REKLAMA

Dłużnik nie płaci faktur? Sięgnij po ulgę na złe długi!

Podcast przedsiębiorczy
Data emisji:
2021-05-17 05:30
Prowadzący:
Czas trwania:
18:02 min.
Udostępnij:

Stosowana w podatkach PIT i VAT tak zwana ulga na złe długi, to narzędzie, które ma ukrócić zatory płatnicze. Przedsiębiorcy rzadko po nią sięgają - a przecież pozwala odzyskać zapłacony już podatek od wystawionej, a niezapłaconej faktury - i w ten sposób mieć pieniądze na przykład na spłatę swoich zobowiązań. Ulga ma też swoje konsekwencje dla dłużników, nad którymi wisi możliwość kary - i którzy te rozwiązania muszą stosować obowiązkowo. Szereg praktycznych informacji w tym odcinku Podcastu Przedsiębiorczego!

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak założyć i prowadzić własną firmę podcasty przedsiębiorcy zaprasza Wojciech Kowalik dzień dobry dziś w naszym podcaście zajmiemy się rozwiązaniem, które przedsiębiorcy stosują rzadko, a które pozwala im odzyskać część pieniędzy za zaległe faktury, a dokładniej zapłacone już za nie podatek to tzw. ulga na złe długi, którą można zastosować w przypadku przeterminowanych faktur podatku PIT o miesiąc w podatku VAT przeterminowanych o 3 miesiące jednocześnie to Rozwiń » bat wiszące nad dłużnikami, którzy nie regulują swoich zobowiązań wobec kontrahentów poczekają ich kary jak stosować taką ulgę i czym się to wiąże o tym rozmawiałem z Małgorzatą Szalą Dzikowską z biura rachunkowego klient i tak z MDK-u szczytu takiego jest ulga na złe długi cała koncepcja tej ulgi ma pomóc przedsiębiorcom oczywiście przedsiębiorcy muszą spełnić określone warunki, które ustawodawca określił ustawodawca patrzy na tę ulgę dwutorowo i przez pryzmat podatków dochodowych PIT-u CIT-u jak również VAT-u i w przypadku tych podatków możemy tę ulgę stosować placek najbardziej jak on oczywiście po spełni się określone warunki, które od, których oczekuję ustawodawca, gdybyśmy mieli powiedzieć ogólnie co daje taka ulga zasadniczo ma zapobiegać zatorom płatniczym ma zwiększyć płynność finansową przedsiębiorcom chodzi o to, żeby całą reakcję łańcuchową związaną z niepłaceniem zaległości ograniczyć bądź zmniejszyć bądź właściwie docelowo spowodować, że przedsiębiorcy mają większą ilość gotówki, żeby płacić zaległe faktury halowe mówiąc wprost chodzi o to, że mogę skorygować zapłacony już podatek tak tak odpowiednią deklaracjach i odpowiednio, stosując wyliczenia tej zaliczki na podatek podatek VAT omówimy sobie zapewne za chwilę różnice i warunki, które są dla tych podatków natomiast tak nie płacimy teraz podatki płacimy mniejszy podatek który, kiedy zapłaciliśmy pomniejszamy podstawy opodatkowania o kwoty zaległości w naszych naszych wierzytelności o naszych faktur, które zostały zapłacone przez kontrahentów w praktyce wygląda to tak, że obliczając zaliczkę na podatek dochodowy weryfikujemy, które faktury naszych faktur sprzedaży nie zostały zapłacone zaraz dniach powiemy, bo to też set istotne też zmieniło w dobie pandemii są bardziej sprzyjające dla przedsiębiorców niższy niż było to planowane przeciw 3 refaktury nie są zapłacone i taki co dalej patrzeć, które w, które nie są płacone patrz, jaka wychodzi zaliczka, a do zapłaty za dany miesiąc już na etapy tej zaliczki mogę pomniejszyć podstawy opodatkowania i tym samym podatek, który należy uiścić od wartości niezapłaconych faktur, jeżeli zdarzy się także w danym miesiącu mam niższą podstawę do opodatkowania niż wartość niezapłaconych faktur to mogę rozliczyć w kolejnych okresach również możemy takiego rozliczenia dokonać w korekcie rocznej jak lubimy zeznanie roczne PIT i mamy stratę mamy niezapłacone faktury przez naszych kontrahentów się zastanawiamy co dalej z tym zrobić to możemy powiększyć stratę podatkową od faktury, które zostały zapłacone przez naszych kontrahentów tak w przypadku podatku PIT, a w przypadku VAT-u jak to wygląda w przypadku VAT to zasadniczo korygowanie podstawy opodatkowania podatku należnego czy po stronie wierzycieli jest ten zwanym prawem wierzyciel podatnik nie musi z tego korzystać, ale może oczywiście jeśli chce nas w przypadku dłużników jest to obowiązek i mamy taką pewną rozbieżność, bo dłużnik musi kontrolować na bieżąco niezapłacone faktury musi je zdeklarować polega na tym, że musi zmniejszyć odpowiednią kwotę podatku naliczonego kwotę tych faktów, które nie zostały przez niego zapłacone może to jeszcze zupełnie dla osób, które słuchają o podatkach, a która nie do końca w tym na co dzień pracują, żeby rozdzielić ten podatek należny, który jest podatkiem od sprzedaży od podatku od zakupów, bo co do zasady do urzędu skarbowego wpłacamy różnicę pomiędzy podatkiem od sprzedaży podatkiem od portów i jeżeli mamy nagromadzonych tych faktur kosztowych wiele pan nie zostały zapłacone i przychodzi dzień składania deklaracji podatkowych to od liczyliśmy sobie sukcesywnie VAT z tych faktur, ale nie są zapłacone, więc nie możemy zawierzać tej kwoty jest nasz obowiązek, żeby w danym okresie rozliczeniowym pomniejszyć temu ten podatek naliczony od tych faktur kosztowych od niezapłacone części oraz w przypadku wierzyciela wierzyciel dochodzi do wniosku, że okej moi kontrahenci nie płacą ja też musi zapłacić swoim kontrahentom nie mam pieniędzy co zrobić wtedy weryfikuje weryfikuje faktury sprzedażowe swoje swoich kontrahentów sprawdza czy minął odpowiedni termin ten teren przez ustawodawcę został określony jako 90 dni miną wskazanego na fakturze rachunku w umowie musimy sprawdzić czy ta wierzytelność jest uprawdopodobniona to oznacza, że nie została zapłacona w ciągu 90 dni ani też z byka żaden sposób i następnie taki wierzyciel musi upewnić się czy jego dłużnik nie jest ustalenie w trakcie postępowania upadłościowego likwidacji restrukturyzacji i i jest jeszcze kolejny, bo jeśli jest z tego nie skorzystam tak jak jest kolejny warunek, bo to nie jest tak proste, że tutaj podatnik wierzyciel może sobie skorzystać z ulgi jest wspaniale wystarczy, że wskaże składa deklaracji już musi sprawdzać właśnie te wierzytelności musi sprawdzić czy kontrahent nie upadł nie likwiduje się czy jest czynnym podatnikiem podatku VAT jak już sobie posprawdzać te wszystkie parametry może pomniejszyć swoją podstawę opodatkowania oraz podatek należny w deklaracji to co tutaj jest tak istotna to, że wierzyciel nie informuje swojego kontrahenta, że zamierza dokonać takiej korekty łącznie z deklaracją teraz obowiązują nowe formularze aczkolwiek, jakby idea jest taka sama, a wierzyciel informuje organ podatkowy urząd skarbowy właściwego naczelnika o tym jakie faktury koryguje podaje bardzo precyzyjnie parametry, czyli podaje NIK podaje numer faktury kwotę tego zobowiązania i urzędy robią tzw. cross czeki weryfikują, a czy każda ze stron dokonała takiej korekty dłużnik musiał tak, bo mąż ja jako dłużnik ma obowiązek z ramienia g tak, a jako wierzyciel nie, jeżeli dłużnik nie dokona takiej korekty to by ponosić dodatkowe zobowiązania związane odsetki dodatkowe zapowiada zabytkową takie dodatkową sankcję dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane, jeżeli tego nie zrobi, a duża ta sankcja to jest 30% 30% podatku z tak plus odsetki to też dotkliwa dla dłużników, którzy tak nie mają na zapłatę tych zobowiązań to jeszcze dochodzą kolejne zobowiązania podatkowe, które należy uiścić, więc jak już się nie płacić wartościami wskazać, że się ma takie zaległości, bo nasz kontrahent waży się sprzeda nas nasz sprzedawca wierzyciel nie musi nas informować różnie bywa w życiu, bo czasem kontrahenci rozmawiają ze sobą zimną słuchaj nie zapłaciłeś nazywamy się do zapłaty nie płaci szlam wiedzą, że jeżeli nie zapłacić od tego tego dnia to wskażemy twoje faktury twoje dane w naszej deklaracji i urząd będzie o tym wiedzieć będzie się kontaktować rozpocznie postępowanie, gdyż czynności sprawdzające poczeka i często wystarcza, żeby druga strona albo regulowało albo zdeklarowała się, że może też zapłacić albo się mogą podmioty inaczej druga natomiast, jeżeli wierzyciel nie chce tego zrobić, bo nie musi informować swojego dłużnika zamierza ta zamierza dokonać takiej korekty są zdrowi i litera i jak najbardziej może to zrobić nie musi informować swojego kontrahenta może go wystawić na to, że będzie miał korespondencję listy z urzędu skarbowego jeśli jako dłużnik finalnie te zaległe faktury zapłacę co się wtedy dzieje już po wszczęciu tej całej procedury odwracamy odwracamy się postępowania jak już urząd wyciera ADO tego dłużnika przy czym na etapie, kiedy wierzyciel poinformował swojego dłużnika słuchanie zapłaciłeś za nie zapłacił zaległe faktury zapłać, bo był mamy tutaj nie dokonaliśmy dokonaliśmy już informacji albo nie dokonaliśmy to zależy na tym etapie stać, jeżeli nie dokonaliśmy naprawą płaci nie dokonujemy jest to kraj, jeżeli dokonaliśmy i zakładamy, że nasz dłużnik też wskazał te, które w ramach tych cieków i jest płatność odwracamy cała procedura, czyli każda ze stron odpowiednio zwiększać zmniejsza swoje podstawy opodatkowania i podatki, czyli ja jako wierzyciel może ten podatek dopłacić, a jako dłużnik mogę sobie go znowu odliczyć dokłada dokładnie tak zupełnie wyklucza nie tylko granicznym terminem to jest 90 dni od momentu, w którym mija termin płatności faktury albo termin płatności wynikające z umowy i wtedy ja jako przedsiębiorca jako wierzyciel mogę spokojnie do urzędu skarbowego zgłosić ten ten pan mi nie zapłacił mojej de facto sobie ten podatek, który ja już zapłaciłem z racji wystawionej faktury do mnie wróci w przypadku podatku VAT tak tak to się odbywa i też należy zwrócić należy jak do ostatniego dnia możliwego złożenia deklaracji za dany okres beatyfikował czy kontrahent zapłacił czynie zapłacił ten ostatni moment to jest 2005. dzień miesiąca następujący po miesiącu rozliczanym przykładowo w grudniu zmianami termin płatności 90 dzień i wierzyciela pojawia się już prawo do tego, żeby skorzystał z tej ulgi, ale oczekujemy, a do 25stycznia do momentu złożenia deklaracji dostawy ustawowe terminy graniczne i patrzymy czy zapłaci nie zapłaci jak zapłaci 2004. 2005. wysyłamy te deklaracje to musi usunąć to musimy zwiększyć podstawę ponownie, czyli musimy czekać będą ostatniego możliwego dnia złożenia przez nas deklaracji o podatku VAT, a w podatku PIT jak to wygląda podatku PIT to wygląda troszkę inaczej tutaj ustawodawca nie z bardziej przychylne dla wierzycieli, bo już po 30 dniach wierzyciel może skorygować tę podstawę opodatkowania, a w podatku PIT mamy 30 dni tak to transformację tak przed starciami przed ustawami covidowymi było 90 dni i toteż ważne, że można było dokonywać już tej korekty na etapie ustalania zaliczek na podatek dochodowy za dany miesiąc, a nie w zeznaniu rocznym będą po zamysł był taki, że weryfikujemy analizujemy cały rok i w zeznaniu rocznym sprawdzamy ten zapłacił to nam nie zapłacił komuś nie zapłaciliśmy np. a i wtedy była pomniejszana bądź bądź zwiększona podstawa opodatkowania natomiast ustawodawca wychodzi właśnie możliwość pomniejszania podstawy opodatkowania już na etapie miesięcznych zaliczek miesięcznych bądź kwartalnych no to na tym naszym przykładzie, kiedy mieliśmy przykład podatkiem VAT, kiedy termin 90 dni mija w grudniu to dokonuje tej całej operacji w styczniu to taki przykład podatkiem PIT jak będzie wyglądał termin płatności faktury mija w listopadzie 30 dni po nim mija w grudniu i Teresa ustalamy właśnie zaliczkę na podatek opat do 20grudnia nie czekamy do zeznania rocznego np. tam 30 kwietnia roku 2021 tylko już w grudniu możemy pomniejszyć podstawę opodatkowania od niezapłaconej faktury przez, kiedy dłużnik i kiedy dłużnik zapłaci zrobimy to samo co w przypadku podatku VAT tak to wracamy do operacji i to jest po stronie wierzyciela w marcu po stronie dłużnika natomiast właśnie tej ustawy covidowe tarcze kolejne możliwe były dłużnikom o korygowanie tych niezapłaconych faktur dopiero w zeznaniu rocznym czyli, jeżeli przez ten cały rok nie jesteśmy w stanie regulować z naszych zobowiązań to na etapie ustalania zaliczki na podatek dochodowy od miesięcznej kwartalnej nie musimy musimy zwiększać podstawy opodatkowania tylko możemy dopiero zrobić w zeznaniu rocznym termin płatności, o których mówiliśmy to jedno, ale mamy opisy, które nakładają na przedsiębiorców ścisłe określanie ile ma trwać ten termin płatności, żeby nie trwał pół roku np. tak zgadza się ustawodawca wyszedł naprzeciw przedsiębiorcom i chcąc zmniejszyć asymetrię w relacjach pomiędzy podmiotami pomiędzy przedsiębiorcami małymi Emil król, a dużymi w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych skazał maksymalny termin, którego nie należy przekraczać przekraczać 160 dni właśnie chodziło o to, żeby mikroprzedsiębiorcy, którzy operują dużymi przedsiębiorcami nie czekali na pieniądze albo nie czekali 180 dni, bo często nie przetrwać przypadną w przypadku kontraktów budowla danych często było to popularne duży duży kontrahent określał zapłaty pieniądze po 180 dniach, a ty finansów wszystkie zakupy działa, a my będziemy się dzisiaj jak nie pół roku został określony na sztywno termin, który wynosi 60 dni i były w tym roku to obowiązuje i należy się trzymać, a takie pytanie pani doświadczenia w czasach epidemii trwającego kryzysu przedsiębiorcy decydują się częściej na korzystanie z takich właśnie ulgi na złe długi w picie w hicie walcie jak cień wygląda także bardzo często przedsiębiorcy nie wiedzą w ogóle mają takie podejście, że jeżeli trzeba jakiś sposób kontaktować z urzędem skarbowym albo do nich pisać to oni wolą z tego czasem skorzystać, bo nie wiadomo co pan jest absolutnie niezasadne i naszych klientów nie mówi, że namawiamy natomiast proponujemy wskazują takie rozwiązania, że jest to możliwe warto z tego korzystać zachęcamy do tego, żeby takie rozwiązania, które zaproponowano ustawodawca skorzystać z pełną nie jest ryzykowne jak najbardziej zgodne z prawem UE wierzyciel, który ma zatory płatnicze przez niezapłacenie podatku będzie wpłacenie go w mniejszej kwocie może zapłacić swoim kontrahentom i niestety świetne rozwiązanie w Trybunale korzystać natomiast sami kontrahenci, jeżeli mieliby się przedzierać przez te przepisy i zastanawiać, w którym momencie, w której rubryce jak to technicznie zrobić nie są chętni do robienia tego wolą się wolą się przy czym określenie boksować ze swoimi kontrahentami wzywać do zapłaty niż skorzystać z takiego prostego rozwiązania, które funkcjonuje zawsze można poprosić o pomoc swoją księgową oczywiście istotne bardziej tak tak jak najbardziej można zabrać co mogę zrobić, żeby zwiększyć swoją płynność, gdzie mogę poszukać kasy wtedy księgowa proponuje takie rozwiązania klient decyduje się czy robimy tego nie robimy o uldze na złe długi rozmawiałem z Małgorzatą Szalą Dzikowską z biura rachunkowego klient i tak z MDK-u ksiądz Wojciech Kowalik dziękuje i do usłyszenia podcast przedsiębiorcy na tokfm PL i aplikacji TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PODCAST PRZEDSIĘBIORCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA