REKLAMA

Stan psychiatrii w Polsce

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-17 11:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
39:43 min.
Udostępnij:

"Zaczęła się zmiana w opiece psychiatrycznej i to dobrze, bo w przyszłym roku będziemy jej bardzo potrzebować"

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jedenasta 6 rozpoczynamy drugą godzinę naszego przed południowego programu Radia TOK FM naszym kolejnym gościem jest dr Marek Balicki koordynator Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego były minister zdrowia dzień dobry kłaniam się panu dzień w pozwoli pan rozpoczną od takiej konstatacji dość chyba przykre i bolesnej w skutkach, bo wszyscy zajmujemy się pandemią koronawirusa, zwłaszcza specjaliści z tej dziedziny, którzy no alarmują wręcz jak destrukcyjny wpływ ma Rozwiń » ona na nasze zdrowie, ale rzadko docierają do nas takie słowa obawy w jaki sposób koronawirus w sposób pośredni rujnuje nasze zdrowie dotyczy to także zdrowia psychicznego ma związek z nich z tak naprawdę żadnym w tej chwili dostępem do do specjalistów właśnie prewencja coś takiego też istnieje podziela pan ten pogląd czy rząd pan dość daleki jeśli chodzi o informację to zależy od perspektywy od punktu siedzenia wyższa to jestem pytany o skutki pandemii epidemii covid na zdrowie psychiczne populacji jednostek i ostatnio chyba coraz więcej się o tym mówi to dobrze, bo to jest dostrzeganie problemów ochrony zdrowia psychicznego w ogóle, a z drugiej strony no od 2018 roku w przypadku psychiatrii dorosłych w tym od tego roku w przypadku psychiatrii dzieci młodzieży czym się zajmuje pani prof. Jan Kozik pełnomocnikiem ministra do spraw świat dzieci młodzieży, ale rozpoczęliśmy zmiany, które nos zasadniczo zmieniają dostępność do opieki psychiatrycznej i powiem, że centra zdrowia psychicznego rozwiąże to będziemy dalej mówić ta nowa forma organizacyjna, która już w wielu miejscach Polski działa bardzo dobrze sprawdziła się od samego początku epidemii, czyli zachowana została dostępność uruchomione nowe sposoby udzielania pomocy wsparcia i w stosunku do mieszkańców obszarów działania centrów, ale również w stosunku do pracowników służby zdrowia, którzy w tych placówkach pracowali, więc myślę, że zmiana w opiece psychiatrycznej zaczęła się no i to dobrze, bo przyszły rok, w którym skutki pandemii zdrowie psychiczne mogą być odczuwalne system będzie lepiej przygotowane niż to było 5 lat temu o centrach zdrowia psychicznego za kilka powiem jeszcze 1 kwestię natury ogólnej w sierpniu ubiegłego roku mówił pan, że za dwa-trzy lata psychiatra psychiatria Polska będzie na europejskim poziomie bardzo musiał pan zweryfikować ten ten pan w związku z covid 19 covid 19 działamy zgodnie z przyjętym harmonogramem, czyli 2018 roku w połowie rozpoczął się pilotaż tak naprawdę w ostatnim kwartale miał się skończyć się w połowie przyszłego roku 30czerwca i wtedy miała zacząć się faza wprowadzania rozwiązań systemowych już sposób powszechne i covid o tyle wpłyną na ten kalendarz harmonogram zmian że, ponieważ w tym roku większość zasobów została poświęcona walce ze skutkami epidemii, że to się nam przesunie rok, ale też po roku 2020 już się kończy za parę dni mamy konferencję podsumowującą pilotaż też widzimy, że to się dobrze stało z punktu widzenia samego pilotażu, bo on jest dość głęboką zmianą nawet tak określaliśmy zmianą paradygmatu ręczną jeśli chodzi o sposób organizacji finansowania pomocy, że takie szokował wprowadzanie zmian może być niekorzystne i wstrzymać dalszą reformę opracowujemy standardy organizacyjne w tym tygodniu było ciekawe posiedzenie zarządu głównego polskiego Teresa psychiatrycznego, w którym brałem udział i omawiano projekt standardu organizacyjnego centrum zdrowia psychicznego i różne elementy reformy istotne okazuje się, że ten proces akceptacji 33 przekonania do potrzeby takiej zmiany do charakteru wymaga czasu również w środowiskach profesjonalnych nie tylko w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie ten proces postępuje chcielibyśmy szybciej, ale również w środowiskach profesjonalnych, więc ja myślę jak jak spojrzymy na historię ostatnich lat zmian w psychiatrii to warto przypomnieć, że w roku 2008 została uchwalona nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, która dała podstawę prawną do Narodowego programu narzędzia do zmiany do reformy pierwsza edycja Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego została przyjęta przez rząd ówczesnej koalicji dopiero po 2 latach tak tak trudno było ustalić szczegóły w obrębie struktur rządowych i przez następne 5 lat pierwsza edycja była przewidziana na okres 20112015 w zasadzie nic się od podziału i wyciągnięcie wniosków z tego, dlaczego się niż nic nie podziałało polegało na tym że to co było w pierwszej edycji chyba takim założeniem podstawowym, że jest możliwa z dnia na dzień radykalna zmiana organizacji finansowania, że to było błędne założenie dlatego żadnych zmian nie wprowadzono dlatego teraz etapowo im się wydaje, że mówię to jako ekspert jako osoba zajmująca się tę od strony profesjonalnej, że tempo zmian jest zgodne z harmonogramem i gdyby było szybsze byłoby więcej oporów i być może wtedy trzeba byłoby się cofnąć albo nie byłoby rezultatu tak jak na początku tej poprzednich dekad w, czyli tak, pełniąc funkcję ministra zdrowia, bo dwukrotnie panie pełnią i za czasów premiera Leszka Millera, a później Marka Belki w porównaniu do tego co mamy teraz to kondycja polskiej psychiatrii ma ma się dobrze jest jest niezła sytuacja się Polski ostatnio wnioskował o Pańskiej z Pańskiej wypowiedzi dlatego chciałbym doprecyzować lotu przydałoby się pytanie, czego z, której części natomiast jak zapoznał się pan z moimi wypowiedziami z naszymi raportami, dlaczego ja się włączyć w ten proces reformowana jako przedstawiciel organizacji zrzeszającej oddziały świąteczne w szpitalach ogólnych to, że psychiatria Polska znalazła się w sytuacji kryzysowej i to jeśli chodzi o poziom finansowania jeśli chodzi o strukturę 3 sposób udzielania świadczeń dominację tradycyjnego modelu opartego na szpitalach psychiatrycznych i no jest potrzeba zmiany i w tym procesie zmiany jesteśmy natomiast te zmiana jest, dlatego że punkt wyjścia jest złe powiem panu, że jak rozpoczął się pilotaż centrów zdrowia psychicznego z 2018 roku to 23 powiatów nie miało na swoim terenie oddziału dziennego psychiatrycznego 23 powiatów nie miało na swoim terenie zespołu leczenia domowego leczenia środowiskowego to pokazuje jak jak wiele jest do nadrobienia, żeby dostępność do psychiatry była taka jak, ale w poprzednim pytaniu określił na poziomie europejskim ten model, który teraz proponujemy, którego wdrażania jest w trakcie daje nam szanse oraz pierwsze trzydziestolecie osiągnąć poziom europejski pod warunkiem, że dalej reforma będzie kontynuowana i że będzie zwiększone finansowanie opieki psychiatrycznej nie ma pan co do tego obawy biorąc pod uwagę także weryfikację pewnych wydatków budżetowych związanych z kryzysem ekonomicznym to jest pytanie zasadne też nawiązał pan do tego, żeby minister zdrowia 2004 w tamtym roku wówczas Ministerstwo Zdrowia przygotowało to co zostało uchwalone ostatecznie w 2008 roku, czyli nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego 2 elementy były kluczowe 1 Narodowy program, bo przekracza wymaga reformy i drugi ochrona praw osób przebywających w szpitalach psychiatrycznych, czyli rzecznicy praw szpitali psychiatrycznych i wówczas rzecznicy praw szpitali psychiatrycznych zostali zaakceptowani przez ówczesny rząd natomiast w wprowadzenie programu do ustawy zostały zakwestionowane przez ministra finansów no właśnie obawy o skutki finansowe, czyli konieczność zwiększenia nakładów dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, że zmiana, która postępuje etapowo i obejmuje w tej chwili już 12% dorosłej populacji wiąże się z radykalnym zwiększeniem finansowania tam, gdzie ta zmiana jest wprowadzona, czyli zwiększenie pomiędzy 80100% w zależności od wcześniejszych wydatków od stanu wyjściowego i przyjęte przez Ministerstwo Zdrowia decyzje w ostatnich tygodniach, które utrzymują też osób finansowana od stycznia 10% jest waloryzowana stawka na mieszkańca w tych obszarach, gdzie jest centrum zdrowia psychicznego wprowadzone to daje nadzieję na to, że ten kierunek się utrzyma no ale czekamy na kolejne decyzje i w naszych propozycjach rekomendacjach, bo to jest zadanie biura do spraw pilotażu, które działa przy Instytucie świat neurologii jest uchwalenie wpisanie tego modelu do ustawy i to da twarde podstawy do gwarancje upowszechnienia zmian i drugi element tego co potrzebne jest w ustawie to określenie 3 poziomu owego systemu opieki zdrowotnej psychiatrycznej centra zdrowia psychicznego to poziom podstawowy 80%, ale oprócz tego potrzebne są programy wyspecjalizowane, które nie mogą być problemy zdrowia psychicznego, które wykraczają poza możliwości centrum zdrowia psychicznego i trzeci poziom poziom wysokospecjalistyczne, czyli inne zasady organizacji finansowania klinik psychiatrycznych no jeśli to będzie wpisano nie dość, że pozwoli pan, że wrócimy do do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM też szczegółowo poproszę pana o rozwinięcie tego wątku dr Marek Balicki koordynator Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego były minister zdrowia z naszym gościem jest przedpołudnie Radia TOK FM dr Marek Balicki koordynator Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego były minister zdrowia jest naszym gościem jest przez południowy program naszego Radia może zaczniemy znowu takiego wątku natury ogólnej pandemia koronawirusa powoduje, że pacjenci w obawie przed zakażeniem odkładają wizyty specjalistów dotyczy to właściwie lekarzy różnych dziedzin specjalizacji jeśli chodzi o psychiatrię no temu by nie odkładać nie zapobiegają centra zdrowia psychicznego ujęte w sieci jak to jest generalnie podejście pacjentów panie doktorze czy oni rzeczywiście powstrzymują się przed przed tym, żeby pójść do specjalisty czekają na najlepszy bez pandemicznych czas na to nie mam takich informacji precyzyjnych na dzień dzisiejszy, ale rzeczywiście zjawisko, które pan wspomniał dotyczy wszystkich obszarów opieki zdrowotnej ono związane jest w zakresie szerokim z tym wewnętrznym lockdownu, jaki nastąpił również w opiece zdrowotnej w marcu już w kwietniu to było zjawisko niekorzystne wielu specjalistów zdrowia publicznego wskazywały na niekorzystne skutki w dłuższej perspektywie, ale trzeba powiedzieć, że to co na co pan zwrócił uwagę na początku pytania, że centra zdrowia psychicznego ten dostęp był zachowany cały czas dość szybko nastąpiło przejście na formę teleporad, które zostały wprowadzone dzięki epidemii do rozwiązań prawnych i też w pełni została zachowana ciągłość kontynuację opieki w tzw. poważnych zaburzeniach psychicznych co jest niezwykle ważne, żeby kontynuować przyjmowania leków i terapie psychiatryczną, żeby zapobiegać przed zaostrzeniem procesu chorobowego i ponowną hospitalizacją natomiast spadek zgłoszeń do leczenia ambulatoryjnego jest faktem to jest zjawisko niekorzystne zwłaszcza, gdyby miało dotyczyć poważnych zaburzeń no dobrze to może łatwiej będzie zrozumieć skalę problemu jeśli być może ma pan takie dane ogólne, jaki odsetek Polaków wymaga pomocy psychiatrycznej czy były takie badania przeprowadzone było takie wielkie badanie przeprowadzone w niecałe 10 lat temu epidemiologia zaburzeń psychicznych ponad 10 000 osób objętych badaniem zostało włączone do oceny ostatecznych wyników w tej chwili kończy się druga edycja tego wielkiego badania to były 2 największe chyba w historii Polski badania dotyczące epidemiologii zaburzeń psychicznych w styczniu powinny być ogłoszone rezultaty w pierwszej edycji tej sprzed niecałych 10 lat okazało się, że ponad 23% Polaków dla uproszczenia mówimy 14 miało w trakcie badania lub wcześniej w ciągu życia objawy zaburzeń psychicznych, które spełniały kryteria diagnostyczne obowiązujących w Polsce klasyfikacji co 10, czyli można opowiedzieć co czwarty Polak miał lub ma zaburzenia psychiczne te badanie dotyczyło populacji w wieku produkcyjnym, czyli od osiemnastego do sześćdziesiątego piątego roku życia i pierwszym pierwszą grupą zaburzeń najczęstszą były zaburzenia związane z uzależnieniem bądź szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych to 13% Polaków takie takie zaburzenia ujawniało lub miało w przeszłości z tego ponad 90% to były zaburzenia związane z używaniem alkoholu drugą grupą były zaburzenia nerwicowe lękowe około 10% zaburzenia nastroju około 4%, chociaż inne badania pokazują, że zaburzenia nastroju, czyli depresja może być rozpowszechnianie 68%, więc podsumowująca czwarty Polak miał lub ma objawy wskazujące na to, że powinien skorzystać z pomocy, ale jak spojrzymy na drugą stronę na badania polskie i badań europejskiej tu sytuacja Polski odwiedza w zasadzie od innych krajów europejskich w 70% przypadków problemów zaburzeń psychicznych zgłaszamy się do lekarza rodzinnego do lekarza podstawą opieki zdrowotnej tylko 30 po 30% przypadków kierujemy swoje kroki od razu do psychiatry czy do psychologa, opierając się na tych danych, które pan przytoczył panie doktorze no rodzi następne pytanie ilu jest w Polsce psychiatrów i to jest dobra relacja w stosunku do tych, którzy pomocy potrzebują następna kwestia dotyczy oczywiście wydatków na psychiatrię w Polsce jak się ma tu do wydatków oczywiście relatywnie innych krajów psychiatrów mamy w tej chwili ponad 4000 i w powszechnej ocenie to jest liczba niewystarczająca natomiast jak spojrzymy do wspomnianej przeze mnie w poprzedniej części audycji pierwszej edycji Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 201122015, która została uchwalona przyjęta przez rząd poprzedniej koalicji to tam ten wskaźnik 4000 był określany jako docelowe no to stan docelowy poziom z poprzedniej edycji osiągnęliśmy, ale wiemy, że to jest niewystarczająca natomiast w tych założeniach, które my przyjęliśmy przy obecnej reformie wychodzimy z takiej oceny, że liczba psychiatrów zwiększy się dopiero 250% w przeciągu tej dekady podstawą do tego jest ocena znacznego zwiększenia liczby osób przyjmowanych na studia lekarskie to już 2015 rok był takim pierwszym to duża zasługa ministra Radziwiłła, który zmienił tempo zwiększania liczby miejsc na studiach lekarskich na znaczące to liczba przyjmowanych na studia lekarskie w czasie ostatnich 6 lat zwiększyła się od 2000, czyli na studia dzienne w roku 2014 przyjmowaliśmy 3100 osób dzisiaj w sumie 5100 to oczywiście potrzeba 6 lat studiów roku stażu, żeby można było wejść do specjalizowania się pracować w opiece psychiatrycznej już pierwsze roczniki zwiększone w najbliższych latach będą opuszczać będą kończyć staż i udział miejsc rezydenckich w ogólnej liczby miejsc rezydenckich pozwala na to jest na poziomie 5% pozwala na przyspieszanie tempa kształcenia psychiatrów, więc mamy wystarczający ten minimalny poziom, żeby dokonywać reformy i najbliższych 10 latach liczba psychiatrów powinna się znacząco zwiększyć, kontynuując tę kwestię w ujęciu finansowym no to jeszcze od wielu wielu lat jeden z największych problemów poziom finansowania opieki psychiatrycznej, który może wskazywać przebyć jednym z takich dowodów na stygmatyzację strukturalną 3, której efektem jest dyskryminowanie obszaru zdrowia psychicznego w polityce państwa w całym okresie trzydziestolecia okresowo było to trochę lepiej trochę gorzej, ale generalnie jak porównamy ten określa dzisiaj ciągle ponosimy tego rezultaty to ewidentnie widać dyskryminację i na czym ta dyskryminacja polega i nie wiem intuicyjnie teraz mniemam, że chodzi o to, że zdrowie psychiczne nie jest do końca elementem szeroko pojętego zdrowia, że nie jest elementem priorytetu polityki zdrowotnej jak za zapytał pan poprzednio o fakty liczby to jak spojrzymy na to ile z każdych 100zł ile Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczał dotąd, bo teraz to się zmienia w tym roku jest dość duże przyspieszenie na opiekę psychiatryczną to było mniej niż 50 jak zapytamy ile przeciętnie w Europie ile w Niemczech na 100EUR wydaje się na opiekę psychiatryczną to miasto ponad 10EUR, czyli w wielu krajach europejskich jest ponad 10%, a takim standardem jest 678 ten przedział 68%, a my jesteśmy na dole tabeli, czyli poniżej 3,5% jeszcze jak weźmiemy do tego fakt, że ta ogólna kwota, której obliczamy ten procent jest u nas niższa no to musi się to przekładać na na bardzo złe finansowanie psychiatrii i takim wyznaczonym celem na teraz rozumiejąc to nawet o, o czym pan zresztą wspominał rozumiejąc, że sytuacja finansów publicznych może być trudna w najbliższych latach to ten model reformy jest przekrojony do minimum, które jest ustalone na poziomie 5% jeśli tak jeśli takie minimum byśmy przyjęli w cenach dzisiejszych kto by to było około 1,5 miliarda złotych, które trzeba byłoby dołożyć, których konieczne jest dołożenie do obecnych 33 miliarda złotych na opiekę psychiatryczną, żeby móc tę reformę, która jest testowana obecnie w formie pilotażu dalej prowadzić dalej rozwijać też mniemam, że należy nanieść korekty w związku z tym, czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli o w związku z ofiarami koronawirusa w tym ujęciu psychicznym tak już nie będzie 14 Polaków tylko tylko zdecydowanie wyższy odsetek no to nie ma w tej chwili badań są różne przewidywania szacunki wzrosną potrzeby zdrowotne związane z Rosji za epidemią covid w obszarze zdrowia psychicznego, ale tak wielu publikacjach jest podawane poziom 20% czy to będą o zaburzenia stresu pourazowego zaburzenia nastroju zaburzenia lękowe, ale będzie to istotna liczba i tu muszę wiedzieć, że pan sędziowskich kilka tygodni temu mówił o odbudowie opieki zdrowotnej to jest niezwykle ważne wśród kilku priorytetów wskazał również priorytet ochrony zdrowia psychicznego, a więc będziemy trzymać się za słowo rozwiązania mamy gotowe, ale powiem jeszcze wracając do tego gorszego traktowania przez trzydziestolecie opieki psychiatrycznej to jak spojrzymy z drugiej strony, jakie są skutki zaburzeń psychicznych np. dla budżetu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych np. jeśli chodzi o wydatki związane z niezdolnością do pracy czy to te związane ze zwolnieniami L4, jakie potocznie nazywamy czy też z rentami to zaburzenia psychiczne są grupą pierwszą jeśli chodzi o koszty na pierwszym miejscu są jeśli chodzi o koszty ZUS-u na niezdolność do pracy ponad 16% ogólnej kwoty, jaką wydaje ZUS to są zaburzenia psychiczne no 2×, więc prawie 2× więcej niż choroby układu krążenia niż się choroby układu nerwowego kilka razy więcej niż niż nowotwory, czyli to jest istotny argument ten budżet ZUS-u, żeby utrzymać opiekę psychiatryczną jako priorytet polityki zdrowotnej państwa w no tak tylko, że jest to tak taki skutek odroczony w czasie wydatki nie dotykają bezpośrednio tu i teraz są konsekwencją i też na pewno będą odczuwalne za jakiś czas pozwoli pan panie doktorze czy metraż ale, ale tak jak pan musi prewencja profilaktyce słuszne jest zresztą to im szybciej to działania podejmiemy tym szybciej będziemy mieli efekty, więc w tym sensie to jest ważne, żeby kontynuować to co zaczęliśmy dobrze pan wspomniał panie doktorze prewencji o tym rozmawiamy z pozwoli pan już po informacjach, które teraz zapraszam naszych słuchaczy dr Marek Balicki jest moim państwa gościem dr Marek Balicki koordynator Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego były minister zdrowia jest naszym gościom przed południowym programie naszego Radia panie doktorze pan bardzo precyzyjnie odnosi się do problemu zdrowia psychicznego Polaków, opierając się na twardych danych jednak będę też usiłował nakłonić pana do takiej publicystycznej dyskusji na ten temat pan wspomniał prewencji tuż przed informacjami i tak nie dalej jak godzinę temu informacje naszego Radia słyszeliśmy alarmistyczne wręcz wypowiedzi kardiologów, którzy twierdzą, że w sensie ścisłym Polakom pękają serca co co oznacza, że też poziom kardiologii, bo inaczej zdrowia kardiologicznego Polaków nie jest najlepszy prewencja kuleje no właśnie czy słyszał pan był kiedyś ktoś taki sam sposób apelowało o prewencji jeśli chodzi o zdrowie psychiczne czy w ogóle jest to pojęcie niezwiązane z tą z tą dziedziną medycyny, bo no, bo psychiatria to tak naprawdę dziś, na który pomaga, kiedy już występuje jakiś problem dla jak mówimy o profilaktyce czy prewencji to zawsze potrzebny jest wyjaśnienie, że prewencja ma 3 poziomy prewencja pierwotna, kiedy chcemy ograniczyć zachorowania na jakąś chorobę wtórna, kiedy chcemy wcześnie wykrywać wcześnie leczyć po to, żeby zapobiec skutkom prewencja trzecia rzędowa, kiedy chcemy ograniczać skutki chorób przewlekłych, czyli doprowadzić do tego, żeby wrócić do prac odzyskać zależy do pracy, żeby choroba była w stanie stabilnym i rzeczywiście jak mówimy o prewencji pierwotnej to w obszarze zdrowia psychicznego w pierwszej kolejności skuteczne są polityki związane z tą pierwszą grupą zaburzeń psychicznych, czyli środki na substancje psychoaktywne to tutaj możliwości interwencyjne państwa są dość po ma np. alkohol ograniczania punktów dostępu przez wyprowadzanie z rynku tych małych opakowań alkoholi czy należność wprowadzanie mniej korzystnej relacji siły nabywczej w stosunku do ceny substancji psychoaktywnej i polityki są skuteczne u nas nie spełni te możliwości które, które mamy w ręku są wykorzystywane z różnych przyczyn od wielu lat wiemy, że to zawsze jest bój o lobby, które zajmuje się produkcją w naszym przypadku alkoholu natomiast jest poza Narodowym programem ochrony zdrowia psychicznego mamy Narodowy program zdrowia i 2015 roku to była jedna z ostatnich decyzji poprzedniej koalicji problematyka retencji profesor profilaktyki w tym rozumieniu bardziej pierwotnej z Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego została przeniesiona do tego Narodowego programu ochrony zdrowia i tam różne działania są realizowane dość dość dobrze rozwijany jest np. program profilaktyki samoistnie tak dawno odbył się drugi Kongresu ideologiczne, więc tu te działania są prowadzone tylko przez inne inne osoby w ramach równoległego programu to była trudna decyzja o 2015 roku myśmy uważali, że Narodowy program ochrony zdrowia psychicznego jest ważne, ale te działania są realizowane, ale teraz jak byśmy zaszli na poziom społeczności lokalnych, bo jeśli mówimy o profilaktyce promocji to polityka ma charakter globalny natomiast działania robimy społeczności lokalnej to to rozwiązań, które wprowadza centrum zdrowia psychicznego daje możliwość oddziaływania na lokalną społeczność i powiem dlaczego, bo to zmieniamy w sposób zasadniczy organizację finansowania w stosunku do tych reguł rynku wewnętrznego, które były prowadzone wraz z reformą, którą znamy pod nazwą reforma wprowadzająca kasy chorych, bo co też centrum zdrowia psychicznego centrum zdrowia psychicznego to placówka, która odpowiada za zorganizowanie opieki dla określonej grupy mieszkańców mogą być mieszkańcy powiatu jak miasto powiat Koszalin to mogą być mieszkańcy dzielnicy wielkiego miasta tak jak w Warszawie centrum zdrowia psychicznego działa zresztą nieopodal en Radia TOK FM i obejmuje swoim działaniem dzielnica Mokotów jest też centrum zdrowia psychicznego w dzielnicy Wola czy dzielnicy Targówek i za zorganizowanie opieki dla tych mieszkańców otrzymuje 1 budżet niepodzielone na szufladki na na komórki i ten budżet niezależna od liczby wykonanych punktów tylko liczby mieszkańców stawka na mieszkańca od 1stycznia przyszłego roku będzie wynosić 88zł jeśli rozporządzenie nowelizujące ukaże się w Dz.U. dzisiaj to jest 80zł 1 podmiot odpowiada za organizację do określonej grupy mieszkańców w ramach 1 budżetu i centrum zdrowia psychicznego i tu przez lata drugą trzecią rządowa profilaktyka ma pół zgłoszeniowe koordynacyjnych, które można powiedzieć otwiera drzwi do opieki psychiatrycznej i znosi wszelkie barierę wtedy, kiedy tej pomocy wsparcia przy informacji potrzebuje pół zgłoszenia koordynacyjnych czynne od ósmej do osiemnastej wszystkie dni robocze i to nie jest tak jak stary model rejestratorka, która może tylko powiedzieć, że pierwszy wolny termin mamy za 3 miesiące np. tak jak to w części poradni zdrowia psychicznego Warszawy jest to jak się zgłosimy do punktu zgłoszenia koordynacyjne ego to spotkamy się z psychologiem terapeutą terapeuta środowiskowy przez pielęgniarką skuteczną o dużym doświadczeniu i spotkamy się wtedy, kiedy się zgłosimy, czyli jak przyjdziemy do punktu zgłoszenia Kordy naczelnego bez wcześniejszego umawiania się to na pewno zostaniemy przyjęć i wtedy jest albo wstępna ocena stanu zdrowia psychicznego jeśli przychodzimy z własnym problemem i ustalany wstępny plan postępowania jeśli przypadek ma charakter pilne tego dnia albo nie później niż w ciągu 3 dni wizyta lekarza psychiatry już taki dojrzały plan postępowania plan terapii zdrowienia albo możemy zasięgnąć informacji mamy kogoś bliskiego czasami niekoniecznie od razu chcemy się leczyć, ale dowiedzieć jak jak terapia może wyglądać jak powinna wyglądać to też taką informację w punkcie zgłoszeniowe koordynacyjnych uzyskamy i to zadziałało muszę powiedzieć daliśmy się w 2018 roku, wprowadzając to rozwiązanie czy ono w naszych warunkach, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do tych harmonogramów wpisywania do kolejek ustalania terminów czy to zadziała może działało wszędzie w tych 30 teraz już 33 centra punkty zgłoszeniowe koordynacyjnych rzeczywiście przyjmują wtedy, kiedy się zgłaszam też zapytaliśmy rzecznika praw pacjenta jak jest ze skargami skargi to jest też w jakim sensie miernik dostępności do opieki psychiatrycznej i ubiegłym roku w pierwszym roku działania pilotażu liczba skarg do rzecznika praw pacjenta spadła o blisko 20% 5,51000 na 4 pół 1000, ale w tym obszarze, gdzie działały centra zdrowia psychicznego to liczba skarg była tyle ile palców 1 ręce, czyli 511% w ubiegłym roku było populacji dorosłej objętych działaniami centrum zdrowia psychicznego i praktycznie nie było skarg stąd widać, że ten model jest również dobrze odbierane przez osoby, które to mogą potrzebować czy potrzebują pomoc do drzewa z pana panie doktorze optymizm związany z centrami zdrowia psychicznego jak te centra mają do opieki psychiatrycznej dzieci młodzieży, bo jeśli sięgniemy do raportu pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli choćby z września tego roku to to okaże się, że stan psychiatrii dziecięcej jest zły, żeby nie powiedzieć fatalny tak mamy 2 takie ważne głośny raport NIK-u 1 stycznia 2017 roku, który podsumowywał pierwszą edycję Narodowego programu zdrowia psychicznego w całości i tytuł, jaki nadał NIK swojej prezentacji prasowej tamtego raportu to był fiasko Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego i drugi raport ten, którym pan wspomniał dotyczący już psychiatrii dzieci młodzieży równie krytyczne jak ten w 2017 roku tak się stało, że tamten raport i ten to była to był dobry opis stanu wyjściowego, w którym zaczynamy zmian, bo raport NIK obecny dotyczące dzieci młodzieży ja się zajmuje przyjaciół dzieci młodzieży interesuje się, bo obok no trudno tego nie robił, ale to nie moja dziedzina powiem tylko, że ten raport dobrze opisuje punkt wyjścia w kwietniu zacięła się reforma psychiatrii dzieci młodzieży teraz kolejne konkursy będą ogłaszane ona też z 3 poziom mowa o poziom podstawowy poradnia psychologiczna psychoterapia wytyczne nowa forma już 100 kilkadziesiąt zostało zakontraktowanych w kwietniu teraz kolejna grupa i też to jest rozpisane na etapy i na i na 3 poziomy, więc no zobaczymy za 5 latach będzie kolejny raport NIK oceniający te działania mimo nadzieję, że ocena będzie diametralnie różna, bo ten proces zmian również rozpatrzy z premedytacją dotknąłem tego wątku przecież właśnie spośród tej dzieci z tych dzieci młodzieży dotkniętych chorobami psychicznymi po wejściu w dorosłość staną się pacjentami od tej narodowych przepraszam centrum z centrum zdrowia psychicznego, które są ujęte cały cały program dokładnie takie jedno tylko miałbym sugestie w stosunku do pana doktora, żebyśmy unikali termin choroba psychiczna to mówimy problemem problemy zdrowia psychicznego bardziej zaburzenia psychiczne niż choroba psychiczna w wielu klasyfikacjach odstępuje się od tego terminu są stygmatyzuje szansy jest on właśnie związane bardziej z tym proszę wybaczyć proszę wybaczyć przejęzyczenie 1 wszy w wszyscy się wszyscy się zmieniamy lekarzy czy zwolennicy reformy też zmieniają też kiedyś używali terminu choroba psychiczna, ale powiem ten jeszcze do końca to dane termin choroba psychiczna jest związane z tym tradycyjnym modelem, od którego musimy odejść nie tylko chcemy musimy odejść jak spojrzymy na system opieki zdrowotnej w różnych krajach w zależności od rozwoju społeczno-gospodarczego od od wielkości PKB to w krajach o niskim PKB 7080% środków na psychiatrię to są szpitale psychiatryczne w krajach o takim poziomie rozwoju jak Polska, czyli dość zaawansowanych to proporcje na poszczególne zakresy pomocy psychiatrycznej są zrównoważone, czyli 13 szpitale 13 oddziały dzienne leczenie domowe 13 leczenie ambulatoryjne i teraz jak spojrzymy na punkt wyjścia naszej reformy to struktura wydatków jest taka, że 70% przeznaczamy na leczenie wysoce zinstytucjonalizowane, czyli w szpitalach psychiatrycznych albo w zakładach opiekuńczo-leczniczych, czyli my mamy struktury nieprzystającą do stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju i ta reforma musi to zmienić bo, bo nie ma nie może być tak jak dzisiaj, że psychiatria jest opieka psychiatryczna jest piętą achillesową naszego systemu opieki zdrowotnej też tak na koniec panie doktorze mamy minutę, ale w kwestii języka właśnie proszę zwrócić uwagę jak rzadko używa się pojęcia zdrowia psychicznego raczej są problemy to są kłopoty, bo wszystkie terminy mają wydźwięk mocno operatywny proponują mówimy jeśli używamy termin schizofrenia to o nie mówimy na pewno schizofreniczne to to jest bardzo nie właśnie chodzi tylko chodzi mi o przekaz dotyczący generalnie problemu psychiatrii mówimy osoby ze schizofrenią i jeśli już natomiast jeśli chodzi o problemy zdrowia psychicznego to terminy osoba z problemami zdrowia psychicznego jest bardziej mniej stygmatyzuje mające niższe osoba z zaburzeniami psychicznymi czy niż osoba chora psychicznie, którego terminu staramy się unikać dziękuję panu bardzo za za tę rozmowę w popołudniowym przedpołudniowy przepraszam programie Radia TOK FM popołudnie tuż za chwilę dr Marek Balicki koordynator Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego były minister zdrowia był moim państwa gościem kłania się pan panie doktorze dziękuję bardzo, dojrzale państwo także dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu swoim Anny Piekutowski, która była dawczyni tego programu Bartłomieja pogranicznego, który przygotował program także są na balu, który był jego realizatorem już za chwilkę informacji Radia TOK FM poniedziałkowej wizyty, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA