REKLAMA

"Może lepiej zająć się pomocą dla przedsiębiorców zamiast witać szczepionkę na lotnisku?"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2020-12-29 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:08 min.
Udostępnij:

O podwyżkach cen energii elektrycznej, inflacji, sytuacji na rynku mieszkaniowym dyskutowali Monika Kurtek, Krzysztof Kilian i Krzysztof Kalicki

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry naszymi gośćmi są dziś pani Monika kurtek główna ekonomistka banku pocztowego dzień dobry myślę, że się susze albo za chwilę usłyszymy panią Moniką kurtek pan Krzysztof Kalicki Akademia Leona, ale ma robić czy dobra w dzień dobry jestem na linii kłania się pan Krzysztof Kalicki menadżer były polityk dzień dobry Krzysztof Kilian dzień dobry no tak Krzysztof Kilian Rozwiń » Krzysztof Kilian Krzysztof Kalicki dużo własnych Krzysztof jeśli powiedziałem coś politykiem byłem co co brzmiało inaczej to przepraszam wydaje mi się, że nawet w części nie udało nam się pierwszej odsłonie dzisiejszego wydania magazynu EKG opowiedzieć o wszystkich zmianach w podatkach, które czekają nas w 2021 roku rząd czasem mówi podatki niekiedy opłaty, ale przypomnę rozmawialiśmy choćby o zmianach w uldze abolicyjnej czy o spółkach komandytowych to chyba najczęściej podawany przykład było także o opłacie cukrowej, ale przecież, gdy będziemy myśleć o opłatach za energię elektryczną to nie tylko stawki, które przyjmie szef Urzędu Regulacji Energetyki, ale np. opłata mocowa, która także podwyższy nam rachunki ta energetyka też nas będzie sporo kosztowała 2021 roku to pytanie do pana prezesa Kiliana na jak wszystko co wymaga transformacji zmiany restrukturyzacji kosztuje wszystkie rzeczy odkładane w czasie kumulują się po pewnym w pewnym momencie no i musi zapłacić trochę więcej niż moglibyśmy zapłacić kiedyś trochę mniej ale, robiąc istotne ruchy na rynku dzisiaj tak nie jest prawo i prawdziwość przez ostatnie 4 lata poprzedniej kadencji sejmowej w zasadzie zatrzymało wszystko w energetyce tak jakby chciał zamrozić czas ocknęli się po wyborach 2019 roku teraz nad ganiają stracony czas, ale to co stracono to stracona teraz będziemy musieli dołożyć do tych rzeczy szczęśliwie mamy jeszcze pomoc unijna tutaj związaną ze tzw. sprawiedliwą transformacją i odbudową pokładową, więc możemy liczyć, że po skutki braku działań będą trochę złagodzone właśnie poprzez te dodatkowe środki finansowe Unii Europejskiej te pieniądze, które będziemy musieli zapłacić także swoich rachunkach mają pomóc zmieniać się naszej energetyce z tych przestarzałych często szkodliwych technologii tak na wszystko co nowej zgodne z, z czym takie, które chroni klimat tak to raczej chodziło o podtrzymanie sytuacji związanej z węglem kamiennym z węglem brunatnym, czyli takie zapewnienia środków na inwestycje bądź utrzymanie starych nierentownych dzisiaj mocno nierentownych bloków energetycznych, a żeby mogły dalej pracować, czyli wtedy pojawiła się opłata mocowa czy zapewnienie pewnych dostaw porcji energii elektrycznej, które by nie powodowały braku tejże energii, ale przy jeszcze przed wszelkimi czy wszystkimi zmianami co, do których Polska się zgodziłam dopiero teraz w tym roku od lipca, kiedy na pierwszym szczycie rady europejskiej przyjęto wstępne czy tam klasie nie zgadza na pakiet klimatyczny, gdzie była redukcja do 40% emisji co 2 natomiast zgadzam się znacznie większe bardziej rygorystyczne pakiet parę tygodni temu, więc to jest rzecz takie zderzenie tego co ma być z tym co z życia co się nie zdarzyło się to jest bardzo szeroki temat, niemniej wielkie pole inwestycyjne wielkie pole zmian szykuje się przed polską elektroenergetykę, ale też przed polskim cały przemysł nad morze związanym i szeroki wie pan panie prezesie, ale z drugiej strony on będzie miał także jak rozumiem może i szeroki, a właśnie to jest dobre określenie szeroki wymiar finansowy dla nas konsumentów dzielnic niestety niestety tak jest, jeżeli się czegoś nie robi to mamy tu jeszcze inną sytuację w 2021 roku powinniśmy uwolnić ceny energii dla klientów indywidualnych możemy skorzystać co prawda tam z wyjątków, które są zapisane w dyrektywie, która mówi, że jeżeli klienci nie są gotowi jeszcze akurat do sprostania, że ma wymogom takiego uwolnionego cenowo rynku energii elektrycznej można można wręcz słowo tak można pocztą czekamy jeszcze na to, że właśnie czeka mówił pan Krzysztof Kilian te opłaty, a także i wszystkie potencjalnie nowe podatki, które pojawiają się będą miały jednak wpływ na to jaka będzie nasza sytuacja finansowa nie zawsze wszędzie zapłacimy więcej nie ze wszystkiego będziemy korzystać choćby ten podatek cukrowy już tutaj przywoływane w pierwszej części regionu może rzeczywiście niektórzy jakoś tam omijają napoje te, które będą obciążone opłatą a, ale też dobry moment by porozmawiać także o perspektywach w perspektywie wzrostu cen w 2021 roku o inflacji o tym co się będzie działo, jaka jest pani prognoza to pytanie pani Moniki kurtek dzień dobry państwu jeszcze raz dzień dobry, jeżeli nie możemy niczego państwo doskonale też inflacja rzeczywiście początkiem nowego roku zostanie podbita m.in. właśnie przez podwyżki cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych tutaj też URE urząd regulacji ogłosił prawda, że podwyżka wyniesie średnio około 3% gospodarstwa domowego, ale właśnie, wliczając opłatę mocową, owszem, ten rachunek będzie jako 12% mamy z drugiej strony obniżkę cen gazu około 4%, ale tak czy inaczej utrzymanie mieszkań będzie rosło będą na pewno rosły nadal ceny wywozu śmieci tutaj wiemy już w listopadzie, że w 2020 roku ten rachunek jest rzeczywiście horrendalne, bo on w ujęciu rocznym przekracza ponad 53% nie zapowiada się niestety na to, żeby te rachunki w 2021 roku malały wręcz odwrotnie no mieliśmy też w wiadomościach prawda informacje o tym, że w niektórych miastach drożeją np. opłaty za postój za parking to wszystko jak się po składa klub właśnie opłata cukrowa plus jeszcze do tego też doliczą podwyżka płacy minimalnej wzrost płacy minimalnej od 1stycznia wyniesie 770% jest połowa mniej tego co mieliśmy w styczniu br. do 1560%, ale na ceny usług w tej chwili w Polsce drożeją najbardziej tutaj inflacja jest prawie 8% w ujęciu rocznym na pewno będzie miało to wpływ też sytuację o tyle ciekawa, że sam styczeń będzie prawdopodobnie wskaźnik GPI w okolicach 2% tak inflacji, czyli 2% w porównaniu do 2,5 szacowane na grudzień i 3% prosiliśmy w ostatnich miesiącach dlatego tak, dlatego że pierwszych miesiącach br. inflacja zbliżyła się do prawie 5%, gdyby nie pandemia, choć pandemia się też miała wpływ na właśnie wzrost cen usług np. ale gdyby pandemia minie kryzys recesja już myślę, że ta inflacja mogła być nawet przez chorych 5% utrzymywać w kolejnych miesiącach to wysoka baza z początku tego roku właśnie powoduje, że my znajdziemy teraz w okolicy powiedzmy 2% albo leczą się też inflacja może przyspieszać, ale tak czy inaczej ona raczej ni mimo już wzrostu gospodarczego nie recesji względem tych baz wyniesie prawdopodobnie między 2,53% średnioroczny mówiła pani Monika kurtek czy do tego coś dokładamy to pytanie pana profesora katolickiego te perspektywy można tylko o inflacji, proszę bardzo, długo dorzucić tylko 1 rzecz, że nawet sam Narodowy Bank Polski przewiduje ku procentowe prawdopodobieństwo, że inflacja może nawet sięgnąć 56 i chce być wariatem na jeden z najgorszych wariantów no ale trzeba się z tym biorąc pod uwagę politykę bardzo znacząco ujemnych realnych stóp procentowych, które będą wpływać na wypływa takie jak na 3 zlotego pieniędzy na rynek wina wzrost popytu ma wiele rzeczy są widać np. o dzisiejsza prasa donosi, jakie środki są wydawane na dzieła sztuki to jest jak lokata i próba przetrzymania wartości pieniądza ta nota wszystko wskazuje i płynność depozytów, czyli trzymanie bardzo znaczących kwot na rachunkach bieżących to wszystko wskazuje, że społeczeństwo szuka sposobu na ochronę wartości swoich pieniędzy, jeżeli nie będzie mogła chronić w postaci uzyskiwali odsetek nowe prawdopodobnie te pieniądze tak jak już mieliśmy doświadczenia po osiemdziesiątego 0909. roku wypłyną nowe wpływać na rynek i wtedy inflacja może być wyższa na razie jak to jest oszczędzanie na lokatach to doskonale wiemy nic tam właściwie zarobić się nie można dobrze to trochę tej już nieodległej przyszłości związanej z naszymi wydatkami trochę powiedzieliśmy za chwilę kolejne tematy w magazynie EKG ekonomia kapitał gospodarka taka ciekawostka myślę, że będzie jeszcze wymagała wyjaśnienia i nie wiem czy wpływa na tylko pogłębienie chaosu informacyjnego czy wręcz przeciwnie, ale usłyszałem wypowiedź pana ministra Kraski, który jest wiceministrem zdrowia powiedział w Państwowej telewizji, że osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia otrzymają zaproszenia na szczepienia będą szczepione zaraz po grupie medyków to, że będą szczepione zaraz po grupie medyków powiedzieliśmy, ale o tym, że otrzymają zaproszenia ja nie słyszałem nie wiem, jakie zaproszenia pan minister powiedział po jego otrzymaniu trzeba będzie się zgłosić zarejestrować na szczepienie albo przez infolinię albo przez swoje internetowe konto pacjenta albo bezpośrednio swojego lekarza rodzinnego lub w punktach, które będą w dużych miastach teraz nie wiem czy to będą zaproszenia wysyłane pocztą czy rząd Matteo adres do wszystkich trochę mnie to zdziwiło zwracam na to uwagę, bo w sporze wydają się bardzo istotna, jaki jak będzie zaplanowana to to zapraszanie na szczepienia i komunikowanie się właśnie z osobami powyżej sześćdziesiątego roku życia to jest taka takim ta moja wątpliwość czy to wstęp do dyskusji, bo bardzo często mówimy ostatnio że, że stajemy przed największym organizacyjnym wyzwaniem, jakim jest przeprowadzenie procesu szczepienia i właściwie jak rozumiem to nikt inny poza państwem nie jest w stanie z państwa organizacji nie jest sobie w stanie z tym poradzić nie ma żadnego punktu odniesienia, więc trudno powiedzieć czy organizacja jest dobra zła ewentualnie później będziemy oceniać czy efekty jak taki proces organizować to pytanie pana prezesa Kiliana no proces przede wszystkim musi być zorganizowany profesjonalny, ale tutaj, a to zawsze chodzi w twarz krew na pomoc przychodzi też nasze uczestnictwo w unii europejskiej, ponieważ to Unia i jej agendy, które są tutaj przeznaczone do z ochrony zdrowia monitorowania zdarzeń związanych z chorobami i ze zdrowiem on uruchomiły cały szereg procesów takich nazwijmy to przygotowawczy do szczepień i do i co w tych szczepieniach jest ważne jak należy organizować jak należy monitorować, jakie bazy danych stworzyć itd. tak dalej powstał taki raport końcowy już październik na początku grudnia opublikowany tam jest publikowany co, gdzie jak nawet, jakie państwa co się zgodziły na jakie monitorowanie na jakie akcja logistyczna, czyli jest jakaś wspólnota tutaj nazwijmy to taka organizacyjna, która została przekazana, ponieważ przedstawiciele rządu polskiego uczestniczyli w tych wszystkich spotkaniach tych agend na podstawie tego opracowali własną wewnętrzną tutaj struktura organizacyjna niewątpliwie jest to trudne niewątpliwie jest to duże, ale jeżeli można zorganizować wybory np. parlamentarne prezydenckie to myślę tak samo można zorganizować sprowadzeniem skutecznie akcję szczepienia, jeżeli Ministerstwo Zdrowia ma na swojej stronie taki pan taki piękny opracowany pakiet informacji co jest zaszczepienie czemu służy, dlaczego itd. co się, więc będzie działo, kto w pierwszej kolejności to drugie itd. jeżeli w czasie wyborów prezydenckich można było przez centrum, ale tuż zachęcać ludzi do chodzenia na wybory no to tym samym centrum to to samo centrum alertów mogą rozerwać cały szereg pożytecznych informacji linków do informacji dla wszystkich zainteresowanych tak, żeby do wszystkich dociera nie wszyscy oglądają telewizję czytają prasę padały tak damy to jest pierwsza sprawa druga sprawa z tym zaproszeniem to jest oczywiście pozytywna i być może negatywna też jakaś tutaj kwestia nowo automatycznie powstaje baza tych, którzy nie chcą się zaszczepić, więc będziemy mieć od razu taką bazę, która ma niewątpliwie będzie bazą trudną w sensie zarządzania nią czy nie będzie wycieków takie bazy nie wiem czy jak jak ta baza będzie bezpieczna, niemniej wygranie nawet takiej presji lekkiej akurat tutaj w tej sytuacji pożyteczne no wszyscy powinniśmy jak racjonalnie ocenić nasze miejsce chodzimy do pracy chcemy się spotykać, więc musimy się zaszczepić, bo jak mówią medycy tylko powyżej 70% społeczeństwa czytanego daje nam jakąś gwarancję, że w miarę bezpiecznie będziemy mogli odtworzyć nasze zachowania sprzed pandemii być może nie wszystkie być może bardziej będziemy musieli być ostrożni, niemniej szczepienie tutaj warunkiem, jakby podstawowym wszystkie działania rządu, które w tej kwestii są organizowane poza tymi propagandowymi witanie się ze szczepionką na lotnisku ta potężna, że zagramy tak dalej to po prostu jest trochę śmieszne i nieodpowiedzialne natomiast cała reszta, bo trzeba patrzeć na to jakby z pozytywnym i przychylnym spojrzeniem na to ma nas, że tak powiem o jak uchronić i przeprowadzić przez ten najtrudniejszy moment, kiedy nie możemy normalnie pracować nie możemy normalnie funkcjonować nie kończymy naszej dyskusji tutaj w magazynie EKG wracamy do niej tuż po informacjach teraz mówił pan Krzysztof Kilian wcześniej pani Monika kurtek i pan Krzysztof Kalicki słyszymy się po informacjach trzecia część magazynu EKG Radia TOK sam 42 minuty po dziewiąte Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry pani Monika kurtek pan Krzysztof Kilian i pan Krzysztof Kalicki są gośćmi magazynu EKG no dobrze jest jeszcze sporo tematów i zdziwienia do do państwa, więc szybko zmieniam temat trochę mówiliśmy o inflacji o nowych podatkach i opłatach, a także o organizacji procesu szczepień to jeszcze taka ciekawostka wczoraj Narodowy Bank Polski publikował informacje nie całym rynku, ale przynajmniej fragmencie rynku mieszkaniowego o tym i co się na nim dzieje w tym 2020 roku to były konkretnie już dane za kwartał trzeci, kto jest mieszkaniami coraz więcej się kupuje za gotówkę to jest jakaś prawidłowość czasu kryzysu czy warto patrzeć na zupełnie inne zupełnie inne wnioski wysnuwać tych danych, które NBP pokazują one przede wszystkim ze scenami to pytanie pani Moniki kurtek tak raport Narodowego Banku Polskiego dotyczy trzeciego kwartału, czyli tego okresu, kiedy aktywność gospodarcza po okresie lockdownu wiosennego bardzo mocno odbiła i ruszyła do przodu rynek mieszkaniowy jak analitycy zastanawiali się co się z nim wydarzy właśnie, gdy pandemia wybuchła to wydawało się, że oczywiście ucierpi natomiast można już w tej chwili powiedzieć, że to jest rynek, który zaskoczył pozytywnie, czyli sprzedaż mieszkań oczywiście wyhamowała po okresie lockdownu potem silnie odbiła i nadal utrzymuje się na dosyć wysokich poziomach tej właściciele deweloperzy również wskazują, że też, że ich sytuacja jest w warunkach pandemii relatywnie relatywnie dobra do czego kupuje mieszkania z 1 strony mamy bardzo niskie stopy procentowe prawie zerowe i jak siedzimy dane dotyczące udzielanych kredytów przez sektor bankowy wyraźnie widać, że dynamika kredytów właśnie mieszkaniowych nieruchomości jest cały czas dwucyfrowa ponad dziesięcio procentowa nie było tutaj żadnego załamania, gdybyśmy porównali do innego rodzaju kredytów np. kredytów konsumpcyjnych tam z kolei jesteśmy już na coraz większych minusach, więc widać to zapotrzebowanie po stronie społeczeństwa na kredyty mieszkaniowe chęć zakupu mieszkania cały czas jest wysoka oczywiście jest duża grupa też osób, zwłaszcza dużych miastach, gdzie po prostu mieszkania kupowane są rzeczywiście gotówka jest traktowane jako jako lokata jako inwestycja jako sposób prawda zachowania czy sposób lokowania swoich oszczędności, bo jak tutaj już budzi powiedziane no w bankach pieniądze w tej chwili są oprocentowane z roku w zasadzie, więc rynek nieruchomości w zasadzie ma się dobrze można by podsumować tutaj kryzys tego rynku jak bardzo nie dotkną oczywiście możemy mówić o kredyt o rynku nieruchomości mieszkaniowych rynku nieruchomości komercyjnych w tej sytuacji wygląda trochę inaczej w raporcie Narodowy Bank Polski również o tym cisza w przypadku rynku nieruchomości komercyjnych powierzchni biurowej tak dalej rzeczywiście popyt spadną jest związane silnie z tym co się dzieje, jeżeli chodzi o pracowników, którzy pracują w domach wrocławianie potrzebują do kopalni praca zdalna firmy firmy nie potrzebują po prostu 4 powierzchni takich wielkościach powiedziałbym jak przed pandemią i to na pewno będzie dalej zmieniać, bo wiele firm po prostu myślę o tym, że docelowo przechodzić na taką hybrydową pracę mówiła pani Monika kurtek teraz mam pytanie do pana prof. Walickiego ojca to już tak będzie zawsze, że zainteresowanie na rynku mieszkaniowym wciąż będzie wysokie banki będą udzielały kredytów ci, którzy mogą wydać gotówkę jest pewną mniej wydadzą gotówkę ceny będą utrzymywały się na wysokim poziomie panie redaktorze setka ma swój cykli wydaje mi się, że musi mieć świadomość taką szukają właśnie, lecz środka przechowywania wartości wiele osób uważa, że mieszkanie jest aktywem, który nie będzie tracił na wartości i są skłonni zapłacić kupić za gotówkę w tej chwili, chociaż z drugiej pan pamiętać, że taka cena około 5 oferowanych do wynajęcia mieszkań 5 mieszkań oferowanych do wynajęcia tylko się wynajmują, a jest chyba hitem ostatniego ostatniej wymiany poglądów w internecie to był pan, które zainwestował w mieszkania i poprosił o Sand kradnie, żeby ludzie to mogli utrzymać mieszkania, ponieważ zainwestował nie może wynająć traci z tego państwa 30 000zł miesięcznie opłacające wydaje się, że Real reakcją na notę sytuacja została deweloperów było po prostu wstrzymywanie w tej chwili podaży mieszkań, a raczej nie rozpoczynanie nowych nowych projektów tak, aby te mieszkania wybudowane wyprzedały się myślę, że one mają szansę sprzedać się po tych cenach, jakie osiągnęły natomiast przewiduje tak jak kiedyś to miało miejsce, że potem przez kilka lat ceny mieszkań będą się utrzymywały nazwijmy to w normalnych warunkach rynkowych, jeżeli tak osiągania jakaś polemika tutaj pani Monika Jurczyk w takie może tylko dodamy do tego to, że my w Polsce generalnie mamy cały czas niedobór mieszka, jeżeli w sytuacji kryzysowej ta sytuacja wygląda w ten sposób, że nie doszło praktycznie żadnego załamania na tym rynku ceny w zasadzie utrzymały się na może być na poziomie sprzed pandemii, bo ten raport Narodowego banku Polska też wskazuje na to, że niektóre tylko miastach tak naprawdę trochę prochu potaniały zakładam, że wrócimy kiedyś do albo do koniunktury to niestety Stal, bo niestety ten popyt może być jeszcze większy może, a deweloperzy z kolei, jeżeli uruchamiają nowe inwestycje to podaż też będzie w koszcie wydaje się, że na rynku nieruchomości w najbliższych latach do żadnych niż negatywnych sytuacji nie powinno dojść, ale oczywiście czas pokaże czy te prognozy nie będą weryfikowane jak rozumiem czas pokaże mówiła pani Monika kurtek wcześniej pan Krzysztof Kalicki ekonomia Kolejarz w magazynie EKG zdziwienia, ale jeszcze krótki przegląd informacji rynkowych WIG 20 powyżej 2 tysięcy punktów, czyli gdzieś w okolicach lutego 2020 roku 2016 indeks szerokiego rynku WIG dzisiaj też na plusie zyskuje 8, a WIG 20 tak jak mówiłem pół procenta +2016 punktów za chwilę jeszcze złotem, ale wcześniej zdziwienia to może pan prezes Kilian się zdziwi nie mam specjalnych zdziwień bardzo dobrze wie bardzo dobrze bardzo dobrze to ja od razu ja mam pytania trochę liczyłem na to, że pan nie będzie miał zdziwienia, bo wcześniej pan mówiło o tej energetyce i zarządzał kiedyś się PG, a więc naszym czempionem tutaj na rynku energetycznym AJA przeczytałem dzisiaj wywiad z prezesem Jastrzębskiej spółki Węglowej to może nie to samo co taka wielka grupa energetyczna, ale gdzieś tam pokrewne tematy chciałem zapytać jak pan zinterpretował to co teraz odczytam Otóż pan prezes Jastrzębskiej spółki Węglowej w Rzeczpospolitej Rzeczpospolitej parkietowi udzielił wywiadu dostał takie pytanie cytuje od pozwu dostanie od polskiego funduszu rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej w sumie niemal ponad miliard 200zł pożyczki, choć prosiła o miliard 700 czy to ustabilizuje sytuację finansową spółki to było pytanie teraz odpowiedź prezesa JSW sytuacja JSW cały czas jest stabilna my potrzebujemy tych pieniędzy przede wszystkim po to, by kontynuować inwestycję, bo to dla nas kluczowa sprawa koniec cytatu i tak sobie myślę czytają to teraz przedstawiciele branży hotelowej gastronomicznej, którzy czekają jeszcze na tę pomoc z PFR w ramach drugiej tarczy finansowej ma być dopiero 15stycznia dostępna już kolejny miesiąc kolejny tydzień ich przedsiębiorstwa nie mogą działać hotele już teraz w ogóle nie mogą restaurację jeszcze mogą wydawać żywność, a prezes ja też WTO z tego samego PFR dostaje pożyczkę mówi, że nasza sytuacja cały czas była stabilna czy pana to nie dziwi, jeżeli jest prezesem spółki na dodatek giełdowej na dodatek dosyć istotnej spółki nocą to nie dziwi no po prostu prezes spółki dba o swoją spółkę natomiast Falarz dba o tę spółkę jak widać po udzieleniu pożyczki natomiast 1, jeżeli chodzi o Górnictwo to jest akurat taka spółka, która przeżyje te wszystkie tzw. transformacyjne zdarzenia, które mają nastąpić w górnictwie energetyce ona produkuje przede wszystkim te komponenty do produkcji Stali, czyli koks, który jest niezbędny do produkcji Stali w taki sam prezes wiadomo jak zło mówi nawet mówi o tym, że w związku z tym że, że chcemy wizerunek zmieniać być bardziej wiarygodni dla partnerów finansowych nawet nazwę niedługo zmienią, żeby się już nie kojarzyć tylko z tym węgla tak, ale to, kiedy wracając do Meritum ta za jeździć na lotnisko witać się ze szczepionką to może warto w tym czasie zająć się hotelami wyciągami oraz restauracjami i jak przyspieszyć czy też zoptymalizować działania, które szybciej będą dostępne jako pomoc dla tych, którzy naprawdę oczekują duże firmy oczywiście mają łatwiejszą drogę do otrzymania pomocy, ponieważ sądu, że to jest jakby normalna rzecz są bardziej słyszalne mają więcej możliwości natomiast rozproszony rynek hotelowy restauracyjny musi tam też konsolidować w formie jakiegoś przekazu, żeby zaznaczyć, jaki naprawdę źle, chociaż wiadomo, że musi być skoro ich i instytucje te są zamknięte są tak oczywiste jak to, że dzień jasno, ale dla rządzących nie jest specjalnie zagrożenie, ponieważ oni nie działają w dużej grupie nacisku, a spółka Górnicza wiadomo górnicy jak zawsze mogą wejść na ulice mogą zademonstrować swoją siłę w związku z tym lepiej tego kontrolować czy tak się może zdarzyć z drugiej strony no akurat trudno w tej spółce odmówić, jakby odszedł inwestycyjnych, które są niezbędne, żeby utrzymać się na rynku ten rynek jest konkurencyjny to nie jest tak, że to jest świat, bo jest jedyną spółką produkującą komponenty komponent energetyczny do produkcji Stali, jeżeli nie utrzyma się na rynku nocą ktoś inny zastąpi też było będzie kolejny problem co zrobić tak dużą spółką wszystko zgadza tutaj rządzący mają obowiązek, jakby przyspieszyć działania nie ciągle uprawiać PR propagandę sukcesu to są wszystko procesy, które powinny być szybciej sprawniej organizowane i nie ma żadnych przeszkód, żeby one były trzecie sprawniej organizowane takie trzymanie wszystkich w napięciu powoduje kompletny rozjazd, jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji państwa wszystko zgoda tylko jakoś medialnie głośna tej pomocy to właśnie dla JSW wcześniej dla LOT-u, który też przecież związany jest ze skarbem państwa czy PGG też Polska grupa Górnicza także skarb państwa, a kilka tygodni temu tutaj prezes Paweł Borysa, opowiadając czy, podsumowując tę pierwszą tarcze pomocową polskiego funduszu rozwoju dla dużych firm mówił, że właściwie pozytywną zgodę to 50 dostało na 250, które ostatecznie dokumenty nie przygotowały złożyły jakoś tak no nie dobrze to było pierwsze zdziwienie pani Monika kurtek ja pozostanę przy po farze, ale w temacie PPK, czyli pracowniczych planów kapitałowych dokładnie tak tydzień temu PFR poinformował o tym, jaki jest udział w jakiej uczestnictwo w PPK i okazało się, że jest to tylko 30,4%, a więc na poziom dużo dużo niższy od oczekiwań, kiedy ten program ruszał, bo oczekiwania w okolicach 75% natomiast 2 dni później w ubiegłym tygodniu Instytut emerytalny pod swoje wyliczenia tutaj sytuacja wygląda jeszcze gorzej, bo wg Instytutu tę uczestnictwo wynosi tylko 22,90%, skąd różnice nie ma jakby rozporządzenia w jaki sposób liczyć o uczestnictwo w PPK PFR liczy to w ten sposób, że udział liczby osób, która przystąpiła do PPK do liczby osób zatrudnionych w tych firmach, które prawidłowo uruchomiły ten program natomiast Instytut emerytalny liczba tych samych uczestników PPK przystąpili do w ogóle liczby zatrudnionych w Polsce w tym momencie mianownik się zmieni w związku z tym IT udział spadł, ale już wyraźnie od tych obliczeń 12 są tak naprawdę niskie wskazują na niski udział to wg mnie smutne bardzo niestety to że Polacy no chyba nie wierzą nie ufają systemy to oczywiście działo się przez lata prawda, że rozkład wygląda w ten sposób inie nie mają chęci nią nie chcą oszczędzać na emeryturę, a nota spłacone demograficzne i w ogóle całego systemu naprawdę nie jest różowa i to przez państwo będzie za ileś tam pokutować, ale to chyba jest spójna z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli w ogóle zaufaniu do instytucji państwa to było zdziwienie pani Moniki kurtek panie profesorze to do pana prof. Walickiego apel o cierpliwość tzw. następną raz wykazuje ogromną cierpliwości ja więcej zdziwień, ale następnie pan najbardziej aktualny problem to są te szczepienia pan pytał o to panie redaktorze co państwo może jeszcze zrobić, żebyśmy się zaszczepili no, parafrazując wypowiedź kiedyś każdy z jego, że nie pytaj co państwo może zrobić dla ciebie tylko co sam możesz zrobić dla siebie, bo to państwo Kenneth Lowe dla państwa tak dla taj nos dla odpowiedział państwa, ale prawdę mówiąc ja nawiązuje do tej informacji dotyczącej ankiety i też, że wiele osób poszło 32% osób osoby się szczepić dostało go to szczepienie 1000zł 20 proc chciałoby się między 300500zł i dla mnie to jest dosyć szykujące o ludzie tak powiedział ten transfer różne ich wypłaty ze strony państwa to mieszały ba nam wszystkim głowa, że my chcemy, żeby nam płacono za to, że dbamy o swoje zdrowie i to my się ratować przed kończymy panu prezesie bardzo, więc rozumiem to zdziwienie to jest pewnie na szerszą dyskusję dziwił się jako ostatni pan prof. Krzysztof Kalicki wcześniej pani Monika kurtek i wcześniej pan Krzysztof Kilian bardzo państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia do dzisiejszego magazynu EKG audycję przygotowała Agata Majewska realizował Kamil Wróblewski kolejne EKG już jutro po dziewiątej gościem programu będzie pan Rafał Gawin prezes Urzędu Regulacji Energetyki teraz informacje w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA