REKLAMA

Rząd oskładkuje wszystkie umowy? Obecny system korzystny dla lepiej zarabiających

Światopodgląd
Data emisji:
2020-12-04 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

Fundacja Instrat przygotowała raport nt. skutków planowanego zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, który generuje istotne uciążliwości dla wszystkich jego uczestników. Więcej tłumaczy Michał Hetmański z Fundacji Instrat.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światopogląd Agnieszka Lichnerowicz krąży krąży proszę państwa od lat wraca, ale ciągle bezskutecznie władze rozważają i mówią o uporządkowaniu systemu umów systemu składek, które są związane z konkretnymi umowami zlecenia pracy dzieła i ich też mamy informacje takie od tego obecnie rządzących co kilka tygodni w mediach pojawia się informacja, że rząd nie porzucił pomysł pełnego oskładkowania umów cywilnoprawnych tych pozakodeksowych nasz rząd ma już od kilku Rozwiń » dni kolejny argument by taką inicjatywę zrealizować tym argumentem jest raport, który przygotowała Fundacja Instrat, jakie są te argumenty za takim właśnie działaniem na podstawie tego raportu opowie państwu współautor Michał Hetmański dzień dobry dzień dobry dzień dobry pani redaktor ośmieszona bardzo dobrze to może, zanim argumenty to powiem, że Fundacja Instrat ten raport przygotowała na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby to była jasność i on w pewnym sensie no dostarcza argumentów ZUS-owi rządowi, żeby te wszystkie umowy skutkować tak potwierdzam Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwrócił się do nas z zapytaniem o przygotowanie niezależnego raportu jako fundamentu do dyskusji podkreślano potencjalnej reformie, czyli o postulacie, który leży, jakby dobrze spojrzeć w dobrych co najmniej 56 lat na ulicy cały czas jest do podjęcia wydaje mi się, że ten kryzys ekonomiczny, którego właśnie jesteśmy świadkami jest dobro taką okazję, żeby uporządkować pewne sprawy na rynku pracy w szczególności te, które czekają od dawna, a jest to postulat formułowany zarówno przez OECD przez komisję europejską czy przez po trzecie trzecie można powiedzieć, że jest nawet konsensusem literaturze, że barierą dotrwa do tworzenia trwałych form zatrudnienia jest ten arbitraż pomiędzy formami zatrudnienia, które powoduje że, że pracodawcy pracownicy częściej chętniej wybierają niżej opodatkowane i oskładkowane formę umów zatrudnienia, czyli np. Observer partia od dawna trudno się bardzo arbitraż, o co chodzi no tak dzisiaj mamy bardzo wiele form zatrudnienia gdzie ten sam zatrudniony mogą być zarówno pracownikiem na umowie o pracę mogły być samozatrudnionym na na na działalności gospodarczej mógłby być na umowie zleceniu umowie o dzieło bardzo wiele czynności jesteśmy w stanie wykonywać pracę tę samą czynność na wielu formach zatrudnienia, a w takim modelowym teoretycznym świecie wypadałoby żeby, żeby te formy różniły się np. pod kątem elastyczności, żeby te różnice pomiędzy nimi w podatkach składkach naliczanych zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy nie różniły się dzisiaj te różnice są naprawdę istotne czy chodzi nawet o sytuację, w której ktoś ma umowę taką kodeksową tzw. etatową do tego albo nawet w tym samym miejscu albo innych miejscach wykonuje część praw jako pracę na umowie zlecenie i wtedy właśnie już nie płaci od tych w tej umowy zlecenie np. już składek dokładnie w naszym systemie mamy pokrywanych bardzo wiele takich elementów, które w praktyce sprawiają, że to zależy, kto się do nas zgłosi w jakiej sytuacji to tyle będziemy płacić obciążeń i składek i te różnice sprawiają że, że pracodawcy mogą wybierać pracowników tylko ze względu na to, że mają np. nie tylko status studenta, ale przez to, że mają, gdzie indziej już umowę o pracę utworzoną i tym samym o niego tego 1 pracodawcy zapłacą mniejsze składki to jest właśnie głównym tematem rozważne reformy, żeby z, żeby dokonać tego kroku, który mówi się od dawna, czyli o stosować wszystkie lub prawie wszystkie umowy zlecenia dziś sytuacja jest taka, że jeśli pracownik ma umowę powyżej wynagrodzenia minimalnego pierwszą to każda kolejna np. właśnie umowa zlecenia nie będzie już objęta wszystkimi skoro składkami na ubezpieczenia społeczne to oznacza, że taki podam taki przykład, który bardzo często występuje załóżmy, że prowadzi pani przychodnię chce zatrudnić młode młodego lekarza nierezydenta tylko lekarza zgłasza się pani 2 kandydatów o identycznym wykształceniu doświadczeniu tylko jeden z nich już pracuje w szpitalu ma umowę drugi chce pani pracować, a drugi chce pani Kopacz to płazem, ale nie ma, ale nie, ale nie ma tej, ale nie ma tej umowy już np. szpitalu to pani się opłaci zatrudnić tego, który już umowę ma, ponieważ inny pracodawca odprowadza za niego składki dla czysto chłopską prostu logika, dlaczego drugi stosunek pracy umów o potencjalnego pracownika Ziobry warunkować płacone przeze mnie składki na bardzo dużo takich zniekształceń, które sprawiają, że pracodawcy preferują właśnie taki niestały formy zatrudnienia dlatego mamy bardzo dużo takich umów śmieciowych na rynku wg statystyk międzynarodowych jest też jesteśmy liderem w Europie pod kątem pod kątem 89 rynku pracy oraz powszechności elastycznych form zatrudnienia nie może często pracownik pracodawca byliby składni stworzy przejść na formę kodeksowo, czyli umową o pracę tu pojawiły się 2 kwestie, które nie tylko zaznaczyła po pierwsze, że to może, że to jest nieuczciwa konkurencja po drugie, że Polska ma wyjątkowo skomplikowany ten system, ale oczywiście argument główny za byłby taki, że no to są też po pierwsze, składki na emeryturę, ale wydaje się, że to co wy podkreślać więc, gdybym mógł pan rozwinąć, że to jest niesprawiedliwe to znaczy, że ten system de facto nie sprzyja ani najmłodszym ani najuboższym tylko może też niekoniecznie najbogatszym dziś piszecie o degresywnej systemie, ale tym, którzy zarabiają 7,51000 tak to jest na pewno duże duże wyzwanie dla dla rządu, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy mogli i w zrównoważyć tę elastyczność zatrudnienia, która na pewno jest potrzebna i wiele form np. nie wiem praca sezonowa w wakacje albo zatrudnienie młodych tylko na niepełne na niepełne nie był on wymiar czasu pracy musi być jednak zrównoważone z tą sprawiedliwością społeczną, czyli tą sytuacją, w której w, której zapewniam jednak pełną ochronę socjalną pracownikom dzisiaj oraz o tym umożliwiamy im jednak pełnoprawne odpraw odkładanie na przyszłość w ramach publicznego systemu ubezpieczeń społecznych dziś niestety relacje zaburzona, czyli zatrudniania pracowników na czasowe formy zatrudnienia i a jeszcze dzięki temu osiągamy oszczędności modelowo jednak powinniśmy dążyć w tym kierunku, w którym właśnie za tę elastyczność płacimy jednak pewną kompensację wymiar właśnie czegoś takiego jest sytuacja, w której godzinowa płaca minimalna jest de facto parę godzin wyższa niż taka miesięczna, kiedy bardzo zatrudniamy pracownika na umowie o pracę to jest właśnie przykład takiej prostej formy, która została wdrożona w ciągu ostatnich lat, która właśnie jest przykładem tego równoważenia sprawiedliwości społecznej z elastycznością zatrudnienia to co chciałam zwrócić uwagę wynika z waszego raportu wydają się ciekawi ważna dla niektórych może być zaskakująca, że tego systemu beneficjentami tego systemu jak to mówicie zbiegu umów, czyli fakturze od części własnych zarobków nie musimy płacić czynsz niektórzy Polacy nie muszą płacić części składek przez to, że mają właśnie wiele umów beneficjentami są Polacy, którzy średnio zarabiają ponad 7,51000 brutto miesięcznie oraz osoby powyżej czterdziestego roku życia ten rok życia tak przyznam szczerze wydają się mniej istotny, bo ja trochę też nie rosną, dlaczego młodzi są tak preferowani czy rozumiem, jeżeli są, że są preferowani, jeżeli nie zarabiają dużo, ale tak samo starsi dróżnicy zarabiają dużo zawsze się wydawało, że powinni być preferowani młodzi, którzy zarabiają dużo no to bardzo męczą mają korzystać z ulg, więc skupiamy się na tym, że beneficjentami są ci, którzy zarabiają powyżej 7,51000 brutto tak może uporządkujmy młodzi korzystają z innej ulgi zarówno z ulgi dla młodych dla PIT, która obowiązuje od zeszłego roku jak i jeśli są studentami poniżej 2006. roku życia to korzystają ze zwolnienia ze składek, więc może akurat korzystają z innego powiedzmy elementu systemu, który pozwala im płacić mniejsze obciążenia no tych samych form zatrudnienia gdzie starsi poszli większą wasz ten ten tytułowy zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych to sytuacja kiedy, kiedy zatrudniony osiąga dochód osiąga przychody np. umowy o pracę zlecenie wydawcy lub pozarolniczej działalności gospodarczej i przez to że, że ma więcej niż 1 umową, czyli 22 lub więcej to pozwala mu to się płacić mniejsze składki niż, gdyby osiąga ten sam dochód na jednej z pierwszej umowie to doprowadza do sytuacji, w której w, której pewna określona grupa ubezpieczonych zatrudnionych osiąga de facto niższe niż obciążenie podatkami składkami, niżby wynikało ze stawek nominalnych, które znamy jako 2 progi podatkowe stawki stałe stawki ubezpieczeń społecznych my zbadaliśmy na podstawie danych udostępnionych Jezus udostępnianych przez ZUS wcześniej narciarzy było jedynie wstępnie na literaturze że, że ta grupa osób, które cieszą się tym zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych jest ponadprzeciętnie bogate względem reszty społeczeństwa jak wykazaliśmy zdecydowana większość tej grupy zarabia właśnie średnio 7,51000zł miesięcznie, czyli o ponad 50% więcej niż wynosi przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej nie mamy zatem do czynienia z jakąś grupą szczególnie jedno, więc nie powinniśmy się tutaj martwić o to, że potencjalna reforma ozusowania umów-zleceń wśród tej grupy sprawi, że dotkniemy np. młodych, którzy dorabiają w kawiarni to nie jest grupa to nie jest grupa osób co więcej 23 tych osób powyżej czterdziestego roku życia, więc też powinniśmy zatroszczyć o to, żeby te osoby odprowadziła odpowiednio dużo składek na emeryturę, a po trzecie takie też pani wspomniała nie powinniśmy również martwić o to, że te osoby, że te, że te osoby będą jakoś szczególnie poszkodowane, ponieważ my zabezpieczamy również tym samym nie będą objęte były w pełnym pakietem ubezpieczeń społecznych w tym wypadkowe chorobowe co podkreślamy raport zostaną objęte również tymi świadczeniami bardzo częstym przykładem jest sytuacja, w której pracodawca na budowie ma 1 pracodawca de facto ma kilka kilka firm zatrudnia pracowników 1 na wynagrodzenie bliskie minimalnemu lekko po powzięciu na powiedzmy 22600zł, a drugą firmę, gdzie zatrudnia prawie wszystkich pracowników na umowie zlecenie w niej płaci mniejsze składki takie sytuacje zaburzają rynek pracy tworzą nieuczciwą konkurencję podatkową spadkową narażają pracowników bezpośrednio na na koszty jeśli taki pracownik budowy, gdzie właśnie na umowy-zlecenia zgodnie z rusztowania i trafił do szpitala tam nie jest objęty ubezpieczeniem są też jak krótko terminowo na jego bezpieczeństwo socjalne, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć szacuje, że wysoko 1 000 000 osób z 16,51 000 000 pracujących w kawiarni tak i to tym 1 000 000 będzie mówić będzie miał mniej pieniędzy, gdyby zlikwidowano ten zbieg umów, które nazywacie przede wszystkim to są 2 to duże grupy są poszkodowane w tej chwili przez pandemię dlatego, że to jest choćby właśnie gastronomia czy, dlatego że dotyczy lekarzy pielęgniarek tak co na pewno sektory, które nie w dnie przeciętny sposób dotknięte skutkami pandemii, ale również my operujemy na danych zagregowanych nie jesteśmy w stanie potwierdzić tej tezy, którą pani postawiła sami zastanawiamy czy np. w tych sektorach, gdzie indziej zidentyfikowaliśmy najwięcej najczęściej pojawiające się przypadki zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, czyli w ochronie zdrowia i opiece socjalnej jest około 160 000 pracowników szacujemy, że około nawet 20% wszystkich pracowników tej branży może dotyczyć ten zbieg tytułu do ubezpieczeń społecznych, ale wstępnie jesteśmy w stanie skłonić również w wierze, że ze zbiegu korzystają raczej osoby bogatsze mamy olbrzymi problem zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych jest bardzo zauważalny w branżach Petasza dotkniętych prawie 40% wg naszych szacunków osób zatrudnionych w kulturze rozrywce regulacji dotyczących tytułu do ubezpieczeń społecznych to na pewno nie jest branże, gdzie też te dochody są wysokie potrafi być w ochronie zdrowia bardzo dziękuję panie i przecieki rząd naprawdę spróbuje to zrobić po raz kolejny, bo tak zapowiadali zapowiadał wiele razy poprzedni sezon też próbował ja myślę, że wiele reform jest teraz rozpatrywane, a już szczególnie ważna, jeżeli jednak wiemy jednak kilku weszła w życie i progresywnie, aby nasz system podatkowo składkowych, bo talerzy, a reszta gra roli konsultacje pewnie niech Michał Hetmański miejmy nadzieję, że Fundacja nie do strat był państwa gościem na stronie znajdziecie ministra tu ten raport państwo informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA