REKLAMA

Rewolucja listopadowa

Sprawy Różne
Data emisji:
2020-11-29 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:23 min.
Udostępnij:

Rewolucja bolszewicka miała zalać świat, ale tak się jednak nie stało. Dlaczego? Jak to wyglądało na ziemiach niemieckich, a jak - polskich?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami prof. Arkadiusz Stempin wyższa szkoła europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytet we Fryburgu dobry wieczór panie profesorze witam serdecznie dobry wieczór pani redaktor to był dobry państwu rozpoczynamy tym samym audycje sprawy różne przy mikrofonie Karolina Lewicka witam wszystkich słuchaczy panie profesorze powiemy dzisiaj o rewolucji listopadowej w Niemczech w roku 1918 to jest niezwykle interesujące wydarzenie rewolucja listopadowa, Rozwiń » która jak rozumiem miała charakter oddolny, bo emisariusze Lenina w Niemczech w Berlinie w roku 1918 nie było, a np. Róża Luksemburg czy innych działaczy lipnych dopiero opuścili więzienie, więc raczej też nie mogli być spiritus movens tej rewolucji, a jednocześnie jej uruchomienie się powstanie spełniało oczekiwania Lenina właśnie, który marzył o eksporcie rewolucji przez pierwsze lata panowania bolszewików w Rosji radzieckiej i wielokrotnie mówił o tym, że państwo niemieckie jest kluczowe, żeby dołączyć do tej ogólnoświatowej rewolucji bolszewizmu tak, ponieważ optyce Lenina, a szczególnie po 900 dziewiętnastym roku uświadomiono sobie, że Rosja nie będzie w stanie wyemitować wyeksponować rewolucji do takich krajów jak Niemcy jak wielka Brytania Francja, że ta siła cywilizacyjna na Rosji radzieckiej jest zdecydowanie za słaba i Rosja będzie uwikłana w obronę rewolucji w swoim swoim kraju i TEE wtedy ten światowy żagiew rewolucji musi niezależnie od Rosji buchnął wyrokować w Niemczech Francji we włoszech Anglii w krajach, które cywilizacyjnie znajdują się na wyższym pułapie niż dziś Rosja oczywiście niemal do końca wojny wielkiej wojny pierwszej wojnie światowej społeczeństwo niemieckie był utrzymywany w takim przekonaniu że, choć sytuacja jest trudna to zwycięstwo jest możliwe patrząc na to gdzie znajdował się w 1918 roku wojska niemieckie to znaczy jeszcze we Francji Belgii głęboko w Rosji na Ukrainie to można rzeczywiście było być przekonanym, że jeszcze wszystko może zakończyć się dla cesarstwa niemieckiego pozytywnie a kiedy w sierpniu 1918 kwatera główna armii niemieckiej zażądała od rządu wystąpienia z propozycją zawieszenia broni ta informacja spadła na Niemców jak GROM z jasnego nieba jak rozumiem wybuch rewolucji w listopadzie to była reakcja na to co stało się przez ostatnie 4 lata tak, bo dowództwo niemieckie pod kierunkiem ludem dorosła i Hindenburga nie do końca, a informowało i rząd rzeszy o prawdziwej sytuacji właściwie urzędów i urzędowi Hindenburg okłamywali się sami siebie to taka a taka dosyć częsta sytuacja dosyć częste zjawisko psychologii, gdzie ta konfuzja i ten dysonans poznawczy powoduje okłamywanie samego siebie, a faktycznie natomiast, jeżeli byśmy przyjęli tę optykę nawet jeszcze po sierpniu 900 osiemnastego roku, kiedy gruchnęła wieść wieść o porażkach militarnych Niemców na froncie zachodnim, czyli we Francji to Niemcy nie ponieśli żadnego na wojnie żadnego spektakularnego żadne spektakularne porażki, więc trochę to takie samo okłamywanie siebie przenoszone dalej w głąb społeczeństwa okłamywanie tego społeczeństwo realnych sytuacji militarnej i nie było aż tak brutalne pisane tak kłamliwym alfabetem, bo nie ma militarnej porażki spektakularnej armii niemieckiej na froncie zachodnim to co się stało to kiedy nastąpiła na początku sierpnia 900 osiemnastego roku ta ofensywa aliancka na froncie zachodnim czy w francuskim no to ludem Tur Ludew do ich 1 lub uświadomili sobie, że nie dysponują siłami nie dysponują odpowiednią armią nie wspomniał ludzi nie dysponują sprzętem by przeciw waży tę ofensywę i wtedy faktycznie lód będą hitem, bo byli świadomi, że ponieśli militarną klęskę, a jeszcze, żeby tak ten arenę trochę skomplikować to uświadomi musimy sobie uświadomić jeszcze jedno na Wschodzie Niemcy odnieśli spektakularny sukces, jeżeli braku spektakularnej porażki na Zachodzie to był spektakularny sukces na Wschodzie de facto Niemcy weszły tak głęboko w organizmie państwa rosyjskiego dawnego imperium Romanowów, że praktycznie zajmowały obszar aż to aż do Uralu, więc ta asymetria no powodowała konfuzję w tych głowach militarystów, a szczególnie im będą Hindenburga IMI Rudolfa, a więc to samo okłamywanie się miało dziś jakieś takie zakorzenienie w tej psychologii sytuacji, a dla Niemców dla tych szerokich mas społeczeństwa niemieckiego paskudna czy właściwie niemożliwa do wytrzymania sytuacja ona pomimo sukcesów na, a froncie wschodnim ona praktycznie rozciągała się na 2 lata to uczynić szynami do 900 szesnastego roku, a tę paskudną niemożliwą do zniesienia sytuacją wyznaczały 2, a mierniki 2 premierze Terma chętny głód i straty fizyczne śmierć ludzi, którzy byli no na froncie, którzy należeli do rodzin tych, którzy pozostawali w Niemczech na zapleczu frontowych, czyli ludzie jedli coraz mniej i garaży w Niemczech w cesarstwie niemieckim co w warstwie Wilhelma drugiego 1 na okrągło bruki bukiet na śniadanie brukiew na kolację zupę z brukwi na na obiad głód był przy potężnym, czyli coraz mniej jedli raz częściej utrzymywali wieść o tym, że ktoś z bliskich legł na froncie to działało jak czerwona płachta na byka także nie tylko dla tych sfer robotniczych, które potem będą nośnikami tej rewolucji, ale także do tych sfer szlacheckich arystokratycznych śmierci rodziny dziedzinie były taką no przysłowia głową wójt przyszło wiele godzin do do trumny po tym, załamaniu się niemieckiej ofensywy na Zachodzie mówił pan profesor przed chwilą sztab generalny nalegał na szybkie zawieszenie broni na froncie i oddanie realnej władzy w kraju parlamentowi był taki plan na odgórną rewolucje nie został wprowadzony w życie, więc można powiedzieć stąd wybuch rewolucji oddolnej 24października 1918 roku ma miejsce pewne kluczowe dla dalszego rozwoju wypadków wydarzenia mianowicie adm. Franz von hiper ogłosił zamiar wyjścia może wydania ostatniej decydującej bitwy Flocie angielskiej, czyli Flota niemiecka miała po prostu jak to mówią słowa pewnej piosenki z honorem Lec na dnie i okazało się, że marynarze nie zamierza już tych ostatnich niemalże godzinach wojny bezsensownie ginąć po prostu się zbuntowali tak ta historia to już jest taki bezpośredni zapłon dla rewolucji natomiast ona ma takie lekko duszy tło i prehistorii, bo w lipcu, czyli rok wcześniej w lipcu siedemnastego roku odrzucono rezolucję reszta, czyli niemieckiego parlamentu o rezygnacji z dalszego kontynuowania wojny i opowiedzeniu się tzw. kosztem mogą swój 1, czyli pokojem, który kończyłby w danym momencie wojny, ale to oznaczałoby rezygnację z tych olbrzymich połaci na Wschodzie, który znajdował się tylko pod kontrolą armii niemieckiej no tego to już absolutnie nie mieściło w głowie inne Burgas im ludzie Adolfa i ponieważ koncepcję tę wspierała socjal politycznie Socjaldemokracja niemiecka czy największa siła polityczna w Niemczech no to idea zawarcia tego pokoju siedemnastym roku za rezygnację z nabytków na Wschodzie upadła i to, o czym pani redaktor mówi, czyli próba po zakończeniu wojny na Wschodzie zakończeniu go w tym zwycięskim pokojem brzeskim przerzuceniu sił na front zachodni i doprowadzeniu tam do finału zgodnego ze swoimi oczekiwaniami niż w pełni nie spełniło się, ponieważ w sierpniu trzynastego roku lub będą i Chiny, bo uświadomił sobie nie mają sił na ofensywę zachodnią, ale tras wracam do tego wątku, który zasugerowała pani pani redaktor szukano rozwiązania nie militarnego na froncie lądowym, ale szukania szukano rozwiązania militarnego na, a w morzu skoro armia niemiecka krótko przed wojną przy ogonku przed ruchem pieszych wojnie światowej nakręcała nieprawdopodobnie szybko swoje zbrojenia morskie sądzono, że w tej wojnie morskiej na wodzie na morzu uda się uda się położyć na łopatki wielką Brytanię i ta jak ryzykowna, a na inicjatywa rozpoczęcia blitzkriegu na morzu sierpnia na osiemnastego roku w ogóle nie została na nie do i została zrealizowana, ponieważ pracujących w 2 takie kluczowych portach niemieckich, gdzie stacjonowała Flota militarna na marynarki wojennej drugiej rzeszy robotniczy palaczy zgasili kotły okrętach niemieckich, a marynarzy żołnierze przeprowadzili sabotaż poprzecinał kable na okrętach i to uniemożliwiło wejście w ogóle tego Kriegsmarine na na pełne morze i rzucenie rękawicy na oceanie na morzu północnym Flocie brytyjskiej części ten sabotaż w Kilonii marynarzy i głównie palaczy miało zapobiec tej klęsce militarnej trochę stylu tych legendarnych Nibelungów skoro arystokracja wojskowa ludzie w tym naczelnym dowództwie armii kierowali się tym monarchicznym kodeksem medyczne etycznym domagających się śmierci niż poddania skoro jesteśmy w Kilonii to jest 3listopada 1918 roku te rebelię bunt marynarzy poparli robotnicy, o czym pan profesor powiedział rewolucja rozlała się bardzo szybko na całe Niemcy niebyła sterowana też, o czym mówiliśmy przez zawodowych rewolucjonistów, bo ich po prostu nie było decydowały masy ludzkie to przeciwko czemu, a zacząć za kim była ta rewolucja pierwotnie rewolucja, a czy też ten żagiel, który rozpalił się z Kilonii, bo po buncie w Kilonii i pierwszym powstawaniu tych tzw. rad robotniczych i żołnierskich nie chodziło o zmianę systemu nie chodziło nawet o doprowadzenie monarchy do upadku zastąpieniu ją systemem republikańskim to, czego tam finalnie doszło też rad robotniczych żołnierskich chciały krótko mówiąc zaprowadzić zaprowadzić porządek ich główny postulat brzmiał chleba ponieść tak mówiliśmy był potworny głód i chciały pokoju zakończenia wojny skoro akurat naczelne dowództwo paliło się do tej rozgrywki na wielką Brytanią, a w tym czasie inne ośrodki władzy jak np. cesarz Wilhelm był kompletnie spacyfikowany, bo i prywatnie nie miał nic dopowiedzenia i taka wcześniejsza mini reforma parlamentarna właściwie sprowadziła władzę cesarza do zera to tymi, którzy nadawali ton decyzjom politycznym Bernie to była ta ta dwójka ultra, a Jastrzębie Dudą i Hindenburg, a więc ich pozycja ich program spotkał się z odrzuceniem przez masy i żołnierzy i robotników trucicieli 2 rzeczy tylko włącznie chleba i pokoju, a z drugiej strony panie profesorze kilka dni później, bo 7listopada, jaki kurczy, a ważne proklamował wolne państwo Bawaria i doprowadził do detronizacji rządzących Bawarią Vital zapachów tak ostatnim królem Bawarii okazał się być Ludwik trzeci, które dowiedział się o rewolucji podczas codziennego popołudniowego spaceru od przechodnia, a po powrocie do Pałacu zorientował się, że służba straż po prostu go opuściły uciekły Dwór ewakuował do Austrii tak, bo powiedzmy to trochę szerzej nie ma nic bardziej złowieszczego opowiadaniu o historii niż przyjęcie Emu statycznej statycznej sytuacji dynamika a gdy dynamika jest odpowiedzialna za rozwój wypadków i w przypadku tego co mamy do czynienia jeszcze mamy do czynienia na początku listopada dziewiętnastego dziesiąty 9 osiemnastego roku w Niemczech uwalnia całą kaskadę wydarzeń i każde wydarzenie powoduje spotęgowanie przyśpieszenie biegu kart historii Chin marynarzy, którzy w tej Kilonii początkowo okazują się tylko sam korzysta tylko zabory cudem, bo czują wyjście marynarki wojennej niemieckiej na pełne morze zostają aresztowani no co doprowadza do burzenia Kilonii i bo dynamicznej sytuacji, która przenosi się na ulicę i ten żagiel rewolucji w ciągu kilku dni czy tego buntu może to się rewolucja tego buntu przenosi się no siłą odprysku na pozostałe miasta Niemiec także na Monachium, które pani redaktor mówi, gdzie dochodzi do obalenia monarchii Wittelsbach no to ma nieprawdopodobny nosiły Emine katalizatora, bo dzień później wybucha wybucha, a rewolta w Berlinie ta rewolta ósmego na 9listopada jest m.in. tym czynnikiem, który zaskakuje przebywającego czy przybywającego, który dopiero co przybył do Berlina Józefa Piłsudskiego zwolnionego z Magdeburga w tym Berlinie ponownie kursują żadne pociągi Piłsudski spędza, a ponad ponad 1,5 dnia i to powoduje, że Piłsudski z opóźnieniem przybywa do 2 osoby tego 11listopada, więc tym się oczywiście nikt nie liczył i ten efekt zaskoczenia czy też nieprawdopodobnego zwrotu sytuacji, kiedy z buntu niemającego aspiracji politycznych poza tymi 2 hasłami chleba i ich zakończenia wojny chleba i pokoju przerasta się to czy też ten punkt uliczny także w Berlinie, ale innych miastach Niemiec przeradza się program polityczny likwidacji monarchii to jest kwestia 22 dni i to jest ta dynamika, którą musimy na tej krótkiej bardzo krótki osi czasu mieć przed oczami samo wprowadzenie Republiki, czyli jako wolnego państwa Bawarii trwa mniej niż dobę mówił pan panie profesorze najważniejszy był głód i kolejne ofiary co było najbardziej dojmującym doświadczeniem przeżyciem pierwszej wojnie światowej zastanawiam się czy to nie jest przypadek, że do tej zmiany dynamiki dochodzi właśnie w Bawarii, bo przecież Bawaria była bardzo dotknięta zarówno kwestiami żywnościowymi, bo musiał jako kraj kraj rolniczy dostarczać wojsku wysokiej kontyngenty żywności rzeczywiście ludzie tam budowali bardzo poważnie, bo wszystko co zostało wyprodukowane to szło na front na zginęło też ponad 600 000 żołnierzy bawarskich, więc te 2 czynniki, które powodowały taką wielką powojenną smutek czy jeszcze wojenną smutek skumulowało się w tej Bawarii tak poza tym ktoś musiał być winny i trudno w takich sytuacjach bardziej bardziej łatwego do upolowania ów wcielenia w cudzysłowie oczywiście kozła ofiarnego niż konał nowa głowa, która uosabia informuje sobą ten cały splendor i symbol władzy symbol instrumentarium decyzji i narzędzi politycznych, a w przypadku Berlina był jeszcze 1 taki moment, który doprowadził do przyspieszenia nieprawdopodobnego przyspieszenia wypadku mianowicie, a rządzący premier Max Badeński, który właściwie takim liberałem, ale oczywiście monarchistą dla uśmierzenia tych niepokojów na ulicach Belina wysyła bardzo elitarny Regiment wojskowy jego Regiment to jest elitarna jednostka i żołnierzy, a także oficerowie tego tego regimentu odmawiają walki z demonstrantami w momencie, kiedy otrzymują do ręki granaty, więc oni wtedy uświadomili, że tymi grantami grantami mają rzucać swoich pobratymców to był ten moment, kiedy rewolta właściwie przekształca się w rewolucję i to wtedy Max Maksymilian Badeński ogłasza abdykację cesarza Wilhelma, a Janko jako też krok mający na celu spacyfikować dojrzenie ten horror i te rewolucyjne nastroje ulicy nuda dla miast dla wojska znacznej części wojska dla anarchistycznej prawicy ta postawa premiera Maxa Max miana Balińskiego to absolutna absolutna zdrada, a ponieważ jego proweniencja, a katoliczka jakiś sposób określała no to od tej pory dla tych radykalizują się już ulicy zarówno katolicy właśnie poprzez proweniencji maksyma Mariana Balińskiego oraz oczywiście Żydzi będą tymi winnymi rodzącej się na ich oczach UE legendy o ciosie leczy no każda każde takie przesilenie ma swoje mity polityczne i ta postawa także Maksymiliana Barańskiego ale, ponieważ maks miał Baczyński de facto później przerzucił odpowiedzialność na nowo utworzony rząd głównie składający się socjaldemokratów to w postrzeganiu społecznym postrzeganiu anarchistów w posiadaniu prawić o posiadaniu tych wszystkich, którzy cytowali sytuować się jako wrogowie rewolucji to ta to postrzeganie katolik Żyd będą filarami będą kary kary te dane mi tej dość ciąż legendy tego ciosu w Kleczy, który w obliczu braku bezpośredniej militarnej klęski armii niemieckiej na froncie zachodnim zachodnim będą odpowiedzialni za to nieszczęście rewolucji, ale mały udział ma tutaj także ten bohater Maksymilian Badeński cesarz wyjechał do Holandii formalnie abdykował 28listopada 1grudnia także następca tronu zrzekł się swoich praw do stron do Korony i tak jak pan profesor powiedział książę Badeński, stojąc na czele ostatniego rządu cesarstwa niemieckiego władzę oddał socjaldemokratom, ale muszę zapytać o jeszcze 1 aktora politycznego jeszcze 1 podmiot polityczny, bo 2 godziny później potem przekazaniu władzy Karl Liebknecht z balkonu za zamku Królewskiego ogłosił powstanie konkurencyjnej Republiki socjalistycznej jego słowo stało się ciałem, więc noc sylwestrową na przełomie osiemnastego dziewiętnastego roku m.in. lipnych, ale też Luksemburg czy Peek obecność emisariusze Lenina, który dotarł do Berlina Karola Radka założą komunistyczną partię Niemiec i to co się wydarzyło, czyli z 1 strony Republika niemiecka z drugiej strony Republika socjalistyczna za chwilę będzie miało dalekosiężne skutki, bo dojdzie oczywiście do powstania Spartakusa, ale chciałbym pana profesora zapytać o to napięcie między działaczami lewicowymi, które chyba uwidoczniło się już 1914 roku w stosunku do wojny no tu dochodzimy do sedna tej rewolucji osiemnastego roku w Niemczech, bo błąd wychodzi, jakby równoległe 2 sił mamy po 1 stronie barykady zwolenników systemu monarchicznego, czyli armie i prawicę, a po drugiej stronie czy te masy rewolucyjne, ale maszyna rewolucyjne nie są jednolite reprezentuje je SPD, czyli ta Socjaldemokracja niemiecka najsilniejsza partia Socjaldemokratyczna, a przedwojennej Europie oczywiście zarazem na świecie no ita, a radykalna lewica z tymi Promień innymi nazwiskami, które pani dyrektor powiedziała, czyli Karl Liebknecht i Róża, a lub Luksemburg i jakby tak, wyprzedzając bieg wydarzeń to możemy powiedzieć, że SPD, czyli ci 2 najbardziej prominentni działacze socjaldemokratycznej Child mam i Fridrich Ebert będą próbowali dla swojej wizji dla swojego kontrolowania wypadku ulic czy uśmierzania radykalizmu spacyfikować sobie ten twór ultra lewicy i ten rozłam czy właściwie osiemnastym roku brak jedności, który idzie na konto tego tego tej kaskady odchodzenia dryfowania od siebie ultra lewicy Socjaldemokracji od początku właśnie wojny o 900 czternastego roku aż po rok szesnasty, kiedy to oficjalnie czy też formalnie ta urocza lewica wyjdzie z tej głównego nurtu socjal demokratycznego no to ten rozbrat uwidacznia się tym takim korupcyjny momencie, jakim jest listopad osiemnastego roku i nieprzypadkowo 2 godziny po ogłoszeniu przez 6 Romana, czyli jednego z tych 2 liderów Socjaldemokracji niemieckiej ogłoszenia na Republiki no to lewica i kar i treść ogłasza właściwie pobliżu zamku Hohenzollernów ogłasza powstanie Republiki ultra lewicowej Republiki rad, ale czynnikiem, który będzie próbował spacyfikować pod swoją wizję pod swój rozwój zrównoważony rozwój i scenariusz ultra rolnicze będzie SPD ani odwrotnie Karol Radek będzie nakłaniał działaczy tej nowo powstałej komunistycznej partii Niemiec do aktywności będzie zapewniał, że nadciąga międzynarodowa wojna domowa nakazem chwili nie jest taki defekt styczny pacyfizm, lecz rewolucyjny sprzeciw wobec przyszłego dyktatu pokojowego i okupacji Niemiec przez państwo zwycięskie obiecuje pomoc Rosji chciałabym teraz zapytać panie profesorze o powstanie Spartakusa, czyli te wydarzenia one młodego w roku 1919 wszystko zaczyna się na początku stycznia to jeszcze powiedzmy o 1 takim 1 takiej strukturze oprócz tego, że to Socjaldemokracja będzie próbowała powstrzymać furory o udziale liczy i podporządkować ją sobie to Socjaldemokracja dla zrealizowania tego swojego wymarzonego SA narusza odwoła się do jeszcze 1 siły w Niemczech tą siłą będzie armia, ale nie do końca armia nastawiona pro monarchistą Ośko tylko armia lekko lewicujące i Evet będzie szukał porozumienia personalnego gen. Greena, który ostatnich latach istnienia, a cesarstwa niemieckiego pełnią prominentną funkcję głównego kwatermistrza ten Sojusz Socjaldemokracji i Eberta tam się oprócz gen. Green raport pojawi się taki czerwony gen. Noska ten Sojusz spowoduje, że Socjaldemokracja uzyska większą kontrolę nad przebiegiem rewolucji i wydarzeń na ulicę, a w momencie kiedy, kiedy ultra ultra lewica spotęguje falę strajkową wyjdzie ponownie większym stopniu na, a na ulicę no to najpierw Eder Ebert wyda rozkaz zlikwidowania takie dosyć prominentny dywizji znajdującej się akurat zamku w berlińskim opuszczonym przez Hohenzollernów ogłoszonym przez chyba tam rezydowała w zamku to czerwona wizja tych Kiliański marynarzy, którzy właśnie jako pierwsi zbuntowali się przeciwko wizji wojny morskiej z wielką Brytanią i ponieważ ta dywizja przeszła dosyć znacznie na stronę radykalnych zwolenników rewolucji na to Ebert, który zacznie rozgrywać tę rewolucję na, a wg reguł trzecia demokracji wyda rozkaz no rozprawienia się z tą wiedzą dojdzie do strzelaniny dojdzie do zamieszek zginą gen zginą ludzie i Her for ulicznych zamieszek tylko Rozogi się, a drogi druga Iskra to już szósta zniżka, o której mówi pani redaktor, czyli powstanie Spartakusa, kiedy Ebert ponownie wyda decyzję godzącą zwolenników tej radykalnej radykalnego buntu, kiedy na początku stycznia aresztuje szefa berlińskiej policji regulują reklamującego się szeregu lewicy czy mnie, a Horna, ponieważ iPhone nie dał czy też odmówił wydania rozkazu właśnie do tych marynarzy NIK Kieroński naj po aresztowaniu, a Horna na rozkaz Ewarta na ulicy berlińskiej ruszą uzbrojeni po zęby robotnicy czy karabinami czy z łopatami czymkolwiek byś czy można walczyć o opanują dworce kolejowe jako takie strategiczne punkty w mieście no i ruszą szturmem na burżuazyjne pisma, a także na lewicową siedzibę gazety formować, którą również będzie próbował dla siebie spacyfikować EBI w chwili, kiedy ten podległy czy też powolny emerytowi generał jednostkę dał rozkaz ataku na siedzibę formować zginie no ponad setka o obrońców no i to stanie się takim przesileniem dla rewolucji, gdzie obydwie strony deklarują się jako absolutni przeciwnicy Socjaldemokracja po 1 stronie ultra lewica po drugiej stronie w toku tych walk zginie skrytobójczo kilka dni później po tym, szturm na siedzibę tej gazety formować kar w treść a, a kilka dni później też w tajemniczych okolicznościach ginie Róża Luksemburg, a przynajmniej zostanie wyciąg wyciągnięta, a no utopią na kanałów berlińskiego dodajmy, że te śmierć poprzedziła taka haniebnej wstrząsająca publikacja wspomniane przez pana profesora piśmie, czyli forward, gdzie pisano, że czy to proletariusze pierwsi wzięli broń do ręki nie to Spartakus teraz 400 proletariusze leży pokotem, ale nie ma wśród nich Carla róży Radka i ich kumpli, bo nie są proletariusze ami to było dość wyraźne, a wezwanie do tego by po prostu ich zamordować no dokładnie te mordy są klasycznymi mordami skrytobójczo mi mordy na róży Luksemburg na karę 15 otwierają okres skrytobójczo tych mordów, jakimi potem będzie się musiała zmierzyć ta Republika weimarska, czyli w chwili, kiedy rewolucja się zakończy, kiedy Robertowi uda się uśmierzyć ten ten furorę rewolucyjne i spacyfikować to ta walka między monarchy styczniową prawicą lub generalnie prawicą, a tym środkiem rewolucji, czyli socjaldemokratyczne też czarną tarczą będzie trwała w naj najlepsze i te mordy kupujcie będą najlepszym Probierzem tak jak te mordy na kleszcze i na róży Luksemburg na papierkiem lak luksusowym nie uspokojenia się nastrojów i tego tąpnięcia tych tektonicznych przesunięć, jakie wywołała w Niemczech i końcówka pierwszej wojnie światowej ile i rewolucja i ta niespełniona walka między prawicą a, ale widzą powstanie Spartakusa zostało spacyfikowane 17stycznia, a już 2 dni później, czyli dziewiętnastego odbyły się wybory do Reichstagu wygrała SPD dostała 38% głosów prawica od narodowych liberałów po narodowców 15%, a ci radykałowie lewicowi 8%, więc filarami tej marki koalicji będą odtąd SPD liberałowie katolickie centrum to one będą autoryzować konstytucję Republiki Weimarskiej zapytam jeszcze o to jak z tym wszystkim co działo się w Niemczech radziła sobie Moskwa, bo z źródeł wiemy oczywiście, że jeszcze wiosną 1919 roku, czyli już po upadku powstania Spartakusa już po wyborach tak po pierwszym zgromadzeniu Narodowym, które się zebrało 6lutego cały czas w Moskwie nie tracono nadziei na rewolucję ogólnoświatową rewolucję stąd też na początku marca powstało z inicjatywy leni powstało z inicjatywy Lenina rzecz jasna Komintern no Kominternu, który miał sterować tą rewolucją oświatową, która rzeczywiście dziewiętnastym roku jeszcze no nie wyzbył się tych mrzonek o ekspansję rewolucji światowej i ten pierwszy Komintern dziewiętnastego na roku takie takie nadzieje sobie ucieleśnia, ale no Republika w przypadku akurat nie jest Republika weimarska, która powstała w tym czasie na przełomie stycznia i lutego rozwijała, a te tempem mrzonki i dość szybko Moskwie Zdano sobie sprawę, że potrzebna jeszcze nowa idea nowa, a nowa Iskra, która z powrotem na rozdrobnienie takie kraje właśnie takim jak Francja jak Włochy jak ja jak Angola w tym nie komitet nie udało się formalnie zebrać prawie 16 przedstawicieli poszczególnych komunistów poszczególnych krajów tam obecni byli także polscy komuniści, ale ale poza poza poza kilkoma osobami w tym czym oczywiście, że zimą 1 na czele pierwsza międzynarodówka już właściwie wyzbyła się szans na realizację idei eksportu rewolucji poprzez Endo graniczne zapalniki Emine, że w tym przypadku w Niemczech i ale także także w Austrii, kiedy mówiłam Otóż jeszcze wiosną towarzysze radzieccy nie tracili nadziei na rewolucję w Niemczech przypomniał się, że jeszcze w kwietniu też mamy taki incydent z bawarską republiką rad, kiedy to wygnano socjaldemokratyczny rząd do Augsburga, niemniej jednak po walkach w samo sądach, w których zginęło ponad 1000 osób ów prawowity rząd powrócił na początku maja, czyli tuż były takie ostatki rewolucyjne jak rozumiem to są ostatki rewolucyjne i one mają one mają 1 taką odpowiedź 900 dziewiętnastym roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy tworzy się najwcześniej w lutym fundament Republiki Weimarskiej, a także w Bawarii, a ich również do Austrii wracają zwolnieni zwolnienie i oczywiście frontów żołnierze kombatanci na pierwszej wojny światowej i znaczna ich część nie hoduje oczywiście tym przekonaniom prawicowym monarchistyczne, bo jak mówiliśmy w końcu te rady rewolucyjne opierały się na, a robotnikach na rewolucyjnych żołnierza, ale wracają do swoich rodzinnych miejscowości i przez tę Republikę weimarską czują się nie bardzo upokorzony 4 lata na froncie 4 lat dość doświadczenia większości na froncie zachodnim 4 lat doświadczenia w okopach ruiny ludzkie nie otrzymują na miejscu jako bohaterowie wojenni otrzymują takiego uhonorowania i nie darzy się takim respektem, jaki ci oczekują, iż są tak zgorzkniali ten masy żołnierskiej są tak nie zgorzkniały, że to właśnie ich Szeregów będą rekrutowali się ci, którzy sytuują się naprawo od środka rewolucji Życiński czy posłowie rewolucji od tej niemieckiej Socjaldemokracji to oni zasilą ten kraj corsy Roy wolne korpusy, które będą właściwie po dziewiętnastym roku i dźwigały tą próbującą się uformować Republikę weimarską ten czynnik czynnik powrotu żołnierzy frontowych do realnej sytuacji brak uznania brak satysfakcji za te kilka lat no tej tułaczki wojennej konfrontacji ze śmiercią to powoduje, że oni staną się na krótką metę na poszli na krótką metę mamy za kilka lat ten punkt Kappa staną znaki na KUL krótką metę w krótkim okresie trzeba czasu w krótkim dystansie czasowym zasilaczem sił, które do końca zniszczą i właściwie wygaszą Płomień rewolucyjny w Niemczech tak po puczu Kappa mamy przecież w Zagłębiu Ruhry strajk robotników, który przekształcił się wręcz taką otwartą rewolucję robotniczą rewolucjoniści nawet powołali swoją armię czerwoną oponowali dość znaczne tereny tak tak, ale te siły, które narody, które później będą wykorzystane wykorzystane przez Hitlera, który również nosił swojej nazwie semantycznie człon socjalistyczny czyli jakby robotniczy zostaną ulgi zostaną ujawnione dyskontowane zupełnie zupełnie inne i inny sposób praktycznie zwycięstwo Anna i okrzepnięcie Republiki Weimarskiej jeszcze finalnym ciosem dla tej ultra lewicy radykalizacji lewicy niemieckiej jakiś sposób można doszukać się analogii do tego co stało się nawet we Francji, kiedy wprawdzie radykalizują się lewica poprzez takie stopniowe stopniowe może nie przejmowanie władzy, ale okres stopniową radykalizację wreszcie doszła do zakupu za zatoczyła ten okręg zatoczyła koło i doszła do momentu czy to szybko została spacyfikowana przez przez monarchie przez przez Napoleona, który jeszcze nie notował do końca systemu monarchicznego autor na pewno nie był wyrazicielem sił rewolucyjnych spotkanie w Niemczech powtórzyła się sytuacja, że Francji 1700 osiemdziesiątego dziewiątego roku Budka miał miejsce w Niemczech w marcu 1920 roku wtedy trwała rzeczywiście wojna polsko-bolszewicka i gen. Michaił Tuchaczewski mówił tak przez trupa białej Polski prowadzi droga ku ogólnoświatowej pożodze na naszych bagnetach przyniesiemy szczęście pokój masom pracującym na zachód ta wojna z polską i to zatrzymanie rzecz jasna pod Warszawą komunistów to też była kolejna próba eksportu tej rewolucji jak rozumiem generalnie nadzieje Hitlera nadzieje Lenina na eksport rewolucji nie były bezpodstawne, bo właściwie przez cały walczący świat cały walczący w pierwszej wojnie światowej przetoczyły się rozmaite ruchy rewolucyjne tylko żony były wymierzone po prostu wolnej przeciwko wojnie no tak dla dla Lenina program pokój i chleb, a tym samym programem, jaki na swoich sztandarach rozwinęli radykałowie i ich zwykli mieszkańcy Niemiec, którzy utożsamiali się z buntem rewolucyjnym, ale w 2 dwudziestym roku, gdyby no oczywiście to kontra faktyczna, a historia, którą trudno trudno uprawiać, bo przyjmujemy z reguły w takich rozważaniach aksjomat, że zmienimy tylko 1 kamyczek w całej układance i ta układanka przez zmiany 1 k mieszka się ułoży winny sposób tymczasem reguły jest także miała 1 kamyka powoduje kaskadę zmian w całej układance ale, przyjmując trochę tak statycznie to rozumowanie no to trudno odmówić racji, że rozgromieni Polski dwudziestym roku z pewnością mogło przywrócić tego może nie trupa rewolucji, ale przywrócić ten furorę rewolucyjne w Niemczech, jeżeli znaleźliby się tam żołnierze armii czerwonej, tym bardziej że takie nadzieje wyraża też w tamtym czasie Lenin, twierdząc że właśnie przez zwycięską wojnę z polską dojdzie też do uruchomienia tych sił narodową rewolucyjnych w Niemczech, nawet jeżeli Sojusz komunistów z nacjonalistami jest taki trochę na mnie smak nie po drodze to jednak dla dobra rewolucji jesteśmy w stanie na niego zdecydować, ale powiedzmy jeszcze w takim razie oprócz, a także beże no nieprzypadkowo ta rewolucja w Niemczech spaliła na panewce, ponieważ ci, którzy optowali za takim programem no nie byli nie byli w większości lęk dużej części Niemców 8900 osiemnastym i 900 dziewiętnastym roku przed rewolucją typu bolszewickiego jako rozegrała się 2 lata temu 2 lata wcześniej Rosji no był jednak znacznych znacznie i nie nie można, jakby na na ślepo czy też dogmatycznie przyjąć, jeżeli znaleźliby się żołnierze armii rowy czerwony dziewiętnastym dwudziestym roku po zwycięstwie nad polską w Niemczech no to nastroje prawo to rewolucyjne do tej rewolucji radykalnej w Niemczech wzrosły, bo też taka jest panie profesorze jak jest pamięć w obecnych Niemczech o tej rewolucji listopadowej, jakie to ma znaczenie skazuje się na, a 2 takie, gdzie warzy pierwsza faza to do grudnia, a właściwie GE osiemnastego roku, kiedy ta rewolucja rozgrywa się bezkrwawo jest taką tworzy taki na raty o o pokojowej o pokojowej rewolucji która, a ewoluuje system większe natomiast dla, a tych, którzy dopatrują się rewolucji listopadowej osiemnastego roku i potem zimy piętnastego roku, czego inkarnacji gwałtu i przemoc czy NATO ta druga faza rewolucji czy tego najlepszą egzemplifikacją generalnie rewolucja, a 1812. roku została potem raz jeszcze zdyskontowana na potrzeby nowego powojennego państwa niemieckiego państwa komunistycznego NRD no które, jakby wprowadziło do swojej prehistorii tę rewolucję jako źródła pozytywnego takiego kolejnego zrywu robotniczego boję, jeżeli się nie miało przy środków na to trzeba ich było sobie szukać, choć oczywiście była to taka dużym stopniu nad nad interpretacja no bo doskonale wiemy na czym taki zębach opierało się państwo enerdowskiej, który w, które mną świetny felietonista kiedyś boję wśród polskich felietonistów PRL-u en Kisielewski nazwał wybrykiem historii, ale dodajmy też, że głową państwa enerdowskiego czterdziestym dziewiątym roku zostanie Wilhelm Epic, który był aktywnym uczestnikiem tych wydarzeń roku 1918 razem z Różą Luksemburg czy czy karnym lipnych tę, więc dla niego będzie to jak najbardziej osobiste doświadczenie może nawet mając charakter formacyjny panie profesorze bardzo bardzo dziękuję za rozmowę prof. Arkadiusz Stempin wyższa szkoła europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie i Uniwersytet we Fryburgu był moim państwa gościem dziękuję za rozmowę dziękuję uprzejmie do suszenia państwu dziękuję za uwagę oczywiście polecam audycji sprawy różne już za tydzień w niedzielę po dwudziestej drugiej teraz życzę państwu spokojnych nocy dobrych słów do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA