REKLAMA

Dzięki nowym przepisom policja będzie mogła na 14 dni usunąć oprawcę z mieszkania. "Bardzo brakowało takiego mechanizmu"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
02-12-2020 18:40 (Powtórka: 03-12-2020)
Prowadzący:
Czas trwania:
14:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za 18 minut godzina dziewiętnasta słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM z nami jest dr Grzegorz Wrona adwokat certyfikowany specjalista w sprawie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dobry wieczór dobry wieczór przedwczoraj weszła w życie ustawa o izolacji sprawców przemocy nazywana też przez rządzących ustawą antyprzemocową Ministerstwo Sprawiedliwości chwali się, że to przełomowa zmiana jeśli chodzi o walkę z przemocą domową pana perspektywy to jest Rozwiń » przełom jest na pewno wypełnienie dużej luki, która od lat w zasadzie od 15 lat w systemie nie była przez nikogo wypełniona czy sam fakt, że policja może zadecydować w trakcie interwencji o izolacji sprawcy przemocy sam ten fakt on spowoduje, że to się będzie w polskich domach działa tam, gdzie powinno się dziać wg pana to nawet czy nie tylko w trakcie interwencji, ale w każdej sytuacji, w której policja dowie się zagrożenie życia zdrowia w związku z przemocą w rodzinie, a także w sytuacji, kiedy taką potrzebę zgłosi kurator sądowy albo przedstawiciel pomocy społecznej, a zatem tutaj bardzo szeroko to wskazano do tego momentu, czyli do 30listopada mieliśmy art.15a ustawy o policji, który mówił o tym, że można zatrzymać sprawcę na 24 godzinę takich przypadków mieliśmy rocznie 18 pół 1000, czyli 18 pół 1000 sprawców przemocy w rodzinie było zatrzymywanych przez policję do tej pory no i liczymy na to, że przynajmniej taka sama liczba będzie teraz na 14 dni musiała opuścić miejsca zamieszkania, gdzie będzie się znajdować ktoś zastanawiał nad tym w trakcie 14 dni nie na tym nie zastanawiał, ponieważ jest to problem sprawcy przemocy w rodzinie wszystkie izolacyjne systemy na całym świecie są stosowane w taki sposób, aby to osoba, która dopuszcza się przemocy musiała sama siebie zadbać ani, żebyśmy musieli zastanawiać, gdzie sprawca przemocy 14 dni będzie przebywał, niemniej Inter nie interesuje sprawca przemocy potencjalna ofiara, która może się obawiać, że przyszła policja sprawca opuszcza mieszkania później przez 2 tygodnie czatował w samochodzie przed wejściem do klatki schodowe czytasz nas nie rozumiałem nie rozumiem panie redaktorze przepraszam najmocniej nie w tym wypadku mamy tutaj cały system mianowicie po pierwsze, policja musi przynajmniej trzykrotnie sprawdzić czy sprawca stosuje się do nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania i zakazu zbliżania się do miejsca zamieszkania to mamy połączone 2 możliwości tak czy powietrza musi opuścić, a po drugie, policja może wskazać, że na określoną odległość może się zbliżać pierwsze takie sprawdzenie musi nastąpić w ciągu następny dzień po zastosowaniu tego nakazu bądź zakazu jest pierwsza druga rzecz jeszcze się okaże, że sprawca naruszył ten zakaz no to popełnia wykroczenie art. 66 BM od seksu wykroczeń, które zagrożone karą do 30 dni aresztu, ale jeśli ta osoba będzie w jakiej odległości obserwowała klatkę schodową później będzie się tłumaczyła, że nie zbliżała się tylko roztop patrzyła czeka ofiara wychodzi z domu nie wychodzi to jest zgodne z intencją ustawodawcy czy też nie do dlatego właśnie policja musi, stosując ten nakaz ustalić taką odległość taki obszar, aby osoba doznająca przemocy się czuła bezpiecznie, a dziś rozumieć będzie tak jak w amerykańskich firm będzie podana odległość dystans także do 150m tak no albo 300 np. to tak dokładnie taki sposób mówi co w sytuacji, kiedy ta osoba, która otrzymuje taki zakaz ona później chcę się czy jak na możliwe, żeby odwołać od tej decyzji tak po pierwsze ma 3 dni na to, żeby wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego i sąd po uzyskaniu takiego po wpłynięciu takiego zażalenia ma 3 dni maksymalnie 3 dni, aby rozpoznać zatem skrajnym wypadku po 6 dniach jeśli się okaże zastosowanie tego nakazu niewłaściwe taka osoba mogłaby wrócić do miejsca zamieszkania to jest jedyna taka droga, która przysługuje sprawcy nowo wszystkie inne czynności nadzoru, że kwestia tego, że po tych 14 dniach nie wrócić będzie mógł chyba, chyba że osoba doznająca przemocy złoży wniosek do Sądu Rejonowego w trybie art.11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, aby nadal sprawca nie mógł wrócić do miejsca zamieszkania czy ja bym upuścić na czas nieokreślony miejsce zamieszkania tak ale, ale chciałbym, żeby to brzmiało wyraźnie czy też zabrzmiał wyraźnie, że to jest także w momencie, kiedy ten sprawca opuszcza mieszkanie to nawet jeśli godzinę później złoży zażalenie to dalej do tego mieszkania nie może wrócić nie może dopiero sąd uchyli zakaz lub nakaz zastosowany przez policję no tak, ale w takiej w takiej sytuacji mamy do czynienia z np. hipotetycznie, że z próbą spotkania się, które chcą obie strony, bo np. trzeba jakieś przedmioty przenieść zanieść pieniądze wręczyć oddać tak dalej czy ten nakaz jak rozumiem on obowiązuje absolutnie bez żadnych możliwości jego Niewiem dostosowania warunków życia to musi być nakaz taki, który fizycznie separuje potencjalnego sprawcę ofiarę tek to nie jest zakaz kontaktu z osobą to nie jest zakaz kontaktu z osobą jest zakaz zbliżania się do miejsca zamieszkania, a więc związany z nieruchomością, a nie jest osobą doznającą przemocy przewidziano tym w tej procedurze, że sprawca opuszczając miejsce zamieszkania zabiera ze sobą rzeczy, które do niego należą albo służą do wykonywania zawodu jeśli było także nakaz wydawany pod jego nieobecność to ma prawo jednokrotnie w asyście policji przejść te rzeczy zabrać w jeśli strony w sposób dobrowolny będą chciały się spotkać, gdzie indziej wspólnie i będzie na to pozwalała epidemia koronawirusa to oczywiście spotkać się mową, czyli może też do sytuacji, że ktoś, kto w wyniku takiego nałożonego zakazu zbliżania się będzie inaczej osoba która, której policja powiedziała proszenie w tym mieszkaniu nie przebywać ta osoba może np. odpukać wyrządzić krzywdę swej ofierze gdzieś na ulicy kilometr dalej tak musi muszą wychodzić wady prawda zawsze jakieś pojawiają to jest wada tego rozwiązania, że tutaj nie proszę nie nie zastosowano zakazu zbliżania się do osoby, czyli ten zakaz nie idzie mówiąc obrazowo z osobą doznającą przemocy jeśli ta pójdzie do sklepu na spotkanie z rodziną to ten zakaz nie idzie z nią żeby, żeby zastosować zakaz zbliżania się do osoby musi być to niestety już tym karnym musi to być sprawa karna i w sprawie karnej prokurator może zastosować taki zakaz zbliżania się do osoby pan na dużą wiedzę na temat tego jak czy i czy są odpowiednie osoby w Polsce szkolone od osoby odpowiedzialne za to, żeby w takich przypadkach reagować czy wg pana pana wiedzy wynika, że policja w Polsce dostała właśnie dobre narzędzie do ręki, żeby zapobiegać aktom przemocy czy też część policji atakiem co oczywiście poza anteną publicznie rzeczy czasami mówią niektórzy policjanci, że przy obłożeniu pracą przy braku czasu szybkich decyzjach szczególnie w jakiś trudny interwencji NATO mało, kto będzie decydował się na to, żeby na 2 tygodnie powyższe z domu wyrzucić, a jak pan widzi jak pan ocenia czy rozumie inaczej to widzę również tych rozmów poza anteną z policjantami to znaczy po pierwsze, zostali przeszkoleni, ale jak często bywa policjanci, którzy pracują na pierwszej linii tego rodzaju obowiązków mają znacznie większą wiedzę doświadczenie niż ci, którzy szkolą, więc tutaj ani pokładam, jakiej takiej strasznej nadzieje samych szkoleniach natomiast dla mnie optymistycznym wariantem jest to co powiedziałem wcześniej, czyli ta duża liczba osób zatrzymywanych policjanci mówią nieformalnie, że duża część tych osób zatrzymywanych, czyli z tej liczby 18,51000 będzie miała po prostu nałożony nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania, czyli po 24 godzinach zatrzymania nie będą wracać do miejsca zamieszkania jest 24 godzin to jest taki czas, który pozwoli na spokojne zastosowanie tego nakazu bez pośpiechu bez konieczności przekładania innych obowiązków, więc jeśli mogę tak się wypowiedzieć to obawiałbym się, że znacznie większa liczba będzie zatrzymanych sprawców i później zastosowania nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania niż samodzielnego opuszczenia miejsca zamieszkania bez zatrzymań na sam koniec muszę pana zapytać o coś bardzo wiele osób dziwiło, a mianowicie jednak ten rząd, który znał znany jest raczej z tego, że chciał wypowiedzieć konwencję antyprzemocową konwencję Strasburską raczej unika wspierania organizacji, które zajmuje się pomocą ofiarom przemocy w rodzinie to i tak, że właśnie wprowadza taki instrument czy to nie jest zaskakujące czy może, a może to być zgoda doktorowi ważne, że to, że to się z udziału w naszym państwie na pewno dobrze, że wreszcie zadziałało, bo chodzi o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo tutaj jakby nie ma co wybrzydzać to zrobił ważne, że zrobił natomiast problem jest inny w chwili obecnej czekamy cały czas na przyjęcie krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ponieważ ten, który do tej pory obowiązywał na lata 20142020 właśnie kończy i rząd z nieznanych nam powodów zaplanował nowy krajowy program tylko na 1 rok tylko na rok 2021, uzasadniając to tym, że przygotowane są zmiany legislacyjne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i to nie ukrywam, że jesteśmy wszyscy no cha zdziwieni i obawiamy się tego, jakie to zmiany miałyby nastąpić, ponieważ nic nie wiemy no bo obawiamy się tego, że konwencja strasburska nie jest bezpieczna, gdyż jedna z teorii, którą ja słyszałem głosi, że z ta zmiana, którą pan redaktor dzisiaj pytał została wprowadzona właśnie o to, żeby wypowiedzieć konwencję Strasburską z taką argumentacją, że skoro Polska przyjęła takie świetne przepisy to konwencja strasburska nie jest już potrzebna można ją wypowiedzieć no tak, ale jest jeszcze do kontekstu, która nie mieliśmy okazję ostatnio na antenie oznacza bardzo interesuje pana opinia myślę, że słuchacze też pan sądzi, że czy, jaki wpływ masowe protesty kobiet w Polsce mają na ustawodawstwo w dziedzinie zwalczania zapobiegania przemocy domowej te przepisy zostały uchwalone w kwietniu zatem na znacznie wcześniej niższe niż tutaj była mowa nawet w ogóle ktokolwiek mógł przewidzieć te protesty, więc do tego by akurat ze sobą nie wiązał no tak, ale to myślenie, o którym pan mówi też teoria mówiąca, że w przyszłym roku być może będzie próba wypowiedzenia konwencji stambulskiej tłumaczono tym, że oto mamy świetnie świetnie radzimy się z przemocą domową miano to tutaj miał wierzę w to jak taki jest ogólne poczucie środowisku przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, że odpowiednie wnioski zostaną jednak wyciągnięte, ponieważ mimo właśnie wprowadzenia tych przepisów ewentualne korzyści wizerunkowe, które władza mogła z tego tytułu nie została absolutnie całkowicie zaprzepaszczone, ponieważ kobiety w Polsce nie czują się w najmniejszym stopniu zaopiekowane tylko zagrożone tym razem już nie ze strony sprawców tylko ze strony właśnie osób, które reprezentują władzę no, więc trudno sobie wyobrazić, aby poczynione jakieś kolejne kroki, które jeszcze bardziej tą negatywną opinie będą poszerzały trzeba pana różnie w różnych miejscach w Polsce organizacje pozarządowe, które zajmują tym one teraz będą miały wrócę jeszcze do do ustawy, o której zaczęliśmy będą miały takie poczucie, że można częściej zadzwonić na policję to będzie teraz taki 1 to będzie kolejny punkt takich podstawowych procedur działania oto dzwonimy na policję teraz sytuacja się tyle zmieniło, że policja ma nowe narzędzie to zmieni ze względu na to czy ktoś z dużym mieście małym mieście to zmieni mocno działań jeśli chodzi o pomocy ofiarom przemocy tak uważam, że to jest instrument, który jest takim pierwszym pomysłem, który przychodzi nam do głowy jeśli chcemy tu i teraz zareagować tego właśnie brakowało także myśmy musieliście na jakiej sprawy karmy komplikować sytuacja to jest prosty przekaz usunął sprawcę jest przemoc w rodzinie jest bezpieczeństwo możemy na 14 dni stworzyć przestrzeń, w której można zorganizować pomoc dla osoby doznające przemocy bez stałego zagrożenia sprawcy myślę, że to będzie taka pierwsza myśl dla wielu osób, zwłaszcza m.in. organizacji pozarządowych, żeby tego właśnie użyć bardzo dziękuję za rozmowę dr Grzegorz Wrona adwokat certyfikowany specjalista i superwizora z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bo naszym gościem do usłyszenia dziękuję dziękuję bardzo, do usłyszenia za 4 minuty godzina 19 za 4 minuty informacji Radia TOK FM rzut oka na prognozy pogody dzisiejsze popołudnie przygotowywał i wydawał Bartłomiej Pograniczny realizował Adam Szurek prowadził Paweł Sulik, który mówi do usłyszenia do jutra do godziny dwudziestej za chwilę informacje Radia TOK FM po nich kultura osobista Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA