REKLAMA

Wiceminister Soboń: Straty w górnictwie węgla kamiennego w tym roku to ponad 3 mld zł

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-12-04 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:54 min.
Udostępnij:

O polskim górnictwie, sytuacji PGG, ewentualnym wsparciu PFR dla PGG oraz o budżecie UE mówił Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka dzień dobry państwu Tomasz sed przed mikrofonem mamy 4 minuty po godzinie dziewiątej zaczynamy magazyn EKG w piątek moimi państwa pierwszym gościem jest dzisiaj pan Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych dzień dobry Panie Ministrze dobre oraz pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Panie Ministrze dziś jak słyszeliśmy przed momentem Barbórka, czyli doroczne święto górników premier z tej Rozwiń » okazji rzeczy górnikom spokoju stabilizacji i pewności, dlaczego pan, że górnikom opieki może przede wszystkim opieki świętej Barbary bezpiecznych zjazdów podziemne bezpiecznych powrotów ma ziemię i dobrej spokojnej pracy, a może ma pan też dla górników, zwłaszcza z okazji święta jakieś dobre informacje poza życzeniami dobra informacja jest taka, że Górnictwo w Polsce jest ważną częścią polskiej gospodarki jest gwarantem stabilizacji polskiego systemu dostaw energii, bo jest najważniejsze wciąż paliwem dla polskiej energii Panie Ministrze ja już sprecyzujemy pytanie czy ma pan dobre informacje lata Panie Ministrze spraw one swoje pytania czy ma pan dobre informacje dla pracowników polskiej grupy Górniczej przez kolejne lata pomimo tego się będziemy to produkcja ograniczać popyt na węgiel zmniejszy chciałbym, aby to była wciąż dobra stabilna praca dobre informacje dla polskiej grupy Górniczej są także ze stroną społeczną wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na to, aby do tego 2049 roku można było planować produkcję, ograniczając oczywiście w czasie, likwidując poszczególne zakłady górnicze, ale dopracować do świadczeń emerytalnych tak, aby zostać w górnictwie do końca, a co z pomocą, na którą czeka Polska grupa Górnicza mówi o pomocy, która ma przyjść ze strony polskiego funduszu rozwoju z tzw. tarczy finansowej pomoc miałaby wynieść wg polskiej grupy Górniczej prawie 2 miliarda 2 miliardy złotych jakaś szansa, że te pieniądze do PGG trafią pani lekarzem, żeby nie chciał robić z polskiej grupy Górniczej jakiegoś takiego organizmu, które wymaga wyłącznie pomocy, bo pomoc covidowa dla dużych spółek jest po prostu częścią wsparcia rządu dla wszystkich firm, które spełniają te kryteria Polska grupa Górnicza poniosła swoje szkody w wyniku covidu cała branża zresztą poniesie w wyniku także za potrzebą zmniejszenia zapotrzebowania na węgiel i sytuacji związanej z covidem to wydobycie w tym roku z 7 000 000 ton mniejszej pracujemy nad tym, aby do takiego my porozumienia pomiędzy polską grupą górniczą Jastrzębską spółką węglową, a polskim Funduszem rozwoju doszło tam jest łatwa rozmowa są rozmowy pomiędzy zarządami spółek, a na sam fundusz, ale wiadomo jak rozdawano oczywiście także udział banków, a wiadomo, kiedy rozmowy zakończą, bo pan mówi, że PGG to nie jest w jakiej kondycji, ale pojawiają się problemy z wypłatami istnieje ryzyko, że po nowym roku tych wypłat po prostu nie będzie stąd te pieniądze rozumiem są potrzebne i wracam do mojego pytania czy może pan, zwłaszcza takim jak Barbórka zagwarantować pracownikom polskiej grupy Górniczej, że wypłaty zobaczą nie tylko w tym roku także w przyszłym roku w styczniu lutym w marcu kolejne miesiące, a sytuacja jest dla tego bym to tego nie kwestionuje sytuacja w Polskiej grupie Górniczej finansowa nie jest dobra natomiast nie ma w tej chwili żadnego powodu do tego, aby wprowadzać niepokój co do tak, iż pracownicy otrzymają wynagrodzenia pracownicy otrzymają wynagrodzenie w pierwszej kolejności one wynikają ze sprzedaży węgla to jest podstawowe źródła dochodów dla polskiej grupy Górniczej tutaj liczą na to, że przyszły rok będzie rokiem, w którym będzie można spokojnie wagi handlować sprzedawać wszystko robimy, aby tak było na nas dodatkową pomocą jest oczywiście wsparcie ze strony PFR i tutaj jesteśmy tak jak powiedziałem dobrej myśli, że to uda się osiągnąć też udało się go do końca tego roku tego nie przypuszczam prawdę powiedziawszy myślę, że to jest raczej styczeń luty przyszłego roku przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych Panie Ministrze rządowych stronach kilka dni temu pojawił się czy pojawiło się właściwie zapowiedź projektu pewnej ustawy ustawy, która dotyczy spółek restrukturyzacji kopalń, o co chodzi z tą ustawą, bo my pytaliśmy związkowców co ich zdaniem może kryć się pod tym projektem oni mówią, że ten projekt czy to zapowiedź trochę podniosła ciśnienie mają swoje pomysły co ta ustawa może oznaczać, ale pan będzie autorem tej ustawy stąd pytanie do pana co pod tą ustawą kryje czy nie rozumiem, dlaczego miałaby podnosić ciśnienie właśnie na drodze chodzi oto ustawa, która została wpisana do wykazu prac legislacyjnych tak jest rządu to jest projektory w prosty sposób przedłuża do okresu decyzji komisji, czyli w roku 2027 te rozwiązania, które już w przypadku likwidowanych kopalń istnieją przedłuża te działania, które zakończyły się w 2018 roku, czyli rozumiem będą do tej spółki restrukturyzacji kopalń trafiać jakieś nowe zakłady, czyli jest jakaś perspektywa, że będą w Polsce niektóre kopalnie w najbliższym czasie zamykanej wygaszane będą tam trafia do tej spółki na co więcej umówiliśmy się ze stroną społeczną, że ten harmonogram wspólnie pracujemy w porozumieniu zapisaliśmy wstępny harmonogram natomiast chcemy, aby po wspólnych pracach w każdej z grup górniczych, które miały miejsce przez ostatnie 2 miesiące wypracować taki harmonogram, który nazwaliśmy umową społeczną on jeszcze miało być wytykany przez notyfikowane przez komisję europejską chcielibyśmy objąć jakąś formą pomocy publicznej okiem w tej chwili z komisją rozmawiamy ręce co do tego, że taki mechanizm był i powinien być zgoda myślę, że także zgoda strony społecznej, bo to jest dokładnie ten mechanizm, który jest oparty na obecnej decyzji natomiast my chcielibyśmy rozszerzyć ten wpis do wykazu prac legislacyjnych mówi o tym po raz pierwszy nie jest wyłącznie po to, aby iść tą drogą, którą szliśmy do tej pory ale aby ten wpis stanowi podstawę do dalszych prac jeśli osiągniemy porozumienie szli modyfikujemy umowę, aby ta pomoc była znacznie szersza niż ta, która jest związana ze decyzję obecną pozwalającą na pewne osłony dla pracowników likwidowanych kopalń i ten projekt ustawy, który zakłada też finansowanie np. tych programów osłonowych, o których pan powiedział rozumie musimy też notyfikować Unii Europejskiej przedłużenie tej pomocy nie to co jest w tym projekcie ustawy, który został zgłoszony do prac legislacyjnych rządu ratyfikacja nie wymaga na nas jeślibyśmy chcieli go rozszerzyć taka jest moja intencja rozmów ze stroną społeczną to będzie oczywiście wymagała zupełnie nowego jest jasne to powiedzmy teraz więcej tej umowy społecznej, której pan powiedział bo kiedy ostatni raz był pan gościem magazynu EKG to było gdzieś pod koniec września pan był wtedy w drodze do Katowic tam na Śląsku kilka dni później pan podpisał w imieniu rządu takie porozumienie ze stroną związkową wstępne porozumienie, w którym określono datę, kiedy w Polsce przestanie być wydobywany węgiel energetyczny do 2049 roku przypomnę i efektem tego porozumienia ma być właśnie umowa społeczna, na który nad, którą państwo mówi rząd strona związkowa przez ostatnie tygodnie pracowali czy jest szansa, że te prace zakończą się 15grudnia podpisaniem tej umowy społecznej czy szansę zawsze jest ja nie jestem osobą, która działa jakąś metodą faktów dokonanych 5grudnia chciałbym zaproponować podsumowanie tego co zrobiliśmy tej pory, czyli pracach zespołu przypomnę, że były to w każdej grupie zespoły geologiczne rynkowe pracownicza i likwidacyjna zespołu czystych technologii węglowych przyszłym tygodniu pokaże mechanizm pomocy publicznej, więc będzie nam miejsca spotkania zespołu dotyczącego pomocy publicznej jakąś formę jakąś propozycję umowy społecznej pomoc społeczną na pewno będzie musiała być przedyskutowana omówiona i uzgodniona ze stroną społeczną, więc pewnie 1 dzień na to nie wystarczy, kiedy ona zostanie dokładnie podpisana, bo to jest oczywiście kwestia, która będzie wynikała z naszego dialogu naszego spotkania, które chciałbym, aby miało miejsca w połowie grudnia natomiast po jeśli dojdziemy do porozumienia wszystko zmierzamy do tego pracujemy bardzo szczegółowy dokument, bo oprócz samej umowy społecznej do notyfikacji potrzeba całego szeregu analiz no to wtedy wystąpimy o taką notyfikację i wrócimy do strony społecznej z informacją w jaki sposób możemy wspierać ten proces restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce pan powiedział, że 1 dziennie wystarczy na to, żeby uzgodnić zapisy tej umowy społecznej to jasne pan sobie wyznacza jakiś horyzont czasowy do kiedy powinno się dostać do kiedy ta umowa społeczna będzie podpisana, kiedy natrafi do komisji europejskiej wolałbym, aby ten harmonogram najpierw przedstawić stronie społecznej także i rozmawiać przez media, ale zakładam, że to będą pierwsze miesiące przyszłego roku też dopytuje o to, bo pan w 1 miejscu powiedzieć to będzie końcówka pierwszego kwartału przyszłego roku czyli to by się zgadzało z tym co pan powiedział przed momentem apteki punkty zapalne w tej umowy społecznej czy przez ostatnie tygodnie pojawiły jakieś takie miejsca, gdzie jest spór pomiędzy rządem, a stroną związkową nie wiem to jest ten sam termin odejścia od węgla czy też może kolejność wygaszania poszczególnych zakładów czy ja jestem osobą szalenie szuka sporo na pewno nie zaczyna od sporu, kiedy powiedziałem, ale ja, ponieważ prace trwają rozumiem, że nie ma zgody co do wszystkich punktów sobie sam odpowiedział na to pytanie na najbardziej zapalnej to nie jest żadną tajemnicą jest te rozłożenie redukcji tej produkcji w czasie jej pokazanie w ramach poszczególnych zakładów górniczych, a to w jaki sposób nadało wygaszane my oczywiście czy miejsca budzi zawsze najwięcej emocji, ponieważ są miejsca pracy dla tych, którzy w poszczególnych kopalniach pracują Panie Ministrze mam jeszcze kilka minut mam 2 co najmniej ważne pytania jak w tej chwili wyglądają strat jeśli chodzi o sektor wydobycia węgla w Polsce w tym roku no mamy mniejsze wydobycie, więc siłą rzeczy to jest to wpływa na wynik finansowy mamy wydobycia mniejsza 7 000 000 w Cannes, czyli od ponad 13% w stosunku do roku ubiegłego finansową, a finansowo oczywiście zależy od poszczególnych grup górniczego tam, gdzie mamy węgiel koksowy tam oczywiście jego cena też była niższa niestety w tym roku niższego ubiegłym roku ma generalnie trudną sytuację na rynku, ale ona oczywiście lepsza niż w Polskiej grupie Górniczej najlepsza z lubelskim węglu Bogdanka, ale nie aż tak dobra byśmy chcieli jak była w poprzednich latach w Polskiej grupie Górniczej ta ten ENT one ujemne wynik przekracza grubo 3 miliardy złotych po 10 miesiącach funkcjonowania grupy, więc na to jest istotna strata istotna także z punktu widzenia płynności i przyszłości finansowej polskiego istotna strata, bo bez wątpienia ponad 3 miliard złotych to dużo to zastawiam się też będzie droższy ostatnie pytanie w naszej rozmowie jak pan chce trans trans sformować Górnictwo w Polsce bez unijnego funduszu odbudowy i bez unijnego budżetu w razie gdyby wota, gdyby Polska ten budżet zawetowała w życie od stycznia wyszłoby prowizorium budżetowe panie redaktorze ja zakładam, że będziemy mogli korzystać jako Polska nie tylko chce tych instrumentów polityki spójności wspólnej polityki rolnej, które znamy, ale także tych nowych instrumentów takich jak fundusz sprawiedliwej transformacji czy funduszy odbudowy i Polska jest wśród tych państw, które chciałyby, aby te negocjacje zakończyły się kompromisem, który został przyjęty przez radę europejską w lipcu tego roku mamy państwa, które buzują Unii Europejskiej na czele z Holandią, ale Polska do nich należy Polska dąży do tego, aby wrócić do ustaleń lipcowego szczytu zakończyć w grudniu porozumieniem, które będzie oznaczało nowe ramy budżetowe na kolejne 7 lat po ostatnich deklaracjach premiera Mateusza Morawieckiego mam wątpliwości czy rzeczywiście Polska w tym kraju, która dąży do kompromisu na razie słyszymy o tym, że ten nowy unijny budżet miały być zawetowane i też nie pojawiłby się fundusz odbudowy, a do tego funduszu odbudowy jest wplecione fundusz transformacji sprawiedliwej transformacji, którym dziś rozmawialiśmy, o który który mógłby pomóc finansowo w tym, żeby polskie Górnictwo no właśnie mogło przejść transformację bez szkody dla tych, którzy w tym sektorze są zatrudnieni Artur Soboń wiceminister aktywów państwowych był pierwszym gościem magazynu EKG bardzo dziękuję panu za rozmowę bardzo dziękuję czas na informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA