REKLAMA

Polska pozwana do TSUE za gospodarkę leśną

Połączenie
Data emisji:
2020-12-04 13:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
09:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie trzynasta 42 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami Agata Szafraniuk ClientEarth Earth dzień dobry dzień dobry komisja europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej komisja zarzuca Polsce niewystarczające działania w zakresie ochrony leśnych siedlisk gatunków roślin zwierząt oraz niedopełnienia obowiązków wynikających z unijnych dyrektyw siedliskowej i ptasiej jak można się było tego spodziewać Rozwiń » tak oczywiście, ponieważ tak naprawdę Polski rząd wiedział o danym problemie już od ponad 2 lat miał 2 lata na zajęcie tą sprawą i dotyczy nie zostało nic zrobione w związku z tym komisja europejska skierowała sprawę do Trybunału zdolności Unii Europejskiej to może wyjaśnimy co miało być zrobione tutaj mamy do czynienia z 2 zapewnieniami pierwsze może już znane słuchaczom na podstawie słynnych słynnego konfliktu wobec w sprawie Puszczy Białowieskiej tam chodziło o to, że my jako organizacje pozarządowe czy nie mamy możliwości zaskarżenia planu urządzenia lasu, czyli takich dokumentów, które wyznaczają jak zarządza się danym lasem zaskarżyć do polskiego sądu, nawet jeżeli mamy bardzo solidne podstawy sądzić, że dany fan urządzenia lasu został sporządzony niezgodnie z prawem de facto na praktyce polega na tym, że 14 naszego kraju, bo tyle zarządzanych jest przez lasy państwowe jest zarządzana bez żadnej kontroli ze strony Polek Polaków czyni my nie możemy zaskarżyć planów urządzenia lasu do polskiego sądu, a sprawy dotyczące polskich lasów powinny być rozstrzygane na skraju tak przez polskie sądy w związku z tym jak organizacje, które chroni Puszczę Białowieską musieliśmy złożyć skargę do komisji europejskiej w ich do organów międzynarodowych zamiast rozstrzygać nasze sprawy przed polskimi sądami dostrzegł, kto tak dostrzegła to teraz także komisja europejska także już o tym marnujemy od, a od 4 lat także nie mamy, że w Polsce, że polscy obywatele polscy obywatele nie mamy dostępu do wymiaru sprawność jeśli chodzi o ochronę jeśli chodzi o plan urządzenia lasów w Polsce to jest 1 rzecz którą, która teraz komisja podniosła w skardze Trybunał sprawności druga dotyczy słynnej zmiany tak może też państwo słyszeli lex Szyszko to też była taka zmiana w 2000 szesnastym roku pod koniec wprowadzona w nocy w grudniu, kiedy wprowadzono pewne zmiany do do ustaw dotyczących ochrony przyrody wtedy tam wprowadzono też taki 1 przepis i mały w ustawie o lasach, która mówiły, że no co do zasady gospodarka Leśna nie narusza ochrony przyrody jeśli tylko jest wykonywana zgodnie z tzw. kodeksem do dobrych praktyk oczywiście ten kodeks pracy jest bardzo ogólny nie mówi nic, ale został wprowadzony właśnie takie takie blankietowe odstępstwo w ustawie mówiące, że oka, jeżeli leśnicy robią wszystko zgodnie z kodeksem dobrych praktyk to właściwie uznajemy co do zasady, że działania są zgodne z prawem tak oczywiście takie taki wyjątek takich przepisów niedopuszczalne i wiele organizacji pozarządowych już od kilku lat też alarmowało o tym zwracało uwagę komisji europejskiej na właśnie ten przepis, które są niezgodne z prawem unijnym, a i teraz tak rzeczywiście no i teraz też to komisja też skierowała sprawę do Trybunału czy mamy 2 wątki tak brak dostępu do miar właściwe chodzi panu różne lasu i to takie odstępstwo blankietowe dla lasów państwowych dotyczące ochrony gatunkowej lasach, a czemu tak długo trwa pani powiedziała, że to już 4 lata może nawet dłużej 4 lata to jest, kiedy zaczęła skargę wysłała Puszczy Białowieskiej wtedy zaczęliśmy jako organizacji w ramach koalicji kocham Puszczę o tym mówić także nie mniejsze możliwości zaskarżenia tego słynnego aneksu Jana szyszki, a podpisanego przez ministra Polska Szyszko zaskarży do polskiego sądu musi się do komisji europejskiej wtedy ten jakby ta co zagadnienie było wybrzmiało w mediach było to podkreślaliśmy od tamtego czasu byliśmy nawet przecież z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w sądzie doszło do nawet do rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, gdzie rzecznik chciał zaskarżyć ten słynny aneks dotyczący zwiększenia puszcz Białowieskiej, ale sąd UE powiedział, że niestety nie ma kompetencji, żeby się zająć tym właśnie przez to taką lukę prawną, która właśnie ogranicza ten zamiast cierpliwości dla Pol na obywateli, że nie ma w ogóle kontroli na panami urządzenia lasu, czyli dokumentami, które zarządzają 14 naszego kraju nie można kontroli fakt często jest, więc tak wtedy temu alarmowaliśmy komisja europejska za czas zajęła się tym 2 lata temu rozpoczęła postępowania i oczywiście no postępowania przed komisją komisja daje szansę państwom członkowskim, aby się powiedziałaby zmieniły swoje zachowania odstąpiły danych przepisów, które są niezgodne, bo zmieniły Polski rząd taką uprawę trochę tak żonglerka legislacyjne, ponieważ cały czas opisywał komisji, że rzeczywiście Okaj usuniemy ten przepis ustawy o lasach, ale de facto tak naprawdę chodziło o to, że chcą wprowadzić podobny przepis innej ustawie, więc cen, ale takie również taka po prostu taka troszeczkę taka piłka pingpongowa szła strony właśnie polskiego rządu, który mówił, że poprawi się co zrobi, ale nie do końca na komisję europejską w tym momencie zdecydowała, że już koniec nie będzie dało wystarczająco dużo czasu, aby rząd Polski dostosował do tego teraz skierowała sprawę do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej dobrze, jakie są fakty jeśli chodzi o samo niszczenie tych siedlisk mamy organizacje takie pozarządowe Fundacja dzika Polska, która przekonacie las naturalny czy pracownia na rzecz wszystkich istot WWF wszystkie organizacje zbierają dane terenach lasach dotyczące tego, że jest duża dochodzi do właśnie zniszczenia takich 7 siedlisk gatunków chronionych podczas prowadzenia prac leśnych, bo to o to chodzi także, jeżeli prowadzimy prace leśne czy leśnicy prowadzą prace Lesznowoli do wycinek do zrywu drzew doprowadzony do jakich dróg leśnych to, jeżeli mamy jakiś siedliska gatunków chronionych, które lasy państwowe wiedzą albo powinny wiedzieć na co powinny występować o taki indywidualny zezwolenia na życzenie np. właśnie gniazda chronionego ptaka albo zniszczenie siedliska Czikosz członku gatunku innego gatunku ze, jaki jest taka przeczy czy danej rośliny, która jest chroniona niestety właśnie ta ten się stres wprowadzone pod koniec 2016 roku mówi, że no niestety muszą takie indywidualne zezwolenia konieczne występować z takim taki, że takie ogólne w tym sporze przyjęcie, że właściwie robią dobrze nic nie i nie to nie robi tego niezgodnie z prawem, a to powinno być zawsze oceniane indywidualnie często chodzi o zasady co o zasadę tak i jednocześnie mamy rzeczywiście dane z terenu dochodzi do takich zniszczeń, które prowadzą właśnie organizmu, które wymieniłam, a jednocześnie oczywiście też problem systemowy projekt nie powinien mieć miejsca nie może być takiego ogólnego odstępstwa w sprawie, a czy to jest na razie z nowym to jest także sytuacja się pogarsza czy też jest także właściwie mamy tak tak było zawsze i nie wytworzyliśmy spore tak systemowego standardów, które ktoś, które powinniśmy byli tak jak pani tłumaczyła to jest ważne głównym kłopotem tak i to tak to jest chodzi o o tym dostęp do wymiaru sprawiedliwości to niestety tak nigdy nie było i powinny być już dawno zrobione powinna być zmiana ustawy o lasach, gdzie wniosek stwierdzone, że planu urządzenia są w formie decyzji administracyjnej co umożliwiłoby jej realną kontrolę przed polskimi sądami i to powinno być już dawno energia natomiast mamy ustawę o lasach prezydent tego pierwszego roku, czyli dość dawno, a natomiast to powinno być brane dawno, a jeżeli chodzi o ten przepis dotyczący odstępstwo od ochrony gatunkowej to również to powinno zostać zmienione już dawno i komisja europejska solidarnie z tą sprawą już od opłat 10 lat również, ponieważ te nie były inne przepisy, które były podobne i Polski rząd lasy państwowe sobie wprowadzały taką furtkę został później zmienione komisja europejska się ucieszyła zostało to usunięte później właśnie spotkanie 2016 roku został wprowadzony na nowo, więc to jest taka historia taka właśnie trochę, że też wychodzi wraca ciągle no niestety teraz dochodzimy do ostatnich ostatniego momentu, czyli sprawy przed Trybunał sprawności panie wyznaczona rozprawa, na którą będzie musiał być Polski rząd zostanie wydany wyrok, który zostanie stwierdzone czy detal czy te przepisy naruszają prawo unijne czy też nie dziękuję bardzo, Agata Szafraniuk klejąc RS była państwa moim gościem 1352 za chwilę informację o łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA