REKLAMA

Gorąca dyskusja nad budżetem i powiązaniem z praworządnością w Parlamencie Europejskim

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-17 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie słyszeliśmy przed chwilą w serwisie informacyjnym o tym, że wczoraj parlament europejski przyjął wieloletni rany ramy finansowe, ale temu przyjmowaniu towarzyszyła dyskusja, tym bardziej że parlament również przyjmował rozporządzenie łączące wypłatę funduszy unijnych z praworządnością no i to się pojawiają ciekawe głosy w kontekście tego co usłyszeliśmy po ostatnim szczycie rady europejskiej szczególnie w wypowiedziach Viktora Rozwiń » Orbana premiera Morawieckiego czemu znowu jest jakaś różnica zdań to pierwszy wątek, jaki chciałbym poruszyć w rozmowie z naszym gościem jest pan Jan Olbrycht poseł do parlamentu europejskiego sprawozdawca wieloletnich ram finansowych z ramienia grupy europejskiej partii ludowej dzień dobry dzień dobry no właśnie, bo posłowie w tej dyskusji o mechanizmie wskazywali, że to jednak jest także teraz jakieś wytyczne rady czy konkluzje rady mają być obowiązujące dla komisji europejskiej, że przez badanie chciałem prawodawcy no właśnie, jakie są wnioski dla nas po tej wczorajszej parlamentarnej dyskusji wniosek jest 1 bardzo prosty to znaczy rozporządzenie w wersji, które zostało rynek Unii Europejskiej weszła w życie wczoraj nowe sensy ciekawostką było to, że nie było powieściowej głosowałem tylko, ponieważ rada przysłała przegłosowane swoje stanowisko, w którym Polska Węgry głosowały przeciwko przegrały z rana przesłała swoje stanowisko do parlamentu ale, ponieważ parlament nie zgłosił żadnych poprawek, z czym dokument został uznany za zatwierdzą bez żadnego głosowania w, czyli od wczoraj, jakby wszedł w życie nowe w czasie dyskusji, która toczyła podkreślono po pierwsze, że tekst rozporządzenia jest taki, jaki był nie zmienia oni nawet 1 przecinka i on będzie obowiązującym prawem to zrobiła rada europejska i premierzy, opatrując to dodatkowymi uwagami tak można powiedzieć jeśli chodzi o konkluzje, które nie mają mocy prawnej w oparciu o traktaty, ale są pewnymi wskazówkami jak należy dalej postępować oczywiście one wzbudziły kontrowersje w parlamencie europejskim po pierwsze, dlatego, że w ogóle się pojawiły taki w takiej wersji po drugie, że zasugerował, że komisja powinna wykonywać pewne działania, które oczekują od niej premierzy są też niezgodne z traktatem komisja dosyć sprytnie się w tej sprawie zachowała się nie odpowiedział, że oczywiście przyjmuję do wiadomości konkluzję, że będzie postępować zgodnie z oczekiwaniami UE premierów, ale będzie to robić w ramach obowiązującego prawa, czyli czy komisja podkreśliła, że jeżeli chodzi o poszczególne działania co będziesz trzymała przede wszystkim przepisów prawa roku będzie jeszcze trochę kontrowersji, bo to dotyczy chociażby tego oczekiwania na na wyrok Trybunału, jeżeli Polska będzie złożą wniosek europejskiego Trybunału sprawiedliwości, a pytanie przepraszam czy dotyczy prawie europejskim i następuje zawieszenie działań do czasu ogłoszenia wyroku, jeżeli jest cięcie nie ma komisja europejska wyraźnie powiedziała w czasie debaty oczywiście przystępuje do weryfikacji poszczególnych państwa stanu praworządności, a teraz samą procedurą będzie czekała do wyroku i wokół tego będzie jeszcze trochę trochę działań, tym bardziej że można do końca wiedział, że komisja podziałach mamy nadzieję, że parlament stanie po stronie komisji w momencie, kiedy będzie sprawa europejskiej gospodarce jak pokazuje trochę nastrój całej sytuacji, ale był też m.in. taki wniosek z sali w czasie dyskusji, żeby może parlament zaapelował do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie jakiejś szybszej procedury, żeby rzeczywiście na ten wyrok trzeba było długo czekać nie wiem na ile parlament ciało ustawodawcze może chcieć wpływać na plan działania niezależnego Trybunału, ale rozumiem, że taki apel polityczny jest dopuszczalny to nie tylko ze strony parlamentu komisja europejska wyraźnie powiedziała że, że ma nadzieję, bo to niema żadnych swoich lekarzy ma nadzieję, że europejski Trybunał sprawiedliwości w tej kwestii zastosuje rozwiązanie, które jest możliwe już było stosowane w przypadku art. 50 tego dotyczącego brexitu strzegli wejścia nic, chyba że europejski Trybunał w trzeźwości może zastosować taką szybką ścieżkę, która spowoduje, że nie będzie to trwało jak zwykle około 2 lat, ale może trwać około 6 miesięcy w związku z tym komisja już już powiedziała, że będzie prosiła z trybun myślę, że parlament zachowa się podobnie to znaczy nie powiedzieć, że chce, żeby tak zobligować zwrócił się do Trybunału z BOŚ od prośby o to czy parlament rozważa taką możliwość Celta jest w odróżnieniu od tych posłów np. z tych 2 wspomnianych krajów w tym Polski, którzy w czasie debaty mówili, że z mamy nadzieję w sposób zdecydowany mówili, że Trybunał pyta właściwą także to trochę jest inny ton, bo to jest stan wskazujący na to, że oczekujemy bardzo konkretnej korzystnej dla nas decyzji, a że na pewno będzie tego typu usta staranie o to, żeby Trybunał w tej sprawie pospieszył, bo to dotyczy naprawdę potem konkretnie działań no, tym bardziej że jak przed chwilą rozmawiałem właśnie z poprzednim gościem mówił o tym jakie wprowadzono nowe przepisy na Węgrzech, które mówią m.in. o tym, że pieniądze publiczne przekazane osobom prywatnym przestają być już publiczne to wszyscy kojarzą oczywiście znowu możliwymi nieprawidłowościami z wydawaniem pieniędzy w tym unijnych, ale wróćmy jeszcze do tych wątpliwości, o których pan powiedział, że one będą jednym z chyba elementów takiej czy próby również rozwiązywania tych wątpliwości jest rezolucja parlamentu europejskiego mają przed oczami jest pan wymieniony jako jeden z autorów ze swojej grupy politycznej tejże także rezolucji i tam, żeby krótko powiedzieć słuchaczom z 1 strony parlament z zadowoleniem przyjmuję porozumienie polityczne, jakie do pojawiło się na posiedzeniu rady europejskiej, ale też przypomina, że treść konkluzji rady europejskiej dotyczących rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości w celu ochrony budżetu Unii jest zbyteczna przypomina, że stosowanie cel zakres rozporządzenia w sprawie praworządności są jasno określone w tekście prawnym tego rozporządzenia co więcej parlament przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 1 traktatu Unii Europejskiej rada europejska nie pełni funkcji prawodawczej uważa w związku z tym, że żadnej deklaracji politycznej rady europejskiej nie można uznać za interpretację prawodawstwa, ponieważ wykładnia prawa też w gestii europejskiego Trybunału sprawiedliwości i dalej w tej rezolucji czytamy, że przecież to komisja ostatecznie europejska wybierana przez parlament no przez przewodniczących komisji oczywiście są zatwierdzani przez parlament, że komisja całkowicie niezależna w swoich działaniach, więc naciski na nią są też niezrozumiałe przeprowadzono drugi fragment, ale chodziło o to, żeby pokazać, że jednak tak jakby parlament chciał powiedzieć nie do końca jest tak panowie mówicie mam tutaj głównie na myśli premiera Orbana Morawieckiego, bo rzeczywiście po konferencji po szczycie na swojej konferencji wspólnej prasowej mówili, że przyjęto w tych konkluzjach rozwiązania, które są tak samo niemal ważne prawie jak traktaty mówił premier Morawiecki, a przede wszystkim właśnie zapewniają wszystkie gwarancje, jakie chodziło rządowi Polski i Węgier wracam do pytania, kto ma rację rację mają zapisy traktatowe to znaczy jest to, iż to ustrój Unii Europejskiej jest jednoznacznie określony to znaczy rada europejska, czyli szefowie rządów państw to są to jest ciało, które podejmuje kluczowe decyzje kluczowe decyzje kierunkowe bądź kierunkowe w tym rozumieniu, że ustala się pewne stanowisko polityczne czy pewne kierunkowe następnie przekazuje się czy Panowie Premierzy kanclerz prezydent przekazują to swoje stanowisko ministrom, którzy potem głosują konkretnych sprawach i to jest zupełnie zrozumiałe nikt nie podważa tego, że to ciało Unii Europejskiej ta instytucja ma takie znaczenie polityczne absolutnie kluczowe proszę zwrócić uwagę, że tam nie ma żadnych głosowań tam tam wszystko przyjmuje jednomyślnie, bo to są takie właśnie decyzje kierunkowe polityczne, które są najważniejsze z i na tej podstawie tworzy się zapis, który brzmi jako oczy jest sformułowany jako konkluzje, czyli wnioski wnioski ze spotkania i te wnioski są oczywiście podstawą dla ministrów dla doprowadzenia negocjacji im i z parlamentem europejskim to właśnie ministrowie postępują proszę zwrócić uwagę, że to rozporządzenie zostało przegłosowane przez ministrów budżet dzisiaj rano został przegłosowany przez ministrów to jest naturalna sytuacja w związku z tym mówienie o tym, że konkluzje są, jakby czymś co ma znaczenie legislacyjne czy prawdę jest to jest pierwszy mówienie nieprawdy, nawet jeżeli mówimy o tym, że to ma ogromne znaczenie dla rozstrzygnięć tak sytuacja ma to ogromne znaczenie dla rozwiązań legislacyjnych po to jest decyzja kierunkowa na 2 ona nie ma mocy pomocy prawnej rzeczywiście w konkluzjach są zapisane rzeczy, na których zależało zapewne rządowi polskiemu i węgierskiemu nie wiadomo jeszcze komu bardziej, bo przesunięcie w czasie to jest też okresie mówi zależało głównie Węgrom tak samo może być to nie dotyczyło pieniędzy od 141420, ale są takie zapisy w panie redaktorze, że może użyć drabin, cytując pamięci w świat pod parlament zgodził się na to, że jeżeli jakieś państwo będzie miało wątpliwości co do obiektywności postępowania komisji europejskiej, a potem głosowania w radzie to państwo może się zwrócić dobre do premierów, żeby podzielił na ten temat rozmowy oczywiście głosowanie tylko rozmowy w konkluzji czytamy, że premierzy będą zmierzali do jednolitego stanowiska proszę wytłumaczyć co to znaczy w sensie prawnym, że będą zmierzali do jednolitego stanowiska wiedząc dobrze, że i tak nie będą niczego głosować głosować będą ministrowie często są zapisy o charakterze kierunkowym politycznym bardzo ważne bardzo ważne do dalszych działań, ale na pewno one nie mają mocy wiążącej już nie mówiąc o tym, że zgodnie z traktatem nie można komisji powiedzieć jak ma coś zrobić na tym polega cały ustrój Rze, że komisja jest w tej sprawie niezależne co zresztą komisja potwierdziła dlatego też chciałem zwrócić uwagę na inny na inną rzecz mianowicie komisja musi czy oczekuje się dni premierze oczekują, że ona wyda wytyczne jak to rozporządzenie wdrażać do tzw. guidelines natomiast i rząd Polski rząd węgierski nie kryją tego, że dokładnie się przyrządza daj panie z jakim się nie będzie podobać to nie wiadomo czy na etapie ratyfikacji w sejmie np. tymczasem rząd nie będzie chciał jednak zastanowić nad zatwierdzeniem funduszu odbudowy to jest pokazanie, że nie, tyle że oczekujemy od komisji pewne rzeczy, ale oczekuję, że komisja będzie działać zgodnie z naszym oczekiwaniem odbiera nam się nie podoła to będziemy reagować negatywnie to już absolutnie przekroczenie prawa no to ty to wszystko wskazuje, że zakończony szczyt odstąpienie przez wszystkich zwycięstwa wcale nie kończy tej sprawy ważne, że budżet jest fundusz i że to wszystko ruszy, ale co do szczegółów jest jeszcze, żeby trenować na torze no właśnie musimy zrozumieć, że kolejną rozwoju tak, ale budżet ruszyły, a fundusz ma ruszyć no i Mariusza czekamy na relokację, o których pan wspomniał bardzo dziękuję pan Jan Olbrycht oraz parlamentu europejskiego Platforma Obywatelska gościem audycji przed nami informacji stokach Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA