REKLAMA

Czy interes wspólnotowy w UE zanika? "W wielu krajach polityka zagraniczna jest zakładniczką polityki wewnętrznej"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-09 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski ponownie dobry wieczór wczoraj w mediach społecznościowych bardzo toczyła się ciekawa dyskusja wokół tez zawartych w tekście dr Marcina Kędzierskiego głównego eksperta centrum analiz klubu Jagiellońskiego tekst zatytułowany czy warto umierać z mechanizmu praworządnościowego dla państw Unii to tylko wygodny pretekst dla ważniejszych spraw pomyślałem, że będzie dobrze przynajmniej kilka wątków tej dyskusji przenieść na antenę Radia TOK FM pan dr Marcin Rozwiń » Kędzierski jest z nami dzień dobry dobry tor dobry wieczór właśnie na to nie chciałbym zacząć może jakoś tak, żeby nie ser spieszyć słuchać pana, ale pytanie czy warto umierać za mechanizm praworządnością wydaje się być aktualne tego istnieje we Włochach zgodnie z powiedzeniem, jeżeli wszystko nie zostało to tak jakby nie jest ustalona i dopóki nie będzie wszystkiego na papieża to poznamy dopiero w piątek ciężko powiedzieć jak będzie ona była konkluzja, ale faktycznie wydaje się, że do tego porozumienia dojdzie i wydaje się, że Polski rząd przystali na jakąś formą politycznej deklaracji, która w praktyce może nieco później stosowanie tego mechanizmu i nic więcej no właśnie, czyli rozumiem, że pewne tezy pana analizy będą tak czy inaczej aktualne jest tylko kwestia, kiedy one wejdą w życie no i tu chciałbym, żeby pan podzielił się ze słuchaczami swoją główną myślą, bo to co dla mnie było zaskoczeniem, kiedy czytałem ten tekst to, że pan traktuje ten mechanizm praworządności, o którym tak głośno od pewnego czasu jako właściwie tylko pewne użyteczne narzędzie, które nie tyle może być wykorzystywany tak jak mówią u nas rządzący do arbitralnego nakładania kary i przez to podważania nie wiem suwerenności naszego kraju, ale w ogóle do takiego dyscyplinowania wielu państw Unii europejskich, które chętnie sięgają po unijne pieniądze, a czasami nazbyt frywolnie traktują różne inne zasady, które powinny być przestrzegane zasady związane z finansami publicznymi z rozsądnym wydawaniem pieniędzy itd. czy rzeczywiście o to chodzi w tym mechanizmy mają za nie da się zrozumieć tego mechanizmu bez spojrzenia historię Unii Europejskiej ostatniej europejska od 20 lat przede wszystkim wprowadzenie waluty euro spowodowało relatywne poprawę sytuacji konkurencyjności gospodarek państw północy i pogorszenie konkurencyjności gospodarek południa w dalszej kolejności mieliśmy chodzę z Agatą lizbońskiego, który rozszerzył katalog spraw rozstrzyganych kwalifikowaną większością, a nie jednomyślność wreszcie pojawiło się już w połowie drugiej dekady 2001. wieku pierwsze zapisy dotyczące dyscyplinowania państw art. 7 jeden z z tego przejawów natomiast one wciąż było obwarowane koniecznością uzyskania jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich i to co jest istotą tej zmiany obecnie obserwujemy to jest wprowadzenie głosowania kwalifikowaną większością właśnie w przypadku jakiegoś jakieś formy na złoto ukarania państwa oczywiście te napięcia rosły między Europą północną południe to 5 od kilkunastu lat to co się dzieje dzisiaj to spór między Wschodem Zachodem między Brukselą, a Warszawą Budapesztem co do kuponu odpryskiem tych sporów między północą południem to było widać podczas lipcowego szczytu, gdzie po ponad 100 godzinach tak, ale ta kwestia praworządności zajęła tylko kilka godzin co w tym główny spór dotyczył podziału środków między północą południem państwa północ od dłuższego czasu starało się wprowadzić jakąś formę warunkowości wydatkowania w europejskich po to, żeby pieniędzy po prostu wydawać mniej, ponieważ nie chcemy już płatnikami netto do Polski rządzący uruchamiają cały spór wokół reformy wymiaru sprawiedliwości do bardzo wygodny pretekst, aby uruchomić taki mechanizm, który podkreśla może być równie dobrze w obecnym kształcie dostosowane także wobec państwa wobec spółek dlatego jest pełną bombą podłożoną pod integrację europejską, ponieważ może tylko pogłębiać te podziały, które już istnieją wewnątrz wspólnoty warto tu zadał to samo pytanie, które zadawałem osobom związanym z obozem rządzącym no przecież, dlaczego właśnie to ma być traktowane jako element, rozbijając integrację europejską widzi to tylko np. premier Mateusz Morawiecki, który często podkreślał w swoich wypowiedziach ostatnio widzi to Viktora Orbana wszyscy inni nie widzą łącznie z liderami państw południa, że to jest jakimś sensie groźne dla nich nie wydaje się, że widzą natomiast tego o tym publicznie nie mówią też trzeba pamiętać, że państwa południa straciły na rozszerzeniu Unii Europejskiej na wschód podwójnie to znaczy po pierwsze, straciły ze względu na przesunięcie środków np. funduszu spójności na wschód ruch, który wcześniej przed 2004 roku korzystały głównie zaś Hiszpania Grecja czy Portugalia, a po drugie, dlatego, że ze względu na włączenie naszego regionu do rynku wewnętrznego bardzo wiele fabryk i wobec produkcja przemysłowa tamtej części Europy przeniosła na wschód i relatywnie jakość życia klasy średniej Hiszpanii Portugalii we Francji we włoszech się pogorszyła się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zwłaszcza po kryzysie 2008 roku jak możemy ważny element, bo ten resentyment antyeuropejski on się pojawi już bardzo wyraźnie na początku tej dekady jako majorem skutek tego wielkiego kryzysu finansowego 2008 roku natomiast Polski rząd, uruchamiając skór z Unią europejską wokół kwestii praworządności wokół reformy wymiaru sprawiedliwości od PN pretekst też partiom głównego nurtu w krajach Europy zachodniej, aby przejąć te postulaty jakoś poprawić swoje notowania, ponieważ te hasła takie właśnie reset reset tym wobec naszego regionu były nośne społecznie i zasadzie jak seksu nie ma co powiedział Jacques Chirac, że Polska zaczęła okazów tego, aby siedzieć cicho zasadniczo w postrzeganiu naszego regionu w szóstce państw chodzi o okresie społeczeństwie się zmieniło moim zdaniem i był taki moment na przełomie pierwszej drugiej dekady, kiedy faktycznie Polska odgrywała większą dla Unii Europejskiej pamiętam rozmowę jeden z najwyższych polskich urzędników instytucji europejskich, które za to uwagę, że Polska gra wyraźnie powyżej swojego potencjału i zaraz zadało pytanie, kiedy się skończy, jakiej mierze za czystość ukończyło 20142015 roku ostatnim przejawem tego grania powyżej swego potencjału było przyznanie Donaldowi Tuskowi pozycji przewodniczącego rady europejskiej od tamtego czasu zaczęło się stopniowe wypychanie naszego regionu tego rdzenia Unii Europejskiej też od to czas jasno powiedzieć to wypychanie też miało 2, bo województwo czy Polska też odegrała istotną istotną rolę, ale i to ostatnie zdanie w tym tej części wydaje mi środek ten mechanizm praworządności od niej zyskiwał aż tak wielkiej aprobaty zrozumienia też wśród społeczeństw europejskich i wydawało się ja pamiętam takie spotkanie Polsko-Niemieckie ekspercki pod koniec ubiegłego obie ubiegłego roku, kiedy zastawialiśmy czy przypadkiem kwestie polityki klimatycznej, których Polska strukturalnie jest upośledzona nie będą ważniejszym elementem, który miałby wprowadzić właśnie warunkowo wydawania środków europejskich natomiast no to co stało się w kampanii prezydenckiej rozpętanie nagonki anty LGBT mówiąc w dużym skrócie sprawiło, że nawet bardziej umiarkowana część europejskiej zasadziła do niej, a tu jednak trzeba ukarać trzeba zdyscyplinować Polskę, ponieważ przekroczyła jedno pewną czerwoną linię przez osoby szybko udało się do porozumienia w sprawie tego mechanizmu praworządnościowego to nie przypadek, że to stało się moim zdaniem, że to stało się pod koniec lipca, czyli tak naprawdę kilka tygodni po zakończeniu polskiej kampanii wyborczej płyty wątkiem odkryte wątki LGBT były bardzo mocno poruszone tylko właśnie cały czas jak pana słucham to odnoszę takie wrażenie, że woli pan postrzegać na Unię europejską jako właśnie taki pole bitwy państw, które właśnie straciły zdolność wspólnotowego myślenia każdy tylko tam trzyma właśnie się swoich spraw swoich interesów i właśnie mało go ta wspólnotowość obchodzi czy rzeczywiście tak jest, bo o tym troszkę już mówiłem w poprzedniej rozmowie prof. Góralczykiem sam pomysł funduszu odbudowy wspólnego zadłużania się, a być może nawet płacenia tego długu przy pomocy nowych dochodów własnych budżetu unijnego poprzez ustanowienie takich podatków na poziomie Unii Europejskiej wskazywałby na to, że jednak jest sporo też takiego myślenia no właśnie, że jesteśmy na to jak to się kiedyś mówiło 1 łódce czy rzeczywiście jest pan widzi takie też tak takie silne myślenie na poziomie rządów państw, które tylko patrzą na swój interes, a jakoś zanika ten interes wspólnotowy no i po szybko inny przykład coraz głośniejsze mówi też badania opinii publicznej pokazują, żeby nadać Unii Europejskiej większe uprawnienia chociażby jeśli chodzi właśnie politykę zdrowotną co pandemia pewnie przyspieszyła to jak to jest trwają tak jest prawda czasu prawdę ekranu może wypowiadać zaskoczony jest federalizm to ja uważam, że wiele problemów, które współcześnie swojej pociesze borykają się państwo państwo polskie nie dać rozwiązań na poziomie Narodowym w i np. kwestie walki z rajami podatkowymi trzeba przenieść na poziom na poziom unijny zresztą premier Morawiecki też bardzo jak wskazywał 1 takich rajów podatkowych z tą Unii Europejskiej Holandia pro bardzo wyraźnie przeciwstawia się tutaj unijnej polityce w tym w tym zakresie natomiast jest życie między elitami europejskimi, które by rozumiejący wyzwania związane z globalizacją z tymi wszystkimi nowymi kasami chce technologicznymi europejskimi społeczeństwami sytuacja finansowa i tak ekonomista po 2008 roku się wyraźnie pogorszyła i wydaje się, że to właśnie społeczeństw europejskich niekoniecznie chcą dzisiaj takiej pogłębionej integracji wyznaczyły sobie na to co dzieje się właśnie wspomniany już Holandii oraz przymierza się do wyborów parlamentarnych, które są podważa siedemnastego, a marca 2021 roku od tak wyrażę te wątki europejskie są traktowane troszkę jako pochodna polityki wewnętrznej to nie jest tylko Polski problem to znaczy polityka zagraniczna bardzo idą państwa jest pochodną polityki zakładniczką polityki wewnętrznej Nisko Grecja Holandia także kwestia Francji Hiszpanii Włoch przecież te kwestie kwestie europejskie są przecież jakimś elementem rozgrywek wewnątrz krajowych i zadaje się, że się absolutnie zgody, że wśród liderów opinii ekspertów od polityków jest zrozumienie dla konieczności rozwiązania przynoszą żadnych powodów do kraju wspólnotowym przecież strefa euro aż o polską stanu jest istnienie Unii Europejskiej i nie Polski silnej Unii Europejskiej europejska bez harmonizacji polityki fiskalnej bez funduszu odbudowy po prostu rozleci, ale wietrzenia woli politycznej, żeby taki fundusz odbudowy takie taką prawdziwą Unię transferu zrobi fundusz odbudowy jest jednorazowe i Niemcy zgodziły się ligą po wielu latach tylko, dlatego że kanclerz Merkel zrozumiała w maju, że realna jest groźba wyjścia Włoch z Unii Europejskiej wcześniej niż Unia europejska od początku pandemii czy zostały marzec kwiecień dyskutowała nad wprowadzeniem tzw. Korona obligacje no i z tych rozmów nic nie wyszło to znaczy państw północy powiedziały stanowcze nie, a premier Holandii Mark Rutte ostentacyjnie stosy biografię Chopina na kolejnych szczytach rady europejskiej rozcierając z tym pan swoich partnerów Włoch czy mnie czy Hiszpanii, a nie minister finansów hektar trafia w Holandii publicznie mówił o Hiszpanach, że dostaną ani 1 holenderskiego euro, ponieważ są leniuchy ami i nośnymi tutaj obywatelami, którzy nigdy coś dołożyć europejskiej europejskiego budżetu, więc wydaje się, że te, że rząd jednak to są tamy władze transakcyjne, które muszą w jakiej zaś uzgadniać swoje interesy polityczne z interesami swoich elektoratów dzisiaj emocje w elektoratach jest raczej taka no ratusz to może walczą o swoje i obawiam się, że po pandemii i mu to z taką dużą niepokoją się po pandemii takie nastroje będą coraz coraz silniejsza no to oczywiście zobaczymy, ale z drugiej strony też trudno było lekceważyć to wszystko co się zaczęło dziać w naszej części Europy ja pomijam już, żeby nie mówić tylko w Polsce o Węgrzech, ale jednak wielu innych państw ramy dzisiaj chociażby historię w z premierem Czech poważne były problemy związane z ekipą rządzącą na Słowacji, kiedy doszło do zabójstwa dziennikarza okazało się, że po prostu pokazywał mafijne powiązania obozu rządzącego jak sobie przypomina pan jeszcze niedawno dyskusję o Rumunii, kiedy kiedy, kiedy państwo miało prezydenckiej pytany, dlaczego tyle osób oskarżonych o korupcję związanych z władzą zwolniono z więzień to minister do spraw euro Unia może nie, omijając punkt odesłał nas długa już to, bo to, że jeszcze, aby uważnie głos i Bułgaria itd. więc na koniec pozostała tylko minuta w nocną wydaje się, że też trochę jednak co dużo mówić, że jakaś forma dyscyplinowania państw, żeby ten klub się też nie rozpadał ze względu na brak zasad jest potrzeba także to bez zgody, że tutaj mamy do czynienia z pewnymi próbami młodymi demokracjami już w naszej części Europy, gdy popatrzymy na kwestię wyłudzania środków europejskich to Polska jest tutaj kompletnie nie jest nadzorowane, dlatego że Polska nie ma takich problemów jak właśnie premier Babisz tylko obraz sytuacji, której premier Morawiecki Słowacja oraz fundusz europejskiej w Polsce na model kończą się do dymisji dzień później więc, więc to jest problem natomiast myślę, że to jest to jest dla Unii Europejskiej to niesportowe, ale które podają narastające napięcia w strefie euro i oczywiście bardzo chciał, że Polska, bo częścią strefy euro co, więc chciałem, żeby mieć prawdziwą Unię transferów, ale obawiam się, że nowa prawica takimi są w Polsce mało popularne, a nie tylko w Polsce, a także państw Europy zachodniej będzie duży dystans do stworzenia stany Zjednoczone euro bardzo dzisiaj już dziękuję za rozmowę pan dr Marcin Kędzierski główny ekspert centrum analiz klubu Jagiellońskiego był gościem popołudnia dziękuję pięknie podziękowano pana Bartłomieja pogranicznego, który audycję przygotował Adam nasz kraj, który realizował za chwilę informacje po nich kultura osobista jeśli usłyszą państwo już jutro po godzinę 18 zatem do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA