiedzieć, że chciałby otrzymać właśnie wizę humanitarną jak to wygląda wizę humanitarną do zasady jest udzielana przez konsula, więc nie dzieje się na granicy polskiej natomiast dzieje się to w polskich placówkach dyplomatycznych państwach trzecich czy ta sytuacja się różni od sytuacji, gdy cudzoziemiec stanąłby na granicy powiedziałby poproszę status uchodźcy co do zasady różnice zasadnicze są 2 po pierwsze nie każdy cudzoziemiec, który ubiega się status uchodźcy w Polsce przybywa z kraju sąsiadującego z polską zdarzają się cudzoziemcy, którzy czy krajów Afryka w latach afrykańskich czy krajów bliskiego albo przyjeżdżają do Polski chcą ubiegać się ostatnio słuchać chce w takiej sytuacji posiadanie wiedzy i umorzeń humanitarnej umożliwiłoby im legalne i bezpieczne przedostanie się do Polski druga drugą różnicą świadczącą na korzyść basów, które posiadają wizę humanitarną jest kwestia tego, że niestety od kilku już nawet na polskich granicach obserwujemy niepokojącą sytuację gdzie, gdy Straż Graniczna zdaje się nie słyszeć cudzoziemców proszących o status uchodźcy jeśli dana osoba posiada wizę humanitarną nie ma już problemu z przekroczeniem granicy z wjazdem do Polski z ubieganiem się tutaj o ochronę międzynarodową sieć tak to co się teraz wydarzy czy hipotetyczna osoba, która nie dajmy NATO w Czeczenii, czyli na terenie federacji rosyjskiej, a jej życie rodziny zagrożone z przyczyn dowolnych ciągle ma się udać najbliższego polskiego konsulatu i poprosić o wizę humanitarną to jest dobre pytanie natomiast nie ma na to pytanie dobrej odpowiedzi prawdopodobnie w idealnym świecie chcielibyśmy, żeby właśnie cudzoziemcy, którzy planują uciekają ze swoich krajów, aby robili to w sposób jak najbardziej może nie chcę nie chcę powiedzieć legalnym określenia statusu uchodźcy na granicy jest również również drogą legalną natomiast taki sposób przewidywalne, gdyby te osoby udawały się do konsulatu po wizy humanitarnej takie wizy faktycznie byłyby udzielane system uchodzi twierdzy w Polsce funkcjonowałby dużo lepiej i byłoby to po prostu dużo prostsze taka czy ten lepszy od wie, ale chęć okazji zapytać czy tak taka wizja, który pani mówi taka propozycja znalazła się w liście, który państwo stara się interwencji prawnej wielu innych organizacji zajmujących się migracją wysłało do ministerstwa, które teraz pracuje nad polityką migracyjną to propozycja padła w tym w tym jeszcze państwo, więc tak dla jasności w wizach humanitarnych to już jest instrument, który tak jak mówiłem od lat funkcjonuje w Polsce, więc nie było potrzeby, aby dokonywać prośby o zmianę legislacyjną, aby ten instrument wprowadzić odnośnie naszego listu do ministerstwa będę na tym etapie przede wszystkim nasza korespondencja tak jak powiedziała z ministerstwem dotyczyła sposobu przyjmowania sposobu uchwalania polityki migracyjnej w Polsce dotyczy tym samym bardziej formy ani treści dotychczas niestety ta polityka migracyjna jest tym opracowywane za zamkniętymi drzwiami organizacje pozarządowe nie miały dostępu nie mają dostępu do opracowywanych przez rząd dokumentów jest dosyć nietrafnie system jest dosyć nietransparentne i nasz ostatni jest właśnie dotyczą tego, aby sam proces przygotowania polskiej polityki migracyjnej był przejrzysty był transparentny, aby razem w gronie naukowców w gronie rządowym można było się zastanowić w jaki sposób najlepiej tę politykę migracyjną kształtowanie ceny są jak by była też odpowiedź ministerstwa na państwa list, o ile się orientuję wciąż na odpowiedź czekamy mamy oczywiście jesteśmy dobrej myśli my w dalszych etapach będziemy też przygotowywać nasze merytoryczne propozycje odnośnie tego co pata takiej polskiej polityce migracyjnej powinno się znaleźć natomiast w tym momencie czekamy na odpowiedź rządu i czekam, że rząd udostępni te zarys czy wstęp wstęp przygotowanej przez rząd diagnozę, na podstawie której planowane są planowane jest przygotowywanie dalszych dokumentów związanych z polityką migracyjną pani mecenas bardzo dziękuję za rozmowę do usłyszenia mecenas Małgorzata Jaźwińska ze stowarzyszenia interwencji prawnej najmu to za rozmowę oczywiście nadal w Polsce nie mamy polskiej polityki migracyjnej kilka lat temu stary dokument poszedł do kosza, a nowy tworzy się w bólach państwo słyszą od lat 16 proc 18 zaś informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA