REKLAMA

Żubr ma się lepiej, ale wiele gatunków zniknęło bezpowrotnie. Aktualizacja "czerwonej księgi"

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-16 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:10 min.
Udostępnij:

Gościem Przemysława Iwańczyka był prof. Rafał Kowalczyk – dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, współautor aktualizacji "czerwonej księgi" i uczestnik żubrzej grupy specjalnej Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w środę 16grudnia kończą się państwo punktualnie o dziesiątej 6 Przemysław Iwańczyk zaproszono dwugodzinny przedpołudniowy program Radia TOK FM jego wydawcą jest Bartłomiej Pograniczny realizatorem Szymon waluta pierwszym naszym gościem jest prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży współ autor aktualizacji czerwonej księgi i uczestnik żubrze grupy specjalnej międzynarodowej Unii ochrony przyrody dzień dobry panie Rozwiń » profesorze dzień dobry z to uprzeć naszych słuchaczy po pierwsze, żubrze to będzie historia, ale na początek wyjaśnijmy, jakim ciałem czym zajmuje się międzynarodowa Unia ochrony przyrody i przede wszystkim czym jest czerwona księga, przy którym pan swój współudział międzynarodowa Unia ochrony przyrody to jest międzynarodowa organizacja zajmująca się właśnie ochroną przyrody gatunkami ginących gatunkami zagrożonymi ono ocenia status zagrożenia tych gatunków status ochrony tych gatunków, jakby jej jej właśnie ta czerwona księga czerwona lista gatunków jest powszechnie na świecie jak tak ma, ale akceptowanym dokumentem, który rzeczywiście pokazuje stan ochrony wielu gatunków zwierząt roślin z grzybów to, więc dzieci jest to jakby taka taka wyrocznia światowa, która rzeczywiście monitoruje monitoruje przyrodę monitoruje zagrożenie wielu gatunków na świecie rozumiem, że opisy wszystkich gatunków, które znalazły się w czerwonej księdze podlega weryfikacji w jakim odstępie czasowym grocie no to nie jest rokrocznie to w zależności od potrzeb, ale może to być kilka kilkanaście lat rzeczywiście 1 w przypadku wielu gatunków, kiedy mamy podstawy do tego że, żeby coś zmieniło po stronie tego gatunku albo albo gatunek stanie ochrony się polepszyło albo pogorszy już od żubra taka ocena miała miejsce 20000808. roku no i w tym roku przeprowadziliśmy wspólnie z z innymi specjalistami z tej grupy i żonie i specjalistów przybliżania żubrowej przeprowadzić taką taką cenę, bo rzeczywiście no były podstawy do tego, żeby te kategorie zagrożenia dla żubra zgnić ile osób pracuje nad właśnie księgą, która opisuje wszystkie te gatunki jeśli dobrze wywalczyłem, chociaż nie jest wiedza tajemna proszę mnie sprawa z zweryfikować panie profesorze to jest około 130 gatunków w sumie to to jest naprawdę żmudna benedyktyńska robota panie niech nie tylko 130 gatunków, ale 130 000 gatunków 130 000 tak przepraszam oczywiście, więc rzeczywiście tych specjalistów zaangażowanych jest są są tysiące oni oczywiście są zorganizowani w pewnych pewnych grupach do do które, które obejmują określone gatunki grupy gatunków, więc tych osób na całym świecie zaangażowanych w bardzo duża w przypadku żubra no tutaj tego tego tej oceny statusu zagrożenia Ziobro dokonaliśmy 3 to był Amerykanin Rosjanin i ale ale by informacje o o Żubrach gromadziliśmy trudną z wszystkich populacji, które występują żubry w tej chwili jest 47, a więc w tej w tej ocenie uczestniczyli też specjaliści zajmujący się żubrami w Rosji Białorusi ona na Ukrainie Słowacji w Polsce Niemczech, ale też wszystkich krajach, w których występują Żuk rybą chodziło o to żeby, że zebrali oczywiście rzetelna i informacją o rozmieszczeniu, bo o barierach o wszystkich problemach związanych z tym z tym gatunkiem, chociaż w przypadku ubrano ta mamy do pewnego stopnia ułatwione zadanie, dlatego że corocznie jest prowadzony monitoring liczebności lig z żubra te wszystkie żubry dziko żyjące, ale też żyjące w hodowlach zamkniętych czy w takich hodowlach tzw. kół wolnych są rejestrowane w księdze rodowej nowej żubrów to jest taki dokument publikowane praktycznie od początku odtwarzania czasu, kiedy zaczęto odtwarzać gatunek 5 lat trzydziestych dwudziestego wieku i tam rzeczywiście te informacje o liczebności poszczególnych populacji zmiana tej liczebności są umiejscowione, więc to jest ważny dokument, który pozwala monitorować przynajmniej liczebność żubrów, ale też jak zmienia się liczebność poszczególnych populacja to jest zła, bo to są ważne informacje, które są podstawą, jakby tej oceny statusu ochronnego oprócz oczywiście innych innych danych jak z premedytacją panie profesorze oddala dyskusję Ziobro mamy naprawdę wiele czasu jeszcze chciałbym uzupełnić swoją wiedzę mam nadzieję naszych słuchaczy czerwoną księgę i te wątki, które są z nią związane z tą 29 około 129 000 opisanych gatunków tak przy czym przy czym wszystkich na świecie jest ile około 1 000 900 jeśli dobrze jeśli jeśli dobrze nasze dane ma na celu w tej chwili w obiegu publicznym bo, chociaż musimy pamiętać, że ciągle odkrywane są nowe gatunki oczywiście ta liczba jeśli chodzi o te większe zwierzęta jest w miarę rozwoju ograniczona natomiast no jest jest wiele gatunków owadów czy jakiś małych organizmów, gdzie o tym czy chociażby morskich organizmów, gdzie ciągle odkrywane są nowe gatunki często naukowcy szacują że, że te gatunki, które poznaliśmy być może jest połowa albo mniej gatunków, które żyją na na ziemi musimy też pamiętać, że być może wiele gatunków rzadkich gatunków, zanim zostaną odkryte już ich już ich nie będzie, bo ten proces ginięcia gatunków postępuje bardzo szybko zresztą ta ostatnia ocena właśnie międzynarodowej ochrony sieroty no po pokazała 31 nowych gatunków, które są uznane za takie, które zginęły, więc oczywiście są są przykłady jak Żubr, gdzie ten pan ochrony gatunku się pisze polepsza, czyli kategoria zagrożenia się, że zmniejsza, ale jest też wiele gatunków które, które giną często bezpowrotnie giną albo przynajmniej nie mamy nic i informacji są uznawane za takie, które zginęły to są przede wszystkim gatunki związane ze środowiskami wodnymi istotnymi bo, bo wśród tych 31 gatunków, o których o, których powiedziałem jest chociażby 15 gatunków z jednego z ryb z jednego z filipińskich jezior decyzję, że rolą mało i one rzeczywiście wszystkie zostały uznane za takie, które wyginęły co jest wynikiem również działalności człowieka ścianie uchyli i innych gatunków ryb często inwazyjnych, które powodują, że rodzime gatunki giną, ale są też gatunki płazów szczególnie w Ameryce Środkowej Ameryce Południowej za za to odpowiedzialny jest jest chociażby taka choroba dziedziczna płazów której, które było wiele doniesień w ostatnich kilkunastu latach tak ta choroba to się nazwa trio John Koza, która rzeczywiście powód dziesiątkuje płazy powoduje, że wiele gatunków jest na skalę na skraju zagrożenia albo po prostu ginęła są to oczywiście dosyć dosyć rzadkie gatunki, ale są też morskie gatunki jak gatunek rekina, a więc więc, więc tych tych gatunków rzeczywiście jest jest dużo, ale winę za ich rzeczywiście pogarszanie stanu ochrony czy, a wyginięcie po ponosi głównie człowiek przez zmiany środowiskowe przez przełożenie musi i oceanów to są oczywiście bardzo złożone procesy wycinanie lasu, bo ja tutaj mówię panie profesorze to dlatego przejdziemy pozwoli pan po informacjach Radia TOK FM żubra wreszcie też powie pan więcej mam nadzieje pan prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieży naszym gościem, a teraz informacje Radia TOK FM, a w naszym przed południowym programie naszym gościem jest prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży współautor aktualizacji czerwonej księgi uczestnik Ziobrze grupy specjalny międzynarodowej Unii ochrony przyrody panie profesorze to przejdźmy teraz to do żubra i tego w jaki sposób poprawił się jego los w porównaniu z poprzednimi badaniami nowszy w przypadku żubra przede wszystkim wzrosła jego liczebność tej chwili na świecie na wolności, czyli w stadach dziko żyjących żyje ponad 6000 żubrów, ale np. 15 lat temu było ich tylko 1800, więc rzeczywiście w ciągu kilkunastu lat liczba się potroiła wzrosła też liczba populacji, w których żubry występują jeszcze do niedawna to było około 3035 populacji w tej w tej chwili mamy w populacji 47, a więc tworzone są nowe nowe stada żubry są wypuszczane nowe miejsca co cieszy to są trochę inne środowiska niż do tej pory, bo dotychczas w zasadzie wszystkie populację żubrów były odtwarzane w środowiskach leśnych, bo Ziobro był uznany za za króla lasu za zwierzę typowo leśne, bo taki właśnie środowiska przetrwał w przeszłości jednak badania naukowe ewidencja również badania prowadzone w naszym Instytucie pokazały, że w przyszłości w czasach historycznych ten gatunek związany ze środowiskami otwartymi po w tych środowiskach ma pokarm przez cały rok w lasach pokarmu dla żubrów zimą brakuje stąd często dokarmianie, który ma szereg negatywnych oddziaływań na gatunek, a więc wzrosła liczebność wzrosła liczba populacji dziko żyjącej no z tym jest związany stopniowy wzrost zarówno obszarów, na których występują żubry w tej chwili to jest około 20 000 km kwadratowych, ale również całego zasięgu na jakich rozwieszone są populację żubrów to już jest ponad pół 1 000 000 km jedno kwadratowych, więc mogli populacji nie ma praktycznie populacji, który notują spadek liczebności to jest jedno jedno też ważnych kryteriów przy ocenie tego tej kategorii zagrożenia to pan taką sytuacją mieliśmy do czynienia w latach dziewięćdziesiątych, kiedy w wyniku no transformacji ustrojowych i pewnych perturbacji związanych z ochroną przyrody spadek odnotowaliśmy drastyczny na Ukrainie czy czy w Rosji tam rzeczywiście nawet w tamtym okresie dochodziło do podwyższenia kategorii zagrożenia żubra to już jest jest przeszłość co prawda w takich krajach jak Ukraina to liczebność nie wzrasta albo niewiele wzrasta, a u nas dynamicznie wzrasta w takich krajach jak Polska jak jak Białoruś jak chociażby Rumunia, gdzie w ostatnich kilku latach utworzono nowe populacje w takich obszarach bardziej górskich, gdzie są naturalne otwarte łąki nie mamy obiekcji co do niszczycielskiej działalności człowieka wobec przyroda, a poprawa sytuacji tak jak w opisywanym przez pana przypadku żubra to też konsekwencje działalności człowieka tak dużym stopniu tak dlatego, że to człowiek jak od otworzył ten gatunek tworzy nowe populacje przesiedlać żubry nowe miejsca opiekuje się żubrami, chociaż no, jakby ten monitoring pokazuje, że zupy po przekroczeniu pewnego pewnej liczebności populacji to jest często 4050 osobników 1 zaczynają dosyć dynamicznie się rozstać to widać np. w Polsce w stadzie zachodniopomorskim jeszcze kilkanaście lat temu było zaledwie 20 kilka z grup witali ciemność utrzymywała się przez długie lata na takim poziomie objęcie tego stada troskliwą opieką przez zachodniopomorskie Towarzystwo przyrodnicze spowodowało, że nota populacja zaczęłaby rosnąć to jest oczywiście związane z różnymi działaniami w środowisku wy z opieką zmniejszaniem śmiertelności itd. w tej chwili zachodniopomorskim 100 tys euro jest ponad 300, więc ten wzrost następuje dosyć dynamicznie tam, gdzie żubry nie są objęte opieką oczywiście pewny upadek śmierć każdego osobnika ma znaczenie dla populacji, ale tam są wypadki drogowe tam są przypadki kłusownictwa IT rzeczywiście populacje egzystują na takim minimalnym poziomie nie nie nie przyrastają jest człowiek zarówno jest odpowiedzialny za to że, że ten gatunek czy jego status ochronny się polepszą, ale też w wielu sytuacjach czas by na tej Ukrainie czy Rosji, o których wspomniałem kłusownictwo niekontrolowane polowania mogą w szybkim tempie doprowadzić do zaniku populacji Ukrainie np. jedna z populacji, której głos prawie 200 rzutów zniknęło po prostu żubry zostały wystrzelone to pokazuje, że mimo tego, że no jest to gatunek, który w, którym możemy mówić, że jest skutecznie chroniony to jednak jest bardzo narażony również na wyginięcie również w wyniku działalności człowieka natomiast sukces ochrony zwiększanie liczby populacji liczebności żubrów jedno nie oznacza, że możemy sobie usiąść z założonymi rękami i obserwować żubra w przypadku ochrony tego gatunku zarządzanie jest jego populacja jest bardzo wiele to do zrobienia tej metody zarządzania gatunkiem w wielu miejscach o takie trochę hodowlane traktowanie żubra jako taki pół dziki gatunek czy pół udomowione powoduje, że czasami niektóre zagrożenia są potęgowane np. zimowe dokarmianie, które powszechnie stosowane w przypadku żubra ma szereg negatywnych konsekwencji powoduje wzrost w Azji pasożytniczych zagrożenie ryzykiem przenoszenia różnych różnych chorób powoduje nienaturalny gromadzenie się z upraw, więc zakłóca taką strukturę socjalną, a więc tych problemów rzeczywiście w ochronie zarządzaniu populacja żubra jest ciągle ciągle dużo również o tym mówimy w tym w tym przeglądzie statusu ochronnego żubra, ale mam nadzieję, że będzie to przedmiotem nowej strategii ochrony żubra, której proces właśnie w ramach tej grupy Bizoń o żubrze IUCN rozpoczął panie profesorze ja rozumiem, że człowiek powinien stać na straży by gatunek nie wyginą czy chodzi żubra czy każdy inny, ale czy powinien też pilnować by nie przyrasta zbyt szybko to oczywiście w niektórych sytuacjach przyrost jest jest problemem oczywiście musimy prowadzić działania, które będą rozwiązywać konflikty z tym związane z rzutu jest gatunkiem a jakie są konflikty pańskim zdaniem, bo co ty konflikty typu szkody w uprawach rolnych czy były czy jakieś pojawianie się zwierząt w pobliżu osad ludzkich jednak musimy pamiętać, że często te konflikty są konsekwencją działań człowieka żubra, o czym wcześniej powiedzieliśmy dopuszczaliśmy w lasach często ubogich lasach iglastych jak Puszcza Knyszyńska Puszcza augustowska żubry trafiły kilka lat temu to nie są środowiska dla żubra optymalne zimą, kiedy tego pokarmu brakuje w lasach to też duży roślin dozorca, który pokazuje dużej biomasy w pokarm w lesie zimą praktycznie został jednak taka ściółka, bo z większością roślinności Zielnej w kinie na liście jednak, że właśnie dni trzeba nie ma nie ma liści i żubry nie mają tam pokarmu stąd to zimowe dokarmianie, który ma zatrzymać te żubry w klasie dostarczyć pokarm jeśli tego dokarmiania nie będzie Ziobry wejdą z lasu na tereny otwarte tereny otwarte są często pola rolnicze, które otaczają kompleksy leśne, więc to, że pojawiają się szkody w uprawach rolnych wzrastające oczywiście wzrasta populacja żubrów no jest wynikiem błędów przeszłości jeśli chodzi o ochronę tego gatunku, a więc wypuszczania fok odtwarzania populacji takich terenach, które nie są w stanie przez cały rok zapewnić pokarmu takimi terenami są takie środowiska nie siada, więc mozaika lasów i łąk naturalnych łąk czy nawet łąk są takie takie łąki mamy chociażby na północy Puszczy Białowieskiej łąki koszone wyłącznie po to, żeby dostać do dopłaty unijne, bo tu nie ma bydła nie ma komu tego siana sprzedać i ma dla kogo tych tych łąk uprawiać natomiast korzystają z nich Ziobry jest rzeczywiście dla nich odpowiednie środowisko bardzo produktywne i duża ilość tej Izby suchej roślinności pozostaje na zimę jako jako pokarm to jest to jest głód to są właśnie środowisko dla żubra odpowiednio lek. Doliny rzeczne my mówimy o dawnych poligonach wojskowych, które są duże, które są terenami w dużym stopniu otwartymi, gdzie małe zagęszczenie ludzi małe zagęszczenie dróg, więc mniejsze ryzyko konfliktu to są tereny, które powinniśmy żubry wypuszczać konflikty to również na to co się określa jako żubry agresywna ja nie wierzę żubra goście, ale żubry karmione, które mają często kontakt człowieka trudno inaczej się zachowują tracą pojazd przed człowiekiem zaczynają kojarzyć człowieka z dostarczaniem pokarmu to powoduje, że takie zwierzęta szczególnie dorosłe byki czasami trafiają w okolice ludzkich osad odwiedzają te osady poszukują pokarmu w sadach uwielbiają jak i to oczywiście prowadzi do to problemów do konfliktów, zwłaszcza że człowiek często nie respektuje tego, że prezes zwierzęciem potężny dzik za kilka wrócimy do naszej rozmowy prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk biało wieży z naszym gościem jest przedpołudnie Radia TOK FM informacja naszym gościom przedpołudniowy program Radia TOK FM jest prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk Białowieży dzień dobry panie profesorze ponownie czy dobre, kiedy opowieścią o przyrodzie i relacji przyroda człowiek z reguły ma takie brzmienie złowieszcze to pan dziś w programie daje nam taką porządną dawkę optymizmu jednak żubra nie jest aż tak źle, że jednak działalność człowieka nie jest aż tak destrukcyjna wobec wobec przyrody na jego przykładzie natomiast chciałbym, żebyśmy znów przeszli do wątku ogólnych i chciałbym zapytać pana panie profesorze właśnie na ile to, że w czerwonej księdze coraz więcej gatunków zagrożonych jest konsekwencją człowieka w sposób bezpośredni czy ana ile jest to zagrożenie ze strony człowieka w sposób pośredni, czyli człowieka działającego nie wiem na niekorzyść klimatu powodującego globalne ocieplenie itd. wszyscy pełną świadomością mogę powiedzieć, że no większość tych przypadków które, które są analizowane rzeczywiście dotyczy bezpośrednio działalności człowieka wycinamy lasy czy ułatwiamy oceany i i MOK i morza zanieczyszczamy wodę zanieczyszczamy powietrze, chociaż to pewno można uznać za pośredni wpływ, ale jednak nowy w dużym stopniu jest to wynikiem działań działalności bezpośredni człowiek oczywiście zanieczyszczenie powietrza ocieplenie klimatu to to są efekty pośrednie, które wpływają na wiele gatunków będą spływać, dlatego że na ocieplenie klimatu powoduje, że dla wielu gatunków hut te też warunki optymalne, których one zostały egzystować wy no przestaną istnieć już w tej chwili wiele gatunków przesuwa zasięgi swojego występowania i jest to możliwe do pewnego stopnia, ale w wielu rejonach, gdzie te obszary są ograniczone są bez chwili itd. no te warunki odpowiednie dla życia wielu gatunków przestaną istnieć i one po prostu wyginą tutaj oczywiście może pomóc człowiek do poprowadzi się hodowlę gatunków czy osobników populacji gatunków nawet poza ich miejscem występowania często hodowlach zamkniętych, aby je je uratować to jednak już jest tylko po ósmy ułamek gatunków, które w ten sposób udaje się euro uratować większość gatunków niestety ginie szczególnie tych tych zagrożonych, czyli to jest to jest często proces bezpowrotnie to po te środowiska słyszymy jak zmieniają się środowiska wycinane są lasy Amazonii jak wycinane są lasy Azji południowo wschodniej to to są rzeczywiście zmiany drastyczne zmiany środowiskowe, które wpływają na wiele gatunków roślin zwierząt i grzybów my oczywiście słyszymy tylko tych spektakularnych spektakularnych jak i gatunkach jak orangutany czy, czyli czy inne duże duże zwierzęta na nas w tym procesie cierpi wiele rzeczywiście drobnych organizmów krotny gatunków często endemicznych, które występują bardzo lokalnie na niewielkich obszarach i one często są najbardziej dotknięte tymi zmianami, które powoduje niestety człowiek na wielu miejscach oczywiście tworzy się nowe rezerwaty parki narodowe były na oceanach tworzy się strefy bez zespołowo, ale też kropla tak naprawdę można odszedł bo, bo o te obszary objęte działalnością człowieka są ogromne ja ostatnio oglądałem film Davida Attenborough pewno wielu wielu wielu państwo go widziało, gdzie w ciągu życia praktycznie 1 człowieka obserwujemy ogromne zniszczenie przyrody często w filmach przyrodniczych i widzimy spektakularne zdjęcia piękne zwierzęta piękne gatunki, choć często występują one bardzo niewielkich obszarach na bardzo ograniczonych obszarach, a w wielu miejscach i środowiska zniknęły i same gatunki czy ich stado populację zniknęły ja ja w tej chwili jestem zaangażowany również takie badania dotyczące migracji zwierząt i w przeszłości mieliśmy rzeczywiście spektakularne migrację na na ziemi czasami tysiące kilometrów, ale fragmentacja środowiska bariery, które tworzy człowiek chyba nie powoduje, że te migracje są ograniczone zanikają zanikają populacje zwierząt, które rzeczywiście mikro mały, dlatego że zanika środowiska, do których one migrowali człowiek z przemysłem z wyróżnieniem, gdy odkrywcami kopalniami i gazu ropy węgla wkracza rzeczywiście na na tereny dzikie zam. ciągle słyszymy o różnych konfliktach protestach związanych szczególnie nie wiem północą Ameryki północnej czy nawet Grenlandią gdzie, gdzie są próby eksploatacji kolejnych obszarów, więc nie mamy trochę takiego hamulca, który raz zastopuje w tej ekspansji w niszczeniu środowiska cierpią na tym oczywiście wszystkie organizmy organizmy żywe i takim sytuacjom ma mamy do czynienia wszędzie praktycznie na świecie poczynając od od Polski, a kończąc syna na dużych krajach, które rzeczywiście wydaje się, że mają ogromne zasoby chociażby Puszcza amazońska, ale one kawałek po kawałku jak kawałki tortu są są odcinane i bezpowrotnie to dzika przyroda z całym wszystkimi organizmami kinie odwołał się pan do Davida Attenborough też chciałbym odwołać z tej okazji do samej czerwonej księgi jeśli wg szacunków naukowców 99% gatunków, które kiedykolwiek żyło na ziemi już wymarło to także człowiek rozumie jest zagrożone jako jako gatunek to paradoks polega na tym, że wskutek własnej działalności niestety tak człowiek jest gatunkiem bardzo ekspansywny, który oczywiście osią sukces cywilizacyjny rozwinął wiele narzędzi, które pozwalają mu przekształcać środowisko, ale przekształca środowisko oczywiście ze szkodą dla dla innych gatunków fale też ze szkodą dla siebie, dlatego że proces w tej chwili, który obserwujemy ja nie jestem specjalistą, ale mówi o tym wielu wielu naukowców w Polsce i za granicą proces praktycznie nieodwracalne, dlatego że mamy w tej chwili do czynienia z ociepleniem klimatu, a za chwilę ten proces przyspieszy, dlatego że noc z wiecznej zmarzliny lodowców zaczną się u uwalnia ogromne pokłady metanu to dziś nie dwutlenek węgla kometa rzeczywiście będzie ogromnym problemem to spowoduje, że ten proces przyspieszy, więc dziecko jest bardzo destrukcyjny, czyli działanie i bez radykalnych w tej chwili działań, które powinny być podejmowane na całym świecie przez rządy różnych krajów przez społeczeństwa niestety nie tylko nie odwrócimy tego procesu, ale zahamuje i ten proces jest rzeczywiście bardzo jest destrukcyjny bardzo szybko postępuje co zresztą powód do Wyka wykazują różne projekty badawcze różne badania, które obejmują większe i większe grupy organizmu, ale też pokazuje właśnie ten monitoring prowadzony przez IUCN, który lektury, czyli między drogą ochrony przyrody, która angażuje specjalistów czy ten proces monitorowania tych gatunków niestety mimo tego, że mamy sukcesy i Żubr jest pewną takim dobrym przykładem, chociaż tak jak powiedziałem jeśli chodzi o jego ochronę zarządzanie populacjami mamy wiele wiele do zrobienia no to jednak jesteśmy na równi i pochyłej bo, bo znacznie wielokrotnie więcej gatunków zginie czy ich status czy kategoria zagrożenia się się pod wyższa niż tych gatunków, które tak jak żubry no uznajemy za coraz mniej zagrożone może być powiedzieć, że ich ochrona przynosi rzeczywiście określone skutki zamierzone skutki liczebność wzrasta ich obszar występowania wzrasta panie profesorze to może w takim razie też historię przenieść na inne gatunki, które są zagrożone i wykorzystać państwa myślę m.in. panu doświadczenie tak by nie tylko żubry mogły mogły czuć się bezpiecznie mówiąc wprost całego systemu no to oczywiście ja życzyłbym tego są sobie ale, ale to jest oczywiście bardzo bardzo trudne, bo każdy gatunek, który o, którym tutaj mówimy to, o którym mówi by międzynarodowa Unia ochrony przyrody jest specyficzny mama określone rozmiary określony zasięg występowania określone zagrożenia określone optymalne warunki zupełnie z takim gatunkiem, który rzeczywiście przetrwał dzięki swojej plastyczności plastyczności pokarmowej, ale też takiej plastyczności środowiskowej, która umożliwiała mu np. przetrwanie w lasach, które nie są dla niego środowiskiem naturalnym nawet by nazywamy upraw gatunkiem uchodźcą, który schronił się w środowiskach dla niego nie optymalny, ale to środowisko umożliwił mu przetrwanie, bo to ujście, jakby przed presją presją człowieka, która była destrukcyjna szczególnie dla tych, którzy chcą k gatunków zwierząt, bo wiemy, że większość tej legendarnej mega fauny wyginęła przetrwały właśnie były zaledwie kilka gatunków w tym największy lądowy gatunek Europy, jakim jest, jakim jest ukryć, chociaż on ciągle jest gatunkiem zagrożonym jest wiele wiele zagrożeń niska zmienność genetyczna choroby inwazje pasożytnicze Nicze, więc ale, ale też taka działalność związana z człowiekiem wypadki drogowe zdarza się, że 1 roku ginie kilkanaście żubrów gdzieś w jakimś rejony to są rzeczywiście bez zagrożenia, ale też o działalność człowieka rozwój turystyki wbrew pozorom to często jest kierowana właśnie na takie charyzmatyczne gatunki może też zagrażać, bo człowiek coraz częściej penetruje różnego rodzaju środowiska czy buduje infrastrukturę, która ma pozwalać mu wypoczywać więc, więc sytuacja jest rzeczywiście skomplikowana w przypadku każdego gatunku to podejście musi być jednostkowe niestety nie można tego było uliczna na wszystkie gatunki dziękuję panu bardzo za rozmowę prof. Rafał Kowalczyk dyrektor Instytutu biologii ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży współautor aktualizacji czerwonej księgi uczestnik żubrze grupy specjalnej międzynarodowej Unii ochrony przyrody kłaniam się panie profesorze dziękuję bardzo, pozdrawiam z zostało około pół minuty do dziesiątej 55 czas na informację po informacjach kolejny nasz gość będzie nim prof. Nina Witoszek Fitzpatrick z uniwersytetu w Oslo pozostań cie państwo z nami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA