REKLAMA

Komitet Noblowski nie ma licencji na nieomylność

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-17 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dziesiąta 4 na zegarek Przemysław Iwańczyk kłaniam się zaproszona przedpołudniowy program Radia TOK FM, którego wydawczyni Anna Piekutowska, który przygotował Bartłomiej Pograniczny realizatorem jest Szymon waluta pierwszym naszym gościem jest prof. Tomasz pospieszny z wydziału chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dzień dobry panie profesorze dzień dobry wprawdzie to październik jest takim miesiącem, w którym przyznawane są nagrody Nobla, ale my o pomyłkach Rozwiń » noblowskich będziemy mówić w grudniu także ze względu na nie spotkanie online z panem panie profesorze już w najbliższy poniedziałek poniedziałek o godzinie 18 w ramach kawiarni naukowej nad czym patronat sprawuje m.in. radio TOK FM pierwsze pytanie dotyczy właśnie tych pomyłek generalnie będziemy poruszać się w tym obszarze czy rzeczywiście jest to tak samo istotne zagadnienie jak same nagrody, które przyznawane są w poszczególnych dziedzinach myślę, że tak najprościej możemy to wytłumaczyć jest przedstawić na przykładzie osób, które były wielokrotnie nominowany do nagrody Nobla i bez wątpienia na nią zasłużyły, a nigdy nagrody Nobla otrzymał najprostszy przykład, który przychodzi jako pierwszy do głowy oczywiście macha nogami, a które był działaczem pokojowym no niestety nagrody Nobla nigdy nie otrzymał miał ją otrzymać prawdopodobnie 1940 ósmy roku, ale na początku tego roku został zamordowany i nagrody nie dostał poza tym mamy całą masę oczywiście pisarzy fizyków chemików czy też tych, którzy dostali nagrody oraz medycyna czy to nie jest trochę także wszystkie te dziedziny, które są niemierzalne, w których uznanie zależy od opinii innych, a nie opiera się na na faktach bezwzględnych zawsze będą rodzić dyskusję i też wątpliwości czy przyczyna należało przyznać nagrodę tej czy innej osobie troszeczkę tak jest w przypadku nauk ścisłych oczywiście mierzalności odkrycia jest bardzo łatwa do zweryfikowania odkrycie np. polonu operatu przez Marię Skłodowską-Curie było bez wątpienia jednym z największych wydarzeń końca dziewiętnastego wieku podobnie zresztą jako ludzie sami promieniotwórczości przez Karela czy promieni x przez rentgena nie ulega wątpliwości, że to osoby zasłużone nagrody Nobla, ale już np. pierwszy laureat nagrody Nobla z literatury nasuwa pytanie, dlaczego nie był to stoi, jeżeli dzisiaj kogoś z państwa zapytał jak się nazywał pierwsze laureat nagrody Nobla literackiego dobra naprawdę dobra to trudno będzie na sobie przypomnieć był to z sali pracom pisarz poeta, który właściwie się skomplikuje znane porównanie jego literatury do wciąż nadanego znanego to Ostoja no budzi pewne kontrowersje to stek był nominowany do nagrody Nobla, a że sobie wyobrazić 19× i właściwie, kiedy pierwszy raz przyznawano nagrody Nobla 1901 roku większość opinii publicznej uważała, że ta nagroda właśnie przypadnie udziale NATO stoją tak jednak się nie stało dostanie nagrodę Nobla niedostępną innym przykładem jest oczywiście np. Jepsen zona wybitni pisarze, którzy byli nominowani także 32× do nagrody Nobla z literatury, a również mienia otrzymali no oczywiście możemy mówić, że sztuka jest czymś bardzo względnym 1 osobom się podoba ta inna książka natomiast należy pamiętać, że przyznawanie nagród Nobla w dużej mierze zależy też o osobistych układu przynajmniej w początkowych nagród Nobla i chęci lub chęci członków Akademii lub osób, które miały wpływ na członków Akademii do osoby nominowanej pozwoli pan mamy sporo czasu panie profesorze, więc najpierw pochylmy się nad tym jak pretenduje do do nagrody Nobla trzydziesto poparte niewielkimi zabiegami dyplomatycznymi czy wymaga to, zwłaszcza w obecnie w naszych czasach pewnego PR-u nie wiem zatrudnienia gigantycznego agencji, które będą za tym wszystkim stały będą promować kandydata to jest bardzo ciekawe pytanie właściwie komitet Noblowski jest jakby poza wszystkim tym co pan wymienił w początkowych latach oczywiście bardzo często było tak, że członek Akademii lub osoba, która miała wpływ na członków Akademii w jaki sposób wywierała nacisk na to kto ma otrzymać nagrodę Nobla tak było np. z jednym z najwybitniejszych uczonych wybitnym chemikiem będę frajerem, który jak wszyscy dobrze wiemy jest twórcą układu okresowego pierwiastków, który powstał w 1800 sześćdziesiątym dziewiątym roku tablica okresowo ości jest do dzisiaj niezwykłym narzędziem no śmiało możemy powiedzieć, że jest to tablica, która zawiera cały wszechświat wszystkie pierwiastki, które znamy znajdują się w tablicy Mendelejewa, które poznamy jeśli takowe otrzymamy również będą miały miejsce w tablicy Mendelejewa i mimo że było to niezwykle ważne osiągnięcie Mendelejewa nagrody Nobla nie otrzymał wprawdzie był 9× nominowany do nagrody nowa 3× w 1905 roku 4× 900 szóstym i 2× 900 siódmym roku to 900 piątym przegrał z wybitnym chemikiem organizmem, a to funduje tutaj właściwie nie ma żadnej dyskusji by jak najbardziej zasłużył na nagrodę obrazkami natomiast już 900 szóstym nagrodę otrzymał Henley mocą, który odkrył fluor Florek oczywiście bardzo ważnym pierwiastkiem chemicznym i bez wątpienia odkrywca tego pierwiastka zasłużona nagroda Nobla jednak rodzi się tutaj właśnie pytanie, który z tych uczonych był na szali ważniejsze czy Mendelejew odkrycie Mendelejewa czy odkrycie Mansona i właśnie tutaj w tym miejscu wkraczamy na te osobiste układy czy osobiste podejście do poszczególnych uczonych Otóż proszę sobie wyobrazić, że w 1905 roku będą dalej został przyjęty do królewskiej szwedzkiej Akademii nauk już rok później komitet Noblowski nominował uczonego to nagrody Nobla z chemii właśnie za stworzenie układu okresowego pierwiastek właściwie ta nagroda Nobla była już takim myśl dużym pewnikiem w grudniu prawdopodobnie nagrodę Nobla Mendelejewa otrzymał, ale wkroczył tutaj na scenę Peter klasą i jeden z członków, który przyjaźnił się odkrywcą fluoru moją stronę i właśnie zaproponował jego kandydaturę tę nagrodę Nobla to kandydaturę poparł właściwie dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak nagle jeden z najwybitniejszych uczonych świeckich na święta, ale News odkrywca dysocjacji elektrolitycznej i stwierdził proszę państwa, że odkrycie układu okresowego czy stworzenie układu okresowego jest odkrycie zbyt stare na to, żeby otrzymało nagrodę Nobla, ale nie skierował się przede wszystkim osobistą niechęcią komendą lewa, który swego czasu skrytykowały teorii dysocjacji elektrolitycznej i właśnie takie podejście osobistych mija układów jakiś niechęci spowodowało, że Mendelejewa został wyeliminowany 900 siódmym nie mógł otrzymać nagrodę Nobla już nie żył, a nagrody Nobla nie są przyznawane właśnie sam arenie oczywiście również był laureatem nagrody Nobla z hali później no, czyli krótko mówiąc pan panie profesorze teraz kreśli taki obraz działalności powiedziałbym polityczne nowe istotne jest to jakim stoi, kto kogo popiera, kto komu co za złe jak ta historia, którą pan teraz przytoczył tak było na początku wieku i oczywiście tutaj długo opowiadać o kulisach przyznania nagrody Nobla Marii Skłodowskiej Curie, a do tego przejdziemy, bo po polskich noblistach chciałbym, żebyśmy też w poświęcili temu dość spory sporo czasu i spory wątek naszej rozmowy także wydaje się właśnie osoby, które są bardzo znane w różny sposób to nagroda Nobla otrzymywał dzisiaj myślę, że oczywiście skandal sprzed kilku lat związane z literacką nagrodą Nobla podawanie się do dymisji członków komitetu Noblowskiego pokazuje, że nie chciałbym w to wierzyć i chciałbym tak myśleć, ale pewien sposób pokazuje, że pewne rzeczy są stałe i niestety natura ludzka czasami jest niezmienna nie wyciągamy wniosków z tego co było chęć zysku po prostu pozostaje bardzo żywa to tak, otwierając kolejny wątek, zachęcając naszych słuchaczy do do tego by pozostali z nami także po informacjach zapytam, która dziedzina jest pańskim zdaniem najbardziej kontrowersyjna ta związana z pokojową nagrodą wielu historyków badaczy przyznawania nagrody Nobla uważa właśnie, że przyznawanie pokojowej nagrody Nobla jest to najbardziej kontrowersyjną dziedziną ja osobiście, ponieważ jestem rozkochany w literaturze uważam, że zawsze literacka nagroda Nobla jest mocno kontrowersyjna z kolei w przypadku chemii fizyki medycyny trudno mówić o kontrowersjach tak bardzo mocno widoczne, ponieważ te nauki dzisiaj bardzo mocno wielu na wielu polach zazębiają i właściwie dziś trudno raz powiedzieć czy chemia nagrano lasem jest przyznawana skryte za osiągnięcia chemiczne czy już walczące o medycynę biologię to samo dotyczy zresztą medycyny ja osobiście uważam, że taką szczególnie mocno kontrowersyjną nagrodą jest na kartach literatury, ale oczywiście większość badaczy historii nagrody Nobla jest przekonana, że to jest kontrowersje wiążą z pokojową za chwilę wrócimy do naszej rozmowy prof. Tomasz pospieszny wydział chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z moim państwa gościem zapraszam teraz państwo informacje 10 sekund dziesiąta 24 na zegarek naszym gościem w przedpołudniowym programie Radia TOK FM jest prof. Tomasz pospieszny wydział chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu panie profesorze czy pan z nami tak jestem rozmawiam o bohaterach noblowskich kontrowersji, bo to nie tylko ci, którzy tej nagrody nie dostali także ci, którzy dostali zdaniem wielu ta nagroda im się po prostu nie należała mówiliśmy o pokojowej nagrodzie Nobla, która wzbudza bardzo wiele emocji rośnie wartość my tutaj najwięcej czy też nie Barack Obama, ale też możemy historię przypomnieć sobie innych wokół, których rozpoczęła się wielka dyskusja czy powinni byli dostać czytelnik pan zechciał wskazać przykłady i opowiedzieć o nich w przypadku pokojowej nagrody Nobla ta kontrowersja jest bardzo silna już chociażby w przypadku osób, które były nominowane, jeżeli mienie 2 nazwiska, które być może państwo bardzo dziwią, a mianowicie Adolfa Hitlera Józefa Stalina, którzy byli nominowani do nagrody Nobla za działalność pokojową to już wzbudza pewną kontrowersję oczywiście zawsze pojawia się pytanie czy pokojową nagrodę Nobla powinien dostać 1 człowiek, które doprowadza czy walczy o pokój czy powinna być grupa osób to jest oczywiście zawsze pojęcie względne i trudno tutaj rozstrzygnąć ile osób powinno czy instytucja cała powinna zostać wyróżniona nagrodą Nobla pokojową, ale należy też pamiętać że wiele nazwisk czy postaci jak chociażby matka Teresa z Kalkuty, która otrzymała pokojową nagrodę nowa dzisiaj wzbudza pewne kontrowersje w niektórych środowiskach oczywiście, bo trzeba podkreślić, które są związane z pewnymi niby działaniami niesłusznym czy niekorzystnymi dla ludzi, na których dla, których pracowała, więc wspomniany przez pana Barack Obama, a współcześnie żyjący prezydent były prezydent również wzbudza pewne kontrowersje czy aby na pewno jest to osoba, której działania były rzeczywiście skierowana na rzecz pokoju oczywiście nie dyskutuje się nagrodami Nobla, ponieważ nagroda Nobla, która jest czy została przyznana jest ona przyznawana dożywotnio i historia nie zna przypadków, w których nagrodą Nobla została odebrana, kiedy została już oczywiście przyznana, aczkolwiek sytuacja, kiedy instytucje, kiedy ludzie pisali o różnego rodzaju pisma listy, aby kandydat czy laureat Nobla został pozbawiony tego wyróżnienia zawsze spotykały się z tym, że po prostu komitet Noblowski odpowiadał negatywnie kilu laureatom nagrody została odebrana no właśnie to jest to, o czym mówiłem, że wielu ludzi otrzymuje nagrodę natomiast nagroda jest przyznawana dożywotnio i ona nie jest nie ma możliwości odebrania nagrody Nobla przykładem np. Fritz Haber, który oczywiście był wybitnym chemikiem czasów początku dwudziestego wieku Haber pracował bardzo silnie nad otrzymaniem amoniaku udało mu się to zrobić wielu Polakach mówiło, że stworzył chleb z powietrza przyczynił się m.in. do stworzenia chemii nawozów niestety taką działalnością uboczną Fritza Habera było to, że on również podczas pierwszej wojny światowej pracował z gazami bojowymi co wywoływało różne absolutnie kontrowersje i kiedy otrzymał 1918 roku nagrodę Nobla z chemii za syntezę amoniaku właśnie pierwiastków wielu uczonych uważało, że jest to profanacja grobu Nora, a zresztą oczywiście tutaj można powiedzieć również jego żona Klarę Haber Klara MR Warhammer była bardzo zbulwersowana faktem pracy swojego męża nad gazami bojowymi, które w sposób bardzo brutalny odbiera życie żołnierzom podczas pierwszej wojny światowej jako chemiczka tutaj można podać ciekawostkę Klarę Haber była pierwszą kobietą doktorem nauk chemicznych Uniwersytetu wrocławskiego odebrała sobie życie zastrzeliła się broni swojego męża później po wojnie wielu uczonych sympozjach omijało, a teraz np. w Stratford wybitny twórca jeden z twórców fizyki jądrowej stwierdził, że nigdy nie poda ręki mordercy oczywiście Sztokholm otrzymywał wiele listów wiele pism, w których proszono, aby hakerowi odebrać nagrodę Nobla, ponieważ jego działalność podczas wojny światowej była zbrodnicza nie zrobiono tego innym przykładem jest oczywiście para fizyków i planach i Johannes Sztark fizycy którzy odegrali bardzo ważną rolę 1 w pracach nad płomieniami traktatowymi drugi brat promieniami Kana ligowymi, aczkolwiek no i charakter zostawia wiele do życzenia byli to wielcy zwolennicy Hitlera naziści zwalczające żydowską fizykę uważali, że prace Alberta Einsteina Nielsa Bohra są absolutnie wykluczające badania prawdziwych fizyków naukowców napisał zresztą nawet staje się 4 atomowe tym wielkie dzieło to czy fizyk, której podkreśla rolę niemieckiej fizyki i również przychodziły pisma listy skargi do Sztokholmu, aby tej dwójce odebrać nagrodę Nobla również tego zrobiono myślę jednak, że taką najbardziej kontrowersyjną osobą, która otrzymała nagrodę Nobla gaz mąż, który otrzymał ją za medycyny za odkrycie terapeutycznych wartości lotami on uważał w latach trzydziestych czterdziestych, że właśnie lobotomii jest tą techniką, która umożliwi leczenie pewnych psychoz i proszę sobie wyobrazić, że kiedy już nagrodę przyznano wielu pacjentów, którzy byli poddani właśnie robotami pisało do komitetu Noblowskiego z prośbą, żeby cofnąć tę nagrodę odebrać, ponieważ to dla tych kapłani ludzka, która nie przynosiła odpowiednich rezultatów znajdzie tutaj oczywiście członkowie pisali, że nie mogą cofnąć nagrody Nobla natomiast WSA w uzasadnieniu podali, że jest dla nich wielką ulgą, że obecnie ciężko chorzy psychicznie pacjenci są leczeni o wiele bardziej humanitarnymi metodami co ciekawe tutaj na marginesie od razu można wspomnieć, że człowiek, który przyczynił się w dużej mierze do stworzenia psychoanalizy czy stworzy psychoanaliza, czyli te, które zupełnie inne zapatrywania na leczenie chorób psychicznych Zygmunt projekt miał aż proszę państwa 32 nominacje do nagrody Nobla z medycyny nigdy nie otrzymał, więc proszę tutaj na ten przykład mogą państwo wyraźnie zaobserwować pomyłkę wielką pomyłkę Noblowski no tutaj mamy kolejną dziedzinę, w której wiele kontrowersji to pytanie do pana panie profesorze miał brzmieć wobec ilu laureatów próbowano wszcząć procedury każdy nie sformułował proszę powiedzieć nagroda Nobla to niewątpliwie uznanie i to globalne już nawet nie chodzi o środowisko tego, który jest tą nagrodą nagradzana to także obok prestiżu taka wymierne korzyści finansowe, skąd w ogóle bierze się kasa na te nagrody i w zależności od dziedziną jest różna czy są to stawki, które podlegają takiej waloryzacji jak jak to wygląda jeśli może pan zdradzić pieniądze nagrody na przyznawanie nagród Nobla pochodzą oczywiście z olbrzymiego majątku, który zgromadził Alfred Nobel, który nam się przede wszystkim kojarzy z twórcą dynamitu i oczywiście zastosowanie dynamitu podczas wojen no proszę sobie uzmysłowić, że idea Nobla z tworzenia mitu była zupełnie inna on chciał przede wszystkim, ale Dynamic umożliwiał wszystkie procesy związane z budownictwem myślę w ogóle zastosowaniu militarnym nowel rzeczywiście bardzo majętne stworzył olbrzymie liczby fabryk całej Europie, gdzie właśnie m.in. produkowano nami i cała całą fortunę przekazał właśnie na rzecz w testamencie, który pisał 27listopada 1800 dziewięćdziesiątego piątego roku na rzecz na nowe jeden z zapisów mówi, że mają być nagradzane najważniejsze odkrycia lub wynalazki zarówno w dziedzinie fizyki chemii lub też fizjologii medycyny oczywiście również w literaturze i na rzecz pokoju ten majątek tym majątkiem dysponuje oczywiście w tej chwili odpowiednie banki, które po prostu i poprzez inwestycje powiększają cały czas mają kwota jest różna w zależności od roku natomiast jest ona na tyle olbrzymia, że ma zwolnić danego naukowca oraz ze zmartwień związanych ze staraniem się o dofinansowanie badań natomiast pisarzowi ma zapewnić komfort pracy to są oczywiście przepraszam są to nagrody są pieniądze celowe, czyli przeznaczone na na rozwój osobisty naukowy laureata czy też nie można roztrwonić, wybierając wycieczkę na wycieczkę dookoła świata myślę, że można jest strzelnica wycieczkę dookoła świata w tej chociażby wspomnę, że Maria Skłodowska-Curie za część pieniędzy, które otrzymała nagrodę Nobla 1903 roku urządziła sobie łazienka część pieniędzy również pożyczyła swojemu rodzeństwu ufundowała również stypendium i to właśnie jest chyba najczęstszy cel naukowcy, którzy 4 u pisarze powołują różnego rodzaju instytucje, które mają przyznawać właśnie stypendia, które umożliwiają rozwój młodym ludziom studentom czy członem pracownikom naukowym, aczkolwiek na pewno tak jak pan redaktor mówi, którzy laureaci z tych pieniędzy korzystają taki sposób można również wzbogacić swoje życie trwa co kilka wrócimy do naszej rozmowy sami państwo słyszą, gdybyście nie mieli pomysłu, skąd wziąć pieniądze na remont łazienki no nic prostszego tylko postarać o to by zdobyć nagrodę Nobla prof. Tomasz pospieszny wydział chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z naszym gościem jest przed południem program Radia TOK FM oraz informacja o nich wracamy będziemy kontynuować ten temat Radia TOK FM przed południowym programie Radia TOK FM na zegarach mamy dziesiątą 42 naszym gościem jest prof. Tomasz pospieszny z wydziału chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu panie profesorze jest pan autorem książki pasja i geniusz o kobietach, które zasłużyły na nagrodę Nobla opisuje pan 10 z nich w jaki jakie było kryterium doboru tych bohaterek kierowałem się przede wszystkim tematyką pani, które są przedstawione w książce są Chinkami fizykami czy chemiczka fizykami, które zajmowały się w swoim życiu radio aktywnością budową atomu pierwszą z tych bohaterek jest oczywiście nazywana bardzo często królową radu Maria Skłodowska Curie wciąż jest również opisana jej córka Irena Joliot-Curie, która była drugą laureatką nagrody Nobla sami po swojej matce Maria czy otrzymają 1911 roku Irena wraz mężem Fryderykiem w 1935 roku i poza tymi paniami jest jeszcze 1 laureatka nagrody Nobla Maria Geppert myje, która urodziła się w Katowicach i otrzymała nagrodę Nobla z fizyki za badanie jądra atomowego pozostałe panie nagrodę Nobla nigdy nie otrzymały oczywiście można zawsze tutaj dyskutować 3 czy powinny one do otrzymania w ogóle naprawdę odraczają czy kandydować do nagrody Nobla natomiast moje kryterium było związane właśnie bezpośrednio z pracami nad fizyką chemią jądrową 1 wyjątkiem jest tutaj Klarę Haber żona Fritza Habera, która właściwie nie wiemy jak potoczyła się kariera, gdyby odebrała sobie życie przedwcześnie nie zmarła ona jest jedyną osobą, która nie była bezpośrednio związana z tymi badaniami natomiast była na tyle tragiczna ani na tyle ciekawa, że postanowiłem ją do tej książki włączyć oczywiście mogą teraz tutaj nasunąć pewne pytania, dlaczego w książce nie ma Roza lin Franklin jednej z najwybitniejszych badaczek struktury dna, dzięki której właściwie jest Redan dzisiaj znamy ona nagrodę otrzymała na FX są klik i jakie są nagrody Nobla przepraszam otrzymali tutaj możemy powiedzieć po prostu przyczynia się chętni już wtedy nie żyła, ale sądzę, że powinna ona Groty mimo wszystko otrzymać wcześniej nas w książce nie znalazła się ta postać, ponieważ ona ani nie zajmowała się na właśnie tym zagadnieniem, którym pisałem jak najbardziej mnie interesowała, gdyby tak prześledzić życiorysy dorobek naukowy poszczególnych elementów okazałoby się, że do nagrody wcale nie musi prowadzić tylko nieomylność, że zdarza się wręcz odwrotnie no tak to oczywiście to nagrody Nobla prowadzą kręte ścieżki czasami jest także uczony jest geniuszem NATO nagrodę po prostu czeka, na którą powinien oczywiście otrzymać cudownie jest, kiedy ją to nagrody otrzymuje tak było chociażby z miastem rezerwowym tak było z Albertem Einsteinem, które musiało czekać do swojej nagrody Nobla, ale np. Steven King wielki wybitne współczesne nam fizyk badacz czarnych dziur nagrody Nobla nie doczekano ja tutaj patrząc na obecne obecną sytuację czy dań na obecny rok, kiedy laureatem nagrody Nobla był został m.in. Roger ten los współ badacz przyjaciel, choć Kinga sądzę że, gdyby King nie na rok 2018 roku to dzisiaj również byłby laureatem nagrody Nobla w moim odczuciu moim nie mają oczywiście całkowicie nową nagrodę zasłużył niestety nie doczekał także to oczywiście jak pan redaktor mówi czasami do nagrody Nobla jedzie geniusz, który na nie mnie zawsze jest spełniony i to nagrodą nagrodzona honorowym oczy, a czy nie sądzi pan, że to nieco niesprawiedliwe panie profesorze, że tylko żyjący mogą odebrać taką nagrodę oczywiście temu, który odszedł z tego świata niewiele to pomoże natomiast dla jego bliskich dla środowiska naukowego, który reprezentuje byłby to niewątpliwie wielki prestiż czy komitet Noblowski zastanawia się kiedykolwiek czy czy nie zmienić tutaj tych zasad przyznawania nagród wiem, że kilka razy był ten temat podejmowany natomiast stwierdzono jednoznacznie, że pośmiertnych nominacji nie będzie zdarza się zdarzyło się w tej chwili przychodzi mi namyśl 1 taki przypadek, że nagrodę Nobla przyznano po śmierci osobie, ale tylko włącznie, dlatego że komitet Noblowski nie wiedział, że już osoba nie żyje ona ogłoszenie wyników, że osoba otrzymała nagrodę Nobla odbyło się 3 dni wiedzy członków komitetu, że osoba kilka dni wcześniej raptem zmarła miało to miejsce w połowie lat dziewięćdziesiątych i taki był tak 1 przypadek natomiast przyczyna jest bardzo prosta chodzi po prostu finanse nagroda Nobla jest przyznawana osobie, która dokonała odkrycia czy działa na rzecz pokoju lub też napisała wyjątkowe dzieło i te pieniądze mają wspomagać tą konkretną osobę stąd brak między takim było uzasadnienie stąd brak właśnie pośmiertnych nominacji, żeby no to pieniądze po prostu nie były już przydatne w nim czego mieliśmy pomówić także polskich laureatach nagrody Nobla generalnie jak wypadamy pośród wszystkich, którzy taką nagrodę dostali jeśli chodzi o reprezentowany kraj jesteśmy w czołówce z tymi naszymi osiemnastą laureatami tutaj może zaskoczę państwa, ale rzeczywiście jest całkiem, że oczywiście przodują stany Zjednoczone Francja wielka Brytania, ale Polska wypada tak jak tutaj pan tak odpowiedział bardzo bardzo źle ME oczywiście bardzo często podajemy tylko tych laureatów nagrody Nobla jak Maria Skłodowska-Curie Henryk Sienkiewicz Reymont Wisława Szymborska Czesław Miłosz Olga Tokarczuk ile lat Lech przepraszam Wałęsa natomiast należy pamiętać, że laureatów nagrody Nobla związanych z polską no było sporo, bo to są nazwiska takie, chociaż jak Józef Rotblat, który otrzymał pokojową nagrodę Nobla w dziewięćdziesiątym piątym roku wybitny fizyk, który działał na rzecz pokoju, ale całkiem niedawno, bo raptem kilka tygodni temu ukazała się doskonała książka państwa Pilchów, którzy opisują właśnie wszystkich laureatów nagrody Nobla, którzy są związani w różny sposób z polską poprzez urodzenie poprzez korzenie związane z polską i okazuje się, że technokratów jest całkiem sporo niektórzy z nich oczywiście znają język Polski inni absolutnie absolutnie natomiast myślę, że budujące jest to że, że nie jesteśmy na samym gdzieś w końcu listy laureatami nagrody Nobla natomiast oczywiście nie pamiętam ich oni wszystkich tych którzy, którzy tutaj z polską byli związani bo gdyby zastosować takie kryterium urodzenia Günter Grass jest polskim laureatem prawda tak nudno w tej książce państwa Pilchów można znaleźć właśnie osoby, które urodziły się czy studiowały na ziemiach polskich m.in. Fritz Haber, który pracował we Wrocławiu, czyli Breslau jest on również wliczone są to lista to oczywiście nie są Polacy, bo to to trzeba podkreślić natomiast ta książka opowiada o losach osób, które są związane z polską natomiast ta nasza bezpośrednia lista, która jest tej dotyczy Polaków czy osoby, które uważały się za osobę po związane z narodowością polską to oczywiście jest więcej chociażby wspomniany już zamiaru brak panie profesorze tak na koniec mamy jeszcze 3 minuty powiedzmy w poniedziałkowym spotkaniu po spotkaniu w ramach kawiarni naukowej wspomnimy o godzinie osiemnastej to wszystko odbywa się w formule online no właśnie, kto może do takiego spotkania dołączyć, o czym będzie pan mówił choćby zarysie proszę zdradzić ja myślę, że to spotkanie jest skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane historią myślę, że powiem szerzej fizyki chemii medycyny oczywiście będzie kilka słów również o tych osobach, które się nie udało otrzymać nagrodę Nobla z literatury, ale przede wszystkim będę opowiadał o tych kontrowersjach związanych np. z nie o odpowiednie docenienie kobiet, które złożyły wielki wkład do nauk ścisłych, a z racji tego bardzo często z racji tego, że właśnie były kobietami nagrody Nobla nikt nie otrzymały tutaj myślę, że nie zwraca za wiele jeśli powiem, że jedną z takich osób dualizm Meissner jedna z najwybitniejszych i wyciek niemiecko austriackich, która była nominowana proszę sobie wyobrazić 48× do nagrody Nobla z mojej wiedzy jest kobieta, która miała najwięcej nominacji nigdy jej nie otrzymała ażeby tutaj dodać pikanterii to jej współ badacz od Han człowiek, który wspólnie z nią prowadził badania związane z rozszczepieniem m.in. i jądra atomowego nagrodę Nobla otrzymał także takie historie będą m.in. podczas wykładu poniedziałkowego przedstawiona zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani fizyką chemią nie będę straszył wzorami nie będę straci straszą formułami chemicznymi ani fizycznymi postaram się to powiedzieć w miarę prosta zrozumiała my do tego zaproszenia się przyłączamy prof. Tomasz pospieszny wydział chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był moim państwa 8 dziękuję panu bardzo za godzinę z naszymi oczami dziękuję bardzo, proszę państwa zapraszam teraz na informacje Radia TOK FM to jest nasz przedpołudniowe program zawodnik drogowe okresem Krzysztof ważny dzień dobry jeszcze kilka praktycznych porad dla rowerzystów w okresie jesienno-zimowym jeśli do tej pory rower nie był wyposażony w błotniki to polecam kupić dzięki nim rowerzysta będzie mniej ubrudzone, zostawiając rower pod gołym niebem np. na czas pracy szkoły zakupów dobrze jest zabezpieczyć siodełko kierownik przed ewentualnymi opadami deszczu może to być torebka foliowa jakiś materiał nieprzepuszczające wody lub po prostu specjalne pokrowce dostępne w sklepach rowerowych dzięki temu siodełko mnie się niszczy no i najważniejsze usiądziemy na suchy planowanie podróży jeśli gdzieś trzeba być na czas to jazdy lepiej zacząć wcześniej niż w sezonie ciepłym deszczu lub wiatr sprawia, że będziemy jechać trochę dłużej nie warto się z tego powodu denerwować spieszyć pośpiech na drodze niezależnie jak się przemieszczamy to zły pomysł, widząc kałużę dobrze jest zwolnić podczas jazdy na oko nie jesteśmy w stanie ocenić jej głębokości oczywiście najlepiej omijać kałuże dlatego jadąc po jezdni polecam trzymać się nieco dalej od krawędzi, gdzie tych już bywa najwięcej niebezpieczne są też mokre liście na drodze najechanie na nie w skutkach może być podobne dojazdy na oblodzonej nawierzchni w pozdrawiam przewodnik drogowy to krew nie ma czasu posłuchać następnej audycji znajdziesz ją jako podcast Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA