REKLAMA

Co zawiera porozumienie zawarte na ostatnim szczycie UE?

Weekendowy Poranek - Maciej Zakrocki
Data emisji:
2020-12-12 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
24:04 min.
Udostępnij:

Gośćmi programu byli prof. Marek Grela, były ambasador RP przy UE, były wiceminister spraw zagranicznych; oraz dr Dominik Hejj z Instytutu Europy Środkowej i portalu kropka.hu

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień opiekunowie przed nami druga godzina weekendowego poranka zaczynamy ją od komentarza do zakończonego szczytu Unii Europejskiej głośnego już zresztą bardzo szeroko komentowane, ale wydaje się że, że ciągle jeszcze jest wiele ciekawych do powiedzenia, a na pewno mogą to zrobić nasi goście prof. Marek Grela były ambasador Rzeczpospolitej przy Unii Europejskiej były wicemistrz spraw zagranicznych dzień dobry panie profesorze dzień dobry pan dr Dominika Rozwiń » Instytut Europy Środkowej port Krupka WHO dzień dobry dzień dobry panie profesorze pan w komentarzu, który czytałem po szczycie napisał PiS, gdyby rozumiał jak się załatwia sprawy w Brukseli byłby w stanie wynegocjować to samo co w efekcie wynegocjował, a być może więcej, gdyby zamiast publicznie grozić wetem doprowadził do poufnych negocjacji czytamy m.in. w Rzeczypospolitej w takim artykule Jędrzeja Bieleckiego o kulisach właśnie negocjacji z tego artykułu wynika, że mnóstwo było zakulisowych rozmów, że spotykali się, a różni politycy i emisariusze również z prezydencją niemiecką właśnie to, że doszło tego porozumienia to jest właśnie skutek takich zakulisowych działań no to jak pan myśli jak to rzeczywiście mogło się odbyć tak jak pan sugeruje w swoim komentarzu 3 może tak jak opisuje Jędrzej Bielecki Rzeczpospolita znaczy tam od wielu lat pana Jędrzeja Bieleckiego wielu sprawach się zgadza w tej sprawie nie zgodzę, dlaczego Otóż, kto podniósł sprawę beta podróż nie podnieśli politycy po dniu podniesiono to ona na poziomie ambasadora w Brukseli, bo to na spotkaniu przygotowującego radę ministrów Unii Europejskiej rady europejskiej nie spotkania szefów 50 o wecie czy o możliwości zablokowania powiedział ambasador ambasador powiedział, że w odpowiedzi sprawa jest dla nas bardzo trudna mamy problemy z aprobatą tego rozwiązania potrzebujemy trochę czasu dla dyskusji na ten temat to miałem przede wszystkim na myśl natomiast jak pada słowo albo dosłownie albo w domyśle weta wtedy zaczynają dzwonić dzwonki w unii europejskiej weto w tym kontekście uniemożliwia uruchomienie całego programu odbudowy i walki m.in. z pandemią modernizacji gospodarki europejskiej wiele krajów jest ma problemy z płynnością Otóż nie można stawiać na ostrzu noża publicznie to podano do prasy wynik z udziałem ambasadorów było natychmiast poprosić o konsultację zresztą domyślam się co by w tym chodziło o stworzenie atmosfery zagrożenia Otóż dzisiaj jest poczucie w wielu krajach Unii Europejskiej, że to był plan Polski może dobrze, że jest takie poczucie, że nie stawia się na pierwszym miejscu problem z polską jeśli w ogóle członków no też kontekst czasowy bardzo ważne za kilka dni wielka Brytania wątpliwą Unii Europejskiej dalej nie wiemy czy będzie jakaś formuła porozumienia czy wszystko dokonasz w chaosie Otóż w czasach pandemii nie jest to najlepsza sytuacja, bo zmusza do prowadzenia polityki improwizacji polityka zagraniczna musi być przewidywalna tomie namyśl, a wynegocjowano wynegocjowano to zresztą dobrym porozumieniem uważam również na punkt widzenia polskich władz jest dokument polityczny nie jest to dokument prawny co prawda ale, ale jest i stwarza poczuło się o o zawartości tego porozumienia z gminy powiemy więcej natomiast może teraz pana doktora jeszcze poprawił o podobną cenę tego co zrobiły Węgry czy na Węgrzech no mam świadomość, że tam jest mniej mediów prasy, które mogą krytycznie odnosi się działań rządu, ale właśnie komentowano tę szarże Orbana ten Sojusz z polską ten wielki demonstrowane szacunek dla zdolności negocjacyjnych premiera Morawieckiego by jak się domyślam zresztą zapewne też sam premier Orbán po powrocie dużo mówił swoim wielkim sukcesie, jakie są kulis czy w ogóle opisywane są kulisy tej tych działań rządu Górskiego w tym kontekście najlepiej chyba podsumowaniem z niej jest jedną z racji które, która została umieszczona na jednym z profili są tejże premiera czy stwierdzono, że Viktor Orbán negocjował traktat z jedną z 1920 roku cała Europa byłaby w zasięgu wielkich Węgier i sporo przewrotności, jaki tego, że premier jak członkowie rządu uważali, że dzień negocjacji to wideo przy czym warto cały czas pamiętać, że w 1944 roku Węgry nie były po stronie aliantów i raczej bitej był wymierzony w państwa osi niźli właśnie mieli brać w nim udział natomiast jest ogłoszony spektakularny wielki sukces obrony suwerenności natomiast VAT to jest wgryźć się w stoczni, żeby odwrócić nadania znaczy ten traktat już większość nie traktat tylko fundusz odbudowy od początku funkcjonował na Węgrzech wyłącznie jako termin planu porusza planu, który jest niepotrzebne planu, którego zadaniem jest powiązanie krajów ze spekulantami i przecież wartej nawet w trakcie wizyty jeszcze w Polsce w wywiadzie dla jednej z telewizji premier Węgier uważa, że te pieniądze nie są Węgrom potrzebne rzeczy przeznaczyć do krajów południa tymczasem wczoraj rzecznik węgierskiego rządu tłumaczył już bardzo pieniądze są potrzebne bardzo ciekawe jest to w jaki sposób odwrócić właśnie znaczenia znaczy, aby niczym nić z tego budżetu, który jednak jak się okazuje jest potrzeba ręką planu Rosiak, gdzie cały czas tak przedstawiano to było nawet przecież przedmiot narodowych konsultacji, czyli tego referendum to firmy korespondencyjnego i Therese za pracę tłumaczy, dlaczego to jest jednak ważne na mocno tej dokłada się w Polsce także krytyka stan roszad tego tego porozumienia to właśnie oznacza, że wreszcie udało się uderzyć w spekulacjach to jest ta refleksja, która cały czas wypływa natomiast gdyby tak naprawdę zobaczyć cokolwiek u podstaw tego należało przecież mechanizm praworządność ten który, który dla węgla jest problem jego no uda się odwlec po wybory z nim w 2022 roku, ale przecież nic koniec likwidował to jest ciekawe położenie Węgier jest w tym miejscu dużo gorszy od położenia Polski i też warto zauważyć, że w dniu, w którym trwały pytania w Brukseli to szef węgierskiej dyplomacji odwiedzał polityków skrajnych w Danii Holandii zresztą Wilders jest cytowany dzisiaj młodzież nam przed nowym zadaniu mówi się Mark Rutte zdradził chciał tracić Unię europejską i Węgry, więc wielki spektakularny sukces bez szerszej refleksji dotyczą tego, o co tak naprawdę poszło potem takim pierwszym wstępie, abyśmy zobaczyli jak to można pokazywać obserwować zarówno w Polskiej perspektywie, jaki węgierskiej robimy teraz krótką przerwę na informacja drugi dłuższej części już właśnie zajmiemy się samą istotą porozumienia zawartego na szczycie Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie wracamy do komentarzy po unijnym szczycie przypominam gośćmi naszymi sam prof. Marek gra pan dr Michał panie profesorze w takim razie no raz jeszcze powiedzmy co jest w tym porozumieniu pan już powiedział podczas naszego pierwszego spotkania z żoną nie ma mocy prawnej to z drugiej strony można by sobie zadać pytanie no tak nie ma mocy prawnej goście wszystko jedno co nie jest no to dokumenty polityczne mają oczywiście swe uwagi i często jak nie uda się to mówi tak w ogóle o stosunkach międzynarodowych osiągnąć porozumienia w formie umowy to sama deklaracja polityczna ma swoim swoją uwagę np. postanowienia konferencji bezpieczeństwa i współpracy w Europie jest to dokument wielkiej wadze, ale jest to dokument polityczny to poda jako przykład, więc ja bym ości nie można równoważyć to można w ogóle twierdzi co zresztą odpowiedź premier Morawiecki, że jest to ma znaczenie prawno międzynarodowych czy element prawa europejskiego nie ma jest deklaracją polityczną jest wskazówką dla postępowania w całej procedurze natomiast czy coś jest naruszeniem praworządności czy nie nie będzie decydować rada europejska od tego jest europejski Trybunał sprawiedliwości i tu postawić kropkę natomiast co jest w tym dokumencie jest szereg gwarancji politycznych, że ta to rozporządzenie w skrócie określane pieniądze za praworządność nie będzie realizowane automatycznie, że muszą być spełnione pewne przesłanki to jest to będzie określone przez odrębny dokument, który wypracuje komisja europejska po drugie, bardzo istotna sprawa to jest, że kraj może będzie mógł będzie mógł przedstawić odnieść się do docentów na spotkaniach rady europejskiej rada europejska będzie głosować podejmować decyzji jednomyślnie będzie dalej obowiązywać głosowanie większościowe tak to w przypadku wszystkich innych rozporządzeń Unii Europejskiej, że to jest dokument właściwie związane z wykonywaniem danej sprawy ci tu nie nie zablokuje się już w realizacji i to, że w pewnym okresie będzie można wejść w życie czy realizację tej tego rozporządzenia opóźnić ośrodki są różnice zdań od kilku kilkunastu, bo od 2 lat, więc można powiedzieć, że sprawa jest odsunięta w czasie ale, ale po, ale proszę określić właśnie to proszę wyjaśnić, że to, bo to, że prawie 1 zbóż od kilku dni panie profesorze właśnie czy do czasu, kiedy będzie orzeczenie Trybunału dolegliwości komisja europejska będzie mogła, że tak jak zbierać nazwy słowo kolekcjonować różnego rodzaju przypadki możliwych naruszeń i później, kiedy już ten wyrok będzie i powiedzmy Trybunał uzna to wszystko to sporządzenie zgodne z unijnym prawem wstecznie będzie można rozliczać właśnie państwo za ewentualne uchybienia właśnie i oczekiwanie, żeby sobie jeszcze po hartuje 2 lata działające niż do nauczania prawa po prostu wymiarze sprawiedliwości, a potem dopiero będzie można stosować rozporządzenie nie Otóż sprawy jeśli Trybunał Trybunał będzie się Unii Europejskiej stwierdzi, że nastąpiło między 1stycznia 2021, czyli kilka dni naruszenie prawa bez względu na fakt że jest czasowe przesunięcie w czasie powoływania możliwości powoływania się nad NATO rozporządzenie sił uzna się przez te 2 lata doszło do naruszenia prawa wtedy decyzje będą miały sądu działanie wstecz i tego domaga się Holandia podczas znaczy to bardzo się szereg państw, ale wiedział o tym premier Holandii Rutte, który to będzie już to jest jeden z warunków pozwalających Holandii zaaprobować ten kompromis Brukseli także tutaj nie ma zmian co do samej istoty natomiast są zmiany proceduralne miejmy nadzieję, że nie nastąpią naruszenia prawa to jest pewna różnica z Węgrami, bo chcę powiedzieć, że część pieniędzy, które będą płyną z Brukseli zarówno do Polski na Węgry nie będą pieniędzmi z nowych funduszu odbudowy tylko tej części, która jest z perspektywy finansowej ram finansowych, która upływa 20 dwudziestym roku z tym, że te pieniądze można jeszcze będzie uzyskiwać przez 3 lata to Niechcę wchodzić szczegóły techniczne, ale on dla niego to jest dla Orbána to jest na rękę, dlatego że nikt nie może się powołać na poprzednią perspektywy finansowe i naruszenia prawa na Węgrzech wcześniej no to, że teraz dach skorzystamy z okazji, że jest z nami pan dr Dominik Hejj chciałem prosić teraz o komentarz do tych rozwiązań pan wspomniał poprzednio, że Viktor Orbán jest zadowolony no właśnie dostał 2 lata, a wybory są dopiero za 2 lata wciąż się naprawdę musi takimi rzeczami przejmować czytam jest zagrożenie, że forma przegrać 2 lata wybory nawet gdyby Unia europejska miała jakieś zastrzeżenia do sposobu wydawania pieniędzy unijnych przecież do tej pory też miała też były dokumenty Olaf tej agencji pilnującej oraz prawidłowości wydawania pieniędzy to w ogóle na wyborcach, jakiego takiego wrażenia nie zrobiło no bo poz. Viktora Orbana polityczna w żadnym nie była zagrożoną trochę jak tylko jeszcze uzupełnień właśnie, o czym powiedział pan profesor będzie w poprzedniej perspektywie unijnej w zasadzie wszystkie środki już dysponowali co dysponowali bardzo szybko sporą część rozliczyć w związku z tym to jest pomyśli bardzo politycznej Viktora Orbana dlatego, że to weto było też potrzebne przy parkowaniu weta po też by utrzymać taki system polityczny biznesowo towarzyski, w którym elity polityczne skupione wokół premiera takie Hołek tak to nazwijmy, którego okrywają okrywająca system są beneficjentami środków unijnych znaczy zakładają firmę euro, które mają realizować inwestycje trwają przetargi, które są niezbyt transparentnych i faktyczny oraz ma pełne ręce roboty na Węgrzech i oczywiście jest ciut lepiej tysiące dziewiętnastym roku Węgry były krajem po, do którego było najwięcej zastrzeżeń natomiast tak były na trzecim miejscu natomiast nowa perspektywa komunikowane w ten sposób, że należy stworzyć nowe teraz mechanizmy, które pozwolą trochę uciec spod tego nowego unijnego prawa w jaki sposób zmieniono już sposób definiowania funduszy publicznych to znaczy zmienić ratusz projekt konstytucji leży znany z konstytucją od 10listopada w parlamencie polega na tym, że fundusze publiczne przestają być publiczne w momencie, w którym są dysponowane do stacji albo prywatnych osób i to jest zapis, który wprost znajdziesz w węgierskiej konstytucji pytanie właśnie będzie dotyczyło też tego czy czy instytucje europejskie np. zwrócą się z jakimi wątpliwościami do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to zaraz zostanie odebrane jako ingerencja w suwerenność konstytucyjną natomiast Węgrom też bardzo zależało na tym, żeby uzyskać gwarancji oznacza coś co w Polsce w ogóle, o czym w ogóle w Polsce mówi nam także bardzo, że udało się uzyskać zapewnienie, że nie będzie poprzez ten mechanizm praworządności wdrażanych polityk polityka migracyjna, który przed węgierskim interesem sławetny kwot mechanizmu relokacji, którym cały czas Węgrzy są straszeni i to jest mocna myślę, że to się udało wywalczyć, ale znowu cały cała dyskusja się na 2 ciekawe są zdarza, bo 23 ciekawe sondaże 1 media, z którego wynika, że poparcie dla członkostwa w unii europejskiej na Węgrzech jest najwyższa w historii 85% drugi sondaż, w którym warto pamiętać, że jakoś bardzo pomijano, że w takim dyskursie publicznym, że wg Eurobarometru prawie 70% wędrówki za tym, żeby powiązać fundusze unijne ze nie zagadnieniem praworządności, dlatego że wyborcy, chociaż głosują na Fides to jednak uwiera ich tak to nazwijmy enigmatycznie, że rodzina polityczna skupiona wokół Fides, że jest pieniędzy jeszcze 1 sondaż, w którym w, którym blok zjednoczonej opozycji, a wiek może kiedyś przyjdzie czasu tłumaczy nie będzie takiej pracy my wszyscy wystartowali przeciwko biznesowi, ale w tych wyborach 1,5 roku ma jakikolwiek sukces z Orbánem natomiast zmianę ordynacji wyborczej, które też obecnie toczą raczej uniemożliwią, czyli sumując jest to przedstawione obecnie jako wielkie zwycięstwo suwerenności ogranie tego, że kwestie polityczne nie będą ingerowały zewnętrzną suwerenność kraju no i przede wszystkim kwestii związanych z migracją o reszcie rzeczy tak jak zechciał odpowiedzieć na samym początku przez to jak jest budowany system medialny na Węgrzech będzie po prostu nie dowiedzą to nie jest także, że ktoś im zada takie pytanie co mówić w mediach nie po prostu te kwestie będą po ziemi przemilczane nikt tak pytanie nie zada, a temat po prostu mówiąc wprost umrze w ciągu kilku kilkunastu dni do mamy jakieś 3,5 minuty jeszcze do końca rozmowy poprosił pan teraz taki skondensowany komentarz do tego co dalej, czyli mówiąc krótko czy oba kraje chodzą po tej całej historii wzmocnione czy jak woleliby myślę rządzący z takimi twardymi graczami pozbędą się w unii liczyć bardzie pokazali właśnie, że nie zgadzają się na wszystko bez etycznie i potrafią dopiąć swego, czyli tak pozostanie jakiś rodzaj pewnego poczucia zawodu, że to kolejny tak jak było w okresie kryzysu migracyjnego 2 państw pokazują jak brak zrozumienia Solidarności dla potrzeb wspólnoty pan prof. Marek gra myślę, że reakcja szersza nie tylko zwolenników Orbana czy przy obecnej formacji w Polsce, ale również spora część opozycji powinna przyjąć np. mieć przekonanie, że też dla dobra interesu tych krajów szeroko szeroko rozumując no można byłoby wyobrazić jak wielce osłabiona byłaby pozycja międzynarodowa handlowa jakakolwiek Polski jak wiele Węgier, gdyby nastąpiło postawienie weta także to trzeba odnotować pozytywne pomija różnice oczywiście znane dość między rządami Orbána, a rządami w Polsce spraw wiele znamy przykładów szczegółowych ja myślę, że dobrze się stało, że Orban poparł premiera Morawieckiego, który jechał na tę rokowania osłabiony w jakim stopniu stanowiskiem solidarnej Polski, która powiedziała, że to jest naruszenie suwerenności bowiem wielkich stratach ja nie chcę wykładów prawniczych czynić pod adresem ministra spraw naszego ministra sprawiedliwości, ale każda umowa międzynarodowa każda jest osłabienie suwerenności osi bierze pod uwagę interesy partnera mówi tak skomplikowanym innych państw i tak skomplikowany dokument, jakim był traktat akcesyjny traktat akcesyjny liczy około 1000 stron i to jest część prawodawstwa Unii Europejskiej, więc to nie jest sprawa prosta, że każda umowa to jest naruszenie suwerenności ja mieszkałem no bo kilka lat wiele będzie tylko twarze od wielu lat jest spraw sprawa jednak, że 2 dni może Unia europejska krzyża suwerenność i no już teraz tylko pół minuty dr Dominik ciąża Viktora Orbana są widać było bardzo po tym, szczycie po pierwsze, dużo daje bycie szefem rządu partii koalicji i większości parlamentarnej, dlatego że zdecydował Viktor Orban tak po prostu będzie rzecz druga oparta jest zwrócić też uwagę Wiktor pan jednym z wywiadów miał informować jeśli umowa porozumienie brexitowe, które przecież trochę być może się wydarzy będzie niedobry wg niego naruszy suwerenność Wielkiej Brytanii będzie karą za wyjście z Unii Europejskiej to oni zawetuje, więc przynajmniej w teorii historia czy zatem się kończy tego win sprawi bardzo dziękuję pan prezes Marek gra pan dr Dominika i dziękują poranka miłego dziękuję zapraszam panów i słuchaczy na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - MACIEJ ZAKROCKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA