REKLAMA

Umiera coraz więcej Polaków. Nie tylko z powodu pandemii

Światopodgląd
Data emisji:
2020-12-04 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

"Od '92 roku przez 24 lata każdy kolejny rok przynosił znaczącą poprawę" - mówił o umieralności w Polsce demograf i gerontolog prof. Piotr Szukalski z Uniwersytetu Łódzkiego, z drugiej strony podkreślał, że przez ostatnie 4 lata jest właściwie na niemal takim samym poziomie. A jak na umieralność w Polsce wpłynęła pandemia?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz państwo wiecie słyszycie pewnie sami może sami tego doświadczać, czyli pewnej nieufności niezrozumienia czy wątpliwości w sprawie podawanych przez Ministerstwo Zdrowia danych na temat liczby osób zakażają się covid te dotyczące tego ile osób ma pewnie są jaśniejsze i i bardziej przekonujące te dotyczące zakażeń w wielu krajach budzą wątpliwości budzą również pytania w Polsce no, więc pytanie, które się pojawia oczywiście takie Rozwiń » jak bardzo pandemia zwiększyła liczbę osób umierających w Polsce czy bezpośrednio z powodu covida czy z powodu niewydolności systemu zdrowia są pierwsze, które mogłyby te sytuacje na te pytania odpowiedzieć jakoś tę sytuację lepiej zobrazować no ale liczbę do siebie, że trzeba też często umieć czytać dlatego też zaprosimy dzisiaj do światopoglądu prof. Piotra Szujskiego dzień dobry panie profesorze dzień dobry witam państwa profesor jest demograf i gerontologii związanym z uniwersytetem łódzkim połączyć się przez Skypea dane, o których mówię pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego od początku też mówiono, że być może to będą nadal bardziej właściwe czy najlepszy, żeby zobrazować tak to ujmę skalę spustoszenia spowodowaną pandemią i dotyczą one akurat temat śmiertelności w październiku i tych danych wynika, że w październiku zmarło ponad 49 000 Polaków, czyli 30% więcej niż średnio w ostatnich 5 latach, czyli to jest kilkanaście tysięcy osób więcej no i takie były komentarze, że to jest jedna z najtragiczniejszych w październiku od zakończenia drugiej wojny światowej jak pan odniesie do tych danych bez wątpienia tak naprawdę do w zasadzie do września nie było widać już większego wpływu sytuacji Epidemiologicznej na liczby zgonów ona kształtowała nasz Główny Urząd Statystyczny tak w ogóle zaczął kilka tygodni temu udostępniać dane dotyczące liczby zgonów jest nie tylko w podziale na miesiące, ale również 2 tygodnie, kiedy patrzymy na to co się działo przez pierwsze 9 miesięcy br. to ta liczba zgonów w ciągu tygodnia przyjmował wartości 7308600 inaczej mówiąc była odbiegała specjalnie do tego co było rok 23 temu w zeszłym roku i 2 lata temu znali można nawet takie tygodnie, kiedy po 9 Puła, a raz 70,51000 zgonów wystąpił wobec zdajemy sobie sprawę, że zgon są też zróżnicowane w zależności od pory roku chociażby warunków klimatycznych wystarczy solidne zaś bardzo głęboki front atmosferyczny i osoby sprzedające schorzenia np. związek z krążeniem części wymiera umierają, ale widzę do tego zresztą nie chcieliśmy niczego niepokojącego natomiast rzeczywiście przyznać trzeba, że październikowe dane pokazywały bardzo szybki wzrost o stocznie 40 szóstym tygodniu w ciągu roku wystąpiło aż aż 14,51000 zgonów to podkreślić na tle poprzednich tygodni po 7308600 to jest pan oraz duży w dokładnie sprawdź dwukrotna zwiększa liczba niż jest etat i tak jak zresztą typowa, ale po niższa po, ale mające się w normie rzeczywiście może wzbudzać wzbudzać pewne zaniepokojenie okolicą patrząc na to jak i część tych zgonów na koniec bezpośrednio przypisywana do covidu to z oczywistych względów sta 5 do 6000 zgonów powinna niepokoić mniej niż połowa tak naprawdę są bezpośrednio czy też przypominał to jest około połowy są zgodne tak naprawdę można przypisać jednoznacznie covidu osiągniemy ten drugi problem prawda to jest w przypadku dodatkową przyczyną czy już po 8 miesiącach de facto 9 może już nawet zamrożenia zamrożenia systemu ochrony zdrowia bez bezpośredniego kontaktu z lekarza siedzimy tak naprawdę już rezultaty pośrednie epidemii korzystaj już podczas musimy zdać sprawę, że w takim wypadku należałoby oczekiwać, że zgody będą przede wszystkim te dodatkowe pewnych określonych przyczyn występować życie w pierwszej kolejności należy oczekiwać, że brak porad niezwiązanych z chorobami układu krążenia nowotworami doprowadzi kilkumiesięczne opóźnienie w przypadku diagnostyce i chociaż odnosząc się dotąd przyczyn może zaowocować zwiększoną starannością, ale też rodzi pytanie o takie długofalowe skutki właśnie tylko widują przyznał się, że sam bardzo często zastanawiam jak np. fakt, że wielu starszych osób o 89 miesięcy bardzo ogranicza swoją mobilność mniej wychodzi się do jakiej będzie miało długofalowe skutki zdrowotne dlań koniec tak mówiąc wprost chodzi o kondycję fizyczną, ale też psychiczną leczyć oczywiście, ale budżet jak z tego doskonale, że będą długofalowe konsekwencje, których my nie jesteśmy w stanie dzisiaj tak naprawdę skali, które jesteśmy w stanie określić, a które bez wątpienia będą to może pan jeszcze jednak więcej powiedzieć, jakie to mogą być obawy, że w wyobraźni nam laikom u mnie nie specjalistą nie starczy to może znaczyć to będzie znaczyło tak naprawdę niższą odporność niż odporność oznacza większą zachorowalność są hospitalizacje no i już częstsze i wcześniejszego tak pytam Otóż, bo byliśmy wydaje się szokująca na, tyle że powinny jakoś nam zapaść w pamięć to znaczy być kimś takim punktem odniesienia najwięcej albo najtragiczniejszy październik od drugiej wojny światowej mam wrażenie, że proszę mnie poprawić panie prezesie, że nie jest jeszcze społecznie świadomie one to znaczy nie dociera do jak wielu ludzi umarło w ostatnich tygodniach nasz apel pani zgodnie z jej mówiąc szczerze, że są też troszeczkę wywołujemy swoistą paniką, opowiadając o ofiarach związanych bezpośrednio pośredniej przepisami, zapominając o tym co tak naprawdę w ostatnich latach jest ważne słowa najważniejsze w tym, że po 2 po 2016 roku zahamowany został odnotowany wcześniej od ćwierćwiecza znaku Mig znakomity postęp ograniczą umieralność nic mieliśmy wielki postęp w pierwszych 20 powojennych latach potem kolej 20 kilka lat końcówki PRL-u drugiej części to był czas no pogarszać nasze stabilizację w maszynach pogarszającego się stan zdrowia natomiast dziewięćdziesiątego drugiego roku przez 24 lata każdy kolejny rok były 2 takie niewielkie wyjątki z uwagi na kwestię właśnie pogodowe, ale każdy kolejny rok generalnie przynoszą znaczącą poprawę też 4 ostatnie lata są pod tym względem stracone poziom moralności w zasadzie taki sam bez zmian i przyznam się pani, że jeśli mówimy o kilku kilkunastu tysiącach zgonów w skali w skali roku związanych z covidem to śmiem sądzić, że to jest taka liczba, jaką jest i jaką po prostu tracimy wskutek braku w ciągu 4 lat postępu ograniczą umieralność, dlaczego tak się stało, dlaczego ostatnie lata ten postęp zatrzymany został tu można się sprzeczać o przyczynę, żeby oni to mówię to nie tylko w Polsce wystąpił o Europie nic na to Francja stany Zjednoczone aż czas przeciąć te są długofalowe skutki epidemii otyłości są przejścia kilku dekad w krajach Zachodu u nas od kilkunastu laty bardzo widać, że to jest rezultat tego, że do wieku 6070 lat zaczynają dochodzić pokolenia, które w, które w latach pięćdziesiątych bardzo wcześnie intensywnie wykorzystywały kosztowały tytoń nasz długofalowy tak naprawdę konsekwencję właśnie dla równego wzrostu częstości palenia tytoniu to równie dobrze może być kwestia kwestia związana snu jednak wyczerpywanie żadnych limitów polskich realiach systemu opieki zdrowotnej związanych jednak, że z nim to niema wzrostu nakładów tak realnie to jednak przecież liczba praktykujących lekarzy się nie zmienia w zasadzie jest wyraźnie podnosi się nam liczyć w jak typowy wiek lekarzy pielęgniarek czy szerzej pracowników służby zdrowia i zwyczajnie świecie my nie jesteśmy przystosowani tak naprawdę długofalowego przyrostu liczby chorych pacjentów, których unika przeznaczy demograficzne ze starzenia się coś zapominamy o tym, że pierwszy powojenny rocznik wyżu demograficznego za kilkanaście kilka kilkanaście miesięcy będą choćby to pierwsze roczniki będą wchodzić w 75 lat nowie, który ma swoje już prawa jeśli idzie o niedomagania o hospitalizacji i tak itd. jak ja myślę, że po prostu Poli zaczynamy po prostu dochodzi do ściany pozwolę sobie nawet w obliczu tego co profesor powiedział wrócić do pandemii po jednak toczy się ujmy to ten język militarne bitwa to znaczy i jesteśmy to ograniczyć te liczby osób, które umierają rząd swoimi działaniami my jako członkowie społeczeństwa swoimi też działaniami, ale tak jak pan zwrócił uwagę oczywiście to powoduje, że system ochrony zdrowia nie reaguje tak jak reagował na innych hobby, ale też wrócę do tej do szczególnie osób starszych, które chyba, tym bardziej się już zajęte w domach, a ci, którzy w domach pomocy społecznej to od marca w zasadzie nie mają kontaktu ze światem chciałam zapytać jak to jest poważny problem to znaczy pół złapać skalę jakoś tego albo no właśnie może znowu pan wskaże, że to co nie jest aż tak dramatyczne na tle in wezwań, a może jest bardzo dramatyczna sytuacja starszych ich kondycja psychiczna nie to jest mniej jest jestem dermatologiem efekt jest oczywistych względów kluczami jest oczywiste, że to jest obok dzieci młodzieży najbardziej poszkodowana grupa no bo to jest akurat ten to są takie grupy wieku, którym z jednej z nawiązywaniem nowych kontaktów i rozwijanie nieprawda życia emocjonalnego z drugiej strony umocnienia są kluczowymi problemami w przypadku starszych my już zdawać sprawę, że nie mam żadnych wątpliwości, że to zmniejszenie częstości bezpośrednich kontaktów związane z ograniczeniem mobilności zarówno osób starszych i wychodzących z domu jak i zmniejszenie mobilności krewnych bardzo często deklarowane jako niechęć do narażania, nieprawdaż mamusi babci czy kogoś innego na zarażenie się, że one będą miały po prostu te ograniczenia kontaktów będą miały negatywny wpływ w końcu ta rozmowa to nawet nie wiem, jakie przytulenie się kogoś bliskiego to żadna rozmowa telefoniczna żadne życie nie jakichkolwiek komunikatorów nie zastąpi oczywistych względów na koniec trochę innej beczki, ale panie profesorze potencjalne wprowadzenie by wynikało z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego całkowitego zakazu legalnej aborcji w Polsce też może mieć skutki demograficzne not teoretycznie pozytywne wszak w ostatnich latach 1100 ponad 1300 aborcji było, więc teoretycznie, bo więcej urodzeń, ale z oczywistych względów rodzi się pytanie też o to jaki to będzie, jakie może mieć wpływ na podejmowanie decyzji prokreacyjnych przez osoby, których rodzinach np. występują znane im z autopsji przypadki właśnie chorób czy strach po prostu matek ojców potencjalnych myślę, że to może być pewni na pewien bardzo silny czynnik, który w imieniu minimalizowania ryzyka pojawienia się właśnie takich sytuacjach mówić, że nigdy WI członku własne może zniechęcać do no tego, co chceta topił ludzie z ruletką swoistą to tylko tak, bo to na kolejną rozmowę mam nadzieję pani za bardzo dziękuję prof. Piotr Szukalski demograf i gerontologii związane z uniwersytetem łódzkim, bo państwo go przez skarb informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA