REKLAMA

Przewodniczący KNF: Banki konsultują z nami szczegóły propozycji ws. kredytów frankowych

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-12-17 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:19 min.
Udostępnij:

- Kilka banków skonsultowało się z nami w sprawie dopracowania szczegółów koncepcji ws. kredytów frankowych. Być może to jeden z ostatnich momentów na zaproponowanie spójnej i sprawiedliwej propozycji i pozwoli ona uniknąć dalszej antagonizacji oraz eskalacji oczekiwań po obu stronach - mówił w Magazynie EKG prof. Jacek Jastrzębski - przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
K2 ekonomia kapitał gospodarka 4 minuty po godzinie dziewiątej zaczynamy magazyn EKG w radiu TOK FM Tomasz sed przed mikrofonem kłaniam się państwo Nisko witam też naszego pierwszego gościa pan prof. Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego jest z nami dzień dobry dzień dobry państwu Panie Przewodniczący podobno chce pan cofać czas, bo to jest tak bardzo obrazowe określenie koncepcji, która pozwoli przedstawić w zeszłym tygodniu chodzi oczywiście jak Rozwiń » rozumiem panu redaktorowi propozycje dotyczące rozwiązania problemu kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim tak jest tak prasowe są to co pan zaproponował jakiś czas temu bankowcom to może właśnie od tego zacznijmy, żebyśmy mogli dalej naszą rozmowę poprowadzić przypomnijmy co pan bank zaproponował w takich prostych słowach tak mądrze dżemy wszyscy, że problem pozwali walutowych portfeli walutowych hipotecznych nabrzmiewa od od lat mamy do czynienia z pełną instalacją oczekiwani taką polaryzację stanowisk obu stronach wydaje się, że nawet momentami jest tematem właśnie zmierzyć ja uważam, że rozwiązaniem tego problemu może być tylko taka koncepcja, do której będzie możliwe zbudowanie szerokiego konsensusu społecznego, czyli takiego nie będzie zdania zarówno interesy klientów jak bezpieczeństwo systemu finansowego w moim przekonaniu jego koncepcją jest koncepcja polegająca na tym, żeby banki zaoferowały klientom możliwość dobrowolnego zawarcia porozumień, na podstawie których klient rozlicza się z bankiem taki sposób jak historycznie zadłużył się, zaciągając kredyt hipoteczny złotowe, czyli złotym nie zaś w walucie obcej natomiast rozliczanie uwzględniałby również warunki, jakie historycznie byłyby związane z takim kredytem złotowym, czyli oprocentowanie wg stopy WIBOR i ma historyczne jak w owym czasie była stosowana dla kredytów złotowych tym zająć się tak w tym sensie tak to określenie cofnięcie czasu, bo rzeczywiście byśmy klienta stawiali takiej sytuacji, gdy historycznie podjął decyzję o zadłużeniu się w złotych zaś we franku szwajcarskim i czy jest jakaś odpowiedź ze strony bankowców na tę pańską propozycję trochę już minęło od kiedy opisywały te pańską propozycję media czy jest ten właśnie głos ze strony bankowców formalne albo, chociaż nieformalne tak ta propozycja przedstawiona w zeszłym tygodniu mogę powiedzieć, że już kilka banków skontaktowała się z nami w celu wprowadzenia prowadzenia rozmów konsultacji dotyczących opracowania elementów tej koncepcji odbyliśmy już warsztatowe konsultacje jeden z banku, który jak się wydaje jest zainteresowany poważnie rozważa przedstawienie takie rozwiązania jak głęboko wierzę, że konsultacje prowadzone w takim trybie roboczym z tym bankiem doprowadzą do do do wypracowania parlamentów i bycia takim rozwiązaniem też bardzo chciałem też jestem przekonany, że ma szansę się udać, że za przykładem tego banku też inne i w toku takich roboczych bezpośrednich uzgodnień dotyczących parametrów rozwiązania zostanie wypracowane w taki sposób, że banki będą mogły takim rozwiązaniem do klientów wejść brzmiała też zaznaczam to uderza też moich wypowiedziach wcześniejszych jestem generalnie zwolennikiem samoregulacji branży, zwłaszcza tych branż są identyfikowane jako takie sektory zaufania publicznego stąd też uwagę, że te propozycje, o których wie to powinnyśmy pozycję z tymi wystąpić do swoich klientów banki to właśnie chciałem zapytać Panie Przewodniczący proszę wybaczyć, że wchodzę słowa też mamy te trudne, że nie siedzimy razem studia nie widzimy siebie nawzajem, bo pańska propozycja jest trochę podobne do tego co już w sprawie kredytów frankowych mogliśmy usłyszeć w przyszłości stąd zastanawiam się, dlaczego tym razem miałoby się udać, zwłaszcza w tej formule, że nie byłoby to narzucone odgórnie np. w drodze ustawy tylko miałoby to pańskim zdaniem przybrać taki kształt, że to banki się porozumiewają między sobą dobrowolnie na coś takiego się zgadzają tak oto niektóre są 2 części Pańskiego pytania być może ta propozycja nie jest nowa natomiast moim zdaniem propozycję tę zasadniczą zaletę, że jest bardzo spójna wewnętrznie i wydają się jest niesprawiedliwa, a przez to ostatecznie wydaje rozwiązaniem racjonalnym między zasadniczą zaletą tego rozwiązania moim zdaniem jego nie jego wewnętrzna spójność i stosunkowo niezależna nie jest nie zawiera ona żadnych kapitalnych litery, które mogą być dyskutowane i inwestowane po prostu zmierzamy do przerzucenia ekonomikę, kiedy złotowego, więc moim zdaniem również na spójności tej koncepcji wizji zasadniczą zaletą to jest ważne ogólnie, o czym pan mówi tak to proszę dokończyć, jeżeli chodzi o tę drugą część Pańskiego pytania czyli dlaczego banki teraz mogą na to spojrzeć inaczej niż poprzednich odsłonach dyskusji na temat potrzeb walutowych tutaj przyczyna jest bardzo prosta przyczyną jest moim zdaniem tendencja orzecznicza konserwujemy w sądach nie tylko o sądach krajowych, ale przede wszystkim w sądzie sąd unijny Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, którego orzecznictwo nie wyznacza konsumencki kierunek interpretacji przepisów prawa zarówno unijnego jak i krajowego to ryzyko jest punkt widzenia banku, w którym istotną cechę istotną korzyścią niż przystąpienia do tej inicjatywy jest możliwość zakwalifikowania tego ryzyka jego ostatecznej wyceny, a w perspektywie dłuższej mówiąc kolokwialnie też czyszczenie bilansów z tych aktywów, które są fakturami, lecz z, jakimi wiąże się ryzyko prawne to nagle zapytam Panie Przewodniczący, ale chciałbym zatrzymać przy tym wątku, który pan poruszył, czyli spraw sądowych bo kiedy mówimy o Pańskiej propozycji skierowanej do banków, która miałaby polegać na tym, że banki oferowały by klientom kredytów frankowych ugody no to po drugiej stronie są właśnie ci klienci i kiedy pytam pana o to czy są jakieś głosy ze strony banków jak one patrzą na tę propozycję to równolegle też pojawiło się głosy i tych, którzy są tym żywo zainteresowani mówi tu o klientach tych zadłużonych we franku też prawników, którzy ich reprezentują oni twierdzą, że to jest propozycja, która raczej nie przekona wielu z nich, ponieważ ta linia orzecznicza, której mówimy to co dzieje się w polskich sądach od dobrych kilku lat to jest z punktu widzenia tych klientów rozwiązanie bardziej korzystne stąd zastanawiam się czy w ten sposób co pan proponuje jest nie jest ułomne w tym sensie, że ono może przekonać banki banki może wystąpić z taką propozycją, ale nie spotka się to jakimś pozytywnym odzewem ze strony klientów ja osobiście jestem przekonany, że to jest bardzo dobra oferta dla klientów, odnosząc się do tych głosów, o których wspomniał pan redaktor ja jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o wsłuchiwanie się głosy kancelarii czy też prawników, którzy reprezentują klientów ustawa frankowa przeciwko bankom ja rozumie Pani Przewodnicząca, ale też fakt, że są takie, że 90% spraw to pokazuje taka sucha statystyka tych spraw frankowych one są rozstrzygane właśnie na korzyść klientów i to co najczęściej się dzieje w tych wyrokach no to jednak różni się od tej propozycji, bo te kredyty nie są wtedy oprocentowane tak samo jak kredyty złotowe tylko zachowują jeszcze to oprocentowanie, które przysługuje kredytom walutowym, więc NATO w takim dochodzie rzeczywiście korzystniejsze dla panie doktorze no i nie mogę się do końca panem do dziś opiera się dokończyć ten wątek dotyczący kancelarii wypowiedzi przedstawicieli kancelarii reprezentującej klienta w sprawach o 5 ustawy bankowy, ale za to rzeczy obciążone mam zdanie poważnym konfliktem interesu lub takie kancelarie, które swój model biznesowy oparły na prowadzeniu spraw narodu przeciw bankom oczywiście nie leży rozwiązanie tego w sposób pozasądowy, bo oznacza wygaszenie tej linii biznesowej polegającej na obsłudze sporów frankowych, więc to trzeba moim zdaniem bardzo jasno powiedzieć, że być może nie przebiło się w debacie publicznej, ale bardzo uważnie śledzę wypowiedzi medialne dotyczące tej propozycji mam bardzo sceptyczne nastawienie doszukiwanie się głos prawników, którzy żyją sprawy spraw frankowych przeciwko bankomaty, dokładając do tej propozycji jako nieatrakcyjnej, ponieważ w sądzie można ugrać więcej wiarygodność wypowiedzi z muzeum ograniczona jest tak, aby pierwsza stała druga statystyki Otóż pan jak powiedział, czyli 9% spraw 9 do tej sprawy po pierwsze nie dotyczy wszystkich banku, gdyby to zrobić jak już czekają pokazującym całość rynku to pewnie to było mniej poza tym chciałem zaznaczyć, że to są rozstrzygnięcia pierwszoinstancyjne mogą zostać w toku kontroli Odwoławczej, ale mogą też nie stacza trzecia kwestia najważniejsza, że mówimy o orzeczeniach zasadniczą w tym dochodzi do stwierdzenia abuzywności być może w kontekście, aby nic poza agencja żywności klauzul umownych nieważność całej umowy natomiast osobną kwestią jest w jaki sposób kształtuje się linia orzecznicza dotycząca zadania czyli, że to są zapisy niezgodne zarówno o metodach badań niedozwolone postanowienia umowne mnie natomiast osobną kwestią jest jak w razie nawet upadku całej umowy kredytowej miałoby wyglądać rozliczenia między bankiem klienta tutaj nie ma jeszcze jasne ukształtowanej linii orzeczniczej nie wiadomo w jakim kierunku ta linia orzecznicza kształtuje mnie i być może będzie pewien odsetek spraw rozstrzygnięcie byłoby lepiej da nawet korzystniejsze Dody są AB niż ugodowe natomiast po pierwszej obciążone ryzykiem związanym z tym, że postępowanie sądowe i 2 jego wynik jest niepewny po drugie, dochodzi konieczność poniesienia kosztów prawnych co w przypadku rozwiązania budowy odpada, bo nie trzeba płacić wynagrodzenia radcy prawnemu adwokatowi reprezentuje klienta w sądzie jest zasadniczo bezkosztowe potrzecie dostrzegam taką dużą wartość społeczną jednak rozstrzyganiu sporów w drodze polubownej nie choćby, dlatego że takie rozstrzygnięcie pozwala klientowi bankowi utrzymać ważył racje klient często korzystał z banku również innych produktów tego kredytu hipotecznego ma w nim kartę kredytową kartę płatniczą rachunek minie, więc rozwiązanie umowy najmu koszty społeczne są dużo niższe to prawda także niższa, ale wydaje mi się tuje się pozwoli wtrącić, że to też kwestia zaufania i mam takie wrażenie, że w kwestii kredytów frankowych to zaufanie na linii bank klient zostało naruszone nie wiem czy tak łatwo będzie odbudować przypomnę, że naszym gościem jest pan prof. Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego rozmawiamy o polskiej propozycji dla banków jak uporać się z problemem kredytów frankowych jeszcze zastanawiam się, skąd akurat bierze się ten moment, że akurat teraz pan wychodzi z tą propozycją, bo problem kredytów frankowych towarzyszy nam od dobrych kilku lat pan sam na czele KNF-u stoi od lat 2 czy ma jakiś związek z aktualną kondycją banków pytam o kondycję w kontekście tego kończącego się 2020 roku, które doskonale sobie zdajemy sprawę był trudny dla wszystkich dla banków też był trudny tak, że jeśli chodzi o kondycję banków z obecnym roku i i przyrząd do pytania oczywiście pytanie bardzo ważny, bo wiemy, że sektor bankowy czy w ogóle nie finansował wszystkim sektor bankowy jest takim swoistym krwiobiegiem gospodarki moim zdaniem główne czynniki ryzyka, jakie nie ja postrzegam jako istotne w kontekście całego sektora czy takie rzeczy, na które na pewno należy mieć baczenie to jest przede wszystkim właśnie kwestia hipotecznych kredytów walutowych, czyli to, o czym mówiliśmy przed chwilą druga kwestia to są oczywiście gospodarcze skutki pandemii związane z gospodarczymi skutkami pandemii nie zjawiska w postaci np. wzrostu nie zostało liczby kredytów niepracujących w bilansach banków i czy pańską propozycję frankową trzeba czytać w ten sposób, że skoro na horyzoncie gdzieś pojawiają się jakieś ryzyka to trzeba robić wszystko, żeby tam, gdzie ryzyko można im zminimalizować, bo tego ryzyka się pozbyć to właśnie ten moment, żeby to zrobić to znaczy pani na to, że na niżej zadane pytanie czy dobrze byłoby czy 10 dni, gdyby ten problem frankowy był rozstrzygnięty wcześniej niż np. dzisiaj albo na początku tego roku to odpowiedź taka oczywiście byłoby dobrze natomiast możliwość rozwinięcia w ten sposób wynika też zmian otaczającej rzeczywistości pan też o tym wspomniał, że taka propozycja pojawiała się wcześniej i analiz nie spotkała się jakimś szerszym zakresie aplauzem ze strony środowiska bankowego nie w ogóle mamy wrażenie czy tak się zastanawiam czy to pańska propozycja to nie jest efekt tego, że ten problem, który nabrzmiewa tak wielu lat to te instytucje, które mogłyby się tym zająć mówi chociażby tych, którzy tworzą prawo w tym momencie skapitulowali stąd, jakby ktoś musiał w tej sprawie zabrać głos to jest akurat tak się złożyło pan, gdzie to nie używał nie udziela takiego określenia skapitulowali natomiast moim zdaniem rzeczywiście u nas pracę w ten sposób, że stanowiska niestety uległ bardzo daleko idącej polaryzacji rodzinne strony mamy wypowiedzi przedstawicieli środowisk powiedzmy w obliczu z drugiej mamy wypowiedzi niektórych przedstawicieli sektora bankowego te wypowiedzi pokazują, że NATO to nie jest język porozumienia to znaczy z 1 strony mówimy natomiast w internecie darmowym z drugiej strony mowa jest od wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i ja po prostu uważam, że nasze tak czas być może jest już 1 został dokumentu i zaproponowanie jakiejś spójnej i sprawiedliwe, a przez to racjonalnej opozycji pozwoli uniknąć dalszej modernizacji też dalszej eskalacji oczekiwań obudzona i tu będzie tu Panie Przewodniczący musimy stawiać kropkę dobrze bardzo dziękuję, ponieważ kończyła się czas, ale pewnie do tej rozmowy będziemy wracać, bo na razie ta propozycja, której mówimy jest jeszcze wciąż propozycją jeszcze nie widzimy efektów tej propozycji, więc jeszcze po powodów tematów do rozmowy będzie mnóstwo sadzić dziękuję prof. Jacek Jastrzębski przewodniczący komisji nadzoru finansowego był z nami teraz czas informacja Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA