REKLAMA

Czym jest macronowski "islam oświeceniowy"?

Połączenie
Data emisji:
2020-12-10 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 23 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry Che Guevara będziemy mówili o rządzie francuskim Emmanuelle nie amant Emanuel przepraszam tak odmieniać makro niektóre kontynuuje ten kierunek walce islamskim radykalizmem jak w ogóle bym zaczął, zanim przejdziemy do samych założeń ustawy, które są już znane dyskutowane chciałybyśmy się troszkę cofnęli zadali sobie pytanie poco Rozwiń » to było, dlaczego się zdecydował na wejście w ten obszar z kim to jest rywalizacja polityczna wg ciebie to wielu komentatorów wskazuje, że to jest bardzo późna reakcja po emerytalna Eko objął prezydent przy pół roku temu problem islamskiego radykalizmu problem też aktów terrorystycznych popełnianych przez muzułmanów to nie jest we Francji problem nowe i oczywiście jeszcze za reprezentuje Francois Hollande w 2015 zamachy w Paryżu rok 2016 zamachy więcej, więc jeśli spojrzymy z tego punktu widzenia tak zagrożenie terrorystyczne radykalizm islamski to jest problem już dość dość stary urwane budzący ogromne zaniepokojenie Francuzów z sondaży wynika, że właściwie blisko 90% Francuzów jest zaniepokojonych wzrostem radykalizmu islamskiego, więc właściwie bardziej można sobie zadać pytanie, dlaczego tak późno, dlaczego w sumie przez 3,5 roku prezydentury takie działania nie był podejmowane nauczyciele są bardzo trudne w tym sensie, że o jak dochodzą tak jakby w stare fundamentalne debaty dla Francji sceny politycznej, ale cóż czy wcześnie polaryzują polaryzują scenę polityczną poprawić skalne prawica lewica ma na ten temat zupełnie zupełnie inne zdanie zupełnie inne podejście, a pamiętajmy, że jest dla Macrona ta wizja, ale jednak jednoczenia centrum sceny politycznej, a w momencie dochodzenia do prezydentury i również potem szalenie szalenie istotne radosną oczywiście nie było można dojść do końca kadencji uda mi się reelekcją bez próby przynajmniej stworzenia rozwiązań które, które jakoś w tym dla tego problemu przewodność siły stąd dyskusja, która tak naprawdę toczy się od od początku tego roku, bo wiele się też mówiła w kontekście chociażby ostatniego ostatniego zamachu, który się ogromnym ogromnym echem odbiła czy morderstwa tak dokonanego na nauczycielu samo lub Dacia, ale to to jest tylko kontekst, który tak naprawdę jakoś tę debatę może ukierunkowuje natomiast nie jest tak oczywiście, że to decyzje podjęte pod wpływem emocji ostatnich wydarzeń ostatnich kilku tygodni częstą kierują się za to oczywiste natomiast zastanawia nad tym czy patrząc na ten projekt może tylko parę zdań o tym co się w nim znalazło m.in. zakaz organizowania tajnych szkół religijnych proces radykalny islam zakaz certyfikatów dziewictwa wzmocnień walki z przemysłu z przymusowymi małżeństwami egzekwowanie obowiązku przedszkolnego od trzeciego roku życia naszej rozumie jakieś takie działania też integracyjne dla społeczności ten no bo przedszkolne tak interpretuje, ale i byśmy jeszcze zastanowili nad tym czy właściwie makro to dalej jest jakaś projekt centrum wciąż jednak właśnie też za sprawą takich pomysłów ustawa przesuwa się jednak bardzo mocno prawicowej konserwatywnej prawicy panda i nie powiedziałem, że się przesuwa w stronę konserwatywnej rzeczy radykalnej prawicy natomiast na całą pewnością to jest ta flanka, którą musi zadbać w kontekście w kontekście nadchodzącej to za 1,5 roku już w nadchodzących wyborów wcześniejszej kampanii prezydenckiej na poprzednią walkę w drugiej turze z pociągu z przedstawicielstwa przedstawicielką radykalnej prawicy Marine ten oczyści nie jest nie jest przesądzone, bo wiele jeszcze może wydarzyć pytanie o ruchy na postęp po stronie chociażby natomiast istnieje takie prawdopodobieństwo w związku z tym zagospodarowanie powiedziałabym trosk elektoratu prawicowego jest tym momencie całą pewnością całą pewnością bardzo istotne natomiast na to nie oznacza rzecz jasna, że tak jak inne pomysły, które zostały zawarte w tym projekcie ustawy jest rzeczywiście nie wiemy RN ustawa będzie wygodnie przejść przez parlament to czeka Francuzów na początku przyszłego roku, ale oczywiście nie ma nie ma żadnej gwarancji, że propozycje rzeczywiście wyborców konserwatywnych przekonają, zwłaszcza że obawy do Air realizmu Ślaskiego to jest 1 kwestia natomiast to nie jest ustawa, która dotyczy chwili też, że wyłącznie wyłącznie muzułmanów dotyczy dotyczy wyłącznie w swej tezie stowarzyszeń wyznania kulturalnych muzułmańskich miejsc kultu muzułmańskich tak tego typu tego typu ustawy zmagała się zresztą Marie Le Pen natomiast praktyce ze względu oczywiście na nominalną trafność światopoglądową francuskiego ustawa oczywiście ma za zadanie, jakby większym stopniu w ogóle kontrolować kontrolować funkcjonowanie stowarzyszeń wyznaniowych i kulturalnych we Francji, więc pojawiają się też głosy po prawej stronie sceny politycznej, że być może ta ustawa może również uderzyć w katolików i wolność wolność sumienia wyznania także na problem jest troszkę bardziej skomplikowana no tak w ogóle problem powiedziałbym też rozdzielenia radykalnego islamu od niej radykalne islamu prawda czy tutaj premier Castex mówi o tym, że Jean Castex mówi o tym, że nigdy nie pomylimy zwykłych muzułmanów z tymi, że tak powiem brzydko niezwykłymi, czyli z radykałami z fundamentalistami może być takie proste, bo to właściwie oznaczałoby, że ktoś musi być jakiś jak jakaś instancja kontrolna, która o tym decydują rozumiem, że chyba złożone z teologów muzułmańskich, więc to jest to jest oczywiście duży problem tak by z 1 strony konieczność konieczność współpracy z środowiskiem siedliskiem muzułmańskim do koń pomoże zrzucić aż wejdę słowo stoimy to 105 000 000 ludzi mniej więc, jakie były szacunki, a 2003 roku oczywiście, tak więc jest to oczywiście znacząca część społeczeństwa francuskiego jest znaczący elektorat są po prostu francuscy obywatele, do których których eliminowanie u nas tak byłoby działaniem, a co nie absolutnie samobójczą w związku z tym ta ustawa też jest krytykowana ze wszystkich stron jako za bardzo ingerujące za mało ingerująca, więc stanowiące jakiś przyczynek które, które nie odniesie żadnych żadnych sensownych skutków pytanie jest oczywiście, gdy na ile te działania wymierzone właśnie stowarzyszenia wyznaniowe kulturalne czy poszczególne meczety, jakby na ile one rzeczywiście doprowadzą w odczuciu poczuciu zwykłego Francuza do zmniejszenia zagrożenia terrorystycznego i rewitalizacyjne gospodarz z kolei są są badacze, którzy wskazują że, że te zamachy, których nie doszło do skutku albo, który był udaremnia to niekoniecznie jest tak, że radykalizacja następuje następuje w meczetach tak niekoniecznie także radykalizacja następuje wyłącznie w tych stowarzyszeniach strzeleckich czy para Lechickiej oczywiście wskazuje na więzienia więzienia albo w ogóle środowiska po pierwsze, jak będą dane wirtualizacja ubóstwo środowiska zagrożone przestępczością tak młodzi ludzie, którzy nie mają nie mają żadnych szans na wyrwanie się z tych gett, którzy nie są w stanie, którzy pozostawieni sami sobie, gdzie system Litwa też żaden sposób nie tworzy im dróg awansu, ponieważ w tych gettach funkcjonują w tych szkołach, które dają po to, szansa na kolejnych etapach francuskiego systemu edukacji więc, gdy taka systemowa też nieformalne dyskryminacja różnych etapach życia i że to jest problem tak realizować się czy otrzymywać konkretne informacje w jaki sposób dokonać zamachu umożliwia internet nie jest koniecznie problem problem meczetu czy sprowadzane z Turcji Arabii Saudyjskiej ma tych meczetów w takie takie głosy też też się pojawiają i również ze strony badaczy rzeczywistości społecznej Francji, więc też oczywiście trudno je jedno, a więc pytanie jest taki na ile te działania, które przewiduje przedstawiona ustawa, jakby będą w stanie rozwiązać realny problem oczywiście powstaje pytanie na ile działania polityczne mają rozwiązywać realne problemy na ile mają, a więc padała, gdybym ja, próbując nawet zupełnie inny albo tworzyć po to, żeby potem rozwiązać, lecz to nie jest tak, żeby właśnie w tej chwili zaczynamy wracać do takiego już powiedziałbym przez sławnego tematu francuskiego, czyli te słynne Przedmieście prawda, że tę taka segregacja kulturową etniczną klasowa właśnie coś, czego to to co się wytworzyło właściwie wskutek no tutaj trudno wskazać 1 winnego prawda można będzie to właśnie konsolidacja całej klasy politycznej rozmaitych działań na 30 jest stary problem to nie jest tak, że to jest problem problem nowe jak i tutaj rzeczywiście jest także no trudno oczekiwać, że takie działania związane tak naprawdę z RO w dużej mierze z kultem religijnym tak też pamiętajmy, że oczywiście to zresztą powtarza powtarza wielu komentatorów, że ta ustawa dotyczy wyłącznie kwestii kwestii związanych z kultem religijnym około kulturowych na jego kwestii edukacji tak natomiast i jeżeli można mówić o jakiekolwiek działania właśnie integracyjne to, o czym wspominałem to właściwie dotyczy to wyłącznie edukacji, ale raczej na zasadzie włączenia wyłączenia dzieci w system edukacji Państwowej z nadzieją, że ta edukacja Państwowa sprawi, że będą żeliwnymi wyznawcami ideałów Republiki ani żadnymi wyznawcami islamu właściwie byłoby na tyle natomiast spektrum problemów społecznych i ekonomiczne pozostaje poza sferą zainteresowania tej ustawy oczywiście nie oznacza, że pozostaje poza sferą zainteresowania państwa w ogóle, bo da do 4 programów integracyjnych, jakby we Francji funkcjonuje języka debata na temat tego jak funkcjonuje to jest skuteczne to nie jest skuteczne, jeżeli chodzi o tę konkretną ustawę o ona tak naprawdę ma zapobiegać temu co mu co zresztą Emmanuel Macron nazywa nazwa separatyzm tak, czyli takim tworzeniem czy próbą tworzenia społeczeństwa Społem w społeczeństwie czy państwo w państwie takie założenie jest takie, że pewna mniejszość muzułmańska nie chce rozstać z zasad gry obowiązujących w Republice francuskiej i usiłuje żyć wg własnych reguł gry względnie zarządzać próbować narzucać większości tak natomiast ten separatyzm czy ten dotyczy właśnie wyłącznie na ma podłoże religijne tak często myślimy o separatyzm raczej w kontekście podłoża etnicznego czy narodowościowego separatora np. korsykański absolutnie nie ma Bożego, którzy zatrzymają wrócimy po informacjach jest trzynasta 37 łączenie łączenie trzynasta 44 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu politycznych Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy o ustawę, którą przygotował rząd Emmanuela Macrona w ustawie 2 dotyczącej walki fundamentalizmem islamskim to jest taka ustawa, o której się mówi żona ma w pewnym sensie integrować kontrować zasad Republiki ja bym się jednak zastanowić nad 1 rzeczą, bo stracą mówiliśmy przed informacjami właściwie wynika, że ona ma bardzo wielu wrogów natomiast mnie ciekawi, gdzie mogą korzyści z przyjęcia takiego rozwiązania przepchnie go przez francuskie zgromadzenie narodowe może nie trzeba będzie przepychać zresztą, ale czy to jest także w tym momencie jednak więcej krytyków więcej słychać krytycznych głosów to się podoba czy też może właśnie być także nikomu nie podoba się stosownego rozczarowań czy ze względu na to pytanie chciałbym też jeszcze podkreślić może to, o czym zresztą przed chwilą powiedziała tak, bo ta ustawa jest odbierana powszechnie jako narzędzie czy do prób ulżenia narzędzia walki ze, a islamskim radykalizmem przed islamem politycznym natomiast jej nazwa tak naprawdę właśnie to jest ustawa na rzecz utrwalania zasad Republiki tak to jest oczywiście także do eleganckie eleganckie sformułowanie o, która nie zniechęcać potencjalnych potencjalnych przeciwników, niemniej jednak to też pokazuje pokazuje pewien kontekst myślę, że również dzieło, które musiano ten projekt, czyli 9grudnia 1001 środkowa to jest dokładnie 115 różni rocznica ogłoszenia w 1500 piątym roku ustawy o rozdziale kościoła od państwa takiej ustawy absolutnie założycielskiej dla idei laickości we Francji ustawę, która nie tyle była kamieniem węgielnym co cao zwieńczeniem procesu laicyzacji Francji wczasach w czasach trzeciej Republiki i przejawem walki raczej z katolicyzmem politycznym, więc to to jest jakoś jakości kawę i istotne i pokazać pewną oś myślenia o relacjach państwa religii, ale też pokazuje pewną taką kość zdradę legitymizację no i tu wracam do do swojego twojego pytania, bo myślę, że ta oś legitymizację na uzasadniającą to tę propozycję mająca ją wyjaśnić obywatelom i właśnie taka, że to jest to jest obrona zasad idei absolutnie fundamentalnych dla państwa francuskiego, które wykluły się walce ze wiele lat temu ze fundamentalizm religijny czy z religią roszczący sobie krawat do do robienia polityki i Francji do wpływu na na politykę no a teraz jakby tworzą rozwiązania, ponieważ proces jest troszeczkę inne bo, ale jednak państwo jego jego podstawę zasady są zagrożone również przez nie tyle religię co oczywiście fundamentalizm religijny, więc a, więc to to jest taka wydaje się jednak próba próba przekonania większości Francuzów do tego, że mówimy tutaj o rzeczach fundamentalnych o fundamentalnych zasadach państwa francuskiego tych, których bronimy które, które są założycielskie tak jest mekką mnóstwo bardzo często odwołuje się do ideałów oświecenia tak mówi o odtworzeniu islamu oświecenie oświeconego oświeceniowe właśnie takie wiązało się zmienić zmienić myślenie o religii i miejscu religii państwa społeczeństwa w odniesieniu do chrześcijaństwa w konkretnym przypadku francuskiego katolicyzmu tak samo to jest to jest próba w tej warstwie ideologicznej oczywiście stworzenia analogicznej drogi dla islamu we Francji no właśnie musimy niestety jednak pamiętać o tym, że rzymscy katolicy to to są jednak jest ponad 60 czy inaczej tradycyjnie też ponad 60% Francuzów prawda czy oczywiście tam większość ze świadczoną ma z kontekstem katolicyzmem taki powiedziałbym rytualny czy na zasadzie pewnej ornamentyki czy tradycji natomiast warto o tym, że ten gest rozdzielenia kościoła od państwa we Francji odbywał się w jakim kontekście prawdę towar religia większościowa natomiast tutaj mamy do czynienia z ustawą o g otworzyć być może przystawiać na oświecony islam w religii mniejszościowe grupy, która tak będzie się przed informacjami jest z wielu pod wieloma rządami dyskryminowana czy wykluczana i to jest ten problem prawda znaczy jak tworzyć aż oświecony islam w sytuacji, kiedy właściwie 1 taki głównych zarzutów pod adresem tej ustawy tego projektu jest taki, że ona właściwie powstaje panowaniem muzułmanów francuskich i oczy plus oczywiście wydobywa wszystkie bardzo czarne ciemne karty historii choćby Algierię prawda, więc chodzimy na bardzo grząskie pole i fajnie jest budować na lodzie zręcznie sprytnie to niewątpliwie pewien talent polityczny i taka powiedziałbym francuska finezja tutaj daje o sobie znać inteligencja po prostu państwo wiązać, ale tak na dobrą sprawę to są zupełnie inne gesty do tak oczywiście tutaj tutaj pełna pełna zgoda są to sytuację no w premierze w dużej mierze nieporównywalny więcej rzecz jasna mówiła o pewnej własnej strategii strategii politycznej no i w związku z tym wracamy do tego dnia o kontrowersje czy myślę że, że ta ustawa oczywiście zostanie uchwalona prawdopodobnie z pewnymi pewnymi zmianami raczej myślę o rozwodnieniu niż o niż wzmocnieniu zresztą już było widać nawet kont na poziomie propozycji tak, bo pierwotna propozycja dotycząca chociażby właściwie całkowitego nie ma zakazu edukacji domowej z wyjątkiem no ewidentnych przypadków zdrowotne została oprotestowana przez francuską radę państwa w związku z tym ta ostatnia w tym projekcie jest szereg wyjątków także edukacja domowa ze Francji France nie zniknie, tak więc myślę, że to jest raczej ten kierunek kierunek również prace w zgromadzeniu zgromadzeniu Narodowym i w parlamencie i parlamencie w ogóle jak wspomina pierwszą część naszej audycji myślę, że ta ustawa o żadnej mierze nie rozwiąże fundamentalnych problemów, bo one one są głębsze są strefowe tak i większa kontrola państwa sprawowana nad meczetami czy ważne różnego rodzaju organizacjami prowadzonymi przez społeczność muzułmańską może też Nieć efekty wiedziałabym deszcz deszcz kontrproduktywne w tym sensie, że rok będzie budzić opór będzie budzić poczuł się zwyczajnie nie zasłużonego może nie prześladowania, ale jednak niezasłużone kontroli pielęgnowania niewątpliwie prawda to osoba, a rozmowami jak mają poczucie społeczność muzułmańska w ogóle się stygmatyzacji bardzo wielu obszarach życia Francji źródło w życiu społecznym życiu ekonomicznym tak dyskryminacja na rynku pracy, które zresztą nie dotyczy tylko muzułmanów w ogóle generalnie rzecz biorąc związki rynek pracy jest masa dominujący wobec wobec niej Francuzów czy nie nie Francuzów standardowych tak tak mimo więc, więc być może będzie to kolejny kolejny element, który te napięte napięcie będzie wzmacniać tak natomiast z drugiej strony w sensie politycznym nie wypracowania jakiejkolwiek odpowiedzi na problem, który jest zdefiniowany w przestrzeni publicznej związane przez siły polityczne przez ruchy społeczne właśnie ze z meczetami i organizacjami muzułmańskimi na też wydaje się że, że to niemożliwe jest w związku z tym taka próba rozwiązania pożyczkę węzła gordyjskiego bardzo trochę z bardzo strona tak naprawdę do tego słynne z 1 strony, ale z drugiej strony wydaje mi się też doskonale ustawić tak, czyli staramy się je wystawić z 1 strony w wypracować rozwiązania, których aktu, które mogą mogą się spotkać się z przychylnością naszych przeciwników tej prawej strony z drugiej jednak z drugiej strony właśnie staramy się jednak zachować w tym wszystkim umiar i widzieć większe spektrum problemów dziękuję bardzo, prof. Agnieszka cięcia oraz Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk państwa moim gościem 1355 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA