REKLAMA

Terra incognita, czyli jak COVID-19 wpływa na mózg?

Magazyn filozofa  - Tomasz Stawiszyński
Data emisji:
2020-12-05 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
35:15 min.
Udostępnij:

Co wiemy o wpływie COVID-19 na mózg? Rozwiń »
Czy koronawirus przenika przez układ nerwowy? Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a z nami jest dr Paweł Boguszewski dzień dobre dzień dobry dzień dobry państwo neuro naukowiec znany państwu doskonale radę z anteny Radia TOK FM i nie tylko z anteny Radia tokfm kierownik pracowni metod behawioralnych w Instytucie biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk będziemy dzisiaj właśnie o mózgu rozmawiali jak się państwo zapewne domyślają o mózgu w kontekście koronawirusa, bo pojawia się coraz więcej takich doniesień Rozwiń » niepokojących różnych o powikłaniach komplikacjach występujących u osób, które przeszły covid i często takich osób, które przeszły ten covid bardzo łagodnie nawet bezobjawowo, które właśnie związane są centralnym układem nerwowym mówi się o mgle mózgowa np. jako takim częstym objawem, który towarzyszy osobom, które covid przeszły no ale zanim o tych wszystkich sprawach mówimy to powiedzmy może trochę o tym mechanizmie, który powoduje, że tego rodzaju wirus w ogóle może jakieś szkody w mózgu wywołać jak to się właściwie dzieje co tam się co co ten wirus robi w jaki sposób przedostaje się do do układu nerwowego właśnie to są wszystko bardzo świeże informacje to znaczy co zawsze podkreślić, bo często spotykamy się naukowcy z zarzutem, że co wiemy, że za mało działamy nie potrafi ochronić ludzi na wcześniejszym etapie właśnie chodzi np. przypadki, które wydawały się łagodniejszy, ale potem okazywało trudniejsze neurologicznie cały czas muszę podkreślać, że jesteśmy w sytuacji zupełnie wyjątkowej nowej jest to tak naprawdę w czasach takich od naszego życia pierwsza totalna pandemia co więcej jest spowodowana bardzo o zagadkowym i dość zjadliwy wirus w związku z tym naprawdę budujemy wiedzę w trakcie pandemii i wielu rzeczy nie byliśmy w stanie przewidzieć bądź wiedzieć parę miesięcy parę miesięcy temu w związku z tym ta cała wiedza jest w ogromnym zapale Kuta przez przez naukowców jak to zwykle projekty robione w dużym pośpiechu nie zawsze jest precyzyjna nie zawsze daje nam właściwe odpowiedzi no ale taka taka jest po prostu sytuacja w tym nic nie poradzimy no najprostsza najprostsza taki przykład chociażby procedury wentylacji pacjentów też były dopracowywane w trakcie już epidemii pierwsze osoby, które były pod czynione pod respiratory tak naprawdę protokół respiratora był bardziej dla nich szkodliwe niż pomocne to wszystko musiało być dopracowane tutaj do tego konkretnego patogen tak samo jest sytuacją z układem z wirusem sars-cov 2 i układem nerwowym to znaczy na samym początku epidemii w pierwszej fali cały wysiłek był nakierowany na ciężkie przypadki, gdzie właśnie przede wszystkim trzeba było zaopatrzyć układ oddechowy pacjenta wtedy już były doniesienia właśnie różnego rodzaju przypadkach neurologicznych jak również przypadkach różnego rodzaju patologii w innych samorządach jednak skupiano się na to tym co wydawało się najważniejsze jak również też badania w kierunku chociażby dróg zakażenia szły głównie w kierunku właśnie zakażenie oddechowych to znaczy szukanie odpowiednich Białek recepturowych na powierzchni nabłonka płucnego takie są i w ten sposób wydawało nam się, że to jest taka najbardziej podstawowa droga zakażeń natomiast powoli ta ilość dowodów, które zbieramy najpierw trzeba pamiętać, że w przypadku nauki zbierali dochodów polega na luźnej obserwacji, z której wynika konieczność przeprowadzenia bardziej systematycznego badania jak również bardziej systematycznego zbierania dużej ilości dużej ilości informacji i dopiero ta tworzy pewnego razu pewnego rodzaju masa krytyczna, która pozwala nam wyciągnąć pewne wnioski też okazuje, że jednak najprawdopodobniej jednym z największych dróg zakażenia, która właśnie powoduje chorobę to właśnie droga zakażenia poprzez układ nerwowy czy nie poprzez układ oddechowy tylko poprzez układ nerwowy bardzo niedawne badanie, bo z grudnia, które było przeprowadzone na ciałach osób zmarłych na covid i tam udało się wręcz wykazać taki euro tropi to znaczy pewnego rodzaju bardzo silne powinowactwo właśnie tego wirusa do komórek nerwowych no tak to jest jak mówi wszystko trochę taka Terra incognita jeszcze taka ziemia nie jest badana nie niezrozumiała nie nieopisana, ale no wydaje się, że faktycznie te objawy neurologiczne nie wiem nie znam statystyk do dokładnych, bo to są wszystko dane, o których mówimy zbierane na bieżąco też nie do końca tak naprawdę wiemy ile osób realnie przeszła tę chorobę ile nie przeszło na to wszystko jest przed nami dopiero, żeby to policzyć i jakoś tak pełniejszy obraz tego właśnie co się dzieje zbudować no ale zdecydowanie jest także w tej literaturze przedmiotu mówi o literaturze przedmiotu w sensie wiadomości, które przenikają do publicznych do opinii publicznej nie jakiś bardzo specjalistycznych publikacji no tych informacji o potencjalnych szkodach właśnie neurologicznych różnych dziwnych powikłaniach objawach jest coraz więcej mam przed sobą taki tekst najścia to jest bardzo profesjonalna bardzo prestiżowe pismo i tam w tekście całkowity na think and MR Brain to jest bardzo wiele takich różnych niepokojących objawów wymienionych i jest wypowiedź taka powiedziałbym dosyć znacząca, ale są mu drzwi neuronauki czyni Uniwersytetu kalifornijskiego w San Diego, która powiada, że ten neurologiczne symptomy są coraz bardziej drastyczne coraz straszniejsze się coraz więcej jak dowiadujemy takich możliwych powikłaniach właśnie koronawirusowych dokładnie tak no tak ten tekst przede mną leży im my to jest do tekstu jest akurat w drodze komentarzem naukowym nie jest artykułem naukowym natomiast bazuje na artykułach naukowych między nimi właśnie odwołuje się do tych doniesień wcześniejszych, które mówiło no bo w piśmie natomiast tutaj jednym z większych problemów jest to, że już w trakcie pandemii, kiedy właśnie w tej pierwszej fali głównie byliśmy skupieni i lekarze byli głównie skupieni na na tych na tym przeżyciu pacjenta tak naprawdę nie zwracali uwagi na te dodatkowe symptomy Toma ogromne znaczenie, ponieważ ich czy te symptomy, które obserwujemy właśnie tak jak dzieje się od takich symptomów tylko włącznie związanych z funkcjonowaniem układu nerwowego versus takie, które są związane bardziej już z funkcjonowaniem tkanki tam, gdzie Rączka dochodzi do uszkodzenia w 1000 rabaty czy rzeczy uszkodzenie układu nerwowego w obrębie układu nerwowego to nikt nie znając tej pierwotnej przyczyny nie wiemy w zupełności jakiś sposób w tym postępować wyjaśnia, że jest to pierwotna przyczyna bardziej naczyniowa i zmiany w zachowaniu są wtórne to wiadomo, że zawsze trzeba kierować naszą terapię tam, gdzie mamy najbardziej pierwotne problem czyli, jeżeli zwiększy zwiększenie przepływu krwi zmniejszenie Stanów zapalnych może poprawić właśnie układ krążenia to wiadomo, że zablokujemy te problemy neurologiczne z drugiej strony zupełnie inną terapię musi zastosować, jeżeli musimy zastosować jakieś leki przeciwwirusowe, które w tym momencie będą musiały działać bezpośrednio na zatrzymanie namnażania wirusa właśnie w komórkach nerwowych w związku z tym zbierające się dowody na to, że jednak te problemy neurologiczne mogą być jednak bardziej przeważających problemów podczas tej epidemii cały czas nie wskazywało na rozwiązanie jak to się dzieje nie pokazywał nam żaden sposób mechanizm oddziaływania właśnie tego wirusa na układ nerwowy dopiero wychodzi teraz dopiero są prace z ostatnich no tak naprawdę po wakacjach, gdzie użyto chociażby np. tzw. organowi, czyli małych hodowli małych hodowli komórek nerwowych pobranych od pacjentów, które hoduje się w takich może także ekspert specjalnych i Schalke dołkach i one tworzą takie grudki układu nerwowego wielkości tam do 1 mm, ponieważ to tkanka ludzka my możemy badać tak naprawdę bezpośrednio to co się dzieje właśnie w ludzkim układzie nerwowym o tym pamiętać, że wirusy są bardzo specyficzne gatunkowo i nawet specyfiką tkankową, czyli potrafi się wszczepić do pewnego rodzaju tkanki pewnego rodzaju organizmów żywicieli i dopiero w tedy możemy zobaczyć to interakcje właśnie wirus versus układ nerwowy za moment wrócimy, ale ja za moment wrócimy do tej interakcji między wielu szefa układem nerwowym, ale informacje najpierw dr Paweł Boguszewski jest państwa gościem dr Paweł Boguszewski cały czas z nami dzień dobry raz jeszcze dzień dobry dzień dobry państwu brutalnie przerwałem, kiedy zacząłeś mówić o interakcji pomiędzy wirusem, a układem nerwowym wróć proszę do tego co mówiłaś tak to znaczy mówiłem, że dopiero teraz jesteśmy w stanie, kiedy już no zostały zebrane odpowiednie dowody na to, że jednak wirus ma bezpośrednie powinowactwa do tkanki nerwowej dopiero można było rozpocząć badania celowe takie badania, które będą nam w stanie odpowiedzieć się w jaki sposób ten wirus właśnie atakuje układ nerwowy i do taką etos pierwszych przesłanek to było to, że ludzie bardzo często tracili smak i we zdobyła osób, które przeszły już covid no i one powiedziały, że ten to utrata smaku węchu była wręcz niesamowita to znaczy, że absolutnie byli w stanie poczuć nic, że nawet od 2 Hanny bezpłatną nie może wcielony do nosa był po prostu całkowicie bez bez zapachu, że zupełnie nic nie nie smakowało, ale jak to się dzieje jednak się, że tak się traci ten lekki smak czy to wiadomo mniej więcej w jaki sposób ten wirus po raz zabrała receptory sam to cały czas jest właśnie przedmiotem badań to co udało mi się znaleźć to jest to, że po pierwsze, tak, dlaczego wirusy szczególnie takie bardziej zjadliwe mają powinowactwo do układu nerwowego z prostej przyczyny, ponieważ komórki nerwowe są te komórki, które są z nami przez całe życie, czyli wirus, który się potrafi budować układ nerwowy swojego żywiciela to jest taki, który potrafi bardzo długo przez chociażby wirus opryszczki, który nie jest wirusem, który właśnie rezyduje sobie w układzie nerwowym co jakiś czas daje przykre efekty obwodowe, ale on właśnie wybrał sobie jako miejsce przechowywania siebie właśnie układ nerwowy poniosą można być z centrali to jest, gdybyśmy mieli infiltrować bazę wroga to najlepsze są miejscem, które jest najbardziej chronione w tego wroga to właśnie jego sztab w tym przypadku Star z morzem kwaterował my i wiele wirusów ma właśnie pewnego rodzaju powinowactwo w kierunku układu nerwowego w tym przypadku akurat układ węchowy jest najkrótszą drogą do układu nerwowego ponieważ, kiedy substancja w tym przypadku wielu dostaje się do naszej do naszej jamy nosowej, kiedy upadł na śluzówkę rynkową tam, gdzie mamy końcówki zmodyfikowanych neuronów to są obrony tak przekształcone, że są w stanie właśnie odbierać informacje chemiczne, czyli wyłapywać obecność substancji chemicznych i przed przetwarzać na impuls, ale elektryczne dla języka mózgu to, jeżeli udaje się zakazić te neurony i poprzez nie bardzo selektywnie przechodzić do ośrodkowego układu nerwowego to jest taki naj krótszy skrót najprostsza droga, żeby się znaleźć znaleźli mu właśnie poprzez układ wydechowy natomiast sama ta utrata węchu wiem, że jest przynajmniej 1 praca naukowców polskich, którzy pokazywali, że to jest związane nie tyle śmiercią neuronów te zmysłowych tych, które odczuwają bezpośrednio te bodźce chemiczne, ale jest raczej problem tzw. komórek oto linowych są komórki, które wspomagają komórki bezpośrednio czy komórki solidnie nabłonka węchowego albo też jest coś co musi być potwierdzone i do zbudowali odpowiednia baza pełnej informacji na ten temat natomiast wiadomo jest to, że chodzi to właśnie poprzez nabłonek węchowy później przez opuszcza wychował potem trochę w domu akurat miasto co pokazała to najświeższa praca, bo to jest praca właśnie, która okazała się pod koniec grudnia to jest praca, która była wykonywana na ciałach osób zmarłych na covid i tam już celowo szukano to znaczy skoro wiadomo, że ten wirus atakuje partner będą tam właśnie szukano szlaków patrzono sobie działo się znajduje tych ludzi w jaki sposób on może atakować inne struktury mózgowe no to co pokazała ta praca też to rzeczywiście tzw. tropi to znaczy nie tylko sobie potrafi zarazić układ nerwowy, ale wręcz można być specjalizuje się właśnie w tym w tym układzie nerwowym, że znajduje się w odpowiednich strukturach mózgowych jak również między nim znaleziono go w strukturach, które są w strukturach pnia mózgu, które są odpowiedzialne za różnego rodzaju automatyzm tak jak chociażby automat oddechowy czy czy związane z układem krążenia i tutaj jest troszeczkę nowa sytuacja ponieważ, kiedy mamy infekcje wirusem i odczuwamy duszność to ona może być spowodowana po pierwsze, bezpośrednio atakiem wirusa na nabłonek punkt to znaczy powodować może to zmniejszenie powierzchni wymiany gazowej rzeczywiście fizycznie mamy obniżoną saturację to może też być na zupełnie drugim biegunie pewnego rodzaju reakcja psychologiczna to znaczy wiedząc jesteśmy zarażeni możemy się tak silny sposób stresować, że zmienia nasz wzorzec oddechowy i mamy poczucie duszności, czyli pewnego rodzaju akcja psychosomatyczne, zwłaszcza w tym przypadku mamy coś pomiędzy to znaczy, że jeżeli mamy, bo to razi obecność wirusa jeszcze nie wiemy co robi znajdują szkodliwe w ośrodkach automatyzmu oddechowego w mózgu, ale może być także właśnie poraża nie tych ośrodków, które kierują sterują automatyzm oddechowym to jest coś co powoduje właśnie wrażenie duszności pomimo aż tak dużych efektów w płucach, ale jednak coś co jest fizycznym działaniem tego wirusa na nie na układ nerwowy to jest tak mówi to jest zupełnie świeża świeża praca i dopiero mając wiedzę możemy zacząć szukać kolejnych przypadków czy doświadczeń, które by potwierdziły i w jaki sposób no prowadził nas w kierunku tworzenia tej terapii tak, bo to, bo to wszystko oczywiście są rzeczy, które nad którymi pracują także lekarze poszukujący jakich metod leczenia mam cały czas przed sobą ten tekst znajdźcie, w którym dużo jest też takich wypowiedzi właśnie osób, które zajmują pacjentami z covidem, która leczą także osoby z tymi neurologicznymi powikłaniami np. jest wobec lekarza, który mówi o tym że, żeby tak do końca nie wiemy w jaki sposób należy należy stosować np. środki antywirusowe takich osób na Rze, że w przypadku wirusa, który przenika przez barierę mózgową i zaczyna zajmować centralny układ nerwowy to podawanie takich środków przeciwzapalnych antywirusowych może może być wręcz szkodliwa dokładnie tak czy do w jaki sposób ten szlak zakażenia przebiega tak naprawdę tutaj determinuje skuteczność bezpieczeństwo terapii to dlatego cały czas jest problem, że pojawiają się różnego rodzaju doniesienia, że pewne leki tak jak leki przeciwwirusowe mogą mieć znaczenie w terapii potem nagle okazuje, że jednak nie są skuteczne, bo skuteczność bardzo bardzo niska albo ograniczone do bardzo szczególnych przypadków warto dokładnie pokazuje, że do żadnych no po to, właśnie jest nauka i tutaj powinien być jednak ten nacisk kierowany w czasach spokojnych na to, żebyśmy badali właśnie wirus, żebyśmy znali te mechanizmy, żeby nasza nauka właśnie najprężniej, ponieważ wtedy mając sprzęt przede wszystkim ludzi, którzy się potrafią takimi rzeczami zajmować możemy szybko odkryć w jaki sposób nowy patogen na nas działa w momencie, kiedy poruszam się po omacku, gdzie bardziej zajmują się ratowaniem życia no wtedy możemy właśnie nie znaleźć tych właściwych odpowiedzi na samym początku no tutaj jest tak jak powiedziałem w ostatni miesiącach sporo publikacji na temat właśnie tego covidu pomiędzy nimi też publikację, która mówią o bardzo takim niebezpiecznym zjawiska mianowicie jak chociażby uszkadza barierę krew-mózg bariera krew-mózg jest taka specjalna fizykochemiczne bariera, która izoluje nasz centralny układ nerwowy od od reszty ciała są to bardzo szczelne naczynia krwionośne każda substancja, która chce wejść do mózgu musi przejść przez nabłonek naczyń przez, czyli mózg jest na komórki, ale solidnie solidnie zabudowanym ma taką intensywną obronną obronie warstwa dokładnie tak z zamkiem w zamku no właśnie, projektując leki, które mają działać na mózg musimy dbać, żeby te leki były w stanie przejść przez barierę krew-mózg jest to bariera, która pozwala właśnie zatrzymać bardzo wiele różnego rodzaju pogaduszki czy substancji chemicznych czy też właśnie bakterii i wirusów i tylko niektóre z nich potrafią przedrzeć przez właśnie barierę na barierę krew-mózg i tu się okazuje, że akurat ten wirus robi to całkiem nieźle, ale te doniesienia, które pokazują teraz po mówią, że nie tylko potrafi czynnik czysto barierą wręcz potrafią zniszczyć to jest ogromny problem ponieważ, jeżeli ta bariera pada tak naprawdę możemy mieć cały szereg wtórnych uszkodzeń uszkodzeń, które już nie są działaniem bezpośrednim wirusa tylko działaniem bezpośrednim innych czynników które, które powinny mieć działania i które nie powinny właśnie przekracza tej bariery krew-mózg w związku z tym by opisywane w literaturze bardzo ciężkie przypadki uszkodzenia układu nerwowego być może właśnie były tymi przypadkami, gdzie osoby została trwale silnie uszkodzona bariera krew-mózg i inne czynniki dopełniły zniszczenia dr Paweł Boguszewski jest państwa gościem no to za moment będą informacja po informacjach tej rozmowy wrócimy dr Paweł Boguszewski cały czas z nami raz jeszcze dzień dobry witam to pomocne w tej ostatniej części naszej rozmowy jeszcze chwilę o tych sprawach którymi się tutaj właściwie regularnie zajmujemy to znaczy sprawach związanych z rzetelną informację dotyczącą pandemii i nauki w ogóle z różnymi teoriami spiskowymi pseudonauką medycyną alternatywną to się wydaje o tyle ważny temat że, o czym już rozmawialiśmy też z Miładą Jędrysik w poprzedniej rozmawia no przed nami programu szczepień na covid tymczasem i prawdopodobnie już w lutym być może w Polsce szczepienia się zaczną tymczasem mamy dość wysoki wskaźnik osób, które deklarują, że szczepić nie będą to jest ponad 50% polskiego społeczeństwa zgodnie z badaniami opinii publicznej to nie jest w tym sensie jakoś szczególnie odosobniony fenomen, że w wielu krajach europejskich jest poważny sceptycyzm w odniesieniu do szczepionki, ale bodaj w naszym, ale w naszym bada jest najwyższy to znaczy Wielkiej Brytanii Francji też dosyć istotne odsetek ludzi deklaruje, że się szczepić nie będzie, ale to jest jednak poniżej poniżej 50% w Polsce powyżej eksperci, którzy się na ten temat wypowiadają epidemiolodzy, ale i tacy, którzy zajmują się socjologią powiadają, że no mniej więcej 1520% szacowanych jest szacuje się, że mniej więcej 1520% osób realnie zaszczepić to jest bardzo mało jednak i to nie jest wystarczające wystarczający procent, żeby zbudować taką realną odporność oczywiście pandemia tam będzie i tak wygasać no bo to trwać nie może wiecznie tylko tylko jak tam część populacji przechowuje no to NATO to będzie się wycofało tak czy inaczej, ale no z czego to się twoim zdaniem bierze ten sceptycyzm w odniesieniu do szczepionek już już paru osobom to pytanie na antenie Radia TOK FM zadawałem, bo to nie jest tak przecież, że połowa polskiego społeczeństwa są zwolennicy medycznych teorii spiskowych ludzie, którzy w ogóle mają do szczepionek stosunek bardzo negatywne to jest jednak tych realnych antyszczepionkowców taki nieduży odsetek, a tymczasem właśnie 50 aż procent deklaruje ponad, że nie będzie się szczepić z czego to wynika twoim zdaniem no w tym przypadku wydaje mi, że problem jest bardzo złożony po pierwsze, on może mieć podłoże takie, które jest zawsze pewnego rodzaju czynnikiem w różnego rodzaju teoriach spiskowych i są w domkach, czyli no takie współczesne można po przemoc, ale to znaczy, że ludzie są, bo mają poczucie rzeczywiście dużo wiedzą, bo przestali sobie coś w internecie albo obejrzeli film najczęściej złotymi napisami tak słynne filmy z żółtymi napisami i nagle są pobudzeni i oni wiedzą lepiej tak zaczynają węszyć spisek i nagle okazuje, że no tutaj w zmiennych kształtne jaszczury będą następowały jeepami od Billa Gatesa Elona maska to już się dzieje, żeby doładowane 52 tak jest no tak jest jest pewien odsetek ludzi w każdym kraju, który wierzy w teorie spiskowe o tyle chwała im za to, bo czasami spiski się zdarzają i takie no i osoby są w stanie wtedy też nas na 100 trafić nie kulą wpłat tylko rzeczywiście tarczy, więc tacy ludzie są w społeczeństwie czasami podszedł natomiast wydaje, że to jest raczej margines niż ten taki złoty środek natomiast złoty środek to cała część społeczeństwa, która właśnie tworzy ten pomiędzy nie wiem 2080% ludzi to są ci ludzie, którzy chcieliby wg mnie postępować zgodnie z pewnego rodzaju prawidłami naukowymi medycznymi tylko być może nie mają odpowiedniej formacji tutaj z 1 strony właśnie problemem może być to, że te informacje obecnie czerpiemy z źródeł przede wszystkim internetowych, a one nie zawsze są rzetelne nie zawsze wiemy komu możemy zaufać w tym internecie bardzo często są ludzie, którzy chcą zbudować sobie markę pieniądze nie posiadając wiedzy faktyczne i po prostu używają różnego rodzaju bardzo takich nośnych sloganów, które łatwo ludzi porwać subskrybuje oglądają pieniądze lecą, a tak naprawdę informacja jest rzetelna i w tym momencie takie osoby mogą być zagubione czy, skąd czerpać rzetelną informację no to jest wielkie pole dla naukowców, którzy zajmują się popularyzacją nauki, żeby takich ludzi dotrzeć, żeby im przekazać nieprawdziwe informacje no to zawsze jest problem taki, że niestety ładnie wyglądający celebryta krzykacz ma dużo więcej oglądalności niż naukowiec, który po prostu zanudza suchy i faktami mówi, że mówi jak jest i takich osiągów nie będzie nigdy miał, bo ono w nie krzyczy, że wyjedzie z kraju jak pokażą jak krzyk ich ukażą się zaszczepić w rozpaczy w związku z tym ta dostępność informacji dla ludzi, którzy co nasze informacje rzetelną jest jest problematyczna to jest kwestia systemowa polityki informacyjnej NATO też szczególnie wysoki sceptycyzm w Polsce się wydaje nam się też może nałożyć to co się działo w ogóle dokoła pandemii właśnie w naszym kontekście naszych naszego kraju bo to, że jest realna pandemia dla mnie nie jest w ogóle niczym co można było jakikolwiek z sposób podważać natomiast niestety sposób postępowania z pandemią, który no nasze czynniki rządzące przyjęły różnego rodzaju dziwne, bo strategia nowym chociażby zgłosi się o całkowicie pustym szpitalu Narodowym, gdzie indziej brakuje łóżek słyszę o pieniądzach, które są nagle transferowane zupełnie nie te miejsca, gdzie powinny iść może powodować takie wrażenie, że rzeczywiście wierzą w pandemii wiedzą, że zakażenie koronawirusem tylko, że uznają jakiekolwiek rozwiązania proponowane przez rząd między nimi projekt szczepień jako coś co ma być nieprawdziwą metodą rozwiązania problemu jedynie metodą, żeby ktoś znowu zarobił jako instruktor narciarstwa zrozumiała, iż pieniądze tak i wydaje mi się, że ten wysoki odsetek sceptyków, którzy uważają, że szczepionka może nie jest taka idealna on właśnie wynika tutaj nie do końca spójnej strategii radzenia sobie z pandemią i nie do końca spójnej strategii informacyjnej i tutaj wydaje, że to jest największa część sceptyków co do szczepionki natomiast jeszcze oczywiście będzie też pewną część sceptyków, która będzie mówiła, że to jest zupełnie, którym osoby, które wierzą szczepienia uważa, że szczepienia są bardzo dobra natomiast tak jak każda nowa terapia wymaga pewnego czasu na to, żeby sprawdzić jej skuteczność przede wszystkim, żeby sprawdzić bezpieczeństwo długofalowe i tutaj w takim osobom co jasno powiedzieć tak jest to jest szczepionka, która ma nas uratować przed bardzo silnym zagrożeniem i wiemy, że jest to nowy typ szczepionki wydaje się być bezpieczne przetestowane na dosyć dużej populacji oraz obecnemu 3 szczepionki, które są dopuszczone, gdyby do użycia w ludzi na terenie Unii Europejskiej i w związku z tym no tutaj trzeba powiedzieć jasno, że tak jest to nowy środek i tak naprawdę my wszyscy będziemy tzw. czwartej fazie czwartej fazie badania klinicznego w takiej fazie, gdybyśmy badali długofalowe efekty działania le pewnego rodzaju środka nowego leku i wydaje się, że nie ma innego wyjścia, bo niestety sami widzimy, że koszty koszty pandemii są ogromne coraz więcej wychodzi właśnie tego rodzaju świadków, o których mówimy wcześniej, czyli te uszkodzenia neurologiczne co więcej jeszcze warto dodać, że to są te problemy neurologiczne nie korelują siłą przejścia choroby znaczy no i korelują też z wiekiem czy grupa Gazeta prawna taką młodych młodych ludzi, czyli to pokazuje, że to co żeśmy sądzili, że wiemy o tym wirusie na początku roku w pierwszej fali fali wiosennej to musimy bardzo silnie aktualizować naszą wiedzę do dostaną z jesieni i tak naprawdę widzimy, że przeciwnik jest dużo gorsze niż spodziewaliśmy jest dużo ważniejsze spodziewaliśmy w związku z tym to, że ktoś mówi, że ma silny organizm mi ni nikły procent, że trafi respirator jeszcze nikłe jeszcze mniejsze procent, że rzeczywiście urzędy i wyjdzie z tego całkowicie zdrowy odporny nie do końca prawdą tak jak to by wspomóc seria innymi słowy ta pozorność też też okazuje, że ludzie zakażają się drugi raz, więc być może naturalne przejście dlatego powitanie daje odporności takiej trwałej i być może właśnie, która z tych szczepionek będzie dużo lepszą metodą komunikacji niż niż właśnie naturalne przejście tej choroby także musimy czekać spokojnie na szczepionkę i jeżeli ona będzie to jednak ją skorzystajmy z niej, bo no to jest coś co może nam odmrozić nasz świat i być może uda nam się wrócić do normalności, bo bardzo dziękuję za rozmowę dr Paweł Boguszewski państwa gościem na euro fizjolog związane z Instytutu Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje pracownią metod behawioralnych bardzo dziękuję bardzo, dziękuję państwu na, a teraz przed państwem informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN FILOZOFA - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA