REKLAMA

Tuleya: Nie stawię się na wezwanie prokuratury. Gdybym to zrobił, legitymizowałbym bezprawne działanie tzw. Izby Dyscyplinarnej

A teraz na poważnie
Data emisji:
2020-12-04 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:47 min.
Udostępnij:

Gościem Mikołaja Lizuta był Igor Tuleya - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, pozbawiony immunitetu i zawieszony w orzekaniu przez tzw. Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Sędzia zapowiedział, że nie stawi się na wezwanie prokuratury, jeśli ta będzie chciała postawić mu zarzuty/ Rozwiń »

Tuleya mówił też o rozprawie w TSUE na temat Izby Dyscyplinarnej SN i niszczeniu wymiaru sprawiedliwości przez władzę. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
612 Mikołaj Lizut witam państwa gościem programu jest dziś Igor Tuleya sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie dzień dobry dzień dobry 2 dni temu w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej uczestniczył pan w rozprawie dotyczącej Izby dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego sąd wysłuchał stron ciekaw jestem pańskich wrażeń z tej rozprawy przypomnijmy, że właśnie izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego pozbawiła panu w ubiegłym miesiącu immunitetu no wiemy także 18marca Rozwiń » przyszłego roku zostanie wydana w tej sprawie opinia rzecznika generalnego unijnego Sułek, jakie wrażenia pani sędzia może zacznę od tego, że komisja europejska w tej sprawie zarzuciła polskim władzom to, że dopuszczają do tego, aby treść orzeczeń sądowych wydawanych przez polskich sędziów mogła być kwalifikowane jako przewinienie dyscyplinarne oraz, że polskie władze nie zapewniają niezależności i bezstronności tzw. Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, które w całości została obsadzone osobami wyłonionymi przez krajową radę sądownictwa upolitycznione dodaje tak jest nie zasiadają tam przedstawiciele środowiska sędziowskiego tak jak to gwarantuje konstytucja, ale osoby wybrane przez polityków sama sprawa była rzeczywiście bardzo ciekawa z 1 strony mieliśmy panią wiceminister Dalkowska jako przedstawicielka rządu Prawa i Sprawiedliwości z drugiej strony mieliśmy tak zacnych uczestników jak takie państwa dań jak dania Belgia Holandia Szwecja Finlandia oraz oczywiście komisja europejska i cóż mogę powiedzieć o wystąpieniach stron Pani Minister Dankowski KO skomentowała uwagi tych państw europejskich skwitowała krótko, że to manifesty polityczne, że ten manifest wynika również z niewiedzy z niezrozumienia spraw polskich, że to co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości jest wynikiem tego, że sądownictwo nie oczy nie oczyściło się po 1989 roku także to były takie wypowiedzi, które znamy z polskiego podwórka natomiast wystąpienia państw europejskich były bardzo rzeczowe te państwa były reprezentowane przez pełnomocniczki, więc te panie rzeczywiście kobiety pokazały klasę było widać, że są zorientowane, że znają szczegóły znają polskie przepisy to było bardzo to były bardzo merytoryczne wystąpienia także sprawa Polska ma naprawdę obrońców wielu krajach europejskich natomiast najsłabsze było wystąpienie przedstawiciela komisji europejskiej, ale od dłuższego czasu jak najmniej mam tylko takie wrażenie, że te instytucje europejskie niewiele robią w sprawie obrony praworządności też zresztą ze strony rzecznika generalnego złe padło pytanie skierowane do pełnomocnika komisji europejskiej co komisja zrobiła od kwietnia 2020 roku, kiedy słyszę wydało postanowienie zabezpieczające i ten pełnomocnik po krótkiej naradzie kilkuminutowej stwierdził, że skierował skierowano do polskiego rządu pismo i przez 8 miesięcy komisja europejska analizuje odpowiedź rządu prawa i sprawiedliwość, ale być może komisja europejska złoży kolejny pozew przeciw Polsce psuła są takie zwiastuny tego pozwu dość powiedzieć, że komisja europejska po raz kolejny wezwała do usunięcia uchybień jeśli chodzi o izbę dyscyplinarną Sądu Najwyższego w Polsce panie sędzio ja chcę zapytać jak pan rozumie, bo na początku tego roku połączone Izby Sądu Najwyższego orzekły, że wszyscy ci sędziowie powołani przez neo-KRS powinni powstrzymać się od orzekania dodatków w tym w tym w tej uchwale połączonych i czytamy także, że rzeczywiście dotyczy także Izby dyscyplinarnej w całości, która od początku swego istnienia jest dotknięta wadą i jej orzeczenia mogą zostać wzruszone mimo to ten sam sąd pozbawia pana immunitet immunitet jako rozumie dla mnie jak dla większości środowiska prawniczego izba tzw. izba dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem i nie orzekają w niej niezawiśli sędziowie mówi tak, dlatego że mógł, o czym już zmieniliśmy dzisiaj te nowe Izby Sądu Najwyższego powstałe w dziwnych okolicznościach zasiadają tam osoby, których trudno mówić, że są sędziami również ich postawa świadczy o tym że, że ciężko nazwać, aby pełniły służbę sędziowską nalej obecne są 2, ale mówi, że powinni powstrzymać się do orzekania nie no tak oczywiście, że tak natomiast no tak jak mówię osoby, które nie przestrzegają prawa, a postawa tych osób zasiadających w tzw. Izby dyscyplinarnej oni nie respektują nie tylko orzeczeń polskiego Sądu Najwyższego mówimy o uchwale połączonych izb, ale też mieliśmy wcześniej i wyrok złe 19listopada 2019 roku przede wszystkim właśnie to postanowienie z 8kwietnia 2020 roku, które zapadło w tej sprawie, która toczyła się 1grudnia przed Trybunałem sprawiedliwości Unii Europejskiej no tylko orzeczeń i ewidentnie wynika, że te osoby powinny wstrzymać od orzekania nie robią tego nie przestrzegają orzeczeń sądowych, więc trudno ode mnie wymagać, żebym ja szanował taki kwas sąd i respektował orzeczenia, które wydaje tzw. izba dyscyplinarna nas panem osobiście co się dzieje to znaczy rozumiem, że są także Okręgowy w Warszawie odsunął pana od orzekania zmniejszy pańskie uposażenie 25% zniżkę tak naprawdę trudno mi powiedzieć, jaki jest mój status, bo do tej pory nie otrzymałem tzw. uchwały tzw. Izby dyscyplinarnej, więc jedynie opieram się na komunikacie, który został opublikowany na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie jest rzeczywiście tego komunikatu wynika, że system zawieszone w czynnościach służbowych nie mogę rozstrzygać sporów sądowych i również podejmować innych czynności służbowych wynikających z pełnionego urzędu sędziego w praktyce polega na tym, że oczywiście nie zostałem dopuszczony do orzekania nie mogę wychodzić na salę nie ma już żadnych spraw sprawy zostały rozdzielone prawdopodobnie pomiędzy innych sędziów mają szafa spokoju jest pusta system odcięty od systemu nie ma mój komputer został zablokowany także mogą oczywiście chodzić do sądu każdy interesant ma nawet klucze swojego starego pokoju, więc sobie mogę posiedzieć przy pustym biurku, a prokuratura różem chce postawić panu zarzut tak oczywiście, że tak w związku z tym, że immunitet został uchylony prokuratura teraz może stawiać zarzuty ja oczywiście, żeby postawić zarzuty musimy je wezwać na przesłuchanie ja rzecz jasna nie stawił się na to przesłuchanie, gdybym stawił się dobrowolnie na to przesłuchanie no to tym samym bym taką postawą legitymizować działanie tzw. Izby dyscyplinarnej działanie niezgodne z prawem, więc prokurator jeśli i będzie chciał być konsekwentny no po prostu będzie musiał je zmusić do udziału w tej czynności, którą sobie zaplanował, więc jestem do dyspozycji proszę stosować środki przemysł no sądzę z po przygodach Emmy mecenasa Romana Giertycha prokuratura jest skłonna pana liczyć licz wrócimy do naszej rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM sędzia Igor Tuleya jest państwa moim gościem, a teraz na poważnie Igor Tuleya sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z państwa i moim gościem przypomnijmy w listopadzie tego roku tzw. izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego pozbawiła Igora tyle tuleje immunitetu sędziowskiego chodzi o to, że Prokuratura Krajowa chce postawić panu sędziemu zarzut dotyczący 1 ze spraw, którą pan sędzia prowadził chodzi o przekroczenie uprawnień i ujawnienie tajemnicy śledztwa ja chciałbym pana prosić o komentarz do la tych zarzutów wniosek prokuratora dotyczy posiedzenia sądu, które prowadziłem w grudniu 2017 roku z rozpoznawał zażalenie na umorzenie śledztwa przez prokuraturę zażalenie wnieśli posłowie opozycja cała sprawa dotyczyła głosowania w sali Kolumnowej w grudniu 2016 roku ja zażalenie uwzględniłem gazem kontynuować to umorzone śledztwo też złożyłem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez prominentnych polityków partii rządzącej na w lutym 2020 roku pojawił się wniosek prokuratora uchylenie immunitetu chodzi o to, że rozprawę uczynił pan jawną także dla 1 posiedzenie posiedzenie było jawne pozwalał mi podjąć taką decyzję art. 95 bez kodeksu postępowania karnego i zdaniem prokuratury w trakcie tego posiedzenia ujawniłem informacje z postępowania przygotowawczego do czego zdaniem prokuratury i tzw. Izby dyscyplinarnej nie umiem prawa w tym wniosku prokurator zarzuca mi popełnienie 3 przestępstw przestępstw właśnie, że przekroczyłem uprawnienia do pełniłem obowiązków, czyli art. 2003001. § 1 kodeksu karnego, że ujawniłem osobą nieuprawnionym informacje, które uzyskałem w trakcie czynności służbowych art. 266 § 1 kodeksu karnego i art. 241 § 1 kodeksu karnego rozpowszechnił publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego z tego co zrozumie tzw. izba dyscyplinarna uznała, że mogłem dopuścić się tego ostatniego przestępstwa z art. 241 § 1, czyli rozpowszechnił publicznie informacje z postępowania przygotowawczego miało się tak stać, kiedy uzasadnieniem decyzji o uchyleniu postanowienia prokuratora i zdaniem Izby dyscyplinarnej zbyt wnikliwie analizowałem materiały dowodowe zebrane przez prokuraturę to wszystko drzwi mocno absurdalnie i no jak rozumiem jest to podstawowe naruszenie praworządności polegające na tym, że nie można sędziego ponosić, dlaczego sędzia nie ponosi odpowiedzialności za za swoje czynności służbowe to znaczenie możnego pociągać do odpowiedzialności za jego orzekanie sprawy tak od od pewnego czasu myślę, że nie skłamię jeśli powiem, że od 5 lat sędziowie w naszym kraju są ścigani za orzeczenia, które wydają są ścigani albo dyscyplinarnie albo właśnie karnie ojczystym niespotykane w cywilizowanym świecie prokuratura wybrała taki z jej punktu widzenia prostszą łatwiejszy sposób kontestowanie orzeczeń sądowych zamiast skarżyć jej wykorzystywać w ten sposób tryb odwoławczy przewidziany w procedurze karnej prokuratura po prostu stawia sędziom, którzy wydają wyroki nie pomyśli władzy zarzuty karne i w ten sposób takiego sędziego tak naprawdę eliminuje odsuwało od nie tylko od tej sprawy, ale też tak naprawdę od wielu wielu innych spraw panie sędzio, ale tak po ludzku jak rozumiem, dlaczego akurat Than stał się głównym wrogiem pisowskiej władzy do tego stopnia, że władze w Polsce są gotowe zaryzykować odebranie wielkich pieniędzy z Unii Europejskiej są gotowe zawetować budżet by nie wiązać spraw budżetowych właśnie z praworządnością na zimie w walki m.in. z panem no właśnie panie redaktorze pan mi pochlebia proszę pamiętać, że jestem zwykłym sędzią sądu powszechnego natomiast takich sytuacji jak moja jest wiele i obawiam się że, że może być dużo więcej mamy przecież każdy, ale władza w Polsce ryzykuje swoją reputację także przed europejskim Trybunałem sprawiedliwości no żeby, żeby jak rozumiem pana pokonać, więc to nie jest tak do końca jest pan będzie tylko nierealnym sędzia, choć panie redaktorze pomimo tego, że w głowach rządzących jest tyle tyle miejsca zapewnia obydwa byśmy się tam zmieścili jeszcze było luźno no nie jestem w stanie odpowiedzieć czym kierują rządzący może jest coś narzeczy słowach pana prezesa Kaczyńskiego, który tak naprawdę chyba ma najwięcej do powiedzenia w naszym kraju, czyli że sądy są tym ostatnim bastionem ostatnią barykadą, która stoi na przeszkodzie rewolucji, którą partia rządząca chce przeprowadzić wiadomo, że w momencie, kiedy upadną niezależne sądy nie będzie niezawisłych sędziów przyjdzie kolej na niezależne media na organizacje pozarządowe po prostu na prawa obywatelskie zapisane w konstytucji już prawa człowieka w ostatnich dniach są mocno ograniczone no tak, ale sądy jeszcze jakoś trzymają, o czym świadczą no np. ostatnie wyroki np. sąd w Poznaniu oddalił sprawę właśnie Romana Giertycha uznał, że zarzuty prokuratury nie są nawet prawną pozwu uprawdopodobnione i proszę zwrócić uwagę pozwolę sobie wejście w słowo, że to też jest dobry przykład na to, o czym, o czym mówię, że w momencie, kiedy niezawisły sędzia podjął decyzję mówimy o sądzie poznańskim prokurator i prokurator krajowy pan Święczkowski już stwierdził już zrecenzował działania tego sądu zrecenzował taki sposób na brak słów tak, ale ty to jest jakoś krzepiące, że polskich sędziów jednak nie łatwo zastraszyć ja chciałbym też pana zapytać na ile jest panu jeszcze optymizm no tak mówiliśmy zakończyła się rozprawa przed europejskim Trybunałem sprawiedliwości w dotyczącą właśnie Izby dyscyplinarnej 18marca w tej sprawie rzecznik generalny cudze wypowie się czy myśli pan, że europejskie instytucje obronią Polskę praworządności, a tym samym pana myślę, że żyję w tym wszystkim jestem najmniej ważne podchodzę do działań instytucji europejskich z dużą ostrożnością one chyba nie są najszybsza z tego co widzimy mają świadomość tego co siedzi równać do Młynów watykańskich prawda okej mam świadomość tego co się dzieje w Polsce od 5 lat są dobrze poinformowane natomiast nie są najszybsze natomiast trzeba trzeba bać patrzeć pozytywnie nagle okazało się na tej rozprawie 1grudnia, że Europa widzi państw europejskich widzą zło, które się u nas dzieje mamy u nich otrzymujemy od nich naprawdę duże wsparcie te wystąpienia tych pełnomocników na rozprawie przez złe były porywające jestem przekonany, że prędzej czy później no to dobro zatriumfuje, ale pan, że polskie władze są gotowe zrezygnować z funduszu odbudowy w imię tego, żeby polskim sądom założyć kaganiec polityczny nie jestem politykiem, więc trudno mi powiedzieć co zrobią politycy partii rządzącej wydaje się, że każda nieracjonalna decyzja jest jest możliwa, gdyby dać cegłę to pewnie albo ją zniszczyli albo ją zgubili, więc tutaj każdy scenariusz jest prawdopodobne przypomnijmy, że już od kilku lat toczy się także procedura art. 7 traktatu Unii Europejskiej ta procedura właściwie można powiedzieć po tych latach jest martwa bo, bo nic się w tej sprawie właściwie nie dzieje natomiast no prężnie, iż wydaje się Sułek i jego jego wyroki wydają się być skuteczne wobec Polski tak przynajmniej kilka razy było tak było w przypadku pierwszej prezes Sądu Najwyższego tak było w przypadku Puszczy Białowieskiej ten pan sądzi czy tę marcowe rozstrzygnięcie sprawy Izby dyscyplinarnej jako zatrzyma polskie władze proszę pamiętać, że tego 18marca 2021 roku będzie tylko tak jak pan redaktor stwierdził opinii rzecznika generalnego Samoobrona jest na ogół zgodna z wyrokiem prawda okej, ale sam wyrok z UE to pewnie będzie lato albo wczesną jesień trudne antycypować zrobi sąd europejski, ale wie, że panie redaktorze, że jeszcze będziemy żyli będziemy na wolności będziemy mogli usłyszeć co jak rozstrzygnął, jakie orzeczenie wydał psuła tak jestem optymistą bardzo dziękuję dziękuję za Pańskiej obcymi sędzia Igor Tuleya państwa moim gościem bardzo dziękuję za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, który zapraszam w imieniu Wojciecha Kowalika program wydawał bardzo mi pograniczne realizował Szymon waluta Mikołaj Lizut do suszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA