REKLAMA

Fundusz Odbudowy ma szansę ruszyć w połowie roku?

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-12-11 09:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:07 min.
Udostępnij:

Wszystko zależy od poszczególnych parlamentów narodowych. Inne rządy będą decydowały o krajowym programie odbudowy. Będzie to dotyczyło każdego państwa Unii Europejskiej - mówił eurodeputowany Platformy Obywatelskiej, Jan Olbrycht

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobry pan Jan Olbrycht eurodeputowany Platformy Obywatelskiej stały sprawozdawca stały sprawozdawca parlamentu europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych jest gościem magazynu EKG dzień dobry dzień dobry tak jeszcze wywiadu nie zaczynałem musi być się dziś ten pierwszy raz nie zapytam pana weto, którego nie było nie zapytam wizerunkowe straty Polski, które ponieśliśmy nie zapytam Rozwiń » czemu Polski rząd działał w interesie rządu Węgier nie obywateli polskich, ale zapytam jak ważną jest deklaracja szczytu Unii Europejskiej przywódców Unii Europejskiej o tym, że poprawiamy cele klimatyczne, że zmniejszamy emisję emisji gazów cieplarnianych co najmniej 55% 2030 roku tak byli także, kto zwraca uwagę w szczególności na sprawy, które były równie ważne dla szefów rządów jak kwestie budżetu proszę zwrócić na to uwagę, że ten program cały całego spotkania miał kilka niezwykle poważnych elementów ma to 3 trwa po pierwsze chodzi o brak, więc co, do którego w dalszym ciągu ogromna niepewność po drugie, chodzi oczywiście klimaty to była dyskusja czy będzie zgoda na ograniczenie emisji 50 liczące pamiętajmy, że były takie dyskusje czy to będzie 40 ostatnio było akceptowane czy też, jakie były ciała niektóre środowiska np. dziewictwa klimatycznej 60 jest zgodnie z 55 zwrócił się bardzo poważne dla gospodarki i spodziewano się, że to będzie poważny protest ze strony Polski ja rozumiem, że poza siedzeniu czy po uzgodnieniu kwestii budżetowych jednak również postanowiono jednomyślnie, że ten te cele klimatyczne zostaną pod swój podpis potwierdzony pan powiedział o tym dlatego pan powiedział pan jest wielka sprawa dla gospodarki właśnie czy przed wyobraża pan sobie jakiś praktyczny wymiar tej decyzji o ten faktycznie jest taki oczywiście trzeba będzie do tego od dziś niezwykle aktywnie co znacznie, bo to jest bardzo krótki okres czasu tysiące 30 to naprawdę niewiele co oznacza, że jeżeli szefowie rządów się na to zgodzili to zgodzili również bardzo aktywną politykę w tym zakresie również dotyczącą inwestowania w Ros różnorodne źródła energii czy zmiany w ogóle produkcję energii to jest decyzja nie tyle polityczna, która mówi oto czego chcielibyśmy, ale jest to decyzja, że postanawiamy pewne działania podjąć faktycznie jak chcemy dodać do tego, że ja rozumiem, że był tam jeszcze jedenastek, które jest dla nas ważny mianowicie pamiętamy, że fundusz sprawiedliwej transformacji uzależnione od zgody wszystkich krajów neutralność klimatyczną Unii Europejskiej wiem, że był czekało do do końca roku na Polskę, bo jeżeli nie to Polska straciłaby 50% ja rozumiem, że w czasie tego spotkania wczoraj ta zgoda na 55 do 2030 również oznacza, że Polska zgadza się na neutralność klimatyczną co otwiera drogę dla funduszu sprawiedliwej stosować jak rozumiem będzie to także miało swoje polityczne konsekwencje, bo trzeba będzie podjąć wysiłek osiągania tych celów tak oczywiście, że to już się także jest w tej chwili bardzo konkretna sprawa proszę zwrócić uwagę, że jeżeli popatrzymy na szczegóły zarówno budżetu jak i funduszu odbudowy to tam sformowania dotyczące horyzontalnego charakteru zielonego ładu nie są czystą deklaracją jakość polityczną tylko to będą określone wymagania dla przykładu Polska będzie musiała czy już do tego przygotowuję przy przedstawić swój krajowy program odbudowy na szczęście będzie krajowy program skoro będzie fundusz skoro będzie jeszcze obciął poczekajmy jeszcze do głosowania w sejmie to jest też radni dosyć istotny element to po kolei teraz, bo pan już rozpoczął kolejny temat może warto także tych kolejnych tematach, o których debatowali szefowie państw rządu porozmawiać gościem magazynu EKG jest pan Jan Olbrycht eurodeputowany Platformy Obywatelskiej będzie nowy specjalny fundusz ten na walkę ze skutkami koronawirusa koronawirus co powinniśmy o nim wiedzieć to są gigantyczne pieniądze 360 miliardów w ramach pożyczek 390 miliardów euro bezzwrotne granty co to wszystko znaczy tak przede wszystkim trzeba podkreślić charakter w ogóle tego typu działania jesteśmy świadkami przecież zmiany taktyki Unii Europejskiej i jakby decyzji wspólnej co do wspólnotowej długu to jest absolutnie kluczowa kwestia integracja europejska postępuje jak niektórzy ekonomiści twierdzą mamy do czynienia z tzw. momentami do nas to znaczy uwspólnotowienie długu oznacza większą integrację oznacza silniejszą Unię europejską, a ten ten kredyt będzie w jaki sposób wymuszą stworzenie dochodów własnych co oznacza również zmiany funkcjonowania Unii Europejskiej teza, jeżeli chodzi o sam fundusz, jeżeli od powstanie to oczywiście on będzie miał określony cel będzie będzie krótszy to znaczy w sensie czasu jego wykorzystania, bo mówimy o 3 latach oczywiście trzeba 3 latach w rozumieniu zaplanowania podpisania umów itd. bo wydatki nie mogą być w ciągu 3 lat ten fundusz będzie musiał być 70%, jeżeli chodzi o zobowiązania już zdecydowany w pierwszych 2 latach od pierwszy 2 lat będzie zależało jak będzie wyglądał ten trzeci rok w związku z tym państwa będą musiały się wiązać po trzecie ten fundusz będzie miał pewne swoje instrumenty najważniejszym instrumentem będzie tzw. instrument dotyczący odbudowy i odporności to co jest kluczowe na bazie, którego będzie budowany właśnie krajowy program odbudowy kraju przy każdym kraju i każdy kraj każde państwo będzie musiał przygotować program w tym będzie musiał spełniać określone wymogi w tym mogę po pierwsze, będzie respektowanie pewnych wskazówek dotyczących semestru europejskiego po drugie, zwracając na początku rozmowy żony zła, ale praktycznie chodzi o to, jakiego typu inwestycje będą realizowane, które naprawdę będą sprzyjały właśnie działania o charakterze, jakby zmiany przeciwdziałanie zmianom klimatycznym po trzecie cyfrowa gospodarka nie to jest to trzeba będzie spełnić wtedy ten krok krajowy program reform będzie musiał być zatwierdzony to jest nowość nie przez komisję europejską, ale będzie musiał być zatwierdzane przez rządy w głosowaniu dlatego bardzo dziwiłem, że Polski rząd tak ostro gra z innymi rządami to one będą decydować o krajowym, ale reform dodają Panie Pośle, że każdy rząd Unii Europejskiej będzie decydował o każdym rządowym programie odbudowy poszczególnego kraju członkowskiego tak czy będę w końcu będzie to głosowanie kwalifikowaną większością każdego programu krajowego przez ministrów, czyli na czym, więc inne rządy będą decydowały o krajowym programie odbudowy i będzie dotyczyło każdego państwa Unii Unii Europejskiej to jest jakby tak, jakby nowości po ziemi, aby ten program będzie zatwierdzony to teraz mamy jeszcze dodatkowe elementy jak chociażby bardzo ciekawy instrument jak już za dodatek do spójności, który będzie refinansować wydatki dotyczące w szczególności kwestii związanych ze służbą zdrowia wykorzystaniem król wykorzystaniem infrastruktury zdrowotnej tak dalej od lutego 2020, czyli utrzymać wydatki poniesione od lutego 2020 będą refinansowanie z tego instrumentu to jest niezwykle ważne dla nas dodatkowo jeszcze będą pieniądze w tym funduszu, jakby dodawane do pewnych rzeczy jak chociażby będą dodane częściowo do spraw związanych z Funduszem zdrowotnym będą dodawane dotyczący do spraw dotyczących badań naukowych rzecz inaczej mówiąc to jest instrument nadzwyczajny bazujący na kredycie z wymagający wspólnego zadłużenia instrument, który powinien być wydany szybko, kiedy może zacząć działać wtedy, kiedy zakończy się proces proces ratyfikacji dodajmy tutaj że, ponieważ mamy do czynienia z nowym dochody takie dochody zewnętrznym Unii Europejskiej w związku czym muszą się wszystkie państwa zgodzić na to, żeby coś takiego mogą wpłynąć do budżetu z zewnątrz kredytu od po to, żeby to zaistniało musi być zgoda wszystkich państw tutaj to właśnie, bo groźba weta w tym momencie zgoda wszystkich państw na uruchomienie takiego procesu, który da możliwość zaciągnięcia kredytu mówimy tzw. decyzji o dochodach własnych jedno jedno myślę decyzja uruchamia ratyfikację apotem ratyfikacji we wszystkich parlamentach narodowych w tym niektóre, którym regionalnych z państwa jest czy państwo Panie Pośle, jest oczywiście szansa, że zacznie funkcjonować już w 2021 roku Paryż najpierw jeszcze po drodze po drodze może być także któryś z parlamentów narodowych będzie miał wątpliwości, jeżeli któryś parlamentów narodowych się nie przegłosuje tego typu fundusz nie wejdzie w życie ja bym zwrócił w szczególności teraz nasze oczy na Sejm jak Sejm będzie się zachowywał w tej sprawie teraz, kiedy będzie dla nas w sejmie Rzeczypospolitej prawo i sprawiedliwości nawet jeśli miałoby problem z 1 ze swoich koalicjantów być może głosy potrzebne do przegłosowania zdobędzie w partiach opozycyjnych partii opozycyjnych taka deklaracja partii opozycyjnych każdy, ale odpowiedzialna teraz pytanie jak długo może potrwać normalna procedura tego typu trwał około 1,5 roku 2 obraz sytuacji nadzwyczajnej przypuszczalnie będą będzie ona taka polityczna, żeby to zrobić w ciągu kilku miesięcy tak czy inaczej proszę zwrócić uwagę w zapowiedzi weta już spowodowała opóźnienie między 45 miesiąc rozpoczęcia całej procedury, bo ona mogła się rozpocząć we wrześniu rozpocznie się dajmy NATO w grudniu wniosku możemy się spodziewać, że ta procedura zakończy się w granicach około pierwszej połowie roku 2000, ale w czasie 1 odpowiedział pan powiedział pan o jej zgłosiłem wtedy pana, gdy mówił pan tych terminach to proszę dokończyć nie gorzej i jeżeli procedura przebiegnie bez problemów to możemy się spodziewać gdzieś w okolicach połowy roku 2021 powstanie ten fundusz, który będzie następnie realizowany, a teraz ta procent wszystko zależy od tego jak będzie teraz przebiegała procedura ratyfikacji, ale najpierw na Krym musi być decyzja jednomyślna rady w tej sprawie w ogóle panie dyrektorze czekamy po wczorajszej decyzji na głosowania jeszcze głosować żadne nie było pan wspomniał o tym już bardzo króciutko pan wspomniał o tym, że procedura ratyfikacyjna czyta przyjmowania uruchomienia całego całej całego tego procesu funduszu mogła ruszyć we wrześniu, ale przecież temat weta polskiego weta polsko węgierskiego weta to jest temat ostatnich kilkunastu dni, czyli przełom lipca i grudnia, więc to przez nas wstąpienie tak tak tak to jest przez nas ponieważ, ponieważ sprawa jak wiadomo była podjęta na słynnym bardzo długim posiedzeniu rady europejskiej decyzja o tym, żeby rozpocząć tego typu działań potem była potrzebna opinia parlamentu europejskiego niewiążąca, ale jednak opinia wymagana parlament bardzo się spieszył i zaopiniował pozytywnie całą procedurę, czyli podniesienie poziomu dochodów własnych już we wrześniu spodziewał się, że następnego dnia sprawa ruszy raczej za, ale shopping, ale nie ruszyła na dzień 3 wniosek działalność, ale negocjacyjnym pani, choć musimy kończyć, ale myślę, że dzięki naszej rozmowie dzięki wszystkim informacjom, które pan przekazał dowiedzieliśmy się jak bardzo integracja się pogłębia jak zarzuty brak suwerenności są dziwne w kontekście suwerenność, a przestrzeganie prawa, proszę bardzo, suwerennością przecież wszyscy jakoś dzielimy w ramach Unii Europejskiej, bo choćby ten program ma być przyjmowany przez poszczególne kraje poszczególne kraje muszą akceptować programy winnych krajach, więc to jest trochę taka zgoda na to, żeby tę suwerenność suwerennością się dzielić ją wspólnota wiać w słusznym ważnym celu tego jakoś niektórzy w Polsce nie podnosi, ale najważniejsze jest to, że jest szansa na to pieniądze ruszyły bardzo dziękuję pan Jan Olbrycht eurodeputowany Platformy Obywatelskiej był gościem pierwszej części magazynu EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA