REKLAMA

"Ludzie z powodu COVID-19 boją się chodzić do lekarzy i przyjeżdżają w skrajnie ciężkim stanie"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-15 16:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

Polska zanotowała znaczny wzrost zgonów w stosunku do poprzednich lat. W tym temacie naszym gościem był szef kujawsko-pomorskiego oddziału Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Bartosz Fiałek, który zwracał uwagę, że ten system już wcześniej był skrajnie przeciążony, co sprawiało, że ludzie za późno docierali do specjalistów ze schorzeniami, a koronawirus tylko ten problem wyolbrzmił.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
23 minuty po godzinie szesnastej słuchamy popołudnie Radia TOK FM znam jest Bartosz Fiałek szef kujawsko-pomorskiego oddziału ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy dzień dobry dzień dobry państwu nic klub Jagielloński opublikował analizę analizę, która spogląda na pandemię jej skutki takiej perspektywy, jakie jeszcze nie dyskutowaliśmy szynami masowo w naszym społeczeństwie Otóż to porównanie zbiorczej liczby zgonów 2020 roku z porównaniem do lat poprzednich i coś Rozwiń » co najbardziej zaskakuje to okazuje się, że ta liczba ponadprzeciętnych zgonów w tym roku 2020 na 1 000 000 mieszkańców jest poza Hiszpanią najwyższą w Europie co zupełnie zmienia nasze myślenie o tym jak my radzimy sobie nie radzimy czy też, jaki jakim, jaki obraz daje nam naszego społeczeństwa pandemia koronawirusa, kiedy pan widzi takie zestawienie tych ponadprzeciętnych zgonów i próbuje znaleźć przyczyny te najbardziej wg pana oczywiste jak to się stało, że jak niektórzy piszą zmarło w Polsce w tym roku najwięcej ludzi od czasu drugiej wojny światowej to nie jest nic nowego im to nie dziwi to może brzmieć dosyć no i niekorzystnie, że nie jestem zdziwiony natomiast ja już w kwietniu ubiegłego roku to jest 2000 dziewiętnastym roku w kwietniu opublikowałem, korzystając z takiego raportu Health TGE, czyli raportu, które przygotowuje OECD komisja OECD, czyli organizacji współpracy gospodarczej rozwoju, do której należy 37 wysoko rozwiniętych państw w tym Polska i komisji europejskiej i tam jest taki wspaniały wspaniały z punktu widzenia Statystycznego miernik, który mówi o tzw. zgonach możliwych do uniknięcia i ostatnich klęsk, które powstało to były lata 2019 przed pandemią koronawirusa i do OECD 37 krajów należy, iż średnia zgonów możliwych do uniknięcia w krajach OECD to 218 000 w Polsce to 26018 000, a i to jest najlepszy wskaźnik wydolności systemu opieki zdrowotnej danego kraju chciałbym powiedzieć, że OECD faktycznie są to kraje wysoko rozwinięte, ale musimy mieć świadomość, że tam należą Węgry tam należy Estonia Litwa Łotwa Czechy, czyli nie tylko te kraje faktycznie bogaty jak Japonia Australia czy np. Belgia Finlandia natomiast chodzi o to, że system opieki zdrowotnej był już niewydolny przed pandemią i teraz nikt oczywiście z rządzących nie chciał na ten temat mówić, ale przyszedł koronawirus pewnych rzeczy nie da się tuszować, bo teraz już klub Jagielloński również publikuje dane, które są dużo łatwiej dostępne aniżeli te dane, o których ja tu państwo mówi, o których pisałem w kwietniu 2000 dziewiętnastego roku brak lekarzy brak pielęgniarek niewydolność spowodowana skrajne niedofinansowanie albo nieadekwatnym do potrzeb do finansowania systemu opieki zdrowotnej to są to jest odpowiedź na pytanie pana redaktora, dlaczego uważam, że faktycznie tyle ponadprzeciętnych zgonów zanotowaliśmy nie ma personelu i nie ma pieniędzy niestety w takim systemie dużo ludzi będzie umierać teraz niestety jest to widoczne właśnie przez pandemię, ale dla mnie to nie jest nic nowego czy to jest także, kiedy pandemia pewne rzeczy uwypukliło to 2 podstawa, o których pan mówi, że brak brak pielęgniarek brak lekarzy, ale jakieś jeszcze inne niedomagania systemu krążyły w różnych krajach z tej grupy najbogatszych OECD do różne są niedomagania tak, ale nie jesteśmy krajem, gdzie jest najmniej wśród 37 lekarzy pielęgniarek od wniesienia zresztą pani redaktor właśnie to jest ten kłopot, że my jesteśmy w krajach Unii Europejskiej wszystkich, które mamy mamy najmniejszą najmniejszy odsetek lekarzy na 1000 mieszkańców to jest 2 Coma 4 przy średniej 3,5 i mamy najmniejszy odsetek pielęgniarek to jest 51, a średnia jest 8,8 i tutaj niestety tak jak jedno mówi z pustego Salomon nie naleje i tu niezależnie od tego ile pieniędzy byśmy pompowali do systemu opieki zdrowotnej, dopóki nie będzie ludzi, dopóty nie będzie można świadczyć usług zdrowotnych, tudzież procedur medycznych nas po prostu nie ma i pandemia, która zwiększyła znacznie liczbę chorych docierających do szpitali i chcących uzyskiwać świadczenia zdrowotne niestety tylko o to by kupiła, ale pokazała jak skrajnie nieprzygotowani jesteśmy jak skrajnie mamy mało personelu, bo to nie tylko pielęgniarki lekarze również diagnostów laboratoryjnych brakuje aptekarzy fizjoterapeutów ratowników medycznych nie my kule wiemy na każdym etapie, jeżeli chodzi o zasoby kadrowe pracowników ochrony zdrowia, ale wiemy o tym, że pielęgniarki lekarze to najmniejszy odsetek z uwagi na to, że to jest zwyczajnie raportowane o innych o innych zawodach medycznych ja nie wiem, jeżeli chodzi o ich ich wskaźnik, a jak to jest, gdybyśmy rozum naszą rozmowę toczyli rok temu, gdy przed pandemią i trzeba w tym obrazie się zmieniło tak naprawdę, bo ten wątek psychologiczny, który muszę poruszyć to jest coś, czego wcześniej była mianowicie masowe unikanie chodzenia do lekarzy różnych ludzi z różnych powodów tak ludzie obawiają nie są część mówi no w takim czasie nie będę chodził z głupią gorączką do lekarza jak tutaj pandemia jest różne różne są powody, ale faktem, że część społeczeństwa po prostu nie robi tego co zrobiła, ale rok temu, gdybyśmy rozmawiali na ten temat dalej pan powiedział dokładnie to samo, że patrząc na, a takie raporty jak ten cytowany przez pana nasza służba zdrowia zwanego możliwe sytuacje czy to się też przekładało na taką dużą przepraszam za to określenie nadumieralność tak jak powiedziałem o tym wskaźniku przekładało się jednak pomimo kraju, do których należymy i do organizacji, do której należymy 218 000 średnia, a my 268 im wyżej w tym miernik akurat tym gorzej, bo możemy uniknąć dzięki terminowej skutecznej interwencji medycznej większej liczby zgonów my nie możemy, dlatego że jesteśmy niewydolny i my byliśmy już niewydolny wcześniej NATO, czyli przed pandemią natomiast kiedy przychodzi pandemia, czyli z definicji przychodzi zachorowanie na jakąś chorobę znacznie większa aniżeli można by było przypuszczać, jeżeli chodzi o pandemii to, dlatego że obejmuje więcej niż 1 kontynent i w tym wypadku dochodzi do tych wszystkich chorób, które sprawiały, że jesteśmy nie wygoni proszę sobie wyobrazić, że do mnie do lekarza reumatologa specjalisty czekało się przed pandemią 10 ma 1 miesiąca znajdziesz absurdalne sytuacje, żeby pacjent, który ma podejrzenie reumatoidalnego zapalenia stawów, które później prowadzi do niepełnosprawności, jeżeli nie jest leczone i musi do mnie czekać 10 ma 1 miesiąca, czyli już wtedy byliśmy skrajnie niewydolny, a przyszedł dodatkowy czynnik dodatkowy w tym wypadku patogen sars-cov 2, który tę niewydolność wprowadził do niewydolności skrajnej schyłkowej i dlatego umarło tyle osób drugą jest oczywiście drugim czynnikiem jest to co pan redaktor powiedział to znaczy ludzie wielu powodów przede wszystkim z powodu szalejącego covid 19 boją się chodzić do lekarzy i przyjeżdżają skrajnie ciężkim stanie tak jak np. dziś przyjechał do mnie pacjent czekali czekali może się poprawi no i przyjechał skrajnie ciężkim stanie, a jak pan wytłumaczy fakt, że na pierwszym miejscu jeśli chodzi o statystykę klubu Jagiellońskiego nad umieralności okrutne słowa od służb jest Hiszpania, tyle że Hiszpania tym różni od Polski może tam prawie 9% PKB wydaje na służby zdrowia, czyli 2 tyle w Polsce nie wydajemy, czyli więcej wydaje na służby zdrowia mimo tego na umieralność zwiększa jak pan wytłumaczy wytłumaczy to podobnie tym, czego jeszcze nie widzimy to znaczy Włochami, bo Włochy faktycznie najprawdopodobniej nas przegonią, ale z uwagi na to, że oni trochę tak jak zresztą klub Jagielloński wytłumaczył z pewnym opóźnieniem przekażą nam te dane to właśnie Włochów, które wg mnie przekroczą i nawet będą wyżej aniżeli Hiszpania będą przed nami chodzi tylko wyłącznie o to, że to są 2 kraje Włochy Hiszpania, które w sposób bardzo mocne zostały uderzone pierwszą falę pandemiczną oni z uwagi na to, że pierwsze ognisko tak naprawdę wybuchło właśnie w Bergamo tam, gdzie wszyscy jedzą na narty znaczy to dzisiejsze nie udało tam pojechać, ale mam nadzieję, że kiedyś uda wszyscy jeżdżą tam na narty generalnie i Hiszpania drugie i drugie państwo, jeżeli chodzi o turystykę dlatego tam po prostu zawleczony bardzo dużo przypadków oni nie byli przygotowani tak jak my, ale oni rozpoczęli walkę z nowym koronawirusem na przełomie stycznia lutego mieliśmy pierwszy przypadek 5marca my mogliśmy się lepiej przygotować oni nie myślę, że ta pierwsza fala, która niestety spowodowała tam ogromny odsetek ludzi, którzy umarli z powodu koronawirusa i nie tylko przecież pamiętajmy, że tam stworzono takie wytyczne, które mówiły o tym, że pacjentów powyżej pięćdziesiątego piątego roku życia nie leczymy, bo nie mamy miejsca, więc tam samochodu ogromnej liczby pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji trzeba było wybierać kogo leczymy, kto jest młodszy, kto jest zdrowszy i to jakby odbija się właśnie teraz tych zgonach myślę tak jak mówię, że Włochy dołączą do Hiszpanii i będziemy na trzecim miejscu jeszcze mam do pana bardzo wiele pytań oczywiście czas ograniczony, ale przynajmniej to jedna z tych aktualnych może panu zadać też cała historia, o której mówią od rana media o Polsce pulsoksymetry, które nie zostały wysłane dostarczone ludziom w w kraju zostały, ale później co robić z tymi danymi, które one zbierają rejestrację rzeczonych o pulsoksymetry w systemie jak pan powiedzieć to jest także to nie jest część odpowiedzi na pytanie jak sobie radzimy w ogóle ze służbą zdrowia to znaczy czasami mamy sprzęt, ale brakuje nam do niego systemu obróbki powiem tak, że my już dawno powinniśmy stworzyć centralną bazę w ogóle pacjentów tak jak jest w różnych innych krajach i to co pan minister w czasie nie zaś tylko Sośnierz przepraszam próbował zrobić zrobił jako kierownik NFZ na Śląsku, czyli takie karty z władzami widzę pacjent był tam był tam komary itp tego nie nie robimy ja uważam i tu naprawdę pełną odpowiedzialnością mówię niestety, ale w Polsce dotychczasowe osoby, które stały na straży ochrony zdrowia były niewystarczająco kompetentny, żeby użyć takiego optymizmu nie wystarczająco kompetentny, żeby odważnie zreformować system opieki zdrowotnej i teraz pewne rzeczy są po prostu tak niedopracowane, że fajnie trafiają pulsoksymetry, ale my nie jesteśmy w stanie odczytywać wartości saturacji, czyli tej wartości, które mierzą pulsoksymetry, aby wiedzieć jak najszybciej, których pacjent, kiedy do jakiegoś szpitala powinien natychmiast zgłosić, ponieważ jego saturacja, czyli wysycenie krwi hemoglobiny tlenem jest za niska może świadczyć o tym życie zaostrza covid 19 i taki pacjent powinien być czym prędzej skierowany do szpitala my tego nie wiemy, ponieważ nie mamy odważnych i wystarczająco kompetentny decydentów, którzy byliby w stanie w sposób jednoznaczny jasna przede wszystkim poprawnie działające zorganizować system opieki na szczęście światełko w tunelu dołączamy do grona państw, które w styczniu przystąpią do procesu szczepienia obywateli przeciwko koronawirusowi mamy zakontraktowane 60 000 000 dawek szczepionki tak powiedział premier to jednak jest światełko w tunelu mniej optymistyczna prawda informację oczywiście natomiast 6 firma tylko 1 wprowadziła na razie Lech do obrotu, czyli firma HP, więc generalnie ciężko powiedzieć ile firma AP zakontraktowanych dawek szczepionek ma w Polsce, bo z tego co mówił pan premier Morawiecki to on mówił o 6 firmach 60 000 000, żeby tak się okazało, że szczepionka tej firmy, która już istnieje to będzie miała tylko 5 000 000 dawek później astra Zeneca moderna czy inne firmy dopiero w ochronę Johnson będą kolejne dawki dawały o sobie wtedy poczekamy szczepionka szczepienia są najlepszym orężem w walce z chorobami zakaźnymi i to nie podlega wątpliwości, bo uzyskujemy odporność w tym wypadku sztuczną w przeciwieństwie do odporności naturalnej, którą mam ja po przechorowaniu natomiast patrząc na śmiertelność spowodowaną covid 19, a my nie możemy pozwolić sobie na uzyskiwanie odporności naturalnej, czyli po przechorowaniu dlatego szczepienia jak będą dopuszczone przez EMI, czyli europejską agencję leków powinniśmy się wszyscy, którzy oczywiście nie będą mieć przeciwwskazań zaszczepić, bo innej metody skutecznej obecnie pokonania nowego koronawirusa jego pandemii nie znam nie ma chyba nie będzie Bartosz Fiałek szef kujawsko-pomorskiego oddziału ogólnopolskiego związku zawodowego lekarzy, bo naszym gościem bardzo dziękuję za rozmowę kończymy dzisiejsze popołudnie, które wydawała Martyna Osiecka realizował Kamil Wróblewski do usłyszenia do jutra mówi Paweł Sulik oraz informacje, a potem jeszcze więcej sportu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA