REKLAMA

"Jeżeli polski kościół się nie zmieni, może podzielić losy kościoła we Francji czy Niemczech"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-15 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:45 min.
Udostępnij:

Z profesorem Arkadiuszem Stempinem rozmawiamy o statystykach Kościoła katolickiego w Polsce. Pytamy o liczbę wiernych regularnie uczęszczających go kościoła oraz o zmiany na przestrzeni ostatnich lat. Wyjaśniamy jak i kiedy jest liczona liczba wiernych w Polsce. Pytamy również o przyczyny coraz częstszych deklaracji o odejściu od Kościoła katolickiego i ewentualnej apostazji.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
1842 popołudnie Radia TOK FM nasz ostatni gość prof. Arkadiusz Stępień historyk politolog z wyższej szkoły europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera i Uniwersytetu we Fryburgu dzień dobry panie profesorze czy dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Instytut statystyki kościoła katolickiego opublikował najnowsze dane dotyczące religijności Polaków na początek chcę pana zapytać czy wiemy ile osób regularnie praktykuje niedzielne msze święte i podchodzi przyjmuje Rozwiń » sakrament komunii tak to jest w granicach 40% tych katolików, którzy regularnie zjawiają się nadzieją na niedzielnych mszach świętych bardziej rozliczono ogółu populacji od wiernych deklarujących przynależność kością on od wiernych którzy, który przyjmuje się za, a za katolików o styl tych danych czy w tych procentach, które ujawniane są przez kościelną instytucje badań statystycznych przez księdza Wojciecha sza dłoniach przyjmuje się, że 14% z tych zdeklarowanych katolików w ogóle nie pojawia się kościele, ponieważ albo nie mają ukończyło siódmego roku życia, więc się ich tak obligatoryjnie odejmuje, ale uwzględnia, a drugi 7% przypada na tych katolików, którzy dziś tam są powyżej siedemdziesiątego roku życia ze względu Motor ręcznych nie nie zjawiają się w kościele jeśli chodzi o ten sakrament komunii, a jeżeli sakrament komunii to komunię przyjmuje około 17% katolików co jest minimalnie mniejszą ilością w stosunku do roku ubiegłego te 2 najbardziej istotne mierniki, czyli ilość osób, którzy uczestniczą regularnie mszach niedzielnych i tych, którzy regularnie przystępują do komunii on żal, że zachowuje taką wielkość stałą minimalnie mniejszą w stosunku do roku ubiegłego ale, żeby nie do robić większego rynki w głowach możemy przyjąć w ciągu roku ta wielkością utrzymuje jeszcze dopinanie profesorze natomiast, zanim tam taki o o efekty tych badań wnioski, jakie możemy z nich wysnuć chciałem pana zapytać o metodologię po pierwsze, wątpliwe dla mnie jest wyliczenie tego ogółu katolików czy też na podstawie danych GUS-owskich czy po prostu jakichś danych kościelnych po drugie w jaki sposób jest liczona liczba osób uczestniczących w niedzielne jeszcze w niedzielnych mszach to jest to liczenie, które odbywa się cyklicznie w kościołach to jest liczenie, które odbywa się z reguły w trzecią niedzielę października ministranci liczą osoby, które wchodzą do kościoła, a potem te, które tego trzeciego tej trzeciej niedzieli października przystępują do komunii na podstawie danych, którzy ministra, który ministranci wyliczą przedkładają je proboszczowi, a proboszcz wysyła je, bo od decyzji do kurii i dopiero stamtąd trafiają ze wszystkich polskich diecezji trafiają do Instytutu badań statystycznych kościoła katolickiego i tu jest największa, bo można przełożyć to najbardziej prokuratorskie podejrzenie, że są te badania lekko frezowane, bo na szczeblu proboszcza, który wysyła dane do swojego przełożonego do biskupa, bo wiadomo, że klubowi zależy, żeby w jego parafii frekwencja była jak najwyższa nie chce wypaść gorzej niż sąsiad czy inni sąsiedzi w dekanacie, więc tutaj na tym szczeblu te dane mogą być lekko pod kolor kolorowane i tu jest jak Pięta achillesowa tego tego badania to teraz panie profesorze powiedzmy o wnioskach co możemy wyczytać skoro tak jak pan wspomniał liczba osób regularnie uczęszczających nam się liczba osób Bjorgen przyjmujących komunię, bo rozumiem jest ważne ze względu na rozgraniczenie instytucji i religijności jakiś sposób utrzymuje się na stałym poziomie mniej więcej plus minus mi więcej na stałym poziomie, niemniej minimalnie w stosunku do takiego progu, jakim był ten środek pontyfikat Jana Pawła II, czyli lata dziewięćdziesiąte spada w momencie, kiedy kościół otrzymał najbardziej no ekspansywne ekspansywne możliwości działalności instytucjonalnej, czyli od lata 1990 tych zarówno zarówno liczba wiernych jak liczba przyjmujących komunie spada one są dane bardzo nierównomiernie, jeżeli chodzi o rozkład geograficzny na terenie Polski 3 diecezje przemyska Tarnowska i na i Krakowska są tymi wiodącymi decyzjami, które więcej dwukrotnie przewyższają liczbę przystępujących nawet 2,5 raza liczby przystępujących do komunii odwiedzający kościoły w niedzielę w diecezjach północno zachodnich łącznie co mnie trochę lekko no nie powiem bawi, ale tak lekko irytuje także diecezje szczecińską kamieńską, której włodarz arcybiskup Dzięga należę do tych najbardziej wojowniczych na całym krucjaty owych biskupów w Polskim episkopacie żony na te tereny Galicji, o których pan przed chwilą wspomniał Tarnów Przemyśl Kraków no to tam też dzierży tym tym tą częścią kościoła arcybiskup Marek Jędraszewski tak ale kiedy włodarz był biskup, ale kardynał kardynał Dziwisz także decyzja Krakowska wykazywała się była na tym na tym podium w tym przypadku osoba biskupa en, jakby nie ma, a nie odgrywa większej roli natomiast nie chodzi właśnie o to, że ten taki kurs światowy biskup Dzięga, a w Szczecinie bynajmniej nie ma tego działania magnetycznego tego działania, a no i misyjnego i takim hard hard korowy po postępowaniem, które w awizowanym na etyce seksualnej etyce małżeńskiej oraz walką z LGBT no nie odnosi wielkich sukcesów dzieci jak przeciwko Kamieńska jest Kamieńska jest na trzecim miejscu od końca 2 hierarchy czy też w randze w statystyce diecezji Polski nie będzie nad interpretacją jeśli powiem, że wśród młodych szeroko rozumianych młodych następuje proces pewnego odejścia od kościoła czy wręcz nastrojów antyklerykalnych tego rozumie w badaniach jeszcze nie widzimy tak to te wskaźniki nie są obejmowane badaniami instytucji kościelnych księdza, a więc uzasadnienia natomiast znamy je też innych badań CBOS WHO i tutaj zaledwie 60% uczniów klas ponadgimnazjalnych w ogóle określa się jako wierzących co też jest potężnym spadkiem w stosunku do la czy 90, które są takim no punktem referencyjnym tego okresu, kiedy Jan Paweł II wszedł swój szczytowy okres pontyfikatu mówiła o wierze wierze młodych uczniów, a ja dla dodam, że nadal 88 mniej więcej procent uczęszcza na lekcji religii organizowane w szkołach co oznacza, że kościół nadal ma monopol na tę część sektora edukacji tak, ale na to mamy tą tę rozbieżność między uczęszczaniem na lekcje religii tych czy innych powodów, a deklarowanie swojej wiary, gdzie różnica ta opiewa na 20%, więc 2 dni, więc 20% uczniów, którzy chodzą na religie chodzącej z przekonania mogą z motywacją religijną dokładnie tylko jakąś kulturalną konformizm konformistyczne nią lub jeszcze jeszcze inną upadek ten spadek ten spadek ten spadek, ale też praktyk religijnych w tym młodym elektoracie religijnym kościelnym od osiemnastego 3008. roku życia jest najbardziej zauważalne dla kościoła najbardziej najbardziej groźne, porównując Polski katolicyzm do etapu życia człowieka jesteśmy na etapie dojrzałego wieku nie jest to jeszcze etap jesieni życia, ale biorąc pod uwagę dynamikę struktur okres wzrostu mamy już za sobą mówił dyrektor Instytutu statystyki kościoła katolickiego ksiądz dr Wojciech Sadłoń, który pan już też wspomina czy to jest żółtka żółta kartka dla kościoła katolickiego za zaangażowanie w politykę za tak ostre kategoryczne nie zajmowanie stanowiska w sprawach światopoglądowych obyczajowych i w ogóle ten nastrój Sojuszu tronu i ołtarza, który panuje bowiem powiem krótko, jeżeli i, przyjmując to porównanie pana redaktora jako taką piłeczkę do śmierci, jeżeli kościół w Polsce rzeczywiście miałoby się znajdować w tej fazie dojrzałego człowieka to temu człowiekowi w tym takim dobrym dojrzałym wieku 50 lat grozi zawał serca, czyli nie ten jakiś powolny uwiąd sił fizycznych tylko zawał serca, bo jeżeli kościół w Polsce kościół nie uzyska twarzy siostry Mirowskiej to i pozostanie przy na tym wizerunku, jaki nadają mu dziwny krucjatą biskupi pokoju arcybiskupa Jędraszewskiego 3 czy Depo czy cholera czy Głodzia nieważne, że ta dwójka już jest na emeryturach to kościół Polski popadł w dolną ulegnie zawałowi serca, czyli nastąpi potężny zjazd po równi pochyłej kierunku czym, którym znalazły się kościoły katolickie we Francji Hiszpanii Irlandii czy w Niemczech droga natomiast druga daje mam żadnych przesłanek uważa, iż do końca oczywiście nie ma w tej chwili nie ma w tej chwili przemijanie widzę żadnych przesłanek ku temu by Polski kościół uzyskał chwalebną twarz siostry Chmielewskiej właśnie się pana zapytać o refleksję po stronie kościoła katolickiego czy duchowni w swoim gremium zauważają istniejący problem, chociaż właściwie zaraz odpowiem na to pytanie posłużę się przykładem Torunia i księdza Tadeusza Rydzyka już nawet pominę milcząco to co jak ksiądz Tadeusz Rydzyk opowiadał na temat ofiar pedofili i sprawców pedofili w kościele katolickim, bo nawet nie wypada tego cytować, ale tam księża stłoczeni 1 obok drugiego Stali uczestniczyli we mszy świętej dzisiaj sanepid stwierdził, że nie podejmie w tej sprawie żadnych działań, bo księża twierdzili, że przestrzegali reżimu sanitarnego jest oczywiście 1 przykład z wielu, ale tak właśnie kończy się ten ten ten romans z Prawa i Sprawiedliwości z hierarchami duchownymi no oczywiście można piętnować za nieprzestrzeganie zaleceń rządowych o okresie pandemii, ale ja powiem więcej no ja nie dostrzega w ogóle przekaże o ojca Rydzyka przekazu Teologicznego tam cały czas forsowana jest myśl ekologiczna, czyli korporacyjna wizja kościoła tam nie ma nie dostrzega myśli religijnej myśli Teologicznej dostrzegają w ogóle pan głównym nurcie polskiego kościoła w wypowiedziach któregokolwiek z polskich biskupów skoncentrowania na wierze na nauczaniu Chrystusa nie na kwestiach seksualnych światopoglądowych czy jakichkolwiek innych ja zbyt długo byłem jeszcze w jaki sposób związany z kościołem katolickim w Niemczech widzę potężny rów Mariański między przekazem kościoła niemieckiego przekazem kościoła polskiego czy pod polskim kościołem przyjmuje właśnie tę wizję krucjat nowego ekspansywnego kościoła walącego młotkiem w zakresie etyki seksualnej etyki małżeńskiej zapisywanego na walce Elżbiecie, a nie dostrzegając, czego bliźniego, czyli tej podstawowej fundamentalnego tego fundamentalnego przesłania Jezusa Chrystusa pewnie kościół Polski tak samo ma wspaniałą działalność charytatywną teraz szczególnie w okresie Bożego Narodzenia moglibyśmy długo wymieniać czy te okna okna życia, które wychwytują te projekty, których nie chcą rodziców ale, ale być bardzo ten hierarchiczny kościół niezwykle one niezwykle militarny krucjatą nowy wojowniczy narzuca narzuca ten woła na pozostałe twarze czy też pozostałe bilanse kościoła, a polskiego, jeżeli to się zmienić tak jak pan dyrektor powiedział naszemu początku ten dojrzały kościół w Polsce zejdzie na zawał serca dodam tylko, że to jeszcze akurat były słowa do księdza Wojciecha dłonie mam nadzieję, że kościół katolicki zda sobie sprawę z tego, że jest już co najmniej najwyższa pora by wzywać karetkę do tego pacjenta prof. Arkadiusz Stempin historyk politolog wyższa szkoła europejska imienia księdza Józefa Tischnera i Uniwersytet we Fryburgu państwa moim gościem był przed chwilą dziękuję bardzo, dziękuję uprzejmie do suszenia dziękuję do usłyszenia to było popołudnie Radia TOK FM, które wydawał Tomasz Krzemiński realizował Kamil Wróblewski za chwilę informacje i Filip Kekusz ja jeszcze państwa zapraszam na mikrofon Radia TOK FM o godzinie dwudziestej czekamy na państwa głosy na temat wykluczenia transportowego, które jest polską bolączką od lat czy pandemia pogłębiła ten problem jeśli tak to w jaki sposób zapraszam już jutro do słuchania popołudnia Radia TOK FM, które będziemy opowiadać o tym jak właśnie w dobie epidemii niesie kolejne polskie połączenia kolejowe dzisiaj mówimy koniec i ja się z państwem żegnam Roch Kowalski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA