REKLAMA

Unia Europejska przyspiesza negocjacje z Chinami. Co przyniesie planowania umowa inwestycyjna?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2020-12-29 14:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Rakowski dzień dobry ponownie kończy się rok kończy się niemiecka prezydencja w radzie Unii Europejskiej no to dużo mówić, które zanotowały sporo sukcesów na pewno sukcesem jest doprowadzenie jednak do umowy o przyszłych stosunkach między Unią europejską wielką Brytanią na pewno sukcesem jest przyjęcie budżetu wieloletniego wspólnoty na kolejne 7 lat no i funduszu odbudowy, który tak bardzo potrzebny państwom w kolejnym roku, kiedy będziemy miejmy nadzieję Rozwiń » wychodzić z pandemii no ale też Niemcy zrobili jak niektórzy określają taką wrzutkę w końcówce roku, jakby chcieli do tej listy sukcesów dopisać jeszcze porozumienie inwestycyjne Unia europejska siny co to za porozumienie, o co chodzi czemu ten taki no pomysł gwałtownego przyspieszenia decyzji jest z nami teraz pan prof. Krzysztof Kozłowski szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobra, jakie porozumienie inwestycyjne chodzi w panie redaktorze, jeżeli mówimy o porozumieniu inwestycyjnym między do planowanym porozumieniu inwestycyjnym między Unią europejską i chińską republiką ludową mówimy o umowie, która jest tak naprawdę negocjowano już od blisko 7 lat, której tak naprawdę termin negocjacyjny upływał już na również w nadchodzącym czasie ona dotyczyłaby przede wszystkim otwarcia rynku zarówno europejskiego jakich chińskiego Invest na wzajemne inwestycja w przez lata ona utknęła w martwym punkcie z różnych względów z 1 strony protekcjonistyczne praktyki po stronie chińskiej z drugiej strony ochłodzenie po stronie europejskiej entuzjazmu względem państwa środka powodowały, że przez tak naprawdę na początku tego roku na początku 2020 mało, kto liczył się z tym, żeby to porozumienie w ogóle realnie mogło być podpisana mogło być przyjęta w tej chwili gwałtowną zmianę w okoliczności, które sprzyjają przełamanie impasu stworzyła chińska Republika ludowa idąc na sporo ustępstw nie we wszystkich co do kwestii, których oczekiwała Unia europejska, ale inna sprawa ustawy przede wszystkim, jeżeli chodzi o otwarcie swojego rynku finansowego i jeżeli chodzi o nowe technologie i motoryzacja czy to są takie ustępstwa, które jednak powinny skłaniać Unię europejską do podpisania tej umowy w świetle innych braków w ustaleniach to już jest jednak zupełnie inna kwestia mianowicie podstawowy problem polega na tym, że głównymi argumentami za podpisaniem tego porozumienia są argumenty gospodarcze chińska Republika ludowa de facto zajmuje na zmiany, jeżeli spojrzymy na kwartały na zmianę ze Stanami Zjednoczonymi pierwsza 2 miejsce 0102. partnera handlowego Unii Europejskiej innymi słowy wiadomo, że w kontekście kryzysu związanego z pandemią lub jakiekolwiek ułatwienia wzajemne inwestycyjna jakiekolwiek ułatwienia inwestycja przede wszystkim dla perspektywy Unii Europejskiej unijnych przedsiębiorców w Chinach są postrzegane pozytywnie na pewno bardzo pozytywnie na takie bardzo chętna takiemu porozumieniu jest Republika Federalna Niemiec kończ pan redaktor wspomniał Francja, które mają niezła relacja handlowa z państwem środka problem jednak polega na tym, że z drugiej strony mamy cały zestaw argumentów przeciw oczywiście są wśród nich argumenty natury gospodarczej przede wszystkim kwestia pytania czy taka umowa wpłynie czy będzie skłaniała Unię europejską do jak wskazał ostatniego dywersyfikacji łańcuchów dostaw i nienarażania się w przyszłości natak potężne wstrząsy wynikające z uzależnienia od 1 głównego państwa eksportera do Unii szczególnie czy, żeby takim państwem była chińska Republika ludowa na pewno pod znakiem zapytania takie porozumienie stawia z zdefiniowania Chiny jako strategicznej konkurencji dla Unii Europejskiej pamiętajmy, że tego dosyć Nisko się z resztą świata natury się w przestrzeni gospodarczej nie są zawsze do końca uczciwa i co byśmy nie mówi o polityce Donalda Trumpa, że jak, jakkolwiek byśmy nie krytykować nie można odmówić słuszności, że ustępujący prezydent bardzo jasno wskazał przewinienia chińskiej gospodarki relacje z resztą świata wreszcie nie wolno zapominać o brakach w zakresie gwarancji praw pracowniczych chińska Republika ludowa nie ma do tej pory podpisanych konwencji chociażby o zwrocie o przeciwdziałaniu pracy przymusowej co powoduje, że podpisanie takiego porozumienia Ano po tworzy stawiałoby chociażby Unia europejska bardzo spec wyświetla w momencie, kiedy de facto wymagamy od wszystkich naszych partnerów przestrzegania pewnego minimum standardów ale, żeby sprawa bardzo komplikować nie mówimy tylko kwestie gospodarcze, ale także no powiedz myślę, że kwestiach politycznych społecznych mówimy o Hanka głos ciągu i postępującej inwigilacji w Chinach de facto podpisanie umowy i wejście w relacji wzmocnienie państwa, które jest odpowiedzialna za obozy pracy czy akulturacji sędzia ciągu, która jest odpowiedzialna za wykonanie państwa zasad państwa prawa, które de facto wcześnie będą realizacji takiej umowy tak Hongkongu wreszcie państwo, które pozwala na tak daleko posuniętą inwigilację w kontekście jeszcze zauważmy nie zawsze do końca lojalnej polityki wobec Unii Europejskiej chociażby w kontekście krytyki czy z tego co dezinformacji wychodzącej nie tylko z federacji rosyjskiej, ale również z Chin odnośnie chociażby tak jak Unia europejska radzi sobie prezesa kolejne pytanie brzmi czy zbliża się z Chinami nie za bardzo oddalimy się od Stanów zjednoczonych, które wygląda na to przygotować się do nowego otwarcia, więc tych innych argumentów nie tylko natury gospodarczej oraz społecznej politycznej są szkoły no właśnie, bo bardzo wiele wątków wymienił tak za chwilę jeszcze chciałby do niektórych wrócić, aby może słuchacze mniej zorientowani w takich niuansach relacji unijną chińskich, ale też polityki wewnętrznej Chin lepiej się zorientowali natomiast no może zacznijmy od tego wątku amerykańskiego, bo rzeczywiście wydaje się teraz być bardzo ważny no bo dochodzi do zmiany administracji i pojawiło się właśnie takie głosy w Europie, że nie bardzo mądrym posunięciem byłoby teraz zawierania tej umowy z Chinami no bez jakiejś koordynacji tych działań z nową administracją prezydenta Bidena skoro chcielibyśmy trochę wciągać właśnie Amerykanów idę nową administrację znowu do takiej współpracy transatlantyckiej w odniesieniu do do polityki globalnej czy pana zdaniem to Niemcy tego nie nie rozumieją nie widzą takiej potrzeby, żeby jednak właśnie nie gonić teraz nie naciskać na podpisanie tej umowy przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, że mówimy raczej jako raczej nakłaniał do tego, żebyśmy w kontekście tej umowy nie mówili o cięciach mówili raczej Unii Europejskiej jako takiej pani do podpisania takiej umowy jest konieczna zgoda parlamentu europejskiego i innymi słowy sama komisja nie będzie w stanie z zewnątrz nie będzie w stanie narzucić podpisanie tego porozumienia i Jan z czego tylko wytłumaczyć słuchaczom mówią o naciskach Niemców relacje ze spotkania ambasadorów Unii Europejskiej były takie, że po raz pierwszy w chyba w dziejach no właśnie wyrzucono ten punkt na posiedzeniu ambasadorów do czego normalnie się nie robi takie rzeczy się przygotowuje stąd komentarzy potem były już jednak była to presja prezydencji niemieckiej oczywiście oczywiście zgadza się natomiast mógł znowu ocean porozumieniu się zwrócić uwagę, że jest jeszcze kilka momentów, w których będzie to wymagało rzeczy zgody w skali całej Unii, ale wracając do tematu zgrania polityki unijnej z polityką amerykańską de facto kierują się dotychczasowymi doświadczeniami w relacjach z państwem środka i mówię o doświadczeniach globalnych nie tylko Unii Europejskiej nie tylko Stanów zjednoczonych, ale patrząc generalnie na chiński wzrost 330 lat wiele wskazuje na to, że Chiny są najbardziej naj najbardziej otwarta współpraca, jeżeli spotykam się ze skoordynowaną polityką wielu podmiotów, a jednocześnie największe sukcesy osiąga wtedy to czasami także kosztem swoich kontrahentów, kiedy podmioty międzynarodowe nie są ze sobą w pełnej zgodzie, jeżeli mówimy o nowym od całych sił potencjalnie w relacjach z Chinami, które nie wygląda na to, że będzie wobec Chin przychylna, jeżeli patrzymy na dotychczasowe braki czy deficyt polityki chińskiej w zakresie chociażby ochrony praw pracowniczych w zakresie poszanowania praw autorskich itd. itd. itd. rzeczywiście zasadnym wydaje się argument ważny głos wart rozważenia wydaje się argument czy rzeczywiście tak przepraszam za kolokwializm na ostatni, gdyż doskonale otworzyła szansę czy koniecznie musimy podpisywać porozumień to koniecznie powinniśmy podpisywać porozumień, bo no de facto, jeżeli mówimy o inwestycjach pamiętajmy, że ona, że to jest umowa wzajemna to jest otwarcie rynku chińskiego na inwestycje zachodnia w europejskie co też tak na nogi nasze w przy w czasie przeszłym miało różny przebieg, jeżeli chodzi o praktykę otwarty od biegania się rynku chińskiego ona jednak zachodni na przedsiębiorców zachodnich to jednocześnie jeśli oczekują otwarcia czasami bardzo wrażliwych sektorów gospodarki jak chociażby sektory też o znaczeniu strategicznym sektor energetyczny czy sektora nowych technologii, a go jest można rzeczywiście logicznie odebrać jako swego rodzaju erozję jedności jednolitego frontu Zachodniego wymuszania na Chinach pewnych standardów ze strony chińskiej nie można temu mój racjonalności, ale pamiętajmy też, że poziom na kolejne kwartały 2020 roku to nasza to europejska ma z Chinami rozwijała i w momencie, kiedy rzeczywiście gospodarki unijne staną wobec pytania czy jak wojsko ZUS-u to te argumenty społeczno-polityczna niestety moim zdaniem mogą zejść na plan dalszy jeżeli, jeżeli zdążymy jest bilans sam bilans budżetowy obiecałem słuchaczom, ale chyba już nie zdążył mamy minutę pan używał tego określenia z Sinciang nie wszyscy może kojarzą to chodzi o to miejsce GUS wchodzi ona stanowić w latach muzułmańskich Ujgurów Kazachów no i tutaj chociażby w rezolucji parlamentu europejskiego 16grudnia tego roku jest oraz strasznie ostra i tam rezolucji zapisano, że dopóki tam będzie trwało prześladowanie, a parlamentarzyści piszą o torturach zatrzymania tak dalej no to trudno sobie wyobrażać współpracy z tego typu tego typu partner, więc może może go jeszcze wyjaśnienia, o co chodzi o Górski region autonomiczny Sinciang to mniej więcej 17 powierzchni Chin jest wielka pustynia zam. głównie przez onegdaj przez głównie przez głos po utworzeniu chińskiej Republiki ludowej w wyniku różnych zabiegach chińskiej także przez już położeniu ludność miejską, na której to, na które terytorialny rodzin mieszkańcy Ujgurzy, którzy etnicznie nie mają za dużo wspólnego z Chińczykami cha są w tej chwili otwarcie mówi prześladowani za swą przynależność kulturową i kultura po prostu konsekwentnie niszczono parlament europejski bardzo po bardzo ostro potępił on to praktyka jest także zostało było także elementem polityki Donalda Trumpa krytyki chińskiej Republiki ludowej warto zauważyć, że parlament europejski właśnie potępił tego typu działania może to się stać swego rodzaju przeszkodą na podpisaniu tej umowy, o której mówimy o nowe inwestycyjne właśnie nieprzestrzeganiu podstawowych praw człowieka w połączeniu z nieprzestrzegania podstawowych praw pracowniczych pamiętajmy, że w Chinach nie mamy prawa nawet nie ma nic nie na prawo do tworzenia wolnych związków zawodowych co no przez nie odbiega od jakichkolwiek europejskich sądach jasne dziękuję za to wyjaśnienie był z nami pan prezes Krzysztof Kozłowski szkoła główna handlowa dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo, podziękowania dla Bartłomieja pogranicznego, który audycję przygotował Szymona waluty, który realizował za chwilę informacje o nich kwadrans filozofa, który zapraszam w imieniu Tomasza Stawiszyńskiego się usłyszymy ponownie jutro po trzynastej inaczej lekarskim tego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA