REKLAMA

"Wolności zgromadzeń nie można ograniczać w drodze rozporządzenia"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-22 18:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

Patryk Wachowiec, analityk prawny FOR, w urzędzie miasta Warszawy zgłosił zgromadzenie na 31 grudnia 2020 r., godz. 19:30. "Celem zgromadzenia będzie wspólne wyrażenie stanowiska ws. legalności wprowadzania restrykcji w związku z trwającą pandemią koronawirusa" - czytamy na Twitterze eksperta. Z organizatorem tego zgromadzenia rozmawiamy o prawach obywatelskich i wolności zgromadzeń oraz przesłankach jakimi kieruje się rząd wprowadzając swoje zakazy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
184352 sekundy ostatnia część popołudnia Radia TOK FM z nami jest Patryk Wachowiec analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju i centrum Fundacja centrum analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobry dobry wieczór panu redaktorowi dobry wieczór państwu dobry wieczór normalnie nie zadawał pytania na antenie, ale muszę, jakie są pańskie plany na sylwestrowy wieczór no myślę, że to pytanie jest mocno podchwytliwe, bo pan redaktor nieskromnie powiem chyba zdąży się zorientować, Rozwiń » że ja planuje jednak spędzić przynajmniej część tego sylwestrowego wieczora poza domem nie respektując nowych obostrzeń zapowiedziane przez rząd, organizując skromne zgromadzenie na w okolicach ronda ONZ w Warszawie to jest bardziej prowokacja czy bardziej obywatelski nieposłuszeństwa myślę, że trochę jednak drugie takim się wydaje z 1 strony oczywiście rolą organizacji pozarządowych, a ja jestem jedną z członków organizacji pozarządowej jest to, aby niejako nie chcę tutaj użyć takiego prostego słowa testować system, czyli na ile ten system prawny pozwala na realizację praw człowieka, ale chyba w dobie pandemii musimy mówić trochę takim hakowanie tak tego tego systemu i w jaki sposób właśnie my możemy się w tym odnajdować jak możemy realizować swoje prawa wolności, a wolne zgromadzeni czyli, czyli jedna z takiej wartości, które od której, jakby powiedzieć, którą uzależnia wolność poruszania się, która będzie zakazana właśnie w niektórych godzinach między sylwestrem nowym rokiem myślę, że jest bardzo istotna z punktu widzenia każdego z nas jak daleko udało się panu wejść do tej Państwowej machiny do tego państwowego Matriksa jak tak jak daleko przeszedł Pański wniosek o zwołanie tego organizację zgromadzenia no to jest taka machina z 1 strony Centralna z drugiej strony samorządowa, bo pamiętajmy, że organem, który odpowiada za rejestrację zgromadzeń jest organ samorządu terytorialnego w moim przypadku prezydent miasta stołecznego Warszawy czy bardziej szczegółowo biuro bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego ja do tej pory otrzymałem informację właśnie tego biura, że planują wydać taki identyfikator organizatora, więc do mnie domniemywam, że wszczęto jakieś jakieś takie postępowanie rejestracyjne już urząd zmierza do tego aby, aby to zgromadzenie zarejestrować, ale z drugiej strony pamiętajmy, że wolność zgromadzeń to właśnie daje układa tutaj duży nacisk na słowo wolność polega na tym, że my nie musimy nikogo tak naprawdę prosić o zgodę my po prostu zawiadamiamy organy w tym przypadku samorządu terytorialnego zbieramy się w określonym miejscu określonym czasie, a władza Centralna władza władza samorządowa ma nam to po prostu umożliwić im w tym przypadku zachodzą takie bardzo ciekawe nie wie jak określi takie ciekawe konstelację prawną, bo ten te wszystkie obostrzenia, które zapowiadał, które zapowiadał minister zdrowia, które niedawno pojawiło się w Dz.U. one wchodzą w życie z w nocy ze 2007. 28grudnia dokładnie o dwunastej w nocy, a moje zgromadzenie planowane na 3001. na godzinę 1930 jak sobie policzyłem między tymi 2 datami wychodzi 91,5 godziny przy czym przepisy prawa o zgromadzeniach mówią, że organ samorządowy może zakazać przeprowadzenia takiego zgromadzenia najpóźniej na 96 godzin przed przed jego rozpoczęciem, więc niejako właśnie to hakowanie systemu ma też swój sens ma swój wyraz w tym, że organ nie będzie miał możliwości żaden sposób zakwestionować, czyli ani zgromadzenia przepis rozporządzenia wejdą w życie, czyli pan się spodziewa, że jeszcze przed tym 2007. dwudziestym 8grudnia otrzyma pozytywną decyzję ze strony ratusza, a następnie ratusz nie będzie mógł już tej decyzji po wejściu w życie rozporządzenia cofnąć, a tylko potem jak dokładnie brzmi ten przepis rozporządzenia z zakazem tzw. zakazem przemieszczania się są wymienione 2 przesłanki, których można wychodzić z domu wykonywanie czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywanie działalności gospodarczej bądź zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego strasznie miękki jest też zapis w porównaniu do zapowiedzi jest niezwykle miękki, ale ja spodziewam się oczywiście, że tutaj władze miasta stołecznego Warszawy nie powinny robić mi osobiście problemu z zarejestrowaniem tego zgromadzenia też w momencie, gdy przeglądałem Biuletyn Informacji Publicznej między godziną właśnie 19, a godziną szóstą zarejestrowane są już 2 inne zgromadzenia w okolicach Sejmu i w okolicach siedziby TVP przy placu powstańców Warszawy więc, więc nie tylko ja tutaj będę zakładam, że będę miał możliwość przeprowadzenia takiego takiego zgromadzenia, ale co istotne pan redaktor zacytował tutaj przepisy tego rozporządzenia, ale najważniejsza jest chyba moim w moim przekonaniu rozmowa o Meritum państwo władza Centralna rząd w tym przypadku zakazuje obywatelom de facto poruszania się poza 2 wyjątkami już nie dyskutujmy o tym jak one są zredagowane, ale sam fakt, że niejako en bloc wszyscy powinni siedzieć w domu poza tymi osobami, które wykonują czynności niezbędne dla zaspokajania podstawowych potrzeb czy dotyczące tych spraw służbowych prowadzenia działalności gospodarczej jest w moim przekonaniu niedopuszczalne z punktu widzenia ochrony praw człowieka z punktu widzenia konstytucji na jej w przypadku takim jak mój czyli, czyli zgromadzenie właśnie właśnie w tym dniu mogą pojawić się takie dosyć nieprzyjemne stykowe sytuacje z funkcjonariuszami policji, o których mówił zresztą jakiś czas temu Rzecznik Praw Obywatelskich na swoje konferencje to znaczy, że prawdopodobnie interes ingerencja władz centralnych odbędzie się dopiero 31grudnia, kiedy pan pojawić na tej demonstracji właz wraz z 4 innymi osobami, jakie wtedy będzie miał pan możliwości działania no właśnie miejmy świadomość tego, że funkcjonariusz policji, bo zakładam, że taki też zjawi się przy okazji tego zgromadzenia on nie będzie miał czasu nie będzie miał wiedzę sposobności dokonywać jakiejś egzegezę przepisów konstytucji przepisów konwencji praw człowieka o tym, że my tutaj mamy realizujemy wolność zgromadzeń wolności zgromadzeń nie można ograniczać w drodze rozporządzenia co najwyżej w drodze ustawy czy, że ustawa o chorobach zakaźnych jest, że rozporządzenie wydane na podstawie ustawy o chorobach zakaźnych jest zgodne z konstytucją to są to są kwestie oczywiście ważne, ale w praktyce to jest także funkcjonariusz po prostu nie będzie nie będzie tego robić może dojść do różnego rodzaju takiej sytuacji stykowych ja zgłaszający zgromadzenie poprosiłem jednocześnie władze Warszawy o wydanie mi takiego formalnego podpisanego zapieczętowane zaświadczenia o tym, że to zgromadzenie jest legalnie zarejestrowane, że nie została wydana decyzja o odmowie o zakazie przeprowadzenia tego zgromadzenia, że będzie, że zapowiada się tyle tyle osób ono się będzie w takich w takich godzinach i no oczywiście nie mogę wszystkiego przewidzieć, ale liczę na to, że na funkcjonariuszy policji zobaczywszy takie takie zaświadczenie, które będę miał za sobą odstąpi od swoich czynności pamiętajmy też, że ustawa o policji w jednym z pierwszych artykułów wymaga od policjantów poszanowania praw wolności człowiek, a Jeślinie odstąpi no jeśli odstąpi Noto no to będzie dosyć dosyć ciekawie ja tutaj od razu zapowiadam nie mam na celu prowokowania żadnych właśnie takiej sytuacji stykowych z policją nie wyobrażam sobie spędzenia nocy na na Wilczej czy na innym komisariacie tutaj pan redaktor skupia się, że się uśmiecha podnoszą idea no właśnie ale, ale akurat tego nie zakładam no zobaczymy jak to będzie pamiętajmy, że też obywatelom z powodu naruszenia praw wolności przysługuje odszkodowanie przysługują różnego rodzaju środki prawne, więc jako organizacja pozarządowa będziemy próbowali ten system właśnie też w tym aspekcie odszkodowawczym niejako niejako weryfikować sprawdzać czy środki rozmawiamy o Pańskiej sytuacji Pańskiej inicjatywy, ale to wcale nie jest także ona nie dotyczy większej liczby osób być może nie wszyscy chcą organizować demonstracje w sylwestrowy wieczór albo chcą brać w nich mu w nich udział, ale przecież to nie jest także o godzinie dziewiętnasty 31grudnia państwo stanie wręcz przeciwnie komunikacja miejska będzie kursowała normalnie PKS będą kursowały normalnie pociągi także będą kursowały normalnie co oznacza, że coś co oznacza, że część podróżnych np. właśnie w ramach w godzinach obowiązywania tej godzinie policyjnej znajdzie się poza swoim domem pytanie, jakie wtedy mają narzędzia do walki czy też do usprawiedliwiania się, dlaczego znajdują się na ulicy no właśnie rozporządzenie opublikowane wczoraj nie przewiduje żadnego rodzaju takich przepisów przejściowych w sytuacji, w której osoba rozpoczęła to przemieszczanie się jeszcze przed wejściem w życie tych obostrzeń czy i co w takiej sytuacji zrobić czy pociąg, którym przemieszczają się osoby tak naprawdę bez żadnego szczególnego celu wymienionego w tym rozporządzeniu nie prowadzą działalności gospodarczej nie podróżują służbowo nie wykonują czynności niezbędnych niezbędnych w zakresie tego tego właśnie życia codziennego zastanawiam się i w jaki sposób te sytuacje miały być rozwiązane nie wyobrażam sobie, żeby te pociągi miały stawać, żeby ta komunikacja miejska też miała miała stawać, żeby dochodziło do jakiej takiej masowej weryfikacji przez policję, kto jedzie służbowo to nie jest służbowo, kto ma jakąś nadzwyczajną potrzebę życia codziennego akta tej potrzeby nie ma, więc wydaje mi się, że to jednak będzie w takich przypadkach dosyć papierowy zapis właśnie zastanawiam się on specjalnie, bo pan mówił, że nie ma nic nie, żebyśmy nie koncentrowali na tym, jaką został zredagowany, ale wydaje mi się, że być może on umyślnie został zredagowany tak miękko, żeby ewentualnie egzekwować go tylko przez rząd egzekwować je go tylko w sytuacjach skrajnych czy takie, które będą uderzały w cudzysłowie wizerunek państwa, ale trudno jest mówić o uderzaniu wizerunek państwa, kiedy państwo mówię tutaj władzy centralnej sama ten wizerunek dosyć mocno nadszarpnęła przez ostatnie miesiące, wydając kolejne przepisy, które z bardzo wątpliwe z punktu widzenia konstytucji czy 3 konwencji o ochronie praw człowieka, kiedy widzimy już myślę, że to można policzyć w dziesiątkach setkach razy, kiedy sądy uznawały te poszczególne rozporządzenia przeciw covidowi za niezgodne z konstytucją odstępował od wymierzania kary czy uchylały kary na nakładane np. przed przez sanepid tutaj państwo samo sobie wystawia świadectwo tak naprawdę jakiś sposób działa no to też jest ono skutkiem tego jest tak naprawdę też upadek zaufania do do instytucji państwa my tak naprawdę już abstrahując od tego jaka jest taktyka walki Wing rządzących z covidem tak naprawdę co z każdym kolejnym rozporządzeniem zdajemy sobie sprawę z tego, że prawo można obejść można złamać można jakiś sposób kombinować aby, aby go nie prze nie przestrzegać tak naprawdę nikt nam tego 100% nie zagra nikt nie zagwarantuje, że to prawo będzie egzekwowany wobec nas, więc to jest tak naprawdę upadek autorytetu prawa, a tym samym upadek autorytetu tutaj też tylko dodam, że pewnie tej rozmowy w ogóle byśmy nie prowadzili, gdyby rząd wprowadził stan Konstytucyjny stan nadzwyczajny i w ten sposób ogranicza możliwość przemieszczania się podpadł partii w 2 Patryk Wachowiec inny analityk prawny forum obywatelskiego rozwoju i Fundacja centrum analiz dla rozwoju dziękuję serdecznie wesołych świąt dobranoc wesołość to było popołudnie Radia TOK FM, które wydawał Tomasz Krzemiński realizował Adam Szurek za chwilę jeszcze informacje po nich kultura osobista ja się z państwem usłyszą jutro Roch Kowalski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA